Månedsbrev nr. 8 - Holstebro-InnerWheel

holstebro.innerwheel.dk

Månedsbrev nr. 8 - Holstebro-InnerWheel

Præsident

Lisbeth Cohn

9741 2156

Sekretær

Birthe Thorup

9738 6272

Onsdag den 24. marts kl. 08.15

Mødested: Hotel Ny skovlund

Program: Forårsdistriktsmøde

Tilmelding skal ske til Kirsten Col-

strup

Holstebro Inner Wheel

Klub

Distrikt 45

Klub nr. 7

Klubmester

Tove Steenstrup

9742 9787

Kasserer

Kirsten Colstrup

9748 5730

Månedsbrev nr. 8 - 2011-2012

Torsdag den 26. april kl. 18.00

Mødested: Hotel Schaumburg

Mødedeltagelse: 24/29 + 1 gæst – Maiken M. Jacobsen (Ritas gæst).

3 minutter – Vibeke Korup. Safaritur til Kenya – oktober 2011. Se nedenfor.

ISO

Hanna Ellemand Viberg

9740 1040

Program: Intercitymøde – foredrag

v/ journalist Anders Agger

Tilmelding skal ske til præsident Karen

Vinderup, ka.jensen@mvbmail.dk

Vi sang: Det er hvidt derude og I alle de riger og lande, som Vibeke havde medbragt.

ISO: Ingen nyheder.

Referat af februarmødet:

Lisbeth Cohn bød velkommen til mødet med særlig velkomst til vores gæst Maiken M. Jacobsen

samt aftenens foredragsholder, journalist ved Holstebro Dagblad Mette Grith Sørensen, der

netop denne dag fejrede sit 25 års jubilæum. I dagens anledning startede mødet med et dejligt

glas mousserende vin.

Herefter var det Vibeke, som havde sine 3 minutter.

Hun startede med at meddele, at det nok blev lidt længere end de 3 minutter, men sidst hun

havde 3 minutter, blev hun forhindret i at deltage, og da ingen havde mulighed for at bytte med

hende, blev det aflyst. Denne gang havde hun så valgt at holde et lidt længere indlæg og

fortælle om og vise billeder fra hendes og Bjarnes safaritur til Kenya i oktober måned 2011. De

havde glædet sig meget til turen og til at opleve dyrene i deres egne omgivelser og komme så

tæt på dem som muligt.

De besøgte 4 nationalparker, som var meget forskellige og boede på turen i forskellige lodge.

Det lyder måske primitivt, men faktisk er det luksuriøse boliger, og det fantastiske er, at man bor

så tæt på de vilde dyr.


De startede turen med at være på fotosafari, og vi fik forevist meget smukke billeder af de vilde

dyr, taget helt tæt på. Dyrene har tilsyneladende vænnet sig til, at bilerne kører rimelig tæt på og

de holder mere øje med, hvordan dyrelivet foregår end med, hvor mange billeder turisterne

tager.

Vi så billeder af fantastiske landskaber, og et af højdepunkterne var en ballontur, hvor de tidligt

om morgenen drog af sted for at betragte dyrelivet fra oven.

De besøgte bl.a. i Nairobi Karen Blixens kaffefarm, der de sidste 25 år har fungeret som

museum samt små markedspladser. Helt anderledes fra hvad vi er vant til, men mere efter

princippet – jeg køber af dig – du køber af mig.

Kenyanerne er et meget venligt og imødekommende folkefærd, der trods fattigdom og meget

primitive boliger, alligevel er i besiddelse af en mobiltelefon, hvilket måske ikke lige er det første,

man regner med, når man ser, hvor fattige, de er. Skoleeleverne bærer uniform, der til de

besøgendes undren, altid var helt nystrøgne og rene, til trods for, at de gik i leret jord og havde

alle muligheder for at blive snavsede.

En ting, der undrede Vibeke var, at lokalbefolkningen klart gav udtryk for, at vi burde lade være

med at sende dem ulandsbistand. Man var ikke gearet til at fordele de midler, der blev sendt til

dem, og langt de fleste penge havnede i de forkerte lommer.

Ingen tvivl om, at det havde været en fantastisk tur.

Som afslutning på det spændende og velfortalte foredrag sang vi I alle de riger og lande.

Vi fik som sædvanlig en dejlig middag – jordskokkesuppe og laks med økologiske ris med

diverse urter og citronsovs. Kaffe og chokolade.

Da middagen næsten var slut, mødte Linda Hatfeldt, Holstebro Varmestue op. Hun var blevet

bedt om at komme for at modtage klubbens donation i forbindelse med Inner Wheel-dagen på

3.000 kr. Linda takkede for pengene og fortalte, at de havde besluttet, at de skulle bruges til en

udflugt for varmestuen.

Linda fik også en æske chokolade med hjem til brugerne.

