29.07.2013 Views

Kunst & Kultur - Vordingborg Kommune

Kunst & Kultur - Vordingborg Kommune

Kunst & Kultur - Vordingborg Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MØN • SYDSJÆLLAND<br />

<strong>Kunst</strong> & <strong>Kultur</strong><br />

2011 – 2012


2 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

DeT Nye KULTURKaTaLog foR<br />

MøN & SyDSjæLLaND<br />

for 10 år siden udkom det første katalog ”<strong>Kunst</strong> & <strong>Kunst</strong>håndværk på Møn”. Bente Løgager,<br />

daværende formand for <strong>Kunst</strong>foreningen Møn, citerede i forordet filosoffen og forfatteren<br />

Villy Sørensen: ”<strong>Kunst</strong>en er ligeså nødvendig for samfundet, som drømmen er det for den<br />

enkelte”, og hun redegjorde meget engageret for, at kunst og kultur afspejler samfundets<br />

rigdom og kraft til at fortolke og udvikle sig selv. Hun sluttede sin artikel med et afsnit,<br />

som den dag i dag er mål og motto for arbejdet i det kunstneriske netværk på Møn &<br />

Sydsjælland:<br />

”<strong>Kunst</strong>en er ikke blot livsvigtig – den er livsnødvendig – derfor skal vi passe godt på vores<br />

kunstnere og give dem ikke blot ordentlige vilkår, men overordentlig ordentlige vilkår.”<br />

<strong>Kunst</strong>nernetværket Møn-Sydsjælland har i katalogets tiende år taget initiativ til at udvide<br />

hæftet til et katalog for kunst og kultur – for at hylde og synliggøre det mangfoldige og<br />

levende kulturliv i <strong>Vordingborg</strong> kommune. Dette katalog er det første skridt i en ny retning.<br />

glæd jer til spændende læsning og mange gode stunder med berigende arrangementer<br />

og unikke værker. Må dette hæfte være startskud til et nyt og bredt kulturelt samvirke i<br />

<strong>Vordingborg</strong> kommune.<br />

<strong>Vordingborg</strong> Udviklingsselskab i samarbejde med <strong>Kunst</strong>netværket Møn-Sydsjælland.<br />

februar 2011


DeR NeUe KULTURKaTaLog füR<br />

MøN & SüDSeeLaND<br />

Vor zehn jahren erschien der erste Katalog ”<strong>Kunst</strong> & <strong>Kunst</strong>handwerk auf Møn”. Bente Løgager,<br />

damalige Vorsitzende des <strong>Kunst</strong>vereins, zitierte den Philosophen Villy Sørensen: ” Die <strong>Kunst</strong><br />

bedeutet für die gemeinschaft das, was der Traum für den einzelnen ist”. Ihre Worte sind auch<br />

heute noch Motto und Ziel der arbeit: ” <strong>Kunst</strong> ist nicht allein wichtig – sie ist lebensnotwendig<br />

– deshalb müssen wir auf unsere Künstler achten und ihnen ordentliche arbeitsbedingungen<br />

verschaffen, nicht nur ordentliche, sondern außerordentliche.”<br />

Im seinem zehnten jahr erscheint dieses Heft nun erstmals als <strong>Kultur</strong>katalog – eine ehrung und<br />

Präsentation eines vielfältigen und lebendigen <strong>Kultur</strong>lebens. freuen Sie sich auf interessanten<br />

Lesestoff und viele schöne und bereichernde Stunden mit Veranstaltungen und Werken. auf das<br />

dieses Heft der Startschuss für eine neue und breite kulturelle Zusammenarbeit ist.<br />

<strong>Vordingborg</strong> Udviklingsselskab in Zusammenarbeit mit dem Künstlernetzwerk Møn-Sydsjælland.<br />

februar 2011<br />

THe NeW CULTURe CaTaLogUe foR<br />

MøN & SoUTH ZeaLaND<br />

It has been 10 years since the first publication of ‘art and arts & Crafts on Møn’. In the foreword,<br />

the previous chairman of the art association Møn, Bente Løgager, quoted the philosopher and<br />

author Villy Sørensen : “art is just as necessary for the whole society as the dream is for the individual”.<br />

She ended with a motto for the work in the artistic network: “art is not only important to<br />

life - it is necessary – which is why we shall take good care of our artists and give them not only<br />

good conditions, but extraordinary good conditions”.<br />

The art Network Møn & South Zealand has in the ten years of the catalogue’s existence taken<br />

initiative to extend the magazine to include not just art but also culture in a broader sense in<br />

order to celebrate and publicize the rich and varied cultural life in <strong>Vordingborg</strong> county. as such,<br />

this catalogue is the first step in a new direction. you can look forward to an interesting read and<br />

lots of cultural experiences and unique pieces of art. Let this catalogue be the beginning of a<br />

new and broad cultural cooperation in <strong>Vordingborg</strong> county.<br />

<strong>Vordingborg</strong> Udviklingsselskab in cooperation with The art Network Møn & South Zealand.<br />

february 2011<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 3


4 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

MUSIK<br />

Oremandsgaard Kammermusikfest 1<br />

Musikforeningen Cæcilia 2<br />

Liselundkoncert 3<br />

STARS 4<br />

Gutter island 5<br />

TeaTeR<br />

Big Wheel Studios 6<br />

fILM<br />

Biograferne 7<br />

LITTeRaTUR<br />

Designmark 8<br />

Jørgen Munck Rasmussen 9<br />

Yogabogen 10<br />

Verdenslitteratur / NORDBRANDT bogcafé 11<br />

KUNSTHÅNDVæRK<br />

<strong>Kultur</strong>arkaden 12<br />

Mogens Frandsen 13<br />

Birthe Biering 14<br />

Marianne Lynge 15<br />

Lillian Lyck 16<br />

Lise Særslev 17<br />

Gjalleriet 18<br />

Jette Jørgensen 19<br />

Rita Juul 20<br />

Jytte E.Nielsen 21<br />

Gitte Ditte Gersdorff 22<br />

Drude Østergård 23<br />

Sanne Werner 24<br />

Kirsten Vibeke Andersen 25<br />

Heidi Bruun Pedersen 26<br />

Per Henriksen 27<br />

Jensen Potter v/Lillian Jensen 28<br />

Rødeled Pottemagerværksted 29<br />

INDHoLD<br />

30 Galleri Hestestalden v/ Lise Særslev<br />

31 Galleri Jopie<br />

32 Smykkeriet<br />

33 Annette Tjørnemark<br />

34 Galleri Fanefjord Glas<br />

35 Klaus Titze<br />

36 Smykkemuseum<br />

37 Else Korn<br />

38 Jane Solby<br />

39 Claudio Bannwart<br />

40 Finn Holm<br />

41 Heidi Moe Weinreich<br />

42 Birthe Christensen<br />

43 Anne – Grethe Esmann<br />

44 Liza’s Gallery<br />

45 Bent Rune<br />

46 Niels Peter Andreasen<br />

47 Noorbohandelen<br />

48 Tenja Skotte<br />

49 Bent Warrer<br />

50 Galleri Warrer<br />

51 Torben Keramik<br />

52 Hanne Birkedal<br />

53 Lasse Hansen og Inger Odgaard<br />

54 Ole Ørnum<br />

55 Morten Pihl<br />

56 Lise Pflug<br />

57 K.V. Guelito<br />

58 Birthe Jarlbæk<br />

59 Tranemarkegård<br />

60 Bakkegaard <strong>Kunst</strong>skole<br />

61 Uffe Hofman Andersen<br />

62 Vivi Schlechter<br />

63 Bakkegaard<br />

64 Galleri Pakhuset<br />

Udgiver: <strong>Vordingborg</strong> Udviklingsselskab i samarbejde med <strong>Kunst</strong>netværk Møn - Sydsjælland.<br />

Layout: Liz Ng og Morten Pihl. Landskabsfotos: Morten Pihl. Kontakt til udgiverkedsen: www.vorkultur.dk. Tryk: Hellas Grafisk.<br />

På forsiden: Liza’s Gallery, Big Wheel Studios, Verdenslitteratur / Nordbrandts bogcafé, Musikforeningen Cæcilia.<br />

På bagsiden: Birthe Jarlbæk.


Lov<br />

Tappernøje<br />

Nyord<br />

Ulvshalevej<br />

Lindholm Ulvshalevej<br />

Stege bugt<br />

Ulvsund<br />

Grønsundvej<br />

Æbelnæsvej Klintholm Havn<br />

Farø<br />

Bogø<br />

Bogø<br />

Hovedgade<br />

Grønsund<br />

Kraneled<br />

Hammer<br />

Kostræde<br />

Banker<br />

Kostræde<br />

Køng<br />

Svinø<br />

Højbro<br />

Sallerup<br />

Avnø<br />

Ring<br />

Risby<br />

Bårse<br />

Gammel<br />

Lundby<br />

Hastrup<br />

Lundby<br />

Grumløse<br />

Sværdborg<br />

Snertinge Udby<br />

Maderne<br />

Roneklint<br />

Præstø<br />

Bønsvig<br />

30<br />

Faksinge<br />

Ambæk<br />

Endegårde<br />

Lundegårde Jungshoved By Bønsvig<br />

Ammendrup<br />

Øen Stenstrup Bøged<br />

Dyrlev<br />

Smidstrup<br />

Stavreby<br />

Allerslev<br />

Rekkende<br />

Ugledige<br />

Skallerup<br />

Knudsskov<br />

Over<br />

Skaverup<br />

Vindinge<br />

Klarskov<br />

Lekkende<br />

Sandvig<br />

Fæby<br />

Kindvig<br />

Ulvshale Skov<br />

Remkolde<br />

Enge<br />

Mern<br />

46 Ulvshale<br />

Stuby<br />

Ørslev<br />

Stårby 24 26 Kindvig<br />

Nyord<br />

strand<br />

Oreby<br />

17<br />

Sageby<br />

47<br />

MØN<br />

Øster Egesborg<br />

Hegningen 49 50<br />

Neder<br />

Balle<br />

Ornebjerg<br />

Hovedskov<br />

Tolstrup<br />

Viemose<br />

Vindinge<br />

Nordfelt<br />

51 Spejlsby<br />

Borre Mose<br />

Sjælland<br />

Kobbelhuse<br />

3<br />

VORDINGBORG<br />

Udby<br />

Torpe<br />

Liselund<br />

Borre Ålebæk 57<br />

Skovhuse<br />

44 45 48 52 55<br />

Ullemarke<br />

Hjertebjerg<br />

Ore 13<br />

22 23<br />

Pollerup<br />

Elmelunde<br />

Langebæk<br />

Kalvehave<br />

Keldby<br />

Nyråd Stensved<br />

32<br />

40 41 42 43<br />

53 54<br />

Ny Borre<br />

Strand<br />

Sømarke<br />

Vinterbølle 21 25<br />

7 11<br />

Råbylille<br />

56<br />

Gammel<br />

5<br />

Stege<br />

Magleby Møns Klint<br />

Kalvehave<br />

Mod København<br />

Keldbylille<br />

Stege Nor<br />

Råbymagle<br />

Klintholm<br />

Stensby<br />

Langø Kostervej<br />

Lendemarke<br />

Svensmarke<br />

Store<br />

Koster<br />

E47<br />

Tåstrup<br />

59 Klinteskov<br />

Kostervej<br />

E55<br />

Busemarke Mandemarke<br />

Bakke-<br />

Tjørnemarke<br />

Busene<br />

Tøvelde<br />

bølle<br />

Bissinge<br />

Råbylille strand<br />

60 61 62 63<br />

58 64<br />

Tærø<br />

Neble<br />

Sprove<br />

St. Lind<br />

Orehoved<br />

Røddinge 38<br />

Marienborg Damsholte<br />

Gåbense<br />

Hjelm<br />

Vålse<br />

Egense<br />

Nørre Vedby<br />

Sortsø<br />

Mod Rødby<br />

og Gedser<br />

Østerskov<br />

33<br />

Tostenæs 37Askeby<br />

36<br />

39<br />

Vester<br />

Kippinge<br />

Øster Kippinge<br />

Nørre Alslev<br />

Egelev<br />

Ravnese<br />

Skovby<br />

Gundslev<br />

34<br />

Grønsundvej<br />

Hårbølle Havn<br />

St. Damme<br />

Vollerup<br />

Hårbølle 11<br />

35<br />

Rytsebæk strand<br />

Alstrup<br />

Riserup<br />

Brarup<br />

Lommelev<br />

Skerne<br />

Nørre<br />

Kirkeby<br />

Tårup Blæsbjerg<br />

Lillebrænde<br />

Torkildstrup<br />

Fjendstrup<br />

Ore/Konsnæs<br />

Strand<br />

Ore<br />

Stubbekøbing Næs<br />

Vindebæk<br />

arke<br />

Guldborg<br />

Sundby<br />

Lundby<br />

Gundslevmagle<br />

Eskildstrup<br />

Algestrup Maglebrænde<br />

Ovstrup<br />

Slangerup<br />

Åstrup<br />

27<br />

7 29<br />

28<br />

31<br />

1<br />

20<br />

18 19<br />

7 12 15 16<br />

2<br />

4 6<br />

2<br />

14<br />

På kortet ses hvor kunstnerne og gallerierne findes og arrangementerne afholdes.<br />

auf dieser Karte sehen sie wo Künstler und galerien liegen und Veranstaltungen stattfinden.<br />

