Nr. 6 - Schæferhundeklubben for Danmark

schaeferhund.dk

Nr. 6 - Schæferhundeklubben for Danmark

Schæferhunden

Udgivet af Schæferhundeklubben for DanmarkNr. 6 • juni 2006 • 34. årgang


Schæferhund

Stærk, modig og trofast

– og gerne fuld af vitalitet

livet igennem.

Led og knoglestruktur, som sættes på prøve

Fra 5 til 15 måneder

NY

Over 15 måneder

En følsom hud, der skal beskyttes

Royal Canin lancerer det første skræddersyede

ernæringsprogram kun til Schæferhunde fra

hvalpealderen og gennem resten af deres liv.

Fra vækstperioden af har Schæferhunden særligt følsomme punkter, som det

er vigtigt at tage hensyn til. German Shepherd junior og adult er det eneste

ernæringsprogram, som tager højde for alle disse punkter og gør det muligt for

hunden på bedste måde at opbygge et sundt helbred, hele livet igennem.

SIZE HEALTH NUTRITION TM

www.royalcanin.dk · Fås hos dyrehandlere.

Et følsomt fordøjelsessystem

• Maksimal fordøjelsessikkerhed takket være proteiner

af meget høj kvalitet, udvalgt på grund af deres høje

optagelighed.

• Beskyttelse af led og knoglestruktur ved hjælp af chondroitin

og glucosamin.

• Styrkelse af hudbarrieren og sikring af blank pels med

en kombination af vitaminer og aminosyrer.

www.solografisk.dk · foto : Jean-Michel Labat - 09/2005.


Schæferhunden

ISSN 0900-6338

34. årgang • Nr. 6, juni 2006

Oplag: 4.800

Tryk: Tarm Bogtryk A/S

Udgivet af

Schæferhundeklubben for Danmark

Skolevej 42A • 5690 Tommerup

Tlf. 6476 1326 • Fax 6476 2790

Tlf. tid: Mandag kl. 15 -18

samt tirsdag, torsdag og fredag kl. 11-14

E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

www.schaeferhund.dk

Redaktion:

Redaktør:

Lotte Albret Wissing

Kornager 401 • 2980 Kokkedal

Tlf. 4018 9700

E-mail: lotte.wissing@privat.dk

Annonceekspedition:

Redaktøren

Overordnede bladansvar:

Hovedbestyrelsen

Korrektur:

Asa Garodkin

Udgivelsesplan 2006:

Schæferhunden udkommer 10 gange om året

(to gange i december). Bladet udkommer ikke

i januar, juli og november. Fra aflevering til

postvæsenet går der ca. 1 uge, før bladet er

ude hos medlemmerne.

Nr. Deadline Aflevering

til postvæsenet

1-2 12/1 13/2

3 20/2 20/3

4 20/3 18/4

5 20/4 22/5

6 20/5 19/6

7-8 20/7 21/8

9 20/8 18/9

10 20/9 16/10

11 (HAS) 1/11 11/12

12 1/11 11/12

Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

Udebliver medlemsbladet, skal man i første

omgang rette henvendelse til ens lokale postkontor.

Giver dette ikke resultat, rettes henvendelse

til klubbens sekretariat, som står for

adresselisterne - ikke til redaktionen.

Annoncepriser 2006:

1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr. 3.200,00

3/4 side (184x195 mm) kr. 2.575,00

2/3 side (184x170 mm) kr. 2.350,00

1/2 side tværformat (184x129 mm) kr. 1.700,00

1/3 side (184x83 mm) kr. 1.350,00

1/4 side (90x129 mm) kr. 1.950,00

1/8 side (90x62,5 mm) kr. 1.575,00

1/16 side (90x29,5 mm) kr. 1.325,00

Rubrikannoncer – max. 7 linier kr. 1.165,00

Pr. ekstra linie

Kennelannonce

- 9 ordinære numre pr. kalenderår:

kr. 11.20,00

Enkelt (kun tekst) kr. 1.800,00

Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr. 1.200,00

Alle priser er excl. moms – incl. 4-farver

Leder

Om visioner

Visioner er gode at have. Især når tingene

lykkes.

Jeg har haft den vision, at hjemmesiden

skulle være nemmere og mere overskuelig.

Vi skulle alle sammen lige vænne os til

den nye struktur, men nu er den ved at

falde på plads.

Jeg nævnte også i en tidligere leder, at

det ville være muligt at lave en tilmelding

til HAS via hjemmesiden. Den har vi arbejdet

med i det sidste halve år, og den er på

plads, så det i år er muligt.

Jeg har også meget ros til de personer,

der lægger meget - ja, rigtig meget - af

deres fritid i arbejdet for klubben, og der er

kommet flere til.

IT-området i Schæferhundeklubben for

Danmark er i stadig udvikling. Vi har hjemmesiden,

som stadig får flere sider, til gavn

for os alle. Vi har en database, som ”handler”

vores kåringer. Vi kan nemt hente

prøvepapirer, udvalgsmedlemmer, arrangementer

osv. Vi kan ansøge om et arrangement

elektronisk. Og meget andet. En af

de vigtigste ting for mig er stadig, at det er

læseren selv, der beslutter, om noget skal

ud på papir.

I samarbejde med rådene er vi ved at

lægge skitserne på plads til nye tiltag på

nettet. Et af dem er, at kredsene, på sigt,

I dette nummer…

Personlige............................................ 4

Schæferhundemand

hædret på Nordfyn .............................. 6

Bent Andersen, brugsprøvedommer

i 30 år - portræt .................................. 8

Schæferhundeklubbens

pressepolitik - genoptryk .................... 11

HAS-Hovedavlsskuet 2006

- invitation .......................................... 12

Tilmelding til HAS .............................. 13

Internt skue i Kreds 55-Furesø

- reportage.......................................... 14

DM/VM-udtagelse i Kreds 10-Hjørring

- reportage og resultater ......................16

Det store forsidefoto:

skal kunne udfylderesultatlisterneelektronisk.

En anden

er, at vi kan oprette

et arrangementelektronisk,

både avlsogbrugsarrangement.

Indtastning af hundens data,

vælge arrangement, hvorefter der kommer

de rigtige papirer til det rigtige arrangement.

Vi arbejder også på, at der kan trækkes

et katalog i word-format, som den

enkelte kreds kan arbejde videre med. Så

hvis du har gode ideer til, hvordan det kan

lade sig gøre, eller i det hele taget har gode

ideer til hvilke ting, vi kan arbejde videre

med på hjemmesiden, må du meget gerne

melde tilbage.

Og lad så det gode, positive og konstruktive

samarbejde fortsætte. Vi lever i et demokrati,

og lad os arbejde for klubben,

med mange gode arrangementer og hændelser,

som vi kan være fælles om.

Med hundehilsen

Steen Andersen

Bestyrelsesmedlem

Danmarksmesterskabet for BHP 3-hunde

- reportage og resultater......................

Avlskåringen i Them

21

- beskrivelser og billeder .................... 31

Adresselisten ...................................... 34

Nyt fra Hovedbestyrelsen.................... 35

Nyt fra Avlsrådet ................................ 36

Kommende avlskåringer...................... 36

Nyt fra Brugshunderådet .................... 39

Anmeldte brugsprøver ........................ 40

Rubrikannoncer .................................. 41

Kenneloversigten ................................ 42

Avlshanner.......................................... 45

Arrangementskalender 2006 .............. 46

Kredsannoncer.................................... 47

Vinderne af DM for BHP 3-hunde 2006

Så blev spændingen udløst på Fyn den 7. maj - og der var plads til både børn og hunde

på vinderpodiet. Lars Bo Jensen og Jabina Querry blev Danmarksmestre 2006.

Læs mere inde i bladet fra side 18.

Foto: Winnie Ladov, Ringe.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 3


Personlige

Mindeord

Bent Christensen, Kreds 43-Hvidovre

Søndag den 7. maj modtog vi den sørgelige

meddelelse, at vores mangeårige medlem

af Kreds 43-Hvidovre, Bent Christensen,

var afgået ved døden efter længere

tids sygdom.

Bent Christensen, i daglig tale kaldet Lille

Bent, var medlem af Schæferhundeklubben

i tæt på 38 år, hvor han bl.a. var medstifter

af Kreds 43-Hvidovre.

Lille Bent var igennem alle årene et

yderst aktivt medlem, både når der skulle

trænes hund, men så sandelig også på

pligtdagene, hvor der ikke var noget eller

nogen reparationer, som var umulige at

lave. Socialt var Lille Bent også et aktiv for

kredsen, altid god for en snak eller diskus-

Mindeord

En for mig speciel person er om morgenen

den 7. maj i år stille gået bort efter lang tids

sygdom. »Lille-Bent« er nok mest kendt

blandt de »gamle« i Schæferhundeklubben,

han blev medlem i Kreds 1-Rødovre

den 1. juni 1968.

Jeg lærte »Lille-Bent« at kende, da jeg i

1972 startede til træning i Valbyparken

med min første schæferhund. »Lille-Bent«

var bestemt en personlighed, der blev

bemærket. Han var altid venlig, rar, i godt

humør og meget hjælpsom både på og

uden for banen, hvilket mange - også jeg -

har nydt godt af i årenes løb.

Året efter »smed« »Lille-Bent« mig nærmest

ud på dybt vand som træner, og med

god hjælp fra ham og andre gik det ganske

godt. Der skete så meget i Kreds 1 i 70’erne,

og på et tidspunkt blev jeg så ked af det

hele, at jeg gik ud af Schæferhundeklubben.

Men igen var »Lille-Bent« der, vi to

sion i klubhuset, et kram, hvis det var det,

der var brug for, og til kredsens fester førte

han gerne an på dansegulvet.

Lille Bent pakkede gerne bilen sammen

med hustruen Tove og kørte så af sted til

diverse arrangementer, både i ind- og udland

for at kigge på hunde og nyde det sociale

samvær med kammeraterne.

Vi er mange, som vil savne Lille Bent og

hans dejlige væsen.

I denne svære tid går vores tanker til Lille

Bents hustru Tove og hans børn, børnebørn

og oldebørn.

Æret være Lille Bents minde.

På Kreds 43’s vegne

Kirsten Alrik

Bent Christensen

– bedre kendt som »Lille-Bent«

gik tur næsten hver søndag Avedøre Holme

rundt med vores hunde, mens vi ordnede

hele verdenssituationen og ikke

mindst i hundeverdenen.

Så i 1978 overtalte han mig til atter at

melde mig ind, idet den daværende bestyrelse

blev væltet, og en ny med Ole Brøchmann

som formand trådte til. Under vore

lange gåture opstod ideen om, at vi fik vor

egen kreds i Hvidovre, og efter forhandlinger

med Ole lykkedes det så i 1980. På

»Lille-Bent«s fødselsdag den 20. maj blev

Kreds 43-Hvidovre skilt ud fra Kreds 1.

»Lille-Bent« indtrådte sammen med mig,

Bent Kyrdal, Bent Flindt og med Bent

Larsen (Edo) som formand i bestyrelsen. Vi

syntes dengang, at det var pudsigt med

kredsnummeret 43 - hvis man skubber 3tallet

lidt til venstre, står der 4B.

»Lille-Bent« lagde et kæmpearbejde i det

for sammen med andre i og uden for besty-

4 Schæferhunden · 6 · juni 2006

relsen at få kredsen i gang. Der var et sammenhold,

en arbejdsglæde og -iver, som

jeg sjældent har set mage til. Jeg er personligt

»Lille-Bent« taknemmelig for, at

han trak mig ind i hundearbejdet igen, vi

har haft så utroligt mange dejlige timer

sammen, og jeg vil savne ham særdeles

meget.

»Lille-Bent« var vel også en af de flittigste

deltagere i LF-Cup’en med de hunde,

han har haft i årenes løb, samt i mange andre

konkurrencer, natøvelser m.m., hvilket

afspejler sig i mange hjembragte pokaler.

Kære Bent, du har altid været en særdeles

god kammerat og en hædersmand, og

jeg vil altid huske dig som sådan.

Mine tanker går også til Tove, børn/svigerbørn,

børne- og oldebørn.

»Lille - Store - Bent« - æret være dit minde.

Hanne Jørgensen

Kreds 43-Hvidovre

Redaktøren meddeler

I forbindelse med overgang til nyt telefonnummer har TDC desværre lavet en fejl og udlovet mit nummer til en vognmand i Esbjerg.

Han havde allerede fået trykt nyt brevpapir mv. med det nye nummer, og jeg har derfor accepteret at overdrage mit nummer til ham.

Redaktøren har derfor atter en gang fået nyt nummer: 4018 9700.

Det forkerte nummer - 4018 0472 - udgår med udgangen af juni 2006.

Det gamle nummer - 2641 5755 - virker, indtil taletiden er opbrugt, men vil derefter blive »arkiveret«.

Med venlig hilsen Lotte, redaktør


Per Nielsen

- en markant personlighed runder de 50…

Ja, overrasket har man jo lov at blive nu og

da… Men at det skulle ske søndag morgen

den 30. april 2006 ved Kombiskuet i Kreds

12-Århus - det havde vi fra Kreds 64-Them

nu ikke regnet med!! Per Nielsen kunne

netop denne dag fejre sin 50 års fødselsdag.

For Per var det ganske naturligt og slet

ikke noget, han lod sig mærke med, men

han har jo også brugt størstedelen af sit liv

i selskab med schæferhunde og deres tilhængere.

Faktisk var det i starten af 70’erne, at Pers

interesse for vores race schæferhunden

blev vakt. Pers onkel var, med sin succes

på det tyske Siegerschau i 1974, hvor han

fik en ungtæve placeret i top 20, med til

for alvor at sætte skub i tingene. I 1978

blev Per indmeldt i Schæferhundeklubben

for Danmark, Kreds 19-Frederikshavn.

Nogle år senere flyttede han til Kreds 69-

Ålbæk. Per var allerede fra begyndelsen

initiativrig og engageret - én af grundene

til, at han i perioder naturligvis også kunne

Jette Storm - 50 år

»Hist hvor vejen slår en bugt« - eller rettere

3 huse fra den nuværende rundkørsel i

Hjallese på Fyn - blev Jette Storm født den

3. juli i det Herrens år 1956. Ad meget

snørklede veje gik det derefter frem til

arbejdet i Schæferhundeklubbens Sekretariat.

Skoleårene blev tilbragt på Dalumskolen,

og den videre kontoruddannelse

foregik på handelsskole og med en læretid

på et advokatkontor, som blev til 11 år.

Siden hen blev Jette ansat i Sydbank som

kontorassistent - et job, hun var meget glad

for, men desværre måtte forlade pga.

nedskæringer. Efter et par år i ISS Linnedservice

og en kort tid som arbejdsløs så

Jette en interessant jobannonce i lokalavisen.

Schæferhundeklubben søgte i starten

af 1994 en vikar for den daværende medarbejder

i Sekretariatet, Ragnhild, som var

sygemeldt. Jette søgte og fik vikarjobbet

efter en ansættelsessamtale hos Gunner

Jensen og Ragnhilds mand. Desværre døde

Ragnhild kun kort tid derefter, og Jette blev

fastansat fra sommeren 1994. Hun har

siden passet klubbens sekretariat på fuld

tid fra sin bopæl i Tommerup, et job, hun

er meget glad for pga. den store kontaktflade

med klubbens medlemmer og de

fleksible arbejdstider.

Før jobbet i Schæferhundeklubben var

Jette blevet gift, men mistede på tragisk vis

bestride posten som formand i hver af de

førnævnte kredse.

At Per brænder for racen, skal der ikke

herske nogen tvivl om. Som Avlsvejleder i

klubben har han ofte deltaget ved forskellige

lejligheder og bidraget med sin viden

og ekspertise, naturligvis på en meget jordnær

måde - som kun en ”ægte” Nordjyde

kan gøre det. I mere end 15 år af sit virke i

vores klub har Per også fungeret som aktiv

figurant. Han har været en del af bruttotruppen

og figureret ved flere af de store

konkurrencer. I ca. 2 år fungerede Per også

som næstformand i Hovedbestyrelsen.

Siden 1995 har Per været aktiv som eksteriørdommer.

Ikke kun nationalt, men så

sandelig også internationalt. Han har dømt

ved adskillige arrangementer i mere end

20 forskellige lande. I 5 af disse lande var

Per inviteret som dommer i forbindelse

med afholdelse af deres Hovedavlsskuer -

et tegn på stor anerkendelse også internationalt.

sin første mand i et trafikuheld, der desværre

også gik ud over Jettes knæ. Hun

blev opereret første gang i 1996 og har

siden fået indopereret et nyt knæ i 2002.

Men i 1989 smilede skæbnen igen til

Jette, for da flyttede hun sammen med Karsten,

og de blev forældre til Kristian i

1990. Karsten havde Linda på 14 og tvillingerne

Michael og Martin på 10 med, og

så var der liv og glade dage i hjemmet i

Tommerup.

Schæferhunde var der selvfølgelig også

plads til! Jette havde haft Asja og Buller før,

og sammen med Karsten fik hun så Ziggie,

en dejlig Dauløkke-tæve født i 1997.

Karsten ville egentlig helst have haft en

labradortæve, så Jette insisterede meget

smart på en schæferhan. Det afskrækkede

Karsten så meget, at han foreslog en schæfertæve

som kompromis - og det forslag

havde Jette bestemt ikke noget imod…

Desværre måtte de sige farvel til Ziggie i

april i år.

Hverdagene er efterhånden blevet lidt

roligere hjemme hos Jette og Karsten. Den

yngste er på efterskole, og de ældste er

flyttet hjemmefra, så weekenderne nydes

gerne i campingvognen, som siden 1999

har ligget fast på en plads i Bøjden fra 1.

april til midten af september. Jette og

Karsten nyder at sidde med et glas rødvin

Personlige

Per har en markant personlig mening, og

han er ikke bange for at stå ved den. Til

gengæld kan man jo sige, at Per med sin

deltagelse ved Kreds 12’s Jubilæumsarrangement

igen viste, at han ikke lader

noget som helst stå i vejen, når det virkelig

gælder. Han var blevet spurgt, om han ville

dømme ved deres Jubilæumsarrangement,

og uden skelen til sin kalender sagde han

naturligvis ”Ja tak”.

Stor respekt og et endnu større

TILLYKKE skal lyde fra alle

os i Kreds 64-Them!

og lidt god mad og kigge ud over vandet.

Men ellers bruger Jette også fritiden på

håndarbejde, egen fremstilling af fødselsdagskort

og havearbejde - selvom knæene

lige skal have en ekstra pude under, når

der skal luges ukrudt.

Og det allernyeste og meget spændende

er selvfølgelig det første barnebarn, lille

Sarah, som kom til verden for blot en

måned siden. Desværre flytter Sarah snart

til Løgstør med sine forældre, men så må

mormor og morfar, Jette og Karsten, jo bare

flytte campingvognen med…

Kære Jette, hjerteligt tillykke med de

første 50 år - med ønsket om mange dejlige

år i fremtiden med alle dine kære.

Lotte, red.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 5


Schæferhundemand

hædret på Nordfyn

På Søndersø Rådhus blev formanden for

Kreds 25-Nordfyn, Poul Christiansen, i maj

måned udnævnt til årets foreningsleder i

Søndersø Kommune.

Poul var i al hemmelighed blevet indstillet

af sin bestyrelse og vandt den eftertragtede

og ærefulde titel blandt mange andre

dygtige foreningsledere. Så det var en stolt

kreds på Nordfyn, der kunne juble over, at

det var en kredsformand fra Schæferhundeklubben,

der løb af med sejren.

Bestyrelsen tog faktisk helt og aldeles

fusen på Poul. Han troede, han skulle til et

møde med Folkeoplysningsudvalget den

aften, men, men - da han ankom, fandt

han ud af, at det var et helt andet møde,

han skulle til... Og det var faktisk et møde,

der endte med reception, blomster, borgmesterhåndtryk,

taler samt omtale og billeder

i den nordfynske avis, Område Avisen

Nordfyn. I avisen belønnes Poul som »en

energisk formand«, der »yder en kæmpeindsats

i bestyrelsen, i det praktiske arbejde

på banen og i klubhuset, samt som

instruktør ved hundetræningen.«

6 Schæferhunden · 6 · juni 2006

Hjerteligt tillykke, Poul, hjerteligt tillykke,

Kreds 25 - det er super god reklame for

både vores schæferhunde og vores forening.

Red.,

Formanden for Kreds 25-Nordfyn,Poul Christiansen, troede, at han skulle til et møde med

Folkeoplysningsudvalget den aften. Men han fandt hurtigt ud af, at det var et helt andet

møde, han var kommet til... et møde, der endte med reception, blomster, borgmesterhåndtryk,

taler samt omtale og billeder i den nordfynske avis, Område Avisen Nordfyn.


DK0603P2

Bayvantic ® BØH!

Vet. har en unik afskrækkende effekt mod fl åter.

Hvorfor er det vigtigt?

Bayvantic ® Vet. fås på apoteket, hos dyrlægen, Matas og dyrehandlere.

Fordi afskrækkede flåter ikke sætter sig

på Bayvantic ® -behandlede hunde og derfor

ikke suger blod. Dermed reduceres risikoen

for flåtbårne sygdomme, f.eks. Borreliose.

Bayvantic ® Vet.:

Dræber og afskrækker flåter

Dræber lopper og forebygger nye angreb

Afskrækker myg og sandfluer

Beskytter dit hjem mod lopper

Afskrækker

din hund

fl åter?

Hundens værn mod fl åter, lopper og myg

Bayvantic ® Vet. spot-on, opløsning til hund (1 ml indeholder 100 mg imidacloprid og 500 mg permethrin). Indikation: Til behandling og forebyggelse af loppe- og flåtangreb hos hund. Afskrækkende (repellerende) effekt mod flåter og myg. Kan indgå i behandling af loppeallergi.

Administrationsmåde: Kun til brug på huden. Dosering hund: 1,5-4 kg: 1 pipette á 0,4 ml; 4-10 kg: 1 pipette á 1,0 ml; 10-25 kg: 1 pipette á 2,5 ml; 25-40 kg: 1 pipette á 4,0 ml. En behandling forebygger nye loppe- og flåtangreb i 3-4 uger. Kontraindikationer: Må ikke anvendes

til katte. Hvalpe under 7 uger bør ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer. Bivirkninger: I sjældne tilfælde kan ses hudreaktioner, såsom kløe, rødme og hårtab på applikationsstedet samt sløvhed. For yderligere information læs

indlægssedlen. Drægtighed og diegivning: Kan anvendes under drægtighed og laktation. Forsigtighedsregler: Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på hunden. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Særlige forsigtighedsregler

for den person, der administrerer præparatet: Undgå at hud, øjne og mund kommer i kontakt med præparatet. Spis, drik og ryg ikke under påføringen. Vask hænderne grundigt efter brug. Ved spild af præparatet på huden afvaskes denne straks med sæbe og vand. Personer

med kendt hudoverfølsomhed kan være særligt følsomme overfor dette præparat. Hvis præparatet kommer i øjnene ved uheld, skylles de grundigt med vand. Søg straks lægehjælp og vis indlægssedlen til lægen, hvis hud- og øjenirritationer

vedvarer, eller hvis præparatet ved et uheld sluges. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov

til at sove sammen med deres ejere/husets børn. Andre informationer: Opløsningsmidlet i Bayvantic ® Vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overfl ader. Lad derfor væsken tørre inden kontakt

med disse materialer tillades. Pakninger: Bayvantic ® Vet. pakninger med 4 pipetter: 0,4 ml – 1,0 ml – 2,5 ml – 4,0 ml. Udl: HV. Tlf. 4523 5000 • Fax 4523 5257 • www.bayvantic.dk

Må ikke

bruges

til katte


Bent Andersen

30 år som brugsprøvedommer

Af Lotte Albret Wissing

Tidligere vægtløfter, revisor, operaelsker,

bedstefar - ja, der kan gemme sig mange

spændende ting bag en brugsprøvedommer!

Lørdag den 1. juli 2006 kan Bent

Andersen, 65 år, medlem af Schæferhundeklubben

i 37 år og en markant personlighed

inden for schæferhundeverdenen,

fejre sit 30 års jubilæum som brugsprøvedommer.

Bent Andersen blev født i Roskilde i maj

1941 som søn af en politimand, som havde

dobermann som tjenestehund. Det var

dengang, der var respekt for politiet, og

den respekt herskede også i hjemmet. Når

man fik besked på noget, så gjorde man

det, og man gjorde det ordentligt - især

betjentens børn, for ellers fik man med far

at bestille.

Uddannelse som revisor

Skolegangen var på Roskilde Realskole, og

her henvendte talentspejderne fra de lokale

firmaer sig, når de søgte nye, unge medarbejdere.

Bent havde ellers overvejet at

blive kok, men hans regnelærer syntes, at

Bent skulle gå revisorvejen, da en lokal

revisor henvendte sig til skolen. Så den

unge Bent begyndte med 180 kr. om måneden,

hvoraf han skulle betale 10 kr. til

sygekassen. Efter en læretid på 3 år kom

Bent til et større revisionsfirma og læste

samtidig på Handelshøjskolen. Undervejs

Bent Andersen og Pino foran det hyggelige hjem i Havdrup.

blev militærtjenesten aftjent i Civilforsvaret,

hvor Bent bl.a. også har uddannet redningshunde.

Siden hen blev Bent forretningsfører i

Roskilde Boligselskab, hvor han arbejdede

i 20 år, og endelig i Københavns Boligselskab,

indtil han gik på efterløn.

I fritiden i sine ungdomsår dyrkede Bent

vægtløftning for Hellas og har både rejst,

vundet præmier og pokaler og været juniormester.

Men det var altså interessen for

schæferhundene, der vandt i sidste omgang.

Starten i Schæferhundeklubben

- Jeg har altid interesseret mig for hunde,

beretter Bent. - Da jeg var omkring 18 år,

havde jeg en kammerat, der havde schæferhund.

Jeg så hans hund på udstilling i

Roskildehallen, hvor jeg mødte Tage

Wichmann, Hans Christiansen, Svend Jensen

og alle de gamle, garvede gutter. Jeg

købte så siden et hus, hvor jeg kunne have

hund, og så skulle det selvfølgelig være en

schæfer.

Rex - verdens bedste hund

- Tage Wichmann og Hans Christiansen tog

med mig ud og kigge på hvalpe, fortsætter

Bent, - og jeg fik en pragtfuld hund, der

hed Rex. Det var verdens bedste hund. Jeg

trænede på hvalpehold hos Tage Wichmann

i Roskilde og derefter hos Asger

Christensen. Han var en hård banan. Jeg

var deltager på det allerførste Danmarks-

8 Schæferhunden · 6 · juni 2006

Et af højdepunkterne i Bents karriere som

brugsprøvedommer - da han dømte ved

FCI-Verdensmesterskabet i Slovakiet i

2002, og Bjarne Thomsen vandt guld til

Danmark. Fra venstre ses Bjarne Thomsen,

Bent Andersen, Katharina (den lokale fanebærer),

Michael Christensen og Heine Jacobsen.

mesterskab i Schæferhundeklubben, i

Skejby ved Århus. Det skulle vi jo så træne

flittigt for at komme med til - det forlangte

Asger. Vi cyklede hver anden aften med

vores hunde for at få kondition, og så

trænede vi hver anden aften.

Brugsprøvedommer og figurant

- På et tidspunkt spurgte Asger mig så, om

ikke det var noget for mig at begynde en

uddannelse som brugsprøvedommer, beretter

Bent. - Det var noget nyt i Schæferhundeklubben.

Tidligere blev alle dommere

- Weilsby, osv. - udnævnt, der er ingen

af dem, der har gennemgået en egentlig

uddannelse. I forbindelse med den nye

uddannelse skulle vi også være figuranter,

det var på det tidspunkt et krav. Hvis man

en dag stod uden figurant til en prøve, så

kunne dommeren træde ind og figurere for

hundene. Det var meget interessant.

(Jeg kan ikke lade være med at indskyde,

at det kunne være sjovt at se i dag… Red.)

Kennel Svogerslev

I juli 1975 havde Bent sit første kuld hvalpe

og fik i 1977 registreret kennelnavnet

Svogerslev efter byen, han boede i på det

tidspunkt. Det første kuld med navnet

Svogerslev var efter hannen Fortunas Meiko

og tæven Cherie, som var avlskåret, og

som Bent havde købt af en hr. Frederiksen

fra Slagelse. Det var dengang, en schæferhvalp

kostede 1500 kr. I dag er der 6

hunde i Kennel Svogerslev, 2 hanner og 4

tæver.

Susanne og lykken

Men hundene skulle føre mere med sig,

end Bent havde forestillet sig. For i 1994

blev han gift for anden gang - denne gang

med Susanne, en rigtig »hundepige«, som

han fandt i Kreds 72-Svogerslev:

- For at man kan drive det så vidt, som vi

gør med kennel, opdræt, træning og det


hele, forklarer Bent, - så er det nødvendigt,

at begge to går op i det med liv og sjæl og

bruger meget tid på det. Som dommer er

man væk stort set alle weekender, og der

skal være en vis accept fra partneren, for at

det kan fungere. Og det er jo lykken, når

det også er den andens interesse.

Nye krav fra samfundet

Generelt mener Bent, at nye krav fra samfundet

gør det anderledes at dømme i dag:

- Der kræves en større lydighed, forklarer

han, - det er et krav fra samfundets side, at

hundene lystrer. Man skal have meget fat i

mange hundes mod- og kampdrift i dag for

at få dem så lydige, som de skal være.

Samtidig skal vi overholde de nye krav til

mildere træningsmetoder end tidligere.

Hundematerialet er ikke specielt anderledes

end før, men i dag stilles der større krav

til hundeførerne for at bestå prøverne og

opnå de ønskede resultater.

Den berømte Fru Jensen og prøver

Det bringer vores snak over på, om Fru

Jensen - den såkaldte »almindelige« schæferhundeejer

- har sværere ved at bestå

prøverne i dag.

- Problemet er, mener Bent, - at Fru Jensen

ikke har den samme tid til rådighed i

dag til at arbejde med sin hund, og interessen

er måske ikke stor nok. I dag render

folk jo til alt muligt. Og så er der Fru

Jensens familie, der også skal plejes lidt

anderledes end førhen. Børnene skal køres

til alt muligt - bordtennis, gymnastik,

håndbold, fodbold osv. - tidligere kunne

de godt cykle. Så den tid, Fru Jensen har

tilbage til at beskæftige sig med sin hund,

den er meget mindre. Sådan er samfundet

bare indrettet i dag.