2


Valg

Vi havde ved mødets start afleveret vore stemmesedler, og de få, der havde glemt deres, fik

hurtigt fabrikeret en. Lene og Else PG var blevet bedt om at være valgtilforordnede, og efter kort

tid havde de en melding om navne på den nye bestyrelse. Disse konstituerede sig straks, og

den nye bestyrelse ser således ud:

Præsident Rita Gram

Sekretær Lisbeth Høgsberg

Klubmester Aliss Rounborg Rasmussen

Kasserer Hanne Bødiker

ISO Grethe Østerby

Pastpræsident Lisbeth Cohn

Vicepræsident Birthe Thorup

Suppleanter er:

Vibeke Korup

Ingeborg Rudolf

Herefter havde Mette Grith Sørensen sit indlæg. Hun startede med at fortælle lidt om

Dagbladets historie. Dagbladet er grundlagt i 1881 af Christian Berg. Mette startede på bladet

som elev i 1984 og blev fastansat i 1987. I forbindelse med sit 25 års jubilæum har hun

reflekteret lidt over, hvordan arbejdspladsen har været og hun mindes de første år på bladet,

hvor der var mere tid til hygge, snak og samvær. I dag er der ikke så meget tid til den slags, og

de unge, der bliver ansat nu, er meget målrettede og ambitiøse. De mange besparelser på

ansættelser, senest med de 2 journalister Anton Dalgaard og Knud Jacobsen, der begge er

gået på pension, uden at der er ansat nye, gør, at der nu bare skal arbejdes endnu hurtigere, på

samme måde som på mange andre arbejdspladser i dag.

Mette fortalte, at hun ikke er en journalist, der jagter skandaler, men kan godt lidt at fortælle om

mennesker og hun synes, alle mennesker har en historie at fortælle. Hvis hun får kendskab til

en historie, der kunne sætte et venskab over styr, ville hun ikke skrive den. Hun sætter et

venskab højere end journalistikken.

3


En glædelig ting, som Mette de senere år har observeret, er, at der igen er kommet meget fokus

på sprogsætning. Dette har i nogle år ikke været ret højt vægtet inden for uddannelsen, da man

gik ud fra, at eleverne kunne stave, når de blev ansat. Dette er igen blevet højere prioriteret,

sikkert til glæde for i hvert fald de ældre læsere.

Spørgelysten var stor, og der blev bl.a. spurgt, hvor meget fylder etik på journalisthøjskolens

undervisning. Ordet etik fylder ikke meget, men det gør derimod pressejura – hvor langt kan

man gå uden at få for store bøder.

Dagbladet har fået ny redaktør indenfor det sidste halve år, og der blev spurgt, om dette gav

nogen ændring for Mette, der forklarede, at det endnu var ret nyt, og at hun havde arbejdet i 24

år under den gamle redaktør, så det var svært at sammenligne, men det var allerede nu helt

klart, at der var sket mærkbare ændringer, og selvom hun var glad for sin gamle arbejdsgiver,

ser hun positivt på fremtiden.

Der var lejlighed til at rose Dagbladet for deres hjemmeside – f.eks for nylig, hvor der var brand

den nye sportshal, som straks blev omtalt på hjemmesiden.

På forespørgsel om avisens fremtid og oplag fortalte Mette, at der på det seneste er sket

udvikling i form af en lille stigning i oplag, som hun mener, kan skyldes, at Struer har fået deres

egen forside. Ganske vist er stigningen ikke stor, men det er dog den eneste avis her i området,

der kan præstere dette.

Sluttelig fortalte Mette, at man naturligvis på redaktionen drøfter avisens eksistens fremover og

hvilke løsningsmodeller, der vil kunne anvendes.

Lisbeth takkede Mette for, at hun ville bruge sin jubilæumsdag i vort selskab og kvitterede med

3 flasker vin.

4


Klubmeddelelser:

Lisbeth orienterede om, at der er udfyldt diverse papirer til IIW vedr. valg og vedr. valg til ny

nationalrepræsentant.

Vedr. næste årsindsamling har vi stemt på Danmarks Hospitalsklovne.

Lisbeth fortalte endvidere om forårsdistriktsmødet den 24. marts. Det forventes, at der kommer

ca. 80 – 90 mennesker. Mødetiden er kl. 08,15, således at der er god tid til at få vist

lokaliteterne, inden gæsterne ankommer. Alle Holstebro IW’erne bærer som værtindetegn en

rose, som vi vil få udleveret ved ankomsten. Se i øvrigt den fremsendte indbydelse.

Bestyrelsen vil gerne, hvis man ved, at man deltager, melder sig til Kirsten C. snarest, så vi i

god tid ved, hvordan vi skal fordele opgaverne. Prisen er 345 kr. for os, idet vi får et tilskud fra

distriktet på 50 kr. pr. deltager. Tilmelding og betaling gerne samtidig.

Jette og Bitten har lovet at synge for.

Aprilmødet

Alle har modtaget en invitation til IC-mødet med Anders Agger den 26. april. Man er velkommen

til at tage en ledsager med. Husk tilmelding og betaling også gerne samtidig.

Majmødet

Lissy Sørensen fra Struer kommer og fortæller om Hvidstengruppen. Hendes onkel var med i

gruppen, og hun har en DVD med til mødet, som vi skal se.

Filmen har premiere den 1. marts. Lisbeth spurgte, om der var stemning for at lave en aften og

se filmen sammen og evt. gå ud og få en lille anretning. Det var der stemning for, og når vi

kender spilletider, sendes en mail med forslag rundt.

Firkantmøde: den 20. februar hos Tove Steenstrup.

Litteraturklubben: Mødes den 1. marts hos Lisbeth Høgsberg. Der læses ”Tilfældets Gud” af

Kirsten Thorup.

Hanna Viberg havde en gave med, som blev bortloddet (10 kr. pr.lod). Gaven blev vundet af

Jytte von Seelen. Klubben fik et overskud på 359 kr.

Tillykke i februar / marts til:

Jette Hinkbøl den 4. marts

Anette Mosgaard den 6. marts

Else Klose den 12. marts

Ingeborg Rudolf den 13. marts

5

/ref. Birthe

More magazines by this user
Similar magazines