This map shows where the artists and galleries can be found and arrangements and events<br />

take place.<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 5


6 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

1<br />

oremandsgaard Kammermusikfest<br />

oremandsgaard Kammermusikfest har siden sin start afholdt<br />

154 koncerter. flere danske førsteopførelser har fundet sted<br />

på oremandsgaard, således opførtes Ligetis bratschsonate<br />

her kort efter færdiggørelsen. en række fornemme kunstnere<br />

fra ind- og udland har gennem årene gæstet<br />

Kammermusikfesten, blandt andre Baiba Skride, The Lindsays<br />

og Musica antiqua Köln. Koncerterne finder sted 5<br />

aftener sidst I juli, kl. 19.30 i godsets ‘Snitteskole’, en fredet<br />

bygning ved Kragevig, Præstø. før koncerterne og i pausen<br />

er der Buffet.<br />

oremandsgaard Kammermusikfest har seit seinem Beginn<br />

154 Konzerte mit einer Reihe bekannter Künstler aus dem<br />

In- und ausland veranstaltet. Die Konzerte finden jeweils um<br />

19.30 in einem historischen gebäude des gutes in Kragevig,<br />

bei Præstø, statt. Vor dem Konzert und in den Pausen wird<br />

ein Buffet serviert.<br />

oremandsgaard Chamber Music festival has given 154<br />

concerts since the place was established with series of<br />

impressive artists from home and abroad. The concerts take<br />

place in the evening at 19.30 in a historical and preserved<br />

building at the estate in Kragevig at Præstø. Before the<br />

concert and in the interval, a buffet is served.<br />

Tickets: 220 kr.<br />

Præstø Turistinformation, 55 90 91 92 &<br />

Oremandsgaard Kammermusikfest, 55 99 61 10.<br />

www.kammermusikfest.dk<br />

Oremandsgaard<br />

oremandsgaard<br />

allé 2 4720 Præstø<br />

Tlf. 55 99 60 09<br />

www.oremandsgaard.dk<br />

Musikforeningen Cæcilia<br />

www.caecilia.dk<br />

2<br />

Musikforeningen Cæcilia<br />

Musikforeningen Cæcilia er hele områdets klassiske musikforening.<br />

foreningen afholder årligt 10-12 kammerkoncerter,<br />

symfonikoncerter og operakoncerter.<br />

Der Musikverein Cæcilia arrangiert jedes jahr 10-12<br />

verschiedene klassische Konzerte, von Kammermusik,<br />

über Symphonie- bis zu opernkonzerten.<br />

The Music Society ”Cæcilia” is the classical music<br />

association for the whole region. The association gives<br />

10-12 yearly chamber concerts, symphony concerts and<br />

opera concerts.


Friluftskoncert<br />

Sommerkoncerterne i den stemningsfulde Liselund park har en lang<br />

tradition. De besøgende medbringer selv tæpper, stole og picnic. Medio juli<br />

med skiftende kunstnere.<br />

Billetter: Møn Turistbureau.<br />

Die Sommerkonzerte im Liselund Schlosspark haben eine lange Tradition.<br />

Die Besucher bringen selbst Decken, Stühle und ein Picknick mit. Immer Mitte<br />

juli mit wechselnden Künstlern. Tickets Møn Turistbureau.<br />

The summer concerts in the atmospheric Liselund park have a long tradition<br />

behind them. The visitors bring their own blankets, chairs and picnic baskets.<br />

The concerts take place in the middle of july with changing artists.<br />

get tickets at Møn’s Tourist office.<br />

Liselundkoncert<br />

Kontakt: Møn Turistbureau<br />

Tlf. 55 86 04 00<br />

www.visitmoen.com<br />

3<br />

Liselundkoncert<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 7


STARS<br />

algade 84<br />

4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. 55 34 20 60<br />

www.stars.dk<br />

8 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

4 5<br />

STaRS<br />

STaRS præsenterer mere end 100 koncerter om året,<br />

i genrerne rock, pop, jazz, world og electronica.<br />

Den kunstneriske profil fokuseres særligt på det danske og<br />

internationale vækstlag – morgendagens stjerner, men<br />

indeholder også større etablerede artister og bands fra ind-<br />

og udland. Koncertsalen er placeret i en gammel biograf,<br />

centralt i <strong>Vordingborg</strong> by.<br />

STaRS präsentiert mehr als 100 Konzerte im jahr von Rock,<br />

Pop, jazz bis World und electronica. Das künstlerische Profil<br />

fokussiert besonders auf dänische und internationale<br />

Neuerscheinungen - Stars von Morgen, bietet aber auch<br />

etablierte Künstler und Bands aus dem In- und ausland.<br />

Der Konzertsaal liegt in einem ehemaligen Kino, mitten in<br />

<strong>Vordingborg</strong>.<br />

STaRS presents more than a hundred concerts a year within<br />

the genres of rock, pop, jazz, world and electronic music.<br />

The artistic profile is mainly focused on the Danish and<br />

international up-and-coming artists, but the place also<br />

presents more known and established artists and bands<br />

from here and abroad. The concert venue is located in an<br />

old cinema in the middle of <strong>Vordingborg</strong> town.<br />

Gutter Island<br />

garagerock festival<br />

Masnedø fort, fortvej 1<br />

4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

www.gutter-island.dk<br />

gutter Island<br />

gutter Island garagerock festival er europas eneste<br />

genre-rene festival, der helliger sig den mere skramlede<br />

niche af rocken. festivalen afholdes i lige år, og løber over<br />

2 dage i slutningen af august. festivalen foregår ovenpå og<br />

inden i et gammelt fort fra 1. verdenskrig, som er beliggende<br />

på Masnedø lige uden for byen.<br />

Das “gutter Island” garagerockfestival ist europas einziges<br />

“genre reine” festival. es widmet sich rohem, krachigem<br />

garagenrock. In allen geraden jahren, an zwei Tagen ende<br />

august, findet dieses festival auf dem gelände des<br />

historischen Militärforts aus dem 1. Weltkrieg, “Masnedø<br />

fort” in <strong>Vordingborg</strong> statt.<br />

The ”gutter Island garage Rock festival” is the only genre<br />

festival in europe, which focuses totally on the rougher<br />

niche of rock. The festival is a 2 day event which takes place<br />

in the end of august every other year. It is held just outside<br />

<strong>Vordingborg</strong> at Masnedø, which is an old fort from<br />

World War I.


BIG WHEEL STUDIOS er beliggende på den smukke oringe halvø i<br />

<strong>Vordingborg</strong> by. BIg WHeeL STUDIoS er et kreativt arbejdsfællesskab<br />

- kontor hotel - som pt. har 8 mikrovirksomheder tilknyttet,<br />

og vi har plads til flere!<br />

Her er 850 kvadratmeter fordelt på 2 sale, galleri, åbne/lukkede<br />

kontorer. Vi arrangerer udstillinger, teaterforestillinger, workshops/<br />

kurser m.m.<br />

info: Gitte Nielsen gitte@neander.dk<br />

www.bigwheelplay.blogspot.com<br />

Virksomheder og personer i Big Wheel Studios:<br />

Kristján Ingimarsson: Skuespiller, instruktør. Har sit eget teater:<br />

Neander Teater. www.neander.dk www.foolsoftheworldunite.com<br />

[spillesteder dk] og festivaldanmark: Brancheorganisation for<br />

hovedparten af de danske livearrangører. www.spillesteder.dk,<br />

www.festivaldanmark.dk<br />

Sunstories v/Ninna Nygaard: Sunstories arbejder strategisk og<br />

kreativt med design og produktion af digitale kommunikationsløsninger<br />

www.sunstories.dk<br />

Camilla Netterstrøm: Underviser i yoga - dans - meditation.<br />

www.camillanetterstroem.dk<br />

Big Wheel Studios<br />

færgegårdsvej 15<br />

bygning 30. 1.sal, oringe, 4760 Vordinborg<br />

Tlf. 27 52 55 07<br />

gitte Nielsen: gitte@neander.dk<br />

6<br />

Big Wheel Studios<br />

Line Svendsen: Skuespiller, arbejder i mange forskellige<br />

sammenhænge. Laver bl.a. børneteaterforestillinger under teatret<br />

“Teater Du Milde Himmel” www.teaterdumildehimmel.dk<br />

Paolo Nani - jan jaap Cramer - VaS: foreningen for dramatisk<br />

virksomhed - jens andersen“ - artstadion<br />

BIG WHEEL STUDIOS befinden sich auf der schönen oringe<br />

Halbinsel in <strong>Vordingborg</strong>. BIg WHeeL STUDIoS sind eine kreative<br />

arbeitsgemeinschaft mit 8 Mikrofirmen und Platz für mehr!<br />

850 Quadratmeter auf 2 etagen , galerie, offenen und<br />

geschlossenen Büros. Wir arrangieren ausstellungen,<br />

Theatervorstellungen, Workshops/Kurse etc.<br />

BIG WHEEL STUDIOS is situated at the beautiful peninsula of<br />

oringe in <strong>Vordingborg</strong>. BIg WHeeL STUDIoS is an artistic working<br />

partnership – a kind of “office hotel” – which at the moment<br />

has 8 small businesses attached – and with room for more!<br />

The premises consist of 850 sq. metres and hold 2 halls, a gallery<br />

and open and private offices. We arrange exhibitions, theatre<br />

plays, workshops, courses, etc.<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 9


Biograferne i <strong>Vordingborg</strong> <strong>Kommune</strong> er meget mere end<br />

spillesteder for film. De er kulturelle centre i købstæderne<br />

med cafémiljø, koncerter, teater og børnearrangementer.<br />

Die gemeinde <strong>Vordingborg</strong> hat 3 Kinos, die mit viel engagement<br />