Konkurrencer kontra prøver

Inden for konkurrencesporten mener Bent

nok, at standarden er blevet højere - men

det skyldes den øgede konkurrence:

- Til Schæferhundeklubbens første DM i

Skejby, hvor jeg selv deltog, var der kun to

deltagere i BHP3-programmet, og ham,

der blev Danmarksmester - det var Kaj

Nielsen med Lillebror med 187 points ud

af 300 mulige - han bestod ikke en gang

prøven! Nu er vi oppe på over 40 deltagere

i BHP 3, og maksimum er stadig 300

points. Så konkurrencen er tilspidset. Men

der skal jo findes en vinder, det er klart, så

det bliver detaljerne, der afgør det. Men

jeg mener helt klart ikke, at det er noget,

der smitter af på de almindelige prøver - en

BHP1 er stadig en anlægsprøve, så der er

elastik i det.

Ensartet bedømmelse er vigtig

Bent er godt klar over, at nogle hundeførere

synes, at han dømmer hårdt. Til det svarer

han:

- Det er meget vigtigt, at dommeren kan

holde det samme niveau hele vejen igen-

nem. Så bliver det ens for alle. I min terminologi

er der nogle ting, man ikke kan få

Fortrinlig for - det er et ekstraordinært

prædikat, som der ikke må gå inflation i.

Hvis hunden f.eks. taber apporten i lydighed

eller skal have en ekstra kommando

for at slippe i gruppe C - så kan den altså

ikke få Fortrinlig. Får man Særdeles God,

så er det altså stadig en kvalitetshund!

Lille forkærlighed for sporhundene

Bent vil gerne dømme alle slags prøver,

men har dog en lille forkærlighed for sporhundene:

- Jeg har været heldig at opdrætte Svogerslevs

Yenka, som Regner Larsen nu har

været til Verdensmesterskaberne for Sporhunde

med for tredje gang ud af de fire,

han har deltaget, forklarer Bent. - Og jeg

har også solgt hund til Erik Frandsen, som

var Danmarksmester 2 år i træk. Jeg kan

også godt selv lide at gå spor med hundene

- jeg elsker at stå tidligt op om morgenen

og gå ud over markerne og nyde

naturen. Jeg har en god ven på 72 år, som

jeg træner sammen med ca. 5 dage om

ugen - nu er jeg jo efterlønner og folkepensionist,

så jeg har morgenerne til

rådighed.

Pino og sportræning

For to år siden fik Bent og Susanne hanhunden

Pino (Pilot v. Bärenfang) til låns

som avlshan. Ham har Bent trænet spor

med siden:

- Pino havde 11 x 100 points i sit resultathæfte

på spor uden at have en SPHprøve,

fortæller Bent. - Så jeg ville gerne

vise, at det kan han selvfølgelig også. Vi

trænede i Kreds 1-Rødovre en hel vinter,

og så gik det sådan, at jeg fik lov til at

beholde ham. Sidste år kvalificerede han

sig til Sporhunde DM, men blev desværre

syg i ugen før konkurrencen. Nu er han

blevet 10 år, så hvis han skal med til SPH-

DM, inden han bliver for gammel, så skal

det være i 2006. Vi regner da med at

komme med.

Brugsprøvedommeren og prøvenerver

Bent fortæller, at han er lige så nervøs, når

han går til prøver, som alle andre:

- Der skal altid være spænding ved det,

synes han, - for det er jo et levende væsen,

man har med at gøre, og det skal man have

respekt for. Men jeg har ingen mavekneb

mht. hundens evner som sporhund, for

evnerne har han, og træningen er optimal.

Denne nervøsitet tænker Bent også

over, når han selv er ude som dommer, og

der står en rystende prøvedeltager foran

ham:

- Ja, griner han, og jeg giver også gerne

noget for det kunstneriske, når en febrilsk

hundefører får viklet sig ind i linen, eller

falder el. lign. For det er jo helt naturligt.

Den dag, man ikke har lidt nerver på, så er

det ikke sjovt mere.

En anden stor fælles interesse

Susanne og Bent er ikke gået helt »i hundene«,

for de deler en anden, stor fælles

interesse, nemlig opera. De har været på

mange dejlige rejser sammen til operahuse

i hele Europa, og de har begge stadig en

stor drøm om at komme til de store udendørs

operascener i Verona.

- Susanne har altid været meget musikinteresseret,

fortæller Bent og bliver helt

blød i stemmen. - Det er også noget, man

helst skal være to om, for vi taler jo om de

operaer, vi skal ind og se og høre, både før,

under og efter.

Også den lokale amatørscene og andre

kunstarter følger de med i, beretter Bent.

Men så er der heller ikke tid til meget

mere.

De næste generationer

Bent har en søn, Jens, på 33 år, som også

er schæferhundeinteresseret og står for at

skulle have ny hund snart. Og så er der

selvfølgelig barnebarnet, lille Anne på 7

mdr., som farfar Bent får besøg af hver fredag

eftermiddag.

Administrative opgaver i klubben

Bent har tidligere siddet i Brugshunderådet

med bl.a. Kurt Sørensen, og som mange

ved, er Bent p.t. kasserer i Hovedbestyrelsen.

Schæferhundeklubben stod for nogle

år siden uden Hovedbestyrelse, og Bent

følte et ansvar for klubbens drift og lod sig

derfor opstille.

- Jeg er interesseret i at værne om klubbens

interesser, understreger han, - og jeg

hjælper gerne alle kredsene både som dirigent

og med deres regnskaber. På den

måde har jeg haft et lidt bredere virke som

kasserer end måske tiltænkt, men jeg føler,

at det har været nødvendigt.

Den 15. november 2005 blev Bent farfar til

lille Anne - en fødselsdag, han aldrig glemmer.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 9


Fra Kreds 4-Roskilde til Kreds 46-Køge

Siden de flyttede til det idylliske bondehus

i Havdrup for ca. 10 år siden, har Bent og

Susanne været medlem af Kreds 46-Køge.

Kredsen blev i sin tid skilt ud fra Kreds 4-

Roskilde, som Bent var formand for gennem

en årrække. Før det var der så mange

medlemmer i Roskilde, at kursisterne trak

numre til indskrivningen, og de forskellige

trænere sad så ved en masse borde og tog

imod tilmeldingerne til træning, efterhånden

som numrene blev råbt op. Det var

tider, synes Bent, og kan samtidig konstatere,

at der efterhånden er mangel på folk

til kredsbestyrelserne, så vi formentlig vil

se flere og flere kredssammenlægninger

igen, med lokale »satellit«-træningspladser.

Højdepunkter som brugsprøvedommer

En speciel begivenhed har en særlig plads

i Bents hjerte, nemlig da han dømte ved

FCI-Verdensmesterskabet for Sporhunde i

Slovakiet for nogle år siden. Han havde

samtidig fornøjelsen af, at Danmark fik en

verdensmester, nemlig Bjarne Thomsen.

- Det var et storslået arrangement! beretter

Bent med varme og begejstring i stemmen.

- Man havde slået Verdensmesterskabet

sammen med den lokale byfest, og

hele optakten til det var jo med march gennem

byen med klovner, gøglere og musi-kanter foran. Vi gik så bagefter med hundene

og dommerne og andre VIP’er og

stod på torvet og blev præsenteret foran

flere tusinde tilskuere og byboere, der

klappede begejstret. Og hver gang en

dommer skulle køres igennem byen og ud

til sporarealerne, så var det med politieskorte

- to biler foran med hylende sirener

- og folk kom ud og stod ved havelågen for

at se, hvad der foregik. Og til afslutningen

på byens stadion stod vi 7 danskere og

sang den danske nationalsang, da Bjarne

stod på sejrsskamlen. Det er jo noget, der

kan trække vand i øjnene på en gammel

hundemand. Det hele var så flot, så flot.

Kong Smart i Finland

Året efter havde Bent så fornøjelsen af at

være ansvarlig for afviklingen af det samme

arrangement i Finland, hvortil han rejste

1 uge før for at overvåge forberedelserne.

- Der gik man så som en hel lille Kong

Smart ude i den store verden, beretter Bent

med et smil, - man bliver hentet i lufthavnen

og bragt rundt for at følge med i hver en

detalje. Det har været nogle store oplevelser,

når man først kommer til udlandet og

fungerer der og bliver genkendt fra år til år.

Bundessiegerprüfung i Tyskland

Bents store interesse for brugshundearbej-
10 Schæferhunden · 6 · juni 2006

det bliver måske tydeligst afspejlet i det

faktum, at han hvert eneste år i mere end

30 år har været tilskuer til Bundessiegerprüfung

i Tyskland - de store tyske mesterskaber

svarende til vores DM for BHP 3hunde,

blot i meget, meget større målestok.

Det har givet nogle gode kontakter

som opdrætter og et grundigt indblik i de

tyske linier og deres udvikling.

Dommergerningens afslutning

På spørgsmålet om, hvor længe Bent vil

fortsætte som brugsprøvedommer, svarer

han smilende:

- Ja, man skal i hvert fald stoppe i tide, så

folk ikke siger: »Det er ham nikkedukken,

der har dømt mig i dag«. Det er selvfølgelig

svært at vide, nøjagtigt hvornår det skal

være sidste gang, men jeg har truffet en

beslutning om, at så længe der er nogen

kredse, der seriøst beder én om at komme

og dømme, så går jeg ud fra, at det er, fordi

man kan klare opgaven. Den dag, man

ikke kan skelne det gode fra det knap så

gode, så bør man stoppe.

Kære Bent. Vi er mange, der håber, at du

kan blive ved længe endnu. Hjerteligt tillykke

med de første 30 år som brugsprøvedommer

og tak for din store og flotte

indsats for schæferhundesagen!


Pressepolitik

for Schæferhundeklubben for Danmark

Medier (presse, nyhedsbureauer, radio, TV,

interaktive medier) er en vigtig målgruppe

for Schæferhundeklubbens kommunikation.

Via kommunikation med disse medier

har vi mulighed for at kommunikere

med andre målgrupper, f.eks. nuværende

hundeejere, hvalpekøbere, politi, ministerier,

militær, dyrlæger og dyreværnsforeninger.

Schæferhundeklubben ønsker en presseomtale,

som afspejler rollen som den

førende specialklub for en race, der er kendetegnet

ved at være en fysisk og psykisk

sund familie- og brugshund, der udgør et

aktiv for samfundet. Dette kræver hurtig og

præcis besvarelse af henvendelser fra

medierne og udbygning af relationer til

journalister, som dækker det pågældende

fagområde.

Schæferhundeklubben ønsker at levere

ærlig og relevant information på de områder,

foreningen opererer på. Schæferhundeklubben

ser tilstedeværelsen i pressen

som et mål i sig selv og som et signal om

samfundsmæssig betydning og lederrolle.

Schæferhundeklubben ønsker at decentralisere

pressekontakten til mere end Hovedbestyrelsen

for at levere hurtige og relevante

svar på journalisternes henvendelser

og for at kunne igangsætte flere og

mere kvalificerede initiativer rettet mod

danske journalister. Til dette formål er en

Schæferhundeklubbens pressekontakt sker efter følgende

afgørende og ufravigelige principper:

• Enhver pressekontakt prioriteres højst muligt - timing, kvalitet, forberedelse

og eskalering til rette niveau skal afspejle denne topprioritet i enhver

kontakt mellem Schæferhundeklubben og pressen.

• Presseambassadøren har ret til at besvare en henvendelse fra en journalist,

hvis henvendelsen ligger inden for vedkommendes vedtagne vidensområde.

• Kun Landsformanden må udtale sig om Schæferhundeklubbens holdning

til spørgsmål om træningsmetoder, udøvelse af brugsarbejde samt

kommentarer til eventuel skandalejournalistik.

• Presseambassadøren kan selv igangsætte og initiere en pressekontakt

inden for eget vidensområde, hvis dette skønnes relevant.

• Enhver pressekontakt meddeles hurtigst muligt PR-udvalget, som

opsamler og evaluerer samspillet mellem Schæferhundeklubben og de

enkelte medier og journalister.

• Presseambassadøren forpligter sig til at holde sig ajour med placeringen

af viden i foreningen, så han/hun kan henvise henvendelser uden for sit

eget vidensområde til den rigtige person.

• Presseambassadøren holder sig orienteret om pressens dækning af

Schæferhundeklubben og eget vidensområde.

Schæferhundeklubben ønsker at bidrage til den aktuelle debat gennem

personlige kontakter til journalisterne, debatindlæg, åben information

om aktiviteter, racen og formidling af medlemmernes oplevelser og erfaringer

med schæferhunden.

• Alle pressemeddelelser samt skriftlige indlæg skal via PR-udvalget til

godkendelse.

• Landsformanden foretager den endelige godkendelse af samtlige skriftlige

indlæg på vegne af Hovedforeningen.

(Genoptryk fra marts 2005)

række centralt placerede personer i foreningen

udpeget til presseambassadører.

Schæferhundeklubben ønsker at være en

løbende informationsleverandør til relevante

journalister. Vi ønsker, at journalisterne

oplever professionalisme og kvalitet

i kontakten til Schæferhundeklubben, så

journalisterne selv henvender sig oftere.

Vejen til dette går over en stædig og vedholdende

bearbejdning af de rigtige medier

med kvalitets-input.

Organisatorisk rollefordeling

Hovedbestyrelsen er formelt ansvarlig for

pressearbejdet og dermed principielt ansvarlig

for enhver kontakt med medierne.

Den øverste ledelse fungerer i øvrigt som

kilde til al journalistkontakt vedrørende

Schæferhundeklubben. Den øverste ledelse

er Schæferhundeklubbens landsformand

- og i dennes fravær, næstformanden.

Presseambassadører er medlemmer af

Hovedbestyrelsen eller personer udpeget

af Hovedbestyrelsen, som på særlige vidensområder

eller i individuelle sager har

pressekontakt for Schæferhundeklubben.

En presseambassadør bør have modtaget

medietræning eller som minimum sikret

sig bekendtskab med pressepolitikken og

med Schæferhundeklubbens vejledning i

mundtlig pressekontakt.

Kredsbestyrelsen er ansvarlig for pressearbejdet

på kredsplan. De fungerer derfor

som “øjne og ører” i forbindelse med bearbejdningen

af de regionale medier.

Hovedbestyrelsen har fokus på konkrete

fagområder, og deres opgave er at optimere

pressearbejdet på disse områder.

Faglige specialister fungerer som kildepotentiale

for navnsatte medier eller journalister.

PR-udvalget fungerer som samlingspunkt

for pressekontakten. Alle pressekontakter

skal - hvis muligt - godkendes af PR-udvalget.

Alle henvendelser fra journalister skal

rapporteres til PR-udvalget, som vil opsamle

erfaringer med medier og med journalister

og fungere som sparringspartner. PRudvalget

bidrager med viden om PR til

brug for alle i foreningen.

Et pressebureau fungerer som sparringspartner

for alle niveauer i foreningen og

kan desuden udføre - helt eller delvist -

konkret pressekontakt for Schæferhundeklubben.

Hovedbestyrelsen

Schæferhunden · 6 · juni 2006 11


Velkommen til

HAS 2006

i Them


Velkommen til

HAS 2006

i Them


Idé til kredsarrangement:

Internt skue

Hvad gør en kreds, som gerne vil lave et arrangement, hvor alle kredsens hunde

kan deltage uanset alder, køn, træningsniveau og udseende? Hvor de nye hvalpekursister

bliver rystet sammen med resten af kredsens medlemmer? Hvor medlemmernes

interesse for udstilling og skuer bliver stimuleret? Og hvor alle går

hjem med en fin præmie og en forsikring om, at de har den dejligste og sødeste

hund i hele verden?

Jo - man kan f.eks. holde et uofficielt, internt skue under afslappede former og

alligevel med den spænding, der er omkring udfaldet af en konkurrence. Det

gjorde man i Kreds 55-Furesø, hvorfra formanden Jeanette Marker beretter:

Internt skue i Kreds 55-Furesø

Lørdag den 20. maj havde kredsens AU

(avlsudvalg) arrangeret internt skue for alle

hundene i Kreds 55-Furesø.

Det vil sige, at alle hunde i kredsen

kunne melde til og så komme og prøve,

hvad det vil sige at udstille sin hund. Til

officielle skuer kan hunde uden stamtavle

og langhårede hunde ikke stille. Det kunne

de her, og det var dejligt at se hvor mange,

der havde lyst til at prøve at udstille hund.

Og det gav også mange træningskammerater

mulighed for at mødes på en ny måde.

Simone 4 år og Avon 12 år.

Hvad der venter på skuer

Dette arrangement blev også lavet for at

vise, hvad der venter de hundeejere, som

har lyst til at komme ud på skuer fremover.

Så ved de noget om hvordan, det foregår.

Og den særegne skik, som vi har i

Schæferhundeklubben, med at løbe rundt

som gale og kalde på vores hunde, var der

også tid til at forklare de nye og undrende

hvalpeejere om.

En engageret dommer

Når en kreds har en dommer i folden, i

vores tilfælde René Jørgensen, er det jo

14 Schæferhunden · 6 · juni 2006

dejligt, at han også synes, det er sjovt at

dømme vores egne hunde, selv om han

normalt bruger mange weekender på at

dømme hunde i både ind- og udland. Alle

fik en beskrivelse af deres hund, en venlig

kommentar fra René samt en præmie fra

Arion.

Deltagere fra 9 uger

Det blev en rigtig god dag, hvor der deltog

47 hunde lige fra 9 uger og op til 12 år. Det

vil føre for vidt at nævne alle resultaterne,

men her er placeringen i klassen.

Babyhvalpe hanner og tæver under 4 mdr.:

1. præmie: Grænsens Vupti

2. præmie: Thomsebo Sicko

3. præmie: Scharmarks Olivia

4. præmie: Elverhøj Sultan of Swing

5. præmie: Thomsebo Sheeba

6. præmie: Elverhøj Snifer

7. præmie: Wildmarkens Pablo

Det var en fornøjelse at se de glade og stolte

hvalpeejere, når de forlod ringen med

deres fine præmier. Og tilskuerne var

mindst lige så begejstrede for det herlige

syn med de små logrende hvalpe, hvoraf

nogle faldt over deres egne ben for at

komme rundt og hilse på hinanden.

De velholdte veteraner

Et tilløbsstykke var også veteranklassen,

hvor alle de deltagende hunde var så velholdte

og udviste en så stor friskhed og

løbsglæde, at man blev helt stolt over

vores race. De værdige deltagere i denne

klasse fortjener også at blive nævnt:

Veteranklasse hanner og tæver fra 6-12 år:

1. præmie: Haus Haargaard Carmen

2. præmie: Dibberns Avon

3. præmie: Rubini Natasha

4. præmie: Santa

5. præmie: Glosemosens Yatsi

Grillpølser og hjemmelavet kartoffelsalat

Der blev tændt op i grillen, hvor der blev

stegt pølser, som kunne nydes til Kenjas

hjemmelavet kartoffelsalat.

Vejrudsigten havde lovet regnvejr efter

frokost, så der blev kikket op mange

gange. Der kom 2 meget små byger i løbet

af dagen, som startede kl. 9.30 og var færdig

kl. 13.30. Da klokken var 13.45, og

selve nedtagningen af ringen, dommertelt

og stole var endt, kom der lige en rigtig

våd byge.


Det var en rigtig hyggelig skuedag for både børn, voksne

og hunde, hvor alle gik hjem med præmie om halsen,

samt en hilsen af forskellige størrelser fra Arion.

Vi håber at se mange af deltagerne på Schæferhundeklubbens

officielle skuer og arrangementer.

Jeanette Marker - Kredsformand

Kreds 55-Furesø

Britta og Bente nyder grillpølser med hjemmelavet kartoffelsalat.

Fra veteranklassen: Lisbeth og Ole Pedersen med Santa

og Yatsi.

Grænsens Vupti, som blev bedste hvalp under 4 mdr.

Trætte børn - både to- og firbenede.

Dommer René Jørgensen - i baggrunden ses hovedsponsor Arions

stand med de mange fine foderpræmier.

»Se min fine præmie«. Bento (Haus Haargaard Banko) var med i

hvalpeklasse hanner fra 4-9 mdr.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 15


DM/VM-udtagelse

den 22.-23. april 2006

Fotos: Arne Bak Rasmussen.

Dommerne har ordet:

Et hurtigt og godt initiativ af Kreds 10 resulterede

i en ekstra udtagelse i kølvandet på

de aflyste arrangementer i foråret. Det var

tydeligt, at det var rutinerede folk med

hensyn til store arrangementer, der var på

banen - selv vejret havde de styr på. Godt

gået!

Der var ved tilmeldingsfristens udløb

tilmeldt 26 ekvipager, men i

løbet af ugen op til udtagelsen

blev dette tal reduceret til

17 - nogle frameldinger

så sent, at det ikke var

muligt at lave en alternativ

tidsplan. Så det

blev derfor til et par

meget korte dage

nordenfjords, men

et veltilrettelagt

arrangement og

hyggelige mennesker

gjorde det en

positiv oplevelse

at være med.

Min opgave var

at dømme gruppe

A. Arealerne var vintersæd,

absolut gode

forhold og helt ens.

Mine to sporlæggere,

Mads og Kaj Verner, vidste

præcist, hvad de havde med

at gøre, så den side af sagen var

i de bedste hænder.

Natten til lørdag var temperaturen

under nul, og da varmen kom om lørdagen,

blev det ganske vanskeligt for hunde-

ne at løse sporopgaven. Om søndagen var

der varme fra morgenstunden, og de forhold

kunne hundene tilsyneladende bedre

affinde sig med. Resultaterne var i hvert

fald markant bedre på andendagen.

Tak til kredsen for en god weekend og til

hundeførerne for korrekt sportslig optræden.

Lars Juhl

Dommer, gruppe A-spor

Jeg kørte fra København tidligt fredag eftermiddag

i dårligt vejr, som bare blev dårligere

og dårligere. Midt mellem Randers og

Ålborg holdt det pludseligt op med at

regne, og da jeg ankom til træningspladsen,

var en opklaring i gang. Fra konkurrencen

startede lørdag morgen, til den sluttede

tidligt søndag eftermiddag var vejret

bare perfekt. Måske var også vejret med til

at skabe den gode stemning. Kreds 10 skal

have en stor ros for såvel den professionelle

afvikling af dette arrangement, som

bidraget til den meget behagelige atmos-

16 Schæferhunden · 6 · juni 2006

i Kreds 10-Hjørring

Figuranter og dommere - fra venstre Jesper

Klinge, Henrik Nielsen, Henrik Egemose og

Lars Juhl.

fære, arrangementet blev afviklet i, således

at hundeførerne og tilskuere kun kunne

være i godt humør, hvilket de også var.

Altså tak til alle for en rigtig dejlig weekend.

Hundemæssigt var der også meget at

glæde sig over. Gennemsnitligt betragtet

synes jeg, standarden var ret høj, og jeg

kunne godt få øje på mange ekvipager, der

har mulighed for at placere sig højt ved det

kommende DM.

Nedenfor har jeg kommenteret de 3

bedst placerede i gruppe B og C, som jeg

dømte.

Henrik Egemose

Dommer, gruppe B-lydighed

og gruppe C-forsvarsarbejde

Vinderne på podiet

med en masse dejlige

præmier.

Dommerkommentarer

- de 3 bedst

placerede:

Nr. 1 - Arne Ehrenreich

med Satoris Gasko – 287 p

A: 96 p, F - Hunden søger

intenst og arbejder koncentreret

fra start til slut. Kan søge lidt dybere

på 1. langside i modvind. Hunden

skifter generelt tempo efter genstande og

vinkler. Der er overløb i 3. vinkel. Øvrige

momenter uden anmærkninger.

B: 94 p, SG - Et meget flot og korrekt arbejde,

der skæmmes lidt af, at Gasko gerne vil

tale med (galper). Hunden fremføres uden

den mindste form for konflikt mellem hund

(H) og hundefører (HF). Det er ikke hver

dag, man ser et arbejde på dette niveau,

hvor hunden ikke en eneste gang på en

eneste kommando trykker sig lidt eller

dukker sig lidt. Perfekt samarbejde mellem

hund og fører.

Fri ved fod: Hunden skal i korte faser gå

lidt længere fremme. Let markering ved 1.

holdt (SG). Sid under gang: Frem til kommando

skal H gå lidt længere fremme (F).

Afdækning med indkald: Uden anmærkning

(F). Stå under løb: Uden anmærkning

(F). Apportering: Uro/galp ved start. Tempo

i indløb skal være lidt højere (G). Flugtspring:

Uro/galp ved start. Let tyg i apporten

(SG). Klatrespring: Let tyg, ellers per-


Vinder Arne Ehrenreich med Satoris Gasko.

Nummer 2 - Kurt Jensen med Jabina Fisther.

fekt øvelse (F). Fremadsendelse: Uro/galp

ved øvelsens start (F). Afdækning: Uden

anmærkning (F).

C: 97 p, F - Et arbejde med korrekte forhold

omkring greb, høj effektivitet i kamphandlinger,

korrekte slip og opmærksomme

og intensive bevogtninger samt en konfliktfri

og flot førbarhed.

Rondering: Uden anmærkning (F). Bevogtning

og standhals: Uden anmærkning

(F). Flugt: Grebet kan her sættes lidt dybere,

og opbremsning foretages lidt hårdere

(SG). Overfald: Bortset fra et ganske let

stød/skub efter slip er øvelsen uden anmærkning

(F). Rygtransport: Uden anmærkning

(F). Overfald: Bortset fra let stød

efter slip er øvelsen uden anmærkning (F).

Modprøve: Helt uden anmærkning (F).

Overfald: Bortset fra ganske let skub efter

slip er øvelsen uden anmærkning (F).

Nr. 2 - Kurt Jensen med

Jabina Fisther – 285 p

A: 99 p, F - Et intenst og helt igennem koncentreret

sporsøg. Hunden arbejder fra

start til slut med optimal intensitet. Arealet

er at se på det sværeste i hele konkurrencen,

men hunden viser netop i de momenter

stor sikkerhed og positiv søgeadfærd.

På modvindssiderne kan søget være lidt

dybere.

B: 90 p, SG - Et flot arbejde gennemført

med stor nøjagtighed og perfekt opmærksomhed

og frejdighed. En øvelse kikser.

Fri ved fod: En korrekt øvelse, dog en

anmærkning om let pressen og piben (F).

Sid under gang: Uden anmærkning (F). Afdækning:

Hunden står (M). Stå under løb:

Let pressen frem til kommando. Afsluttende

grundstilling mangler den sidste nøjagtighed

(SG). Apportering: Uro/piben ved

start (F). Flugtspring: Uro/piben ved start

(F). Klatrespring: Uro/piben ved start (F).

Fremadsendelse: Uden anmærkning (F).

Afdækning: Uden anmærkning (F).

C: 96 p, F - Et arbejde gennemført med

korrekte forhold omkring greb. Meget høj

effektivitet i kamphandlinger og (næsten)

korrekte slip. Bevogtningerne er opmærksomme

med fuld intensitet. Let indskrænkning

i førbarhed.

Rondering: Uden anmærkning (F). Bevogtning

og standhals: Uden anmærkning

(F). Flugt: H presser meget ved overgang til

flugt, og der afgives en ekstra kommando.

Opbremsning af figuranten kan være lidt

mere effektiv (SG). Overfald: Slippet kan

være lidt mere rent, ellers er øvelsen uden

anmærkning (F). Rygtransport: H går periodisk

lidt for langt fremme og i ryk (staccato)

(SG). Modprøve: Uden anmærkning

(F). Overfald: I forbindelse med indtransport

støder/napper H i ærmet (SG).

start til slut. Der er et par kontroller på 2.

og 3. langside. Der er overløb i 3. og 4.

vinkel. Første genstand påvises meget

skråt. Øvrige momenter uden anmærkninger.

B: 92 p, SG - Flot og nøjagtigt program

dygtigt fremført af HF. I visse momenter

ønskes lidt mere energi.

Fri ved fod: Flot og nøjagtig øvelse med

flot opmærksomhed. Let pressen (hoppen).

I 1. omkringvending skal H være lidt hurtigere

(F). Sid under gang: Let pressen frem

til kommando (hop) (F). Afdækning: Let

pres frem til kommando (hop) (F). Stå

under løb: Let pressen frem til kommando.

Indløb skal være mere energisk. H skal

sidde lidt tættere foran (G). Apportering: H

skal komme hurtigere ind til HF på de sidste

meter (energi) (SG). Flugtspring: Afsæt

ved tilbagespring (G). Klatrespring: Såvel

frem- som tilbagespring skal gennemføres

mere ubesværet (energi) (SG). Fremadsendelse:

Uden anmærkning (F). Afdækning:

Uden anmærkning (F).

C: 94 p, SG - Et arbejde gennemført med

korrekte greb og rene nøjagtige slip og

intensive bevogtninger, der dog skæmmes

af uro (for meget hoppen).

Rondering: H. skal frigøre sig bedre til 1.

skjul. Tempo til sidste skjul skal være højere

(G). Bevogtning og standhals: H skubber

til figuranten. Bevogtningen er let urolig

(for meget hoppen) (G). Flugt: Figuranten

skal bremses lidt mere effektivt (SG).

Overfald: Bortset fra en bemærkning til

bevogtning om lidt mindre hoppen (uro) er

øvelsen uden anmærkning (F). Rygtransport:

Uden anmærkning (F). Overfald: H

skal slippe lidt hurtigere. Let uro i bevogtning

(hop). Let pressen i sidetransport (SG).

Modprøve: Uden anmærkning, dog skal

det nævnes, at også her har vi den i dag

karakteristiske bevogtning (hoppen) (SG).

Overfald: Uden anmærkning, dog bemærkning

om hoppen i bevogtning (F).

Nummer 3 - Mikkel Kruse med Satoris Znilde.

Nr. 3 - Mikkel Kruse med

Satoris Znilde – 280 p

A: 94 p, SG - Dybt og koncentreret sporsøg.

