29.07.2013 Views

generalforsamlingen - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

generalforsamlingen - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

generalforsamlingen - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Z NE<br />

T E R A P E U T E N<br />

FOKUS PÅ AFSLAPNINGSMUSIK:<br />

Musikken du ikke kan støvsuge til<br />

Læs alt om foreningens arbejde og visioner:<br />

ABSOLUT GENERALFORSAMLING<br />

Nr. 3 • marts 2003 • 22. årgang<br />

®


Ude af<br />

balance?<br />

Så er det<br />

Femal®<br />

Femal® er et rent naturprodukt<br />

til dig, der ønsker en<br />

naturlig balance i dit liv, om<br />

du er 15 eller 5 5 år. For<br />

med balance bliver det lettere<br />

at gøre nogle af de ting,<br />

som du ellers kun går og<br />

drømmer om. Femal® indeholder<br />

udvalgte pollenekstrak-ter<br />

med ekstra stor<br />

optagelighed og udnyttelse.<br />

1 tablet indeholder: Pollen-pistilekstrakt (PI 8 2 –<br />

GC FEM) 1 6 0 mg, vitamin E 5 mg = 5 0% ADT.<br />

ADT=anbefalet daglig tilførsel. Anbefalet daglig<br />

dosis for voksne:2 tabletter daglig i 2 måneder,<br />

derefter 1-2 tabletter daglig. Bør kun efter aftale<br />

med læge eller sundhedsplejerske anvendes af<br />

gravide eller af børn under 1 år. Pakninger og priser<br />

pr. 1 . feb. 2003: 60 stk. kr. 199,-. 120 stk.<br />

kr. 359,-. Opbevares utilgængeligt for børn.<br />

Birkholmvej 4 · Osted · 4000 Roskilde<br />

Telefon 46 49 86 76 · www.dhc.dk<br />

Arne<br />

Rolighed<br />

i ViFABs<br />

bestyrelse<br />

Indenrigs- og sundhedsminister<br />

Lars Løkke<br />

Rasmussen (V) har udpeget<br />

en ny bestyrelse<br />

for det statslige Vidensog<br />

Forskningscenter for<br />

Alternativ Behandling<br />

(ViFAB). Ministeren har<br />

personligt genudpeget<br />

formanden, læge Hanne<br />

Mollerup, samt direktør<br />

for Kræftens Bekæmpelse<br />

og tidligere sundhedsminister<br />

Arne Rolighed.<br />

»Arne Roligheds viden<br />

om kræftområdet – også<br />

set fra et patientperspektiv<br />

– vil blive en stor<br />

ressource for bestyrelsen,<br />

fordi netop alternativ<br />

kræftbehandling<br />

rummer nogle af de<br />

vanskeligste spørgsmål i<br />

forhold til alternativ<br />

behandling«, siger Lars<br />

Løkke Rasmussen i forbindelse<br />

med udnævnelsen.<br />

Læge Hanne Mollerup<br />

fortsætter som formand<br />

for ViFAB.


K L U M M E<br />

Der er mange gode grunde til at tage med på årets generalforsamling.<br />

Det skriver <strong>FDZ</strong>’s formand, Kirsten Sietam, i sin<br />

klumme.<br />

Læs på side 5<br />

Historisk møde i ministeriet<br />

Kirsten Sietam og Lene Meyersahm (billedet) repræsenterede<br />

<strong>FDZ</strong>, da SDZ holdt møde med embedsmænd i<br />

Sundhedsministeriet. Dermed blev der sat en ny milepæl<br />

for den alternative behandlerverden.<br />

Læs på side 6<br />

Fra vugge til grav<br />

Zoneterapeutens serie om behandling fra vugge til grav<br />

fortsætter i dette nummer med to artikler om behandling<br />

af de mindste børn.<br />

Læs på side 8-11<br />

Fokus på afslapningsmusik<br />

Der bliver spillet i tusindvis af minutter musik hver dag<br />

på landets klinikker. Dette nummer af Zoneterapeuten<br />

sætter fokus på den musik, der egner sig til alt andet<br />

end at støvsuge til.<br />

Læs på side 12-15<br />

Læs alt om <strong>generalforsamlingen</strong><br />

2002 var et begivenhedsrigt år i <strong>FDZ</strong>. Læs her beretningerne<br />

fra bestyrelsen og udvalgene og få et indblik i foreningens<br />

økonomi.<br />

Læs på side 17-38<br />

K O L O F O N<br />

Zoneterapeuten<br />

Udgives af <strong>Forenede</strong> <strong>Danske</strong> <strong>Zoneterapeuter</strong>, <strong>FDZ</strong><br />

Oplag: 3500<br />

Udkommer 10 gange årligt<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

Bo Nygaard Larsen, journalist (DJ)<br />

Christianehøj 47, 1. th<br />

2860 Søborg<br />

Tlf.: 39 69 69 81<br />

Mobil: 40 76 21 51<br />

Fax: 39 69 62 81<br />

E-mail: zoneterapeuten@fdz.dk<br />

Annoncer og produktnyt<br />

Bent Ruthmann<br />

Sandvej 8<br />

4652 Hårlev<br />

Tlf.: 56 28 67 11<br />

Fax: 56 28 67 26<br />

E-mail: br@fdz.dk<br />

I N D H O L D<br />

Z NE<br />

T E R A P E U T E N<br />

Layout & DTP<br />

bonygaard.com<br />

E-mail: bo@bonygaard.com<br />

www.bonygaard.com<br />

Tryk<br />

Damsgaard Tryk, Mariager<br />

Tlf. 98 54 13 60<br />

<strong>FDZ</strong>’s sekretariat<br />

Overgade 14, 1. tv.<br />

5000 Odense<br />

Tlf.: 70 27 88 50<br />

Telefontid alle hverdage kl. 9.00-12.00<br />

E-mail: fdz@fdz.dk<br />

Salgsafdelingen: salg@fdz.dk<br />

Hjemmeside: www.fdz.dk<br />

Foreningssekretær: Lene Meyersahm<br />

E-mail: leme@fdz.dk<br />

Sekretær: Hanne Møller<br />

E-mail: hm@fdz.dk<br />

Kraniosakral-zoneterapi<br />

Også i dette nummer bliver der sat fokus på kraniosakralzoneterapi.<br />

Læs på side 20<br />

Landet rundt<br />

Sund livsstilsmesse, foredrag om piskesmæld og NLPterapiens<br />

muligheder i zoneterapien er blot nogle af de<br />

tilbud, lokalforeningerne er klar med her i marts måned.<br />

Læs på side 28-31<br />

Formand<br />

Kirsten Sindal Sietam<br />

Kølkærvej 7<br />

2770 Kastrup<br />

Tlf. 32 50 50 92<br />

Telefontid: Hverdage kl. 8-9<br />

Fax: 32 50 51 88<br />

E-mail: ks@fdz.dk<br />

Deadline<br />

Næste blad udkommer den 1. april 2003<br />

Redaktionelt stof: 1. marts 2003<br />

Læserbreve: 8. marts 2003<br />

Annoncer: 1. marts 2003<br />

Foto: Nana Reimers<br />

Zoneterapeuten er tilgængelig online på www.fdz.dk<br />

Her ligger også tidligere numre af bladet.<br />

Har du ikke modtaget bladet, kontakt venligst dit posthus.


Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4


<strong>FDZ</strong> er med til<br />

at styrke faget<br />

Kære Helle, Dorthe, Marianne, Susanne,<br />

Søren, Bent, Lillian …<br />

Ja, alle navnene kan jeg ikke få med, men<br />

jeg håber meget, at jeg med dette personlige<br />

brev til dig, som er zoneterapeut<br />

i foreningen <strong>FDZ</strong>, kan nå dig med mit og<br />

dermed hele bestyrelsens budskab: Kom<br />

til <strong>generalforsamlingen</strong> 2003.<br />

Det er utrolig vigtigt, at alle, der ønsker<br />

en forening for veluddannede zoneterapeuter,<br />

møder op og giver bestyrelsen<br />

den opbakning, vi har brug for, når<br />

beretningen for året 2002 skal vedtages.<br />

Vi ved, at det har været frustrerende for<br />

mange at læse de mange informationer,<br />

læserbreve og forklaringer på vort brud<br />

med Skolekredsen.<br />

Men det har været en meget vigtig proces.<br />

Først nu efter 1. januar 2003 kan vi<br />

kalde os en decideret forening for zoneterapeuter<br />

og elever.<br />

En forening, der selv sætter krav til de<br />

medlemmer, der ønsker optagelse i <strong>FDZ</strong>.<br />

K L U M M E<br />

Det vil sige, hvad der er indholdet i deres<br />

uddannelse.<br />

De tidligere <strong>FDZ</strong>-skoleledere har i den<br />

sidste tid sendt information ud til <strong>FDZ</strong>terapeuter,<br />

blandt andre tidligere elever,<br />

om oprettelse af et fællesskab mellem<br />

skoler, elever og færdige terapeuter. Jeg<br />

vil ikke her trampe rundt i, at det er forargeligt,<br />

at man på den måde »stjæler«<br />

medlemmer fra hinanden - det er yderst<br />

uetisk. Nej, jeg vil meget hellere opfordre<br />

til, at man hver især kritisk forholder sig<br />

til, hvor man som færdig terapeut foreningsmæssigt<br />

hører hjemme. Vær opmærksom<br />

på, hvad du får for dit kontingent.<br />

<strong>FDZ</strong> er en demokratisk forening med<br />

mange og gode år på bagen. <strong>FDZ</strong> har<br />

sammen med de øvrige foreninger i SDZ<br />

vist, at vejen frem er samarbejde og styrkelse<br />

af faget.<br />

Jeg siger tak til alle dem, der har bakket<br />

op omkring os, dels gennem breve, dels<br />

Først nu efter 1. januar 2003 kan vi kalde os en<br />

decideret forening for zoneterapeuter og elever. En forening, der selv<br />

sætter krav til de medlemmer, der ønsker optagelse i <strong>FDZ</strong>.<br />

Kirsten Sietam<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 5<br />

ved regionsmøder rundt om i landet. I<br />

har givet os mange gode idéer om fremtiden.<br />

I har også givet os et skub fremad,<br />

når tingene hobede sig op i vore hoveder.<br />

Vi glæder os til at fremlægge foreningens<br />

fremtid for jer ved <strong>generalforsamlingen</strong>,<br />

så på gensyn 28. og 29. marts på Kobæk<br />

Strand.


