Kunst & Kultur - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Kunst & Kultur - Vordingborg Kommune

MØN • SYDSJÆLLAND

Kunst & Kultur

2011 – 2012


2 KUNST & KULTUR 2011-2012

DeT Nye KULTURKaTaLog foR

MøN & SyDSjæLLaND

for 10 år siden udkom det første katalog ”Kunst & Kunsthåndværk på Møn”. Bente Løgager,

daværende formand for Kunstforeningen Møn, citerede i forordet filosoffen og forfatteren

Villy Sørensen: ”Kunsten er ligeså nødvendig for samfundet, som drømmen er det for den

enkelte”, og hun redegjorde meget engageret for, at kunst og kultur afspejler samfundets

rigdom og kraft til at fortolke og udvikle sig selv. Hun sluttede sin artikel med et afsnit,

som den dag i dag er mål og motto for arbejdet i det kunstneriske netværk på Møn &

Sydsjælland:

Kunsten er ikke blot livsvigtig – den er livsnødvendig – derfor skal vi passe godt på vores

kunstnere og give dem ikke blot ordentlige vilkår, men overordentlig ordentlige vilkår.”

Kunstnernetværket Møn-Sydsjælland har i katalogets tiende år taget initiativ til at udvide

hæftet til et katalog for kunst og kultur – for at hylde og synliggøre det mangfoldige og

levende kulturliv i Vordingborg kommune. Dette katalog er det første skridt i en ny retning.

glæd jer til spændende læsning og mange gode stunder med berigende arrangementer

og unikke værker. Må dette hæfte være startskud til et nyt og bredt kulturelt samvirke i

Vordingborg kommune.

Vordingborg Udviklingsselskab i samarbejde med Kunstnetværket Møn-Sydsjælland.

februar 2011


DeR NeUe KULTURKaTaLog füR

MøN & SüDSeeLaND

Vor zehn jahren erschien der erste Katalog ”Kunst & Kunsthandwerk auf Møn”. Bente Løgager,

damalige Vorsitzende des Kunstvereins, zitierte den Philosophen Villy Sørensen: ” Die Kunst

bedeutet für die gemeinschaft das, was der Traum für den einzelnen ist”. Ihre Worte sind auch

heute noch Motto und Ziel der arbeit: ” Kunst ist nicht allein wichtig – sie ist lebensnotwendig

– deshalb müssen wir auf unsere Künstler achten und ihnen ordentliche arbeitsbedingungen

verschaffen, nicht nur ordentliche, sondern außerordentliche.”

Im seinem zehnten jahr erscheint dieses Heft nun erstmals als Kulturkatalog – eine ehrung und

Präsentation eines vielfältigen und lebendigen Kulturlebens. freuen Sie sich auf interessanten

Lesestoff und viele schöne und bereichernde Stunden mit Veranstaltungen und Werken. auf das

dieses Heft der Startschuss für eine neue und breite kulturelle Zusammenarbeit ist.

Vordingborg Udviklingsselskab in Zusammenarbeit mit dem Künstlernetzwerk Møn-Sydsjælland.

februar 2011

THe NeW CULTURe CaTaLogUe foR

MøN & SoUTH ZeaLaND

It has been 10 years since the first publication of ‘art and arts & Crafts on Møn’. In the foreword,

the previous chairman of the art association Møn, Bente Løgager, quoted the philosopher and

author Villy Sørensen : “art is just as necessary for the whole society as the dream is for the individual”.

She ended with a motto for the work in the artistic network: “art is not only important to

life - it is necessary – which is why we shall take good care of our artists and give them not only

good conditions, but extraordinary good conditions”.

The art Network Møn & South Zealand has in the ten years of the catalogue’s existence taken

initiative to extend the magazine to include not just art but also culture in a broader sense in

order to celebrate and publicize the rich and varied cultural life in Vordingborg county. as such,

this catalogue is the first step in a new direction. you can look forward to an interesting read and

lots of cultural experiences and unique pieces of art. Let this catalogue be the beginning of a

new and broad cultural cooperation in Vordingborg county.

Vordingborg Udviklingsselskab in cooperation with The art Network Møn & South Zealand.

february 2011

KUNST & KULTUR 2011-2012 3


4 KUNST & KULTUR 2011-2012

MUSIK

Oremandsgaard Kammermusikfest 1

Musikforeningen Cæcilia 2

Liselundkoncert 3

STARS 4

Gutter island 5

TeaTeR

Big Wheel Studios 6

fILM

Biograferne 7

LITTeRaTUR

Designmark 8

Jørgen Munck Rasmussen 9

Yogabogen 10

Verdenslitteratur / NORDBRANDT bogcafé 11

KUNSTHÅNDVæRK

Kulturarkaden 12

Mogens Frandsen 13

Birthe Biering 14

Marianne Lynge 15

Lillian Lyck 16

Lise Særslev 17

Gjalleriet 18

Jette Jørgensen 19

Rita Juul 20

Jytte E.Nielsen 21

Gitte Ditte Gersdorff 22

Drude Østergård 23

Sanne Werner 24

Kirsten Vibeke Andersen 25

Heidi Bruun Pedersen 26

Per Henriksen 27

Jensen Potter v/Lillian Jensen 28

Rødeled Pottemagerværksted 29

INDHoLD

30 Galleri Hestestalden v/ Lise Særslev

31 Galleri Jopie

32 Smykkeriet

33 Annette Tjørnemark

34 Galleri Fanefjord Glas

35 Klaus Titze

36 Smykkemuseum

37 Else Korn

38 Jane Solby

39 Claudio Bannwart

40 Finn Holm

41 Heidi Moe Weinreich

42 Birthe Christensen

43 Anne – Grethe Esmann

44 Liza’s Gallery

45 Bent Rune

46 Niels Peter Andreasen

47 Noorbohandelen

48 Tenja Skotte

49 Bent Warrer

50 Galleri Warrer

51 Torben Keramik

52 Hanne Birkedal

53 Lasse Hansen og Inger Odgaard

54 Ole Ørnum

55 Morten Pihl

56 Lise Pflug

57 K.V. Guelito

58 Birthe Jarlbæk

59 Tranemarkegård

60 Bakkegaard Kunstskole

61 Uffe Hofman Andersen

62 Vivi Schlechter

63 Bakkegaard

64 Galleri Pakhuset

Udgiver: Vordingborg Udviklingsselskab i samarbejde med Kunstnetværk Møn - Sydsjælland.

Layout: Liz Ng og Morten Pihl. Landskabsfotos: Morten Pihl. Kontakt til udgiverkedsen: www.vorkultur.dk. Tryk: Hellas Grafisk.

På forsiden: Liza’s Gallery, Big Wheel Studios, Verdenslitteratur / Nordbrandts bogcafé, Musikforeningen Cæcilia.

På bagsiden: Birthe Jarlbæk.


Lov

Tappernøje

Nyord

Ulvshalevej

Lindholm Ulvshalevej

Stege bugt

Ulvsund

Grønsundvej

Æbelnæsvej Klintholm Havn

Farø

Bogø

Bogø

Hovedgade

Grønsund

Kraneled

Hammer

Kostræde

Banker

Kostræde

Køng

Svinø

Højbro

Sallerup

Avnø

Ring

Risby

Bårse

Gammel

Lundby

Hastrup

Lundby

Grumløse

Sværdborg

Snertinge Udby

Maderne

Roneklint

Præstø

Bønsvig

30

Faksinge

Ambæk

Endegårde

Lundegårde Jungshoved By Bønsvig

Ammendrup

Øen Stenstrup Bøged

Dyrlev

Smidstrup

Stavreby

Allerslev

Rekkende

Ugledige

Skallerup

Knudsskov

Over

Skaverup

Vindinge

Klarskov

Lekkende

Sandvig

Fæby

Kindvig

Ulvshale Skov

Remkolde

Enge

Mern

46 Ulvshale

Stuby

Ørslev

Stårby 24 26 Kindvig

Nyord

strand

Oreby

17

Sageby

47

MØN

Øster Egesborg

Hegningen 49 50

Neder

Balle

Ornebjerg

Hovedskov

Tolstrup

Viemose

Vindinge

Nordfelt

51 Spejlsby

Borre Mose

Sjælland

Kobbelhuse

3

VORDINGBORG

Udby

Torpe

Liselund

Borre Ålebæk 57

Skovhuse

44 45 48 52 55

Ullemarke

Hjertebjerg

Ore 13

22 23

Pollerup

Elmelunde

Langebæk

Kalvehave

Keldby

Nyråd Stensved

32

40 41 42 43

53 54

Ny Borre

Strand

Sømarke

Vinterbølle 21 25

7 11

Råbylille

56

Gammel

5

Stege

Magleby Møns Klint

Kalvehave

Mod København

Keldbylille

Stege Nor

Råbymagle

Klintholm

Stensby

Langø Kostervej

Lendemarke

Svensmarke

Store

Koster

E47

Tåstrup

59 Klinteskov

Kostervej

E55

Busemarke Mandemarke

Bakke-

Tjørnemarke

Busene

Tøvelde

bølle

Bissinge

Råbylille strand

60 61 62 63

58 64

Tærø

Neble

Sprove

St. Lind

Orehoved

Røddinge 38

Marienborg Damsholte

Gåbense

Hjelm

Vålse

Egense

Nørre Vedby

Sortsø

Mod Rødby

og Gedser

Østerskov

33

Tostenæs 37Askeby

36

39

Vester

Kippinge

Øster Kippinge

Nørre Alslev

Egelev

Ravnese

Skovby

Gundslev

34

Grønsundvej

Hårbølle Havn

St. Damme

Vollerup

Hårbølle 11

35

Rytsebæk strand

Alstrup

Riserup

Brarup

Lommelev

Skerne

Nørre

Kirkeby

Tårup Blæsbjerg

Lillebrænde

Torkildstrup

Fjendstrup

Ore/Konsnæs

Strand

Ore

Stubbekøbing Næs

Vindebæk

arke

Guldborg

Sundby

Lundby

Gundslevmagle

Eskildstrup

Algestrup Maglebrænde

Ovstrup

Slangerup

Åstrup

27

7 29

28

31

1

20

18 19

7 12 15 16

2

4 6

2

14

På kortet ses hvor kunstnerne og gallerierne findes og arrangementerne afholdes.

auf dieser Karte sehen sie wo Künstler und galerien liegen und Veranstaltungen stattfinden.

This map shows where the artists and galleries can be found and arrangements and events

take place.