Hunden arbejder i helt ens tempo fra Figuranterne hviler ud efter slaget.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 17


Danmarksmesterskab

6.-7. maj 2006, Kreds 35-Sydfyn

Dommerkommentarer

Gruppe A-spor

Ved DM 2006 var det faldet i min lod at

dømme gruppe A, en opgave jeg med glæde

havde påtaget mig. Mine forventninger

til præstationerne på Egeskovs marker var

høje, ikke mindst set i lyset af de resultater,

der var opnået ved udtagelserne i foråret.

Mine forventninger blev ikke mindre af

arealernes beskaffenhed. Store marker

med frodig vinterhvede på 10 til 20 cm i

højden gav deltagerne optimale betingelser

for at vise sporsøg af høj klasse. Og der

blev vist sporarbejde af format.

Af de 41 sporsøg opnåede ikke mindre

end 10 ekvipager højeste prædikat Fortrinligt,

15 gange blev der uddelt Særdeles

God, 11 gange God og 4 gange Tilstrækkelig.

Kun en enkelt deltager klarede ikke

kravene.

Grundlaget for bedømmelserne var

Brugshunderådets prioriteringer gående på

dybt og koncentreret sporsøg, sikker påvisning

af genstande og præcision i vinklerne.

Disse prioriteringer var ganske anvendelige.

Der var igen-igen en del hunde, der

havde problemer med at finde genstandene,

ligesom der var problemer med at

bevare koncentrationen. Dette kom ofte til

udtryk i vinklerne, hvor nogle hunde ikke

fastholdt færten på trods af, at de var gået

direkte ind på den næste side. I mine skriftlige

kommentarer er de momenter, der ikke

er kommenteret, fortrinlige.

Organisatorisk var DM 2006 set med

mine briller et fortrinligt arrangement. Alt

klappede perfekt - fra indmarchen om fredagen

til afslutningen søndag eftermiddag.

Stor og fortjent ros til Kreds 35.

Mine hjælpere med Martin Ladov som

koordinator ydede weekenden igennem

en superindsats - det kørte på skinner. Alt

var gennemtænkt og helt igennem velforberedt.

Jeg mindes ikke, at deltagerne ved

et DM har haft så ens betingelser som i år.

De forskelle, der måtte være, skyldes ene

og alene Moder Jord.

Tak til hundeførerne for helt igennem

sportslig optræden og til alle i kredsen for

et godt DM 2006.

Lars Juhl

Dommer, gruppe A-spor

Gruppe B-lydighed

En stor tak til Kreds 35-Sydfyn for et meget

vellykket og fortrinligt arrangement.

Med 43 tilmeldte og startende hunde var

der lagt op til virkelig hård konkurrence

om Danmarksmesterskabet, hvilket også

blev tilfældet. Jeg havde den ære at skulle

dømme lydighed. Det var vejrmæssigt

nogle dejlige dage med høj solskin, men

dog lidt køligt om morgenen.

En stor tak til mine hjælpere for et fortrinligt

og veludført arbejde begge dage, I gjorde

det nemt for mig at dømme. Tusind tak

for det. Sidst, men ikke mindst, tak til hundeførerne

for jeres gode humør og saglige

bedømmelser af egne resultater.

Som sagt var der 43 startende hunde, som

fordelte sig på følgende prædikater i gruppe

B:

F SG G T M trukket I alt

3 21 15 3 1 0 43

Ovennævnte resultater viser, at hundene er

godt uddannede, en del hundeførere skal

dog gøre mere ud af ”sælge varen” overfor

dommeren.

Harry Hansen

Dommer, gruppe B-lydighed

Gruppe C-forsvarsarbejde

Et arrangement i topklasse gennemført

med stor kompetence af Kreds 35-Sydfyn.

Der skal fra min side lyde en stor ros til alle

hjælpere og hundeførere. Ingen nævnt -

ingen glemt.

Jeg havde glædet mig meget til at

18 Schæferhunden · 6 · juni 2006

dømme gruppe C ved årets DM. Mine forventninger

blev så absolut indfriet til fulde.

Dette DM blev kendetegnet af, at flere favoritter

ikke helt lavede topresultater i alle

grupper. Dette skabte spænding, men generede

ikke hovedindtrykket af hundearbejde

af høj klasse.

Mine kommentarer til de enkelte ekvipager

følger nedenfor. Dog først et overblik.

43 ekvipager kom til start, og fordelingen

på opnåede prædikater er følgende:

Fortrinlig 4

Særdeles god 21

God 13

Tilstrækkelig 2

Gruppe C afbrudt 1

Diskvalificeret 2

For at kunne holde kommentarerne rimeligt

korte skal følgende iagttages:

Uden anmærkning, eller hvor momenter

er uden kommentar, betyder det for de enkelte

momenter:

- at ronderingen er gennemført i højt

tempo, hvor hunden har løbet tæt omkring

de enkelte skjul

- at standhals har været øjeblikkelig, intens

og vedvarende

- at bevogtningerne har være tætte og intensive

med 100% fokus på FIGen

- at kamphandlingerne er gennemført effektivt

- at grebene har været dybe, faste og holdt

Fynsk Forår: »Fyn er fin« i maj - et kig ud over tilskuerpladserne, hvor den dejlige forårssol

nydes.


et for BHP 3 - 2006

i ro gennem hele belastnings- og overgangsfasen

- at slip har været hurtigt og rent

- at rygtransporten er foregået i ca. 5

skridts afstand og under fuld kontrol

- at sidetransporten er gennemført uden

pres og med fuld fokus på FIGen.

Henrik Egemose

Dommer, gruppe C-forsvarsarbejde

Bedømmelser af

de enkelte ekvipager

Forkortelser

H: Hunden, HF: Hundeføreren, FIG:

Figuranten, OK: Uden anmærkning.

F: Fortrinligt, SG: Særdeles god, G:

God, T: Tilstrækkelig, M: Mangelfuld.

I gruppe B-lydighed:

hv: Højrevending, vv: Venstrevending,

GST: Grundstilling.

Nummereringen i kommentarerne

henviser til følgende øvelser:

1. Fri ved fod

2. Sid under gang

3. Afdækning med indkald

4. Stå under løb

5. Apportering 2 kg

6. Flugtspring med apportering

7. Klatrespring med apportering

8. Fremadsendelse med afdækning

9. Afdækning med afledning

DANMARKSMESTER 2006

Nr. 1

Lars Bo Jensen/Jabina Querry - 286 p

A: 91 p, SG - H søger i ensartet tempo fra

start til slut. På langsiderne er søget dybt,

der er dog en volte på 1. og sidste (G), og

en lille afvigelse fra sporet på 4. langside

(SG). Der er overløb på et par hundelængder

i 1. og 4. vinkel (SG), H kredser i 2.

vinkel (G). Første genstand skal påvises

mere sikkert (G), uro ved sidste genstand

(SG).

B: 97 p, F - Meget smukt udført B-program,

med høj intensitet, arbejdsglæde og stor

korrekthed i udførelsen.

1. Let piberi fra H, momentvis. 1. og 2.

omkringvending skal være en detalje mere

korrekt. 2. H skal helt ned at sidde en anelse

hurtigere. 3. Detalje skævt på plads. 4.

Let presseri u/løb. 5 og 6. Let uro u/kast. 8.

Let foran i fri ved fod.

Danmarksmestre 2006 - Lars Bo Jensen og

Jabina Querry - med fortrinlig kontakt til

hundeføreren!

C: 98 p, F - Et arbejde i international topklasse.

100% effektive kamphandlinger

gennemført med korrekte forhold omkring

greb gennem alle kamphandlinger, korrekte

slip og bevogtninger med intensitet og

100% fokus på FIGen. Alt gennemført med

høj grad af førbarhed.

Rondering: Kan på enkelte skærme være

lidt mere opsøgende (F). Bevogtning og

standhals: Bortset fra, at H i udkald skal

sætte sig tættere på plads, er øvelsen OK

(F). Flugt: Bortset fra let pressen hen til starten

er øvelse OK (F). Overfald: OK (F).

Rygtransport: I startgrundstillingen skal H

helt ned at sidde, ellers OK (F). Overfald

og sidetransport: OK (F). Modprøve: OK

(F). Overfald og sidetransport: I bevogtningen

lader H sig et kort øjeblik distrahere af

publikums klapperi. Ellers OK (F).

Nr. 2

Arne Ehrenreich/Satoris Gasko - 284 p

A: 97 p, F - H viser megen drift og søger

dybt, koncentreret og intenst. På 1. langside

en lille afvigelse før vinklen (SG), på 2.

langside er der en volte (G), der er ganske

let temposkift efter udarbejdelse af 2. og 3.

vinkel. Øvrige momenter er uden anmærkninger.

B: 94 p, SG - Dejlig frejdig og opmærksom

under hele programmet. 1. H en anelse

bagved HF v/start og under løb og langsom

gang, H presser i venstrevending. 4. H skal

holde tempoet til sidst under indkald. 5.

Mere tempo i øvelsen, anelse hurtigere på

plads. 6. Strejf på fremadspringet, meget

let tyg ved aflevering. 7. Mere tempo til

sidst i øvelsen. 9. H dækker skævt.

C: 93 p, SG - Et arbejde med 100% effektivitet

i såvel kamphandlinger som bevogt-

Fotos: Erik Ahrends og Winnie Ladov.

ninger, gennemført med korrekte greb og

perfekt førbarhed. Bortset fra rondering et

arbejde i topklasse.

Rondering: Der afgives 2 ekstra kommandoer.

Rækkefølgen er forkert, og 5

skjul mistes (M). Bevogtning og standhals:

Et enkelt skub til FIG/ærmet, ellers OK (F).

Flugt, overfald, rygtransport, overfald og sidetransport,

modprøve: OK (F). Overfald

og sidetransport: H skal efter slip være helt

ren (støder til ærmet), ellers OK (SG).

Nr. 3

John Bajlum/Flindt’s Bondo - 283 p

A: 97 p, F - Driftigt og præcist sporarbejde.

H søger intensivt i helt ensartet tempo og

med et 100% fortrinligt arbejde ved genstandene.

På 1. langside kan H søge lidt

dybere i modvinden (SG). I 2. vinkel skal H

fastholde færten, kredser (G).

B: 93 p, SG - Dejlig opmærksom. 1. H går

let foran, let hopperi, i hv en detalje bagved

HF, ligeledes i hv i gruppen. 3. En

anelse hurtigere afdækning, sidder en

detalje skævt foran. 4. Anelse skævt på

plads. 5. H skal holde tempoet til sidst. 6.

Under kast hold GST, strejf på fremadspring

og let strejf på tilbagespring. 7.

Anelse hurtigere på plads. 9. H dækker

inden kommando.

C: 93 p, SG - Et effektivt og kontant arbejde,

der dog i en enkelt øvelse har indskrænkning

i grebsforhold og effektivitet.

Der er ligeledes mindre indskrænkninger i

førbarhed.

Rondering: OK (F). Bevogtning og standhals:

H skal komme mere direkte ud ved

udkald, ellers OK (F). Flugt: Pressen ved

overgang til start. Grebet skal sættes dybere,

og flugten forhindres mere effektivt (G).

Overfald: OK (F). Rygtransport: H går let

fremme og i ryk (staccato) (SG). Overfald

og sidetransport: Uro/skubben ved overgang

til transport. I sidetransporten presser

og går H for langt fremme (SG). Modprøve:

OK (F). Overfald og sidetransport: Bortset

fra let pressen i afsluttende sidetransport er

øvelsen OK (F).

Nr. 4

Tina Kastbjerg/Glarbo Oka - 283 p

A: 98 p, F - H arbejder præcist og meget

koncentreret med dybt og intenst søg i helt

ens tempo. Der er en lille volte på sidste

langside (G). I 1. vinkel tøver H, inden den

går ind på 2. side (SG). Arbejdet ved genstandene

er helt uden anmærkninger.

B: 93 p, SG - Dejlig opmærksom. H går

Schæferhunden · 6 · juni 2006 19


foran, presser, generer HF momentvis. 2. I

hv skal H følge tættere, presseri i vv og vv

i gruppen. 2. Foran, presser. 3. Foran, anelse

hurtigere afdækning, belaster let HF i

indkald. 4. Foran, presser. 5. Opsamle apport

mere korrekt, anelsen mere tempo

ind, detalje skævt på plads. 6. Let strejf på

tilbagespringet. 7. Detalje skævt foran. 8.

H går meget foran, anelse hurtigere

afdækning.

C: 92 p, SG - Et som helhed effektivt og

sobert arbejde. Der er dog mindre indskrænkninger

i forholdene omkring greb

og bevogtninger samt førbarhed.

Rondering: Skal gennemføres med lidt

mere energi ved start (F). Bevogtning og

standhals: Kort pause i halsgivning samt

kort orientering efter HF (SG). Flugt: H skal

være mere førbar over til starten for flugt (2

forsøg). I flugten skal grebet holdes helt i

ro, og flugten kan afværges lidt mere effektivt

(G). Afværgelse af overfald: OK (F).

Rygtransport: H går for langt fremme (G).

Overfald og sidetransport: Grebet skal holdes

helt i ro. Let orientering mod HF i bevogtningsfasen

(SG). Modprøve: Grebet

skal sættes dybere og holdes helt i ro (G).

Overfald og sidetransport: OK (F).

Nr. 5

Anne Dorthe Slejts Jensen/

Jabina Nille - 282 p

A: 98 p, F - H arbejder fra start til slut driftigt

med en dejlig intensitet og koncentration.

Der er ingen anmærkninger overhovedet

til arbejdet på langsiderne og i vinklerne.

H tøver let ved påvisning af 1. genstand,

og den rejser sig inden søgekommandoen

(G), tøver lidt ved påvisning af 2.

genstand (SG), sidste genstand påvises lidt

skråt (SG).

B: 90 p, SG - Dejlig opmærksom. 1. Foran,

presser, generer HF kraftigt u/løb, skævt

v/holdt, presser i vv. 2. Foran, presser, ved

kommando går HF ned i tempo 3. Foran,

uro i fri ved fod, afdækning skal være hurtigere,

belaster HF ved indkald, meget

skævt foran.. 4. Foran, efter kommando går

H et par skridt. 5. H skal holde tempo til

sidst, detalje tættere ved aflevering, meget

let tyg. 6. Let strejf på fremadspringet, hurtigere

ned foran, anelse mere korrekt på

plads. 7. Meget let tyg ved aflevering, en

anelse mere korrekt på plads.

C: 94 p, SG - Et sobert og som helhed korrekt

arbejde, dygtigt fremført af HF. Den

sidste »vildskab«/effektivitet savnes.

Rondering: Kan gennemføres i lidt højere

tempo - mindre korrektion til 4. skjul

(SG). Bevogtning og standhals: Bortset fra,

at tempo ved udkald kan være lidt højere,

er øvelsen OK (F). Flugt: Kan afværges

mere effektfuldt (SG). Overfald: Mangler

den allersidste »vildskab«/effektivitet,

ellers OK (F). Rygtransport: H går periodevis

for langt fremme (SG). Afværgelse af

overfald og sidetransport: Mangler den sidste

»vildskab« og lidt tydeligere fokus i

sidetransport (F). Modprøve: H skal forholde

sig roligere ved start. Grebet skal sættes

dybere/lige i ærmet (SG). Overfald og sidetransport:

OK.

Nr. 6

John Klausen/ChaDe’s Uwe - 279 p

A: 98 p, F - Et fortrinligt sporarbejde.

Dybt, intenst og koncentreret søg. På 1.

langside et par kontroller før vinklen

(SG), på sidste side lidt uro (F). 1. vinkel

kan udarbejdes lidt mere sikkert, (SG),

og der er et overløb på en hundelængde

i 2. vinkel (SG). Arbejdet ved genstandene

er perfekt.

B: 88 p, G - Dejlig opmærksom. 1. Let

hopperi i starten, presser let, HF venter i 1.

og 2. omkringvending på H, HF skal løbe

10 skridt, presseri i vv. og i vv i gruppen. 2.

Let hopperi, H står, let uro, da HF kommer

op. 3. Lidt frejdigere ved dækkommando,

belaster let HF ved indkald, skævt foran. 4.

Hopperi u/løb. 5. Tempo til sidst i øvelsen.

6. og 7. Detalje skævt foran, meget let tyg.

C: 93 p, SG - Et arbejde gennemført med

høj effektivitet og stor selvsikkerhed i bevogtningerne.

Der er dog mindre indskrænkninger

i forholdene omkring grebene.

Rondering: Kraftig korrektion til 5. skjul

(G). Bevogtning og standhals: Bevogtning

lidt urolig. Udkald kan være mere direkte

(F). Flugt: Let pressen ved overgang til start.

Grebet skal holdes helt i ro, og afværgelsen

kan være lidt mere effektfuld (SG).

Rygtransport: OK (F). Overfald og sidetransport:

Grebet skal holdes helt i ro, og

H skal slippe lidt hurtigere, korrekt sidetransport

(SG). Modprøve: H skal forholde

sig rolig ved start, og grebet skal holdes

helt i ro (SG). Overfald og sidetransport:

Grebet skal holdes helt i ro, ellers OK (SG).

20 Schæferhunden · 6 · juni 2006

Nr. 7

Henrik Jønson/Satoris Master - 279 p

A: 96 p, F - H arbejder fra start til slut i helt

ens tempo og selvstændigt med god intensitet

og koncentration. På 1. side er der en

lille volte før genstanden (G), og en lille

afvigelse på 3. side (SG). I 3. vinkel skal H

fastholde færten, kredser (G). Arbejdet ved

genstandene er sikkert, dog påvises den

sidste lidt tøvende (SG).

B: 95 p, SG - Dejlig opmærksom og megen

arbejdsglæde. 1. Let foran, presser, presser

i vv. 2. Presser. 3. Presser, detalje hurtigere

ved afdækning. 4. Presser. 5. Let uro i H,

da den skal på plads. 6. Let uro v/kast,

meget let tyg. 7. Detalje skævt foran. 8.

Presser meget. 9. H ligger uroligt og rejser

sig inden kommando.

C: 88 p, G - Rondering: OK (F). Bevogtning

og standhals: H belaster FIG., og udkaldet

skal være hurtigere (SG). Flugt: H belaster

FIG lige efter slip (SG). Afværgelse af overfald:

H belaster FIG, især lige efter slip

(SG). Rygtransport: H går lidt for langt

foran (SG). Overfald og sidetransport: Grebet

skal holdes i ro, og slippet skal være

mere rent. H belaster i bevogtningen. I sidetransporten

svinger fokus mellem HF og

FIG (G). Modprøve: H belaster i bevogtningen

FIG kraftigt (G). Overfald og sidetransport:

H belaster FIG kraftigt efter slip

(G).

Nr. 8

John Jabina/Jabina Nova - 278 p

A: 89 p, F - H arbejder i ens tempo fra start

til slut. H kan på 1. langside søge lidt

dybere (SG). Der er et overløb på et par

hundelængder i 1. vinkel, (SG). I 2. vinkel

kredser H (G), og der er overløb i 4. vinkel

(G). Første og sidste genstand påvises sikkert,

H går over 2. genstand.

De dygtige vindere på podiet - og et lille udsnit af de øvrige deltagere i baggrunden.


B: 95 p, SG - Dejlig opmærksom. 1. Let

foran, let presseri. 2. Markering m/ben v.

kommando. 3. Anelse skævt på plads. 4.

HF bruger lidt for lang pladskommando. 5.

Meget let tyg. 6. Let strejf på frem- og tilbagespringet,

meget let tyg. 7. Meget let

tyg.

C: 94 p, SG - Rondering: Korrektion til 5.

skjul (SG). Bevogtning og standhals: Let

skub til FIG. Udkaldet skal være mere direkte

(SG). Flugt: Overgang til flugt er OK.

Selve flugten skal afværges mere effektfuldt

(SG). Overfald: Bortset fra let skub til FIG

efter slip er øvelsen OK (F). Rygtransport:

OK (F). Overfald: Grebet skal sættes lidt

dybere og holdes helt i ro. Korrekt sidetransport

(SG). Modprøve: Grebet skal sættes

lidt dybere og holdes helt i ro (SG).

Overfald og sidetransport: Bortset fra let

skub i ærmet efter slip er øvelsen OK (F).

Nr. 9

Jan Christiansen/Es-Flindtto’s

Gaston - 278 p

A: 98 p, F - H arbejder fra start til slut driftigt

med et dybt, intensivt og koncentreret

søg. Arbejder sikkert i vinkler og ved genstande,

men den kan umiddelbart efter disse

momenter søge lidt dybere, og der skiftes

tempo.

B: 90 p, SG - Dejlig opmærksomhed, som

H ikke kan holde under hele øvelsen. 1.

Let foran i starten, let hopperi, meget foran

u/løb, detalje hurtigere v. holdt. 2. Foran.

3. Let hopperi, foran, mere tempo ind,

anelse skævt plads. 4. Foran, HF skal løbe

mere igennem, anelse skævt foran. 5. Tempo

ind, lunter. 6. Strejf på fremadspringet,

lidt mere tempo i øvelsen. 7. Tempo til

sidst i øvelsen, anelse skævt på plads. 8.

Foran, let uro i H, anelse hurtigere på

plads ved afhentning.

C: 90 p, SG - Rondering: OK (F). Bevogtning

og standhals: Let uro i slutfasen af

bevogtningen. Skal sidde helt korrekt i

grundstilling efter udkald (SG). Flugt: Kan

afværges mere effektfuldt (SG). Overfald:

Grebet skal holdes helt i ro og være lidt

fastere. Passiviseringen af FIG kan være

mere effektfuld (G). Rygtransport: OK.

Overfald og sidetransport: Grebet skal holdes

helt i ro og være lidt fastere (SG). Modprøve:

Grebet skal sættes lige i ærmet og

holdes i ro (SG). Overfald og sidetransport:

H skal være væsentligt mere førbar ved

afvæbning og overgang til transport. I sidetransporten

skal H fokusere tydeligere på

FIG (G).

Nr. 10 - Kurt Jensen/Jabina Fisther - 277 p

A: 88 p, G - Koncentreret sporarbejde i

helt ens tempo. H skal på 1. langside søge

dybere i modvinden (G), på sidste langside

kan søget i perioder være lidt dybere (SG).

Der er overløb i 2. vinkel på et par hundelængder

(SG), i 3. vinkel skal H fastholde

færten, kredser flere gange (T). Går over 1

genstand.

B: 94 p, SG - Dejlig opmærksom. 1. Første

hv en detalje tættere, 2. omkringvending

skal H følge tættere. 3. Foran ved løb/langsom

gang, anelse hurtigere afdækning. 4.

Foran, holde tempo til sidst i indkald, detalje

hurtigere plads. 5. Let uro v/kast, let

tyg, HF skal stå mere roligt. 6. Let uro

v/kast, let strejf på fremadspringet. 7. Let

uro v/kast. 8. Anelse mere tempo i øvelsen.

C: 95 p, SG - Rondering: OK (F). Bevogtning

og standhals: OK. Flugt: Pressen over

til udgangspunkt. Flugten kan afværges

mere effektivt (SG). Overfald: H skal slippe

mere rent (SG). Rygtransport: H går lidt for

langt fremme og i ryk (staccato) (SG).

Overfald og sidetransport: H skal slippe

mere rent, ellers OK (SG). Modprøve: OK.

Overfald og sidetransport: Slippet kan være

lidt mere rent, ellers OK (F).

Nr. 11

Erik Pedersen/Jabina Falco - 277 p

A: 95 p, SG - H arbejder i helt ens tempo

fra start til slut. Søget på langsiderne er

dybt og koncentreret, dog kan H i modvinden

på 1. side søge lidt dybere (SG). I 2. og

3. vinkel skal H fastholde færten, kredser

(G). Finder genstandene med stor sikkerhed,

tøver lidt i påvisningen af 1. og 2.

genstand (SG).

B: 90 p, SG - 1. Meget let hopperi og let

foran, HF træder ved omkringvendingerne

hen til H, anelse hurtigere ved holdt, presser

i vv i gruppen. 2. Let hopperi, H står. 3.

Foran u/løb, detalje hurtigere plads. 4. Let

hopperi, og H skal følge HF en anelse tættere,

anelse hurtigere på plads. 5. Let tyg,

detalje hurtigere plads. 6. Let strejf på tilbagespringet,

let tyg. 7. Let tyg. 8. Let foran,

let hopperi.

C: 92 p, SG - Rondering: Kan på enkelte

skjul være lidt mere opsøgende (F). Bevogtning

og standhals: I udkaldet skal H

komme mere direkte ud, ellers OK (F).

Flugt: Kan afværges lidt mere effektfuldt

(F). Overfald: Let uro i bevogtning lige efter

slip. Let orientering mod HF i slut bevogtning

(SG). Rygtransport: H går lidt for langt

fremme (SG). Overfald og sidetransport:

Lidt uro i bevogtning lige efter slip, let orientering

mod HF i slut bevogtning og let

pressen i sidetransport (SG). Modprøve:

Let korrektion af greb og lidt hurtigere slip

(F). Overfald og sidetransport: H skal slippe

lidt hurtigere. Førbarhed ved visitering

og overgang til transport skal være bedre.

Der afgives ektra kommando. Pressen i efterfølgende

sidetransport (G).

John Klausen med ChaDe’s Uwe på sporet. Dommer Lars Juhl følger med til højre - han var da til at få øje på med den flotte farve kasket.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 21


Nr. 12

Robert Nielsen/Degns Onslow - 276 p

A: 95 p, SG - H har ikke besvær med at

fastholde færten og arbejder koncentreret

på at løse opgaven. Tempoet er ens fra start

til slut. På 3. og 5. langside, modvind, kan

H søge lidt dybere (SG). Der er overløb på

et par hundelængder i 1., 3. og 4. vinkel

(SG). Arbejder sikkert ved genstandene,

tøver lidt ved den sidste (SG).

B: 86 p, G - 1. Let hopperi, let foran, lidt

mere opmærksom på HF, HF skal løbe

mindst 10 skridt, i 1. og 2. omkringvending

venter HF på H, presseri i vv, hurtigere v.

holdt i gruppen. 2. Foran. 3. Frejdigere v.

dækkommando, mere tempo i indkald, detalje

hurtigere plads. 4. Taber H under fri v.

fod, kommando plads, frejdigere ved kommando,

detalje hurtigere plads. 5. Uro v/

kast, belaster let HF ved aflevering, let tyg,

anelse hurtigere plads. 6. Belaster let HF

ved aflevering, let tyg, anelse hurtigere på

plads. 7. Belaster let HF ved aflevering, detalje

skævt foran, hurtigere plads. 8. Sidste

tempo i øvelsen mangler, skævt i GST ved

afhentning. 9. Ved afhentning en anelse

skævt i GST.

C: 95 p, SG - Rondering: Kan gennemføres

med lidt mere energi (F). Bevogtning og

standhals: Let orientering mod HF. I udkaldet

gives ekstra kommando, ellers OK

(SG). Flugt: H presser over til start, og flugten

kan afværges lidt mere effektfuldt (SG).

Overfald: OK (F). Rygtransport: Mangler

startgrundstilling, ellers OK (F). Overfald

og sidetransport: Slippet kan være lidt mere

rent, og der er let pressen i sidetransporten,

ellers OK (SG). Modprøve: OK. Overfald

og sidetransport: Bortset fra let pressen

i sidetransporten er øvelsen OK (F).

Nr. 13

Lars Høgh Hansen/Satoris Cannon - 276 p

A: 94 p, SG - H viser megen drift og arbejder

i ens tempo hele vejen rundt. Kan søge

lidt dybere i opstarten (SG). På 2. langside

er der en volte (G), og H kan på 4. og 5.

side søge lidt dybere (SG). I 3. vinkel kredser

H (G). Påvisningen af 1. genstand er

lidt tøvende (SG), H lægger sig ved siden af

2. genstand (G).

B: 90 p, SG - Dejlig opmærksom og arbejdsglad

hund. 1. Let presseri, gøer u/løb.

2. Detalje hurtigere sid. 3. Afdækning en

detalje hurtigere. 4. Presser, går 1 skridt efter

kommando. 5. Opsamling skal ske hurtigere.

6. Går en anelse før kommando, let

strejf på fremadspringet. 7. Let belastning

af HF ved aflevering, anelse skævt foran. 8.

H stopper fremadsendelse inden kommando,

for kort. 9. Ligger urolig i øvelse 1.

C: 92 p, SG - Et arbejde, der gennemføres

med ønskværdig effektivitet. Førbarheden

har visse indskrænkninger.

Rondering: Skal gennemføres mere opsøgende

(SG). Bevogtning og standhals:

Let skub til FIG. Udkald skal være mere

direkte (SG). Flugt: Presser frem til start,

ellers OK (F). Overfald: Under bevogtning

skal H undlade at skubbe/støde til FIG, ellers

OK (SG). Rygtransport: H går for langt

fremme (G). Overfald og sidetransport: Efter

slip skal H undlade at skubbe/støde til

FIG. I sidetransporten presser H og går for

langt fremme, ellers OK (SG). Modprøve:

Slippet skal være mere rent, ellers OK (F).

Overfald og sidetransport: Let skub/stød

efter slip, ellers OK. I sidetransporten presser

H. Når HF forlader banen, skal H være

under bedre kontrol (SG).

Nr. 14

Mikkel Kruse/Satoris Znilde - 276 p

A: 97 p, F - Intensivt og koncentreret sporsøg

i ens tempo fra start til slut. H kan ved

opstart i modvind søge lidt dybere (SG). Siderne

udarbejdes præcist, der er en meget

lille unøjagtighed kort før sidste genstand.

Der er overløb i 1. og 3 vinkel på en til to

hundelængder (SG). Arbejder sikkert ved

genstandene. Tøver lidt i påvisning af 1.

genstand (SG).

B: 94 p, SG - Dejlig opmærksom. 1 Foran,

hopperi, presser og generer HF momentvis,

detalje hurtigere ved holdt, presser i vv

i gruppen. 2. Foran, presser, let hopperi,

skævt ved afhentning. 3. Foran, let hopperi,

detalje hurtigere afdækning, anelse

skævt på plads. 4. Foran, let hopperi, anelse

tættere på ved aflevering. 5. Holde tempo

til sidst, anelse skævt plads. 6. og 7.

Detalje skævt plads. 8. Foran, holde tempoet

til sidst.

C: 85 p, G - Et arbejde på dagen, hvor helhedsindtrykket

skæmmes af alt for pågående

og belastende bevogtninger.