Af Bo Nygaard Larsen<br />

SDZ’ere til møde i Sundhedsministeriet:<br />

Zoneterapi inde i varmen<br />

I øjenhøjde: Selv om sundhedsministeren meldte afbud til mødet med SDZ, var det dog et historisk øjeblik - og nærmest symbolsk<br />

er zoneterapiens repræsentanter nu kommet i øjenhøjde med landets lovgivere på den anden side af vinduet. Foto: Nana Reimers.<br />

Selv om sundhedsminister Lars Løkke<br />

Rasmussen (V) for tredje gang aflyste et<br />

aftalt møde, fik repræsentanterne fra SDZ<br />

en god snak med embedsmændene i<br />

Sundhedsministeriet.<br />

»Selvfølgelig ville vi hellere have udvekslet<br />

synspunkter med ministeren selv, men<br />

det vigtigste var dog, at vi fik lejlighed til<br />

at fortælle Sundhedsministeret, hvor vi<br />

står i SDZ«.<br />

Det siger <strong>FDZ</strong>’s formand Kirsten Sietam.<br />

Sammen med andre repræsentanter fra<br />

SDZ, Samarbejdende <strong>Danske</strong> Zoneterapeutforeninger,<br />

var hun fredag den 31.<br />

januar indbudt til møde med sundhedsminister<br />

Lars Løkke Rasmussen. Mødet<br />

havde været planlagt to gange tidligere,<br />

og også denne tredje gang måtte ministeren<br />

melde afbud. I stedet fik repræsentanterne<br />

lejlighed til at holde møde med fuld-<br />

mægtig Helle Schnedler og fuldmægtig<br />

Andreas Jull Sørensen fra 3. sundhedskontor.<br />

Blandt andet drøftede man en mulig<br />

registreringsordning for alternative behandlere.<br />

Forslaget var den 28. januar til<br />

1. behandling i Folketinget, og repræsentanterne<br />

fra SDZ argumenterede for vigtigheden<br />

af en registreringsordning.<br />

»Vi håber meget på, at ordningen bliver<br />

vedtaget. Det vil betyde, at vi med loven i<br />

hånden kan få lov til at udøve vores<br />

erhverv som en af samfundet anerkendt<br />

behandlingsform og dermed bidrage til at<br />

øge samfundssundheden«, siger Kirsten<br />

Sietam og fortsætter:<br />

»Hvis loven bliver vedtaget kan det også<br />

betyde større tryghed hos brugerne, da<br />

det inden for egne rækker i det alternative<br />

behandlersystem vil være muligt at få<br />

ryddet op. Men det er lige så vigtigt, at<br />

det offentlige fastsætter betingelserne for<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 6<br />

registrering og fører det overordnede tilsyn<br />

med, at registreringsordningen forvaltes<br />

på forsvarlig måde.«<br />

SDZ har nu skriftligt fremsendt sine argumenter<br />

til Lars Løkke Rasmussen, og man<br />

håber, at han i nær fremtid vil kunne<br />

holde møde med SDZ.<br />

Den 28. januar var lovforslaget om en<br />

registreringsordning for alternative behandlere<br />

til 1. behandling i Folketinget.<br />

Generelt er stemningen positiv<br />

blandt Folketingets partier, men det er<br />

endnu for tidligt at sige noget om<br />

lovforslagets endelige skæbne. Du kan<br />

følge debatten og se, hvad de enkelte<br />

ordførere har sagt i debatten på webadressen<br />

www.folketinget.dk - og søg<br />

efter beslutningsforslag B47.


Forsøg med akupunktur<br />

på Roskilde Amtssygehus<br />

Interessen for akupunktur er stærkt stigende, Roskilde Amtssygehus<br />

har netop besluttet at tilbyde kræftpatienter akupunktur<br />

som smertebehandling. Tilbuddet kommer ifølge Dagens<br />

Medicin, fordi sygehuset har haft stor succes med et forsøg,<br />

hvor 50 kræftsyge patienter gennem et år er blevet behandlet<br />

med akupunktur. 90 procent af patienterne oplevede, at de i<br />

forsøgsperioden havde betydeligt færre smerter, ligesom flere<br />

af dem havde færre hedeture og kvalmeanfald.<br />

I alt er tre læger fra den palliative enhed på Amtssygehuset i<br />

Roskilde uddannede til at udføre akupunktur. En af dem er<br />

overlæge Steen Andersen. Han uddyber over for Dagens<br />

Medicin, at der ikke har været tale om egentlige videnskabelige<br />

forsøg, da man ikke kan arbejde med en kontrolgruppe af<br />

patienter, der ikke får akupunktur, uden at de er bevidste om<br />

det.<br />

Akupunktur uden nåle<br />

Forskningscenter Risø har imidlertid udviklet et apparat, som<br />

giver akupunktur ved hjælp af lydbølger i stedet for nåle.<br />

Hermed skulle det i fremtiden være muligt at lave forsøg med<br />

en såkaldt placebogruppe, det vil sige en gruppe patienter, som<br />

tror, de får akupunktur, men ikke får det.<br />

Den palliative enhed i Roskilde er i øjeblikket i gang med at<br />

afprøve den nye metode på patienter i samarbejde med<br />

Forskningscenter Risø.<br />

Bo<br />

Har du ondt<br />

i livet?<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 7<br />

Så er det<br />

Calmigen<br />

Calmigen® er et effektivt<br />

naturlægemiddel mod nedtrykthed<br />

og modløshed, baseret<br />

på lægeurten prikbladet<br />

perikum. Kom ud af mør-ket,<br />

inden det for alvor sætter<br />

ind.<br />

Køb Calmigen®<br />

allerede i dag<br />

hos Matas, på<br />

apoteket eller<br />

i din helsekostbutik.<br />

Anvendelse: Naturlægemiddel ved modløshed, nedtrykthed<br />

og tristhed. Deklaration: 1 tablet indeholder<br />

300 mg ekstrakt af prikbladet perikum, standardiseret<br />

til et indhold på 9 0 0 mikrogram total-hypericin.<br />

Dosering voksne: 1 tablet daglig. Dosis kan øges til 2<br />

tabletter daglig. Hvis der ikke opnås effekt inden for 4-<br />

6 uger, bør behandlingen ikke fortsætte. Bør ikke<br />

anvendes til børn under 1 2 år uden lægens anvisning.<br />

Bivirkninger: Lysoverfølsomhed i form af hudkløe og<br />

rødme af huden kan forekomme, fortrinsvis hos personer<br />

med lys hud. Mavesmerter er rapporteret i enkelte<br />

tilfælde. Interak-tioner: Perikumpræparater bør ikke<br />

indtages samtidig med andre lægemidler uden samråd<br />

med lægen. Pakninger og priser pr. 1. feb. 2003:60<br />

stk. kr. 121,-. 120 stk. kr. 198,-. L æ s vejledningen på<br />

indlægssedlen omhyggeligt.<br />

Birkholmvej 4 · Osted · 4000 Roskilde<br />

Telefon 46 49 86 76 · www.dhc.dk


Af Helle Roed, zoneterapeut, Hobro<br />

Zoneterapeutens serie om behandling fra<br />

vugge til grav fortsætter i dette nummer. I<br />

denne artikel skriver Helle Roed fra<br />

Hobro om kolikbørn - et emne, hun er<br />

meget optaget af. Helle Roed var medforfatter<br />

på <strong>FDZ</strong>’s storstilede projekt<br />

»Zoneterapiens effekt på skrigeture hos<br />

børn«, der udkom i 2001.<br />

At behandle små børn er noget helt specielt<br />

og anderledes. Når man behandler små<br />

børn, er det virkelig zoneterapeuten, der<br />

styrer behandlingen, da det lille barn ikke<br />

fortæller med ord, hvor det gør ondt, og<br />

hvor ondt det gør. Derfor er det vigtigt at<br />

fornemme, når barnet trækker foden en<br />

anelse til sig eller bemærke ansigtsudtrykket.<br />

Forældrenes opfattelse af barnets<br />

reaktion er også meget vigtig, da forældrene<br />

skal føle sig trygge ved den behandling,<br />

deres »lille guldklump« får.<br />

De fleste børn kan godt lide at få zoneterapi.<br />

De kan græde lidt de første gange,<br />

hvis punkterne er meget belastede.<br />

Hvordan barnet har det lige i behandlingsøjeblikket,<br />

er også meget afgørende<br />

for, hvordan barnet opfører sig. Er barnet<br />

mæt og lige har sovet, går det som regel<br />

SERIE: FRA VUGGE TIL GRAV<br />

Når de idylliske drømme krakelerer<br />

Sådan kan du behandle kolikbørn<br />

mere stille og roligt for sig.<br />

Et spædbarn med skrigeture, også kaldet<br />

kolik, er kendetegnet ved anfaldsvise<br />

smerter i mave/tarm-regionen, der skyldes<br />

krampagtige sammentrækninger af<br />

muskulaturen. Barnet skriger/græder og<br />

er utrøsteligt. Barnet trækker oftest benene<br />

op under sig og knytter hænderne<br />

og/eller står som en flitsbue.<br />

Vis forståelse for forældrene<br />

Kommer der et lille »kolikbarn«, er det<br />

vigtigt at bemærke sig som zoneterapeut,<br />

at forældrene har haft en hård tid, inden<br />

de besluttede sig for at prøve zoneterapi.<br />

De har travet mange ture rundt i huset og<br />

måske talt mindre pænt til hinanden i<br />

perioder på grund af træthed og frustration<br />

over at blive forældre til en »skrigeunge«.<br />

De idylliske drømme og forestillinger,<br />

man som forældre har haft, holder ikke.<br />

Virkeligheden er en anden, som man ikke<br />

kan forberede sig på.<br />

Som zoneterapeut er det først og fremmest<br />

vigtigt at berolige forældrene og fortælle,<br />

at det ikke er deres skyld, at barnet<br />

græder, og at det er ok at være frustreret.<br />

Hos den nybagte moder er hormonerne<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 8<br />

ikke faldet helt på plads endnu. Sammen<br />

med det og for lidt søvn, kan følelserne<br />

kan godt være svære at styre.<br />

Spis hver tredje time<br />

Herefter er forældrene klar til at modtage<br />

gode råd og ændringer i hverdagen fra<br />

zoneterapeuten. Spisesituationerne skal<br />

være hyggelige og gode. At spise med<br />

minimum tre timers interval sikrer, at barnet<br />

ikke bliver overfodret. Det giver samtidig<br />

en ro til moderen, at det ikke er på<br />

grund af sult, at barnet græder. Kommer<br />

barnet ikke regelmæssigt af med afføringen<br />

uden hjælp af for eksempel termometer,<br />

kan det skyldes en analforsnævring,<br />

som kan kræve hjælp fra lægen. Det anbefales<br />

at have et godt indeklima, og det<br />

frarådes at ryge i rum, hvor barnet skal<br />

opholde sig. Er skrigeturene begyndt efter<br />

at barnet er 14 dage (her begyndes med<br />

tilskud af D-vitamin), kan det skyldes en<br />

reaktion på D-vitamin-dråberne, og det<br />

anbefales at prøve en anden slags.<br />

Behandling af kolik<br />

Når barnets fødder behandles, er det vigtigt<br />

at være blid. Selve behandlingstiden


F A K T A<br />

»Zoneterapiens effekt på skrigeture hos børn« er det til dato<br />

mest gennemarbejdede og dokumenterede materiale om kolikbørn.<br />

Undersøgelsen omfatter 30 børn i alderen 4-13 uger<br />

med skrigture på mere end 1 1/2 time i døgnet, inddelt i tre<br />

grupper. Konklusionen er, at zoneterapi som behandling mod<br />

skrigeture hos spædbørn er betydelig bedre end kontrolgruppen.<br />

Antallet af skrigetimer i de to zoneterapigrupper<br />

blev reduceret væsentligt, mens kontrolgruppens skrigemønster<br />

stort set var uændret.<br />

Rapporten er gratis og kan fåes på sekretariatet.<br />

er cirka 20 minutter. Der behandles to gange om ugen de første<br />

gange, hvis det er muligt. Der gives oftest tre til seks behandlinger<br />

- så er barnet fri for sine gener. Når smerterne er forsvundet,<br />

kommer de som regel ikke tilbage.<br />

Nedenstående reflexzoner kan anbefales at behandle på<br />

spædbørn med kolik:<br />

Rygsøjlen<br />

Fordøjelsen - specielt tyktarmen og ileocoecal-klappen<br />

Milt<br />

Lunger<br />

Urinvejene<br />

Solar Plexus<br />

Hormonpunkterne<br />

Meridian banernes terminalpunkter på fødderne<br />

MP4<br />

De reaktioner, der oftest ses hos spædbørn, er: Ændring af<br />

afføringsfarve og eventuel -konsistens. Barnet sover ofte mere<br />

lige efter første behandling. I nogle tilfælde bliver skrigeturene<br />

forværret det første døgn. I andre tilfælde sker der ikke så meget<br />

før efter anden behandling. Nogle gange sker en bedring efter<br />

første behandling for derefter at blive værre efter anden behandling,<br />

for så at blive markant bedre efter tredje behandling.<br />

Bliver børnene trælse, er det en god idé at tilbyde barnet væske<br />

i form af kogt vand, kamillete, der virker beroligende eller fennikelte,<br />

som har en positiv reaktion på peristaltikken i tarmsystemet.<br />

Det er meget positivt at arbejde med spædbørn, da de reagerer<br />

forholdsvis hurtigt og effektivt på zoneterapibehandling.<br />

SERIE: FRA VUGGE TIL GRAV<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 9


