Analysen af barrierer Meddelelse fra formanden ... - SBPcapacity.org

sbpcapacity.org

Analysen af barrierer Meddelelse fra formanden ... - SBPcapacity.org

M e d d e l e l s e f r a f o r m a n d e n Building Capacity til 6. ansøgningsrunde Management Andrzej Tonderski leader@SBPcapacity.org Capacity Building projektet støttede aktivt projektudviklingen til 6. ansøgningsrunde. Nybegyndere fik de nødvendige retningslinjer og værktøjer til deres projektudvikling på nationale kurser. Viderekomne støttemodtagere deltog i grænseoverskridende workshopper, hvor de fra et ekspertpanel fik struktureret feedback på deres ideer. Mange projekter blev støttet gennem Rent-an-Expert servicen: De fik støtte til udviklingen af deres projektideer enten gennem eksterne eksperter eller gennem en vejleder fra CBP-holdet. I alt 17 projekter, som indsendte en ansøgning under 6. ansøgningsrunde, fik hjælp fra Capacity Building projektet gennem Rentan-Expert servicen. Succesen og udfordringerne i forbindelse med Rent-an-Expert blev analyseret og præsenteret for programmets udvalg. I nedenstående udtalelse fra en af støttemodtagerne kan I læse, hvordan hjælpen virkede set fra modtagerne perspektiv. Resultater af analysen af barrierer Cecilia Appelgren Blekinge Tekniska Hogskola Cecilia.appelgren@bth.se Formålet med Capacity Building projektet er at tiltrække hovedmålgruppen (nybegyndere) inden for South Baltic Programmet og øge deres kapacitet. For at få mere at vide om, hvor vores kurser skal sætte ind, udsendte vi et spørgeskema og gennemførte flere dybdeinterviewer. Konklusionerne fra det analyserede materiale viste, at kendskabet til programmet var utilstrækkeligt i alle lande. De vigtigste barrierer var finansielle spørgsmål og mangel på menneskelige ressourcer. Desuden opfattedes ansøgningsprocessen som indviklet. Over 90 % af dem, der besvarede spørgeskemaet, ville være mere interesseret i at søge midler fra SBP, hvis de fik støtte. Nogle af de interviewede påpegede, at der på grund af begrænset kendskab til SBP kombineret med ressourcemangel ikke var tid til at sætte sig ind i programmet og fordelene ved det grænseoverskridende samarbejde. Nationale programmer synes at være en nemmere løsning, især fordi sprogbarrieren (som var ganske udpræget i flere lande) dermed bortfaldt. På denne baggrund gik vi i gang med at udvikle vores kursusmateriale. Vi anvendte en meget SBP Capacity Building Project, UG POMCERT-Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, PL 81-451 Gdynia, TEL. +48 58 7351120, FAX +48 58 7421020, www.SBPcapacity.org, leader@SBPcapacity.org DANSKE VERSION Analysen af barrierer praksisorienteret tilgang. På de regionale workshops fokuserede vi på at udbrede kendskabet til programmet og fordelene ved grænseoverskridende samarbejde og på at skabe ideer og videreudvikle dem til en ansøgning. Visse vigtige dele af ansøgningen blev fremhævet for at gøre op med opfattelsen af, at det er mere kompliceret end det egentlig er. De grænseoverskridende workshopper henvendte sig til folk, som allerede havde en ide, men have brug for hjælp for at udvikle den. På disse workshopper blev der givet individuel vejledning, og der blev lagt særlig vægt på generelle informationer til forklaring af budgetproceduren, da analysen havde vist, at der var behov for det. Page 1


W O R K S H O P P E R Grænseoverskridende workshopper Vi er glade for at kunne tilbyde anden runde af grænseoverskridende workshopper. Første workshop finder sted i Karlskrona, Sverige, 3-4 marts. Anden workshop er planlagt i Rostock i begyndelsen af maj. Workshopperne henvender til støttemodtagere, der allerede har identificeret ideer til udviklingen af projekter inden for rammerne af South Baltic Programmet. Hvis I har en konkret ide, der skal udvikles på et grænseoverskridende plan, og hvis I ønsker støtte fra et ekspertpanel til at vurdere og udvikle jeres ide, er disse workshopper det helt rigtige for jer. Inden I deltager i workshoppen, bliver I bedt om at indsende jeres projektide til Capacity Building projektet, som videresender dem til ekspertpanelet. Ideerne bliver præsenteret, diskuteret og vurderet ved hjælp af Clemens Malmberg, Sölvesborg kommune: Første gang, jeg benyttede mig af Capacity Building projektet, var, da vi hentede Eva-Lisa Ahnström som ekspert til de allersidste forberedelser til vores første InterLoc-ansøgning. Vi fik mange værdifulde og gode synspunkter både til indholdet og udformningen af projektansøgningen. Anden gang var, da jeg deltog i et regionalt kursus om hvordan man udvikler projekter til South Baltic Programmet i Lund, Sverige, som var arrangeret af CBP. Kurset var et af de bedste, jeg nogensinde deltog i om projektudviklingen. Indholdet var generelt, fx hvilke metoder man kan anvende til alle projekter, men også specifikt og målrettet til South Baltic programmet. Særlig godt var det strukturerede materiale, vi fik præsenteret, og som var knyttet til ægte ansøgninger. Det var nyttigt og udfordrende at se på ansøgningstekster, som var uklare, og SBP Capacity Building Project, UG POMCERT-Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, PL 81-451 Gdynia, TEL. +48 58 7351120, FAX +48 58 7421020, www.SBPcapacity.org, leader@SBPcapacity.org eksperterne. Alle deltagere lytter til jeres præsentation og giver ligeledes deres feedback. På workshopperne vil der også være lejlighed til praktiske øvelser med henblik på at forbedre jeres projektbeskrivelse. Da workshopperne har deltagere fra hele programområdet, er de samtidig en fremragende lejlighed til at finde partnere. Workshopperne er tematisk organiseret for at gøre det lettere at finde en partner. Det er nødvendigt at søge om deltagelse. Et begrænset antal prioriterede deltagere (hovedsageligt nytilkomne i South Baltic programområdet fra mindre kommuner og NGOer) får rejse og ophold betalt af CAPACITY-projektet. Workshopperne er gratis for deltagerne. For at tilmelde jer workshopperne, besøg vores hjemmeside: www.sbpcapacity.org/. Refleksioner over hjælpen fra Capacity Building projektet Hjælpen fra Capacity at prøve at finde ud af, hvordan de kunne forbedres for at være klare og konkrete. Det var nogle timer med stort udbytte! Jeg deltog også i den grænseoverskridende workshop under Capacity Building projektet i Gdynia i oktober måned 2010. Vi fik feedback fra ekspertpanelet gennem kommentarer og specifikke tips/ideer til vores nye ansøgning til 6. runde. Også partnere fra Polen og Danmark deltog i workshoppen, hvilket gjorde det muligt at omsætte eksperternes konklusioner til den nye ansøgning direkte i samarbejde med partnerne. Sammenfattende havde Capacity Building projektet følgende fordele: For mig var det klarheden, strukturen, udfordringen og opmuntringen, praktiske tips og ideer, som det var muligt at opnå i en projektansøgning. Støtten var meget stimulerende for mig personligt og for det pågældende projekt. Page 2

More magazines by this user
Similar magazines