KUNST & KULTUR 2011-2012 5


6 KUNST & KULTUR 2011-2012

1

oremandsgaard Kammermusikfest

oremandsgaard Kammermusikfest har siden sin start afholdt

154 koncerter. flere danske førsteopførelser har fundet sted

på oremandsgaard, således opførtes Ligetis bratschsonate

her kort efter færdiggørelsen. en række fornemme kunstnere

fra ind- og udland har gennem årene gæstet

Kammermusikfesten, blandt andre Baiba Skride, The Lindsays

og Musica antiqua Köln. Koncerterne finder sted 5

aftener sidst I juli, kl. 19.30 i godsets ‘Snitteskole’, en fredet

bygning ved Kragevig, Præstø. før koncerterne og i pausen

er der Buffet.

oremandsgaard Kammermusikfest har seit seinem Beginn

154 Konzerte mit einer Reihe bekannter Künstler aus dem

In- und ausland veranstaltet. Die Konzerte finden jeweils um

19.30 in einem historischen gebäude des gutes in Kragevig,

bei Præstø, statt. Vor dem Konzert und in den Pausen wird

ein Buffet serviert.

oremandsgaard Chamber Music festival has given 154

concerts since the place was established with series of

impressive artists from home and abroad. The concerts take

place in the evening at 19.30 in a historical and preserved

building at the estate in Kragevig at Præstø. Before the

concert and in the interval, a buffet is served.

Tickets: 220 kr.

Præstø Turistinformation, 55 90 91 92 &

Oremandsgaard Kammermusikfest, 55 99 61 10.

www.kammermusikfest.dk

Oremandsgaard

oremandsgaard

allé 2 4720 Præstø

Tlf. 55 99 60 09

www.oremandsgaard.dk

Musikforeningen Cæcilia

www.caecilia.dk

2

Musikforeningen Cæcilia

Musikforeningen Cæcilia er hele områdets klassiske musikforening.

foreningen afholder årligt 10-12 kammerkoncerter,

symfonikoncerter og operakoncerter.

Der Musikverein Cæcilia arrangiert jedes jahr 10-12

verschiedene klassische Konzerte, von Kammermusik,

über Symphonie- bis zu opernkonzerten.

The Music Society ”Cæcilia” is the classical music

association for the whole region. The association gives

10-12 yearly chamber concerts, symphony concerts and

opera concerts.


Friluftskoncert

Sommerkoncerterne i den stemningsfulde Liselund park har en lang

tradition. De besøgende medbringer selv tæpper, stole og picnic. Medio juli

med skiftende kunstnere.

Billetter: Møn Turistbureau.

Die Sommerkonzerte im Liselund Schlosspark haben eine lange Tradition.

Die Besucher bringen selbst Decken, Stühle und ein Picknick mit. Immer Mitte

juli mit wechselnden Künstlern. Tickets Møn Turistbureau.

The summer concerts in the atmospheric Liselund park have a long tradition

behind them. The visitors bring their own blankets, chairs and picnic baskets.

The concerts take place in the middle of july with changing artists.

get tickets at Møn’s Tourist office.

Liselundkoncert

Kontakt: Møn Turistbureau

Tlf. 55 86 04 00

www.visitmoen.com

3

Liselundkoncert

KUNST & KULTUR 2011-2012 7


STARS

algade 84

4760 Vordingborg

Tlf. 55 34 20 60

www.stars.dk

8 KUNST & KULTUR 2011-2012

4 5

STaRS

STaRS præsenterer mere end 100 koncerter om året,

i genrerne rock, pop, jazz, world og electronica.

Den kunstneriske profil fokuseres særligt på det danske og

internationale vækstlag – morgendagens stjerner, men

indeholder også større etablerede artister og bands fra ind-

og udland. Koncertsalen er placeret i en gammel biograf,

centralt i Vordingborg by.

STaRS präsentiert mehr als 100 Konzerte im jahr von Rock,

Pop, jazz bis World und electronica. Das künstlerische Profil

fokussiert besonders auf dänische und internationale

Neuerscheinungen - Stars von Morgen, bietet aber auch

etablierte Künstler und Bands aus dem In- und ausland.

Der Konzertsaal liegt in einem ehemaligen Kino, mitten in

Vordingborg.

STaRS presents more than a hundred concerts a year within

the genres of rock, pop, jazz, world and electronic music.

The artistic profile is mainly focused on the Danish and

international up-and-coming artists, but the place also

presents more known and established artists and bands

from here and abroad. The concert venue is located in an

old cinema in the middle of Vordingborg town.

Gutter Island

garagerock festival

Masnedø fort, fortvej 1

4760 Vordingborg

www.gutter-island.dk

gutter Island

gutter Island garagerock festival er europas eneste

genre-rene festival, der helliger sig den mere skramlede

niche af rocken. festivalen afholdes i lige år, og løber over

2 dage i slutningen af august. festivalen foregår ovenpå og

inden i et gammelt fort fra 1. verdenskrig, som er beliggende

på Masnedø lige uden for byen.

Das “gutter Island” garagerockfestival ist europas einziges

“genre reine” festival. es widmet sich rohem, krachigem

garagenrock. In allen geraden jahren, an zwei Tagen ende

august, findet dieses festival auf dem gelände des

historischen Militärforts aus dem 1. Weltkrieg, “Masnedø

fort” in Vordingborg statt.

The ”gutter Island garage Rock festival” is the only genre

festival in europe, which focuses totally on the rougher

niche of rock. The festival is a 2 day event which takes place

in the end of august every other year. It is held just outside

Vordingborg at Masnedø, which is an old fort from

World War I.


BIG WHEEL STUDIOS er beliggende på den smukke oringe halvø i

Vordingborg by. BIg WHeeL STUDIoS er et kreativt arbejdsfællesskab

- kontor hotel - som pt. har 8 mikrovirksomheder tilknyttet,

og vi har plads til flere!

Her er 850 kvadratmeter fordelt på 2 sale, galleri, åbne/lukkede

kontorer. Vi arrangerer udstillinger, teaterforestillinger, workshops/

kurser m.m.

info: Gitte Nielsen gitte@neander.dk

www.bigwheelplay.blogspot.com

Virksomheder og personer i Big Wheel Studios:

Kristján Ingimarsson: Skuespiller, instruktør. Har sit eget teater:

Neander Teater. www.neander.dk www.foolsoftheworldunite.com

[spillesteder dk] og festivaldanmark: Brancheorganisation for

hovedparten af de danske livearrangører. www.spillesteder.dk,

www.festivaldanmark.dk

Sunstories v/Ninna Nygaard: Sunstories arbejder strategisk og

kreativt med design og produktion af digitale kommunikationsløsninger

www.sunstories.dk

Camilla Netterstrøm: Underviser i yoga - dans - meditation.

www.camillanetterstroem.dk

Big Wheel Studios

færgegårdsvej 15

bygning 30. 1.sal, oringe, 4760 Vordinborg

Tlf. 27 52 55 07

gitte Nielsen: gitte@neander.dk

6

Big Wheel Studios

Line Svendsen: Skuespiller, arbejder i mange forskellige

sammenhænge. Laver bl.a. børneteaterforestillinger under teatret

“Teater Du Milde Himmel” www.teaterdumildehimmel.dk

Paolo Nani - jan jaap Cramer - VaS: foreningen for dramatisk

virksomhed - jens andersen“ - artstadion

BIG WHEEL STUDIOS befinden sich auf der schönen oringe

Halbinsel in Vordingborg. BIg WHeeL STUDIoS sind eine kreative

arbeitsgemeinschaft mit 8 Mikrofirmen und Platz für mehr!

850 Quadratmeter auf 2 etagen , galerie, offenen und

geschlossenen Büros. Wir arrangieren ausstellungen,

Theatervorstellungen, Workshops/Kurse etc.

BIG WHEEL STUDIOS is situated at the beautiful peninsula of

oringe in Vordingborg. BIg WHeeL STUDIoS is an artistic working

partnership – a kind of “office hotel” – which at the moment

has 8 small businesses attached – and with room for more!

The premises consist of 850 sq. metres and hold 2 halls, a gallery

and open and private offices. We arrange exhibitions, theatre

plays, workshops, courses, etc.

KUNST & KULTUR 2011-2012 9


Biograferne i Vordingborg Kommune er meget mere end

spillesteder for film. De er kulturelle centre i købstæderne

med cafémiljø, koncerter, teater og børnearrangementer.

Die gemeinde Vordingborg hat 3 Kinos, die mit viel engagement

betrieben werden und aktuelle filmhits, Konzerte,

Theater- und Kinderveranstaltugen anbieten.

10 KUNST & KULTUR 2011-2012

7 8

The cinemas in Vordingborg county do not only show a

broad variety of films. They also function as cultural centers

in the three market towns, offering concerts, theatre and

events for children.

Bio Bernhard

adelgade 41

Præstø

Tlf. 55 99 19 20

Biograf Caféen

Banegårdspladsen

Vordingborg

Tlf. 55 37 03 70

Bio Bernhard Præstø www.bio-bernhard.dk

Biografen Stege www.biostege.dk

Biograf Cafeen www.biografcafeen.dk

Biograferne Designmark

Biografen Stege

Storegade 55

Stege

Tlf. 55 81 42 10

Bogen om Møn, Nyord og Bogø

69 inden- og udenøs forfattere, fotografer og kunstnere

bringer dig på en rundrejse i fortællinger og billeder, som du

aldrig før har oplevet øerne. Bogen er indbundet, format

24 x 28 cm, 320 sider og rigt illustreret. Tilrettelagt og

redigeret af Marianne Toftum og ole Kragh-Sørensen, som

også er medforfattere og illustratorer. en grafisk smuk bog.

Das Buch über Møn, Nyord und Bogø

69 Verfasser, fotografen und Künstler nehmen Sie mit auf

eine Reise in Bildern und erzählungen. So haben Sie die

Inseln noch nie gesehen. Das gebundene Buch har das

format 24 x 28 cm, ist 320 Seiten stark und reich illustriert.

entworfen und redigiert von Marianne Toftum und ole

Kragh Sørensen, die auch Mitverfasser und Illustratoren sind.

ein graphisch schönes Buch.

The book about Møn, Nyord and Bogø

69 writers, photographers and artists take you on a round

trip in stories and pictures in a way you have never

experienced the islands before. The book is a hard back,

has a format of 24 x 28 cm, 320 pages and is beautifully

illustrated. It is arranged and edited by Marianne Toftum and

ole Kragh-Sørensen, who are also co-writers and illustrators.

a graphically beautiful book.

Designmark

forlag & grafiske Designere

furesøvej 97. 2830 Virum

Tlf. + 45 20 16 85 15 Møn: + 45 55 81 24 24

mail@designmark.dk www.designmark.dk


9 10

jørgen Munck Rasmussen

forfatteren jørgen Munck Rasmussen har skrevet en lang

række bøger i forskellige genrer. Se hans hjemmeside.