Af Jill Nørgaard, zoneterapeut, Aalborg<br />

Zoneterapeut Jill Nørgaard:<br />

Kostråd er en del af behandlingen<br />

<strong>Danske</strong> børn spiser alt for usundt. Det<br />

mener <strong>FDZ</strong>-zoneterapeut Jill Nørgaard fra<br />

Aalborg. Ifølge hende bør en zoneterapibehandling<br />

derfor blive fulgt til dørs af<br />

gode råd om kosten. Og der er bestemt<br />

ingen grund til at vente på, at problemerne<br />

kommer. Forældrene kan lige så godt<br />

begynde at tænke på, hvad deres børn<br />

spiser fra børnene er ganske små.<br />

Den primære grund til, at jeg ser børn fra<br />

0-4 år i min klinik, er: Kolik, allergi, eksem<br />

hoste og uro. En del af dem medicineres.<br />

Går man ind og ser på, hvad de<br />

spiser og drikker (eller hvad de<br />

ikke får), har vi her et meget<br />

vigtigt redskab til at hjælpe<br />

både børnene og forældrene.<br />

Kosten er en<br />

vigtig brik i barnets velfærd,<br />

men den velmenende<br />

forælder står som regel i<br />

en jungle af udbud af<br />

lokkende, men nemme<br />

SERIE: FRA VUGGE TIL GRAV<br />

løsninger (og tilsyneladende sund kost).<br />

Og informationen omkring, hvad der er<br />

sundt og godt kan også være meget forvirrende.<br />

De helt små, 0-1 år, lider typisk<br />

af kolik eller uro. Og ser vi på udviklingen<br />

af diverse sygdomme, har vi jo kolikken<br />

som startskuddet, og som vi lærer i vores<br />

uddannelse tilpasser kroppen sig, hvis vi<br />

vælger at overhøre dette signal - for at<br />

vise sig igen senere blot med et andet<br />

»ansigt«. Det kan være problemer med<br />

ørerne, eksem, astma eller lignende. Her<br />

er vi jo som zoneterapeuter et rigtig godt<br />

supplement til det etablerede system.<br />

Efter et besøg hos lægen og en eventuel<br />

klarlæggelse af symptomerne, kan vi med<br />

de redskaber, vi har, nemlig vores hænder,<br />

vores øjne og vores ører, bruge den fornødne<br />

tid til at hjælpe den lille krop tilbage<br />

i balance og styrke.<br />

På den måde kommer barnet ud af processen<br />

stærk og sund, hvor medicineringen<br />

mange gange godt nok afhjælper<br />

symptomerne, men svækker konstitutionen<br />

og indkapsler sygdommen.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 0<br />

Allerede når forældrene ringer,<br />

tager jeg gerne en lille snak<br />

med dem omkring symptomhyppighed,<br />

rytme osv.<br />

(dette uddybes selvføgelig,når<br />

de kommer ind til<br />

mig på klinikken). På den<br />

måde har jeg lidt at starte<br />

på, og kan alligevel lade<br />

Fotos: <strong>Danske</strong> Slagterier, MacDonalds Danmark, Coca Cola International


hænderne »læse« fødderne. Jeg kan godt<br />

lide at læse fødderne uden for meget forhåndsviden,<br />

for så bagefter at sammenholde<br />

indtrykkende med informationerne.<br />

Det giver også plads for intuitionen. Selvom<br />

det i etablerede kredse er et fy-ord.<br />

Fuld opmærksomhed til barnet<br />

Ved at give barnet min fulde opmærksomhed,<br />

når de kommer ind ad døren,<br />

kan vi starte med af finde roen og trygheden,<br />

hvilket beroliger både barn og forældre.<br />

Er det større børn, skal vi måske lege<br />

lidt, inden vi starter.<br />

Selvom det er spædbørn, er jeg sikker på,<br />

at de mærker roen omkring behandlingen.<br />

Det giver mig mulighed for at gennemføre<br />

behandlingen i fuld længde.<br />

Men det er jo ikke alle børn, der falder i<br />

søvn i vores hænder, eller fylder bleen,<br />

mens vi giver dem zoneterapi. Nogle bliver<br />

urolige, sultne eller utrygge ved situationen.<br />

Så kan det være en god idé at lade<br />

moderen amme under behandlingen, måske<br />

gå en tur med barnet på armen, mens<br />

man arbejder med de små fødder. Det kan<br />

også være at den første tid primært går<br />

med at finde trygheden. Derfor er det<br />

måske ikke så vigtigt at give så meget<br />

behandling første gang, men i stedet<br />

bruge tiden på at gøre barnet trygt ved<br />

mig til næste gang, hvor barnet vil få en<br />

effektiv behandling.<br />

SERIE: FRA VUGGE TIL GRAV<br />

Gode råd ved kolikbørn<br />

Ved behandling af et kolikbarn bruger jeg<br />

blandt andet følgende punkter:<br />

Start med at hilse på fødderne, lad barnet<br />

vænne sig til dine hænder.<br />

Hold på Ny 3 + Le 1 samt Mp 4<br />

Hold på M 44<br />

Arbejd blidt og roligt på rygsøjlen og<br />

berolig/påvirk nerveudspringene fra ryggen<br />

til kroppen. Mærk efter eventuelle<br />

reaktioner, når du løber rygsøjlen igennem.<br />

Spørg til, om barnet har en favoritside<br />

med hensyn til amning/sovning (kan<br />

være forskubning af bruskskiver i ryggen -<br />

kontakt kiropraktor, hvis du ikke kan påvirke<br />

det).<br />

Blidt men grundigt på fordøjelsen, spec.<br />

le, Ileocoecal-klap, olesens pkt..<br />

Urinveje<br />

Solar plexus<br />

Bevægelserne skal være rolige.<br />

Spørg til moderens kost, hvis hun ammer.<br />

Moderens blodsukker kan også påvirke<br />

barnet. Spørg til fødselsforløb, måske<br />

handler gråden om noget helt andet:<br />

Følelser, fødselsforløb, situationen i hjemmet<br />

i forhold til det at have barn/børn ...<br />

Er kolikken udtalt og afføringen grønlig,<br />

har jeg med god erfaring brugt én dråbe<br />

cynaramin 4 i lidt modermælk én gang<br />

dagligt. Eller smøre én dråbe Echinamild<br />

ind i huden omkring barnets navle.<br />

Kamilleomslag er også beroligende, hvis<br />

man kan få lov.<br />

Vi er hvad vi spiser<br />

Den styrke, vi giver børnene fra start af,<br />

kan de bruge senere i livet. Vi er som<br />

forældre med til at give dem et immunforsvar,<br />

der er stærkt og godt, og kan forhåbentlig<br />

i forlængelse heraf (med en god<br />

portion konsekvens) give dem nogle<br />

sunde vaner og præferencer med hensyn<br />

til kost og måske endda livsanskuelse.<br />

Hvem kender ikke følgevirkningen af en<br />

slikaften, børnefødselsdag eller en omgang<br />

junkfood? Måske kan I bruge nogle<br />

af mine forslag til en hyggestund. Lav<br />

jeres popcorn selv i en god koldpresset olivenolie.<br />

Børnene synes, det er sjovt at lave<br />

dem selv, og I kan selv bestemme saltmængden.<br />

Lav en frugtskål, hvor frugterne<br />

er skåret ud - lige til at spise. Det er<br />

lækkert, og når først popcornene og frugten<br />

er spist, er der ikke den store sult tilbage,<br />

og børnene går mere roligt til værks<br />

med slikket (som er uden<br />

kunstige farvestoffer).<br />

Sodavandet<br />

kan med fordel<br />

skiftes ud med<br />

økologisk saft<br />

- eventuelt med<br />

dansk vand i.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 1


Af Bo Nygaard Larsen<br />

Musikken du ikke kan støvsuge til<br />

Bølgen fra 70’erne<br />

Han er den alternative musiks grand old<br />

man. Til næste år kan komponisten Klaus<br />

Schønning fejre sølvbryllup med en<br />

musikstil, nogle siger er new age. Men<br />

det er det ikke, siger Schønning selv. Han<br />

vil bare have folk til at slappe af og trække<br />

sig ind i sig selv. Sådan har parolen lydt<br />

siden 70’erne, og i en slags hyldest er<br />

dette interview holdt i det årtis hotte farver.<br />

Jeg er forberedt på at skulle rejse langt for<br />

at møde Klaus Schønning. I mit hovede<br />

må en mand, der lever af at skrive universel<br />

musik, nødvendigvis bo et universelt<br />

sted. Måske på en eksotisk ø i Stillehavet,<br />

måske i en hytte dybt inde i den brasilianske<br />

jungle eller måske langt oppe i de norske<br />

fjelde, hvor sneen synes evig nyfalden.<br />

Men Klaus Schønning prikker hul i min<br />

illusion og minder mig om, hvor lille verden<br />

i grunden er. Vi har de sidste tre år<br />

boet bare 200 meter fra hinanden i<br />

Søborg, har børn i samme skole og køber<br />

sandsynligvis ind i de samme butikker.<br />

Manden bag musikken er lige så hverdagsagtig<br />

og gennemsnitlig som jeg selv,<br />

og det er da også hverdagen, der er<br />

omdrejningspunktet i hans musik.<br />

»Jeg ser meget new age-musikken og min<br />

egen musik som et spejlbillede af den tid,<br />

vi lever i. Det kan være svært for mange<br />

mennesker at finde et frikvarter, hvor de<br />

kan fordybe sig lidt og undgå at springe<br />

fra det ene til det andet. Man kan sætte<br />

sig og lade tankerne sænke sig lidt. Og<br />

dér tror jeg, at musikken er et udmærket<br />

middel til at få lytteren til at falde i staver<br />

og komme i kontakt med sine tanker og<br />

fantasi,« siger Klaus Schønning.<br />

Vi har taget kaffen med op på førstesalen<br />

i hans villa. I værelset for enden af den<br />

lange gang har han sit musikalske domæne.<br />

Det er her - midt mellem synthesi-<br />

zere, computere og akustiske instrumenter<br />

- han komponerer musik til hele verden.<br />

For nok er genren smal og ikke præget<br />

at hitlisteplaceringer, til gengæld er<br />

dens sprog grænseoverskridende og kan<br />

være lige så sigende for bondekonen i<br />

Bogense som for nørden i New York.<br />

»Min musik har ikke ét bestemt formål,<br />

og det er da også vidt forskellige reaktioner,<br />

jeg har fået fra folk verden over.<br />

Blandt andet har jeg fået at vide, at<br />

musikken er god at visualisere til, at den<br />

skaber billeder på nethinden,« siger Klaus<br />

Schønning.<br />

Han pladedebuterede i 1979 med Lydglimt.<br />

Det var dengang, da Carmen Curler<br />

var på mode, de rigtige farver var brun og<br />

orange og den musikalske trend hed<br />

disco. Og så var det den tid, hvor synthesizeren<br />

dukkede op - til skræk for<br />

nogle og glæde for andre. Den dengang<br />

24-årige Klaus Schønning, der havde læst<br />

musik på Københavns Universitet, hørte<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 2