betrieben werden und aktuelle filmhits, Konzerte,<br />

Theater- und Kinderveranstaltugen anbieten.<br />

10 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

7 8<br />

The cinemas in <strong>Vordingborg</strong> county do not only show a<br />

broad variety of films. They also function as cultural centers<br />

in the three market towns, offering concerts, theatre and<br />

events for children.<br />

Bio Bernhard<br />

adelgade 41<br />

Præstø<br />

Tlf. 55 99 19 20<br />

Biograf Caféen<br />

Banegårdspladsen<br />

<strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. 55 37 03 70<br />

Bio Bernhard Præstø www.bio-bernhard.dk<br />

Biografen Stege www.biostege.dk<br />

Biograf Cafeen www.biografcafeen.dk<br />

Biograferne Designmark<br />

Biografen Stege<br />

Storegade 55<br />

Stege<br />

Tlf. 55 81 42 10<br />

Bogen om Møn, Nyord og Bogø<br />

69 inden- og udenøs forfattere, fotografer og kunstnere<br />

bringer dig på en rundrejse i fortællinger og billeder, som du<br />

aldrig før har oplevet øerne. Bogen er indbundet, format<br />

24 x 28 cm, 320 sider og rigt illustreret. Tilrettelagt og<br />

redigeret af Marianne Toftum og ole Kragh-Sørensen, som<br />

også er medforfattere og illustratorer. en grafisk smuk bog.<br />

Das Buch über Møn, Nyord und Bogø<br />

69 Verfasser, fotografen und Künstler nehmen Sie mit auf<br />

eine Reise in Bildern und erzählungen. So haben Sie die<br />

Inseln noch nie gesehen. Das gebundene Buch har das<br />

format 24 x 28 cm, ist 320 Seiten stark und reich illustriert.<br />

entworfen und redigiert von Marianne Toftum und ole<br />

Kragh Sørensen, die auch Mitverfasser und Illustratoren sind.<br />

ein graphisch schönes Buch.<br />

The book about Møn, Nyord and Bogø<br />

69 writers, photographers and artists take you on a round<br />

trip in stories and pictures in a way you have never<br />

experienced the islands before. The book is a hard back,<br />

has a format of 24 x 28 cm, 320 pages and is beautifully<br />

illustrated. It is arranged and edited by Marianne Toftum and<br />

ole Kragh-Sørensen, who are also co-writers and illustrators.<br />

a graphically beautiful book.<br />

Designmark<br />

forlag & grafiske Designere<br />

furesøvej 97. 2830 Virum<br />

Tlf. + 45 20 16 85 15 Møn: + 45 55 81 24 24<br />

mail@designmark.dk www.designmark.dk


9 10<br />

jørgen Munck Rasmussen<br />

forfatteren jørgen Munck Rasmussen har skrevet en lang<br />

række bøger i forskellige genrer. Se hans hjemmeside.<br />

Har desuden skrevet ”Sagn og eventyr fra Møn”.<br />

Der autor jørgen Munck Rasmussen hat eine lange lange<br />

Reihe Bücher in verschiedenen genren geschrieben, u.a.<br />

”Sagen und Märchen von Møn”.<br />

The author jørgen Munck Rasmussen has written a long<br />

series of books in different genres. He has also written<br />

“Legends and fairytales from Møn”.<br />

Salg/Verkauf/Sales:<br />

Boghandlere, Møn Turistbureau & Forlag.<br />

Buchhändler, Møn Turistbureau & Verlag.<br />

Book shops, Møn tourists office and by publisher.<br />

Jørgen Munck Rasmussen<br />

ørnebakken 20, 4780 Stege<br />

Tlf. + 45 55 81 00 28<br />

www.vintilvand.dk<br />

www.forlagetmunck.dk joergenmunck@rasmussen.dk<br />

yogabogen<br />

IMaNI yoga er skabt af lokale kræfter: yogainstruktør Inge-<br />

Maria Niebuhr, skribent Mette Møllevang og fotograf Lene K.<br />

følg bogens anvisninger og nyd en time i himlen på Møn.<br />

IMaNI yoga, geschaffen von lokalen fachkräften: yoga<br />

Lehrerin Inge-Maria Niebuhr, autorin Mette Møllevang und<br />

fotografin Lene K. folgen Sie diesem Buch und geniessen Sie<br />

eine Stunde im Himmel auf Møn.<br />

IMaNI yoga is a book written and put together by local<br />

people: yoga instructor Inge-Maria Niebuhr, writer Mette<br />

Møllevang and photographer Lene K. follow the guidelines<br />

and enjoy an hour in heaven on Møn.<br />

IMANI YOGA kan bl.a. rekvireres hos de lokale boghandlere<br />

i Stege, i Chi Dai i Storegade, Noorbohandelen på Nyord<br />

eller direkte hos forfatterne.<br />

Yogabogen<br />

Inge-Maria Niebuhr tlf. 30 52 78 50 eller<br />

Mette Møllevang tlf. 26 11 22 10<br />

www.skriveriet.dk<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 11


12 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

11<br />

Verdenslitteratur på Møn - LitteraturSelskabet - NoRDBRaNDT bogcafé<br />

Verdenslitteratur på Møn<br />

Mød en verdenskendt forfatter til foredrag, oplæsning, og samtale<br />

– med spisning bagefter.<br />

Her deltager publikum fra hele Danmark.<br />

LitteraturSelskabet henter spændende danske forfattere til Møn.<br />

forfattermøderne foregår i bibliotekssalen på Møn bibliotek.<br />

NORDBRANDT bogcafé ligger i Luffes gård i Stege. Det er en<br />

åben café med masser af bøger til salg til 20 kr. pr. stk.<br />

Mød lokale forfattere ved onsdagsarrangementer.<br />

oplev bog- og filmarrangementer i NoRDBRaNDT og Stege Bio.<br />

Mød forfatteren, se filmen. Bogcaféen er opkaldt efter digteren<br />

Henrik Nordbrandt.<br />

billedet er<br />

for lille<br />

Haruki Murakami , Møn 2010 Henrik Nordbrandt åbner bogcaféen<br />

Verdenslitteratur / LitteraturSelskabet / NORDBRANDT<br />

www.verdenslitteratur.dk<br />

www.litteraturselskabet.dk<br />

Weltliteratur auf Møn 2011<br />

erleben Sie einen weltbekannten autor in Vortrag, Lesung und<br />

gespräch – mit anschließendem essen.<br />

Die Literaturgesellschaft holt interessante dänische autoren<br />

nach Møn, in die örtliche Bibliothek.<br />

NORDBRANDT Buchcafé Luffes gård in Stege, das Café mit jeder<br />

Menge Bücher zum Verkauf. Lesungen mit lokalen autoren. Das<br />

Buchcafé ist nach dem Dichter Henrik Nordbrandt benannt.<br />

World Literature Event on Møn<br />

There you will meet a world renowned author for a lecture, a<br />

reading, conversation – and dinner afterwards. an audience from<br />

all over Denmark participates.<br />

The Literature Association invites interesting Danish authors to<br />

visit Møn. The literary events take place in the Møn library.<br />

NORDBRANDT book café is a café with lots of books for sale,<br />

situated in “Luffes gård” in Stege. on most Wednesdays, it is<br />

possible to meet writers from the local area.<br />

The book café is named after the poet Henrik Nordbrandt.<br />

2011 LitteraturSelskabet


I <strong>Kultur</strong>arkaden, Sydhavnen, <strong>Vordingborg</strong><br />

arrangerer <strong>Kunst</strong>foreningen hvert år fem<br />

udstillinger. Udstillingerne viser værker af<br />

førende og progressive kunstnere inden for<br />

maleri, grafik, skulptur og kunsthåndværk.<br />

De fleste af kunstnerne er repræsenteret på<br />

danske museer og har solgt værker til såvel<br />

Ny Carlsbergfonden som Statens <strong>Kunst</strong>fond.<br />

Hvert andet år arrangeres i november/<br />

december en særlig stor og spektakulær<br />

udstilling – i 2008 vistes værker fra glasmester<br />

Per Hebsgaards værksted og i 2010 et<br />

repræsentativt udvalg af Statens <strong>Kunst</strong>fonds<br />

3-årige indkøb.<br />

Udstillingerne er arrangeret i samarbejde med<br />

<strong>Vordingborg</strong> Bibliotekerne og <strong>Vordingborg</strong><br />

<strong>Kommune</strong>.<br />

<strong>Kultur</strong>arkaden<br />

Sydhavnsvej 6, 4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. 55 36 38 00<br />

www.vordingborgbibliotekerne.dk<br />

12<br />

<strong>Kultur</strong>arkaden<br />

gunnar Saietz ane-Katrine von Bülow<br />

In den <strong>Kultur</strong>arkaden in <strong>Vordingborg</strong> arrangiert<br />

der <strong>Kunst</strong>verein <strong>Vordingborg</strong> jedes jahr<br />

5 ausstellungen mit führenden, progressiven<br />

Künstlern aus den Bereichen Malerei, grafik,<br />

Skultptur und <strong>Kunst</strong>handwerk. Beachten Sie den<br />

<strong>Kultur</strong>kalender.<br />

The art association arranges 5 exhibitions a<br />

year in ’<strong>Kultur</strong>arkaden’ - the Cultural arcade in<br />

<strong>Vordingborg</strong>. The exhibitions present leading<br />

and progressive artists within the genres of<br />

painting, graphics, sculpture, arts and crafts.<br />

Keep updated in the cultural calender for<br />

events.<br />

ole Knudsen<br />

jens-Peter Kellermann<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 13


14 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

13 14<br />

Mogens frandsen<br />

Mogens frandsen arbejder på lærred med akryl og oliefarver.<br />

Billederne formidler forhåbentlig en stemning eller fortæller<br />

en flig af en historie, som ikke har været fortalt før.<br />

Mogens frandsen arbeitet mit acryl- und Ölfarben auf<br />

Leinwand. Seine Bilder vermitteln hoffentlich eine Stimmung<br />

oder geschichte, wie sie so bisher nicht erzählt wurde.<br />

Mogens frandsen works in oils and acrylics on canvas. In<br />

his paintings he is trying to communicate a mood or a story<br />

which hasn’t been told before.<br />

Besøg efter aftale.<br />

Besuch nach Absprache.<br />

Visit by appointment.<br />

Mogens Frandsen<br />

goldschmidtsvej 27, 4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. 50 55 47 76<br />

www.gallerigoldschmidtsgarage.dk<br />

email@gallerigoldschmidtsgarage.dk<br />

Uden titel - 50 x 60 cm<br />

Birthe Biering<br />

Mælkeurtvej 17<br />

4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. 40 60 26 72<br />

biering@live.dk<br />

Birthe Biering<br />

Birthe Biering maler akryl billeder. De er meget farverige,<br />

dels abtrakte, dels med menneskelige former og figurer.<br />

Birthe har malet i 10 år og deltaget i mange lokale udstillinger.<br />

Birthe Biering malt in acryl. Ihre Bilder sind sehr farbenfroh,<br />

teils abstrakt und teils figürlich oder figurativ. Birthe malt<br />

seit 10 jahren und hat an einer Reihe lokaler ausstellungen<br />

teilgenommen.<br />

Birthe Biering paints in acrylic. Her paintings are colourful,<br />

partly abstract and partly figurative. Birthe has been painting<br />

for 10 years and has participated in several local exhibitions.<br />

Besøg efter aftale.<br />

Besuch nach Absprache.<br />

Visits by appointment


15 16<br />

Marianne Lynge<br />

Besøg værkstedsbutikken glaSign glaskunst og lad dig fascinere<br />

af glassets univers. glaskunstneren Marianne Lynge<br />

arbejder i koldglas samt maler på glas. Der arbejdes gerne<br />

med mange forskellige farver sammen, eller i match farver.<br />

Besuchen Sie den Werkstattladen glaSign glaskunst und<br />

lassen Sie sich faszinieren vom glasuniversum der Künstlerin<br />

Marianne Lynge. Sie arbeitet mit Kaltglas und sie malt auf<br />

glas. gerne kombiniert sie viele verschiedene farben oder<br />

arbeitet in passenden farben.<br />

Visit the workshop glaSign glass art and be fascinated by<br />

the universe of glass created by Marianne Lynge, a glass<br />

artist working with cold glass and painting on glass in many<br />

colours.<br />

Besøg efter aftale.<br />

Besuch nach Absprache.<br />

Visits by appointment.<br />

Marianne Lynge<br />

Wesselsvej 41, 4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. 23 96 19 16<br />

www.glasignglaskunst.dk<br />

info@glasignglaskunst.dk<br />

50 cm x 60 cm<br />

Lilian Lyck<br />

Møllevej 6<br />

4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. 55 37 79 09<br />

www.llyck.dk<br />

Lillan Lyck<br />

Lillian Lyck er en alsidig kunstner, der bruger forskellige<br />

materialer til det kunstneriske udtryk. Lillians inspirationskilde<br />

er naturen, omverdenen og det uvisse.<br />

Lillian Lyck ist eine vielseitige Künstlerin. Sie nutzt<br />

verschiedene Materialien für ihren künstlerischen ausdruck.<br />

Ihre In spi rationsquelle ist die Natur, die Umwelt und das<br />

Ungewisse.<br />

Lillian Lyck is a multifaceted artist. She uses different<br />

materials for her artistic expression. Her sources of<br />

inspiration are nature, the world around and the unknown.<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 15


frederiksminde – 60 x 60 cm<br />

16 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

17 18<br />

Lise Særslev<br />

Maleri og design. Mine produkter sælges primært fra:<br />

galleri Hestestalden, Havnestræde 2, 4720 Præstø.<br />

Malerei und Design. Meine Produkte verkaufe ich primär aus<br />

der galleri Hestestalden, Havnestræde 2, 4720 Præstø.<br />

Paintings & design. My work can be found in galleri Hestestalden,<br />

Havnestræde 2, 4720 Præstø.<br />

Lise Særslev<br />

Kristiansmindevej 8<br />

ørslev, 4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. 55 99 91 92 / 21 26 08 92<br />