Har desuden skrevet ”Sagn og eventyr fra Møn”.

Der autor jørgen Munck Rasmussen hat eine lange lange

Reihe Bücher in verschiedenen genren geschrieben, u.a.

”Sagen und Märchen von Møn”.

The author jørgen Munck Rasmussen has written a long

series of books in different genres. He has also written

“Legends and fairytales from Møn”.

Salg/Verkauf/Sales:

Boghandlere, Møn Turistbureau & Forlag.

Buchhändler, Møn Turistbureau & Verlag.

Book shops, Møn tourists office and by publisher.

Jørgen Munck Rasmussen

ørnebakken 20, 4780 Stege

Tlf. + 45 55 81 00 28

www.vintilvand.dk

www.forlagetmunck.dk joergenmunck@rasmussen.dk

yogabogen

IMaNI yoga er skabt af lokale kræfter: yogainstruktør Inge-

Maria Niebuhr, skribent Mette Møllevang og fotograf Lene K.

følg bogens anvisninger og nyd en time i himlen på Møn.

IMaNI yoga, geschaffen von lokalen fachkräften: yoga

Lehrerin Inge-Maria Niebuhr, autorin Mette Møllevang und

fotografin Lene K. folgen Sie diesem Buch und geniessen Sie

eine Stunde im Himmel auf Møn.

IMaNI yoga is a book written and put together by local

people: yoga instructor Inge-Maria Niebuhr, writer Mette

Møllevang and photographer Lene K. follow the guidelines

and enjoy an hour in heaven on Møn.

IMANI YOGA kan bl.a. rekvireres hos de lokale boghandlere

i Stege, i Chi Dai i Storegade, Noorbohandelen på Nyord

eller direkte hos forfatterne.

Yogabogen

Inge-Maria Niebuhr tlf. 30 52 78 50 eller

Mette Møllevang tlf. 26 11 22 10

www.skriveriet.dk

KUNST & KULTUR 2011-2012 11


12 KUNST & KULTUR 2011-2012

11

Verdenslitteratur på Møn - LitteraturSelskabet - NoRDBRaNDT bogcafé

Verdenslitteratur på Møn

Mød en verdenskendt forfatter til foredrag, oplæsning, og samtale

– med spisning bagefter.

Her deltager publikum fra hele Danmark.

LitteraturSelskabet henter spændende danske forfattere til Møn.

forfattermøderne foregår i bibliotekssalen på Møn bibliotek.

NORDBRANDT bogcafé ligger i Luffes gård i Stege. Det er en

åben café med masser af bøger til salg til 20 kr. pr. stk.

Mød lokale forfattere ved onsdagsarrangementer.

oplev bog- og filmarrangementer i NoRDBRaNDT og Stege Bio.

Mød forfatteren, se filmen. Bogcaféen er opkaldt efter digteren

Henrik Nordbrandt.

billedet er

for lille

Haruki Murakami , Møn 2010 Henrik Nordbrandt åbner bogcaféen

Verdenslitteratur / LitteraturSelskabet / NORDBRANDT

www.verdenslitteratur.dk

www.litteraturselskabet.dk

Weltliteratur auf Møn 2011

erleben Sie einen weltbekannten autor in Vortrag, Lesung und

gespräch – mit anschließendem essen.

Die Literaturgesellschaft holt interessante dänische autoren

nach Møn, in die örtliche Bibliothek.

NORDBRANDT Buchcafé Luffes gård in Stege, das Café mit jeder

Menge Bücher zum Verkauf. Lesungen mit lokalen autoren. Das

Buchcafé ist nach dem Dichter Henrik Nordbrandt benannt.

World Literature Event on Møn

There you will meet a world renowned author for a lecture, a

reading, conversation – and dinner afterwards. an audience from

all over Denmark participates.

The Literature Association invites interesting Danish authors to

visit Møn. The literary events take place in the Møn library.

NORDBRANDT book café is a café with lots of books for sale,

situated in “Luffes gård” in Stege. on most Wednesdays, it is

possible to meet writers from the local area.

The book café is named after the poet Henrik Nordbrandt.

2011 LitteraturSelskabet


I Kulturarkaden, Sydhavnen, Vordingborg

arrangerer Kunstforeningen hvert år fem

udstillinger. Udstillingerne viser værker af

førende og progressive kunstnere inden for

maleri, grafik, skulptur og kunsthåndværk.

De fleste af kunstnerne er repræsenteret på

danske museer og har solgt værker til såvel

Ny Carlsbergfonden som Statens Kunstfond.

Hvert andet år arrangeres i november/

december en særlig stor og spektakulær

udstilling – i 2008 vistes værker fra glasmester

Per Hebsgaards værksted og i 2010 et

repræsentativt udvalg af Statens Kunstfonds

3-årige indkøb.

Udstillingerne er arrangeret i samarbejde med

Vordingborg Bibliotekerne og Vordingborg

Kommune.

Kulturarkaden

Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 38 00

www.vordingborgbibliotekerne.dk

12

Kulturarkaden

gunnar Saietz ane-Katrine von Bülow

In den Kulturarkaden in Vordingborg arrangiert

der Kunstverein Vordingborg jedes jahr

5 ausstellungen mit führenden, progressiven

Künstlern aus den Bereichen Malerei, grafik,

Skultptur und Kunsthandwerk. Beachten Sie den

Kulturkalender.

The art association arranges 5 exhibitions a

year in ’Kulturarkaden’ - the Cultural arcade in

Vordingborg. The exhibitions present leading

and progressive artists within the genres of

painting, graphics, sculpture, arts and crafts.

Keep updated in the cultural calender for

events.

ole Knudsen

jens-Peter Kellermann

KUNST & KULTUR 2011-2012 13


14 KUNST & KULTUR 2011-2012

13 14

Mogens frandsen

Mogens frandsen arbejder på lærred med akryl og oliefarver.

Billederne formidler forhåbentlig en stemning eller fortæller

en flig af en historie, som ikke har været fortalt før.

Mogens frandsen arbeitet mit acryl- und Ölfarben auf

Leinwand. Seine Bilder vermitteln hoffentlich eine Stimmung

oder geschichte, wie sie so bisher nicht erzählt wurde.

Mogens frandsen works in oils and acrylics on canvas. In

his paintings he is trying to communicate a mood or a story

which hasn’t been told before.

Besøg efter aftale.

Besuch nach Absprache.

Visit by appointment.

Mogens Frandsen

goldschmidtsvej 27, 4760 Vordingborg

Tlf. 50 55 47 76

www.gallerigoldschmidtsgarage.dk

email@gallerigoldschmidtsgarage.dk

Uden titel - 50 x 60 cm

Birthe Biering

Mælkeurtvej 17

4760 Vordingborg

Tlf. 40 60 26 72

biering@live.dk

Birthe Biering

Birthe Biering maler akryl billeder. De er meget farverige,

dels abtrakte, dels med menneskelige former og figurer.

Birthe har malet i 10 år og deltaget i mange lokale udstillinger.

Birthe Biering malt in acryl. Ihre Bilder sind sehr farbenfroh,

teils abstrakt und teils figürlich oder figurativ. Birthe malt

seit 10 jahren und hat an einer Reihe lokaler ausstellungen

teilgenommen.

Birthe Biering paints in acrylic. Her paintings are colourful,

partly abstract and partly figurative. Birthe has been painting

for 10 years and has participated in several local exhibitions.

Besøg efter aftale.

Besuch nach Absprache.

Visits by appointment


15 16

Marianne Lynge

Besøg værkstedsbutikken glaSign glaskunst og lad dig fascinere

af glassets univers. glaskunstneren Marianne Lynge

arbejder i koldglas samt maler på glas. Der arbejdes gerne

med mange forskellige farver sammen, eller i match farver.

Besuchen Sie den Werkstattladen glaSign glaskunst und

lassen Sie sich faszinieren vom glasuniversum der Künstlerin

Marianne Lynge. Sie arbeitet mit Kaltglas und sie malt auf

glas. gerne kombiniert sie viele verschiedene farben oder

arbeitet in passenden farben.

Visit the workshop glaSign glass art and be fascinated by

the universe of glass created by Marianne Lynge, a glass

artist working with cold glass and painting on glass in many

colours.

Besøg efter aftale.

Besuch nach Absprache.

Visits by appointment.

Marianne Lynge

Wesselsvej 41, 4760 Vordingborg

Tlf. 23 96 19 16

www.glasignglaskunst.dk

info@glasignglaskunst.dk

50 cm x 60 cm

Lilian Lyck

Møllevej 6

4760 Vordingborg

Tlf. 55 37 79 09

www.llyck.dk

Lillan Lyck

Lillian Lyck er en alsidig kunstner, der bruger forskellige

materialer til det kunstneriske udtryk. Lillians inspirationskilde

er naturen, omverdenen og det uvisse.

Lillian Lyck ist eine vielseitige Künstlerin. Sie nutzt

verschiedene Materialien für ihren künstlerischen ausdruck.

Ihre In spi rationsquelle ist die Natur, die Umwelt und das

Ungewisse.

Lillian Lyck is a multifaceted artist. She uses different

materials for her artistic expression. Her sources of

inspiration are nature, the world around and the unknown.

KUNST & KULTUR 2011-2012 15


frederiksminde – 60 x 60 cm

16 KUNST & KULTUR 2011-2012

17 18

Lise Særslev

Maleri og design. Mine produkter sælges primært fra:

galleri Hestestalden, Havnestræde 2, 4720 Præstø.

Malerei und Design. Meine Produkte verkaufe ich primär aus

der galleri Hestestalden, Havnestræde 2, 4720 Præstø.

Paintings & design. My work can be found in galleri Hestestalden,

Havnestræde 2, 4720 Præstø.

Lise Særslev

Kristiansmindevej 8

ørslev, 4760 Vordingborg

Tlf. 55 99 91 92 / 21 26 08 92

www.unika-design.dk lisesaerslev@hotmail.dk

Gjalleriet

atelier & gallerie

fragevej 83, 4760 Vordingborg

Tlf. + 45 26 24 99 90

www.freewebsite.dk/gjalleriet

gjalleriet

gjalleriet er et lille galleri med skiftende kunstnere.

Se mere om udstillinger: kulturkalenderen og på

www.freewebsite.dk/gjalleriet

gjalleriet ist eine kleine galerie mit wechselnden

ausstellungen. Lesen Sie mehr im Kulturkalender auf

www.freewebsite.dk/gjalleriet

”gjalleriet” is a small gallery presenting artists in changing

exhibitions. Check out the programme at the

“kulturkalender” and at www.freewebsite.dk/gjalleriet


jette jørgensen uddannet på Kunsthåndværkerskolen

i København. arbejder med

bogillustrationer og udsmykningsopgaver

og andre bestillingsopgaver. Sælger oliebilleder

og akvareller ved henvendelse. Ring,

eller send mig en mail for nærmere aftale.