Musikken du ikke kan støvsuge til. Afstressningsmusik. Afslapningsmusik.<br />

Filmmusik uden film. Kært barn har mange navne. Således også med, nå ja, hvad er det nu,<br />

det hedder. I dette nummer af Zoneterapeuten sætter vi fokus på musik, der med sine ord<br />

og toner får os til at koble af fra en stresset og hektisk hverdag. En musik, der går ind og<br />

kærtegner sjælen og lader den falde til ro. Med andre ord, musik du ikke kan støvsuge til.<br />

Læs på disse sider om Klaus Schønning og på de følgende om Enya, Carsten Sommerskov,<br />

Kaare Norge, Mendelssohn, Mozart og Adiemus.<br />

til den sidste kategori og begyndte at eksperimentere<br />

med sine egne lyde.<br />

»Jeg havde mange musikalske idéer, jeg<br />

gerne ville have ud - og det kunne den<br />

nye teknik hjælpe mig med. Med synthesizeren<br />

fik man uendelige muligheder<br />

for at lave lyde. Sammenlignet med i dag<br />

var det jo ingenting, men dengang var<br />

folk dybt imponeret over, hvordan to<br />

hænder kunne lyde af så meget,« siger<br />

Klaus Schønning, der også husker, at<br />

mange havde svært ved at forholde sig til<br />

den måde at lave musik på.<br />

»Jeg fik en anmeldelse i Socialistisk Dagblad.<br />

De gjorde meget ud af at fortælle, at<br />

de egentlig godt kunne lide musikken,<br />

men de vidste ikke helt, hvordan venstrefløjen<br />

skulle forholde sig til den, netop<br />

fordi det hele var lavet af én mand!«<br />

»Men man kunne pejle sig frem til noget,<br />

der var et meget personligt udtryk. Ligesom<br />

man havde en palet af farver som en<br />

maler, så man kunne male sit eget billede.<br />

Og det nye i denne form for musik var, at<br />

én person kunne ’male’ sit eget billede,<br />

hvor der tidligere skulle være flere musikere<br />

for at realisere ens idéer,« siger Klaus<br />

Schønning.<br />

Vil ikke sættes i bås<br />

Musikalsk er Klaus Schønning i familie<br />

med Jean Michel Jarre, Mike Oldfield og<br />

Andreas Vollenweider. Musikere, der er<br />

kendt for at bryde med traditioner og normer<br />

for at finde nye udtryksformer. Det er<br />

da også sådan, at Klaus Schønning helst<br />

ser, at verden ser ham. Derfor forsøger<br />

han at distancere sig fra sit ry som gudfaderen<br />

til new age-musikken herhjemme.<br />

For når det kommer til stykket, så er det<br />

meste af hans musik slet ikke new age.<br />

»Jeg har aldrig opfattet min musik som<br />

new age. Meget af den musik, der laves i<br />

dag, bliver lavet specifikt til terapeutiske<br />

formål. Musikken skal spilles meget lavt,<br />

og skal kunne sætte folks puls ned. Min<br />

musik har en lidt anden karakter, for den<br />

kan også godt tåle at blive skruet op for.<br />

Og så har den mange detaljer og fylder på<br />

den måde meget. Det er også det, der er<br />

meningen med min musik, at lytteren skal<br />

lade musikken fylde hele rummet og få en<br />

stor oplevelse. Jeg laver en musikalsk baggrund,<br />

hvor andre laver en terapeutisk<br />

baggrund‚« siger Klaus Schønning og<br />

begynder at improvisere nye lyde på en af<br />

de tre synthesizere.<br />

Musik uden ord<br />

Selv om han også spiller symfonrock i<br />

bandet The North, der er en dansk pendant<br />

til Pink Floyd, fastholder han sin passion<br />

for instrumentalmusikken.<br />

»Man skal kunne danne sig sine egne billeder,<br />

når man hører min musik. Det er<br />

lettere at gøre, hvis musikken er instrumental<br />

og uden ord, der måske kan servere<br />

pointerne for folk,« siger Klaus<br />

Schønning.<br />

Han er overbevist om, at behovet for<br />

afslapningsmusik vil stige de kommende<br />

år.<br />

»Det ændrer ikke ved folks hverdag, men<br />

det kan give dem et pusterum. Samtidig<br />

er interessen for alternative livsformer steget,<br />

fordi man gerne vil have mere livskvalitet<br />

og have inspiration fra de bløde<br />

værdier. Man kan mene om det, hvad<br />

man vil, men det er et udtryk for, at der<br />

mangler nogle kvaliteter i samfundet. Og<br />

som min pladeselskabsdirektør siger, så er<br />

vi først færdige, når hele verden er afspændt,«<br />

siger Klaus Schønning.<br />

F A K T A<br />

Klaus Schønning er født i 1954 i København<br />

og har det meste af sit liv<br />

arbejdet med musik. Han har sin egen<br />

stil med et lyrisk, symfonisk udtryk,<br />

skabt ud fra de nyeste elektroniske instrumenter,<br />

der i blanding med oprindelige<br />

akustiske instrumenter giver<br />

musikken en særlig karakter. Musikken<br />

rummer mange facetter og har rødder<br />

i klassisk såvel som etnisk musik fra alle<br />

verdensdele. Siden debuten i 1979 har<br />

han udgivet i alt 22 lp’er og cd’er solo<br />

eller sammen med bandet The North.<br />

Hans egen musik udkommer på Fønix<br />

Musik, der er verdens største pladeselskab<br />

for alternativ musik. Du kan læse<br />

mere på hans egen hjemmeside på<br />

www.schonning.dk<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 3


... musikken du ikke kan støvesuge til<br />

Uimodståelige Enya<br />

Selv om vi for nylig skrev om hende, kommer vi ikke uden om hende i denne sammenhæng. Det<br />

irske sangfænomen Enya er netop nu aktuel med opsamlingssættet Only Time - The Collection, der<br />

består af ikke færre end fire cd’er. De fire cd’er dækker over hele Enyas karriere, og der er således<br />

mulighed for at læne sig godt tilbage i selskab med Watermark, Orinoco Flow (bedre kendt som Sail<br />

Away) og Sephred Moons. Sættet er smukt pakket ind i en lilla æske og er ledsaget af et gedigent<br />

hæfte om Enya og hendes sange. Only Time er intet mindre end perfekt. Perfekt til at skabe den<br />

rette stemning på klinikken og i privaten. For klienten og for manden eller konen. Perfekt til en<br />

intim middag med levende lys og en flaske af husets den bedste vin og perfekt til at skrue op<br />

for og lade sig forføre ind i Enyas keltiske univers. Perfekt til at gå i seng med efter en lang<br />

dag på klinikken, putte sig under dynen, mens regnen rusker derude, og tage af sted over<br />

byens tage mod skovens stille dybe ro. Enten er man til Enya, eller så er man ikke.<br />

Redaktionen er så bestemt det første, og rejser sig gerne for at trykke på replay,<br />

mens du kravler endnu længere ned under dynen.<br />

Only Time kan købes i landets pladeforretninger.<br />

Yderligere oplysninger på www.enya.com<br />

Musik er individuel. Det, den ene zoneterapeut bruger på sin klinik, kan den anden ikke<br />

udstå - og omvendt. Anvender du en speciel musik på din klinik, hører vi gerne fra dig.<br />

Send redaktioen nogle linier og fortæl, hvorfor du og dine klienter<br />

har glæde af en bestemt slags musik.<br />

Tag en slapper med Sommerskov<br />

Man behøver ikke at høre musik for at slappe af. Det mener i hvert fald virksomhedskonsulent<br />

Carsten Sommerskov. Han har netop udsendt den mediterende cd Indre ro<br />

og velvære, som blandt andet går ind og fjerner indre uro, angst og bekymring.<br />

Sommerskov har selv skrevet og indtalt teksterne, mens Flemming Bindslev har komponeret<br />

musikken. Cd’en passer godt til den, der ønsker 45 minutters<br />

fred og ro fra en stresset og hektisk hverdag.<br />

Yderligere oplysninger hos Forlaget Vækst, tlf. 70 27 40 41, eller info@vaekst.dk


Karl Jenkins<br />

drømmende musik<br />

Måske nogle husker de glade 90’ere. Dengang, hvor man i IC3-togene<br />

kunne være så heldig at høre det fantastiske Adiemusprojekt fremføre<br />

den ene smukke sang efter den anden. Manden bag den specielle lyd<br />

er den walisiske komponist Karl Jenkins, der forlængst har lagt verden<br />

for sine fødder. Mest berømt fra Adiemus er nok Songs of Sanctuary,<br />

der er udsendt over hele verden i forskellige versioner. I alt har Adiemusprojektet<br />

udsendt fem cd’er. En af grundene til Adiemus’ store succes<br />

er, at Karl Jenkins har formået at blande musiktraditioner fra hele<br />

verden med instrumentering fra Asien, Japan, Kina, Afrika, Australien<br />

og Europa.<br />

Kaare Norges sans for stemninger<br />

Der var engang, hvor en klassisk musiker ikke kunne tillade sig at lave musikvideoer. Det<br />

stred simpelt hen mod den fine opdragelse, man havde fået på konservatoriet. Men det<br />

var, indtil Kaare Norge dukkede op på musikhimlen. Med sin guitar i hånden og sin indgang<br />

til den klassiske musiks store navne tog han de guitarfremmede danskere med storm.<br />

Sikkert, men langsomt begyndte at han dukke op i flere og flere landsbykirker, hvor han<br />

spillede for fulde huse. I dag er der ingen, der bestrider hans talent. Over hele kloden bliver<br />

han hyldet for sine evner, og sågar USAs tidligere præsident, Bill Clinton, har sendt den<br />

lyslokkede århusianer et takkebrev for hans musik. Til dato har Kaare Norge udsendt 13<br />

cd’er. Den seneste er Guitarra la clássica, som udkom sidste år. En smuk og æstetisk lille<br />

perle med romantiske og lyriske spanske klange. Kodeordet i Kaare Norges fortolkninger er<br />

enkelhed, hvilket tydeligt kommer til udtryk på denne cd. En cd, der både egner sig til at<br />

skabe den rette stemning om en behandling, til bilstereoen og til anlægget<br />

derhjemme på en af de aftener, hvor fjernsynet må passe sig selv.<br />

Kaare Norges udgivelser kan købes i landets pladeforretninger<br />

samt på posthuse og i udvalgte supermarkeder.<br />

Yderligere oplysninger på www.kaare-norge.dk<br />

Den traditionelle klassiske musik er også et must på mange<br />

klinikker. Ikke overraskende er det romantikkens store mestrer, der dominerer.<br />