Rondering: Kan gennemføres i lidt højere

tempo (F). Bevogtning og standhals: I

bevogtningen hopper H højt og belaster

FIG kraftigt (M). Flugt: Grebet skal holdes

helt i ro, og afværgelsen gennemføres lidt

22 Schæferhunden · 6 · juni 2006

mere effektivt (G). Overfald: I bevogtningsfasen

belaster H FIG (hopper), ellers OK

(SG). Rygtransport: H går for langt fremme

(SG). Overfald og sidetransport: Støder i

ærmet lige efter slip. I bevogtningen belaster

H FIG. Sidetransport: OK (G). Modprøve:

H skal forholde sig roligt ved start, og

grebet skal holdes helt i ro, ellers OK (SG).

Overfald og sidetransport: Grebet skal holdes

helt i ro, og bevogtningen er for belastende

(G).

Nr. 15 - Per Hansen/Degns Walter - 275 p

A: 91 p, SG - H arbejder koncentreret,

men med lidt varierende intensitet i søget.

På 1. langside skal H søge dybere (G), på

4. og 5. side kan H i perioder søge lidt dybere

(SG). I 1. vinkel skal H fastholde færten,

kredser (T), i 2. og 3. vinkel giver

manglende dybde i søget overløb (SG).

Finder alle genstandene til prædikat (G),

tøver ved påvisning., ved 2. gentand rejser

H sig inden søgekommando.

B: 90 p, SG - 1. Presser, let hopperi efter 1.

omkr. vending, hurtigere v. holdt, HF skal

gå normalt med v hånd, animering. 2.

Presser, 3. Presser, anelse skævt på plads.

4. Presser, HF markerer m/hånd ved kommando.

5. Lidt mere direkte og lidt mere

tempo ind, hurtigere på plads. 6. Strejf

begge veje, mere direkte ind, detalje skævt

på plads. 7. Apportkommando kommer for

sent, skal afgives inden opsamling, anelse

skævt foran. 8. Presser, HF skal gå mindst

10 skridt. 9. H sidder skævt i GST ved afhentning.

C: 94 p, SG - Et arbejde, der kendetegnes

af meget høj effektivitet i kamphandlingerne,

men der er indskrænkninger i førbarheden.

Rondering: OK (F). Bevogtning og standhals:

Ganske let skub til FIG og ganske let

orientering mod HF (F). Flugt: Kraftig pres-

Brian Jakobsen og Jabina Enikma i en sidetransport af figurant Claus Mouridsen, som tog

sig af det lange stop. Hunden har god fokus på figuranten.


Figurant Marc

Skovsbøg, sponsoreret

af Kenjan,

ses her iført

Frabo’s nye letvægtsdragt,sammen

med Kenjan´s

eget nye letvægtsærme.

Ærmet er fremstillet efter et helt nyt koncept,

helt uden nitter eller andet metal - syet

sammen af naturmaterialer. Ærmet kan

bruges som unghunde- eller voksenærme

– alt efter hvordan bidevulstens hårdhed

indstilles, ved at indlægget kan

tages ud/ind.

Åbningstider:

Mandag LUKKET

Tirsdag-fredag 14.00-18.00

Lørdag 10.00-15.00

Søndag-helligdage LUKKET

• Vi fører alt til træningsarbejde og

udfører specielle opgaver i læder

og webbing.

• Reparation af dragter/ærmer m.v.

• Salg af foder.

• Vi fører beskyttelsesudstyr fra:

FRABO, SCHWEIKERT og KLIN

BESØG VORES STAND TIL

VM i Randers

den 5.-8. oktober 2006

og se vores store udvalg

af brugshundeartikler.

ApS

Leverandør til Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde

»Skelgården«, Sallevvej 39 . 4622 Havdrup . Tlf. 4618 7724 . Fax 4618 7725

E-mail: kenjan@kenjan.dk . Hjemmeside: kenjan.dk

Schæferhunden · 6 · juni 2006 23


sen frem til start og korrektioner for at nå

korrekt startsted. Grebet skal i flugten holdes

helt i ro. Flugten afværges forbilledligt

(G). Overfald: OK (F). Rygtransport: H går

for langt fremme (G). Overfald og sidetransport:

Overfaldet afværges forbilledligt,

men slippet skal være mere rent, og i

bevogtningen orienterer H sig kort mod

HF. Let pressen i sidetransport (SG). Modprøve:

Ved overgang til start skal H være

mere førbar. Ved øvelsens start skal H forholde

sig roligere og blive i korrekt grundstilling.

Slippet skal være mere rent. Selve

passiviseringen af FIG gennemføres med

stor effektivitet (SG). Overfald og sidetransport:

OK (F).

Nr. 16

John Rasmussen/Yasso

v. Herding Brook - 275 p

A: 89 p, G - H løser sporopgaven, men den

skal generelt vise mere drift og intensitet i

arbejdet. H skal søge dybere i opstarten

(G). På 1., 3. og 5. langside skal H søge

mere koncentreret (G). I 3. vinkel kredser

H voldsomt (M), i 4. vinkel er der overløb

på 2 hundelængder (SG). Finder genstandene

sikkert, ved 1. genstand rejser H sig

op inden kommando (G).

B: 93 p, SG - Dejlig opmærksom. 1. HF

træder et skridt ind mod H i 1. omkringvending,

let presseri i vv. 3. Afdækning

skal ske en detalje hurtigere, lidt mere tempo

i indkald, en detalje hurtigere på plads.

4. En detalje hurtigere på plads. 5. Lidt

mere tempo ind med apporten, en detalje

hurtigere plads. 6. Let strejf på tilbagespringet,

en detalje hurtigere på plads. 7. En

detalje skævt foran og hurtigere på plads.

8. Let hopperi, H stopper fremadsendelsen

en anelse, før kommandoen falder.

C: 93 p, SG - Rondering: Tempo i starten

skal være lidt højere (F). Bevogtning og

standhals: Let skub til FIG. H skal i udkaldet

komme mere nøjagtigt i grundstilling

(SG). Flugt: Grebet skal sættes lidt dybere

og holdes helt i ro, ligesom slippet skal

være renere (SG). Overfald: Grebet skal

holdes helt i ro. Let berøring af FIG efter

slip (SG). Rygtransport: HF undlader startgrundstilling,

og H går lidt for langt fremme

(SG). Overfald og sidetransport: Kamphandlingen

er OK. Slippet skal være mere

rent, og H berører FIG let efter slip. Sidetransport

OK (SG). Modprøve: Grebet skal

holde i ro, ellers OK (SG). Overfald og sidetransport:

Kamphandlinger OK. Let berøring

af FIG efter slip. I en ellers korrekt

sidetransport mangler en grundstilling (F).

Nr. 17

Martin Knudsen/Satoris Miro - 275 p

A: 88 p, G - H arbejder med så megen

drift, at det til tider går ud over koncentrationen

og det præcise sporsøg. På 1. langside

laver H en falsk påvisning, og der er

flere udslag (M), volter en enkelt gang på

4. og 5. side (G). Der er overløb på et par

hundelængder i 1. og 2. vinkel (SG). I 3.

vinkel skal færten fastholdes (G). Arbejder

sikkert, kvikt og præcist ved genstandene.

B: 97 p, F - Dejlig opmærksom, arbejdsglad

og energisk H, smukt udført gruppe B

program. 1. I 2. omkr. vending skal H følge

tættere, ved holdt mere korrekt, en detalje

bagved HF. 3. En detalje skævt foran. 4. H

går på plads en anelse før kommando. 5, 6

og 7. Meget let tyg. 8. Sidste tempo i øvelsen

mangler. 9 Let urolig under øv. 1.

C: 90 p, SG - Rondering: OK (F). Bevogtning

og standhals: Lidt urolig bevogtning.

H skal komme mere direkte til HF i udkaldet

(SG). Flugt: Overgang til start OK. Grebet

skal sættes væsentligt dybere, og slippet

være mere rent (G). Overfald: Grebet

skal sættes dybere, og slippet være mere

rent. H ømmer sig kort (piber), hvilket kort

fjerner fokus i bevogtning (G). Rygtransport:

OK (F). Overfald og sidetransport:

Kamphandling OK. Slippet skal være mere

rent. I sidetransporten skal H holde fokus

på FIG (SG). Modprøve: Grebet skal sættes

dybere og holdes helt i ro. Slippet skal være

renere (G). Overfald og sidetransport:

Bortset fra, at fokus i sidetransporten flimrer

lidt mellem HF og FIG, er øvelsen OK

(F).

Nr. 18

Kristen Michelsen/Glarbo Unda - 274 p

A: 91 p, SG - Et særdeles godt sporarbejde.

H arbejder med god koncentration og har

let ved at fastholde færten. H kan søge lidt

dybere ved påsætning (SG). På 1. langside

skal H søge dybere (G), på 2. side kan der

søges mere intenst (SG). Volter en enkelt

24 Schæferhunden · 6 · juni 2006en · 5 · maj 2006

gang på 3. side (G). Overløb på ca. 4 m i

2. vinkel (T). I 3. og 4. vinkel overløb på et

par hundelængder (SG). Finder genstandene

sikkert, 2. genstand påvises noget skråt

(SG), den sidste kan påvises lidt kvikkere

(SG).

B: 91 p, SG - 1. Let foran, let presseri, let

hopperi, 1. hv en anelse tættere, 2. omkringvending

vises i en bue, presseri i vv

og i vv i gruppen, i hv i gruppen svæver H.

2. Foran, en anelse hurtigere sid. 3. Foran,

en anelse hurtigere afdækning, anelse

skævt på plads. 4. Foran, presser, markering

m/hånd v/kommando, H går et par

skridt. 5. Anelse skævt plads. 6. Let strejf

på tilbagespringet, anelse skævt plads. 7.

En detalje hurtigere på plads.

C: 92 p, SG - Et arbejde gennemført med

fornøden effektivitet og flot førbarhed. Der

er indskrænkninger i grebene.

Rondering: OK (F). Bevogtning og standhals:

Bortset fra lidt forsigtig start er øvelsen

OK (SG). Flugt: Skal afværges lidt mere

effektivt (SG). Overfald: Grebet skal sættes

lige i ærmet og holdes i ro (SG). Rygtransport:

OK (F). Overfald: Grebet skal sættes

lige i ærmet. Stød efter slip. I sidetransporten

skal H holde bedre fokus på FIG (F).

Modprøve: OK (F). Overfald og sidetransport:

Grebet skal sættes lige i ærmet. Let

skub efter slip. Bedre fokus på FIG i sidetransport

(SG).

Nr. 19

Mads Pedersen/Lacelle Iwan - 272 p

A: 97 p, F - Et koncentreret, intensivt og

præcist sporarbejde. H arbejder hele vejen

rundt i ens tempo og har let ved at løse

Brian Nielsen gør klar til kast af den tunge apport - Jabina Ludo er bare SÅ klar.


opgaven. På 1. side en afvigelse umiddelbart

før vinklen (G), på 2. og sidste side er

der en lille kontrol (SG). Arbejdet i vinklerne

er præget af meget stor nøjagtighed.

Genstandsarbejdet er præget af sikkerhed,

men 1. og 3. genstand påvises lidt skråt

(SG).

B: 93 p, SG - Dejlig opmærksom. 1. Let

presseri, H kommer en anelse bagved HF i

2. hv og efter vv. 2. omkringvending skal

vises mere flydende, H er uopmærksom. 2.

Anelse hurtigere sid. 3. Anelse hurtigere

afdækning. 4. Let presseri, detalje hurtigere

og en anelse skævt på plads. 5. Opsamle

mere korrekt, skubber til apporten,

lidt mere tempo ind med apporten til sidst,

anelse hurtigere på plads. 6. Strejf på fremadspringet,

detalje skævt foran. 7. Detalje

skævt foran. 7. Holde tempoet til sidst.

C: 82 p, G - Et arbejde med øvelser af meget

forskellig kvalitet. H er på dagen meget

følsom/påvirket af HF.

Rondering: Er opsøgende, men kan gennemføres

i lidt højere tempo (F). Bevogtning

og standhals: I slutfasen bliver H usikker

på HF og forlader øvelsen uden kommando

(M). Flugt: Let pressen frem til start.

Flugten kan afværges mere effektivt (SG).

Overfald: Grebet skal sættes dybere. I bevogtningen

orienterer H sig mod HF (G).

Rygtransport: H trykker sig let og går lidt

for langt fremme (SG). Overfald og sidetransport:

Grebet skal holdes i ro. I bevogtningen

orienterer H sig kraftigt efter HF. I

sidetransporten mangler fokus på FIG (G).

Modprøve: OK (F). Overfald og sidetransport:

Kamphandling OK. Urolig, flimrende

bevogtning lige efter slip. Kraftigt stød i ærmet

efter slip. Sidetransporten mangler fokus

(G).

Nr. 20

Peter Gammelgaard Mortensen/

Jabina Digthe - 271 p

A: 91 p, SG - Et alt i alt særdeles godt sporarbejde.

H viser stor lyst til at løse opgaven

og arbejder ihærdigt. Der skal søges mere

koncentreret ved påsætning (G). På 1.

langside volter H flere gange, og der skal

søges mere intenst (M). Efter 1. vinkel, der

udarbejdes fortrinligt, udarbejdes siderne

med dybt og koncentreret søg, dog er der

let uro kort før sidste genstand. H løfter

hovedet i 2. vinkel (SG), drejer rundt i 3.

vinkel (SG). I 4. vinkel er der overløb på 4-

5 hundelængder (G). Finder genstandene

med stor sikkerhed. HF bruger ekstrakommando

i forbindelse med påsætning efter

1. genstand (G).

B: 87 p, G - Dejlig opmærksom. 1. En detalje

tættere i 2. hv, let svæv efter vv. 2. H

står. 3. En anelse hurtigere afdækning, detalje

skævt foran, meget skævt på plads. 4.

Let presseri, H går 1 skridt efter kommando,

står uroligt, detalje skævt foran og på

plads. 5. Belaster let HF ved aflevering, let

tyg, skævt plads. 6. Belaster HF let ved aflevering,

let tyg, anelse skævt plads. 7. Be-

laster let HF ved aflevering, skævt plads. 8.

Let presseri. 9. Detalje skævt i GST ved

afhentning.

C: 93 p, SG - Et arbejde, der gennemføres

med korrekte greb og som helhed høj effektivitet.

Arbejdet skæmmes på dagen af

indskrænkninger i førbarheden.

Rondering: H skal rundt om 2. skjul, ellers

OK (F). Bevogtning og standhals: OK

(F). Flugt: Stærk pressen og ekstra kommando

samt 2 forsøg for at bringe H i korrekt

startposition. Selve flugten kan afværges

lidt mere effektivt (T). Overfald: OK (F).

Rygtransport: Let pressen (staccato) (SG).

Overfald: Kamphandling OK. Afvæbning

og start sidetransport samt afsluttende sidetransport

skal foregå med meget større

kontrol og under bedre førbarhed (G).

Modprøve: OK (F). Overfald og sidetransport:

Kamphandling OK. Sidetransporten

skal gennemføres under bedre kontrol, og

der afgives en ekstra kommando (SG).

Nr. 21

Per Thinggaard/Jabina Eddy - 270 p

A: 93 p, SG - Særdeles godt sporarbejde. H

søger overvejende dybt, arbejder i ens

tempo hele sporforløbet igennem. På 1.

langside skal H søge lidt dybere i modvinden,

og der er et par volter (T). På de 2

næste sider mindre afvigelser (SG). Ved

udarbejdelse af 1. vinkel skal H være mere

sikker (SG), i 2. vinkel skal H søge dybere

(SG). Finder genstandene uden problemer,

men påvisningen af 1. og 2. genstand er

lidt tøvende (SG).

B: 83 p, G - Dejlig opmærksom. 1. Let foran,

en anelse tættere i 1. hv, 1. og 2. om-

kringvending en anelse tættere, detalje

hurtigere v/holdt i gruppen. 3. Anelse hurtigere,

belaster let HF foran. 4. Foran, let

presseri. 5 Let uro v/kast, belaster let HF

ved aflevering. 6. Let uro v/kast. 7. Belaster

let HF ved aflevering, anelse skævt på

plads. 8. Lidt mere tempo i øvelsen. 9.

Kravler i øvelse 1, urolig i øv. 1, 2, 3 og 4,

går i øv. 4.

C: 94 p, SG - Rondering: H skal komme

tættere omkring 2., 3. og 5. skjul (SG). Bevogtning

og standhals: Bortset fra ganske

let pause i halsgivningen er øvelsen OK

(F). Flugt: Let pressen frem til start. Grebsforholdene

er OK. Flugten kan alligevel afværges

lidt mere effektfuldt (SG). Overfald:

Let skub til FIG efter slip, ellers OK (F).

Rygtransport: Mangler start grundstilling

(SG). Overfald og sidetransport: Bortset fra

pressen i den afsluttende sidetransport er

øvelsen OK (F). Modprøve: Grebet skal

holdes i ro, ellers OK (SG). Overfald og sidetransport:

OK (F).

Nr. 22

Heine Jakobsen/Segerviljans

Bozak - 270 p

A: 95 p, SG - H arbejder selvstændigt og

koncentreret i helt ens tempo fra start til

slut. Skal søge dybere ved opstarten (G). På

1. langside er der lidt uro og en volte inden

vinklen (G), de øvrige sider udarbejdes

uden anmærkninger. I 1. vinkel skal H fastholde

færten, kredser (G). Overløb i 3. vinkel

på 4 hundelængder (G). Arbejdet ved

genstandene er helt uden anmærkninger.

B: 94 p, SG - Dejlig opmærksom. 1. Foran,

let presseri, hopperi u/løb, presseri i vv og

Denne redaktør kan bare ikke få nok af flotte billeder af fremadsendelser - her er et fremragende

et af Jens Carlseng, der sender ChaDe’s Xaro af sted.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 25


i vv i gruppen. 2. Presser, en detalje hurtigere

sid. 3. Foran, let presseri i løb og hopperi,

anelse hurtigere afdækning, anelse

skævt foran og på plads. 4. Foran, let presseri,

H går 1 skridt efter kommando, skævt

på plads. 5, 6 og7. Anelse skævt på plads.

8. Foran, let presseri.

C: 81 p, G - Rondering: Tempo skal være

lidt højere. Der gives ekstra kommando til

5. skjul (SG). Bevogtning og standhals: Let

skub til FIG. Let orientering mod dommer.

I udkaldet skal H komme hurtigere ud

(SG). Flugt: Let pressen frem til start. Grebet

skal sættes dybere og holdes i ro. Afværgelse

kan ske mere effektivt (G). Overfald:

Grebet skal holdes helt i ro. I bevogtningsfasen

orienterer H sig mod HF (SG).

Rygtransport: H går for langt fremme (G).

Overfald og sidetransport: Grebet korrigeres

let. Let skub efter slip. H går let i vejen

ved sidetransport (SG). Modprøve: Grebet

korrigeres, og slippet skal være mere rent

(SG). Overfald og sidetransport: Effektivitet

i kamphandling OK. Der gives 2 ekstrakommandoer

for slip. I sidetransporten går

H for langt fremme (M).

Nr. 23

Frank Olsen/ChaDe’s Xombie - 268 p

A: 92 p, SG - H arbejder koncentreret og

med dybt søg på langsiderne. Tempoet er

ens under hele sporforløbet. På 3. langside

er der en lille volte (G). I vinklerne 1, 2 og

3 kredser H (G), og der er overløb i 4. vinkel

på 2 hundelængder (SG). Genstandsarbejdet

er sikkert og præcist.

B: 89 p, G - Dejlig opmærksom. 1. Let

hopperi, let presseri i vv, let uopmærksom

på vej ind i gruppen. 2. Let markering m/

ben, H står, frejdigere når HF kommer ind.

3. Sidste tempo i indkald mangler, anelse

skævt plads. 4. GST skal holdes til kommando,

foran, lidt frejdigere u/løb, anelse

skævt plads. 8. Let foran. 9. Anelse skævt i

GST ved afhentning.

C: 87 p, G - Rondering: Lidt mere tempo/

energi til 1. og 3. skjul (SG). Bevogtning og

standhals: Bortset fra ganske let orientering

mod HF er øvelsen OK (F). Flugt: Overgang

til start er OK. Selve flugten skal afværges

mere effektivt (SG). Overfald: Grebet

korrigeres. FIG skal passiviseres lidt

mere effektivt (SG). Rygtransport: H går lidt

for langt fremme (SG). Overfald og sidetransport:

Let tøven i konfrontationen.

Grebet korrigeres. Sidetransport OK (SG).

Modprøve: H tøver i konfrontationen. Grebet

sættes yderligt. Kamphandlingen savner

effektivitet (M). Overfald og sidetransport:

H er uren efter slip (kraftigt stød i ærmet),

ellers OK (SG).

Nr. 24

Erik Andersen/Satoris Darzee - 265 p

A: 90 p, SG - H arbejder med megen drift

og søger dybt på langt den største del af

sporforløbet. På 1. langside er der store

problemer før vinklen, og HF yder megen

hjælp (M). De øvrige sider udarbejdes

uden anmærkninger. I 1. vinkel skal H vise

lidt mere sikkerhed (SG). Der er overløb i

2. og 4. vinkel på et par hundelængder

(SG). H skal fastholde færten i 3. vinkel,

volter flere gange (T). Sikker og korrekt påvisning

af genstandene.

B: 86 p, G - Dejlig opmærksom, udviser

megen arbejdsglæde og energi. 1. Momentvis

let presseri. 3. En detalje skævt på

plads. 4. Presser, HF skal løbe 10 skridt, let

uro i H under ståøvelsen. 5. HF skal stå

mere roligt med overkroppen ved aflevering

af apport. 6. Afsæt på fremadspringet

og strejf på tilbagespringet. 8. H dækker

uden kommando, for kort. 9. Skævt i GST

ved afhentning.

C: 89 p, G - Rondering: OK (F). Bevogtning

og standhals: Uren i bevogtning (stød i ærmet),

ellers OK (G). Flugt: Overgang til

start OK. Grebet skal sættes dybere og holdes

fastere og i ro (G). Overfald: Grebet

skal være dybere og fastere, ellers OK (G).

Rygtransport: Mangler startgrundstilling,

ellers OK (F). Overfald og sidetransport:

Kamphandling OK. Støder og napper i

ærmet efter slip. Let pressen i sidetransport

(SG). Modprøve: Bortset fra, at grebet skal

holde helt i ro, er øvelsen OK (F). Overfald

og sidetransport: Kamphandling OK. I sidetransporten

presser H, og der mangler

en grundstilling, ligesom H skal forholde

sig mere roligt og selvsikkert (SG).

Nr. 25

Ove Frederiksen/Peterlysens

Honey - 264 p

A: 93 p, SG - Et særdeles godt sporarbejde.

H søger koncentreret og har let ved at fast-

26 Schæferhunden · 6 · juni 2006

holde færten. På 1. langside kan H søge

lidt dybere i modvinden (SG), skifter tempo

på 3. side (SG), på 4. side skal der søges

dybere (G). Der er overløb på 2 hundelængder

i 1. vinkel (SG). I 2. vinkel skal H

fastholde færten, kredser (G). Overløb i 3.

vinkel (SG). Finder genstandene uden problemer,

tøver lidt i påvisningen af 1. og 3.

genstand (SG).

B: 87 p, G - Dejlig opmærksom. Let presseri

i vv. 2. Let uro i H under sid, snuser. 3.

Går et par skridt efter kommando, afdækning

hurtigere. 4. Går et skridt efter kommando.

5. Lidt mere tempo ind med apport,

skævt foran og på plads. 6. Let belastning

af HF ved aflevering. 8. Let foran,

løber mange skridt, 2 kommandoer til

afdækning. 9. 2 kommandoer til afdækning,

H sidder i øvelse 1, lægger sig igen i

øvelse 1, skævt i GST ved afhentning.

C: 84 p, G - Rondering: H skal rigtigt omkring

2. skjul, ellers OK (F). Bevogtning og

standhals: Let stød i ærmet. H orienterer

sig mod HF, og udkaldet skal være hurtigere

(G). Flugt: Overgang til start er OK. Grebet

skal være lidt fastere, og afværgelse af

flugten lidt mere effektiv (SG). Overfald:

Grebet skal holdes helt i ro. I bevogtningsfasen

orienterer H sig mod HF (SG). Rygtransport:

H går lidt for langt fremme (SG).

Overfald og sidetransport: Grebet skal være

roligere og fastere. Let orientering efter

HF i bevogtningen. Sidetransporten mangler

fokus (G). Modprøve: H korrigerer grebet

mange gange (G). Overfald og sidetransport:

Grebet skal holdes i ro. I bevogtningen

svinger koncentration på FIG, ligesom

der forekommer skub til ærmet. I sidetransporten

savnes fokus på FIG (G).

Figurant Marc Skovsbøg gør klar til at modtage en tændt hund i det korte arbejde.


Nr. 26

Thomas Falskov Rasmussen/

Jabina Leonora - 264 p

A: 93 p, SG - Intenst og koncentreret sporsøg.

H arbejder i ens tempo fra start til slut.

På 1. langside en volte (G), på 3. side kan

H søge dybere umiddelbart efter vinklen.

Der er overløb på 2 hundelængder i 1. vinkel

(SG), i 3. vinkel kan H søge dybere

(SG). Finder genstandene helt selvstændigt,

men de skal påvises mere præcist, H

markerer skråt. 1. genstand bedømmes til

(SG), 2. genstand til (G), ved den 3. genstand

skal H markere i søgeretning (T).

B: 90 p, SG - Dejlig opmærksom. 1. Foran,

let presseri, 1. og 2. omkringvending skal

vises tættere, presseri i vv og i vv i gruppen.

2. Presser, hurtigere ned til sidst i sid.

4. Foran, presseri, går et par skridt efter

kommando. 5. Let uro v/kast. 6. Let tyg,

HF berører H let, inden han tager fat i apportbukken

til slip. 7. HF griber meget hurtigt

ud efter apportbukken, 3 sek. reglen. 8.

Foran, 2 kommandoer, hurtigere afdækning.

9. En anelse skævt i GST ved afhentning.

C: 81 p, G - Rondering: OK (F). Bevogtning

og standhals: Bevogtningen er urolig, og H

orienterer sig meget mod HF (G). Flugt: H

presser frem til start. Grebsforholdene i

flugten er OK, men kan alligevel afværges

mere effektivt, ligesom slippet skal være

mere rent (SG). Overfald: Kamphandling

OK. Slippet skal være mere rent, og bevogtningerne

sikrere (orienterer sig mod

HF) (SG). Rygtransport: H presser og går

for langt fremme (G). Overfald og sidetransport:

Grebet skal holdes i ro, og slippet

være renere. Lettere uren efter slip (G).

Modprøve: H løber forbi FIG i konfrontationen.

Tager derefter selvstændigt kampen

op, hvor grebet dog skal holdes roligere

(M). Overfald og sidetransport: Grebet skal

holdes helt i ro. I bevogtningsfasen orienterer

H sig meget mod HF, ellers uden

anmærkning (G).

Nr. 27

Henrik Jensen/Satoris Ups - 263 p

A: 96 p, F - H arbejder under hele sporforløbet

koncentreret med dybt og intenst

søg. Langsiderne udarbejdes sikkert, der er

på sidste en lille kontrol (SG). Der er et

overløb på et par hundelængder i 1. og 2.

vinkel (SG), i 4. vinkel kredser H (G). Arbejdet

ved genstandene er præget af stor

sikkerhed og præcision.

B: 76 p, T - Dejlig opmærksom. 1. Let hopperi

efter 1. omkringvending, presseri i vv

og i vv i gruppen. 2. Let uro u/fri ved fod.

3. Let uro u/fri ved fod, anelse skævt på

plads. 4. Holde tempoet ind til sidst. 5. Lidt

mere tempo i øvelsen generelt. 6. Strejf på

fremadspringet, apportering og tilbagespring

mangler, HF kaster alt for langt. 7.

Meget let tyg, anelse skævt på plads. 8. Uro

i fri ved fod, H stopper en anelse, inden

kommandoen falder, en anelse for kort.

C: 91 p, SG - Rondering: OK (F).

Bevogtning og standhals: Bortset fra let orientering

mod HF er øvelsen OK (F). Flugt:

Overgang til start OK. I flugten skal grebet

sættes dybere, og afværgelse være kraftigere

(SG). Overfald: Grebet skal være dybere

og sættes lige i ærmet. I bevogtningsfasen

fokuseres for meget på HF (G). Rygtransport:

H går lidt for langt fremme (SG).

Overfald og sidetransport: Bortset fra, at

grebet kan sættes mere korrekt lige i

ærmet, er øvelsen OK (F). Modprøve:

Grebet skal sættes dybere og holdes i ro,

ellers OK (G). Overfald og sidetransport:

Bortset fra, at grebet kan sættes lidt mere

korrekt lige i ærmet og ganske let fokus på

HF i bevogtningen, er resten af øvelsen OK

(F).

Nr. 28

Brian Nielsen/Jabina Ludo - 260 p

A: 89 p, G - Koncentreret sporarbejde

præget af dybt og helt selvstændigt søg. H

skal ved opstart optage færten mere direkte,

kredser (G). På 1. langside kan H søge

lidt dybere i modvinden (SG). I 3. vinkel

kredser H (G). De øvrige udarbejdes med

meget stor nøjagtighed. Påviser 1. og sidste

genstand perfekt, men går over 2. genstand.

B: 75 p, T - Dejlig opmærksom i starten,

taber dog opmærksomheden hen ad vejen.

1. 1. og 2. omkringvending skal vises tættere,

i 1. og 2. hv er der kropsmarkering fra

HF, i hv i gruppen skal H følge tættere. 3.

HF rører H ved afgivelse af kommando. 4.

I fri ved fod tabes H, H kommer dog op på

plads uden kommando, H går efter ståkommando

mange skridt efter HF. 5. Skal

holde tempoet i indkald. 6. Let strejf begge

veje., skævt foran og skal sidde tættere

foran. 8. Let foran. 9. Let urolig og kravler

under øv. 2, igen i øv. 3, står op i øv. 4, flytter

sig mere end 3 meter.

C: 96 p, F - Et arbejde i topklasse med

kamp til stregen i de fleste øvelser gennemført

med korrekte greb, flotte slip og

intensive bevogtninger. Arbejdet gennemføres

med flot førbarhed.