Jette Jørgensen

Sandbergvej 19, Nyråd, 4760 Vordingborg

Tlf. 55 34 36 16 / 29 24 36 16

www.tegnerjette.dk

post@tegnerjette.dk

19

jette jørgensen

jette jørgensen, ausgebildet an der

Kunsthandwerkerschule in Kopenhagen,

arbeitet mit Buchillustrationen und ausschmückungen.

Verkauft Ölgemälde und

aquarelle auf anfrage. Bei Interesse anruf

oder Mail.

jette jørgensen is educated at the School

of arts & Crafts in Copenhagen. She does

book illustrations, decoration and other

commission jobs. She sells oil paintings

and watercolours. just call or email to

make an appointment for a viewing.

KUNST & KULTUR 2011-2012 17


18 KUNST & KULTUR 2011-2012

20

Rita juul

jeg arbejder fra mit atelier i Vordingborg, hvor temavalget

og medievalg varierer meget, Der arbejdes med wildlife,

lokale motiver, portrætter og andet.

Bestillingsarbejder udføres efter aftale.

Ich arbeite in meinem atelier in Vordingborg, wobei Themen

und Medien variieren. Ich beschäftige mich mit ”Wildlife”,

lokalen Motiven, Portraits u.v.m.

aufgaben auf Bestellung nach absprache.

I work in my studio in Vordingborg, where choice of theme

and medium vary a lot. I work with wildlife, local motives,

portraits and other subjects.

I do commission jobs by arrangement.

Rita Juul

Drosselvej 5, 4760 Vordingborg

Tlf. 20 85 60 61

www.ritajuul.dk

rita@ritajuul.dk

Jytte E. Nielsen

Skovhusevej 11

4773 Stensved

Tlf. 55 38 63 37

stiggaarden@privat.dk

21

jytte e. Nielsen

jytte e. Nielsen maler naturalistisk og abstrakt, uden den

”røde tråd” – men ofte mennesker. Hun benytter akryl eller

olie på lærred eller træ.

jytte e. Nielsen malt naturalistisch und abstrakt, ohne ”roten

faden” – oft sind Menschen ihr Thema. Sie malt in acryl

oder Öl auf Leinwand oder Holz.

jytte e. Nielsen paints both naturalistic and abstract pictures

without any main thread but often people are her inspiration.

jytte paints in acrylic or oil on canvas or wood.

Åben efter aftale.

Geöffnet nach Absprache.

Open by appointment.


22 23

gitte Ditte gersdorff

for dem der elsker malerier med engle, feer, blomster og dyr,

er gitte Dittes Healings Malerier et besøg værd. Ring og få en

aftale. gitte Ditte er autodidakt billedkunstner.

Lieben Sie Malereien mit engeln, feen, Blumen und Tieren?

Dann sollten Sie gitte Ditte in Langebæk anrufen und einen

Besuch vereinbaren. gitte Ditte ist autodidakt.

Do you love paintings with angels, fairies, flowers and

animals? Then you should see gitte Ditte Healings paintings.

Call for an appointment. gitte Ditte is autodidact.

Gitte Ditte Gersdorff

Stensbyvej 9, 4772 Langebæk

Tlf. + 45 55 56 14 24

www.gitteditte.dk

gitteditte@caberlain.dk

Drude østergård

Drømmebilleder kalder jeg mine malerier. De bliver skabt ud

fra mine indre billeder, intuitivt. Inspiration kan også hentes

via naturen, såvel som fra andre kunstnere. jeg maler med

olie på lærred og karton.

Traumbilder nenne ich meine Malereien. Sie entstehen

intuitiv aus meinen inneren Bildern. Inspiration finde ich in

der Natur oder bei anderen Künstlern. Ich male mit Öl auf

Leinwand und Karton.

I call my paintings dream pictures. They are intuitively

created out of my inner pictures. I also get inspiration from

nature and other artists. I paint in oils on canvas and

cardboard.

Drude Østergård

Langebæk gade 12, 4772 Langebæk

Tlf. + 45 30 54 13 62

www.center-of-light.com/drømmebilleder

drudeostergaard@mail.dk

KUNST & KULTUR 2011-2012 19


Sanne Werner

atelier - galleriet

Lilliendalsvej 30, 4735 Mern

Tlf. 55 99 77 96 / 20 72 28 63

sanne.werner@hotmail.com

20 KUNST & KULTUR 2011-2012

24

Sanne Werner

I atelier – galleriet, i det gamle savværk i Mern udstiller

Sanne Werner egne værker – hovedsagelig akrylmalerier,

men også akvareller, gouache og skulptur. ”jeg arbejder

naturalistisk, såvel som abstrakt og fortællende –

alt afhængig af min inspiration.”

Lyset, glæden, farven...

dirrer i dig og omkring dig

gud ser - gud ler...

alt er... lige her.. Se!

In der atelier – galerie, im alten Sägewerk in Mern stellt

Sanne Werner eigene Werke aus – hauptsächlich Malereien

in acryl, aquarelle. gouache und Skulptur. ”Ich arbeite

naturalistisch, aber auch abstrakt und erzählend –

abhängig von der Inspiration.“

Sanne Werner exhibits her own work in the atelier-galleriet

at the old sawmill in Mern– mainly acrylic and

watercolour paintings, but also gouache and sculpture.

“My work is naturalistic as well as abstract and narrative –

depending on my inspiration.”

Åben efter aftale.

Geöffnet nach Absprache.

Open by appointment.


25 26

Kirsten Vibeke andersen Heidi Bruun Pedersen

Uddannet billedkunstner. elev af bl.a. gerda Swane.

Udstillet mange steder i ind- og udland siden 1994. Inspiration:

naturen, mennesker, rejser og fantasien. Teknik oftest

olie på lærred. Medstifter af Åbent atelier, Vordingborg.

ausgebildete Künstlerin. Schülerin von u.a. gerda Swane.

ausstellungen im In- und ausland seit1994. Inspiration:

Natur, Menschen, Reisen und die Phantasie. Öl auf Leinwand.

Mitbegründer der Tage des offenen ateliers, Vordingborg.

educated painter. Pupil of among others gerda Swane.

exhibitions in Denmark and abroad since 1994. Inspiration:

nature, people, travels and her imagination. oil on canvas.

Co-founder of “open Studio” in Vordingborg.

Åben efter aftale.

Geöffnet nach Absprache.

Open by appointment.

Tlf. 55 73 41 37 / 23 31 41 33

Kirsten Vibeke Andersen

atelier / galleri

Vordingborgvej 10, 4773 Stensved

www.kivan.dk

kivan@get2net.dk

Klovnen lever i os alle. Skulptur 28 cm

Keramikeruddannet hos anne Lise Bruun Pedersen, en af

europas fremmeste keramikere. ”Raku teknikken fascinerer

mig. Hver ting har sin egen historie: korset, skålen eller

engleflisen. Inspirationen finder jeg i kristendommen,

historien, eventyr, menneskene og naturen omkring mig.”

Keramikerausbildung bei anne Lise Bruun Pedersen, einer

der führenden Keramiker europas. ”Die Raku Technik

fasziniert mich. jedes Ding hat seine eigene geschichte:

Kreuz, Schale oder die engelfliesen. Meine Inspirationen

finde ich im Christentum, der geschichte, Märchen,

Menschen und in der Natur um mich herum.”

educated as a ceramist by anne Lise Bruun Pedersen, one

of europe’s finest ceramists. “The Raku technique fascinates

me. everything has its own story: the cross, the bowl or the

angel tile. I find my inspiration in Christianity, history,

fairytales, people and nature.”

Heidi Bruun Pedersen

Bydammen 18, Lekkende, 4735 Mern

Tlf. 55 99 50 20

www.heidibruunpedersen.dk

bruunp@tdcadsl.dk

KUNST & KULTUR 2011-2012 21


22 KUNST & KULTUR 2011-2012

27 28

Per Henriksen jensen Potter v/ Lillian jensen

Per Henriksen er maler og fotokunstner fra Præstø, hvor

han nu på tiende år har malet, fotograferet og udgivet sine

værker i form af kort, fotostater og årskalendere fra Sjælland,

Lolland og fyn. Hans akvarelteknik er den klassisk/naturalistiske.

Per Henriksen fremstiller selv sine ting i sit printværksted

akku art. Se galleri på hjemmesiden.

Per Henriksen ist Maler und fotokünstler aus Præstø. Seit

zehn jahren publiziert er Kunstkarten, Poster und

Kalender von Seeland, Lolland und fünen. er arbeitet

klassisch naturalistisch in aquarelltechnik. Seine Drucke

entstehen in der eigenen Druckwerkstatt “akku art”.

Beachten Sie die Homepage.

Per Henriksen is a painter and photographic artist from

Præstø. for a period of ten years he has been painting,

photographing and presenting his works as cards, prints and

year calendars from Zealand, Lolland and funen. His

watercolour technique is classic naturalistic.

Per Henriksen produces his works in his print workshop

“akku art”. you can visit his gallery on his website.

Per Henriksen

Hestehavevej 78, 4720 Præstø

Tlf. 55 99 20 32 / 27 62 54 55

www.akku-art.dk

per@akku-art.dk

Hos jensen potter laves lertøj efter gamle teknikker, med

et moderne udtryk. Der arbejdes meget med begitninger i

mange pastelfarver. Desuden laves der mange urtepotter.

alt er hånddrejet. Mine produkter spænder fra urtepottter til

kopper, kander bagefade,vaser etc.

Butikkens åbningstider kan ses på hjemmeside.

“jensen Potter” stellt Steingut in traditioneller Technik mit

modernem ausdruck her. alles ist handgedreht, dekoriert

in Schlickertechnik und glasiert in Pastellfarben. alles von

Tassen, Kannen, Schalen bis zu Vasen und übertöpfen.

at “jensen Pottery”, ceramics are made using the old

techniques but with a modern touch. The potter works a lot

with slips in many pastel colours and all products are hand

turned. The products come in a varied range, from

flowerpots to cups, jugs, baking trays, vases, etc.

Check out the opening hours on the website.

Jensen Potter

adelgade 16, 4720 Præstø

Tlf. 40 91 65 81

www.jensenpotter.dk

jensenpotter@mail.dk


29 30

Rødeled Pottemagerværksted

Rødeled er Danmarks ældst fungerende pottemageri, bygget

i 1898 af Hans Peter Knudsen og i familiens eje frem til 1990.