Her på redaktionen kan vi varmt anbefale En skærsommernats drøm af Felix<br />

Mendelssohn-Bartholdy. Det var rent faktisk ham, der i sin tid fandt Mozart frem<br />

af gemmerne. Apropos Mozart kommer vi ikke uden om hans Requiem. Ganske<br />

vist er der tale om en decideret dødsmesse, men det imponerende værk indeholder<br />

et godt temperament, så man kan slappe af og kravle langt ind i sig selv. Flere<br />

hævder i øvrigt, at Mozarts musik har en beroligende virkning på sjælen. Måske<br />

fordi Mozart selv led af den såkaldte Tourettes syndrom, og at han måske derfor<br />

komponerede sig ud af smerterne.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 5


Seneste nyt<br />

fra bestyrelsen<br />

Kontaktudvalgsmøde: Fredag den 31. januar blev der afholdt kontaktudvalgsmøde på sekretariatet i Odense. På billedet<br />

ses fra venstre Helle Munk, Rikke Risager og Annemette Mamsen. Foto: Kirsten Sietam.<br />

Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen<br />

har lavet et oplæg omkring efteruddannelse,<br />

det er sendt ud til udbydere,<br />

som er relevante i forhold til Zoneterapiuddannelsen.<br />

Regionsmøderne i Odense og Rødekro<br />

blev i første omgang lagt i efterårsferien,<br />

hvilket der var nogle medlemmer, som var<br />

skuffede over, så der er kommet et ønske<br />

fra disse to regioner om et nyt møde. Det<br />

er blevet afholdt henholdsvis den 24.<br />

februar i Odense og den 25. februar i<br />

Rødekro.<br />

Kirsten Sietam har fået en henvendelse fra<br />

Foreningen for praktiserende Øre-næsehalslæger<br />

om at repræsentere <strong>FDZ</strong> og<br />

zoneterapien på deres konference i maj.<br />

Kirsten har selvfølgelig takket ja.<br />

Som bekendt har <strong>FDZ</strong> indgået en samarbejdsaftale<br />

med Falck Healthcare, til stor<br />

glæde for flere af <strong>FDZ</strong>`s medlemmer. Der<br />

er allerede rekrutteret flere <strong>FDZ</strong>-zoneterapeuter<br />

Dette er et tilbud til de behand-<br />

lere som kunne tænke sig at arbejde på<br />

den måde, hvor man ikke selv har udgifter<br />

til husleje, men får en timeløn på kr.<br />

207,50 i timen.<br />

Gennem SDZ er der blevet sendt brev til<br />

Sygeforsikringen »danmark«, som gerne<br />

ville vide, hvor mange klienter man i gennemsnit<br />

behandler om ugen som zoneterapeut.<br />

Opgørelsen viste 16 behandlinger<br />

pr. uge pr. terapeut på landsgennemsnit<br />

i alle foreninger under SDZ. Endvidere<br />

ville de have en beskrivelse omkring tidsfordelingen<br />

i en behandling. Det blev som<br />

følger: Journalføring/ajourføring: 10-15<br />

minutter. Direkte zoneterapi: 30-40 minutter.<br />

Af- og påklædning samt betaling<br />

og ny tid: 10-15 minutter.<br />

Helle Munk fra EZ-udvalget har haft en<br />

snak med en repræsentant fra Matas, som<br />

muligvis vil bruge zoneterapeuter i forbindelse<br />

med deres butikker som et tilbud til<br />

deres kunder. Der er allerede ansat en zt i<br />

en butik i Dalum ved Odense og en i<br />

Aalborg. Helle arbejder videre på sagen.<br />

PR–afdelingen vil gerne i gang med modernisering<br />

af »sygdomsbilleder«. Der<br />

blev efterlyst emner, og vi blev enige om<br />

at starte med emnet børn, som er i tråd<br />

med emnet fra »vugge til grav« som Bo<br />

Nygaard Larsen har taget hul på i år 2003,<br />

og hvor der vil komme beretninger fra<br />

forskellige zoneterapeuter i landet.<br />

I anledning af, at <strong>FDZ</strong> fylder 20 år i 2003,<br />

har PR udvalget tænkt at skrive en artikel<br />

til »Ud og se«. Dette faldt helt i tråd med<br />

de tanker, man havde arbejdet med i<br />

lokalforening Fyn, de ville give zoneterapi<br />

i togene på kryds og tværs i hele landet.<br />

Der blev derefter nedsat en arbejdsgruppe<br />

bestående af Rikke Risager, Inge Borup og<br />

Laiff Pedersen.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 6<br />

Lisbeth Nielsen, næstformand


Læs alt om<br />

<strong>generalforsamlingen</strong><br />

Generalforsamlingen er <strong>FDZ</strong>’s højeste myndighed. Det er den, der udstikker<br />

rammerne for det kommende års arbejde, og det er over for den, at bestyrelsen<br />

og udvalgene skal forsvare det forgange års beslutninger. Derfor er<br />

det vigtigt, at så mange som muligt deltager i <strong>generalforsamlingen</strong>.<br />

På de følgende sider kan du læse alt, hvad der vedrører <strong>generalforsamlingen</strong>:<br />

Beretningerne fra bestyrelsen og udvalgene, forslag til handlingsplan<br />

for 2003, forslag til vedtægtsændringer, regnskab og budget og meget,<br />

meget mere.<br />

Hvis du deltager i <strong>generalforsamlingen</strong>, bliver dette nummer af<br />

Zoneterapeuten at betragte som din bibel. Husk derfor at tage bladet med,<br />

når du den 28. marts drager mod Kobæk Strand i Skælskør.<br />

Har du spørgsmål omkring <strong>generalforsamlingen</strong>, er du altid velkommen til<br />

at ringe eller maile til Lene og Hanne på sekretariaet.<br />

Program for landsmøde/<br />

generalforsamling 2003<br />

Fredag den 28. marts 2003<br />

Kl. 12.00 Standene med produkter åbner<br />

Mulighed for frokost for egen regning<br />

(kr. 125,-). Husk tilmelding senest 10.<br />

marts.<br />

Samtidig vil det være muligt at få en<br />

uformel snak med bestyrelse og udvalg<br />

kl. 12-13<br />

Kl. 13.00 Foredrag<br />

Salgsarbejde i forbindelse med<br />

erhvervszoneterapi og klinikopstart<br />

ved Helle Munk og Olav Christensen.<br />

Stresshåndtering ved Kirsten Sietam,<br />

Laiff Pedersen og Lisbeth D. Nielsen.<br />

Kollegiale zoneterapibehandlinger.<br />

Generelle forsikringsbehov for klinikejere<br />

v/ assurandør Michael Linfoss: Forsikring<br />

af klinik, personale og ejer.<br />

Ansvarsforsikring v/ ekspeditionssekretær<br />

Lone Jacobsen: <strong>FDZ</strong>’s fællespolice,<br />

dækning og omfang<br />

Kl. 15.00 Kaffepause<br />

Kl. 15.30 Foredrag<br />

Salgsarbejde i forbindelse med<br />

erhvervszoneterapi og klinikopstart<br />

ved Helle Munk og Olav Christensen.<br />

Stresshåndtering ved Kirsten Sietam,<br />

Laiff Pedersen og Lisbeth D. Nielsen.<br />

Kollegiale zoneterapibehandlinger.<br />

Generelle forsikringsbehov for klinikejere<br />

v/ assurandør Michael Linfoss: Forsikring<br />

af klinik, personale og ejer.<br />

Ansvarsforsikring v/ ekspeditionssekretær<br />

Lone Jacobsen: <strong>FDZ</strong>’s fællespolice,<br />

dækning og omfang<br />

Kl. 17.30 Pause<br />

Kl. 18.30 Festmiddag<br />

Efter maden kan man få banket alle<br />

ind trykkene på plads til<br />

Spillemandsorkestret Ballast<br />

Lørdag den 29. marts<br />

Kl. 09.30 Dynamisk Kraft Træning ved<br />

Jeppe Sindal. Husk afslappet tøj.<br />

Kl. 11.00 Let anretning<br />

Kl. 12.00 Generalforsamling<br />

Kl. 14.30 Kaffepause<br />

Kl. 18.00 Forventet afrejse


En enig bestyrelse:<br />

<strong>FDZ</strong> skal varetage medlemmernes<br />

faglige interesser<br />

Der har været sagt og skrevet meget om<br />

situationen i <strong>FDZ</strong> i det forløbne år,<br />

og vi indrømmer, at det kan være svært<br />

præcist at finde ud af, hvad vi som<br />

bestyrelse arbejder med, og hvorfor vi gør,<br />

som vi gør. Det vil jeg gerne forsøge at<br />

belyse i det følgende. Vi skal varetage<br />

medlemmernes faglige interesser.<br />

I <strong>FDZ</strong>’s vedtægter § 2 står der, at foreningens<br />

formål er at varetage medlemmernes<br />

faglige interesser og at virke for en højnelse<br />

af den faglige standard. I § 2 stk. 3 står<br />

der, at vi skal sikre den bedst mulige<br />

grund-, videre- og efteruddannelse i faget<br />

zoneterapi.<br />

Det siger sig selv, at hvis vi som bestyrelse<br />

skal leve op til vedtægterne, er det<br />

klart, at vi også er nødt til at have et indblik<br />

i, hvad vores uddannelse indeholder.<br />

Samtidig må vi være med på sidelinien i<br />

beslutninger om uddannelsens indhold, så<br />

vi ved, hvad vi lægger navn til.<br />

Godkendt uddannelse<br />

Som bestyrelse ønsker vi at opnå en god-<br />

kendelse af vores uddannelse (eventuelt<br />

på et højere niveau). Vi arbejder på at<br />

blive en del af det danske uddannelsessystem<br />

og eventuelt blive tilskudsberettiget<br />

(SU) på lige fod med andre uddannelser.<br />

Vi lever i år 2003, og vi vil ikke længere<br />

acceptere en rolle som køkkenbordsterapeuter;<br />

nej, vi vil være en accepteret og<br />

værdsat del af det danske sundhedsvæsen.<br />

Om eleverne<br />

Som elev gælder det om at holde hovedet<br />

koldt. Når der sker en revolution, vil der<br />

altid være nogle, der smækker med dørene<br />

og siger farvel. Andre klapper i hænderne<br />

og siger »yes«. Begge reaktioner<br />

er fuldt forståelige, men i bestyrelsen har<br />

vi ment, at tiden nu var inde til at tage det<br />

store skridt. Skolelederne på <strong>FDZ</strong>’s tidligere<br />

skoler er i øjeblikket i gang med at<br />

samle eleverne i en slags »interessesammenslutning«,<br />

hvor de for eksempel loves<br />

KodaGramex- og registreringsordning.<br />

Ikke et ondt ord om det, men det er dog<br />

værd at gøre opmærksom på, at der i<br />

det fremlagte lovforslag, og i det arbejde,<br />

der har været gjort i gruppen, der har<br />

rådgivet omkring denne lovs tilblivelse,<br />

bliver der lagt vægt på, at det kun er<br />

brancheorganisationer<br />

med en demokratisk opbygning<br />

der har eksisteret i en given periode<br />

der har vist stabilitet med blandt<br />

andet optagelseskrav osv.,<br />

der kan blive registreringsansvarlige.<br />

Hvis du er elev, vil det derfor være klogt af<br />

dig at tænke dig godt om samt at være<br />

opmærksom på dit tilhørsforhold. Det er<br />

absolut ikke ligegyldigt, i hvilken forening,<br />

du er organiseret!<br />

Husk dette nummer af Zoneterapeuten,<br />

når du tager til generalforsamling. Du får<br />

brug for det, når mødet går i gang.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 8<br />