Rondering: OK (F). Bevogtning og standhals:

Bevogtningen kan i perioder være

lidt tættere, ellers OK (SG). Flugt:

Overgang til start uden anmærkning.

Flugten kan til trods for korrekte grebsforhold

afværges kraftigere (SG). Overfald:

OK (F). Rygtransport: OK (F). Overfald og

sidetransport: Grebet korrigeres let, ellers

OK (F). Overfald og sidetransport: Bortset

fra let skub til ærmet efter slip er øvelsen

OK (F).

Nr. 29

Morten Pedersen/Satoris Gator - 257 p

A: 73 p, T - Efter en fortrinlig opstart og en

fortrinligt udarbejdet 1. langside, får H store

problemer med at fastholde færten, der

skal søges dybere og meget mere koncentreret.

På sidste side er der en falsk påvis-

ning. H har overløb og kredser i alle vinkler.

H finder genstandene. Der skal være

mere ro ved 1. genstand (G), 2. genstand

påvises noget skråt (G). Sidste genstand

påvises korrekt.

B: 92 p, SG - Dejlig opmærksom. 1. Let

presseri, 1. og 2. omkringvending træder

HF ind til H, detalje hurtigere ved holdt. 3.

En detalje bagved HF u/løb, sidder en

anelse skævt foran. 4. Presser u/løb, belaster

HF i indkald. 5. HF skal stå mere rolig

ved aflevering, H belaster let HF ved aflevering,

detalje skævt foran. 6. Let strejf på

fremadspringet, belaster HF ved aflevering.

7. Let belastning af HF ved aflevering. 9.

Hurtigere afdækning efter kommando.

C: 92 p, SG - Rondering: Øvelsen skal startes

i grundstilling, ellers OK (F). Bevogtning

og standhals: Let skub til ærme. Udkaldet

skal være mere direkte (SG). Flugt:

Bortset fra let pres til starten er øvelsen OK

(F). Overfald: Let skub til ærme efter slip,

ellers OK (F). Rygtransport: H går lidt for

langt fremme (SG). Overfald og sidetransport:

Effektiv kamphandling. Slippet skal

være hurtigere og mere rent. I sidetransporten

skal H fokusere mere på FIG (G).

Modprøve: Grebet korrigeres let, og slippet

kan være lidt mere rent (F). Overfald og

sidetransport: Kamphandling OK Slippet

skal være mere rent. Let skub til FIG efter

slip. I sidetransporten ”flimrer” fokus (SG).

Nr. 30

Ole Pedersen/Es-Flindtto’s Febo - 257 p

A: 94 p, SG - Driftigt og koncentreret sporarbejde.

H har let ved at fastholde færten.

På 1. langside kan der søges lidt dybere op

til genstanden (SG), på 3. side højt tempo

efter påvisning af genstanden (SG). På sidste

side en lille afvigelse fra sporet (SG). H

kredser lidt i 1. og 3. vinkel (G), der er

overløb på 2 hundelængder i 2. vinkel

(SG). Finder genstandene med stor sikkerhed.

Ved påvisning af 2. genstand ligger H

lidt skævt, og HF berører H inden fremvisning

(G).

B: 85 p, G - 1. Foran, presser i starten, herefter

let presseri, 1. omkringvending tættere,

2. omkringvending mere flydende, tøver,

anelse hurtigere ved holdt i gruppen.

2. Let presseri, skal helt ned at sidde. 3. Let

presseri. 4. Foran, let presseri, går 1 skridt,

står uroligt og flytter sig efterfølgende 1

skridt. 5. Let uro u/kast, tyg, H skal holde

fastere på apportbukken til kommando. 6.

Let uro u/kast. Strejf på tilbagespringet,

anelse skævt foran, 2 kommandoer til

plads. 7. Let uro u/kast, går en anelse før

kommando, tyg, anelse tættere på ved

aflevering, anelse skævt på plads, ekstra

kommando til plads. 8. Foran, lidt mere

tempo i øvelsen.

C: 78 p, T - Rondering: OK (F). Bevogtning

og standhals: Let skubben til ærme. Pauser

i halsgivning. H forlader til sidst FIG (M).

Flugt: H presser frem til start. 2 forsøg for

at finde korrekt startsted. I flugten skal gre-

Schæferhunden · 6 · juni 2006 27


et sættes dybere og holdes roligere. Der

savnes effektivitet i afværgelse (M). Overfald:

Grebet skal sættes dybere og holdes

roligere. H skubber til FIG efter slip (G).

Rygtransport: Mangler startgrundstilling og

går lidt for langt foran (SG). Modprøve: OK

(F). Overfald og sidetransport: Grebet skal

være dybere og holdes i ro. Let skubben til

FIG efter slip. Savner fokus i sidetransport,

som skal afsluttes i grundstilling (G).

Nr. 31

Jan Rasmussen/Jabina Milan - 255 p

A: 70 p, T - Et sporarbejde, hvor H ikke

påviser genstandene. En volte på 1. langside

(G). På 2. side er der problemer med at

fastholde færten, men H arbejder selvstændigt

(T). På sidste side kan H søge lidt

dybere. I 1. vinkel søger H med højt søg

(T), i 2. og 3. vinkel er der overløb (G).

B: 89 p, G - 1. Foran, presser, meget hopperi,

generer HF momentvis, meget skævt

ved holdt, presser meget i vv og i vv i gruppen,

HF skal gå mere oprejst, går meget

ind over H. 2. Presser, meget langsom med

at få bagenden helt ned ved sid. 3. Presser,

hopper u/løb, kravler. 4. Presser, hopper

u/løb. 5. Let uro v/kast, detalje hurtigere

foran, meget skævt plads. 6. Uro v/kast,

anelse skævt foran, anelse skævt på plads.

7. Let uro v/kast. 8. Presser, anelse skævt i

GST ved afhentning. 9. Afdækning skævt,

let urolig lige efter afdækning.

C: 96 p, F - Et helt igennem effektivt arbejde,

med kamp til stregen, korrekte greb,

rene slip og intensive bevogtninger med

100% fokus. Helhedsindtrykket forstyrres

af manglende førbarhed ved flugten.

Rondering: OK (F). Bevogtning og standhals:

OK (F). Flugt: Meget kraftig pressen

frem til start med 2 ekstra forsøg for at nå

korrekt udgangspunkt (for lidt kontrol), ellers

er flugten OK (T). Overfald: OK (F).

Rygtransport: Mangler start grundstilling,

ellers OK (SG). Overfald og sidetransport:

OK (F). Modprøve: OK (F).

Nr. 32

Brian Jakobsen/Jabina Enikma - 255 p

A: 80 p, G - Efter en fortrinlig opstart søger

H dybt og ganske koncentreret på 1. side

(F). Efter 1. vinkel har H problemer med at

bevare intensiteten i søget, siderne bedømmes

i prædikatet (G). I alle vinkler skal H

fastholde færten, kredser. 1. 2.og 4. vinkel

er i prædikatet (G), 3. vinkel i (T). Går over

1. genstand, 2. genstand påvises præcist,

men H er på vej op før søgekommando

(SG).

B: 92 p, SG - Dejlig opmærksom. 1. Let

foran, let hopperi u/løb, 2. omkringvending

skal H følge tættere. 3. Foran, anelse

hurtigere afdækning. 4. Skal forblive i GST

til kommando, går 1 skridt efter kommando.

5. Let tyg. 6. Let uro v/kast, let tyg,

anelse skævt på plads. 7. Let uro v/kast,

detalje skævt foran. 8. Meget foran, hurtigere

afdækning, ekstra kommando til afdækning.

C: 83 p, G - Rondering: OK (F). Bevogtning

og standhals: Der er pauser i halsgivningen,

og H orienterer sig mod HF (G). Flugt:

Kan afværges mere effektfuldt, og der kan

slippes mere rent (SG). Overfald: Kamphandlingen

OK. H slipper sent. I bevogtningen

orienterer H sig mod HF (G).

Rygtransport: H går for langt fremme (G).

Overfald og sidetransport: Effektivitet i

kamphandling OK. Ekstra kommando for

slip. I bevogtningen orienterer H sig mod

HF, og der mangler fokus i starten af sidetransporten

(T). Modprøve: Grebet korrigeres

let, ellers OK (F). Overfald og sidetransport:

Effektivitet i kamphandling OK, slippet

skal være mere rent. H fokuserer meget

på HF i bevogtningsfasen. I sidetransporten

mangler en grundstilling (G).

Nr. 33

Søren Petersen/ChaDe’s Zuma - 254 p

A: 77 p, T - Efter en fortrinlig opstart er der

på 1. langside nogle kontroller, og H kan

søge mere koncentreret i modvinden (G).

På 3. side kan H søge mere intensivt (SG).

I 1. vinkel overløb på 2 hundelængder

(SG) H kredser i 2. vinkel (G), i 3. vinkel

kan H søge dybere. H går over 1. og 2.

genstand, HF-hjælp ved påvisning af sidste

genstand (M).

B: 91 p, SG - Dejlig opmærksom og meget

energisk arbejdende hund. Smukt fremført.

3. Hurtigere afdækning. H går et par skridt,

lidt mere tempo i indkald, anelse skævt

plads. 4. Let markering m/hånd ved kommando.

5. Lidt mere tempo i øvelsen, anelse

hurtigere plads, anelse skævt plads. 6. 2

ekstra kommandoer for at få H på plads. 7.

Anelse hurtigere på plads, tøver let. 8. Lidt

hurtigere afdækning.

C: 86 p, G - Rondering: Kan gennemføres

i mere ensartet tempo (F). Bevogtning og

standhals: H skal komme mere direkte ud

i udkaldet, ellers OK (F). Flugt: H korrigeres

2 gange for at indtage rigtig startstilling,

ellers er flugten OK (SG). Overfald: Grebet

skal sættes lidt mere lige i ærmet, ellers

OK (F). Rygtransport: OK (F). Overfald og

sidetransport: Fokus i sidetransporten kan

være mere udtalt, ellers er øvelsen OK (F).

Modprøve: Grebet skal holdes helt i ro. H

slipper sent (G). Overfald og sidetransport:

Effektivitet i kamphandling OK. H modtager

2 ekstra kommandoer for slip. Fokus i

sidetransporten skal være tydeligere. Uro

ved aflevering af FIG til dommer (M).

Nr. 34

Sofie Rasborg/ChaDe’s Rimi - 252 p

A: 82 p, G - I opstarten skal H være mere

koncentreret (G). På 1. langside er der en

volte, og H skal vise mere koncentration

(G). På 3. side kan H søge lidt dybere i

modvinden (SG), de øvrige sider udarbejdes

præcist. Der er overløb på et par hundelængder

i 1. og 2. vinkel (SG). H går

over 1. og sidste genstand, 2. genstand

påvises korrekt.

28 Schæferhunden · 6 · juni 2006

B: 80 p, G - 1. H skal momentvis være mere

opmærksom, foran, 1 omkringvending

skal H følge tættere. 2. Foran, H skal blive

siddende, rejser sig og står. 3. Foran, afdække

lidt hurtigere. Detalje hurtigere på

plads. 4. Foran, går 1 skridt, står uroligt,

sidste tempo i indkald mangler, anelse hurtigere

foran. 5. Let uro v/kast, meget let tyg.

6. Uro v/kast, afsæt på tilbagespring, let

tyg, anelse skævt foran og på plads. 7. Uro

v/kast. 8. Foran, HF rører H på krydset ved

kommando, ekstra fremadsendelseskommando.

C: 90 p, SG - Rondering: Kraftig korrektion

til 4. skjul (G). Bevogtning og standhals:

Uro og skubben/nappen og dermed let belastning,

ellers OK (G). Flugt: Grebet korrigeres

let. Afværgelsen kan være lidt mere

effektiv (SG). Overfald: Grebet skal holdes

helt i ro. Ganske let orientering mod HF til

slut i bevogtningen (SG). Rygtransport: H

går for langt fremme (G). Overfald: Grebet

korrigeres let. H hopper og belaster let i

bevogtningen (G). Modprøve: OK (F).

Overfald og sidetransport: Kamphandling

OK. I bevogtningen belaster H FIG let. Afslutning

og aflevering af FIG til dommer

skal foregå mere kontrolleret (G).

Nr. 35

Bo Bartels/Laguso Gibbi - 251 p

A: 81 p, G - På 1. og 2. langside en mindre

afvigelse (SG), på 3. side skal H søge

dybere i modvinden, der er en volte på 4.

og 5. side (G). H kredser ved udarbejdelse

af 1. vinkel (G), i 2. og 3. vinkel skal H vise

større sikkerhed og fastholde færten (G). I

sidste vinkel et lille overløb på 2 hundelængder

(SG). Arbejdet ved genstandene

skal vises med betydelig mere sikkerhed.

Ved 1. genstand er H trykket, da HF komme

op (M). H vægrer sig ved at påvise den

sidste genstand (M).

B: 84 p, G - 1. Foran, presser, meget foran

under løb, HF skal løbe mere igennem,

presseri i vv, omkringvendingerne skal vises

på stedet og ikke buer. 2. Foran, let

presseri. 3. Foran, meget foran under løb,

afdække en anelse hurtigere, meget skævt

på plads. 4. Meget foran, presser, går flere

skridt, meget skævt foran. 5. Lidt mere

tempo i øvelsen, anelse tættere på foran,

meget skævt plads. 6. Let tyg, skævt plads.

7. Let tyg, skævt på plads. 8. Foran, presser,

mere tempo i øvelsen, ekstra kommando

til afdækning.

C: 86 p, G - Rondering: Kan være lidt mere

opsøgende (F). Bevogtning og standhals:

Bevogtningen er lettere urolig (hopper),

ellers OK (SG). Flugt: Presser frem til start.

I flugten skal grebet sættes dybere, og H

skal slippe hurtigere (G). Overfald: Grebet

skal sættes dybere, ellers OK (SG). Rygtransport:

Indledende grundstilling mangler.

H presser (G). Overfald og sidetransport:

Grebet skal sættes dybere, og H skal

slippe hurtigere. I sidetransporten mangler

en grundstilling, og der skal fokuseres på


FIG (G). Modprøve: Grebet skal sættes dybere

og lige i ærmet, ellers OK (G). Overfald

og sidetransport: Grebet skal sættes

dybere, og H skal slippe hurtigere. Sidetransporten

mangler fokus (G).

Nr. 36

Keld Hansen/Studsdal Quondo - 251 p

A: 91 p, SG - Særdeles godt sporarbejde. H

arbejder i ens tempo hele vejen rundt og

har let ved at løse sporopgaven. I opstarten

skal H vise mere koncentration i modvinden

(G). På første langside skal der søges

dybere og med lidt større koncentration

(T). På 2. side kan der søges lidt dybere

(G). De resterende sider bedømmes i prædikatet

(SG) med anmærkning om dybde i

søget. Den 1. vinkel kan udarbejdes med

et dybere søg (SG). De øvrige udarbejdes

meget præcist. Påviser 1. og sidste genstand

lidt tøvende (SG), 2. genstand noget

skråt (G).

B: 82 p, G - 1. Foran, let hopperi i starten,

H skal følge HF en anelse tættere på, meget

foran under løb, mere opmærksomhed

rettet mod HF, en anelse hurtigere ved

holdt, presseri i vv. 2. H går foran til sidst i

fri ved fod. 3. H skal starte i GST, foran, uro

under løb, hurtigere afdækning, H går direkte

på plads. 4. Meget foran, går flere

skridt, efterfølgende flytter H sig 2 skridt,

meget skævt foran, hurtigere på plads. 5.

HF skal stå mere roligt, meget let tyg, anelse

hurtigere på plads. 6. Strejf på fremadspringet

og let strejf på tilbagespringet,

skævt foran, tyg, anelse hurtigere på plads.

7. Tyg, anelse hurtigere på plads. 8. Foran,

meget uopmærksom, mere målrettet og

mere direkte fremad, 2 ekstra kommando-

Palle E. Christensen med Lærkbo’s Anton i en koncentreret stund.

er til afdækning. 9. H skal afdække en

anelse hurtigere.

C: 78 p, T - Rondering: Højere tempo til 1.,

2. og 3. skjul (SG). Bevogtning: Skal være

tættere. H bider. Der gives 2 ekstra kommandoer

for slip (M). Flugt: H presser frem

til start. Flugten skal afværges mere effektivt

(SG). Overfald: Kamphandlingen er

OK. Bevogtningen er usikker, især når HF

nærmer sig (G). Rygtransport: H går for

langt foran (G). Overfald og sidetransport:

Grebet skal holdes i ro. I bevogtningen orienterer

H sig mod HF. Sidetransport OK

(G). Modprøve: Øvelsen skal starte i ro.

Grebet skal sættes lige i ærmet (G). Overfald

og sidetransport: Bortset fra fokus på

HF i bevogtningen er øvelsen OK (SG).

Nr. 37

Mads Lund Jensen/Vendbo’s Java - 250 p

A: 84 p, G - Et koncentreret sporarbejde,

hvor H går over 1. og 2. genstand. I opstarten,

modvind, kan H søge lidt mere direkte

ud ad sporet (G). På 1. langside er der en

ganske lille afvigelse (SG), og der er lidt

uro på 3. side kort før den udlagte genstand

(SG). De øvrige sider, alle vinkler og

den sidste genstand påvises helt uden anmærkninger.

B: 83 p, G - 1. Foran, let hopperi, presseri,

generer HF i løb ved at gå meget ind foran,

2. omkringvending skal H følge tættere,

HF træder ind mod H, presser i vv i gruppen,

hurtigere ved holdt i gruppen. 2. Foran,

let hopperi, meget uro i H under fri ved

fod, H dækker, HF vender sig om efter H.

3. Foran, hopperi, går et par skridt inden

afdækning, anelse skævt plads. 4. Foran,

hopperi, går et par skridt efter kommando,

en detalje skævt på plads. 5. Lidt mere

tempo i øvelsen, let tyggeri, ekstra kommando

til slip af apport. 6. Let strejf på

fremadspringet, strejf på tilbagespringet,

let tyg. 7. Let tyg, detalje hurtigere på

plads. 8. Meget foran. 9. Skæv afdækning.

C: 83 p, G - Rondering: Ekstra kommando

til 5. skjul (SG). Bevogtning og standhals:

Urolig bevogtning, hvor H mange gange

støder til ærmet (G). Flugt: Let pressen frem

til start. Grebet skal sættes dybere, og flugten

afværges lidt mere effektivt (SG).

Overfald: Kamphandling OK. I bevogtningen

støder H kraftigt til ærmet (G). Rygtransport:

H går for langt fremme (G).

Overfald og sidetransport: Kamphandling

OK. Efter slip støder hunden i ærmet. Sidetransporten

mangler fokus (G). Modprøve

Kamphandling OK. I bevogtningen er H

uren (støden til ærme) (G). Overfald og

sidetransport: Kamphandling OK. I bevogtningsfasen

står H med benet på FIG’s bukser

og støder efterfølgende kraftigt i ærmet.

Sidetransporten savner fokus (G).

Nr. 38

Benny Kristensen/ChaDe’s Ever - 244 p

A: 77 p, T - Efter en fortrinlig opstart skal H

på 1. langside søge med større koncentration,

HF giver 2 søgekommandoer (M). På

de øvrige sider, der alle bedømmes i prædikatet

(G), skal H søge mere intensivt og

med større koncentration. I 1., 3. og 4. vinkel

skal H fastholde færten (G), der er overløb

på et par hundelængder i 2. vinkel

(SG). H går over 1. genstand, og der er HFhjælp

ved påvisning af sidste genstand (M).

B: 76 p, T - Dejlig opmærksom. 1. Let presseri

i starten, 1. omkringvending meget

stort svæv, 2. omkringvending skal H følge

tættere, presseri i vv i gruppen. 2. Markering

v/kommando, ændrer gangart. 3. Går

et par skridt efter kommando, H står, skævt

foran. 4. H går et skridt, hurtigere og tættere

på plads. 5. Mere tempo ind, ekstra

kommando til plads, detalje skævt på

plads. 6. Tættere på plads. 7. Lidt mere

tempo ind. 8. H stopper fremadsendelsen

og løber tilbage til HF.

C: 91 p, SG - Rondering: OK (F). Bevogtning

og standhals: I udkaldet skal H sætte

sig tættere på plads, ellers OK (F). Flugt: H

presser frem til start. Grebet skal holdes

roligere, og flugten afværges mere effektivt

(G). Overfald: Kamphandling OK. I bevogtningen

er H uren og belaster FIG (G).

Rygtransport: H går i ryk (staccato) (SG).

Overfald og sidetransport: Grebet skal holdes

helt i ro og let pressen i sidetransporten,

ellers OK (SG). Modprøve: H skal forholde

sig roligt ved start, ellers OK (F).

Overfald og sidetransport: H skal slippe

lidt mere rent, ellers OK (F).

Nr. 39

Carsten Søhus/Hajen Krumse - 242 p

A: 82 p, G - H optager færten fortrinligt. En

volte på 1. langside (G). På 2. og 3. side

Schæferhunden · 6 · juni 2006 29


skifter H voldsomt tempo efter vinkler

(SG). På 4. side kan der søges lidt dybere i

modvinden (SG). Overløb i 1. vinkel på et

par hundelængder (SG). H kommer i store

problemer ved udarbejdelsen af 2. vinkel,

søger højt og kredser voldsomt (M). I 3.

vinkel søger H højt og kredser (T). I den

sidste vinkel kredser H, men søger dybt

(G). Finder genstandene med stor sikkerhed.

Første genstand påvises lidt tøvende

(SG), 2. genstand noget skråt (G).

B: 64 p, M - 1. H skal generelt være mere

opmærksom, HF tager fat i H, presser, 1.

omkringvending HF venter på H, 2. omkringvending

H skal følge tættere, H svæver

meget i gruppen, HF rører H i gruppen.

2. HF skal gå 10 skridt. 3. Belaster HF i

indkald, anelse skævt på plads. 4. H går et

par skridt, hurtigere på plads. 5. Mere

tempo i øvelsen, let tyg. 6. Fremadspringet

mangler, let strejf på tilbagespringet, detalje

skævt foran. 7. Belastning af HF ved

aflevering, let tyg, står længe foran, inden

H sidder. 8. Mere direkte og mere målret-

Først vice-verdensmester 2005 og nu

Danmarksmester 2006 i BHP3 - Lars Bo

Jensen med Jabina Querry. Flot, flot!

tet fremadsendelse, mere tempo, skævt i

GST ved afhentning. 9. Let urolig efter afdækning,

kravler i øvelse 2 og 3, går i øvelse

5.

C: 96 p, F - Et arbejde med høj effektivitet,

korrekte slip og sikre bevogtninger. Lettere

indskrænkninger i grebsforholdene.

Rondering: Kan være lidt mere opsøgende

(F). Bevogtning og standhals: OK (F).

Flugt: Let pressen frem til start. Grebet kan

sættes dybere. Flugten forhindres effektivt

(SG). Overfald: OK (F). Rygtransport: H

trykker sig (SG). Overfald og sidetransport:

Slippet skal være lidt mere rent. H presser

under sidetransporten (SG). Modprøve: H

skal holdes i ro ved start, ellers OK (F).

Overfald og sidetransport: Let pres i afsluttende

sidetransport, ellers OK (F).

Nr. 40

Kenneth Artkin/Jabina Valder - 190 p

A: 30 p, M - H optager færten dybt og koncentreret.

Efter ca. 25 skridt på 1. langside

mistes koncentrationen, der skal søges dybere

på 1. og 2. side, der begge er i prædikatet

(G). I 1. vinkel kredser H (G). Der er

uro under påvisning af 1. genstand (SG). H

forlader sporet med mere end 10 m i 2.

vinkel, og sporsøget afbrydes.

B: 80 p, G - 1. Let foran, uopmærksom i 1.

omkringvending, snuser, bagved HF under

løb, 2. hv skal H følge tættere, 2. omkringvending

træder HF ind mod H, presseri i

vv, hurtigere ved holdt i gruppen. 2. Let

presseri, markering m/knæ ved kommando,

H står. 3. Går et par skridt, afdække

hurtigere, lidt mere tempo i indkald. 4. Går

et par skridt, lidt mere i indkald. 5. Mere

direkte ind, lidt mere tempo ind med apporten,

let tyg, anelse hurtigere på plads.

6. Strejf på fremadspringet, mere tempo

ind med apporten, let tyg, anelse tættere

på, anelse hurtigere på plads. 7. Mere tempo

ind med apporten, tættere på, let tyg,

anelse hurtigere på plads. 8. Hurtigere

afdækning, ekstra kommando.

C: 80 p, G - Rondering: Ekstra kommando

til 3. skjul. Efter 5. skjul kommer H helt ind

til HF, før den sendes til 6. skjul (M). Bevogtning

og standhals: Bevogtningen skal

være roligere (H hopper). Udkald skal gennemføres

hurtigere (G). Flugt: H skal

afværge flugten mere effektivt. I bevogtningen

belastes FIG (SG). Overfald: Kamphandling

OK. I bevogtningsfasen er H uren

og belaster FIG (T). Rygtransport: H presser

for meget (SG). Overfald og sidetransport:

Kamphandling OK. I bevogtningsfasen belaster

H FIG, og under sidetransport går H

for langt fremme (G). Modprøve: OK (F).

Overfald og sidetransport: Kamphandling

OK. Let skubben efter slip. Fokus i sidetransporten

skal være mere udtalt (SG).

Nr. 41

Palle Egebo Christensen/

Lærkbo’s Anton - 176 p

A: 88 p, G - Et sporsøg i helt ens tempo. H

30 Schæferhunden · 6 · juni 2006

har ingen problemer med at fastholde sporet.

På 1. langside skal H søge lidt dybere

umiddelbart efter påsætningen og inden

vinklen (G). De 3 næste sider bedømmes i

(SG) med en anke på det dybe søg. H volter

en enkelt gang på sidste side (G). I 1.

vinkel kredser H i vinklen (G). Der er et

overløb på max. 2 hundelængder i 3. vinkel

(SG). Arbejdet ved de 2 første genstande

er sikkert, mens H går over den sidste.

B: 88 p, G - Dejlig opmærksom. 1. En

anelse bagved HF i 1. omkringvending, H

piber. 2. En detalje hurtigere ved sid. 3.

Sidste tempo i indkaldet mangler. 4. Skævt

på plads, H piber/gøer. 5. Uro u/kast, mere

direkte ind, mere tempo ind med apporten,

skævt på plads. 6. Afsæt begge vej,

hurtigere på plads. 7. Meget let tyg, anelse

hurtigere på plads, anelse skævt på plads.

8. H stopper op, ekstra kommando til

fremad. 9. Skævt ved afdækning og afhentning.

Generelt piber/gøer H en hel del

under programmet.

C: 0 p, M - I flugten når H ikke FIG indenfor

den givne afstand, og gruppe C afbrydes.

Der tildeles 0 point og UTS i DSB.

Nr. 42

Jens Carlseng/ChaDe’s Xaro - 96 p

A: Ej gennemført pga. diskvalifikation i

gruppe C.

B: 96 p, F - Dejlig opmærksom, energisk

og arbejdsglad H. 1. Let hopperi, 1. og 2.

omkringvending er buer. 2 og 3. Meget let

hopperi. 4. Let presseri. 5. Meget let belastning

af HF ved aflevering. 6. Let strejf

på begge spring. 7. Meget let belastning af

HF. 8. Detalje mere tempo i fremadsendelsen

til sidst.

C: Diskvalifikation. I øvelse 8 slipper H

ikke efter 2 ekstra kommandoer og diskvalificeres.

H: har indtil da vist øvelser af

varierende kvalitet, men med stigende

”ulyst” til at slippe.

Nr. 43

Jans Stilling/Satoris Rasko - 95 p

A: Ej gennemført pga. diskvalifikation i

gruppe C.

B: 95 p, SG - Dejlig opmærksom, energisk

og arbejdsglad H. 1. Let presseri, anelse

hurtigere v/holdt i marken og i gruppen. 2.

Presser, anelse hurtigere sid. 3. Hopperi

u/løb, generer let HF, detalje hurtigere og

mere korrekt på plads. 4. Hopperi u/løb,

generer let HF. 5. Uro v/kast, H skal helt

ned at sidde ved foran og på plads. 6. Let

uro v/kast. 8. Anelse skævt i GST ved

afhentning. 9. Ved afhentning skal H helt

ned at sidde i GST.

C: Diskvalifikation. H viser effektivt og sobert

arbejde med prædikater mellem (SG)

og (F), indtil H i øvelse 8 ikke slipper efter

2 ekstra kommandoer og derfor diskvalificeres.


Avlskåringen i Them

Den 26. februar 2006

Kåringsdommer: Michael Lumby.

Hanner kåret i kl. 1

ChaDe’s Kalif

SchH2, UHP, HD:A, DKK20306/2003, f.

23-10-2003 (Basco Neckarursprung,

SchH1 - ChaDe’s Tessa, BHP1). Opdr.:

Frank Olsen & Berith Andersen, Frederikssund.

Ejer: Leif Svendsen, Vestkystvej 248,

6710 Esbjerg.

Over middelstor, middelkraftig, maskulin

han af særdeles god type. Udtalt maskulint

kønspræg. Smuk, mørk ulvegrå pigmentering.

Udtryksfuldt hoved med kraftfulde

kæber og mørke øjne. Normal manke, ikke

helt fast ryg. Let afskydende kryds, der skal

være længere. God forhåndsvinkling, fortrinligt

vinklet bag. Godt forbryst, kort

underbryst. Korrekt front. Træder lige bag.

Lidt løse albuer. Regelmæssige harmoniske

bevægelser, hvorunder den almene fasthed

kunne være mere udtalt. Mod og kampdrift

udpræget. Slipper.

Egåen’s Pele

BHP1, UHP, HD:B, DKK00768/2002, f.

25-12-2001 (Egåen Apoll, BHP3 - Karat’s

Graffi, BHP1). Opdr.: Egon og Inger Knudsen,

Egå. Ejer: Torben S. Knudsen,

Klochsvej 45, 7441 Bording.