www.unika-design.dk lisesaerslev@hotmail.dk<br />

Gjalleriet<br />

atelier & gallerie<br />

fragevej 83, 4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. + 45 26 24 99 90<br />

www.freewebsite.dk/gjalleriet<br />

gjalleriet<br />

gjalleriet er et lille galleri med skiftende kunstnere.<br />

Se mere om udstillinger: kulturkalenderen og på<br />

www.freewebsite.dk/gjalleriet<br />

gjalleriet ist eine kleine galerie mit wechselnden<br />

ausstellungen. Lesen Sie mehr im <strong>Kultur</strong>kalender auf<br />

www.freewebsite.dk/gjalleriet<br />

”gjalleriet” is a small gallery presenting artists in changing<br />

exhibitions. Check out the programme at the<br />

“kulturkalender” and at www.freewebsite.dk/gjalleriet


jette jørgensen uddannet på <strong>Kunst</strong>håndværkerskolen<br />

i København. arbejder med<br />

bogillustrationer og udsmykningsopgaver<br />

og andre bestillingsopgaver. Sælger oliebilleder<br />

og akvareller ved henvendelse. Ring,<br />

eller send mig en mail for nærmere aftale.<br />

Jette Jørgensen<br />

Sandbergvej 19, Nyråd, 4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. 55 34 36 16 / 29 24 36 16<br />

www.tegnerjette.dk<br />

post@tegnerjette.dk<br />

19<br />

jette jørgensen<br />

jette jørgensen, ausgebildet an der<br />

<strong>Kunst</strong>handwerkerschule in Kopenhagen,<br />

arbeitet mit Buchillustrationen und ausschmückungen.<br />

Verkauft Ölgemälde und<br />

aquarelle auf anfrage. Bei Interesse anruf<br />

oder Mail.<br />

jette jørgensen is educated at the School<br />

of arts & Crafts in Copenhagen. She does<br />

book illustrations, decoration and other<br />

commission jobs. She sells oil paintings<br />

and watercolours. just call or email to<br />

make an appointment for a viewing.<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 17


18 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

20<br />

Rita juul<br />

jeg arbejder fra mit atelier i <strong>Vordingborg</strong>, hvor temavalget<br />

og medievalg varierer meget, Der arbejdes med wildlife,<br />

lokale motiver, portrætter og andet.<br />

Bestillingsarbejder udføres efter aftale.<br />

Ich arbeite in meinem atelier in <strong>Vordingborg</strong>, wobei Themen<br />

und Medien variieren. Ich beschäftige mich mit ”Wildlife”,<br />

lokalen Motiven, Portraits u.v.m.<br />

aufgaben auf Bestellung nach absprache.<br />

I work in my studio in <strong>Vordingborg</strong>, where choice of theme<br />

and medium vary a lot. I work with wildlife, local motives,<br />

portraits and other subjects.<br />

I do commission jobs by arrangement.<br />

Rita Juul<br />

Drosselvej 5, 4760 <strong>Vordingborg</strong><br />

Tlf. 20 85 60 61<br />

www.ritajuul.dk<br />

rita@ritajuul.dk<br />

Jytte E. Nielsen<br />

Skovhusevej 11<br />

4773 Stensved<br />

Tlf. 55 38 63 37<br />

stiggaarden@privat.dk<br />

21<br />

jytte e. Nielsen<br />

jytte e. Nielsen maler naturalistisk og abstrakt, uden den<br />

”røde tråd” – men ofte mennesker. Hun benytter akryl eller<br />

olie på lærred eller træ.<br />

jytte e. Nielsen malt naturalistisch und abstrakt, ohne ”roten<br />

faden” – oft sind Menschen ihr Thema. Sie malt in acryl<br />

oder Öl auf Leinwand oder Holz.<br />

jytte e. Nielsen paints both naturalistic and abstract pictures<br />

without any main thread but often people are her inspiration.<br />

jytte paints in acrylic or oil on canvas or wood.<br />

Åben efter aftale.<br />

Geöffnet nach Absprache.<br />

Open by appointment.


22 23<br />

gitte Ditte gersdorff<br />

for dem der elsker malerier med engle, feer, blomster og dyr,<br />

er gitte Dittes Healings Malerier et besøg værd. Ring og få en<br />

aftale. gitte Ditte er autodidakt billedkunstner.<br />

Lieben Sie Malereien mit engeln, feen, Blumen und Tieren?<br />

Dann sollten Sie gitte Ditte in Langebæk anrufen und einen<br />

Besuch vereinbaren. gitte Ditte ist autodidakt.<br />

Do you love paintings with angels, fairies, flowers and<br />

animals? Then you should see gitte Ditte Healings paintings.<br />

Call for an appointment. gitte Ditte is autodidact.<br />

Gitte Ditte Gersdorff<br />

Stensbyvej 9, 4772 Langebæk<br />

Tlf. + 45 55 56 14 24<br />

www.gitteditte.dk<br />

gitteditte@caberlain.dk<br />

Drude østergård<br />

Drømmebilleder kalder jeg mine malerier. De bliver skabt ud<br />

fra mine indre billeder, intuitivt. Inspiration kan også hentes<br />

via naturen, såvel som fra andre kunstnere. jeg maler med<br />

olie på lærred og karton.<br />

Traumbilder nenne ich meine Malereien. Sie entstehen<br />

intuitiv aus meinen inneren Bildern. Inspiration finde ich in<br />

der Natur oder bei anderen Künstlern. Ich male mit Öl auf<br />

Leinwand und Karton.<br />

I call my paintings dream pictures. They are intuitively<br />

created out of my inner pictures. I also get inspiration from<br />

nature and other artists. I paint in oils on canvas and<br />

cardboard.<br />

Drude Østergård<br />

Langebæk gade 12, 4772 Langebæk<br />

Tlf. + 45 30 54 13 62<br />

www.center-of-light.com/drømmebilleder<br />

drudeostergaard@mail.dk<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 19


Sanne Werner<br />

atelier - galleriet<br />

Lilliendalsvej 30, 4735 Mern<br />

Tlf. 55 99 77 96 / 20 72 28 63<br />

sanne.werner@hotmail.com<br />

20 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

24<br />

Sanne Werner<br />

I atelier – galleriet, i det gamle savværk i Mern udstiller<br />

Sanne Werner egne værker – hovedsagelig akrylmalerier,<br />

men også akvareller, gouache og skulptur. ”jeg arbejder<br />

naturalistisk, såvel som abstrakt og fortællende –<br />

alt afhængig af min inspiration.”<br />

Lyset, glæden, farven...<br />

dirrer i dig og omkring dig<br />

gud ser - gud ler...<br />

alt er... lige her.. Se!<br />

In der atelier – galerie, im alten Sägewerk in Mern stellt<br />

Sanne Werner eigene Werke aus – hauptsächlich Malereien<br />

in acryl, aquarelle. gouache und Skulptur. ”Ich arbeite<br />

naturalistisch, aber auch abstrakt und erzählend –<br />

abhängig von der Inspiration.“<br />

Sanne Werner exhibits her own work in the atelier-galleriet<br />

at the old sawmill in Mern– mainly acrylic and<br />

watercolour paintings, but also gouache and sculpture.<br />

“My work is naturalistic as well as abstract and narrative –<br />

depending on my inspiration.”<br />

Åben efter aftale.<br />

Geöffnet nach Absprache.<br />

Open by appointment.