Bestyrelsen


Bestyrelsens<br />

beretning 2002<br />

Ved <strong>generalforsamlingen</strong> 2002 blev følgende<br />

handlingsplan vedtaget.<br />

Styrke Erhvervszoneterapien, Styrke Samarbejdende<br />

<strong>Danske</strong> Zoneterapeutforeninger<br />

SDZ, Fortsat arbejde for Registreringsordning,<br />

Styrke skolesamarbejdet og<br />

Uddannelsesforum, Udføre løbende politisk<br />

opfølgning, Fortsætte regionsmøder i<br />

lokalforeningerne, Opdatering af websiderne<br />

samt forberedelse af Intranet. Oprette<br />

database. Opbygge decentralt foredragskorps.<br />

Ved læsning af nedennævnte årsberetning<br />

kan man danne sig et overblik over, hvad<br />

der er nået.<br />

Om bestyrelsesarbejdet<br />

Ved <strong>generalforsamlingen</strong> 2002 udtrådte<br />

Anne Marie Wesselhoff, og Jonna Nielsen<br />

blev ikke genvalgt. Bestyrelsen besluttede<br />

efterfølgende at give Jonna Nielsen »Den<br />

gyldne fod« for mange års arbejde i<br />

bestyrelse og udvalg for <strong>FDZ</strong>. Nyvalgte i<br />

<strong>FDZ</strong>’s bestyrelse blev: Inge-Lise Rothenborg<br />

valgt for to år og Bent Ruthmann<br />

samt Lone Marianne Severinsen begge<br />

valgt for ét år.<br />

Nedenfor ses bestyrelsesmedlemmernes<br />

ansvarsområder:<br />

Formand Kirsten Sietam: Sekretariatet,<br />

myndigheder og øvrige organisationer,<br />

SundhedsRådet, Sundhedsstyrelsens Råd<br />

vedrørende alternativ behandling, Samarbejdende<br />

<strong>Danske</strong> Zoneterapeut-foreninger,<br />

presseansvarlig, generalforsamling<br />

og andre store møder, ad hoc udvalg<br />

omkring skolesamarbejdet.<br />

Næstformand: Lisbeth Nielsen: Samarbejdende<br />

<strong>Danske</strong> Zoneterapeutforeninger,<br />

forskningsrådet, myndigheder og øvrige<br />

organisationer, ad hoc udvalg omkring<br />

skolesamarbejdet, og som »føl« ved<br />

SundhedsRådet og Sundhedsstyrelsens<br />

Råd vedrørende alternativ behandling.<br />

Bent Ruthmann: Zoneterapeuten, kommunikationsudvalget<br />

(redaktionsudvalget<br />

og internet), PR-udvalg, erhvervszoneterapi.<br />

Inge-Lise Rothenborg: Internationalt udvalg,<br />

lokalforeningerne, uddannelsesforum,<br />

Skolekredsens klagenævn, messekasser,<br />

optagelsesudvalg.<br />

Lone Marianne Severinsen: Optagelsesudvalg,<br />

uddannelsesforum, Skolekredsens<br />

klagenævn, og som »føl« ved lokalforeningerne<br />

og messekasser.<br />

Sekretariatet<br />

<strong>FDZ</strong> indgik nyt lejemål pr. 1. maj 2002.<br />

Med flytning til Overgade 14, Odense, fik<br />

foreningen for det første egne lokaler<br />

med inventar, for det andet blev der betydelig<br />

bedre plads. Før havde vi cirka 60<br />

kvadratmeter mod nu 155 kvadratmeter,<br />

og for det tredje kunne der på længere<br />

sigt spares penge, idet lejemålet her er billigere<br />

end i Dronningegården.<br />

Som noget nyt indførte bestyrelsen i starten<br />

af 2002 jævnlige personalemøder i<br />

sekretariatet. I det daglige har næstformand<br />

Lisbeth D. Nielsen på grund af sin<br />

bopæl kontakten til sekretariatet, medens<br />

Kirsten Sietam som formand har det overordnede<br />

ansvar.<br />

Med virkning fra 17. august 2002 blev<br />

Lene Meyersahms stillingsbetegnelse ændret<br />

til daglig leder af sekretariatet, og hun<br />

skal dermed have den fulde indsigt i alle<br />

arbejdsgange på stedet, også økonomien.<br />

Efter mange og lange overvejelser besluttede<br />

bestyrelsen den 27. september 2002<br />

at afskedige Inga Holm på grund af strukturændringer.<br />

Derefter besluttede bestyrelsen at øge<br />

Hanne Møllers og Lene Meyersahms<br />

ugentlige timetal fra 25 til 35 timer.<br />

Efter Inga Holms ophør i sekretariatet<br />

måtte revisoren gennemgå hele regnskabet<br />

samt indhente en del arbejdsopgaver.<br />

Vi har derefter indgået aftale med revisor<br />

Per Højberg om, at han og hans firma<br />

bogfører for os. Aftalen er skriftlig med én<br />

måneds opsigelsesvarsel. Bestyrelsen skal i<br />

foråret 2003 tage stilling til, om denne<br />

aftale skal fortsætte.<br />

Fremover vil nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer<br />

få en generel briefing i sekretariatet<br />

vedrørende honorarudbetaling,<br />

indsendelse af bilag, forretningsgang i foreningen,<br />

Intranet-håndtering og meget<br />

andet. Dette vil forhåbentlig lette arbejdet<br />

både for sekretariatspersonalet og udvalgsmedlemmer<br />

samt lette udvalgs- og<br />

bestyrelsesmedlemmers indtræden i foreningens<br />

aktive liv.<br />

Regnskab og budget 2003<br />

Foreningens regnskabsprogram er ved at<br />

være forældet, og derfor har bestyrelsen<br />

afsat penge til opgradering af økonomisystemet<br />

til C5 (Concorde) samt ændring af<br />

lønsystem. Vi har modtaget tilbud på<br />

opgradering og har nu muligheden for at<br />

modregne det system, vi har og som<br />

udgår, såfremt vi opgraderer inden maj<br />

måned 2003.<br />

Høring på Christiansborg<br />

Kirsten Sietam blev indbudt til høring i<br />

Folketingets sundhedsudvalg om alternativ<br />

behandling den 19. marts 2002.<br />

Denne høring har i øvrigt spillet en stor<br />

rolle i det senere fremsatte lovforslag om<br />

Registreringsordning for alternative behandlere.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 9