Over middelstor, middelkraftig, harmonisk

opbygget han af fortrinlig type. Godt

kønspræg, rigt pigmenteret, særdeles gode

højde-/længdeforhold. Særdeles udtryksfuldt

hoved med mørke øjne og velansatte

ører. Normal manke, fast ryg. Let afskydende

kryds af god længde. God forhåndsvinkling,

fortrinligt vinklet bag. Særdeles

godt, langt underbryst. Godt forbryst. Korrekt

front. Træder lige for og bag. Regelmæssige

harmoniske bevægelser, med et

særdeles effektivt fraskub, fremgrebet

ønskes friere. Mod og kampdrift udpræget.

Slipper.

Fatini’s San Diego

BHP2, UHP, HD:Normal, DKK14123/

2002, f. 15-07-2002 (Uran vom Moorbeck,

SchH3 - Fatini’s Aqua, BHP1, IPO1).

Opdr.: Svend Højager Nielsen, Aulum.

Ejer: Glenn Jensen, Bredvigvej 7, 7400

Herning.

Middelstor, maskulin, substansfuld, harmonisk

opbygget han af fortrinlig type.

Udtalt maskulint kønspræg. Særdeles velpigmenteret.

Maskulint, udtryksfuldt

hoved. Kraftfulde kæber og mørke øjne. En

anelse vid ørestilling. Velansat manke, lige

ryg. Kort afskydende kryds. God forhåndsvinkling,

fortrinligt vinklet bag. Harmoniske

brystforhold. Lidt løse albuer. Træder

snævert bag. Regelmæssige harmoniske

bevægelser, hvorunder den almene fasthed

kunne være mere udtalt. Mod og kampdrift

udpræget. Slipper.

Gabor von Fidelius

BHP3, UHP, HD:Normal, SZ2101468, f.

10-03-2002 (Yasko vom Farbenspiel,

SchH3 - Espe von der Holzheimer Linde,

SchH1). Opdr. & ejer: Henning Setzer,

Tyskland. Holder: Finn Olesen.

Stor, maskulin, substansfuld, særdeles

harmonisk opbygget han af fortrinlig type.

Udtalt kønspræg. Særdeles velpigmente-

ret. Maskulint, udtryksfuldt hoved med

kraftige kæber, mørke øjne og velansatte

ører. Velansat manke, bjælkefast ryg. Vellejret

kryds af god længde. God forhåndsvinkling.

Fortrinligt vinklet baghånd med

gode kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold,

korrekt front. Træder lige for og

bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende,

kraftfulde bevægelser med særdeles effektivt

fraskub og dertil passende fremgreb,

hvorunder han bærer sin overlinie absolut

korrekt. Mod og kampdrift udpræget. Slipper.

Gero vom Goldgrundsbach

BHP1, UHP, HD:B, SZ2127752, f. 20-05-

2003 (Dux vom Clausberg - Esche vom

Goldgrundsbach, SchH1). Opdr.: Knut

Götze. Ejer: Berith Andersen & Frank Olsen,

Gl. Slangerupvej 2, 3600 Frederikssund.

Holder: Jens Carlseng.

Middelstor, middelkraftig, harmonisk opbygget

han af særdeles god type. Særdeles

rigt pigmenteret (mørk ulvegrå). Godt

hoved. Normal manke, lige ryg. Kort afskydende

kryds. God forhåndsvinkling, særdeles

velvinklet bag. Harmoniske brystforhold.

Træder snævert for, lige bag. Særdeles

langtrækkende, jordvindende bevægelser,

med særdeles effektivt fraskub og

passende fremgreb. Mod og kampdrift

udpræget. Slipper.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 31


Houen Dalton

BHP1, UHP, HD:A, DKK09717/2003, f.

23-04-2003 (Urban aus Agrigento, SchH3

- Houen Be-vendi, BHP3). Opdr.: Liselotte

Houen, Vrå. Ejer: Opdr. og Dennis Houen,

Aalborgvej 678, 9760 Vrå.

Stor, middelkraftig, harmonisk opbygget

han af fortrinlig type. Rigt pigmenteret.

Udtalt maskulint kønspræg. Maskulint,

særdeles udtryksfuldt hoved, med kraftige

kæber og mørke øjne. Normal manke, lige

ryg. Let afskydende kryds. God forhåndsvinkling,

fortrinligt vinklet bag med særdeles

kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold.

Lige front. Regelmæssige, harmoniske

bevægelser med særdeles effektivt fraskub.

Albuetilslutningen og fremgrebet

ønskes mere udtalt. Mod og kampdrift udpræget.

Slipper.

Karat’s Iron

BHP3, UHP, HD:B, DKK05119/2003, f.

25-02-2003 (Cherry vom Bergmannshof,

SchH3 - Leri Natascha, SchH1, VPG2).

Opdr.: Jimmy B. Rasmussen, Them. Ejer:

Lena Pichler-Bjerre, Boeslunde Byvej 60,

4242 Boeslunde. Holder: Birger Jensen.

Stor, maskulin, substansfuld, særdeles

harmonisk opbygget han, med et smukt

fortrinligt typebillede. Særdeles gode

højde-/længdeforhold. Udtalt kønspræg.

Smukt pigmenteret. Maskulint, udtryksfuldt

hoved, med kraftige kæber og mørke

øjne. En anelse vid ørestilling. Velansat

manke, fast ryg og lænd. Vellejret kryds af

normal længde. God forhåndsvinkling.

Fortrinligt vinklet baghånd. Harmoniske

brystforhold. Korrekt front. Ligetrædende

viser han særdeles langtrækkende bevægelser,

med et særdeles effektivt fraskub og

dertil passende fremgreb. Mod og kamp

drift udpræget. Slipper.

Hunden genfremstilles og kåres i kl. 1.

Karat’s Zaco

BHP2, UHP, HD:A, DKK06651/2004, f.

13-03-2004 (Karat’s Rolex, BHP3 - Karat’s

Nellie, BHP3). Opdr.: Jimmy B. Rasmussen,

Them. Ejer: Anne Marie Killerich, Gl.

Dalgårdsvej 3, 8620 Kjellerup.

Middelstor, middelkraftig, særdeles harmonisk

opbygget han af fortrinlig type. Velpigmenteret,

udtalt kønspræg. Særdeles

gode højde-/længdeforhold, særdeles udtryksfuldt

hoved. Velansat manke, fast ryg,

let afskydende, lidt kort kryds. God forhåndsvinkling,

fortrinligt vinklet bag. Korrekt

front. Harmoniske brystforhold, træder

lige for, snævert bag. Regelmæssige

harmoniske bevægelser, med et særdeles

effektivt fraskub. Fremgrebet ønskes en

anelse friere. Mod og kampdrift udpræget.

Slipper.

Karat’s Zamp

BHP1, UHP, HD:C, DKK06652/2004, f.

13-03-2004 (Karat’s Rolex, BHP3 - Karat’s

Nellie, BHP3). Opdr.: Jimmy B. Rasmussen,

Them. Ejer: John Nielsen, Gørtlerparken

79, 2650 Hvidovre.

Stor, middelkraftig, substansfuld, harmonisk

opbygget han af fortrinlig type. Udtalt

kønspræg. Særdeles velpigmenteret. Særdeles

udtryksfuldt hoved med kraftfulde

kæber og mørke øjne. Velansat manke, fast

ryg. Let afskydende kryds af god længde.

God forhåndsvinkling, mellemfoden skal

være fastere. Fortrinligt vinklet baghånd.

Særdeles godt forbryst. Lidt kort underbryst.

Korrekt front. Træder snævert bag, lige

for. Regelmæssige, harmoniske bevægelser,

hvorunder fremgrebet ønskes friere.

Stallone de L’Orée de Bretagne

SchH1, UHP, HD:Normal, LOF532963, f.

08-02-2001 (Baru von Haus Yü, SchH3 -

Oxana Du Val D’anzin, Brevet). Opdr.:

Johan Pied, Frankrig. Ejer: Jan Frogner,

32 Schæferhunden · 6 · juni 2006

Kopstadvn 12, 3180 Nykirke, Norge.

Over middelstor, middelkraftig, substansfuld,

særdeles harmonisk opbygget

han af fortrinlig type. Udtalt maskulint

kønspræg. Særdeles velpigmenteret, særdeles

gode højde-/længdeforhold. Velansat

manke, fast ryg og lænd, afskydende kryds.

Særdeles velvinklet for, fortrinligt vinklet

bag. Savner den allersidste fasthed i sine

haser. Harmoniske brystforhold, korrekt

front. Særdeles langtrækkende, jordvindende,

kraftfulde bevægelser, med et særdeles

effektivt fraskub, og dertil passende

fremgreb. Mod og kampdrift udpræget.

Slipper.

Wilaritts Qwenzo

BHP3, UHP, HD:A, S12988/2002, f. 31-

12-2001 (Nemo vom Restrauch - Lilskån

Never Give Up, BHP2). Opdr.: Lars Rittbring,

Sverige. Ejer: Kjell-Åke Widequist,

Gunnita 21, 66591 Kil, Sverige.

Over middelstor, maskulin, substansfuld,

særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig

type. Særdeles velpigmenteret. Udtalt

kønspræg. Særdeles gode højde-/længdeforhold.

Særdeles udtryksfuldt hoved,

med mørke øjne og velansatte ører. Velansat

manke fast ryg og lænd. Vellejret, lidt

kort kryds. Særdeles velvinklet for, fortrinligt

vinklet bag med særdeles kraftfulde

køller. Harmoniske brystforhold, korrekt

front. Træder lige for og bag. Særdeles

langtrækkende, jordvindende, kraftfulde

bevægelser, med et særdeles effektivt fraskub

og dertil passende fremgreb. Mod og

kampdrift udpræget. Slipper.

Hanner kåret i klasse 2

Troldbjerg Cimbo

Hvolbæk’s Cako

Tæver kåret i klasse 1

El Halcons Riana

SchH1, UHP, HD:Fast Normal, DKK

09478/2003, f. 17-04-2003 (Whisky vom

Bierstadter Hof, SchH3 - El Halcons Alana,

BHP2). Opdr. & ejere: Alf og René Rafn,

Ydesmindevej 5 a, 8560 Kolind.

På den øverste størrelsesgrænse, stor,

særdeles harmonisk opbygget tæve af fortrinlig

type. Særdeles lange løbsknogler.


Velpigmenteret. Særdeles udtryksfuldt hoved.

Høj manke, fast ryg og lænd. Kort afskydende

kryds. God forhåndsvinkling,

fortrinligt vinklet bag, med særdeles kraftfulde

køller. Harmoniske brystforhold.

Træder lige for og bag. Regelmæssige harmoniske,

kraftfulde bevægelser, hvorunder

hun bærer sin overlinie absolut korrekt.

Mod og kampdrift udpræget. Slipper.

Fatini’s Uni

BHP3, UHP, HD:A, DKK09008/2003, f.

20-04-2003 (Ingo von Haus Yü, BHP1 -

Fatini’s Ecvador, BHP1). Opdr.: Svend Højager

Nielsen, Aulum. Ejer: Georg Fløng,

Naurvej 25, 7500 Holstebro.

Over middelstor, middelkraftig, substansfuld,

særdeles harmonisk opbygget

tæve af fortrinlig type. Udtalt kønspræg.

Særdeles gode højde-/længdeforhold. Særdeles

velpigmenteret. Udtryksfuldt hoved.

Velansat manke, fast ryg og lænd. Let

afskydende kryds af god længde. Særdeles

velvinklet for, fortrinligt vinklet bag, med

særdeles kraftfulde køller. Korrekt front.

Harmoniske brystforhold. Træder lige for

og bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende,

kraftfulde bevægelser, med et effektivt

fraskub og et dertil passende fremgreb.

Mod og kampdrift udpræget. Slipper.

Hulgaard’s Ziff

BHP1, UHP, HD:A, DKK12874/2003, f.

09-06-2003 (Hulgaard’s Karlo, PH-P, PH-K,

PH-V - Dj’appes Hippie, BHP1). Opdr. &

ejer: Carl Hulgaard, Salbyvej 166, 4600

Køge.

Over middelstor, middelkraftig, feminin,

særdeles harmonisk opbygget tæve af fortrinlig

type. Smukt kønspræg. Smukt pigmenteret

(mørk ulvegrå). Særdeles udtryksfuldt

hoved. Velansat manke, fast ryg.

Velformet kryds af god længde. Godt forbryst.

En anelse kort underbryst. God forhåndsvinkling,

fortrinligt vinklet baghånd.

Træder lige bag, snævert for. Regelmæssige

harmoniske bevægelser, hvorunder

fremgrebet ønskes friere. Mod og kampdrift

udpræget. Slipper.

Hunden genfremstilles og kåres i kl. 1.

Karat’s Sakki

BHP3, UHP, HD:A, DKK00435/2004, f.

03-12-2003 (Karat’s Ulko, BHP1 - Karat’s

Olly, IPO3, SchH3, BHP3). Opdr.: Jimmy

B. Rasmussen, Them. Ejer: Henrik Ludvigsen,

Hjortshøj Møllevej, Hjortshøj.

Stor, kraft- og substansfuld, særdeles harmonisk

opbygget tæve af fortrinlig type.

Udtalt kønspræg. Særdeles rigt pigmente-

Transportboxe

• Til bil eller trailer

• Let vægt

• Mindre snavs i bilen

• Sikker transport

• Flot kraftigt design

Hundegårde

• Modulsektioner

• Let at samle

• Varmegalvaniseret

• Vedligeholdelsesfri

PROFILTEKNIK ApS

Energivej 3 · 6870 Ølgod · Tlf. 75 24 61 11

www.hakon-profil.dk

ret. Særdeles gode højde-/længdeforhold.

Særdeles udtryksfuldt hoved med kraftfulde

kæber og korrekt øreansats. Velansat

manke, fast ryg og lænd, særdeles vellejret

kryds af god længde. God forhåndsvinkling,

fortrinligt vinklet baghånd, med særdeles

kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold,

korrekt front. Træder lige for og

bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende,

kraftfulde bevægelser, hvorunder hun

viser en særdeles god almen fasthed. Mod

og kampdrift udpræget. Slipper.

Kweo’s Yodie

BHP1, UHP, HD:Fast Normal, DKK13734/

2000, f. 23-06-2000 (Kweo’s Joey, BHP3,

IPO3 - Kweo’s Ronja, BHP1). Opdr. & ejer:

Inge Hellmund & Ole Sarbæk, Gosmervej

21, Ørting, 8300 Odder.

Over middelstor, middelkraftig, feminin,

særdeles harmonisk opbygget tæve af særdeles

god type. Særdeles velpigmenteret

(ulvegrå). Udtalt kønspræg, godt hoved.

Normal manke med knæk bag. Fast ryg.

Kort afskydende kryds. God forhåndsvinkling,

fortrinligt vinklet bag. Harmoniske

brystforhold. Træder lige bag, snævert for.

Regelmæssige, harmoniske bevægelser

hvorunder hun viser en ganske god almen

fasthed. Mod og kampdrift udpræget.

Slipper.

Tæver kåret i kl. 2

Bayogi Rindi

Es-Flindtto’s Guri

Hvolbæk’s Bailey

Maegaard Xalli

Smed’s Biana

Schæferhunden · 6 · juni 2006 33


Adresseliste

Hovedbestyrelse:

Landsformand:

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41,

2700 Brønshøj. Tlf. 3860 7268.

E-mail: formand@schaeferhund.dk

Næstformand:

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov.

Tlf. 7483 3705.

E-mail: karin@schaeferhund.dk

Ungdomsudvalget

Sekretær:

Annemarie Mortensen, Lodderne 6,

4330 Hvalsø. Tlf. 4640 9520.

E-mail: anm@aarsleff.com

Kasserer:

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,

4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646.

E-mail: kasserer@schaeferhund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Steen Andersen

Præstøvej 2a st. tv., 4640 Fakse.

Tlf: 5838 2508, mobil: 2334 2623.

E-mail: steen@schaeferhund.dk

IT-udvalget

1. suppleant:

Karin Dederding

2. suppleant:

Lotte Albret Wissing

Kornager 401, 2980 Kokkedal, tlf. 4018 9700.

E-mail: lotte.wissing@privat.dk

PR-udvalget

Avlsrådsformand:

Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,

3390 Hundested. Tlf. 4793 9685.

E-mail: avr@schaeferhund.dk

Brugshunderådsformand:

Gunner Jensen, Præstetoften 12,

5471 Søndersø. Tlf. 6489 2090.

E-mail: kgjensen@adslhome.dk

Forretningsudvalg:

Peter Larsen

Bent Andersen

Karin Christiansen

Disciplinærudvalg:

Peter M. Larsen (Landsformand)

Mogens Bechmann

Henrik Egemose

Sekretariat:

Jette Storm

Skolevej 42A, 5690 Tommerup.

Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790

Tlf.tid: mandag 15-18 samt

tirsdag, torsdag og fredag 11-14

E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

Redaktør:

Lotte Albret Wissing

Kornager 401, 2980 Kokkedal

Tlf. 4018 9700

E-mail: lotte.wissing@privat.dk

Landsdelskoordinatorer

ARK:

LD 1:

LD 4: Lene Riis Olsen, Aagaardsvej 37,

3700 Rønne. Tlf. 4038 8837

LD 5: Lynge Larsen, Ølstedvej 3,

5672 Broby. Tlf. 6263 1236

LD 6: Liselotte Houen, Abildgårdsvej 183

9760 Vrå. Tlf. 9898 8881

E-mail: kennelhouen@hotmail.com

LD 7:

LD 8: Karin Christiansen, Bovvej 40, 6543

Agerskov. Tlf. 7483 3705.

E-mail: karin.fc@get2net.dk

Klubbens bibliotek:

Ida Larsen, Ølstedvej 3, Brobyværk,

5672 Broby. Tlf. 6263 1236

Avlsråd:

Fritz Juul Bennedbæk (Formand for rådet),

Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested.

Tlf. 4793 9685.

E-mail: avr@schaeferhund.dk

Karsten Sonne Andersen, Ankergade 3,

5000 Odense C. Tlf. 6590 3690

E-mail: kennel.satoris@mail.dk

Mona Bech Sørensen, Pinborgvej 34,

8900 Randers.Tlf. 8649 6749.

E-mail: marthasminde@tdcadsl.dk

Else Loft, Assentorpvej 90, 4295 Stenlille.

Tlf. 4361 0697, e-mail: e.loft@ofir.dk

Frank Olsen, Gl. Slangerupvej 2,

3600 Frederikssund. Tlf. 4731 7427.

E-mail: chade@post11.tele.dk

Svend Rungstrøm, Hovedgaden 119,

3630 Jægerspris. Tlf. 2986 8785.

E-mail: sr@kennelmaack.com

Brugshunderåd:

Gunner Jensen (Formand for rådet)

Præstetoften 12, 5471 Søndersø.

Tlf. 6489 2090.

E-mail: kgjensen@adslhome.dk

John Jabina

Ringstedvej 101 A+B, 4000 Roskilde

Tlf. 4636 3634, mobil: 4074 3634

E-mail: jabina@tdcadsl.dk

Anders Olsen

Møllevej 24, Tornemark, 4262 Sandved

Tlf. 2927 8298

E-mail: a.o@olsen.mail.dk

Erik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal,

6500 Vojens. Tlf.: 7454 7776.

E-mail: E.ahrends@mail.tele.dk

Poul Eriksen-Jensen, Byagervej 82 B, 8330 Beder.

Tlf. 8693 7818, e-mail: poj@nypost.dk

John Rasmussen, Ålholmvej 29, Tjørring,

7400 Herning. Tlf. 2961 6132.

E-mail: Vijubii@nielsen.mail.dk

Eksteriørdommere:

Frits Andresen, Åbenråvej 46, Hjordkær,

6230 Rødekro. Tlf. 7466 6406

Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,

3390 Hundested. Tlf. 4793 9685

E-mail: avr@schaeferhund.dk

Helge Hansen, Horsensvej 471, Boks 1052,

7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5513

Jørgen Jacobsen, Kløftevænget 3B, Stensballe,

8700 Horsens. Tlf. 7565 7626

Anders Friis Jørgensen

Steen Blichersvej 3, 8700 Horsens. Tlf. 7562 6461

E-mail: kennel-horsnaes@stofanet.dk

René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg.

Tlf. 3966 6166

BRK:

LD 1:

LD 4: Flemming Larsen, Lindeallé 4, 3700

Rønne. Tlf. 5696 3376/4032 1866

LD 5: Ida Larsen, Ølstedvej 3, 5672 Broby.

Tlf. 6263 1236. E-mail: kennelmaegaard@privat.dk

LD 6: Mette Dalsgaard Thomsen,

Skodsborgvej 33, 9270 Klarup. Tlf. 9832 6532

E-mail: Kreds-53-Nibe@klarupnet.dk

LD 7:

LD 8: Bente Smidt Bonde, Hindbærvænget 36,

6000 Kolding. Tlf. 7556 6690

34 Schæferhunden · 6 · juni 2006

Tonny L. Jørgensen, Klarup Skolevej 10,

9270 Klarup. Tlf. 9831 8368

Erik Lassen, Kløvermarksvej 11, Annisse,

3200 Helsinge. Tlf. 4879 5392

Michael Lumby, Søndervig Landevej 5,

6950 Ringkøbing. Tlf. 9732 4846

Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,

3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510

Jørgen Hindse Madsen, Hovedgaden 164,

3630 Jægerspris. Tlf. 4753 1302

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby,

8981 Spentrup. Tlf. 8644 1390

(bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)

E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse.

Tlf. 4818 4282

Brugsprøvedommere:

Erik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal, 6500

Vojens. Tlf.: 7454 7776.

E-mail: E.ahrends@mail.tele.dk

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,

4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646

E-mail: scheelseng@mail.dk

Lene Carlson, Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge.

Tlf. 5656 1333. E-mail: LEC@kmd.dk

Flemming Due, Bredgade 18, 3. tv.,

9000 Aalborg. Tlf. 2345 1205 eller 9818 2003

E-mail: fldu@fjordskolen.dk

Henrik Egemose, Fuglsangsallé 133,

2700 Brønshøj. Tlf. 3874 0960

Harry Hansen, Havrevænget 5,

3650 Ølstykke. Tlf. 4717 8832

Gunner Jensen, Præstetoften 12,

5471 Søndersø. Tlf. 6489 2090

E-mail: kgjensen@adslhome.dk

Erik Johannesson, Gl. Viborgvej 378,

Ålum, 8900 Randers. Tlf. 2533 9242.

E-mail: eij@os.dk

Lars Juhl, Rugtoften 30, Skodborg,

6630 Rødding. Tlf. 7484 8561

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj.

Tlf. 3860 7268. E-mail: maltha@e-privat.dk

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby,

8981 Spentrup. Tlf. 8644 1390

(bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)

E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Per Svoldgaard Nielsen, Breumvej 8, Jebjerg,

7870 Roslev. Tlf. 9757 4636

E-mail: pandp@dlgtele.dk

Villy Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup.

Tlf. 4619 0585

Helle Priess, Allindelillevej 20, 4100 Ringsted.

Tlf. 5760 0648 el. 2346 3098.

E-mail: maituk@maituk.dk

Christian Sørensen, Rhodesiavej 72,

2770 Kastrup. Tlf. 3253 3321

Landsdele

Schæferhundeklubben er opdelt i 6 landsdele

(LD) på følgende måde:

LD 1 - Sjælland: Kredsene 1 - 2 - 3 af 1996

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 23 -

24 - 29 - 30 - 39 - 41 - 43

46 - 47 - 51 - 55 - 56 -

57 - 61 - 62 - 82 - 84.

LD 4 - Bornholm: Kreds 22.

LD 5 - Fyn: Kredsene 9 - 25 - 26 -

35 - 49 - 52 - 79.

LD 6 - Jylland Nord: Kredsene 10 - 11 - 16 - 19

53 - 54 - 60 - 63 - 67 - 81.

LD 7 - Jylland Midt: Kredsene 12 - 14 - 17 - 20

21 - 31 - 32 - 33 - 34 - 45

64 - 65 - 71 - 74 - 75 - 80.

LD 8 - Jylland Syd: Kredsene 13 - 18 - 27- 28

37 - 38 - 42 - 44 - 59

68 - 70 - 76 - 77.


Referat af HB-møde den 26. april 2006 på

restaurant Madam Bagger i Korsør

Til stede:

Peter Larsen

Karin Christiansen

Bent Andersen

Steen Andersen

Annemarie Mortensen (ref.)

Gunner Jensen

Lotte Wissing

Jette Storm og Lise Norup

Afbud: Fritz Bennedbæk

Syg: Karin Dederding

1. Indkomne sager

• HB 10/06-5 - Brev vedr. kredsskift.

Behandlet og brev med regler ang. regler

for kredsskift tilsendt.

• HB 11/06-1 - Brev ang. presseomtale og

politik på hjemmesiden.

• Pressebilag fremsendes (og bringes i

næste nr. af Schæferhunden).

• HB 09/06-1 - Brev fra SV ang. godkendelse

af brugsprøvedommere.

• Der arrangeres en weekend med SV (G.

Diegel) hurtigst muligt.

• AR 10/06-1+2 - Indstilling af eksteriørdommer.

• Sagen genoptages efter en passende periode.

2. Arbejdsfordeling

Ansvars- og arbejdsfordeling blev gennemgået

og fordelt. Rettes til i Gældende bestemmelser.

Familiehundeudvalget bliver nedlagt.

Familiehundehold og uddannelsen af trænere

kommer ind under BHR. Spørgsmål

til brevkassen besvarer Karin Christiansen.

3. Godkendelse af referat

fra repræsentantskabsmødet

Godkendt med enkelte rettelser.

4. Nedsættelse/godkendelse af udvalg

• Forretningsudvalget

• Består af Peter Larsen, Karin Christiansen

og Bent Andersen - fortsætter som

hidtil.

• Disciplinærudvalg

• Består af Henrik Egemose, Mogens

Bechmann og Peter Larsen - fortsætter

som hidtil.

• Udvalg under BHR•

• Figurantudvalg øst oplyses, så snart

navne er på plads.

• Figurantudvalg vest er der ikke ændringer

i.

• Udvalg under AR

• Oplyses først på næste møde.

• PR udvalget

• Overgår til redaktøren. Udvalget består

af en repræsentant fra følgende: AR,

BHR, IT-udvalget, ungdomsudvalget og

fra redaktionen.

• PR-stand: Karin Christiansen har ansvar

for denne.

• IT-udvalg

• Består af Pia Petersen, Peter Stage og

Steen Andersen.

• Der er nedsat et web-team bestående af

de tre ovennævnte samt Bjarne Larsen,

Tove Rasmussen og Ingeborg Henriksen.

• Redaktionsudvalget

• Redaktør Lotte Wissing, korrekturlæser

Asa Garodkin.

• Ungdomsudvalget

• Både Karin og Annemarie ønskede

ansvaret for ungdomsudvalget. Karin

blev valgt af et flertal i HB.

5. Møde for avlsråd og eksteriørdommere

Møde forsøgt indkaldt den 2. maj 2006,

ikke muligt. Ny mødedato i begyndelsen af

juni.

6. Den praktiske afvikling af

repræsentantskabsmødet

I god tid inden næste rep.møde tages kontakt

til Marienlyst Centret for at få bragt

praktiske ting på plads.

7. BHR

BHR 03/06-3 vedr. Færdselsprøve: Er

behandlet tidligere. Bliver indført fra 1. juli

2006, gælder også for SPH-prøven.

8. Hjemmesiden

Hjemmesiden fortsætter som hidtil. Der vil

blive banner-reklamer i højre side. Ønske

om online betaling af kontingent, kredsskift

m.v.

9. Formandsmøde

Afholdes torsdag den 2. november kl.

Hovedbestyrelsen

19.00 på Sjælland og søndag den 5.

november kl. 10.00 i Jylland. Sted oplyses

senere. Kredse, der vil afholde møderne,

efterlyses.

10. Bladet

Skal der stå copyright i bladet? Alt skrevet

materiale er dækket af copyright.

Annonceplan. Annoncebureau laver et

tilbud, når behovet et analyseret.

Annonceplan for bladet og for hjemmesiden

laves under et.

Forslag oppe om kredsannoncerne, skal

de have rabat? PR-udvalg kommer med

forslag.

11. Nye mødedatoer for HB-møder

Den 8. juni, 29. august og 25. oktober -

alle afholdes i Korsør hos Madam Bagger.

12. Møde disciplin

Blev gennemgået.

13. Suppleantdeltagelse i møder

Bent Andersen tager kontakt til Karin

Dederding.

14. Gældende bestemmelser

Karin kom med forslag om ændringer, som

rettes til.

15. DKK

DKK 14/06-1 - Brev vedr. uddannelse af

race- og gruppedommere. Taget ad notam.

16. Eventuelt

Jette Storm tager kontakt til DKK ang. pris

på prøveprogrammer og bestiller nye.

Webmastere fra flere kredse har spurgt

om et kursus i FrontPage. Steen Andersen

undersøger til næste møde.

Karin Christiansen tager kontakt til ungdomsudvalget

i næste uge. Dragter til ulejr

sponsoreres af Arion.

Medlemmernes

pletskud

Satoris Iammy

ønsker alle en god sommer!

Indsendt af Helle Furland,

Kreds 3-Ballerup.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 35


Avlsrådet

Referat af avlsrådsmøde

den 14. januar 2006 i Vissenbjerg

Deltagere:

Poul Schmøkel (PS)

Else Loft (EL)

Mona Bech Sørensen (MBS)

Ejler Nielsen (EN)

Karsten Sonne Andersen (KSA)

Fritz Bennedbæk (ref.) (FB)

Velkommen til Mona. Nogle medlemmer

har udtrykt undren over, hvorfor hun

kunne gå ind i AR under de givne omstændigheder.

Vi respekterer, at Mona har

valgt at følge repræsentantskabets ønske

om, at hun skulle træde ind i rådet ved forfald.

1. Godkendelse af seneste referat fra møderne

den 21. sept. og den 27. okt.

2005

Referater godkendt uden kommentarer.

2. Nyt siden sidst

EL: Snakker med DKK vedr. brochurer i

stamtavler. HAS-DVD er kommet ind i

faste rammer. Mulighed for at kunne bestille

filmen i forbindelse med HAS-tilmelding

undersøges. Hjælpepapirerne til AK er rettet

til. Reviewes efterfølgende af AR.

EN: Annonce vedr. efterlysning af kredse til

afholdelse af HAS 2007 er kommet i decembernummeret

af Schæferhunden. Vi afventer

reaktionerne.

