Oplæg Go Energi – Belysning (pdf) - Carbon 20

carbon20.dk

Oplæg Go Energi – Belysning (pdf) - Carbon 20

Belysning indhold

• Formål med belysning

• Hvad er et belysningsanlæg?

• Komponenter i belysningssanlæg

• Lovkrav

Energisparepotentialer

• Erfaringsdata


Formål Form l med belysning

• Dagslys er den bedste form for belysning

• Passende arbejdslys og lys i rummet

• Ingen flimmer og generende blænding

God farve- og kontrastgengivelse af detaljer

• Ingen generende støj og varme fra belysningen

• blændfrit jævnt lys


Energikrav i BR10 (nye ( nye anlæg) anl

Afsnit 6.5.3 Elektrisk belysning

• Arbejdsrum, opholdsrum og fælles adgangsveje skal have

tilfredsstillende lys, uden at det medfører unødvendig

varmebelastning

• Arbejdsrum og fælles adgangsveje skal have en kunstig belysning

i fornødent omfang

Belysning skal overholde krav i DS700 (tilfredstillende lys og have

dagslys)

Hele bygningen skal overholde en energiramme. Belysning er vigtig for

at overholde energiramme, men ingen specifikke krav til

energieffektivitet.

Desuden skal Arbejdstilsynets vejledninger følges:

• AT-vejledning A.1.2 Indeklima

• AT-vejledning A.1.5 Kunstig belysning på arbejdspladser


Hvad består best r et belysningsanlæg belysningsanl g af?

• Elforsyning opdelt på grupper, tavler, rækker m.m.

• Kontakt- og styringsanlæg

• Armaturer/lyskilder

• Sensorer


Lyskilder

• Lysstofrør

T8 (gamle og tykke rør

T5 (energieffektive ”tynde” rør)

kompakte

• Glødepærer

• Halogenspot

• Kviksølvlamper

• LED (lysdioder)

• Fælles for alle: de skal give tilfredsstillende lys


Levetider

• Lysstofrør 12-20.000 timer

• Metalhalogen 6-12.000 timer

• LED 25-50.000 timer

• Glødepærer 1.000 timer

• Halogenglødepærer 2-5.000 timer


Udfasning af glødepærer

Salg glødepærer stopper

• Alle matte +

klare > 75w - 1. sep 2009

• Klare > 60w - 1. sep 2010

• Klare > 40w - 1. sep 2011

• Alle standardpærer - 1. sep 2012

• Ved skift til sparepærer ca. ¼ effekt (W)


Udfasning af kviksølvlamper

• Anvendes mange steder i produktionsvirksomheder

• Salg stopper 2015

Kan erstattes af 350 W natrium damplampe

evt. 210 W (samme fatning E40)


Lysdioden (LED)


Typiske muligheder for elbesparelser

• Etabler automatisk lysstyring

dagslysstyring

bevægelses- /tilstedeværelsesfølere

Skumringsrelæer til udendørsbelysning

• Tilslutte arbejdslamper til el-spareskinner

• Udskifte ineffektive lyskilder

• Spændingssænkning

• Forkoblinger

• ...ikke at forglemme rengøring af armaturer og lyskilder!!!


Belysning Dagslysstyring

Dagslysstyring:

• udnytter dagslysindfaldet ved at dæmpe

eller slukke for belysning

• kan udnytte zoneopdeling for belysning

• kræver særlig automatik (sensor og

controller)

• ikke alle armaturer kan dæmpe lysstofrør

Dagslysstyring kan være oplagt, hvis...

• der er lokaler med meget dagslys eller ovenlys

• der er rum (fx kantiner) med stort vinduesareal

• der er lyse vægge og bordoverflader

• el-installationerne er forberedt på lysstyring


Belysning Styring efter bevægelse bev gelse

Bevægelses-/tilstedeværelsesfølere

• registrerer bevægelse/tilstedeværelse af personer

• slukker automatisk lys hvis der ikke er bevægelse

• kræver særlig automatik (sensor og controller)

Bevægelses-/tilstedeværelsesfølere kan være oplagt hvis...

• lys slukkes ikke når den sidste går

• meget lys er tændt i rum med lav benyttelsesgrad

(parkeringskælder, arkivrum, cykelkælder m.m.)

• medarbejdere har tendens til at glemme at slukke for lyset


Belysning Skumringsrelæ

Skumringsrel

Skumringsrelæer

• tænder og slukker udendørsbelysning

automatisk

• aktiveres efter udendørs lysstyrke

• kan kombineres med tænd-/sluk-ur (fx

slukket fra 23-05)

Skumringsrelæer kan være oplagt hvis...

• udendørs belysning er tændt i de lyse

timer

• udendørs belysning ikke

nødvendigvis skal være tændt hele

natten


Bedre lys i kontorer og gange

Nye belysningsanlæg bør ligge under:

Undervisningslokaler

Kontorer

Gange

Hvad ligger dine belysningsanlæg på?

Maksimum installeret

effekt

i ny belysning

8 W/m²

10 W/m²

5 W/m²


Udskiftning af ældre ldre ineffektive

belysningssystemer

Udskiftning af belysningssystemet

• typisk en stor investering (ca. 250-350 kr./m²)

Udskiftning af belysningssystemet kan være oplagt, hvis...

• anlægget er mere end 10 år gammelt

• anlægget har T8-lysstofrør

• ingen lysstyring

Nye belysningsanlæg bruger typisk kun halvt så meget

strøm som gamle belysningsanlæg


Hjælp at hente Go Energi

• A-pærelisten

• Produktlister med fotos og nøgletal for nye systemer

(enkelt og sikkert at sammenligne og vælge)

• Diagnoseværktøj til at ”tage temperaturen” på det

eksisterende belysningsanlæg.

• Råd og vejledning om belysning


GoEnergi.dk/erhverv/produkter/belysning


Produktlister med nøgletal

Nøgletal er beregnet for standardlokale

- giver mulighed for sammenligning


Spændingssænkning

• ”Powermizer” sænker lysniveau marginalt og elforbrug

maksimalt

• Er gjort med succes hos Dyrup og besparelsen

dokumenteret.

• Det skal undersøges nærmere om det er rentabelt i jeres

virksomhed


Autoværksted

Autov rksted - energibesparelser

• Typisk ovenlysvinduer og kunstig belysning samtidig

• Typisk standardarmaturer (ikke effektive)

=> etabler dagslysstyring


Eksempel fra Ingeniørhuset

Ingeni rhuset


Lysstyring og udskiftning af glødep gl depærer rer

• Bevægelsesmeldere, dagslysstyring og sparepærer

(storrumskontorer, møderum, spisesteder, gange):

• Elsparepotentiale: 33.000 kWh/år

• Investering inkl. rådgivning: 216.000 kr.

• Tilbagebetalingstid: 4,4 år

• Hvordan opnås besparelsen?

- Besparelse udregnet af energirådgiver og et konkret

bindende tilbud fra elinstallatør er blevet indhentet


Belysning Mere information

Go energi goenergi.dk/erhverv/produkter/belysning

- Indkøbsvejledning

- Energieffektive belysningsanlæg

- Energieffektive lyskilder

- Demo-lokaler

- Diagnose-værktøj

- Indretningsvejledning

• Bygningsreglement 2010

• DS 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler


tlf: 70 26 90 09

www.GoEnergi.dk

More magazines by this user
Similar magazines