I dag ledes værkstedet af pottemageren Lillian jensen og

fungerer som beskyttet værksted. Der fremstilles smuk og

nutidig brugskunst efter de gamle håndværks traditioner.

Rødeled ist Dänemarks älteste arbeitende Töpferwerkstatt;

gegründet 1898 von H.P. Knudsen, in familienbesitz bis 1990.

Heute wird die Werkstatt von der Töpferin Lillian jensen

geleitet, als ”beschützte” Werkstatt. Hier entsteht schöne

gebrauchskunst in traditionellem Handwerk.

Rødeled is the oldest operating pottery in Denmark, built

in 1898 by H. P. Knudsen and owned by the Knudsen family

until 1990. Today the Rødeled foundation is a working

museum. The pottery is produced according to old

traditions. But these traditions are also developed in order

to find new expressions.

Rødeled Pottemagerværksted

Det beskyttende værksted Vordingborg

Rødeledvej 1

4720 Præstø

Tlf. 55 99 10 31

galleri Hestestalden v/ Lise Særslev

I 2003 blev galleri Hestestalden på initiativ af Lise Særslev

indrettet i en hestestald i det røde pakhus i Havnestræde.

Pakhuset er opført i 1856 af købmand grønvold. Bygningen

er i dag fredet og hestestalden fremstår som oprindelig.

galleriet kan foruden den faste stabs udstillinger byde på:

månedens gæst.

2003 wurde die galerie Hestestalden auf Initiative von Lise

Særslev im ehemaligen Pferdestall des roten Lagerhauses

in der Havnestræde in Præstø eingerichtet. Heute steht

es unter Denkmalschutz und der Pferdestall ist in seinem

ursprünglichen Zustand erhalten. Die galerie stellt eine

Reihe fester Künstler aus und jeden Monat die Werke eines

gästekünstlers.

gallery Hestestalden in the old stable of the red warehouse

on Havnestræde in Præstø is the initiative of Lise Særslev

in 2003. The warehouse is a protected building and the

stable has been restored to its original condition. The gallery

exhibits work by a group of artists and there is a guest artist

every month.

Åbningstider:

Forår og efterår - fredag 14 - 17 og lørdag 10,30 -13,30

Sommer - hverdage 14 - 17,30 og lørdag 10,30 -13,30

Galleri Hestestalden

Havnestræde 2

4720 Præstø

Tlf. 55 99 91 92

www.galleri-hestestalden.dk

KUNST & KULTUR 2011-2012 23


semipermeable skæve eksistenser

på en endnu uidentificeret asteroide

i et fjernt solsystem

Galleri Jopie

jopie von Horn

Duevangen 12, Stavreby, 4720 Præstø

Tlf. 21 83 86 21

www.jopie.dk jopiedk@gmail.com

24 KUNST & KULTUR 2011-2012

foto netop modtaget

og offentliggjort

efter rejse på 2000 lysår i rummet

31

galleri jopie

det får en til at spekulere på

hvor langt de mon i dag

er nået i deres udvikling

Billedkunstner, uddannet på Designskolen

og Statens Teaterskole. elev hos

billedhugger Mogens Bøggild.

Udstillinger i ind- og udland. Medlem af

kunstnergruppen MaRgaRINeN.

Malerier, klip, collage, skulpturer. afholder

tegne-/malekurser. Holder foredrag.

Maler, ausgebildet an der staatlichen

Designschule und Theaterschule. Schüler

des Bildhauers Mogens Bøggild.

ausstellungen im In- und ausland.

Mitglied der Künstlergruppe Margarinen.

Malerei, Papierschnitt, Collage,

Skulptur. Hält Zeichen- und Malkurse,

sowie Vorträge.

Pictorial artist, educated at the ”Design

School” and the ”State Theatre School”.

also a student of sculptor Mogens

Bøggild. Has had exhibitions in Denmark

and abroad, and is a member of the art

group “The Margarine”.

Presents paintings, paper cuts, collage

and sculptures. gives courses in drawing

and painting and holds lectures as well.

Værksted og udstilling åbent dagligt

11 - 16. Lukket mandag.

Lukket grundet arbejde og udstilling i

Paris 15. aug - 15. sep 2011.

svaret er 2000 lysår væk


32

Smykkeriet

Håndlavede smykker i guld og sølv samt Soja-sølvsmykker fra Bolivia.

Handgefertigter Schmuck in gold und Silber, sowie Soja Silberschmuck aus Bolivien.

Handmade jewellery in gold and silver, as well as Soja silver jewellery from Bolivia.

Butik og Perleri i Stege (Luffes gård):

Åbent tirsdag – fredag: 11 – 17 og

lørdag: 10 – 13.

Butik og værksted i Gl. Kalvehave:

Åbent tirsdag – fredag: 10 – 17

SMYKKERIET

v/ Flemming Scheldt

Bygaden 6, gl. Kalvehave, 4771 Kalvehave

Tlf. 55 38 88 50

www.smykkeriet.com

Laden und Perlerei in Stege (Luffes gård):

Dienstag – Freitag 10-17 und

Samstag 10-13.

Geschäft und Werkstatt in Gl. Kalvehave:

Dienstag – Freitag 10-17

Shop and pearls in Stege (Luffes gård):

Open Tuesday – Friday: 11 – 17 and

Saturday: 10 – 13.

Shop and workshop in Gl. Kalvehave:

Open Tuesday – Friday: 10-17

KUNST & KULTUR 2011-2012 25


33

annette Tjørnemark

annette Tjørnemark arbejder med stentøjsskulpturer, men

også med brugsting som krukker, skåle og fade, alt i mat

blågrøn glasur. ”alle mine arbejder er modelleret op i

hånden, og denne langsommelige metoder giver den lille

vridning eller skævhed, som gør tingene mere organisk

eller skulpturel”.

annette Tjørnemark arbeitet mit Skulpturen aus Steinzeug,

sowie gebrauchsgegenständen aus Keramik, alle in

mattgrüner glasur. ”alle meine Werke sind handmodelliert

und diese langwierige Methode gibt den gegenständen ihre

organische form.“

annette Tjørnemark works with stoneware sculptures, but

also with articles for everyday use in matte blue-green

glazing. “all my works are hand-modelled, and this slow

method makes the objects more organic or sculptural.”

Annette Tjørnemark

Bogø Hovedgade 12

4793 Bogø By

Tlf. 43 90 44 59


Per-René Larsen – Varmt glas unika, produktion og skulptur

Heléne Sandegård – Maleri, tegning og collage

Per-René Larsen – Warm glas Unikate, Produktion und Skulptur

Heléne Sandegård – Malerei, Zeichnung und Collage

Per-René Larsen – hot glass unique, production and sculpture

Heléne Sandegård – painting, drawing and collage

Galleri Fanefjord Glas

fanefjord Kirkevej 58

4792 askeby

Tlf. 55 81 73 09

www.fanefjordglas.dk

34

galleri fanefjord glas

Åbent/Geöffnet/Open:

I sæson oftest 11-17 og allerbedst efter aftale.

In der Saison meist 11-17. Am besten nach Absprache.

In the summer season mostly 11.00 – 17.00.

Preferably by appointment.

KUNST & KULTUR 2011-2012 27


28 KUNST & KULTUR 2011-2012

35 36

Klaus Titze

“jeg arbejder med fletværk fra pil til rum og landskaber.

Mit speciale er organiskformede unikke kurve i rulleteknik

og skulpturer i kombination med ler, gips, beton, gummi

og sten.”

Ich arbeite mit flechtwerk aus Weide zur Raum- und

Landschaftsgestaltung. Mein Spezialgebiet sind organisch

geformte Körbe in Rolltechnik und Skulpturen in

Kombination mit Ton, gips, Beton, gummi und Stein.

”I work with basketry of willow as decorative elements in

rooms and landscapes. My specialities are organic forms

in baskets and sculptures in combination with clay, plaster,

concrete, rubber and stone.”

Se åbningstider på hjemmesiden.

Finden Sie die Öffnungszeiten auf der Homepage.

For opening hours see homepage.

Galleri Fletværk ved Klaus Titze

Hårbøllehuset

Vindebækvej 48, 4792 askeby

Tlf. + 45 29 70 25 43

www.klaustitze.dk

Skulptur af Tage andersen

Smykkemuseum

Skiftende udstillinger på museet og galleri. oplev arbejdende

værksted. Kurser: alle tirsdage og fredage 15.00 - 17.00, eller

efter aftale.

Wechselnde ausstellungen im Museum und in der galerie.

erleben Sie die arbeitende Werkstatt. Kurse immer Dienstag

und freitag: 15.00 - 17.00 Uhr oder nach absprache.

Changing exhibitions in the museum and gallery.

See the working workshop.

Courses every Tuesday and friday: 3 – 5 pm or

by appointment

Smykkemuseum

Hjørnet 6

Store Damme

4792 askeby

Tlf./ fax + 45 55 81 76 08


else Korn er medlem af Billedkunstnernes forbund og Kvindelige

Kunstneres Samfund.

olie og akryl på lærred. Talrige censur og gruppe-udstillinger.

Mitglied der Internationalen gesellschaft der bildende Künste.

Öl und acryl auf Leinwand. Zahlreiche zensurierte einzel- und

gruppenausstellungen.

Else Korn

Præstebjergvej 8 B, 4792 askeby

Tlf. 55 82 66 02

www.artguidedenmark.dk

korn@paradis.dk

37

else Korn

Member of the International association of art. oil and acrylics

on canvas. Multiple censored, separate and group exhibitions.

KUNST & KULTUR 2011-2012 29


acryl på lærred, 100 x 100 cm

38

jane Solby

jane Solby maler nonfigurative billeder med poetisk udtryk.

Hun maler i akryl på lærred hvor forskellige materialer er lagt

på ved grundingen så det giver en anden dybde. Processen

er lag på lag og inspiration hentes tit i naturens farver.

jane Solby malt nonfigurative Bilder mit poetischem

ausdruck in acryl auf Leinwand, wobei sie bereits bei der

grundierung verschiedenen Materialen einarbeitet, was den

Bildern eine besondere Tiefe gibt. Lage auf Lage entsteht

und die Natur steht Pate bei der Inspiration.

jane Solby paints non figurative paintings with poetic

expression in acrylic on canvas, where she already in the

priming uses different materials, which gives the paintings

a special depth. Layer on layer evolves, whereas nature is a

constant inspiration

Åben efter aftale.

Geöffnet nach Absprache.

Open by appointment.

