Årsberetning 2006 (1,18 MB) - Folkekirkens Nødhjælp

noedhjaelp.dk

Årsberetning 2006 (1,18 MB) - Folkekirkens Nødhjælp

Humanitær

minerydning

ANDERS OG ANNE Minerydningsarbej-

det i både Albanien, Angola og senest

i Congo har nydt godt af Folkekirkens

Nødhjælps ambassadørprogram, hvor

kendte personer i Danmark støtter og

tager initiativ til indsamling til mine-

rydningsarbejdet. 12 fremtrædende

danskere med fornavnet Anne og An-

ders samler i 2006-2007 ind til mine-

rydningsarbejdet i Congo.

ALBANIEN Folkekirkens Nødhjælp satte

punktum for en årelang indsats for at

gøre landet minefrit efter Kosovo-kri-

gen. To rådgivere er blevet i landet og

hjælper en lokal organisation med at

rydde de sidste miner, der ligger uden

for beboede områder.

LIBANON Krigen mellem Israel og Hiz-

bollah-militsen har medført, at der

skal ryddes klyngebomber og andet

ueksploderet ammunition i civile om-

råder. Denne indsats begyndte sidst

på året og fortsætter i 2007.

BURUNDI Minerydningsarbejdet fort-

sætter efter de mange kamphandlin-

ger op gennem 1990’erne. En større

bevilling har betydet, at arbejdet kan

fortsætte i 2007.

12

ANGOLA De første forsøg med avanceret, elektronisk

sporing af panserminer viste, at der var behov for grun-

digere afprøvninger i ikke-mineinficeret jord. Derfor er

den tekniske nyskabelse WADS hentet til Danmark til

videreudvikling. Til gengæld blev indsatsen med den

manuelle minerydning øget til det firedobbelte med

gode resultater til følge.

CONGO Arbejdet er her koncentreret i Tanganyika distrik-

tet i den østlige Katanga-provins, hvor et program med

den unikke kombination af oplysning om hiv/aids og

humanitær minerydning har vist nye veje for, hvordan

man sammenkæder minerydning med andre program-

aktiviteter.

Anders Bech-Jessen

SUDAN I Nuba bjergene er minerydningen foregået

under klimatiske forhold, der er særdeles vanskelige,

og som kun overgås af de vanskelige politiske forhold

i det borgerkrigstruede område. Befrielseshæren SPLA

og regeringstropper stod over for hinanden, adskilt af

en skrøbelig fredsaftale, og minerydningsprogrammet

er i løbet af 2006 blevet tilpasset for at kunne matche

den vanskelige opgave.

FOTO ESBEN NIELSEN

Anne-Grethe Bjarup Riis

FOTO ULRIK JANTZEN

More magazines by this user
Similar magazines