Omtanke Fra tankbil til silo - Aalborg Portland

aalborgportland.dk

Omtanke Fra tankbil til silo - Aalborg Portland

Sikkerhedssystemer

Selv det bedste sikkerhedssystem kan ikke erstatte almindelig opmærksomhed

og iagttagelser i forbindelse med en silofyldning. Der kan i

dag leveres gode sikkerhedssystemer, som kan forhindre, at en silo

udsættes for større belastning, end den er beregnet og dimensioneret til.

Der findes et system, som lukker for opblæsningsrøret, hvis trykket

eller niveauet inde i siloen bliver for højt. Systemet vil lukke for

opblæsningsrøret i f.eks. 20 sekunder og derefter åbne igen, således

at bilens slange og siloens opblæsningsrør efterfølgende kan tømmes

og blæses rene.

1. Niveaumåler

2. Lukkeventil

opblæsningsrøret

3. Akustiske alarmer

4. Trykmåler

Systemet lukker for opblæsningsrøret igen efter f.eks. 1 minut og bliver

således ved med at åbne og lukke, indtil niveauet eller trykket inde i

siloen er blevet acceptabelt.

Der findes niveaumåler og/eller fyldemelder med alarmer i form af lys

og lyd. Dette burde være standardinstallationer på alle siloer, men er

det desværre ikke.

Der kan endvidere monteres trykmålere med skrivere på selve siloen,

således at man altid kan kontrollere, hvilket tryk siloen har været

udsat for.

Ingen sikkerhedssystemer kan erstatte et godt vedligeholdt og rengjort

filter og en velfungerende og rigtigt installeret sikkerhedsventil/overtryksventil.

More magazines by this user
Similar magazines