Galleri Solby

v/ Jane Solby

grønsundvej 230, Ny æbelnæs, 4780 Stege

Tlf. 29 80 09 09

www.janesolby.dk jane.solby@webspeed.dk


“DoLoR+VIa (vita)” tryk, tusch, akvarel, 123 x 300cm

Claudio Bannwart

Rytzebækvej 28, Hjelm

4780 Stege

Tlf. 55 81 67 20

claudiobannwart@pc.dk

39

Claudio Bannwart

Maler og grafiker, fortrinsvis akvarel og linoleumstryk af blomster og mønske

landskaber. Medlem af Billedkunstnernes forbund og De Danske grafikere.

Maler und grafiker, hauptsächlich in aquarell und Linoldrucke mit Blumen und

mönschen Motiven. Mitglied des dänischen Billedkunstnernes forbund und De

Danske grafikere.

Painter and lithographic artist. Linoleum print and watercolours with flowers

and motives from Møn. Member of the Danish Billedkunstnernes forbund and

De Danske grafikere.

Åben efter aftale.

Geöffnet nach Absprache.

Open by appointment.

“HeLIaNTUS”, tryk, akvarel, 40 x 40cm

KUNST & KULTUR 2011-2012 31


32 KUNST & KULTUR 2011-2012

40 41

finn Holm Heidi Moe Weinreich

olie- og akrylmalerier, især inspireret af den mønske natur

og omgivelserne I øvrigt. Inspiration omsættes til såvel

naturalistiske som mere abstrakte fortolkninger. Udstilling i

”galleri Pakhuset”, Klintholm Havn. atelieret på

hjemmeadresse er åbent de fleste dage samt efter aftale.

Öl- und akrylmalerei, inspiriert von der mønschen Natur

und Umgebung. Die Inspirationen werden naturalistisch,

aber auch abstrakt umgesetzt. ausstellung in der galerie

Pakhuset in Klintholm Hafen. Das heimische atelier ist nach

absprache geöffnet.

finn paints in oil and acrylic and is mainly inspired by the

nature in Møn and the environment generally. He transforms

his inspiration into naturalistic and also more abstract

interpretations. exhibits in “galleri Pakhuset”, Klintholm

Harbour. His home studio is open most days and

by appointment.

Finn Holm

græskevej 19, 4780 Stege

Tlf. 55 81 24 49

www.finnholm.dk

mona.finn@holm.mail.dk

Stemningsfyldt og livsbekræftende billedkunst malet med et

lyst sind. Malerierne er fyldt med positiv energi og farvernes

betydning og indvirkning på sindet er vigtig for kunstneren.

Mennesker og blomster er hendes yndlingsmotiver, gengivet

med frihed og fantasi.

Kontakt kunstneren for en uforpligtende visning.

Stimmungsvolle und lebensbejahende Malerei, gefüllt mit

positiver energie. Der Künstlerin sind farbbedeutung und

ihre Wirkung auf die Sinne wichtig. Menschen und Blumen

sind ihre Lieblingsmotive, interpretiert mit freiheit und

Phantasie. Kontakten Sie die Künstlerin zwecks

unverpflichtender ansicht.

The artist presents atmospheric pictorial art painted with

a light touch. The paintings are filled with positive energy,

and the colours’ meaning and influence on the mind are

important to the artist. Her favorite motives are people and

flowers, depicted in a free and imaginative way.

you can contact the artist for a showing, without obligation.

Heidi Moe Weinreich

4780 Stege

Tlf. 23 70 04 15

www.heidis.dk

heidi@heidis.dk


42

Birthe Christensen

Møns 7 vidundere, 50 x 60 cm frederik VI med familie, 42 x 52 cm

”jeg er ”kludekunstner”, delvis autodidakt. Tegner og former med

min symaskine. Materialer og stoffer i forskellige farver. jeg

holder af at lave portrætter, natur eller collager. Motiverne henter

jeg fra Møns smukke natur, aviser, foto, kunstbøger m.m.”

”Ich bin ein ”Lumpenkünstler”, teilweise autodidakt. Ich

zeichne und forme mit meiner Nähmaschine. Materialien und

Stoffe verwende ich auf unterschiedlichste Weise. Ich halt viel

von Portraits, Natur und Collagen. Motive finde ich in Møns

schöner Natur, auf fotos und in Kunstbüchern.”

”I am a ”patchwork artist”, partly autodidact. I draw and form with

my sewing machine. Materials and fabrics in various colours.

Birthe Christensen

engvej 3, 4780 Stege

Tlf. 55 86 13 01

www.bcbilledvaerksted.dk

bich@stegenet.dk

I love making portraits, landscapes or collages. My source of

motives are the beautiful landscape of Møn, newspapers, photos,

art books etc.”

Galleri Warrer, Ulvshale

Billedværkstedet, Engvej 3, Stege

Åben efter aftale.

Geöffnet nach Absprache.

Open by appointment.

KUNST & KULTUR 2011-2012 33


anne grethe udstiller i galleri Pakhuset, Klintholm Havn fra maj til

september. Modtager gerne besøg i eget atelier på Holmsvej 7.

anne grethe stellt von Mai – September in der galleri Pakhuset,

Klintholm Havn, aus. Sie öffnet auch gern ihr atelier Holmsvej 7.

anne grethe exhibits from May – September in the gallery Pakhuset,

Klintholm Havn, Møn. She also opens her studio in Holmsvej 7.

Åben efter aftale.

Geöffnet nach Absprache.

Open by appointment.

Anne – Grethe Esmann

Holmsvej 7, Lendemarke, 4780 Stege

Tlf. 24 26 96 14

www.anneg.dk

anneg@anneg.dk

34 KUNST & KULTUR 2011-2012

43

anne – grethe esmann


Liza’s gallery drives af kunstnerparret Rupert

Sutton og Liza Krügermeier. I galleriet præsenteres

malerier og kunsthåndværk i en afslappet

atmosfære midt i Stege by. Skiftende udstillinger

året igennem, både med lokale og internationale

kunstnere.

Liza‘s gallery wird geleitet vom Künstlerpaar

Rupert Sutton und Liza Krügermeier. Die galerie

zeigt Malerei und Kunsthandwerk in entspannter

atmosphäre mitten in Stege. Wechselnde ausstellungen

mit lokalen und internationalen Künstlern.

Liza’s Gallery

v/ Liza Krügermeier & Rupert Sutton

farverstræde 6, 4780 Stege.

Tlf. + 45 40 74 71 22

www.lizasgallery.com info@lizasgallery.com

44

Liza’s gallery

Liza’s gallery is run by the artist couple Rupert

Sutton and Liza Krügermeier. The gallery presents

paintings, arts and crafts in a relaxed

atmosphere in the centre of Stege. exhibitions

change throughout the year and feature local

and international artists.

Åbent tirsdag til søndag i perioden april til

december. Mandag lukket.

Open Tuesday to Sunday from April to

December. Mondays closed.

KUNST & KULTUR 2011-2012 35


36 KUNST & KULTUR 2011-2012

45 46

Bent Rune

”I mit galleri i Luffes gård viser jeg udover originaler, mange

tryk, kort og mindre indrammede billeder.

jeg er uddannet fra Kunsthåndværkerskolen i København

og School of Visual arts i New york. efter i mange år at have

arbejdet med pastel, beskæftiger jeg mig i dag mest med

akvarel og akryl. Mine motiver finder jeg dels her på Møn, og

dels på rejser til bl.a. Toscana og forskellige storbyer.”

”In meiner galerie in Luffes gård zeige ich originale, Drucke,

Karte und kleinere gerahmte Bilder. Nach meiner ausbildung

an der Kunsthandwerkerschule in Kopenhagen habe ich

viele jahre mit aquarell und acryl gearbeitet. Meine Motive

finde ich auf Møn und auf meinen Reisen.”

”In my gallery in Luffes gård I show originals, printings,

cards and small framed paintings. after my education at The

School of arts, Craftarts in New york I now mainly work with

watercolour and acrylics. I find my motifs on Møn and when

travelling.”

Åbent hele året.

Ganzjährig geöffnet.

Open all year round.

Bent Rune

”Luffes gård”

Storegade 18, 4780 Stege

Tlf. 55 82 69 69 fax 55 82 65 04

www.bentrune.dk bentrune@mail.tele.dk

Niels Peter andreasen

Vandrefalk, Møns klint. akvarel, 52 x 67 cm

overvejende emner fra naturen, fugle, landskaber, men

arbejder gerne frit fabulerende i mange tekniker, mest tusch,

akvarel, blyant, akryl, tempera og olie.

überwiegend Themen der Natur, Vögel, Landschaften;

gerne frei fabulierend in verschiedenen Techniken: Tusche,

aquarell,

Mostly themes from nature, birds, landscapes. Niels Peter

likes to give his imagination free rein in different techniques:

ink, watercolour, charcoal, tempera and oil.

Åben efter aftale.

Geöffnet nach Absprache.

Open by appointment.

Niels Peter Andreasen

Ulvshalevej 333 a, Ulvshale, 4780 Stege

Tlf. 55 81 85 18

www.npa-ulvshale.dk

npa.ulvshale@mail.tele.dk


47

Noorbohandelen

Noorbohandelen på Nyord sælger unikt kunsthåndværk

og maleri fra eget værksted. Den historiske lodsgård huser

derudover den lokalhistoriske udstilling om øen og byen

Nyord og en specialbutik for spiritus i løsvægt, gode vine og

mønske specialiteter.

Noorbohandelen auf Nyord verkauft Kunsthandwerk Unikate

und Malerei aus eigener Werkstatt. Der historische Lotsenhof

beherbergt außerdem die lokalgeschichtliche ausstellung

über die Insel und einen Hofladen mit Spirituosen, Wein und

lokalen Spezialitäten.

Noorbohandelen on Nyord sells hand crafted products and

paintings from their own workshop. The historical pilot

house also contains an exhibition from the island and the

town of Nyord and a shop with good wine from the cask and

local specialities.

Åbent hele året. Ganzjährig geöffnet. Open all year round.

Noorbohandelen

Nyord Bygade 1, Nyord, 4780 Stege

Tlf. 51 78 04 48 fax 55 82 61 11

www.noorbohandelen.dk

info@noorbohandelen.dk

48

Tenja Skotte

flettehuset er rammen om arbejdende værksted,

udstillinger, salg af flettematerialer og Dansk brugskunst.

oplev den unikke atmosfære ved Stege Nor som gæst eller

flettekursist. Tenja Skotte arbejder med pil I alle størrelser,

fra små fine tasker til havehegn.