25 26<br />

Kirsten Vibeke andersen Heidi Bruun Pedersen<br />

Uddannet billedkunstner. elev af bl.a. gerda Swane.<br />

Udstillet mange steder i ind- og udland siden 1994. Inspiration:<br />

naturen, mennesker, rejser og fantasien. Teknik oftest<br />

olie på lærred. Medstifter af Åbent atelier, <strong>Vordingborg</strong>.<br />

ausgebildete Künstlerin. Schülerin von u.a. gerda Swane.<br />

ausstellungen im In- und ausland seit1994. Inspiration:<br />

Natur, Menschen, Reisen und die Phantasie. Öl auf Leinwand.<br />

Mitbegründer der Tage des offenen ateliers, <strong>Vordingborg</strong>.<br />

educated painter. Pupil of among others gerda Swane.<br />

exhibitions in Denmark and abroad since 1994. Inspiration:<br />

nature, people, travels and her imagination. oil on canvas.<br />

Co-founder of “open Studio” in <strong>Vordingborg</strong>.<br />

Åben efter aftale.<br />

Geöffnet nach Absprache.<br />

Open by appointment.<br />

Tlf. 55 73 41 37 / 23 31 41 33<br />

Kirsten Vibeke Andersen<br />

atelier / galleri<br />

<strong>Vordingborg</strong>vej 10, 4773 Stensved<br />

www.kivan.dk<br />

kivan@get2net.dk<br />

Klovnen lever i os alle. Skulptur 28 cm<br />

Keramikeruddannet hos anne Lise Bruun Pedersen, en af<br />

europas fremmeste keramikere. ”Raku teknikken fascinerer<br />

mig. Hver ting har sin egen historie: korset, skålen eller<br />

engleflisen. Inspirationen finder jeg i kristendommen,<br />

historien, eventyr, menneskene og naturen omkring mig.”<br />

Keramikerausbildung bei anne Lise Bruun Pedersen, einer<br />

der führenden Keramiker europas. ”Die Raku Technik<br />

fasziniert mich. jedes Ding hat seine eigene geschichte:<br />

Kreuz, Schale oder die engelfliesen. Meine Inspirationen<br />

finde ich im Christentum, der geschichte, Märchen,<br />

Menschen und in der Natur um mich herum.”<br />

educated as a ceramist by anne Lise Bruun Pedersen, one<br />

of europe’s finest ceramists. “The Raku technique fascinates<br />

me. everything has its own story: the cross, the bowl or the<br />

angel tile. I find my inspiration in Christianity, history,<br />

fairytales, people and nature.”<br />

Heidi Bruun Pedersen<br />

Bydammen 18, Lekkende, 4735 Mern<br />

Tlf. 55 99 50 20<br />

www.heidibruunpedersen.dk<br />

bruunp@tdcadsl.dk<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 21


22 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

27 28<br />

Per Henriksen jensen Potter v/ Lillian jensen<br />

Per Henriksen er maler og fotokunstner fra Præstø, hvor<br />

han nu på tiende år har malet, fotograferet og udgivet sine<br />

værker i form af kort, fotostater og årskalendere fra Sjælland,<br />

Lolland og fyn. Hans akvarelteknik er den klassisk/naturalistiske.<br />

Per Henriksen fremstiller selv sine ting i sit printværksted<br />

akku art. Se galleri på hjemmesiden.<br />

Per Henriksen ist Maler und fotokünstler aus Præstø. Seit<br />

zehn jahren publiziert er <strong>Kunst</strong>karten, Poster und<br />

Kalender von Seeland, Lolland und fünen. er arbeitet<br />

klassisch naturalistisch in aquarelltechnik. Seine Drucke<br />

entstehen in der eigenen Druckwerkstatt “akku art”.<br />

Beachten Sie die Homepage.<br />

Per Henriksen is a painter and photographic artist from<br />

Præstø. for a period of ten years he has been painting,<br />

photographing and presenting his works as cards, prints and<br />

year calendars from Zealand, Lolland and funen. His<br />

watercolour technique is classic naturalistic.<br />

Per Henriksen produces his works in his print workshop<br />

“akku art”. you can visit his gallery on his website.<br />

Per Henriksen<br />

Hestehavevej 78, 4720 Præstø<br />

Tlf. 55 99 20 32 / 27 62 54 55<br />

www.akku-art.dk<br />

per@akku-art.dk<br />

Hos jensen potter laves lertøj efter gamle teknikker, med<br />

et moderne udtryk. Der arbejdes meget med begitninger i<br />

mange pastelfarver. Desuden laves der mange urtepotter.<br />

alt er hånddrejet. Mine produkter spænder fra urtepottter til<br />

kopper, kander bagefade,vaser etc.<br />

Butikkens åbningstider kan ses på hjemmeside.<br />

“jensen Potter” stellt Steingut in traditioneller Technik mit<br />

modernem ausdruck her. alles ist handgedreht, dekoriert<br />

in Schlickertechnik und glasiert in Pastellfarben. alles von<br />

Tassen, Kannen, Schalen bis zu Vasen und übertöpfen.<br />

at “jensen Pottery”, ceramics are made using the old<br />

techniques but with a modern touch. The potter works a lot<br />

with slips in many pastel colours and all products are hand<br />

turned. The products come in a varied range, from<br />

flowerpots to cups, jugs, baking trays, vases, etc.<br />

Check out the opening hours on the website.<br />

Jensen Potter<br />

adelgade 16, 4720 Præstø<br />

Tlf. 40 91 65 81<br />

www.jensenpotter.dk<br />

jensenpotter@mail.dk


29 30<br />

Rødeled Pottemagerværksted<br />

Rødeled er Danmarks ældst fungerende pottemageri, bygget<br />

i 1898 af Hans Peter Knudsen og i familiens eje frem til 1990.<br />

I dag ledes værkstedet af pottemageren Lillian jensen og<br />

fungerer som beskyttet værksted. Der fremstilles smuk og<br />

nutidig brugskunst efter de gamle håndværks traditioner.<br />

Rødeled ist Dänemarks älteste arbeitende Töpferwerkstatt;<br />

gegründet 1898 von H.P. Knudsen, in familienbesitz bis 1990.<br />

Heute wird die Werkstatt von der Töpferin Lillian jensen<br />

geleitet, als ”beschützte” Werkstatt. Hier entsteht schöne<br />

gebrauchskunst in traditionellem Handwerk.<br />

Rødeled is the oldest operating pottery in Denmark, built<br />

in 1898 by H. P. Knudsen and owned by the Knudsen family<br />

until 1990. Today the Rødeled foundation is a working<br />

museum. The pottery is produced according to old<br />

traditions. But these traditions are also developed in order<br />

to find new expressions.<br />

Rødeled Pottemagerværksted<br />

Det beskyttende værksted <strong>Vordingborg</strong><br />

Rødeledvej 1<br />

4720 Præstø<br />

Tlf. 55 99 10 31<br />

galleri Hestestalden v/ Lise Særslev<br />

I 2003 blev galleri Hestestalden på initiativ af Lise Særslev<br />

indrettet i en hestestald i det røde pakhus i Havnestræde.<br />

Pakhuset er opført i 1856 af købmand grønvold. Bygningen<br />

er i dag fredet og hestestalden fremstår som oprindelig.<br />

galleriet kan foruden den faste stabs udstillinger byde på:<br />

månedens gæst.<br />

2003 wurde die galerie Hestestalden auf Initiative von Lise<br />

Særslev im ehemaligen Pferdestall des roten Lagerhauses<br />

in der Havnestræde in Præstø eingerichtet. Heute steht<br />

es unter Denkmalschutz und der Pferdestall ist in seinem<br />

ursprünglichen Zustand erhalten. Die galerie stellt eine<br />

Reihe fester Künstler aus und jeden Monat die Werke eines<br />

gästekünstlers.<br />

gallery Hestestalden in the old stable of the red warehouse<br />

on Havnestræde in Præstø is the initiative of Lise Særslev<br />

in 2003. The warehouse is a protected building and the<br />

stable has been restored to its original condition. The gallery<br />

exhibits work by a group of artists and there is a guest artist<br />

every month.<br />

Åbningstider:<br />

Forår og efterår - fredag 14 - 17 og lørdag 10,30 -13,30<br />

Sommer - hverdage 14 - 17,30 og lørdag 10,30 -13,30<br />

Galleri Hestestalden<br />

Havnestræde 2<br />

4720 Præstø<br />

Tlf. 55 99 91 92<br />

www.galleri-hestestalden.dk<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 23


semipermeable skæve eksistenser<br />

på en endnu uidentificeret asteroide<br />

i et fjernt solsystem<br />

Galleri Jopie<br />

jopie von Horn<br />

Duevangen 12, Stavreby, 4720 Præstø<br />

Tlf. 21 83 86 21<br />

www.jopie.dk jopiedk@gmail.com<br />

24 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

foto netop modtaget<br />

og offentliggjort<br />

efter rejse på 2000 lysår i rummet<br />

31<br />

galleri jopie<br />

det får en til at spekulere på<br />

hvor langt de mon i dag<br />

er nået i deres udvikling<br />

Billedkunstner, uddannet på Designskolen<br />

og Statens Teaterskole. elev hos<br />

billedhugger Mogens Bøggild.<br />

Udstillinger i ind- og udland. Medlem af<br />

kunstnergruppen MaRgaRINeN.<br />

Malerier, klip, collage, skulpturer. afholder<br />

tegne-/malekurser. Holder foredrag.<br />

Maler, ausgebildet an der staatlichen<br />

Designschule und Theaterschule. Schüler<br />

des Bildhauers Mogens Bøggild.<br />

ausstellungen im In- und ausland.<br />

Mitglied der Künstlergruppe Margarinen.<br />

Malerei, Papierschnitt, Collage,<br />

Skulptur. Hält Zeichen- und Malkurse,<br />

sowie Vorträge.<br />

Pictorial artist, educated at the ”Design<br />

School” and the ”State Theatre School”.<br />

also a student of sculptor Mogens<br />

Bøggild. Has had exhibitions in Denmark<br />

and abroad, and is a member of the art<br />

group “The Margarine”.<br />

Presents paintings, paper cuts, collage<br />

and sculptures. gives courses in drawing<br />

and painting and holds lectures as well.<br />

Værksted og udstilling åbent dagligt<br />

11 - 16. Lukket mandag.<br />

Lukket grundet arbejde og udstilling i<br />

Paris 15. aug - 15. sep 2011.<br />

svaret er 2000 lysår væk


32<br />

Smykkeriet<br />

Håndlavede smykker i guld og sølv samt Soja-sølvsmykker fra Bolivia.<br />

Handgefertigter Schmuck in gold und Silber, sowie Soja Silberschmuck aus Bolivien.<br />

Handmade jewellery in gold and silver, as well as Soja silver jewellery from Bolivia.<br />

Butik og Perleri i Stege (Luffes gård):<br />

Åbent tirsdag – fredag: 11 – 17 og<br />

lørdag: 10 – 13.<br />

Butik og værksted i Gl. Kalvehave:<br />

Åbent tirsdag – fredag: 10 – 17<br />

SMYKKERIET<br />

v/ Flemming Scheldt<br />

Bygaden 6, gl. Kalvehave, 4771 Kalvehave<br />

Tlf. 55 38 88 50<br />

www.smykkeriet.com<br />

Laden und Perlerei in Stege (Luffes gård):<br />

Dienstag – Freitag 10-17 und<br />

Samstag 10-13.<br />

Geschäft und Werkstatt in Gl. Kalvehave:<br />

Dienstag – Freitag 10-17<br />

Shop and pearls in Stege (Luffes gård):<br />

Open Tuesday – Friday: 11 – 17 and<br />

Saturday: 10 – 13.<br />

Shop and workshop in Gl. Kalvehave:<br />

Open Tuesday – Friday: 10-17<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 25


33<br />

annette Tjørnemark<br />

annette Tjørnemark arbejder med stentøjsskulpturer, men<br />

også med brugsting som krukker, skåle og fade, alt i mat<br />

blågrøn glasur. ”alle mine arbejder er modelleret op i<br />

hånden, og denne langsommelige metoder giver den lille<br />

vridning eller skævhed, som gør tingene mere organisk<br />

eller skulpturel”.<br />

annette Tjørnemark arbeitet mit Skulpturen aus Steinzeug,<br />

sowie gebrauchsgegenständen aus Keramik, alle in<br />

mattgrüner glasur. ”alle meine Werke sind handmodelliert<br />

und diese langwierige Methode gibt den gegenständen ihre<br />

organische form.“<br />

annette Tjørnemark works with stoneware sculptures, but<br />

also with articles for everyday use in matte blue-green<br />

glazing. “all my works are hand-modelled, and this slow<br />

method makes the objects more organic or sculptural.”<br />

Annette Tjørnemark<br />

Bogø Hovedgade 12<br />

4793 Bogø By<br />

Tlf. 43 90 44 59


Per-René Larsen – Varmt glas unika, produktion og skulptur<br />

Heléne Sandegård – Maleri, tegning og collage<br />

Per-René Larsen – Warm glas Unikate, Produktion und Skulptur<br />

Heléne Sandegård – Malerei, Zeichnung und Collage<br />

Per-René Larsen – hot glass unique, production and sculpture<br />

Heléne Sandegård – painting, drawing and collage<br />

Galleri Fanefjord Glas<br />

fanefjord Kirkevej 58<br />

4792 askeby<br />

Tlf. 55 81 73 09<br />

www.fanefjordglas.dk<br />

34<br />

galleri fanefjord glas<br />

Åbent/Geöffnet/Open:<br />

I sæson oftest 11-17 og allerbedst efter aftale.<br />

In der Saison meist 11-17. Am besten nach Absprache.<br />

In the summer season mostly 11.00 – 17.00.<br />

Preferably by appointment.<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 27


28 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

35 36<br />

Klaus Titze<br />

“jeg arbejder med fletværk fra pil til rum og landskaber.<br />

Mit speciale er organiskformede unikke kurve i rulleteknik<br />

og skulpturer i kombination med ler, gips, beton, gummi<br />

og sten.”<br />

Ich arbeite mit flechtwerk aus Weide zur Raum- und<br />

Landschaftsgestaltung. Mein Spezialgebiet sind organisch<br />

geformte Körbe in Rolltechnik und Skulpturen in<br />

Kombination mit Ton, gips, Beton, gummi und Stein.<br />

”I work with basketry of willow as decorative elements in<br />

rooms and landscapes. My specialities are organic forms<br />

in baskets and sculptures in combination with clay, plaster,<br />

concrete, rubber and stone.”<br />

Se åbningstider på hjemmesiden.<br />

Finden Sie die Öffnungszeiten auf der Homepage.<br />

For opening hours see homepage.<br />

Galleri Fletværk ved Klaus Titze<br />

Hårbøllehuset<br />

Vindebækvej 48, 4792 askeby<br />

Tlf. + 45 29 70 25 43<br />

www.klaustitze.dk<br />

Skulptur af Tage andersen<br />

Smykkemuseum<br />

Skiftende udstillinger på museet og galleri. oplev arbejdende<br />

værksted. Kurser: alle tirsdage og fredage 15.00 - 17.00, eller<br />

efter aftale.<br />

Wechselnde ausstellungen im Museum und in der galerie.<br />

erleben Sie die arbeitende Werkstatt. Kurse immer Dienstag<br />

und freitag: 15.00 - 17.00 Uhr oder nach absprache.<br />

Changing exhibitions in the museum and gallery.<br />

See the working workshop.<br />

Courses every Tuesday and friday: 3 – 5 pm or<br />

by appointment<br />

Smykkemuseum<br />

Hjørnet 6<br />

Store Damme<br />

4792 askeby<br />

Tlf./ fax + 45 55 81 76 08


else Korn er medlem af Billedkunstnernes forbund og Kvindelige<br />

<strong>Kunst</strong>neres Samfund.<br />

olie og akryl på lærred. Talrige censur og gruppe-udstillinger.<br />

Mitglied der Internationalen gesellschaft der bildende Künste.<br />

Öl und acryl auf Leinwand. Zahlreiche zensurierte einzel- und<br />

gruppenausstellungen.<br />

Else Korn<br />

Præstebjergvej 8 B, 4792 askeby<br />

Tlf. 55 82 66 02<br />

www.artguidedenmark.dk<br />

korn@paradis.dk<br />

37<br />

else Korn<br />

Member of the International association of art. oil and acrylics<br />

on canvas. Multiple censored, separate and group exhibitions.<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 29


