Optagelse.dk – ansøgningsrunden 2011 - Askov Efterskole

askovefterskole.dk

Optagelse.dk – ansøgningsrunden 2011 - Askov Efterskole

Optagelse.dk ansøgningsrunden 2011

Uddannelsesforum 9-.10. november 2010


Program

• Nyt i skemaerne

• Ungepakke 2 i Optagelse.dk

• Tidsplan

• NemId

• Karakterer

• Kontakt

19-11-2010 2


Erhvervsuddannelser

• Ændringer i begrænsningstekster

• Markering af uddannelser med pladsbegrænsning

19-11-2010 3


Hf

19-11-2010 4


Internationale gymnasiale uddannelser

19-11-2010 5


Unge med særlige behov og Egu

• Skemaet til unge med særlige behov og Erhvervsgrunduddannelse

(egu) er delt i to skemaer.

19-11-2010 6


10. klasse

19-11-2010 7


Andre aktiviteter

19-11-2010 8


Andre aktiviteter

19-11-2010 9


Ungepakke 2: konsekvenser i Optagelse.dk

• Vejleder har hovedansvaret

• Parathedsvurdering

• Værktøj: Opmærksomhedslister

19-11-2010 10


Tre perioder

• Periode 1: før 1/3 vejledning

• Periode 2: før 1/5 afklaring

• Periode 3: efter 1/5 afhentning

Ungepakken

19-11-2010 11


Vejleder forside

19-11-2010 12


Elevoversigt

19-11-2010 13


Personlige oplysninger

19-11-2010 14


Karakterer

19-11-2010 15


Grundlag

19-11-2010 16


19-11-2010 17


Uddannelser

19-11-2010 18


Parathedsvurdering

19-11-2010 19


Parathedsvurdering med kommentarer

19-11-2010 20


Forældres vurdering

19-11-2010 21


Underskrifter

19-11-2010 22


Historik

19-11-2010 23


Elevoversigt

19-11-2010 24


Fordelingsalgoritmen

• Hvis ansøgers første ønske er en særlig tilrettelagt

ungdomsuddannelse eller ”Anden” aktivitet, så sendes ansøgningen

stadig straks til ”Andet”-fanen. Dem skal UU håndtere i

perioden fra 1/3 og altså også efter 1/5. Ganske som i dag.

• Hvis ansøger vurderes uddannelsesparat i forhold til første ønske,

sendes ansøgningen som i dag straks til modtagende institution

• Hvis ansøger ikke vurderes uddannelsesparat i forhold til første

ønske, sendes ansøgningen til den nye ’opmærksomhedsliste hos

UU i ansøgers hjemkommune

• … eud med pladsbegrænsning …

19-11-2010 25


Fordelingsalgoritmen, 2. del

• Hvis ansøger vurderes uddannelsesparat i forhold til første ønske,

men uddannelsen er en erhvervsuddannelse med begrænset antal

pladser, kigges efter højeste ønske uden adgangsbegrænsning

• Hvis ansøger vurderes uddannelsesparat i forhold dette ønske,

sendes ansøgningen videre til modtagende institution på første

ønske. Der vil være noget at falde tilbage på.

• Hvis ikke ansøger vurderes uddannelsesparat i forhold dette

ønske, sendes ansøgningen både til den nye

’opmærksomhedsliste hos UU i ansøgers hjemkommune og til

(opmærksomhedslisten(?) på) modtagende institution på første

ønske .

• Hvis alle ønsker er med begrænsede antal pladser, sendes

ansøgningen videre til modtagende institution på første ønske.

19-11-2010 26


UU-Center modtager rollens forside

19-11-2010 27


Opmærksomhedslisten (UU medarbejder)

19-11-2010 28


Parathedsvurdering (UU medarbejder: Første behandling)

19-11-2010 29


UU opmærksomhedsliste

19-11-2010 30


Opmærksomhedsliste hos institutionen

19-11-2010 31


Parathedsvurdering (UPV afholder: Behandles af UPV afholder(e))

19-11-2010 32


UU opmærksomhedsliste

19-11-2010 33


Parathedsvurdering (UU medarbejder: Afventer godkendelse)

19-11-2010 34


Parathedsvurdering (UU medarbejder: Underskriv og send til afhentning)

19-11-2010 35


Parathedsvurdering (UPV afholder vurderer elev/ansøger ikke parat)

19-11-2010 36


Elevens oprindelige valg

19-11-2010 37


Parathedsvurdering (UU-Center medarbejder kommenterer på dette)

19-11-2010 38


Parathedsvurdering (Omprioriterer uddannelsesønsker)

19-11-2010 39


Tidsplan

• Udbudsredigering, elevlister med grundlag: uge 43

• Valg af ønsker, kommentering mv: ultimo januar 2011

• Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Side 14-15

19-11-2010 40


1.0. NemID

DanID udmeldinger

• Muligt at udstede MOCES1- signaturer (gamle medarbejdersignaturer)

frem til september 2011, men ikke for nye institutioner/

kommuner efter 9.marts 2011, som får den nye LRA

udstedelsesfunktion (nyt begreb: NemID superadministrator).

• Institutioner/kommuner kan valgfrit gå over til MOCES2 medarbejdersignatur

efter 9.marts 2011. Folkeskoler, kommuner, fri- og

efterskoler mv. kan på et vilkårligt tidspunkt herefter vælge at overgå

til MOCES2.


1.1. NemID medarbejdersignatur

Optagelse.dk anbefalinger til uddannelsesinstitutionerne

• Medarbejderne skal tjekke medarbejdersignaturens udløbsdato

og forny dem, hvis de udløber inden 1. august 2011.

• Link på Optagelse.dk, som viser brugerne, hvordan man tjekker

sin medarbejdersignatur.

Optagelse.dk vil sandsynligvis ikke kunne understøtte MOCES2softwareløsningen,

men vil heller ikke understøtte medarbejdersignatur

på nøglekort.


2.0. Håndtering af karakterer 2010/2011

Skoler, som bruger centrale elevadministrative systemer fx

KMD-elev og Tabulex.

9. Klasses afgangsprøvekarakterer

• I starten af januar 2011 vil skolerne få stillet karakterer fra

9.klasses afgangsprøve til rådighed for 10. klasses elever.

Standpunktskarakterer

• Skolerne skal inden tirsdag 1.februar 2011 indberette 9.klasses og

10. klasses standpunktskarakterer. Hvis skolen indberetter 2.

standpunktskarakter vil det være den, som bliver præsenteret i

optagelse ellers vil det være 1. standpunktskarakter.

• Skolerne vil senest fredag 11. februar 2011 få stillet standpunktskarakterne

til rådighed i Optagelse.dk.


2.1. Decentrale elevadministrative systemer

fx EDB- Brugsen, Dansk skoledata mv.

• 9. klasses afgangsprøver og standpunktskarakterer.

• Skolerne kan selv bestemme, hvornår de vil indlæse 9.klasses

afgangsprøvekarakter og standpunktskarakterer fra deres

administrative system til Optagelse.dk, men skal blot være

opmærksomme på deadlines.

• Til næste år vil det være muligt at bruge webservice til håndtering

af karakterer i Optagelse.dk og dermed fleksibelt bestemme,

hvornår skolen vil sammenknytte elevoplysninger og karakterer.


Kontakt

• Steen Navntoft: sna@uni-c.dk

• Tobias Thisted: tot@uni-c.dk

• Jan Toksvig: jto@uni-c.dk

• UNI-C Support: support@uni-c.dk

Telefon: 8937 6535

19-11-2010 45

More magazines by this user
Similar magazines