Das “flettehus” ist arbeitende Werkstatt, ausstelllungs-

und Kursuscenter. Verkauf von flechtwaren & -materialien

und dänischem Kunsthandwerk. genießen Sie die besondere

Umgebung am Stege Nor als Besucher oder

Kursusteilnehmer. Von der feinen kleinen Handtasche

bis zum gartenzaum.

The ´Wickerwork House` offers workshops, exhibitions and

sale of wickerwork material and Danish design, arts and

crafts. experience the unique atmosphere at Stege Nor as a

guest or participant in one of the workshops. Tenja Skotte

works in willow in all sizes, from small delicate bags to

garden fences.

Åbent/geöffent/open:

Tirsdag – fredag 11-17, Lørdag 10-14

Dienstag-Freitag 11-17, Samstag 10-14

Tuesday – Friday 11-17, Saturday 10-14

Samt efter aftale.

Tenja Skotte Værksted og Galleri

fiskerstræde 18

4780 Stege

Tlf. 45 40 77 86 03

www.tenjaskotte.dk pileflet@tenjaskotte.dk

KUNST & KULTUR 2011-2012 37


Inspirationen kommer ofte fra naturen, og det er især elementer

med energi, f.x. vind, stråler og strømninger, der indgår i mine

abstrakte billeder. I de senere år har det figurative fået større

plads – ikke mindst kvindebilleder, og nu også fugle – men

også skulpturer er det blevet til – sågar en oprørsk rytterstatue.

Mange af mine aktuelle værker udstilles i galleri Warrer, hvor

også værker fra andre kunstnere kan ses.

Meine Inspiration kommt oft aus der Natur, und es sind besonders

die elemente mit energie, wie Wind, Strahlen und Strömungen,

die in meine abstrakten Bilder eingehen. In den letzten

jahren hat das figurative seinen Platz gefunden. auch Skulptu-

Bent Warrer

Hovedskovvej 20

4780 Stege

Tlf. 55 86 10 77

www.galleriwarrer.dk

38 KUNST & KULTUR 2011-2012

49

Bent Warrer

ren interessieren mich – sogar ein aufrührerischer Reiter. Viele

meiner aktuellen Werke zeige ich in der galerie Warrer, wo ich

auch andere Künstler ausstelle.

My inspiration often comes from nature, and it is especially

elements with energy like wind, rays and currents, which are

part of my abstract paintings. Lately the figurative element has

played a larger role. Sculptures also interest me. Many of my

current works are exhibited in galleri Warrer, where you can also

see works by other artists.

Åbent torsdag - søndag kl. 11 – 17

Juli og august åbent hver dag kl. 11 – 17


50

Møns største galleri og café med over 40 kunstneres værker.

Desuden lækkert tøj og design til hjemmet.

Åbent/ Geöffnet/ Open:

Torsdag – søndag kl. 11 – 17. juli og august åbent hver dag

kl. 11 – 17. eller efter aftale på 5586 1077.

Se også www.galleriwarrer.dk

Donnerstag – Sonntag von 11 –17. juli und august jeden Tag

von 11 – 17. oder nach absprache.

Siehe auch www.galleriwarrer.dk

Thursday – sunday: 11.00. – 17.00. july and august open

every day 11 – 17. or by appointment.

See www.galleriwarrer.dk

Galleri Warrer

Hovedskovvej 20

4780 Stege

Tlf. 55 86 10 77

www.galleriwarrer.dk

galleri Warrer

51

Torben Keramik

“Storeklint” motiv fra Storeklint Møn, olie og acryl, 116 x 116 cm

Velkommen til vort galleri, keramiske værksted og atelier.

Spændende malerier, inspireret af den mønske natur, højbrændt

stentøj I smukke glasurer og håndmalet lertøj med

motiver fra den danske flora.

Willkommen in unserer galerie, keramischen Werkstatt und

atelier. Malerei, inspiriert von der mönschen Natur, Steinzeug

in schönen glasuren und handbemaltes Steingut mit

Motiven dänischer flora.

Welcome to our gallery, ceramic workshop and studio. We

present interesting paintings inspired by by the nature on

Møn, beautifully glazed stoneware and handpainted pottery

with motives from the Danish fauna.

Juni – September

Torsdag – Lørdag 11-17 eller efter aftale.

Donnerstag – Samstag 11-17 oder nach Absprache.

Thursday – Saturday 11-17 or by appointment.

Torben Keramik, Klosterskov

v/ Torben Petersen

Klostervej 45, Spejlsby, 4780 Stege

Tlf. 55 81 32 04 / 40 44 48 04

www.torbenkeramik.dk

KUNST & KULTUR 2011-2012 39


Hanne Birkedal har siden 1995 udstillet i hele landet, samt

Tyskland. Udstiller i galleri Pakhuset, Klintholm, samt eget galleri

på Hagesvej 13, Stege. Det er især modernistiske og koloristiske

akrylbilleder, desuden moderne ikoner.

Kurser for voksne, samt børnekunstgrupper.

Åbent efter aftale.

Hanne Birkedal stellt seit 1995 in ganz Dänemark und auch in

Deutschland aus. Im Sommer findet man ihre Werke in der galerie

Pakhaus, Klintholm, wie auch in ihrer eigenen galerie Hagesvej

13, Stege.Thema sind modernistische und farbenfrohe

acrylmalereien und moderne Ikonenbilder.

Hanne Birkedal

Hagesvej 13, 4780 Stege

Tlf. 40 15 08 88

www.madonnagalleriet.dk

birkedal.hanne@gmail.com

40 KUNST & KULTUR 2011-2012

52

Hanne Birkedal

Kurse für Erwachsene und Kinderkunstgruppen.

Geöffnet nach Absprache.

Since 1995, Hanne Birkedal has exhibited all over Denmark and in

germany. She exhibits in galleri Pakhuset in Klintholm and in her

own gallery at 13 Hagesvej in Stege where you will find modern

and colourful acrylic paintings and icons.

Hanne Birkedal offers painting courses for adults and children.

Open by appointment.


Lasse Hansen og Inger Odgaard

Mosesvinget 7

4791 Borre

Tlf. + 45 22 16 09 64

Tlf. + 45 60 71 06 96

53

Lasse Hansen og Inger odgaard

Inger odgaard: Maleri

Lasse Hansen: fotografi

Åben efter aftale.

Geöffnet nach Absprache.

Open by appointment.

KUNST & KULTUR 2011-2012 41


42 KUNST & KULTUR 2011-2012

54

ole ørnum

Udstilling/fremstilling af håndlavede møbler og bolig interiør

af eget design fra eget værksted. Designet er udført i træ og

er både af moderne og mere klassisk karakter. Udstillingen

viser et lille udsnit af de mange muligheder - opgaverne

udføres også efter egne ønsker og mål. Har egen udstilling

på hjemmeadressen, besøg efter aftale.

ausstellung/ Produktion von handgearbeiteten Möbeln und

Wohninterieur nach eigenem Design aus eigener Werkstatt.

entworfen und ausgeführt in Holz in modernem und

klassischem Design. Die ausstellung zeigt einen kleinen

ausschnitt der vielen Möglichkeiten – es werden auch

auftragsarbeiten und Maßarbeit ausgeführt.

exhibition/production of hand-made furniture and interior

design from his own workshop. The design is made in wood

and is both modern and classic. The exhibition shows a

small selection of the many possibilities – orders taken

according to the customer’s own wishes and dimensions.

Udstilling/Ausstellung/exhibition

Pakhuset Klintholm Havn

Ole Ørnum

Kasperstræde 10

Sømarke, 4791 Borre

Tlf. 55 81 23 05

Mobile 20 94 23 05

fotografi

fotografie

Photography

55

Morten Pihl

Salg/Verkauf/Sale

Noorbohandelen, Nyord Bygade 1, Nyord

www.lokalprodukter.dk

Foto Workshops

www.mønfoto.dk

Morten Pihl

Stege

Tlf. 41 42 88 78

www.pihl.net

morten@pihl.net


Uddannet fra Koninklijke academie van beeldende Kunsten, Den

Haag. arbejder i dag som maler, tegner og designer. Har bl.a.

illustreret WWf kalender, julemærker og julekort for bl.a. UNICef

og Røde Kors. Har udstillet i Danmark, Schweiz, Tyskland, Holland

etc.

ausgebildet an der Koninklijke academie van beeldende Kunsten,

Den Haag. arbeitet heute als Maler, Zeichner und Designer. Hat

u.a. illustriert den Kalender des WWf, sowie Weihnachtsmarken

und Karten für UNICef, und Rotes Kreuz. ausstellungen

in der Schweiz, Dänemark, Deutschland, Holland etc.

Lise Pflug

Klintevej 460, Magleby, 4791 Borre.

Tlf. 20 86 19 88

www.lisepflug.com

lise_pflug@hotmail.com

56

Lise Pflug

educated from Koninklijke academie van beeldende Kunsten,

Den Haag. Works today as artist with painting and drawing.

among other things she has illustrated the WWf calendar,

Christmas stamps and Christmas cards for UNICef and Red Cross.

Lise Pflug has exhibited in Switzerland, Denmark, germany, The

Netherlands etc.

Kun efter aftale.

Nur nach Voranmeldung.

Only by appointment.

KUNST & KULTUR 2011-2012 43


K.V. Guelito

Liselundvej 25

4791 Borre

Tlf. 44 66 35 58

kjeld@veirup.com

44 KUNST & KULTUR 2011-2012

57

K.V. guelito

Tusch og tempera, 19 x 29 cm Tusch, grafit og akryl lavering, 24 x 41 cm

”Det handler alt sammen om mennesker - oftest i øjeblikke af liv eller død, af transformering

eller skabelse, altid om meningsfyldt intensitet. jeg arbejder stædigt med

klassiske teknikker og udtryksformer i grafik og maleri for at “knække koden” eller

i det mindste at komme nærmere til forståelse af nutidigt liv og forgængelighed.

Derfor er for eksempel også portrætter et meningsfyldt element i mit arbejde.”

”es handelt sich immer um Menschen – oft im entscheidenden augenblick von

Leben oder Tod, um Transformation oder Schöpfung, immer um sinnvolle Intensität.

Ich arbeite beharrlich mit den klassischen Techniken und ausdrucksformen

in der Malerei und graphik, um ”den Code zu knacken” oder zumindest dichter an

ein Verständnis jetzigen Lebens und von Vergänglichkeit zu kommen. Daher sind

Portraits ein sinnvolles element meiner arbeit.”