Pressemeddelelser<br />

Vi har gennem året udsendt en række<br />

pressemeddelelser, som alle efter den nye<br />

hjemmesides debut er blevet offentliggjort<br />

på denne. Dette muliggør, at alle terapeuter<br />

til hver en tid kan gå ind på<br />

hjemmesiden og hente pressemeddelelser<br />

til brug i deres lokalområde eller til brug<br />

for spørgsmål ved for eksempel foredrag<br />

om zoneterapi, en mulighed, der gør, at vi<br />

alle hele tiden kan være synlige og aktuelle.<br />

I øvrigt kan medlemmer, der ikke er knyttet<br />

til Internettet, altid finde disse oplysninger<br />

på biblioteket.<br />

Klinikadresselisten<br />

Denne var genoptrykt i Zoneterapeutens<br />

februarnummer 2003 og med henvisning<br />

til nyeste opdatering på hjemmesiden.<br />

Medlemshåndbogen<br />

Medlemshåndbogen har gennem året<br />

gennemgået en radikal ændring. Medlemshåndbogens<br />

vigtighed er blevet mere<br />

synlig efter indførsel af intranet. Det skal<br />

være let for alle udvalgsmedlemmer løbende<br />

at kunne opdatere medlemshåndbogen,<br />

og når denne forefindes på intranettet,<br />

ja, så er det til enhver tid muligt at<br />

gøre dette selv. Derudover var lageret af<br />

»gamle« medlemshåndbøger i bund, og<br />

der er i foreningen sket så mange ændringer,<br />

at det var nødvendigt med en større<br />

omskrivning. Dette er nu fuldført, og du<br />

kan se resultatet på hjemmesiden. Skulle<br />

du ikke være tilknyttet internettet, så kan<br />

du bestille et eksemplar af medlemshåndbogen<br />

på sekretariatet.<br />

Fyn som kur-ø med specielle<br />

tilbud til helsefolket<br />

Efter en artikel i Fyens Stiftstidende henvendte<br />

<strong>FDZ</strong> ved Lene Meyersahm sig til<br />

initiativtagere for Fyn kur-ø for at tilkendegive<br />

opbakning til og interesse for projektet,<br />

og såfremt det bliver aktuelt, indgår<br />

vi gerne som samarbejdspartner i et<br />

projekt som dette. Formanden for Fyns<br />

Amts kulturudvalg, Carsten Abild, har<br />

fostret en idé om at gøre Fyn til en kur-ø,<br />

der kan sælges til et helse-hungrende<br />

publikum i det ganske Europa. Bestyrelsen<br />

hos Fyntour (det fynske turistsamarbejde)<br />

finder idéen så god, at man vil arbejde videre<br />

med den, og Fyntours daglige ledelse<br />

skal nu udarbejde et mere konkret projekt,<br />

som bestyrelsen kan tage stilling til.<br />

Direktør Kim Folmann fra Fyntour siger, at<br />

den færdige vare skal være helse, forebyggelse<br />

og afslapning, og det tegner til<br />

at blive øens største turistmæssige satsning<br />

i mange år. Idéen er bl.a. at få et privathospital<br />

samt nogle hoteller/herregårde<br />

gjort interesserede i projektet. Allerede<br />

i september måned talte Lene Meyersahm<br />

med Kim Folmann omkring dette, og han<br />

var meget glad for <strong>FDZ</strong>’s opbakning til og<br />

interesse for dette projekt. Lene sendte<br />

samtidig en skrivelse med tilkendegivelse<br />

af vores opbakning.<br />

Kim Folmann sagde, at forarbejdet vil<br />

tage et stykke tid, men at man kontakter<br />

os længere fremme i processen.<br />

Logo<br />

I foråret 2002 blev vi i bestyrelsen bekendt<br />

med, at et udmeldt medlem havde<br />

<strong>FDZ</strong>’s logo hængende. Etisk Juridisk Råd<br />

kunne ikke behandle sagen, da det er et<br />

udmeldt medlem. Bestyrelsen skrev til<br />

vedkommende om at fjerne logoet med<br />

det samme, og vi udsender nu brev til udmeldte<br />

medlemmer og fortæller, at det<br />

ikke er tilladt at bruge logoet, når man<br />

ikke længere er medlem af foreningen.<br />

Helth Trends 2002<br />

Bestyrelsen besluttede at lade <strong>FDZ</strong> repræsentere<br />

med ét medlem af <strong>FDZ</strong>, med gratis<br />

deltagelse i konferencen mod at referere<br />

fyldestgørende i Zoneterapeuten.<br />

Databaseprojektet<br />

I forbindelse med erhvervszoneterapiudvalgets<br />

øgede arbejde samt med tanke for<br />

registreringsordningens indførsel blev det<br />

hurtigt klart, at vi i foreningen har brug<br />

for visse oplysninger vedrørende vore terapeuter:<br />

Uddannelse, efteruddannelse,<br />

interesse for erhvervszoneterapi, interesse<br />

for at holde foredrag osv. Det er vigtigt, at<br />

sekretariatet kan henvise for eksempel firmaer<br />

til terapeuter, der ønsker arbejde, og<br />

det er vigtigt, at vi i forbindelse med registreringsordning<br />

kan holde den justits, en<br />

sådan ordning vil fordre. Da forskningsrådet<br />

samtidig ønskede et projekt vedrørende<br />

zoneterapeuters praksis, ja, så var det<br />

indlysende at slå disse to projekter sammen.<br />

Der er i øjeblikket (ultimo december<br />

2002) ved at blive udfærdiget projektbeskrivelse.<br />

Hjemmeside og Intranet<br />

<strong>FDZ</strong>’s hjemmeside ændrede i året 2002<br />

radikalt udseende og indhold både hvad<br />

angår selve hjemmesiden samt indførsel<br />

af Intranet. Dette arbejde blev udført med<br />

stor og uvurderlig hjælp fra Peter Lund<br />

Frandsen. Det er nu muligt for en række<br />

nøglepersoner at være med til at opdatere<br />

hjemmesiden, hvilket i praksis betyder,<br />

at meddelelser både til terapeuter og brugere<br />

kan udskiftes og sættes på til hver en<br />

tid. Vi har i bestyrelsen bestræbt os på at<br />

sætte alt, der kan have interesse, for<br />

eksempel pressemeddelelser på siden.<br />

Disse pressemeddelelser kan øvrigt bruges<br />

til lokalpressen og på den måde komme<br />

langt ud i landet på kort tid.<br />

Derudover har indførelsen af Intranet<br />

betydet, at gruppe 1 og gruppe 2 (elever)<br />

medlemmer har direkte adgang til referater<br />

fra alle udvalg. I skrivende stund (december<br />

2002) har det ikke været muligt<br />

for alle udvalg at sætte sig helt ind i funktionen<br />

af Intranettet, og derfor, hvis der<br />

skulle mangle informationer, så hav tålmodighed<br />

med os.<br />

Vi får til stadighed mange henvendelser<br />

om links og hvem vi kan linke til.<br />

Det er bestyrelsens holdning, at hvor vi<br />

kan have indflydelse på firmaer, der<br />

ønsker at linke til os, skal disse firmaer<br />

undersøges med hensyn til deres seriøsitet.<br />

Det kan dog være vanskeligt at sikre<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 0


sig, idet det er tilladt alle at linke til os.<br />

Falck-Healthcare<br />

Lene Meyersahm, Helle Munk, EZ, og<br />

Kirsten Sietam deltog i september 2002 i<br />

et møde med Falck-Healthcare. Vi havde<br />

efter en TV-Avis rettet henvendelse til<br />

Falck-Helthcare for et nærmere samarbejde.<br />

Efterfølgende har vi indgået en uformel<br />

aftale med Falck-Helthcare om at formidle<br />

kontakten mellem vore medlemmer<br />

og dem. Vi er opmærksomme på, at man<br />

i dette koncept behandler klienterne 20<br />

minutter, men da det er et led i et teamwork<br />

med andre behandlere, massører,<br />

kiropraktorer og fysioterapeuter, kan vi<br />

som forening godt støtte dette. I øvrigt<br />

var det kun <strong>FDZ</strong>-terapeuter, der i forvejen<br />

arbejde for Falch-Healthcare, og de enkelte<br />

terapeuter indgår selv kontrakt med<br />

firmaet.<br />

Kontaktudvalget<br />

Kontaktudvalget har holdt møde tre<br />

gange i det forløbne år. Det er en dejlig<br />

måde at få ideer og informationer rundt i<br />

foreningen. Vi har selvfølgelig brugt megen<br />

tid på kontaktudvalgsmøderne på<br />

Skolekredsspørgsmålet og uddannelsens<br />

fremtid, men det har også været et utrolig<br />

vigtigt område. Kontaktudvalgsmøderne<br />

bruges derudover til at koordinere diverse<br />

projekter store som små, og det sidste tiltag<br />

er, at vores forståelsesmodel skal gennemgå<br />

en revidering, og dette er der fra<br />

internationalt udvalg taget hul på.<br />

SDZ<br />

Zoneterapeutforeningen Body Mind og<br />

Zoneterapeutforeningen for Sygeplejersker<br />

trådte pr. 19. april 2002 ind i SDZ, og<br />

den 26. juni 2002 gik TKZ ind i SDZ.<br />

Hermed er alle eksisterende zoneterapeutforeninger<br />

i Danmark for første gang<br />

samlet. På visionsmøde i september 2002<br />

blev følgende plan for samarbejdet i SDZ<br />

lagt: I 2002 arbejdes der videre med øget<br />

samarbejde i SDZ, det vil sige, at vi skal<br />

lære hinandens foreninger at kende nærmere.<br />

Hvad står vi for og hvad kan vi?<br />

Gennem året 2003 vil vi arbejde videre<br />

med samarbejdstanken og uddannelsen,<br />

og i år 2004 vil vi indbyde alle vore medlemmer<br />

til SDZ-kongres med det formål at<br />

lære hinanden bedre at kende. At skabe<br />

tryghed og tillid. Selve sammenlægning af<br />

foreningerne i SDZ er der enighed om må<br />

vente lidt endnu, idet det for alle er vigtigt<br />

med kendskab og tryghed før sammenlægning,<br />

og med det arbejde, der udadtil<br />

har været gjort i SDZ-regi, har det allerede<br />

vist sig, at der er skabt respekt omkring<br />

denne konstellation.<br />

Takket være Lenes ihærdige henvendelser<br />

til Sundhedsministeren blev et møde muligt<br />

mellem Sundhedsminister Lars Løkke<br />

Rasmussen og SDZ (ved alle 6 formænd).<br />

I sidste øjeblik blev dette møde dog aflyst.<br />

Sygeforsikringen »danmark«<br />

SDZ var i september måned indbudt af<br />

Sygeforsikringen »danmark« til møde<br />

med forsikringsdirektør Jørgen Gawinetski.<br />

Det var et meget positivt møde, hvor<br />

Jørgen Gawinetski bad os definere en zoneterapeutisk<br />

behandling (tid og behandlingsmetoder)<br />

samt fremskaffe, hvor<br />

mange behandlinger, der gives på årsbasis<br />

i SDZ. Disse oplysninger skal herefter<br />

fremlægges for Sygeforsikringen »danmark«<br />

på strategimøde i februar og dernæst<br />

på deres repræsentantskabsmøde i<br />

april 2003.<br />

SundhedsRådet og Sundhedsstyrelsens<br />

Råd vedrørende alternativ behandling<br />

<strong>FDZ</strong> er repræsenteret i paraplyorganisationen<br />

SundhedsRådet ved Leila Eriksen og<br />

Kirsten Sietam. Hvis du vil vide mere om<br />

SundhedsRådets opbygning og medlemmer<br />

af hovedbestyrelse og behandlergruppe<br />

henviser vi til www.sundhedsraadet.dk.<br />

I løbet af året er der behandlet mange<br />

emner i SundhedsRådet. Mange af disse<br />

arbejdsopgaver hænger tæt sammen med<br />

de opgaver der ligger i Sundhedsstyrelsens<br />

Råd vedrørende alternativ behand-<br />

ling. Her er <strong>FDZ</strong> medlem via SDZ.<br />

Den mest spændende arbejdsopgave er<br />

nok B47, »Forslag til folketingsbeslutning<br />

om en registreringsordning for alternative<br />

behandlere«. Beslutningsforslaget er<br />

fremsat af Dansk Folkeparti november<br />

2002 og er førstebehandlet den 28. januar<br />

2003. I den registreringsgruppe, hvor<br />

SundhedsRådet, SDZ og Landforeningen<br />

Natursundhedsrådet har samarbejdet, kan<br />

det med glæde noteres, at mange af de<br />

punkter, som er blevet fremstillet undervejs<br />

i processen, nu også ligger som et<br />

decideret lovforslag. Det nye lovforslag er<br />

delvist en genfremsættelse af beslutningsforslag<br />

B32 fra folketingsåret 1999-2000.<br />

Dengang med titlen »Folketingsbeslutning<br />

om autorisation af zoneterapeuter<br />

og akupunktører«. Nu gælder det en registreringsordning,<br />

hvor vores behandlerforeninger<br />

selv skal holde justits med<br />

medlemmerne.<br />

Skolesamarbejdet<br />

Efter <strong>generalforsamlingen</strong> 2002 stod det<br />

klart for bestyrelsen, at der måtte ske<br />

ændringer i samarbejdet med Skolekredsen.<br />

Der blev afholdt flere møder mellem<br />

bestyrelsen og Skolekredsens forretningsudvalg,<br />

blandt andet den 24. maj 2002,<br />

hvor bestyrelsen fremlagde forslag om<br />

fremtidsværksted. Dette forslag blev afvist<br />

af Skolekredsen. På kontaktudvalgsmødet<br />

den 31. maj 2002 fremlagde bestyrelsen<br />

<strong>FDZ</strong>’s planer for fremtidigt samarbejde.<br />

Det har hele tiden været bestyrelsens<br />

ønske, at der skulle være samarbejde med<br />

skoler, der kan opfylde de til enhver tid<br />

stillede krav til en zoneterapeutuddannelse.<br />

På kontaktudvalgsmødet 31. maj 2002<br />

foreslog bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe<br />

til denne videre proces. Arbejdsgruppens<br />

opgave skulle være, i samarbejde<br />

med et uvildigt konsulentfirma, at<br />

udarbejde forslag til etablering af et<br />

uddannelsesudvalg og tidsplan for processen<br />

med skabelse af nyt samarbejde.<br />

Umiddelbart efter mødet blokerede skole-<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 1