acryl på lærred, 100 x 100 cm<br />

38<br />

jane Solby<br />

jane Solby maler nonfigurative billeder med poetisk udtryk.<br />

Hun maler i akryl på lærred hvor forskellige materialer er lagt<br />

på ved grundingen så det giver en anden dybde. Processen<br />

er lag på lag og inspiration hentes tit i naturens farver.<br />

jane Solby malt nonfigurative Bilder mit poetischem<br />

ausdruck in acryl auf Leinwand, wobei sie bereits bei der<br />

grundierung verschiedenen Materialen einarbeitet, was den<br />

Bildern eine besondere Tiefe gibt. Lage auf Lage entsteht<br />

und die Natur steht Pate bei der Inspiration.<br />

jane Solby paints non figurative paintings with poetic<br />

expression in acrylic on canvas, where she already in the<br />

priming uses different materials, which gives the paintings<br />

a special depth. Layer on layer evolves, whereas nature is a<br />

constant inspiration<br />

Åben efter aftale.<br />

Geöffnet nach Absprache.<br />

Open by appointment.<br />

Galleri Solby<br />

v/ Jane Solby<br />

grønsundvej 230, Ny æbelnæs, 4780 Stege<br />

Tlf. 29 80 09 09<br />

www.janesolby.dk jane.solby@webspeed.dk


“DoLoR+VIa (vita)” tryk, tusch, akvarel, 123 x 300cm<br />

Claudio Bannwart<br />

Rytzebækvej 28, Hjelm<br />

4780 Stege<br />

Tlf. 55 81 67 20<br />

claudiobannwart@pc.dk<br />

39<br />

Claudio Bannwart<br />

Maler og grafiker, fortrinsvis akvarel og linoleumstryk af blomster og mønske<br />

landskaber. Medlem af Billedkunstnernes forbund og De Danske grafikere.<br />

Maler und grafiker, hauptsächlich in aquarell und Linoldrucke mit Blumen und<br />

mönschen Motiven. Mitglied des dänischen Billedkunstnernes forbund und De<br />

Danske grafikere.<br />

Painter and lithographic artist. Linoleum print and watercolours with flowers<br />

and motives from Møn. Member of the Danish Billedkunstnernes forbund and<br />

De Danske grafikere.<br />

Åben efter aftale.<br />

Geöffnet nach Absprache.<br />

Open by appointment.<br />

“HeLIaNTUS”, tryk, akvarel, 40 x 40cm<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 31


32 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

40 41<br />

finn Holm Heidi Moe Weinreich<br />

olie- og akrylmalerier, især inspireret af den mønske natur<br />

og omgivelserne I øvrigt. Inspiration omsættes til såvel<br />

naturalistiske som mere abstrakte fortolkninger. Udstilling i<br />

”galleri Pakhuset”, Klintholm Havn. atelieret på<br />

hjemmeadresse er åbent de fleste dage samt efter aftale.<br />

Öl- und akrylmalerei, inspiriert von der mønschen Natur<br />

und Umgebung. Die Inspirationen werden naturalistisch,<br />

aber auch abstrakt umgesetzt. ausstellung in der galerie<br />

Pakhuset in Klintholm Hafen. Das heimische atelier ist nach<br />

absprache geöffnet.<br />

finn paints in oil and acrylic and is mainly inspired by the<br />

nature in Møn and the environment generally. He transforms<br />

his inspiration into naturalistic and also more abstract<br />

interpretations. exhibits in “galleri Pakhuset”, Klintholm<br />

Harbour. His home studio is open most days and<br />

by appointment.<br />

Finn Holm<br />

græskevej 19, 4780 Stege<br />

Tlf. 55 81 24 49<br />

www.finnholm.dk<br />

mona.finn@holm.mail.dk<br />

Stemningsfyldt og livsbekræftende billedkunst malet med et<br />

lyst sind. Malerierne er fyldt med positiv energi og farvernes<br />

betydning og indvirkning på sindet er vigtig for kunstneren.<br />

Mennesker og blomster er hendes yndlingsmotiver, gengivet<br />

med frihed og fantasi.<br />

Kontakt kunstneren for en uforpligtende visning.<br />

Stimmungsvolle und lebensbejahende Malerei, gefüllt mit<br />

positiver energie. Der Künstlerin sind farbbedeutung und<br />

ihre Wirkung auf die Sinne wichtig. Menschen und Blumen<br />

sind ihre Lieblingsmotive, interpretiert mit freiheit und<br />

Phantasie. Kontakten Sie die Künstlerin zwecks<br />

unverpflichtender ansicht.<br />

The artist presents atmospheric pictorial art painted with<br />

a light touch. The paintings are filled with positive energy,<br />

and the colours’ meaning and influence on the mind are<br />

important to the artist. Her favorite motives are people and<br />

flowers, depicted in a free and imaginative way.<br />

you can contact the artist for a showing, without obligation.<br />

Heidi Moe Weinreich<br />

4780 Stege<br />

Tlf. 23 70 04 15<br />

www.heidis.dk<br />

heidi@heidis.dk


42<br />

Birthe Christensen<br />

Møns 7 vidundere, 50 x 60 cm frederik VI med familie, 42 x 52 cm<br />

”jeg er ”kludekunstner”, delvis autodidakt. Tegner og former med<br />

min symaskine. Materialer og stoffer i forskellige farver. jeg<br />

holder af at lave portrætter, natur eller collager. Motiverne henter<br />

jeg fra Møns smukke natur, aviser, foto, kunstbøger m.m.”<br />

”Ich bin ein ”Lumpenkünstler”, teilweise autodidakt. Ich<br />

zeichne und forme mit meiner Nähmaschine. Materialien und<br />

Stoffe verwende ich auf unterschiedlichste Weise. Ich halt viel<br />

von Portraits, Natur und Collagen. Motive finde ich in Møns<br />

schöner Natur, auf fotos und in <strong>Kunst</strong>büchern.”<br />

”I am a ”patchwork artist”, partly autodidact. I draw and form with<br />

my sewing machine. Materials and fabrics in various colours.<br />

Birthe Christensen<br />

engvej 3, 4780 Stege<br />

Tlf. 55 86 13 01<br />

www.bcbilledvaerksted.dk<br />

bich@stegenet.dk<br />

I love making portraits, landscapes or collages. My source of<br />

motives are the beautiful landscape of Møn, newspapers, photos,<br />

art books etc.”<br />

Galleri Warrer, Ulvshale<br />

Billedværkstedet, Engvej 3, Stege<br />

Åben efter aftale.<br />

Geöffnet nach Absprache.<br />

Open by appointment.<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 33


anne grethe udstiller i galleri Pakhuset, Klintholm Havn fra maj til<br />

september. Modtager gerne besøg i eget atelier på Holmsvej 7.<br />

anne grethe stellt von Mai – September in der galleri Pakhuset,<br />

Klintholm Havn, aus. Sie öffnet auch gern ihr atelier Holmsvej 7.<br />

anne grethe exhibits from May – September in the gallery Pakhuset,<br />

Klintholm Havn, Møn. She also opens her studio in Holmsvej 7.<br />

Åben efter aftale.<br />

Geöffnet nach Absprache.<br />

Open by appointment.<br />

Anne – Grethe Esmann<br />

Holmsvej 7, Lendemarke, 4780 Stege<br />

Tlf. 24 26 96 14<br />

www.anneg.dk<br />

anneg@anneg.dk<br />

34 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

43<br />

anne – grethe esmann


Liza’s gallery drives af kunstnerparret Rupert<br />

Sutton og Liza Krügermeier. I galleriet præsenteres<br />

malerier og kunsthåndværk i en afslappet<br />

atmosfære midt i Stege by. Skiftende udstillinger<br />

året igennem, både med lokale og internationale<br />

kunstnere.<br />

Liza‘s gallery wird geleitet vom Künstlerpaar<br />

Rupert Sutton und Liza Krügermeier. Die galerie<br />

zeigt Malerei und <strong>Kunst</strong>handwerk in entspannter<br />

atmosphäre mitten in Stege. Wechselnde ausstellungen<br />

mit lokalen und internationalen Künstlern.<br />

Liza’s Gallery<br />

v/ Liza Krügermeier & Rupert Sutton<br />

farverstræde 6, 4780 Stege.<br />

Tlf. + 45 40 74 71 22<br />

www.lizasgallery.com info@lizasgallery.com<br />

44<br />

Liza’s gallery<br />

Liza’s gallery is run by the artist couple Rupert<br />

Sutton and Liza Krügermeier. The gallery presents<br />

paintings, arts and crafts in a relaxed<br />

atmosphere in the centre of Stege. exhibitions<br />

change throughout the year and feature local<br />

and international artists.<br />

Åbent tirsdag til søndag i perioden april til<br />

december. Mandag lukket.<br />

Open Tuesday to Sunday from April to<br />

December. Mondays closed.<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 35


36 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

45 46<br />

Bent Rune<br />

”I mit galleri i Luffes gård viser jeg udover originaler, mange<br />

tryk, kort og mindre indrammede billeder.<br />

jeg er uddannet fra <strong>Kunst</strong>håndværkerskolen i København<br />

og School of Visual arts i New york. efter i mange år at have<br />

arbejdet med pastel, beskæftiger jeg mig i dag mest med<br />

akvarel og akryl. Mine motiver finder jeg dels her på Møn, og<br />

dels på rejser til bl.a. Toscana og forskellige storbyer.”<br />

”In meiner galerie in Luffes gård zeige ich originale, Drucke,<br />

Karte und kleinere gerahmte Bilder. Nach meiner ausbildung<br />

an der <strong>Kunst</strong>handwerkerschule in Kopenhagen habe ich<br />

viele jahre mit aquarell und acryl gearbeitet. Meine Motive<br />

finde ich auf Møn und auf meinen Reisen.”<br />

”In my gallery in Luffes gård I show originals, printings,<br />

cards and small framed paintings. after my education at The<br />

School of arts, Craftarts in New york I now mainly work with<br />

watercolour and acrylics. I find my motifs on Møn and when<br />

travelling.”<br />

Åbent hele året.<br />

Ganzjährig geöffnet.<br />

Open all year round.<br />

Bent Rune<br />

”Luffes gård”<br />

Storegade 18, 4780 Stege<br />

Tlf. 55 82 69 69 fax 55 82 65 04<br />

www.bentrune.dk bentrune@mail.tele.dk<br />

Niels Peter andreasen<br />

Vandrefalk, Møns klint. akvarel, 52 x 67 cm<br />

overvejende emner fra naturen, fugle, landskaber, men<br />

arbejder gerne frit fabulerende i mange tekniker, mest tusch,<br />

akvarel, blyant, akryl, tempera og olie.<br />

überwiegend Themen der Natur, Vögel, Landschaften;<br />

gerne frei fabulierend in verschiedenen Techniken: Tusche,<br />

aquarell,<br />

Mostly themes from nature, birds, landscapes. Niels Peter<br />

likes to give his imagination free rein in different techniques:<br />

ink, watercolour, charcoal, tempera and oil.<br />

Åben efter aftale.<br />

Geöffnet nach Absprache.<br />

Open by appointment.<br />

Niels Peter Andreasen<br />

Ulvshalevej 333 a, Ulvshale, 4780 Stege<br />

Tlf. 55 81 85 18<br />

www.npa-ulvshale.dk<br />

npa.ulvshale@mail.tele.dk


47<br />

Noorbohandelen<br />

Noorbohandelen på Nyord sælger unikt kunsthåndværk<br />

og maleri fra eget værksted. Den historiske lodsgård huser<br />

derudover den lokalhistoriske udstilling om øen og byen<br />

Nyord og en specialbutik for spiritus i løsvægt, gode vine og<br />

mønske specialiteter.<br />

Noorbohandelen auf Nyord verkauft <strong>Kunst</strong>handwerk Unikate<br />

und Malerei aus eigener Werkstatt. Der historische Lotsenhof<br />

beherbergt außerdem die lokalgeschichtliche ausstellung<br />

über die Insel und einen Hofladen mit Spirituosen, Wein und<br />

lokalen Spezialitäten.<br />

Noorbohandelen on Nyord sells hand crafted products and<br />

paintings from their own workshop. The historical pilot<br />

house also contains an exhibition from the island and the<br />

town of Nyord and a shop with good wine from the cask and<br />

local specialities.<br />

Åbent hele året. Ganzjährig geöffnet. Open all year round.<br />

Noorbohandelen<br />

Nyord Bygade 1, Nyord, 4780 Stege<br />

Tlf. 51 78 04 48 fax 55 82 61 11<br />

www.noorbohandelen.dk<br />

info@noorbohandelen.dk<br />

48<br />

Tenja Skotte<br />

flettehuset er rammen om arbejdende værksted,<br />

udstillinger, salg af flettematerialer og Dansk brugskunst.<br />

oplev den unikke atmosfære ved Stege Nor som gæst eller<br />

flettekursist. Tenja Skotte arbejder med pil I alle størrelser,<br />

fra små fine tasker til havehegn.<br />

Das “flettehus” ist arbeitende Werkstatt, ausstelllungs-<br />

und Kursuscenter. Verkauf von flechtwaren & -materialien<br />

und dänischem <strong>Kunst</strong>handwerk. genießen Sie die besondere<br />

Umgebung am Stege Nor als Besucher oder<br />

Kursusteilnehmer. Von der feinen kleinen Handtasche<br />

bis zum gartenzaum.<br />

The ´Wickerwork House` offers workshops, exhibitions and<br />

sale of wickerwork material and Danish design, arts and<br />

crafts. experience the unique atmosphere at Stege Nor as a<br />

guest or participant in one of the workshops. Tenja Skotte<br />

works in willow in all sizes, from small delicate bags to<br />

garden fences.<br />

Åbent/geöffent/open:<br />

Tirsdag – fredag 11-17, Lørdag 10-14<br />

Dienstag-Freitag 11-17, Samstag 10-14<br />

Tuesday – Friday 11-17, Saturday 10-14<br />

Samt efter aftale.<br />

Tenja Skotte Værksted og Galleri<br />

fiskerstræde 18<br />

4780 Stege<br />

Tlf. 45 40 77 86 03<br />

www.tenjaskotte.dk pileflet@tenjaskotte.dk<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 37