”It’s all about people – often in decisive moments of life or death, transformation

or creation, always about meaningful intensity. I work unceasingly with classic

techniques and idioms within painting and graphics to “decode” or to obtain a

better understanding of life and mortality. Therefore portraits are meaningful

elements of my work.”

farveætsning/radering, #3 fra Lo Spazio delle Donne,

28 x 40 cm

ætsning - akvatinte, #2 fra Pater Noster, 20 x 30 cm

Mezzotine og ætsning, #12 fra Pater Noster, 20 x 30 cm


58

Birthe jarlbæk

”jeg maler med kærlighed til guldalderen, men med nutidens øjne.”

Malerierne er malet med olie på lærred/træ. Har haft malerskole siden 1995.

Sidste bogudgivelser: Blomstermaling trin for trin, samt Blomster til glæde.

”Ich male mit Liebe zur Klassik, doch mit modernen augen.“

gemalt wird in Öl auf Leinwand oder Holz. Birthe leitet eine

Malerschule seit 1995. 2 Bucherscheinungen: Blumenmalen Schritt für

Schritt und Blumen mit freude.

Birthe jarlbæk was educated at The Royal Copenhagen Porcelain factory

and at the academy for Commercial art. Since 1992 she has made flower

paintings and has had several large special exhibitions.

Åbent hele året rundt: alle dage 13 – 18, onsdag efter aftale.

Ganzjährig geöffnet: täglich von 13 – 18, Mittwochs nach Absprache.

Open all year round: every day 13 – 18, Wednesday by appointment.

Birthe Jarlbæk

Klintholm Havneplads, Klintholm Havn, 4791 Borre

Tlf. + 45 55 81 10 66

www.blomstermaleri.dk

Birthe@jarlbaek.dk

KUNST & KULTUR 2011-2012 45


Mette folmer

Mette arbejder i koldglas teknikken. Hun smelter, støber og

former glasset til unikke skulpturer, skåle, fade og billeder. Meget

ofte er der metaller og naturlige elementer indstøbt i glasset.

Søren arbejder med fotografiet og maleriet

efter aftale, ta’r vi meget gerne mod besøgende i vores værksted/

atelier og udstilling.

Mette Folmer & Søren Madsen

Kraneledvej 14, Mandemarke, 4791 Borre

Tlf. 28 91 55 25 / 46 49 61 05

mettefolmerjensen@hotmail.com

tranemarke@gmail.com

46 KUNST & KULTUR 2011-2012

59

Tranemarkegård

Mette arbeitet mit Kaltglas. Sie schmilzt, gießt und formt glas zu

Skulpturen, Schalen, Platten und Bildern. oft sind Metall oder

natürliche elemente eingeschmolzen.

Søren arbeitet mit Malerei und fotografie.

Nach Voranmeldung laden wir gerne Besucher in unsere

Werkstatt/atelier und ausstellung ein.


Søren Madsen

Mette works with cold glass technique.

She smelts, casts and shapes the glass

into unique sculptures, bowls, dishes

and pictures. often, she casts metal and

natural elements into the glass.

Søren works with photography and

painting.

We are happy to receive visitors in our

studio, workshop and exhibition room.

just make an appointment.

www.tranemarke.dk

KUNST & KULTUR 2011-2012 47


48 KUNST & KULTUR 2011-2012

60 61

Bakkegaard Kunstskole Uffe Hofman andersen

galleri & Kunstskole ved Møns Klint

20 mønske kunstnere

Sommercafe og Bed & Breakfast

galerie & Kunstschule bei Møns Klint

20 mønsche Künstler

Sommercafé und Bed & Breakfast

gallery & art School at Møns Klint

20 artists from Møn

Summer cafe and Bed & Breakfast

Bakkegaard Gæstgiveri

Busenevej 64, Busene, 4791 Borre.

Tlf. 55 81 93 01

www.bakkegaarden64.dk

info@bakkegaard.eu

”familie” . olie 80 x 80 cm.

oliemalerier og skulpturer. arbejder meget med humoren i

kunsten. finder inspiration i menneskers daglige gøren i arbejde

og fritid og i den fantastiske natur på østmøn. Udstiller

i kunstforeninger, er tilknyttet galleri Pakhuset i Klintholm

Havn og har fast udstilling på Bakkegaard gæstgiveri i Busene.

Ölmalerei und Skulptur. arbeitet viel mit Humor in der Kunst.

findet seine Inspiration in den menschlichen Verrichtungen

des Tages und der phantastischen Natur ostmøns. Stellt aus

in Kunstvereinen, der galleri Pakhuset in Klintholm Havn und

hat eine feste ausstellung in der Bakkegaard gæstgiveri in

Busene.

oil painting and sculptures. Humour plays a large part in

the art of Uffe Hofman andersen. His inspiration springs

from everyday life and the nature of eastern Møn. exhibits

in gallery Pakhuset in Klintholm Havn and fixed exhibition in

Bakkegaard gæstgiveri in Busene.

Uffe Hofman Andersen

Busenevej 64, Busene, 4791 Borre.

Tlf. 55 81 93 01

www.kunst-design.dk

uha@kunst-design.dk


”Himmel og Havn” . Stofbillede, 107 x 86 cm.

62 63

Vivi Schlechter Bakkegaard

oliemalerier, stofbilleder og eksperimenterende væv.

Udstiller på Møn: Bakkegaard gæstgiveri og Pakhuset i

Klintholm Havn.

Ölmalerei, Stoffbilder und experimentelles Weben.

ausstellungen: Bakkegaard gæstgiveri, Pakhuset in

Klintholm Havn.

oil painting, fabric creator and experimental weaving.

exhibitions: Bakkegaard gæstgiveri and gallery Pakhuset in

Klintholm Havn.

Vivi Schlechter

Bakkegaard gæstgiveri

Busenevej 64, Busene, 4791 Borre.

Tlf. 55 81 93 01

www.vivischlechter.dk info@bakkegaard.eu

Levende galleri med panoramaudsigt over østersøen, 3 min.

til Møns Klint. 20 Mønske kunstnere og designere har

indrettet gården og de 16 værelser. Dejlig mad, helst økologisk

og fra lokale producenter. Bed & Breakfast til rimelige

priser, også miniferier, seminarer, konferencer, familietræf,

fester – lad fantasien blomstre.

Nur 3 Min. von Møns Klint entfernt liegt das Bakkegaard

gästehaus mit Panoramaaussicht über die ostsee. alle

Zimmer von lokalen Künstlern gestaltet. Die Verpflegung ist

hausgemacht, hauptsächlich ökologisch und von lokalen

Produzenten. Besuchen Sie auch unser Sommercafé.

Near the Cliffs of Møn you will find the boarding house

Bakkegaard guesthouse with a wonderful view to the Baltic

Sea. all rooms are decorated by local artists and designers.

The food is home made, mainly organic and from local

producers. B&B for reasonable prices. also mini holidays,

conferences and parties. Try also our summer café.

Bakkegaard Gæstgiveri

Busenevej 64, Busene, 4791 Borre.

Tlf. 55 81 93 01

www.bakkegaarden64.dk

info@bakkegaard.eu

KUNST & KULTUR 2011-2012 49


50 KUNST & KULTUR 2011-2012

64

galleri Pakhuset

Besøg det store sommergalleri i Klintholm havn hvor

kunstnere og kunsthåndværkere fra Møn & Sydsjælland

udstiller maleri, tryk, glas, væverier, fotos, møbler, keramik

og smykker mm.

Besuchen Sie die große Sommergalerie in Klintholm Hafen,

wo Künstler und Kunsthandwerker von Møn & Südseeland

Malerei, Druckgrafik, glaskunst, Webarbeiten, fotos, Möbel,

Keramik und Schmuck ausstellen.

Visit the large summer gallery in Klintholm Harbour where

artists and craftsmen from Møn and South Zealand exhibit

paintings, graphic prints, glass, photography, ceramics,

jewellery, furniture, fabrics etc.

Åbningstider/Öffnungszeiten/Opening hours

Maj/juni: lørdag-søndag 13-16

May-June: Saturday/Sunday 13-16

Juli/august: torsdag-søndag 13-16

July/August: Thursday-Sunday 13-16

Galleri Pakhuset

Thyravej, Klintholm Havn

4791 Borre

Tlf. 55 81 24 49 / 61 75 76 00

www.pakhusgalleriet.dk


www.vorkultur.dk

NyTTIge aDDReSSeR

Møn Turistbureau

Storegade 2, 4780 Stege • Tlf. 5586 0400

www.visitmoen.com

Turistinformation på Danmarks Borgcenter

Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg • Tlf. 5534 1111

www.visitvordingborg.com

geoCenter Møns Klint

Stengårdsvej 8, 4791 Borre, Møn. Tlf. 55 86 3600,

generated at BeQRious.com

www.moensklint.dk

Danmarks Borgcenter

Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg, Tlf. 5537 2554

www.museerne.dk

Køng Museum

Bygaden 27, Køng, 4750 Lundby, Tlf. 5576 9455,

www.museerne.dk

for første gang udgives i 2011 et katalog for ”kunst og kultur” i

empiregården

Vordingborg kommune. Det er udgivernes håb at dette katalog er

begyndelsen på et aktivt, tværfagligt samarbejde mellem de

Storegade 75, 4780 Stege, Tlf. 5581 4067, www.museerne.dk

kulturelle aktører i Vordingborg kommune. Du kan læse mere om de

forskellige kulturelle aktiviteter på hjemmesiden www.vorkultur.dk,

Museumsgården

som med tiden ønskes udvikles til en levende portal med kalender,

nyheder og webshop for kulturelle produkter ”made in” Møn og

Skullebjergvej 15 Keldbylille, 4780 Stege, www.museerne.dk

Sydsjælland.

Vordingborg Kommune

er du selv kulturaktør i Vordingborg kommune, kan du komme i kon- www.vordingborg.dk

takt med udgiverkredsen via kontaktformularen på hjemmesiden.

generated at BeQRious.com

for arrangementer og aktiviteter

www.kultunaut.dk

www.kunstnetværk.dk

Kunstnetværket Møn og Sydsjælland er et netværk som samler

kunstnere fra området. Vi vil i fællesskab fremme synligheden og

skærpe interessen hos publikum for vores forskellige og mangfoldige

kunst.

er du interesseret i et medlemskab kan du henvende dig til formand

Birthe jarlbæk via hjemmesiden www.kunstnetværk.dk

overnatning på Møn & Sydsjælland

www.visitmoen.com; www.visitvordingborg.com;

www.visitpraestoe.com

Kultur på Møn & Sydsjælland

www.vorkultur.dk

Spisning og lokale fødevarer

www.kultivatorsyd.dk

oplevelser på Møn & Sydsjælland

www.themoenexperience.dk/

KUNST & KULTUR 2011-2012 51


visitvordingborg.com

www.vorkultur.dk

www.kunstnetværk.dk

More magazines by this user
Similar magazines