Har arbejdet med ny avlsvejlederstruktur.

Der er kommet mange gode ideer fra de

involverede avlsvejledere. Samles sammen

og rundsendes til AR.

PS: Kreds 6-Frederikssund har bedt om, at

en anden kreds overtager den avlskåring,

de har i september. Hvis Kreds 6 er interesseret

i at bytte med en anden kreds, er

det OK. EN kontakter Svend Rungstrøm og

Kreds 62-Vallensbæk.

PS melder tilbage vedr. antallet af arrangementer.

PS kan ikke deltage i kåringen i

Ålborg. EL og MBS deltager.

FB: Orienterede om budgettet for 2006.

Orienterede fra HB-mødet om drøftelsen

omkring repræsentantskabsmødet. Orienterede

om, at Kurt ikke fortsætter som formand

for BHR. En beslutning, vi respekterer,

men beklager - set i lyset af det gode

samarbejde, vi var ved at få etableret.

Orienterede om de sager, der blev drøftet.

Refererede fra juleskuet i Kreds 23-Slagelse.

Et rigtig godt arrangement, som

kredsen skal have megen ros for. Status på

eksteriørdommeraspiranterne blev drøftet.

Der forelå ansøgninger fra dyrlæger, der

ønskede at udføre DNA-tests for AR, og

disse blev behandlet.

3. HAS 2006, herunder

dommerbesætning

Der kan ikke skaffes Hauptzuchtschaudommere

til Hovedavlsskuet. Andre muligheder

blev diskuteret. Vi kontakter Bernd

Norda, Margit van Dorssen og Henning

Setzer i nævnte rækkefølge.

Forslag om, at M/K flyttes til det sidste

lørdag eftermiddag. Kan være et problem,

da nogle af disse hunde også deltager i

afkomsgruppe og opdrætsklasser. Fri ved

fod ved afvikling af M/K drøftedes ligeledes.

Dette vil dog først kunne indføres fra

1. jan 2007, hvis det bliver vedtaget.

Et forslag om, at ejerne af de fremstillede

hanner og tæver i afkomsgrupperne skal

have en præmie, blev drøftet, uden at der

kom en egentlig konklusion.

Muligheden for at tage 6-9 mdr. hvalpe

med på HAS blev drøftet.

Redaktøren ønsker at deltage på HASmøde.

Blev positivt modtaget.

Fotograf på Hovedavlsskuet 2006 bliver

Magicon.

4. Avlsrådets beretning for 2005

Indholdet af beretningen blev drøftet, og

de modtagne kommentarer indarbejdes.

5. Ny skuestruktur

Det var aftalt, at dette avlsrådsmøde også

skulle være et arbejdsmøde, hvor rådet arbejdede

med et konkret forslag til en ny

skuestruktur. Resultatet af dette arbejde

bliver input til de, der bliver ansvarlig for

dette område efter Repræsentantskabsmødet.

6. Opdrætterordningen

FB orienterede om, at EN og Erling Mortensen

havde arbejdet med flere forskellige

forslag til at styrke opdrætterordningen og

derigennem tiltrække flere opdrættere til

ordningen. Der var mange gode forslag,

som der vil blive arbejdet videre med. Ideerne

samles og sendes ud af EN. Lotte Wissing

skal involveres i det videre arbejde.

Kommende avlskåringer

36 Schæferhunden · 6 · juni 2006

7. Repræsentantskabsmødet 2006

Valgene blev drøftet. Herunder enedes

man om en række kandidater til avlsrådet

til erstatning for de afgående medlemmer.

FB tager kontakt til de pågældende.

8. Schæferhundedatabasen

Status blev kort drøftet. Der ligger en del

arbejde i at ”rense” databasen for fejl i forbindelse

med sammenlægningen af data

fra den gamle database.

9. Fælles udmelding vedrørende

vaccinationer

På en forespørgsel fra Kreds 55-Furesø

vedrørende vaccinationskrav i forbindelse

med træning, er der kommet en udtalelse

fra Sundhedsudvalget. Anbefalingerne offentliggøres,

efter at det er blevet behandlet

i HB.

10. Avlsrådets budget 2006,

herunder kørsel

Budgettet blev kort drøftet. Uændret for AR

i 2006 i forhold til 2005. Kørselsgodtgørelse

fastholdes på niveau fra 2005. Rådet

skal tage stilling til, om de kan støtte et forslag

om evt. at reducere i kørepengene,

hvis klubben i 2. halvår af 2006 kan konstatere,

at indtægterne ikke er som forventet.

11. Opdrættermøder/avlsvejledermøde/dommermøde

Der skal planlægges møder for 2006, men

der var enighed om, at det først har mening

at indkalde til disse møder, når der ligger et

færdigt oplæg til ny skuestruktur, avls- og

sundhedsplan. Det er vigtigt, at disse forankres

blandt opdrættere, avlsvejledere og

dommere, inden de træder i kraft.

12. Eventuelt

Intet til dette punkt.

13. Næste møde

Det blev aftalt at afholde telefonmøde,

hvis der var behov for det inden repræsentantskabsmødet.

Nyt ordinært møde aftales

efter repræsentantskabsmødet.

Fritz Bennedbæk

OBS! Tilmeldingen skal være modtaget senest 14 dage før kåringen. Hvis du har spørgsmål,

så henvend dig til din avlsvejleder, der gerne vil være dig behjælpelig.

HUSK på dagen at medbringe original stamtavle, resultathæfte, dokumentation for HDresultat

samt DNA-test.

Er din hund HD-fotograferet eller har brugsprøver i Tyskland, skal resultatet være registreret

i Dansk Kennel Klub. Originale papirer skal medbringes med påskrift fra DKK på

kåringsdagen. Er det ikke i orden, afvises hunden.

Kreds 6-Frederikssund, søndag den 30.07 kl. 9.00

på kredsens træningsplads: Holmensvej 29, 3600 Frederikssund. Kåringsdommer: Fritz Bennedbæk.

Kåringsleder: Svend Rungstrøm, Hovedgaden 119, 3630 Jægerspris, tlf. 4753 1209.


Referat af AR telefonmøde 29. marts 2006

Deltagere:

Frank Olsen

Svend Rungstrøm

Karsten Sonne Andersen

Rainer Laursen

Mona Bech Sørensen

Else Loft

Per Frost

Fritz Bennedbæk (ref.)

1. Opfølgning fra

Repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabsmødets forløb blev kort

drøftet. Der var tilfredshed med, at valget

til AR forløb, som det gjorde, og de nye

medlemmer af AR blev budt velkommen til

arbejdet.

2. Dommersituationen

Med baggrund i de forskellige udmeldinger,

der var kommet fra dele af eksteriørdommerstanden,

var der enighed om snarest

muligt at få et overblik over, i hvilket

omfang de enkelte dommere ville stå til

rådighed i forbindelse med de officielle

arrangementer, som AR står som ansvarlig

for. FB kontakter de pågældende dommere

for at få en fornuftig dialog. Der var samtidig

enighed om, at vi måtte se fremad og

af hensyn til klubben forsøge at få så

mange dommere som muligt med ind i

den pulje af dommere, der kan stå til rådighed

for klubben. Der var samtidig enighed

om, at de pågældende dommere skulle

følge den allerede vedtagne avlspolitik,

som den har været gældende de foregående

år (avls- og sundhedsplan).

Referat af avlsrådsmøde den 13. maj 2006 i Vissenbjerg

Deltagere:

Else Loft (EL)

Karsten Sonne Andersen (KSA)

Frank Olsen (FO)

Svend Rungstrøm (SR)

Per Frost (PF)

Fritz Bennedbæk (FB) (ref.)

Afbud:

Mona Bech Sørensen

Rainer Laursen

Dagsorden:

1. Velkomst, herefter:

2. Avlsrådets overordnede målsætning

3. Avlsrådets arbejdsopgaver, herunder

• Fordeling af opgaver og ansvar

4. Nedsættelse af diverse udvalg

5. HAS 2006, herunder dommerbesætning

6. Dommermøde 2006

7. Avlsvejledermøde 2006

8. Plan for AR-møder resten af året.

9. Eventuelt.

10. Næste møde

1. Velkomst - og diverse aktuelle emner:

• En kort drøftelse af

Repræsentantskabsmødet

• Dommersituationen

• DKK’s afgørelse vedr. Karats Ulko og FB

• Hvad den enkelte ellers må have drøftet

(bordet rundt)

FB bød både nye og ”gamle” medlemmer

af rådet velkommen til dette første ordinære

AR-møde efter Repræsentantskabsmødet.

Perioden har dog ikke af den grund

været stille, idet en række akutte opgaver

gjorde, at der dels har været afholdt to

telefonmøder, dels har været en livlig kontakt

mellem medlemmerne af AR. FB

benyttede lejligheden til at takke for den

store arbejdsindsats, der er blevet ydet i

den forbindelse og udtrykte samtidig, at

han forventede åbenhed og respekt medlemmerne

indbyrdes. Alt kan debatteres

inden for rådet, men udmeldinger skal forankres

i beslutninger taget i rådet. Var sikker

på, at vi med dette råd har de bedste

forudsætninger for at skabe den fremgang

for både klub og race, vi alle ønsker. Nu er

det op til os at bevise, at repræsentantskabet

foretog det rette valg.

Det var et meget opslidende repræsentantskabsmøde,

men det endelige budskab

stod efter valgene klart. Specielt var det

positivt, at de nye medlemmer og suppleanter

blev valgt ind med et overbevisende

stemmetal.

Dommersituationen er løst for så vidt

angår 2006. Men på længere sigt er det

ikke holdbart, at der er så få dommere, der

vil stå til rådighed for de officielle arrangementer.

HB har indkaldt dommere og AR

til møde.

DKK’s afgørelse vedr. ”Ulko-sagen” blev

drøftet. Denne afgørelse er endnu ikke blevet

behandlet i HB.

EL orienterede om, at arrangementsplanen

er blevet opdateret både til bladet og

på hjemmesiden. Har assisteret en række

kredse i forbindelse med, at de måtte finde

en ny dommer til deres arrangement. Ligeledes

er der blevet brugt tid på opdatering

af diverse adresselister. FO er blevet inviteret

til debatmøde i Kreds 47-Suså. FB orienterede

fra de seneste HB-møder, herun-

Avlsrådet

På nuværende tidspunkt har en dommer

meddelt, at han har fået orlov i resten af

2006. EL kontakter de kredse, der har ønsket

den pågældende dommer til kombiarrangementer

og tilbyder AR’s hjælp, hvis

de ønsker dette. Det er ikke arrangementer,

AR har ansvar for, men i den nuværende

situation er det til alles bedste, at vi tilbyder

vores hjælp.

Da den pågældende dommer var udpeget

til at dømme på Hovedavlsskuet, blev

det ligeledes drøftet hvilken dommer, der

skulle overtage hvervet. Der var enighed

om, at FB kontakter Anders Eriksson, Sverige.

Det haster, idet Påske LD-skuet er

umiddelbart forestående.

3. Næste møde

Aftales efter behov, når der foreligger svar

fra dommerne.

Fritz Bennedbæk

der om en hund med en fejlagtig AA-diagnose.

FB spørger til sagen på næste HBmøde.

Orienterede om den indkomne korrespondance.

2. Avlsrådets overordnede målsætning

Under dette punkt blev det drøftet hvilke

initiativer, der skulle lægges vægt på i den

kommende tid. Det er vigtigt, at de ansvarlige

sikrer, at der ligger beslutningsoplæg

klar, så de relevante punkter kan blive lagt

frem til debat på vores dommer-, avlsvejleder-

og opdrættermøder i efteråret. Det er

vigtigt, at debatoplæggene er underbygget

for så vidt angår fordele og ulemper ved at

sætte initiativerne i gang. De områder, der

skal arbejdes med, er:

• Skuestruktur (SR)

• Avlskåringssystemet (FB)

• Samarbejde med BHR (FO)

• Opdrætterudvikling/kompetenceløft

(KSA)

• Avls- og sundhedsplan (KSA/FB)

• Revidering af dommeruddannelsen (PF)

• Bredere kommunikation (Alle i AR)

• Gældende bestemmelser (MBS)

De ansvarlige er anført i parentes og er ansvarlige

for at tilknytte interesserede avlsvejledere

og medlemmer til arbejdsgrupperne.

3. Avlsrådets arbejdsopgaver

På baggrund af den oversigt, EL tidligere

havde fremsendt, blev de ansvarlige for de

enkelte opgaver udpeget. Det er den ansvarliges

opgave at sikre aktiviteten, men

det vil være praktisk at inddrage andre

Schæferhunden · 6 · juni 2006 37


Avlsrådet

medlemmer af klubben, herunder avlsvejledere.

En liste over arbejdsopgaver og ansvarlige

er vedhæftet.

4. Nedsættelse af diverse udvalg

Udvalgssammensætningen blev drøftet, og

det indstilles til HB, at besætningen er som

følger:

Sundhedsudvalg: FB, Peter Weis, John Dee

Eksteriørdommerudvalg: FB, Per Nielsen,

Poul Meineche

HAS-udvalg: SR, PF

Desuden har HB bedt om deltagelse fra AR

i en række udvalg:

IT-udvalg: EL

Ungdomsudvalg: FO

Bladudvalg: EL

PR-udvalg: MBS

5. HAS 2006, herunder

dommerbesætning

FB orienterede om forberedelserne til HAS

2006. Det kører på skinner. Hotel er reserveret,

og der er accept fra de annoncerede

dommere til at dømme. Det har tidligere

været et problem at få et godt billedmateriale

fra HAS i god tid. FB har kontaktet

Magicon, der vil komme til HAS. FB aftaler

nærmere betingelser med ham. Figuranter

på dagen bliver: Marc Skovsbøg og

Jesper Klinge. Reserve vil vi anmode Martin

Christiansen om at være. Dyrlæge på

dagen bliver Peter Weis. Der er annonceret

i det norske, svenske og tyske medlemsblad.

6. Dommermøde 2006

Der har fra enkelte været udtrykt utilfredshed

med, at der ikke har været afholdt dommermøde

først på året. Vi finder det naturligt,

at dette møde først afholdes, når der foreligger

et forslag til en ny skuestruktur og en ny

avls- og sundhedsplan. Derfor indkaldes der

til dommermøde den 30. september 2006,

og vi håber, at så mange af vores dommere

som muligt kan deltage på denne dag, da

Endnu et AKTIV for

Schæferhundeklubben!

Vi byder følgende velkommen som

avlsvejlederaspiranter:

Kim Thorup, Kreds 75-Århus Nord

Erwin Brocks, Kreds 62-Vallensbæk

Jan Sandberg, Kreds 11-Randers

Tommy Jensen, Kreds 47-Suså

Vi glæder os meget til et fortsat godt samarbejde.

Nyhed !!!!

38 Schæferhunden · 6 · juni 2006

det er vigtigt for at få ensartet de overordnede

bedømmelseskriterier.

7. Avlsvejledermøde 2006

Der afholdes avlsvejledermøde og opdrættermøde

den 18. november 2006. Planen

er, at der her skal drøftes den nye skuestruktur,

den nye avls- og sundhedsplan,

samt de øvrige oplæg, der er resultatet af

det arbejde, der kommer ud af de ovenfor

nævnte fokusområder.

8. for AR-møder resten af året

På næste møde medbringes kalender, så

møderne for resten af året kan fastlægges.

9. Eventuelt

Intet til dette punkt.

10. Næste møde

Næste møde aftalt til den 14. juni kl. 17.00ca.

21.30.

Fritz Bennedbæk

18/05-2006

Vi har i Avlsrådet fået gode input fra nogle avlsvejledere til at

lave en folder til de nye aspiranter, så de ikke står på bar bund,

når de skal starte deres »selvstudie«.

En stor tak skal lyde for de input, vi har fået - de har været

inspirationen til denne folder.

Nye friske kræfter ønsker at yde Avlsrådet og kredsene deres indsats for fællesskabet og for Schæferhundeklubben for Danmark.

Medlemmernes

pletskud

Der var mange

aflyste mix-match’er i foråret…

Så her spejder Sjælland’s Kunta, Rapi Lucky

og Svikmøllens Jodie efter en mix-match,

som bliver til noget.

Indsendt af Jeanette Marker, Kreds 55-Furesø.


BHR-møde den 19. april 2006 på Comwell i Middelfart

Alle mødt inkl. suppleanterne, som vil blive

indkaldt efter behov.

1. Velkomst og præsentation

Rådsmedlemmerne præsenterede sig kort.

2. Ansvarsfordeling – herunder udvalg

Ansvarsområde Ansvarlig

Figurantudvalg Øst Anders/Lars

Figurantudvalg Vest Anders/Lars

Instruktører John R/Lars

Kurser Poul

Fælles kursusudvalg Poul

Sekretær for Rådet Poul

Dommere mv. Erik

HF-møder John R

BHR’s ansvarlige for

VM 2006 Gunner

HB Gunner

Kontakt til AR Gunner

Læserbreve/mails Alle. Gunner

fordeler

Planlægning af

udtagelser og DM John J

Resultater fra

udtagelser John J

Bladet Alle

HF-mærker Erik

Hjemmesiden div. Alle

Prøveanmeldelse Anders

Kontrol af resultatlister Erik

Der er pt. intet figurantudvalg vest for Storebælt.

Figurantudvalg øst Torben Alrik,

Anders Olsen og Villy Petersen. Medlemmer

af figurantudvalg vest vil blive meddelt

snarest muligt.

Vi skal have undersøgt, hvor mange af

prøvefiguranterne, der har været på

Grundkursus og C-kurserne. Når der sendes

brev til prøvefiguranterne vedr. mønstring,

skal dette undersøges.

Dommeruddannelsesudvalgene:

ingen ændringer.

Kontaktperson til DKK’s BHU: Anders

Olsen.

3. DM-figuranter

Alle 4 VM-figuranter inviteres til DM.

Anders indstiller prioritet 1 og 2 til hhv. det

korte og det lange. Anders aftaler med

Henrik Egemose, hvem af figuranterne, der

får hvad. Figuranterne offentliggøres fredag

eftermiddag til DM.

4. DM i øvrigt

Der er sørget for overnatning til rådet +

gæster. Æresbrugshundedommerne inviteres

til DM samt kammeratskabsaften.

Erik sørger for pokaler fra BHR.

5. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr

ved afmelding til prøve/udtagelser

Rådet arbejder med at finde en rimelig og

klar løsning på spørgsmålet. Da det kan

betyde ændringer i Gældende Bestemmelser,

kan en løsning skulle forelægges HB til

godkendelse.

6. SPH DM 2006

Arrangerende kreds er næsten på plads.

Rådet godkendte, at samme arealer bruges

begge dage.

7. VM 2006

Holdleder for VM-holdet meldes ud umiddelbart

efter DM.

8. Dommere og dommeruddannelse

Dommeruddannelse og efteruddannelse

blev drøftet. Emnet tages op igen senere for

drøftelse af mere konkrete tiltag.

9. Haleløse hunde

Rådet enedes om, at vi ikke vil se øre- eller

halekuperede hunde på vores kurser. Instruktører

fra andre specialklubber skal respektere,

at de instruktører, de sender på

vores kurser, ikke medbringer kuperede

hunde, uanset om hunde er lovligt kuperede

i.h.t. DKK’s bestemmelser. Der sendes

brev til DKK’s BHU med anmodning om

udsendelse til alle specialklubber under

DKK.

10. Instruktørkurser mv.

Der er sendt mail til alle kredse vedrørende

kursusønsker til efterårssæsonen. Deadline

for tilbagemelding er 15. maj.

Foreløbig har 4 elitehundeførere givet tilsagn

om at afvikle 2 hundeførerkurser om

året hver. John og Poul finder frem til et system,

der er let at administrere.

Birthe Neumann fra Kreds 61-Lynge blev

Brugshunderådet

godkendt som autoriseret instruktør til

Grundkursus, hvalpekursus samt A- og Bkurser.

11. Fællesmøde med Avlsrådet

Gunner blev opfordret til at aftale fællesmøde

med Avlsrådet for udveksling af

synspunkter.

12. Prøve - problemer

Figuranten og prøvelederen er telefonisk

blevet indskærpet, at Gældende Bestemmelser

ikke åbner mulighed for at være både

hundefører og figurant til samme prøve.

Dommeren er blevet reglerne skriftligt indskærpet,

men har ikke svaret på henvendelsen.

Fremover skal alle implicerede parter

svare på BHR’s henvendelser ved diverse

indberetninger.

Anders påtalte, at prøveanmeldelserne

bliver sendt til ham med store forsinkelser.

Gunner tager emnet med på HB-mødet.

13. Samtale - dommeraspiranter

Der vil i forbindelse med DM blive afholdt

samtaler med 2 dommeraspiranter.

14. DM 2007

Dommerbesætningen til BHP3-DM 2007

blev drøftet. Der skal findes en kreds til

afholdes af DM, helst en jysk kreds.

15. Eventuelt

Hvad bliver det til med DVD’en om Schæferhundeklubben?

Hundedatabasen, hvad sker der? Hvordan

og hvornår og hvem har/får adgang til

databasen?

Dommer til SPH-udtagelsen i Kreds 55-

Furesø skal ændres på kalenderen og i

arrangementsplanen.

Medlemmernes

pletskud

Fra DM i BHP 3:

Martin Knudsen med Satoris Miro

fik 97 p i gruppe B - tillykke med

det flotte resultat!

Indsendt af Karsten Serup,

Kreds 34-Horsens.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 39


Brugshunderådet

Anmeldte brugsprøver

Juli

Ingen.

Til hundeføreren

HUSK! at indsende alle nødvendige

oplysninger ved tilmelding til

brugsprøve, såsom hundens fulde

navn (som angivet på stambogen,

hvis en sådan haves), tidl. beståede

prøver, køn, fødselsdato, DKK

reg.nr. og øretatoveringsnr., prøve

der tilmeldes i, samt ejers navn,

adresse, tlf. nr. og medlemskreds.

Indsend gerne en kopi af stambogen

til prøvelederen, det vil gøre

det nemmere at udfylde resultatog

dommerlister mv.

Forsikring

For at kunne aflægge prøve, skal

prøvedeltagerens hund være dækket

af en udvidet ansvarsforsikring.

Kvittering herfor skal på forlangende

kunne forevises.

August

10/8. Kreds 81-Løkken-Vrå. Beg. B, BHP,

IPO, SPH, FP, SL. D: Erik Johannesson. P:

Søren Jensen, tlf. 2127 8111. Start kl.

16.30.

12/8. Kreds 17-Silkeborg. Beg. B, BHP,

IPO. D: Lars Juhl. P: Jan Karlsen, tlf. 8685

5158. Start kl. 12.30.

12/8. Kreds 17-Silkeborg. FP. D: Lars Juhl.

P: Jan Karlsen, tlf. 8685 5158. Start kl.

9.00.

19/8. Kreds 14-Herning. Beg. B, BHP, IPO,

SPH. D: Erik Johannesson. P: Ole Kristensen,

tlf. 9722 4519. Start kl. 9.00.

19/8. Kreds 30-Greve. FP. D: Helle Priess.

P: Randi Salzwedell, tlf. 2128 5575. Start

kl. 9.00.

25/8. Prøvestop pga. HAS i Them.

26/8. Prøvestop pga. HAS i Them.

27/8. Prøvestop pga. HAS i Them.

29/8. Kreds 62-Vallensbæk. UHP. D:

Svend Erik Lundkvist. P: Gert Helmer, tlf.

3649 2044. Start kl. 17.00.

September

6/9. Kreds 67-Åbybro. Beg. B, BHP, IPO,

SPH, SL. D: Erik Johannesson. P: Jørgen

Poulsen, tlf. 98178660. Start kl. 15.00.

6/9. Kreds 56-Præstø. UHP. D: Lene Carlson.

P: Karin Jørgensen, tlf. 5596 7970.

Start kl. 18.00.

9/9. Kreds 43-Hvidovre. Hvidovre Open.

Beg. B. D: Peter Larsen. P: Jan Østerby, tlf.

36700043. Start kl. 9.00.

16/9. Kreds 70-Fredericia. Danmarks

Bedste BHP1. D: Erik S. Ahrends (gr. A),

Gunner Jensen (gr. B) og Helle Priess (gr.

C). P: Anne-Mette Lynge, tlf. 7586 0793.

Start kl. 8.00.

16/9. Kreds 25-Nordfyn. Beg. B, BHP, SPH,

SL. D: Per Svoldgård. P: Tage Arndal, tlf.

6486 1604. Start kl. 9.00.

16/9. Kreds 67-Åbybro. Beg. B, BHP, IPO,

SPH, SL. D: Erik Johannesson. P: Jørgen

Poulsen, tlf. 9817 8660. Start kl. 8.30.

16-17/9. Kreds 55-Furesø. SPH-udtagelse.

D: Villy Petersen. P: Jeanette Marker, tlf.

4847 5418. Start kl. 8.00.

24/9. Kreds 30-Greve. Beg. B, BHP, IPO,

SL. D: Henrik Egemose. P: Randi Salzwedell,

tlf. 2128 5575. Start kl. 9.00.

30/9. Kreds 55-Furesø. Beg. B, BHP, IPO,

SPH, SL. D: Helle Priess. P: Camilla Sønderskov,

tlf. 2728 5623. Start kl. 8.00.

30/9. Kreds 56-Præstø. FP. D: Lene Carlson.

P: Michael Larsen, tlf. 5599 0343.

Start kl. 9.00.

30/9. Kreds 2-Amager. FP. D: Henrik Egemose.

P: Wia Petersen, tlf. 4465 4948.

Start kl. 9.00.

Oktober

1/10. Kreds 42-Hedensted. Beg. B, BHP,

IPO. D: Gunner Jensen. P: Kaj Verner

Thomsen, tlf. 2288 2940. Start kl. 9.00.

4/10. Prøvestop pga. VM i Randers.

5/10. Prøvestop pga. VM i Randers.

6/10. Prøvestop pga. VM i Randers.

7/10. Prøvestop pga. VM i Randers.

8/10. Prøvestop pga. VM i Randers.

13/10. Kreds 55-Furesø. FP. D: Peter Larsen.

P: Camilla Sønderskov, tlf. 2728 4523.

Start kl. 16.30.

14/10. Kreds 17-Silkeborg. Kredsmesterskab.

Beg. B, BHP, IPO, SPH. D: Gunner

Jensen. P: Jan Ejner Karlsen, tlf. 8685

5158. Start kl. 9.00.

14/10. Kreds 81-Løkken-Vrå. Beg. B, BHP,

IPO, SPH, FP, SL. D: Per Svoldgaard

40 Schæferhunden · 6 · juni 2006

Nielsen. P: Søren Jensen, tlf. 2127 8111.

Start kl. 9.00.

15/10. Kreds 53-Nibe. Kredsmesterskab.

Beg. B, BHP, IPO, SPH, SL. D: Gunner

Jensen. P: Helle Andersen, tlf. 2145 3363.

Start kl. 9.30.

21/10. Prøvestop pga. SPH-DM i Skovbo.

29/10. Kreds 38-Haderslev. Beg. B, BHP,

IPO, SPH, SL. D: Erik Ahrends. P: Louise

Kjeldstrøm, tlf. 2851 6828. Start kl. 9.00.

Til kredsene

Anmeldelse af prøver via

hjemmesiden.

Her kommer en lille vejledning i,

hvordan prøver anmeldes på hjemmesiden.

Vigtigt: Du skal have et password

for at kunne anmelde prøver. Det

kan fås på it@schaeferhund.dk

Når du har passwordet, gør du

følgende:

på www.schaeferhund.dk vælger

du login - Kurser og arrangementer.

Nu skal du blot udfylde alle felterne

- husk at afslutte ved at klikke på

Ansøg-knappen.

Hvis du anvender papiranmeldelsesblanketten,

skal du huske at tilføje

oplysninger om prøvens starttidspunkt

og e-mailadresse på prøvelederen.

Blanketten sendes til:

Anders Olsen, Møllevej 24,

Tornemark, 4262 Sandved.

Spørgsmål kan stilles via mail på

a.o@olsen.mail.dk.

Ansøgningsfristen for en prøve er

min. 14 dage.

Godkendelse af prøven sendes pr.

e-mail til prøveleder og dommer.


Rubrikannoncer sendes (elektronisk) til:

Lotte Albret Wissing: lotte.wissing@privat.dk

(se kolofonen s. 3 for øvrige kontaktdetaljer).

Betaling opkræves, når bladet er udkommet med annoncen.

Spaltebredden for rubrikannoncer er 87 mm, og minimumprisen

for en meddelelse er 165 kr. for op til 7 linier

à ca. 70 karakterer (bogstaver, tegn og mellemrum)

inkl. navn og adresse. For hver ekstra linie ud over de 7

betales 20 kr.

Hvor annoncen handler om hvalpekuld, kan kun optages

kuld, der kan og vil blive stambogsført i Dansk Kennel

Klub. Indsenderen hæfter for, at ovenstående overholdes

og er ansvarlig over for Schæferhundeklubben og Dansk

Kennel Klub.

Kennel Sundhund v/ Anita & Parly Carlsen, Godthåbsvej 17,

3751 Østermarie, 5647 0714, a.carlsen@worldonline.dk meddeler:

Sundhund’s Bertha AK/2, HD:A, AA:0 (Troll vom Haus Milinda SchH3, AK-D

– Jaligi’s Dolly AK/2, PH-P) er den 02-05-2006 parret med Paska vom

Salztalblick WT: 04-05-2000, SchH3, FH1, AK/1, HD:Normal, ZB:V (Selass

vom Schloss-Richthov – Hella v. Mutzbach).

Kennel Svogerslev v/ Bent & Susanne Andersen, Tykmosevej 16, 4622

Havdrup, tlf. 4618 8646, Fax: 4618 8647, e-mail: scheelseng@mail.dk,

www.kennel-svogerslev.dk meddeler:

ChaDe’s Dessa, BHP1, AK, grå, HD:B (Svogerslevs Waylon BHP3, AK, Grå,

HD:A – Degns Ronja BHP1, AK, s/g, HD:A) er den 8. april 2006 parret med

Pilot v. Bärenfang SchH3, BSP, SPH, AK, grå, HD:Normal (Boss v. Grossen

Land SchH3, IPO3; AK, fast normal – Happy v. Bärenfang SchH3, AK, fast normal).