Inspirationen kommer ofte fra naturen, og det er især elementer<br />

med energi, f.x. vind, stråler og strømninger, der indgår i mine<br />

abstrakte billeder. I de senere år har det figurative fået større<br />

plads – ikke mindst kvindebilleder, og nu også fugle – men<br />

også skulpturer er det blevet til – sågar en oprørsk rytterstatue.<br />

Mange af mine aktuelle værker udstilles i galleri Warrer, hvor<br />

også værker fra andre kunstnere kan ses.<br />

Meine Inspiration kommt oft aus der Natur, und es sind besonders<br />

die elemente mit energie, wie Wind, Strahlen und Strömungen,<br />

die in meine abstrakten Bilder eingehen. In den letzten<br />

jahren hat das figurative seinen Platz gefunden. auch Skulptu-<br />

Bent Warrer<br />

Hovedskovvej 20<br />

4780 Stege<br />

Tlf. 55 86 10 77<br />

www.galleriwarrer.dk<br />

38 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

49<br />

Bent Warrer<br />

ren interessieren mich – sogar ein aufrührerischer Reiter. Viele<br />

meiner aktuellen Werke zeige ich in der galerie Warrer, wo ich<br />

auch andere Künstler ausstelle.<br />

My inspiration often comes from nature, and it is especially<br />

elements with energy like wind, rays and currents, which are<br />

part of my abstract paintings. Lately the figurative element has<br />

played a larger role. Sculptures also interest me. Many of my<br />

current works are exhibited in galleri Warrer, where you can also<br />

see works by other artists.<br />

Åbent torsdag - søndag kl. 11 – 17<br />

Juli og august åbent hver dag kl. 11 – 17


50<br />

Møns største galleri og café med over 40 kunstneres værker.<br />

Desuden lækkert tøj og design til hjemmet.<br />

Åbent/ Geöffnet/ Open:<br />

Torsdag – søndag kl. 11 – 17. juli og august åbent hver dag<br />

kl. 11 – 17. eller efter aftale på 5586 1077.<br />

Se også www.galleriwarrer.dk<br />

Donnerstag – Sonntag von 11 –17. juli und august jeden Tag<br />

von 11 – 17. oder nach absprache.<br />

Siehe auch www.galleriwarrer.dk<br />

Thursday – sunday: 11.00. – 17.00. july and august open<br />

every day 11 – 17. or by appointment.<br />

See www.galleriwarrer.dk<br />

Galleri Warrer<br />

Hovedskovvej 20<br />

4780 Stege<br />

Tlf. 55 86 10 77<br />

www.galleriwarrer.dk<br />

galleri Warrer<br />

51<br />

Torben Keramik<br />

“Storeklint” motiv fra Storeklint Møn, olie og acryl, 116 x 116 cm<br />

Velkommen til vort galleri, keramiske værksted og atelier.<br />

Spændende malerier, inspireret af den mønske natur, højbrændt<br />

stentøj I smukke glasurer og håndmalet lertøj med<br />

motiver fra den danske flora.<br />

Willkommen in unserer galerie, keramischen Werkstatt und<br />

atelier. Malerei, inspiriert von der mönschen Natur, Steinzeug<br />

in schönen glasuren und handbemaltes Steingut mit<br />

Motiven dänischer flora.<br />

Welcome to our gallery, ceramic workshop and studio. We<br />

present interesting paintings inspired by by the nature on<br />

Møn, beautifully glazed stoneware and handpainted pottery<br />

with motives from the Danish fauna.<br />

Juni – September<br />

Torsdag – Lørdag 11-17 eller efter aftale.<br />

Donnerstag – Samstag 11-17 oder nach Absprache.<br />

Thursday – Saturday 11-17 or by appointment.<br />

Torben Keramik, Klosterskov<br />

v/ Torben Petersen<br />

Klostervej 45, Spejlsby, 4780 Stege<br />

Tlf. 55 81 32 04 / 40 44 48 04<br />

www.torbenkeramik.dk<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 39


Hanne Birkedal har siden 1995 udstillet i hele landet, samt<br />

Tyskland. Udstiller i galleri Pakhuset, Klintholm, samt eget galleri<br />

på Hagesvej 13, Stege. Det er især modernistiske og koloristiske<br />

akrylbilleder, desuden moderne ikoner.<br />

Kurser for voksne, samt børnekunstgrupper.<br />

Åbent efter aftale.<br />

Hanne Birkedal stellt seit 1995 in ganz Dänemark und auch in<br />

Deutschland aus. Im Sommer findet man ihre Werke in der galerie<br />

Pakhaus, Klintholm, wie auch in ihrer eigenen galerie Hagesvej<br />

13, Stege.Thema sind modernistische und farbenfrohe<br />

acrylmalereien und moderne Ikonenbilder.<br />

Hanne Birkedal<br />

Hagesvej 13, 4780 Stege<br />

Tlf. 40 15 08 88<br />

www.madonnagalleriet.dk<br />

birkedal.hanne@gmail.com<br />

40 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

52<br />

Hanne Birkedal<br />

Kurse für Erwachsene und Kinderkunstgruppen.<br />

Geöffnet nach Absprache.<br />

Since 1995, Hanne Birkedal has exhibited all over Denmark and in<br />

germany. She exhibits in galleri Pakhuset in Klintholm and in her<br />

own gallery at 13 Hagesvej in Stege where you will find modern<br />

and colourful acrylic paintings and icons.<br />

Hanne Birkedal offers painting courses for adults and children.<br />

Open by appointment.


Lasse Hansen og Inger Odgaard<br />

Mosesvinget 7<br />

4791 Borre<br />

Tlf. + 45 22 16 09 64<br />

Tlf. + 45 60 71 06 96<br />

53<br />

Lasse Hansen og Inger odgaard<br />

Inger odgaard: Maleri<br />

Lasse Hansen: fotografi<br />

Åben efter aftale.<br />

Geöffnet nach Absprache.<br />

Open by appointment.<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 41


42 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

54<br />

ole ørnum<br />

Udstilling/fremstilling af håndlavede møbler og bolig interiør<br />

af eget design fra eget værksted. Designet er udført i træ og<br />

er både af moderne og mere klassisk karakter. Udstillingen<br />

viser et lille udsnit af de mange muligheder - opgaverne<br />

udføres også efter egne ønsker og mål. Har egen udstilling<br />

på hjemmeadressen, besøg efter aftale.<br />

ausstellung/ Produktion von handgearbeiteten Möbeln und<br />

Wohninterieur nach eigenem Design aus eigener Werkstatt.<br />

entworfen und ausgeführt in Holz in modernem und<br />

klassischem Design. Die ausstellung zeigt einen kleinen<br />

ausschnitt der vielen Möglichkeiten – es werden auch<br />

auftragsarbeiten und Maßarbeit ausgeführt.<br />

exhibition/production of hand-made furniture and interior<br />

design from his own workshop. The design is made in wood<br />

and is both modern and classic. The exhibition shows a<br />

small selection of the many possibilities – orders taken<br />

according to the customer’s own wishes and dimensions.<br />

Udstilling/Ausstellung/exhibition<br />

Pakhuset Klintholm Havn<br />

Ole Ørnum<br />

Kasperstræde 10<br />

Sømarke, 4791 Borre<br />

Tlf. 55 81 23 05<br />

Mobile 20 94 23 05<br />

fotografi<br />

fotografie<br />

Photography<br />

55<br />

Morten Pihl<br />

Salg/Verkauf/Sale<br />

Noorbohandelen, Nyord Bygade 1, Nyord<br />

www.lokalprodukter.dk<br />

Foto Workshops<br />

www.mønfoto.dk<br />

Morten Pihl<br />

Stege<br />

Tlf. 41 42 88 78<br />

www.pihl.net<br />

morten@pihl.net


Uddannet fra Koninklijke academie van beeldende <strong>Kunst</strong>en, Den<br />

Haag. arbejder i dag som maler, tegner og designer. Har bl.a.<br />

illustreret WWf kalender, julemærker og julekort for bl.a. UNICef<br />

og Røde Kors. Har udstillet i Danmark, Schweiz, Tyskland, Holland<br />

etc.<br />

ausgebildet an der Koninklijke academie van beeldende <strong>Kunst</strong>en,<br />

Den Haag. arbeitet heute als Maler, Zeichner und Designer. Hat<br />

u.a. illustriert den Kalender des WWf, sowie Weihnachtsmarken<br />

und Karten für UNICef, und Rotes Kreuz. ausstellungen<br />

in der Schweiz, Dänemark, Deutschland, Holland etc.<br />

Lise Pflug<br />

Klintevej 460, Magleby, 4791 Borre.<br />

Tlf. 20 86 19 88<br />

www.lisepflug.com<br />

lise_pflug@hotmail.com<br />

56<br />

Lise Pflug<br />

educated from Koninklijke academie van beeldende <strong>Kunst</strong>en,<br />

Den Haag. Works today as artist with painting and drawing.<br />

among other things she has illustrated the WWf calendar,<br />

Christmas stamps and Christmas cards for UNICef and Red Cross.<br />

Lise Pflug has exhibited in Switzerland, Denmark, germany, The<br />

Netherlands etc.<br />

Kun efter aftale.<br />

Nur nach Voranmeldung.<br />

Only by appointment.<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 43


K.V. Guelito<br />

Liselundvej 25<br />

4791 Borre<br />

Tlf. 44 66 35 58<br />

kjeld@veirup.com<br />

44 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

57<br />

K.V. guelito<br />

Tusch og tempera, 19 x 29 cm Tusch, grafit og akryl lavering, 24 x 41 cm<br />

”Det handler alt sammen om mennesker - oftest i øjeblikke af liv eller død, af transformering<br />

eller skabelse, altid om meningsfyldt intensitet. jeg arbejder stædigt med<br />

klassiske teknikker og udtryksformer i grafik og maleri for at “knække koden” eller<br />

i det mindste at komme nærmere til forståelse af nutidigt liv og forgængelighed.<br />

Derfor er for eksempel også portrætter et meningsfyldt element i mit arbejde.”<br />

”es handelt sich immer um Menschen – oft im entscheidenden augenblick von<br />

Leben oder Tod, um Transformation oder Schöpfung, immer um sinnvolle Intensität.<br />

Ich arbeite beharrlich mit den klassischen Techniken und ausdrucksformen<br />

in der Malerei und graphik, um ”den Code zu knacken” oder zumindest dichter an<br />

ein Verständnis jetzigen Lebens und von Vergänglichkeit zu kommen. Daher sind<br />