Hvalpe forventes medio juni 2006 – se hjemmesiden.

Rubrik annoncer

Kennel Hulgaard v/ Carl Hulgaard, Salbyvej 166, LI. Salby, 4600 Køge,

tlf. 5682 1360, E-mail: kennelhulgaard@get2net.dk, www.kennelhulgaard.dk

meddeler:

Hulgaards Loma BHP1, AK, HD:A, AD:0, index: 118 (Svogerslevs Waylon

BHP3, AK-D. Egnet til forbedring og fastholdelse af brugsegenskaber -

Smøgen’s Nana PH-P) har den 21-05-2006 født 5,2 mørkegrå hvalpe efter Pilot

v.Bärenfang 2x WUSV, SchH3, IPO3, VH3, SPH, HD:Normal, ZW 78 (Boss v.

Grossen Land SchH3 – Happy v. Bärenfang SchH3).

Kennel Garodkin v/ Asa & John Garodkin, Oregårdsvængevej 15,

4720 Præstø, tlf. 5599 3020, garodkin@post.tele.dk,

www.kennel-garodkin.dk meddeler:

1) Den 09-06-2006 forventes hvalpe efter Garodkin Miss Ann SchH1, AK,

HD:A, AA:0, DNA (Garodkin Dizzy Miss Lizzy SchH1, AK – Miko v. Alexyrvo

Hof SchH3, AK) og Snested J-Heros BHP3, AK, HD:B (AVKL Heilei’s Cantona

BHP3, AK – Snested Gilla BHP1, AK).

2) Medio juli 2006 forventes sidste kuld hvalpe efter AVKL Garodkin Jenny,

Jenny SchH3, IPO3, AK, HD:A2, DNA (AVKL Nabonas Jameson, BHP3, AK –

Garodkin Dizzy Miss Lizzy SchH1, AK) og Idol v. Holtkämper Hof SchH3, AK,

HD:Fast normal, DNA (Yak v. Frankengold SchH3, AK – Ginga v. Kristallsee

SchH3, AK).

Kennel Hatani’s v/Ejler Nielsen, Søsvinget 33, 2635 Ishøj, tlf. 4373 1012

- 4042 7582, www hatani.dk og Gert Helmer, Hvidovre, tlf. 3649 2044

meddeler:

Lyngstedets Jasmin SchH3, AK/1a (Fritz vom Farbenspiel SchH3, AK/1a –

Rubini Tessi BHP1, Ak/1a) har den 20-05-06 født 5 hanner og 2 tæver efter

AVKL Esto van Noort SchH3, IPO3, AK/1a (VA Yasko vom Farbenspiel SchH3,

AK/1a – Alke van Noort SchH1, AK/1a ). Hvalpene er salgsklare den 15-07-06.

To-Fast Katla, BHP1, AK, HD:AA; 00 (Satoris Santo - Pa-schacks Feta) har den

20/4-06 født 4-2 mørkegrå efter WM nr. 2 2005 Jabina Querry, BHP3, AK/1,

HD:Normal (Ascanis Gamin - Jabina Lanka).

Se www.querry.dk og www.kennel-to-slow.dk.

Kontakt Lars 2220 5132 eller Kent 2218 3730, Kennel To-Fast/To-Slow.

Fotos: Joan Serritzlev ©

Medlemmernes

pletskud

Den første bytur

Hedegårds Hunter på 8 1/2 uge er en lille krudtugle, som her ligger

og kigger efter mor og drengene. De skulle lige ind i en legetøjsforretning

på hans første rigtige bytur med familien.

Indsendt af Kim Hansen.

Schæferhunden · 6 · juni 2006 41


Kenneloversigten

Sund Hund

Bornholm

Parly & Anita Carlsen ............................ 5647 0714

Godthåbsvej 17, 3751 Østermarie

E-mail: a.carlsen@worldonline.dk

www.sundhund.dk

Her er plads til

DIN ANNONCE

Sjælland Sjælland

og

Lolland-Falster

Lolland-Falster

Akacias

Karin Gram ................................................. 4465 7226

mobil ............................................................. 4014 7226

Nederkær 9, 2765 Smørum

E-mail: akacias@akacias.dk

www.akacias.dk

Alcea

Peter Nielsen ................................................4632 6227

Mølleparken 1, 4621 Gadstrup

E-mail: alcea@alcea.dk

www.alcea.dk

Bannebjerg

Lillian Samuelsen ..................................... 4839 1156

mobil ............................................................. 2532 8016

Bannebjergvej 30, 3230 Græsted

E-mail: Isa-bannebjerg@mail.dk

Bobæk

Margit Sørensen.................................. 5628 6813

mobil ....................................................... 2160 7813

Køgevej 15, 4652 Hårlev

E-mail: Bobaek@post.tele.dk

kennel kennel C C H H H I I J J A A S

S

v/Jette og og Jan

Siebenhaar

Coronis

Gitte & Steen Møllegaard Salmonsen

Telefon ........................................................ 5764 0181

mobil ....................................................... 2096 5626

Skovvej 26, Nordrup, 4100 Ringsted

E-mail: coronis@mail.dk

Tina og Jan Rasmussen

Sigerslevvestervej 18

DK-3600 Frederikssund

+45 23 30 92 78

www.dandixie.dk

Degn

Jill og Leif Degn .................................. 3252 0726

mobil ................................. 4020 0726/3062 1404

Østerlarsvej 22, 2770 Kastrup

E-mail: degn@kennel-degn.dk

www.kennel-degn.dk

Disager

Hans Peder Søndergaard ................ 5858 1250

Disagervej 10, 4200 Slagelse

E-mail: hps@disager.dk

www.disager.dk

Elverhøj

Jackie Månsson .................................. 4075 4027

Hornbækvej 517, 3080 Tikøb

E-mail: elverhoj@c.dk

www.elverhoj.com

Garodkin

Asa og John Garodkin ..................... 5599 3020

Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø

E-mail: garodkin@post.tele.dk

www.kennel-garodkin.dk

Glenn

Lilli Nagel & Peer Thykjær................ 5678 9407

mobil ....................................................... 2534 3804

Alslevvej 8 B, 4653 Karise

E-mail: kennel-glenn@hund.dk

www.kennel-glenn.dk

42 Schæferhunden · 6 · juni 2006

Her er plads til

DIN ANNONCE

Greve

Erik & Else Loft ..................................... 4361 0697

mobil/fax ......................... 4054 0997/4361 0897

Assentorpvej 90, 4295 Stenlille

E-mail: e.loft@ofir.dk

www.kennelgreve.com

Grænsen

Martin Hjort Nielsen & Pernille Pedersen

Tlf./mobil........................... 4618 7170/2239 0551

Havdrupvej 13, 4622 Havdrup

E-mail: mhn@wanadoo.dk

www.kennelgraensen.dk

Gubbengaard

Karen Gubbengaard & Dan Køber

Tlf./mobil........................... 4399 9203/5194 9203

Høje Taastrupvej 24, 2630 Taastrup

E-mail: kennel@gubbengaard.dk

www.gubbengaard.dk

Hajen

Katja Cath Carnett............................... 4361 2828

mobil ....................................................... 4077 9999

Kringsholmvej 15, 2670 Greve

E-mail: kennel.hajen@mail.tele.dk

www.kennel-hajen.dk

Hatani’s

Ejler Nielsen ......................................... 4373 1012

mobil ....................................................... 4042 7582

Søsvinget 33, 2635 Ishøj

E-mail: hatani@ishoejby.dk

Haus Haargaard

Lisa Haargaard...................................... 4774 9820

Mobil ....................................................... 2064 7468

Myntestien 13, 3310 Ølsted

E-mail: kennel@haus-haargaard.dk

www.haus-haargaard.dk

Haus Wieners

Erwin Brocks og Jannie Paustian

telefon/mobil ................. 4354 9080/2811 9180

Bredekærsvænge 212, 2635 Ishøj

E-mail: e.brocks@ishoejby.dk

www.hauswieners.dk

Hedegård

Karsten Hedegård Andersen ......... 5492 8006

Kirkevej 1, Branderslev, 4900 Nakskov.

E-mail: info@kennelhedegaard.dk

www.kennelhedegaard.dk

Heksehuset

Ulla Sørensen ...................................... 4613 7788

mobil ......................................................... 2617 2788

Lillemosevej 17, 2640 Hedehusene

www.kennel-heksehuset.dk


Kennel Hulgaard

Arbejdsglade hunde – der du’r

Carl Hulgaard

Telefon.......................................................5682 1360

Salbyvej 166, Ll. Salby, 4600 Køge

E-mail: kennelhulgaard@get2net.dk

www.kennelhulgaard.dk

@

John & Dorthe Jabina

Tlf./mobil ............................4636 3634/4074 3634

Ringstedvej 101 A & B, 4000 Roskilde

E-mail: Jabina@tdcadsl.dk

www.jabina.dk

Jørini

Rita & H. Jørgen Nissen .................. 5573 3886

fax ............................................................. 5573 3886

Helgenæsvej 95, 4700 Næstved

E-mail: Jorini@mail1.stofanet.dk

www.jorini.rohde-nissen.dk

Kefas

Torben Schou ...................................... 4640 3803

Hjortholmvej 77, 4340 Tølløse

E-mail: post@kennel-kefas.dk

www.kennel-kefas.dk

Kisa

Birthe og Michael Wang

telefon/mobil .................. 5826 2659/4055 1578

Holbækvej 5, 4293 Dianalund

www.kisas.dk

Korskilde

Helge Petersen .......................................5596 7970

Mobil..........................................................2651 6218

Brøderupvej 22, 4733 Tappernøje

E-mail: kennel@kennel-korskilde.dk

www.kennel-korskilde.dk

Kratmosen

Eva Haargaard...................................... 4589 0649

mobil ..........................................................2181 7320

Kratmosevej 7, 2950 Vedbæk

E-mail: kratmosen@mail.tele.dk

www.kratmosen.dk

Langtoften

Elsie & Arne Lambrecht.................... 5545 6520

mobil ....................................................... 2368 0553

Byvænget 24, 4262 Sandved

E-mail: arne.l@mail.dk

Lærkbo’s

Per Rasmussen Lærke ........................5534 1402

mobil/fax............................5050 1402/5534 1406

Platanvej 10, 4760 Vordingborg

E-mail: prl@hundesport.dk

www.hundesport.dk

Lena Pichler Bjerre & Erik Bjerre

Boeslunde Byvej 60, 4242 Boeslunde

Tlf/Fax: 5814 0239, mobil: 4016 8939

E-mail: Kennel@Leri.dk

www.german-shepherd-dog.de

www.leri.dk

Maack

Svend Rungstrøm ................................ 4753 1209

mobil...........................................................2986 8785

Hovedgaden 119, 3630 Jægerspris

E-mail: sr@kennelmaack.com

www.kennelmaack.com

www.

maituk.

dk

Helle Priess

Allindelillevej 20

4100 Ringsted

Tlf. 5760 0648

Her er plads til

DIN ANNONCE

Velkommen til

Kennel Mai Tuk

Opdræt af familie- og sportshunde

E-mail: maituk@maituk.dk

Normanner

Pia & Fritz Bennedbæk ..................... 4793 9685

mobil ....................................................... 2368 4400

Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested

E-mail: kennel@normanner.dk

www.normanner.dk

Pelo

Peder og Lotte Olesen

Telefon ............................. 4619 5442/6171 5442

Vilkestrupvej 1, 4623 Ll. Skensved

E-mail: pelo@kennel-pelo.dk

Rowick

Per Dandanell & Tage Wichmann Jørgensen

Tlf. .........................................5538 8200/3297 4490

mobil...........................................................2872 7322

Hovvej 5, 4771 Kalvehave

E-mail: pia.larsen@cirque.dk

Kenneloversigten

KENNEL SCHÆFER POWER

Benny & Helle Kristensen ............... 5918 8888

mobil ....................................................... 4015 0880

Østrupvej 28, Østrup, 4350 Ugerløse

E-mail: power@paradis.dk

www.schaeferpower.dk

Sonto

Sonja Pedersen ................................... 4649 9481

mobil ....................................................... 2464 0055

Skullerupvej 22, 4330 Hvalsø

E-mail: sonto@tdcadsl.dk

www.sonto.dk

Team Sajo

Susanne N. Jensen & John Nielsen

Tlf./fax ............................... 5852 0823/5852 0823

mobil ....................................................... 2552 4888

Thorvaldsensvej 5, 4200 Slagelse

E-mail: teamsajo@get2net.dk

Team Sufra

Susanne & Frank Pedersen.............. 4640 7054

Hovedvejen 294, Osted, 4140 Borup

E-mail: sufra@sufra.dk, susanne@sufra.dk

www.sufra.dk

Thomsebo

Thomas Bo Larsen................................ 4774 9980

mobil......................................................... 2461 6351

Skåninggårdsvej 1, 3300 Frederiksværk

E-mail: vibsi.bo@mail.dk

www.thomsebo.dk

Gorm Christensen og

Merete Frank Christensen

57 84 53 24

www.kennel-trold.webbyen.dk

Ulveskoven

Louise og Henrik Heiberg West

Tlf./mobil ......................... 5636 1508/4011 1315

Munke-Bjergbyvej 15, 4190 Munke Bjergby

E-mail: kennel@ulveskoven.dk

www.ulveskoven.dk

We-Schou

Thomas Schou ..................................... 4641 2027

Hyggevej 8, 3630 Jægerspris

E-mail: we-schou@kennel-we-schou.dk

www.kennel-we-schou.dk

Schæferhunden · 6 · juni 2006 43


Kenneloversigten

KENNEL VESTEGNEN

www.kennel-vestegnen.dk

v/Kurt Sørensen,

Lillemosevej 17, Sterkende

DK – 2640 Hedehusene

Tlf. (+45) 46 13 77 88

Mob. (+45) 40 21 03 83

(PS. Vi har også hunde- og kattepension)

Fyn Fyn

Bjarli

Bjarne og Lisbeth Petersen ............ 6485 2412

mobil ....................................................... 2280 5412

Gl. Skolevej 13, 5450 Otterup

E-mail: bjarne@bjarli.dk

www.bjarli.dk

Djalsam

Jette Andersen og Leo Sørensen

Tlf./mobil ......................... 6444 1627/2094 1627

Åbjergvej 39, 5464 Brenderup

E-mail: post@djalsam.dk

www.djalsam.dk

Maegaard

Ida & Lynge Larsen ..............................6263 1236

Ølstedvej 3, 5672 Broby

E-mail: kennelmaegaard@privat.dk

www.kennelmaegaard.dk

Jylland Jylland

Michael Lumby

Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing

Tlf. 2024 4846

E-mail: kennel@alderslyst.dk

www.alderslyst.dk

Bayogi

Tove & Jan Pedersen...........................9896 3360

mobil ..........................................................2993 7110

Bredkærvej 100, 9800 Hjørring

E-mail: kennel@bayogi.dk

www.bayogi.dk

Bee-Chief’s

Bo Bartels ................................................9848 4282

mobil ..........................................................6167 4282

Laulundsvej 16, Stenhøj, 9900 Frederikshavn

E-mail: bartels@tele2adsl.dk

Bøggild

Frank Volter

Tlf./mobil........................ 8699 9892 / 2215 1901

Bøggildsvej 7, 8530 Hjortshøj

E-mail: fpv@get2net.dk

http://kennelboeggild.dk

Dancon

Henrik Ludvigsen ..................................8622 6217

Hjortshøj Møllevej 31, 8530 Hjortshøj

E-mail: dancons@vip.cybercity.dk

www.dancons.dk

Inger & Egon Knudsen

SCHÆFERHUNDEOPDRÆT

El Halcon

Alf Rafn

Ydersmindesvej 5A, 8560 Kolind

Tlf. 8639 1387 · Mobil 2537 2696

E-mail: el-halcon@mail.dk

www.el-halcon.dk

Fatini

Lone & Svend Højager Nielsen....... 9747 6330

mobil ....................................................... 2043 4280

Hallundbækvej 9, Hodsager, 7490 Aulum

E-mail: fatini@mail.tele.dk

www.fatini.dk

Grøn

Bjarne og Susanne Grøn.................. 7585 1582

Ny Agersbølvej 23, Lindved, 7100 Vejle

E-mail: gron@mail.dk

www.kennel-groen.dk

Haweto

Werner Schuhmacher........................ 8615 1504

mobil ........................................................ 3055 8676

Fuglsangsvej 1, 8660 Skanderborg

E-mail: haweto@haweto.dk

www.haweto.dk

44 Schæferhunden · 6 · juni 2006

Heager

Maja & Ove Kristensen .......................9733 0133

mobil ....................................................... 2326 3133

Novej 64, Heager, 6950 Ringkøbing

E-mail: kennel@heager.dk

www.heager.dk

Horsnæs

Anders Friis Jørgensen ..................... 7562 6461

Steen Blichersvej 3, 8700 Horsens

E-mail: kennel-horsnaes@mail1.stofanet.dk

www.kennel-horsnaes.dk

Houen

LiseLotte Houen................................... 9898 8881

mobil ..........................................................4015 7766

Abildgårdsvej 183, Sterup, 9760 Vrå

E-mail: kennelhouen@hotmail.com

Kala-lu’s

Aase Overgaard & Jørgen U Sørensen

Tlf./mobil........................... 7576 1850/2485 0450

Lystrupvej 24, Ølsted, 8723 Løsning

E-mail: kennel@kala-lu.dk

www.kala-lu.dk

Kiami

Kirsten & Poul Granslev

tlf./mobil .............................8629 5520/4013 5520

Præstegårdsvej 89, 8320 Mårslet

E-mail: kiami@webspeed.dk

www.kiami.dk

Koldbakken

Benny Kristensen ................................ 8644 1291

Koldbakken 5, Tvede, 8900 Randers

E-mail: koldbakken@mail.tele.dk

http://home13.inet.tele.dk/koldbak/koldbak

Laguso

Lars & Gurli Jønsson.......................... 8694 4562

Havervej 14, 8464 Galten

E-mail: laguso@post.tele.dk

www.laguso.dk

Lille-Noller

Knud Topgaard Jensen & Gitte Kudsk

Tlf./mobil ............................9695 5100/2123 1984

Egebjergvej 25, 7830 Vinderup

E-mail: lille-noller@post.tele.dk

www.lille-noller.dk

Mierelle

Dorte Mierelle ..................................... 7594 4320

mobil......................................................... 2074 4805

Rubinvej 46, Erritsø, 7000 Fredericia

E-mail: mail@kennel-mierelle.dk

www.kennel-mierelle.dk

Okjær

Ove Vad Rokkjær ................................ 9714 1476

Røjenvej 11, 7451 Sunds

E-mail: kvik2@edbcentrum.dk


Pri-Wat

Birgitte Prior og Bent Ochwat

Tlf. .............................................................. 9893 0512

Mosevej 160, Blæsbjerg, 9870 Sindal

E-mail: pri-wat@mail.tele.dk

www.kennel-pri-wat.dk

Rask

Erling Rask ..................... 7586 3090/2033 1090

Jægervej 3, Blåkærskov, 6040 Egtved

På Sjælland: Joan Serritzlev ........... 4642 0112

E-mail: erling@kennelrask.dk - joan@kennelrask.dk

www.kennelrask.dk

Kennel

Sandkærgård

Lillian Christensen

Hjortsvang Kærvej 4,

7160 Tørring

Tlf. 7567 6550

E-mail: Sandkaergaard@os.dk

Schæferhaven

Beatrice Thorén og Michael Laursen

Tlf./mobil ....................... 9891 1994 / 2089 4994

Bjarkesvej 10, 9800 Hjørring

E-mail: 98911994@stofanet.dk

www.schaeferhaven.dk

Skriver’s

Lilly Skriver ..............................................7533 5242

Højene 18, 7250 Hejnsvig

E-mail: skrivers@mail.dk

Smed

Irene Thygesen & Jakob Smed

Tlf. ...................................... 8640 6812/4079 1165

Fiskegårdsvej 30, 8900 Randers

E-mail: irene@kennel-smed.dk

www.kennel-smed.dk

Staudt.dk

Niels Christian Staudt

Tlf.-fax/mobil.................... 9893 4278/4096 4278

Nørregade 107, 9870 Sindal

E-mail: kennelstaudt@mail.dk

www.kennelstaudt.dk

Henvendelse til:

Laust Jakobsen

Tlf. 8710 2253, mob. 6165 2253

Email: laust@qato.dk

Avlshanner

Polititjenestehund, PH-P, AK-1,

HD:A, AA:0, index 119

En fadertypisk, psykisk robust og særdeles tiltalende maskulin og

kraftfuld han med megen udstråling og særdeles gode væsensanlæg.

Særdeles god harmoni og fremtoning. Kan med fordel anvendes til

tæver, der savner kraft, kønspræg og bevægelsesharmoni.

Yderligere info

www.kennelhulgaard.dkTeam Quindi’s

Hanne Boe

Tlf.mobil.....................................................7533 1807

mobil...........................................................2815 1741

Plougslundvej 206, 7190 Billund

E-mail: hanneboea@hotmail.com

To-Fast

Kent Krog & Lars Jakobsen ..............9831 7408

mobil/fax ......................... 2220 5132/9832 6444

Skodsborgvej 42, 9270 Klarup

E-mail: lars.jakobsen@shell.com

Studsdal

Danielle og Alex Pedersen

Tlf. .............................................................. 7586 3224

mobil ....................................................... 4052 8018

Farrisvej 40, Troldkær, 6630 Rødding

E-mail: Studsdal@sport.dk

www.kennelstudsdal.dk

Henvendelse til

Kennel

Hulgaard

tlf. 5682 1360

eller

Michael

Jeppesen

tlf. 4052 7897

AK I, Mønstret politihund i Grp. I, PH-P, PH-K,

Særlige bemærkninger:

Nr. 2 ved DM

En særdeles tiltalende grå han, som skal

roses for sin størrelse og harmoni. Han fremstilles tør og fast.

Kan med fordel tilføres tæver, som savner temperament og

arbejdslyst.

www.qato.dk

Kenneloversigten

Toto

Vivi og Jan Larsen..........6061 4201/2120 9982

Allelevvej 2, Allelev,

8570 Trustrup

Unik Dog

Niels Arne Ladekarl .............................7555 3884

Mobil..........................................................2332 7184

Brakker Stationsvej 5, 6040 Egtved

E-mail: Na.birkely@mail.dk

Vittarp

Søs & Poul Fuglsang

Tlf./mobil........................... 9737 6018/2162 9803

Bavnegårdsvej 5, Vittarp, 6880 Tarm

E-mail: fuglsang@vittarp.dk

http://www.vittarp.dk

UFO VOM VOM FARBENSPIEL

Haweto Luziano

BHP3, AK1, HD fast normal,

AA 00, DNA

Dauløkkes Yankee AVKL

Haweto Tosca AK1

Avlshanner

CHIJAS W E I K O

SchH 3, AK-D, HD:A, AA:0, DNA

Cello Alfavlk, SchH3, AK - Avkl.Chijas Qvana, BHP1, AK

Kennel C H I J A S kontaktes via

Tlf: 5918 0153 / 2648 7161, www.chijas.dk, chijas@chijas.dk

• Henvendelse til:

Kennel ennel Unik Dog

• Niels Arne Ladekarl

• Brakker Stationsvej 5

• 6040 Egtved

• Tlf. 7555 3884

• E-mail:

• NA.birkely@mail.dk

F: VA Hill v. Farbenspiel - M: VA (AU) Wendy v. d. Ehrenfeste

KKl.1 - SchH2 - AA: 0/0

HD: Normal (a2) - F: 23.04.04

www.KennelStaudt.dk

Parringsafgift betales

kun ved drægtighed!

Schæferhunden · 6 · juni 2006 45

Ejer:

Niels Christian Staudt

Nørregade 107

9870 Sindal

Tlf. 98934278 / 40964278

SchH3 forventes forår 2006


Arrangementskalender

Dato Arrangement LD Kreds Dommere

JULI

02.07 DKK National Udstilling Bornholm

02.07 LD-Skt. Hans Skue 1 23-Slagelse Fritz Bennedbæk-Per Nielsen-Anders F. Jørgensen

14.-16.07 Norsk Vinnerudstilling

21-23.07 Svensk Vinnerudstilling

27-30.07 DKK Int. Udstilling Brøndby Tor: Fritz Bennedbæk, fre: Rafael M. Alcrudo, Span.

Lør: Luis P. Teixeira, PT, søn: Jean Fournier, US

30.07 AK 1 06-Frederikssund Fritz Bennedbæk

AUGUST

04.-06.08 Finsk Vinnerudstilling

06.08 Kombi 8 76-Bramming Poul M. Hansen

13.08 Kombi 6 16-Aalborg Poul Meineche - Anders F. Jørgensen

13.08 Kombi 1 04-Roskilde John Torsvik, Norge - Fritz Bennedbæk

18-20.8 Hollandsk Siegerschau

25-27.8 HAS 7 64-Them Br.H: Fritz Bennedbæk-Br.T: Per Nielsen

Ungh.H+T: Bernd Norda-Yng.T: Anders Eriksson, Sverige

Yng.H+Hv.H: John Torsvik, Norge-Hv.T: Anders F. Jørgensen

SEPTEMBER

01-03.09 Bundessiegerzuchtchau Oberhausen

10.09 Kombi 1 02-Amager Poul Meineche

16.09 Danmarks Bedste BHP 1 8 70-Fredericia

16-17.09 DKK Int. Udstilling Ballerup Frits Andresen

17.09 AK 38-Haderslev Poul Meineche

23.09 Mix-Match 1 62-Vallensbæk Sv. E. Lundkvist

24.09 Kombi 6 11-Randers Poul Meineche

24.09 AK 1 62-Vallensbæk Fritz Bennedbæk

OKTOBER

01.10 Kombi 6 67-Aabybro Bernd Norda

05-08.10 WUSV VM Randers

14-15.10 DM/VM Udtagelse 1 29-Tølløse Helle Priess & Villy Petersen

14-15.10 DKK IPO SPH DM

15.10 Certifikatudstilling 1 47-Suså Dommernavn følger

21-22.10 DKK IPO DM Dansk Dobermann klub, Gruppe Horsens

21-22.10 SPH DM Peter Larsen & Gunner Jensen

28-29.10 DM/VM Udtagelse 6 54-Brønderslev Gunner Jensen & Per S. Nielsen

29.10 AK 7 32-Ringkøbing Poul Meineche

NOVEMBER

02.11 Formandsmøde på Sjælland kl. 19.00. Sted oplyses senere.

05.11 Formandsmøde i Jylland kl. 10.00. Sted oplyses senere.

04-05.11 Kombi 5 09-Odense Wilfried Scheld

05-06.11 DKK Int. Udstilling Herning J. Hindse Madsen

05.11 AK og Kombi 1 22-Bornholm Sv. E. Lundkvist

12.11 Kombi 1 06-Frederikssund Poul Meineche

19.11 AK 1 56-Præstø Fritz Bennedbæk

DECEMBER

26.12 Juleskue 1 23-Slagelse Dommernavn følger

46 Schæferhunden · 6 · juni 2006


Ekspertise og omsorg for store og små

Virklund Dyreklinik

Fagdyrlæge Peter Weis

Marienlystvej 4 · Virklund · DK-8600 Silkeborg

Tlf. 86837510 · www.virklunddyreklinik.dk

Hundehuse

sælges. 3 størrelser (lille - mellem - stor).

Husene er dobbelt isolerede med tag lige til at løfte af.

Med spidstag eller fladt tag. Brochure med billeder

- og altid gerne til tjeneste med yderligere oplysninger.

GUDMUND LEMMINGER

Jordkærvej 23 . 8600 Silkeborg . Tlf. 8685 5142

STORT KOMBISKUE

Søndag den 13. august 2006 kl. 09.00

AALBORG

kombi skue

- på Kreds 16’s

træningsarealer på

Nørkæret 77 ved Klarup

DOMMERE:

Poul Meineche

Anders Friis

Jørgensen

Tilmelding senest 7. aug. til:

www.schaeferhundkreds16.dk - eller

Jytte Jensen, Karensvej 9

9280 Storvorde. Tlf. 9831 9458

Mail: karlslykke@hotmail.com

Birthe Mogensen, Metisvej 28

9210 Aalborg SØ. Tlf. 9878 0122

Mail: U14715@aas.nja.dk

HVALPE

4-6 mdr. kan

også deltage!

Flot præmiebord

God forplejning

Kørselsvejledning:

Fra motorvejsafkørsel

nr. 26 følges

skiltene

til Kreds 16

Løbegården er opbygget af 20 mm firkantrør med tremmer af 5

mm stål med 50 mm aftand mellem hver tremme. Det hele er

sammensvejset til moduler, der fås i størrelse 1000 x 1800 mm

(længde x højde).

Varmegalvanisering af højeste kvalitet udgør en effektiv rustbeskyttelse

og gården kan stå ude hele året rundt i skiftende vejrlig.

Dørmodulet er af standardlængde 1000 mm med en 600 mm

døråbning.

Løbegården kan samles i

utallige kombinationer.

Overliggere, spær og

trådholdere alt efter behov.

Specielle mål og

ønsker udføres.

Ring eller skriv til:

MetalicaFyn ApS

Glasvænget 6 · 5492 Vissenbjerg

Telefon 64 47 35 66

Fax 64 47 36 37

E-mail: mf@metalicafyn.dk

www.metalicafyn.dk

LØBEGÅRD

• Løbegården, der passer til

alle hunderacer

• Uendelige kombinationsmuligheder

• Standardmoduler

• Ingen rust – varmegalvanisering

• Prisbillig

Kreds 4 Roskilde

Klasser fra 4 mdr.

Afholdes på

klubbens træningsplads,

Darupvang 15,

Roskilde

Tilmelding:

Senest den 6-8-2006 til:

Online: www.kreds4.dk

Kombiskue

susanne@sufra.dk · 50983248

Skueleder Susanne Pedersen

Stort præmiebord og prima forplejning

Søndag den 13. august 2006, kl. 9.00

HAS-Dommere

2006

John Torsvik:

Hanner

Fritz Bennedbæk:

Tæver

Schæferhunden · 6 · juni 2006 47


Maskinel Magasinpost

ID NR. 42380

Afsender:

Postbox 7777

7000 Fredericia

Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 64 76 13 26

More magazines by this user
Similar magazines