Portraits ein sinnvolles element meiner arbeit.”<br />

”It’s all about people – often in decisive moments of life or death, transformation<br />

or creation, always about meaningful intensity. I work unceasingly with classic<br />

techniques and idioms within painting and graphics to “decode” or to obtain a<br />

better understanding of life and mortality. Therefore portraits are meaningful<br />

elements of my work.”<br />

farveætsning/radering, #3 fra Lo Spazio delle Donne,<br />

28 x 40 cm<br />

ætsning - akvatinte, #2 fra Pater Noster, 20 x 30 cm<br />

Mezzotine og ætsning, #12 fra Pater Noster, 20 x 30 cm


58<br />

Birthe jarlbæk<br />

”jeg maler med kærlighed til guldalderen, men med nutidens øjne.”<br />

Malerierne er malet med olie på lærred/træ. Har haft malerskole siden 1995.<br />

Sidste bogudgivelser: Blomstermaling trin for trin, samt Blomster til glæde.<br />

”Ich male mit Liebe zur Klassik, doch mit modernen augen.“<br />

gemalt wird in Öl auf Leinwand oder Holz. Birthe leitet eine<br />

Malerschule seit 1995. 2 Bucherscheinungen: Blumenmalen Schritt für<br />

Schritt und Blumen mit freude.<br />

Birthe jarlbæk was educated at The Royal Copenhagen Porcelain factory<br />

and at the academy for Commercial art. Since 1992 she has made flower<br />

paintings and has had several large special exhibitions.<br />

Åbent hele året rundt: alle dage 13 – 18, onsdag efter aftale.<br />

Ganzjährig geöffnet: täglich von 13 – 18, Mittwochs nach Absprache.<br />

Open all year round: every day 13 – 18, Wednesday by appointment.<br />

Birthe Jarlbæk<br />

Klintholm Havneplads, Klintholm Havn, 4791 Borre<br />

Tlf. + 45 55 81 10 66<br />

www.blomstermaleri.dk<br />

Birthe@jarlbaek.dk<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 45


Mette folmer<br />

Mette arbejder i koldglas teknikken. Hun smelter, støber og<br />

former glasset til unikke skulpturer, skåle, fade og billeder. Meget<br />

ofte er der metaller og naturlige elementer indstøbt i glasset.<br />

Søren arbejder med fotografiet og maleriet<br />

efter aftale, ta’r vi meget gerne mod besøgende i vores værksted/<br />

atelier og udstilling.<br />

Mette Folmer & Søren Madsen<br />

Kraneledvej 14, Mandemarke, 4791 Borre<br />

Tlf. 28 91 55 25 / 46 49 61 05<br />

mettefolmerjensen@hotmail.com<br />

tranemarke@gmail.com<br />

46 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

59<br />

Tranemarkegård<br />

Mette arbeitet mit Kaltglas. Sie schmilzt, gießt und formt glas zu<br />

Skulpturen, Schalen, Platten und Bildern. oft sind Metall oder<br />

natürliche elemente eingeschmolzen.<br />

Søren arbeitet mit Malerei und fotografie.<br />

Nach Voranmeldung laden wir gerne Besucher in unsere<br />

Werkstatt/atelier und ausstellung ein.


Søren Madsen<br />

Mette works with cold glass technique.<br />

She smelts, casts and shapes the glass<br />

into unique sculptures, bowls, dishes<br />

and pictures. often, she casts metal and<br />

natural elements into the glass.<br />

Søren works with photography and<br />

painting.<br />

We are happy to receive visitors in our<br />

studio, workshop and exhibition room.<br />

just make an appointment.<br />

www.tranemarke.dk<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 47


48 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

60 61<br />

Bakkegaard <strong>Kunst</strong>skole Uffe Hofman andersen<br />

galleri & <strong>Kunst</strong>skole ved Møns Klint<br />

20 mønske kunstnere<br />

Sommercafe og Bed & Breakfast<br />

galerie & <strong>Kunst</strong>schule bei Møns Klint<br />

20 mønsche Künstler<br />

Sommercafé und Bed & Breakfast<br />

gallery & art School at Møns Klint<br />

20 artists from Møn<br />

Summer cafe and Bed & Breakfast<br />

Bakkegaard Gæstgiveri<br />

Busenevej 64, Busene, 4791 Borre.<br />

Tlf. 55 81 93 01<br />

www.bakkegaarden64.dk<br />

info@bakkegaard.eu<br />

”familie” . olie 80 x 80 cm.<br />

oliemalerier og skulpturer. arbejder meget med humoren i<br />

kunsten. finder inspiration i menneskers daglige gøren i arbejde<br />

og fritid og i den fantastiske natur på østmøn. Udstiller<br />

i kunstforeninger, er tilknyttet galleri Pakhuset i Klintholm<br />

Havn og har fast udstilling på Bakkegaard gæstgiveri i Busene.<br />

Ölmalerei und Skulptur. arbeitet viel mit Humor in der <strong>Kunst</strong>.<br />

findet seine Inspiration in den menschlichen Verrichtungen<br />

des Tages und der phantastischen Natur ostmøns. Stellt aus<br />

in <strong>Kunst</strong>vereinen, der galleri Pakhuset in Klintholm Havn und<br />

hat eine feste ausstellung in der Bakkegaard gæstgiveri in<br />

Busene.<br />

oil painting and sculptures. Humour plays a large part in<br />

the art of Uffe Hofman andersen. His inspiration springs<br />

from everyday life and the nature of eastern Møn. exhibits<br />

in gallery Pakhuset in Klintholm Havn and fixed exhibition in<br />

Bakkegaard gæstgiveri in Busene.<br />

Uffe Hofman Andersen<br />

Busenevej 64, Busene, 4791 Borre.<br />

Tlf. 55 81 93 01<br />

www.kunst-design.dk<br />

uha@kunst-design.dk


”Himmel og Havn” . Stofbillede, 107 x 86 cm.<br />

62 63<br />

Vivi Schlechter Bakkegaard<br />

oliemalerier, stofbilleder og eksperimenterende væv.<br />

Udstiller på Møn: Bakkegaard gæstgiveri og Pakhuset i<br />

Klintholm Havn.<br />

Ölmalerei, Stoffbilder und experimentelles Weben.<br />

ausstellungen: Bakkegaard gæstgiveri, Pakhuset in<br />

Klintholm Havn.<br />

oil painting, fabric creator and experimental weaving.<br />

exhibitions: Bakkegaard gæstgiveri and gallery Pakhuset in<br />

Klintholm Havn.<br />

Vivi Schlechter<br />

Bakkegaard gæstgiveri<br />

Busenevej 64, Busene, 4791 Borre.<br />

Tlf. 55 81 93 01<br />

www.vivischlechter.dk info@bakkegaard.eu<br />

Levende galleri med panoramaudsigt over østersøen, 3 min.<br />

til Møns Klint. 20 Mønske kunstnere og designere har<br />

indrettet gården og de 16 værelser. Dejlig mad, helst økologisk<br />

og fra lokale producenter. Bed & Breakfast til rimelige<br />

priser, også miniferier, seminarer, konferencer, familietræf,<br />

fester – lad fantasien blomstre.<br />

Nur 3 Min. von Møns Klint entfernt liegt das Bakkegaard<br />

gästehaus mit Panoramaaussicht über die ostsee. alle<br />

Zimmer von lokalen Künstlern gestaltet. Die Verpflegung ist<br />

hausgemacht, hauptsächlich ökologisch und von lokalen<br />

Produzenten. Besuchen Sie auch unser Sommercafé.<br />

Near the Cliffs of Møn you will find the boarding house<br />

Bakkegaard guesthouse with a wonderful view to the Baltic<br />

Sea. all rooms are decorated by local artists and designers.<br />

The food is home made, mainly organic and from local<br />

producers. B&B for reasonable prices. also mini holidays,<br />

conferences and parties. Try also our summer café.<br />

Bakkegaard Gæstgiveri<br />

Busenevej 64, Busene, 4791 Borre.<br />

Tlf. 55 81 93 01<br />

www.bakkegaarden64.dk<br />

info@bakkegaard.eu<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 49


50 KUNST & KULTUR 2011-2012<br />

64<br />

galleri Pakhuset<br />

Besøg det store sommergalleri i Klintholm havn hvor<br />

kunstnere og kunsthåndværkere fra Møn & Sydsjælland<br />

udstiller maleri, tryk, glas, væverier, fotos, møbler, keramik<br />

og smykker mm.<br />

Besuchen Sie die große Sommergalerie in Klintholm Hafen,<br />

wo Künstler und <strong>Kunst</strong>handwerker von Møn & Südseeland<br />

Malerei, Druckgrafik, glaskunst, Webarbeiten, fotos, Möbel,<br />

Keramik und Schmuck ausstellen.<br />

Visit the large summer gallery in Klintholm Harbour where<br />

artists and craftsmen from Møn and South Zealand exhibit<br />

paintings, graphic prints, glass, photography, ceramics,<br />

jewellery, furniture, fabrics etc.<br />

Åbningstider/Öffnungszeiten/Opening hours<br />

Maj/juni: lørdag-søndag 13-16<br />

May-June: Saturday/Sunday 13-16<br />

Juli/august: torsdag-søndag 13-16<br />

July/August: Thursday-Sunday 13-16<br />

Galleri Pakhuset<br />

Thyravej, Klintholm Havn<br />

4791 Borre<br />

Tlf. 55 81 24 49 / 61 75 76 00<br />

www.pakhusgalleriet.dk


www.vorkultur.dk<br />

NyTTIge aDDReSSeR<br />

Møn Turistbureau<br />

Storegade 2, 4780 Stege • Tlf. 5586 0400<br />

www.visitmoen.com<br />

Turistinformation på Danmarks Borgcenter<br />

Slotsruinen 1, 4760 <strong>Vordingborg</strong> • Tlf. 5534 1111<br />

www.visitvordingborg.com<br />

geoCenter Møns Klint<br />

Stengårdsvej 8, 4791 Borre, Møn. Tlf. 55 86 3600,<br />

generated at BeQRious.com<br />

www.moensklint.dk<br />

Danmarks Borgcenter<br />

Slotsruinen 1, 4760 <strong>Vordingborg</strong>, Tlf. 5537 2554<br />

www.museerne.dk<br />

Køng Museum<br />

Bygaden 27, Køng, 4750 Lundby, Tlf. 5576 9455,<br />

www.museerne.dk<br />

for første gang udgives i 2011 et katalog for ”kunst og kultur” i<br />

empiregården<br />

<strong>Vordingborg</strong> kommune. Det er udgivernes håb at dette katalog er<br />

begyndelsen på et aktivt, tværfagligt samarbejde mellem de<br />

Storegade 75, 4780 Stege, Tlf. 5581 4067, www.museerne.dk<br />

kulturelle aktører i <strong>Vordingborg</strong> kommune. Du kan læse mere om de<br />

forskellige kulturelle aktiviteter på hjemmesiden www.vorkultur.dk,<br />

Museumsgården<br />

som med tiden ønskes udvikles til en levende portal med kalender,<br />

nyheder og webshop for kulturelle produkter ”made in” Møn og<br />

Skullebjergvej 15 Keldbylille, 4780 Stege, www.museerne.dk<br />

Sydsjælland.<br />

<strong>Vordingborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />

er du selv kulturaktør i <strong>Vordingborg</strong> kommune, kan du komme i kon- www.vordingborg.dk<br />

takt med udgiverkredsen via kontaktformularen på hjemmesiden.<br />

generated at BeQRious.com<br />

for arrangementer og aktiviteter<br />

www.kultunaut.dk<br />

www.kunstnetværk.dk<br />

<strong>Kunst</strong>netværket Møn og Sydsjælland er et netværk som samler<br />

kunstnere fra området. Vi vil i fællesskab fremme synligheden og<br />

skærpe interessen hos publikum for vores forskellige og mangfoldige<br />

kunst.<br />

er du interesseret i et medlemskab kan du henvende dig til formand<br />

Birthe jarlbæk via hjemmesiden www.kunstnetværk.dk<br />

overnatning på Møn & Sydsjælland<br />

www.visitmoen.com; www.visitvordingborg.com;<br />

www.visitpraestoe.com<br />

<strong>Kultur</strong> på Møn & Sydsjælland<br />

www.vorkultur.dk<br />

Spisning og lokale fødevarer<br />

www.kultivatorsyd.dk<br />

oplevelser på Møn & Sydsjælland<br />

www.themoenexperience.dk/<br />

KUNST & KULTUR 2011-2012 51


visitvordingborg.com<br />

www.vorkultur.dk<br />

www.kunstnetværk.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!