kredsen for beslutningen om arbejdsgruppen,<br />

idet de på forhånd stillede ufravigelige<br />

betingelser for dette arbejde. Et stort<br />

flertal på Kontaktudvalgsmødet (alle bestyrelses-<br />

og udvalgsmedlemmer i kontaktudvalget)<br />

stemte for følgende mål:<br />

Vilkårlig rækkefølge:<br />

- Stort samarbejde med skolerne<br />

- Klar adskillelse/adskilt økonomi<br />

- Funktionsdygtig struktur<br />

- Professionel faggruppe<br />

- Registreringsordning<br />

- Offentlig anerkendelse<br />

En adskillelse mellem <strong>FDZ</strong> og Skolekredsen<br />

inden for det økonomiske område<br />

ville kræve opsigelse af samarbejdsaftalen.<br />

Etablering af en ny struktur i <strong>FDZ</strong> vil<br />

kræve vedtægtsændringer. På ovennævnte<br />

baggrund opsagde bestyrelsen derfor<br />

den 30. juni 2002 samarbejdskontrakten<br />

med skolekredsen med virkning fra 1.<br />

januar 2003. Efterfølgende har der været<br />

livlig debat i flere numre af Zoneterapeuten<br />

år 2002. Bestyrelsen har overholdt<br />

diverse aftaler om indkaldelse til møder<br />

med Skolekredsen i forhold til samarbejdskontrakten,<br />

men desværre har det<br />

ikke været muligt at få skolekredsens<br />

medlemmer til at møde op til disse møder.<br />

Vi har så i mellemtiden arbejdet på flere<br />

forskellige fronter med hensyn til etablering<br />

af Zoneterapeutuddannelsens placering<br />

i forhold til foreningen.<br />

I den gamle samarbejdsaftale med<br />

Skolekredsen stod der: »Skolekredsen<br />

arbejder for elever, der er under uddannelse,<br />

mens bestyrelsen arbejder for færdiguddannede<br />

medlemmer«.<br />

Det blev meget åbenlyst for os, at nu<br />

skulle der sættes ind over for eleverne,<br />

som vi finder helt fra starten af deres<br />

uddannelse skal have et godt og tillidsfuldt<br />

forhold til foreningen <strong>FDZ</strong>. Derfor<br />

udsendte vi i første omgang brev til alle<br />

elever med forklaring af forholdene med<br />

skolekredsen, med en opremsning af de<br />

forhold, <strong>FDZ</strong> tager sig af både for elever<br />

og færdiguddannede. Dette brev fandt vi<br />

så vigtigt at vi desuden sendte det til alle<br />

uddannede terapeuter. Derudover er det<br />

vores agt at informere løbende på hjemmesiden,<br />

Intranettet samt i Zoneterapeuten,<br />

hvor en side er blevet til »Elevsiden«.<br />

Uddannelsesforum<br />

<strong>FDZ</strong> ønsker ikke at drive skoler, og der<br />

opfordres til, at der i <strong>FDZ</strong>’s fremtidige vedtægter<br />

tages højde for dette. Det er målet,<br />

at skoler skal blåstemples af <strong>FDZ</strong>. Det skal<br />

heller ikke i fremtiden være en sovepude<br />

at være <strong>FDZ</strong>-godkendt skole, men både<br />

skole og uddannelse skal være i stadig udvikling.<br />

<strong>FDZ</strong> ønsker på ingen måde at gå<br />

på kompromis med kvaliteten af uddannelse.<br />

Derfor. Uddannelsesforum blev<br />

oprettet september 2001 som et samarbejdsudvalg<br />

mellem <strong>FDZ</strong> og Skolekredsen.<br />

Udvalget kom dog aldrig i funktion. Da vi<br />

i efteråret 2002 skulle intensivere arbejdet<br />

med at beskrive den fremtidige skolepolitik,<br />

nedsatte bestyrelsen, på kontaktudvalgsmødet<br />

i september 2002, uddannelsesforum<br />

som et ad hoc udvalg, beståenden<br />

af Hanne Damm Corell fra Tørring<br />

som koordinator, Henrik Rahe, elev, Inge-<br />

Lise Rothenborg og Kirsten Sietam fra<br />

bestyrelsen samt Lene Meyersahm.<br />

Udvalget har siden september arbejdet<br />

tæt sammen med bestyrelse og kontaktudvalg,<br />

hvor der blandt andet til kontaktudvalgsmødet<br />

6. september 2002 var indbudt<br />

Inge Dougans fra Sydafrika til at fortælle<br />

om processen med at få godkendt<br />

zoneterapeutuddannelsen der.<br />

Desuden har der været gjort et stort arbejde<br />

med vidensindsamling angående uddannelse.<br />

Der har været afholdt møder<br />

med andre foreninger, såsom afspændingspædagoer<br />

og kiropraktorer, samt<br />

med antropolog Helle Johannessen, der<br />

kunne se tingene fra en helt anden vinkel.<br />

Derudover har der været afholdt en række<br />

regionsmøder rundt om i landet, dels for<br />

at fortælle om grunden til opsigelse af<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 2<br />

samarbejdskontrakten, dels for at indsamle<br />

ideer fra vores medlemmer.<br />

Møderne i Sønderjylland, Midtjylland, Fyn<br />

og i Sorø blev desværre aflyst grundet for<br />

få tilmeldte. På møderne i København var<br />

der cirka 30 deltagere, i Aalborg 8, i Århus<br />

20, og i den nystartede lokalforening i<br />

Roskilde var der cirka 20 medlemmer til<br />

møde. På opfordring fra lokalforeningerne<br />

i Sønderjylland og på Fyn bliver der i<br />

februar 2003 afholdt møder disse to steder.<br />

Parallelt med det interne arbejde i <strong>FDZ</strong><br />

med opbygning af uddannelsen har vi<br />

indbudt de øvrige foreninger i SDZ til<br />

uddannelsesforums arbejde for på den<br />

måde at arbejde for fremtidens zoneterapeutuddannelse.<br />

Sideløbende med dette<br />

har ideerne omkring etablering af ensartet<br />

grunduddannelse for alle alternative behandlere<br />

været meget oppe, og på det<br />

plan arbejder vi gennem SundhedsRådet,<br />

hvor disse tanker længe har været i gang.<br />

Med dette arbejde som basis er vi nu lige<br />

efter årsskiftet klar til at tage beslutninger<br />

om det videre forløb for uddannelsens<br />

placering.<br />

Samarbejdsaftalen med Skolekredsen udløb<br />

den 1. januar 2003 og med den Skolekredsens<br />

ret til at kalde sine skoler for<br />

<strong>FDZ</strong>-skoler. <strong>FDZ</strong> har for år tilbage erhvervet<br />

rettighederne til <strong>FDZ</strong>-navnet fra Patentdirektoratet,<br />

og da skolerne aldrig<br />

som skoler har været medlemmer af <strong>FDZ</strong>,<br />

har retten til brug af navnet alene været<br />

knyttet til samarbejdsaftalen.<br />

I januar 2003 har bestyrelsen skrevet til<br />

hver enkelt skole med tilbud om samarbejde<br />

på individuel basis og blandt andet<br />

med krav om åbne pensumsbeskrivelser.<br />

Dette tilbud blev afvist af en samlet<br />

Skolekreds. Samtidig har Skolekredsens<br />

advokat sendt en skrivelse, hvori Skolekredsen<br />

gør krav på <strong>FDZ</strong>-navnet. Dette<br />

brev har <strong>FDZ</strong>’s advokat herefter svaret på<br />

og blandt andet stillet spørgsmålet om,<br />

hvad Skolekredsen egentlig vil med <strong>FDZ</strong>-


navnet ud fra den betragtning, at hvis der<br />

ikke er tale om et samarbejde mellem <strong>FDZ</strong><br />

og Skolekredsen, vil Skolekredsens anvendelse<br />

af <strong>FDZ</strong>-navnet være falsk varebetegnelse,<br />

hvilket slet ikke har nogen<br />

mening for nogen af parterne.<br />

Næstformand<br />

Lisbeth D. Nielsen skriver:<br />

Forskningsrådet 2002 (se endvidere<br />

Forskningsrådets årsberetning på side 32)<br />

Der har været megen aktivitet i Forskningsrådet<br />

i 2002, og jeg vil hermed gerne<br />

takke for den store indsats, som Forskningsrådets<br />

medlemmer har ydet.<br />

Leila, Anne Margrethe og Lone afsluttede<br />

deres kursus i ViFAB i foråret, så nu er alle<br />

tre klar til at gå ind i forskningsprojekter.<br />

Anne Margrethe og Lone har hver især<br />

arbejdet med deres projekter og kommet<br />

langt med projektbeskrivelserne i kursusforløbet,<br />

dette arbejde har medført, at der<br />

er blevet bevilget penge fra ViFAB til<br />

begge projekter. Triangelprojektet har fået<br />

tildelt kr. 100.000 og Musearmsprojektet<br />

har fået kr. 30.000 samt kr. 50.000 fra<br />

Henrik Henriksen’s fond. Det er meget<br />

flot, til lykke med det. Forskningsrådet har<br />

i længere tid søgt nye medlemmer til og<br />

det er nu lykkedes at få tilknyttet en<br />

sekretær Janne Eggertsen og Inge Kellermann<br />

som medlemmer. Vi siger velkommen<br />

til de to nye. Lene Meyersahm<br />

har kontaktet forskerparken i Odense,<br />

som vi håber at få et samarbejde med<br />

omkring <strong>FDZ</strong>’s forskellige forskningsprojekter.<br />

Vi har planlagt et overordnet møde<br />

med dem i februar, hvor vi skal finde ud<br />

af, hvad vi kan bruge hinanden til.<br />

Leila laver et stort arbejde omkring det<br />

eksterne ViFAB, SundhedsRådet m.m.<br />

Dette arbejde kommer alle alternative foreninger<br />

til gode, og derfor syntes vi i<br />

<strong>FDZ</strong>’s bestyrelse, at det ville være på sin<br />

plads, at der fulgte noget honorar med fra<br />

SundhedsRådets alternative foreninger,<br />

hvortil vi jo alle betaler kontingent. <strong>FDZ</strong>’s<br />

kontingent er på kr. 9000 om året. ViFAB<br />

går nu ind i sin nye periode, som dækker<br />

1. januar 2003 – 31. december 2005.<br />

SundhedsRådet er blevet bedt om at<br />

beskikke to bestyrelsesmedlemmer, og de<br />

har som vedtaget på sidste repræsentantskabsmøde<br />

genbeskikket Leila Eriksen og<br />

kinesiolog Mette Pedersen. Med de nye<br />

medlemmer i Forskningsrådet og Lone og<br />

Anne Margrethe, som er blevet bedre<br />

klædt på til forskning, håber jeg, at<br />

arbejdsfordelingen vil blive bedre, så Leila<br />

ikke skal bruge så mange timer på <strong>FDZ</strong>,<br />

hvilket ikke er rimeligt, når der også er<br />

familie og klinik at passe.<br />

Jeg som bestyrelsesmedlem ser frem til<br />

endnu et givtigt samarbejde i 2003.<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Bent Ruthmann skriver:<br />

Det har været et hårdt, men spændende<br />

år i <strong>FDZ</strong>’s bestyrelse, der har været meget<br />

at skulle tage stilling til, oprydning, foreningsstuktur<br />

og ny uddannelsespolitik<br />

m.m. Zoneterapeuten har fået en ansigtsløftning,<br />

som jeg håber og tror på at alle<br />

vil være glade for. Erhvervszoneterapien<br />

er også kommet godt i gang, der arbejdes<br />

med flere idéer, som vil hjælpe medlemmerne<br />

både opsøgende og salgsmæssigt.<br />

PR-udvalget kommer med nye idéer og<br />

følger op på det gamle brochuremateriale,<br />

så det bliver tidssvarende.<br />

Internet/Intranet: Det har været spændende,<br />

at se den udvikling, der er sket på<br />

hjemmesiden, og det nye Intranet, som vil<br />

blive et godt arbejdsredskab for bestyrelse<br />

og udvalg og til stor gavn for medlemmerne.<br />

Kommunikationsudvalget består af formanden,<br />

redaktøren og internet, og de<br />

arbejder med nye tanker og idéer til forbedring<br />

af intern og ekstern kommunikation.<br />

En stor tak til bestyrelsen og udvalgsmedlemmer<br />

for godt samarbejde i året der gik.<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Inge-Lise Rothenborg skriver:<br />

Jeg blev valgt ind i <strong>FDZ</strong>’s bestyrelse i marts<br />

2002 for en to-årig periode, og har haft<br />

ansvaret for nedennævnte udvalg:<br />

Internationalt Udvalg: Ved årets første<br />

møde deltog jeg for at lære udvalgsmedlemmerne<br />

at kende. Efterfølgende har udvalget<br />

kørt helt selvstændigt. Budgettet<br />

har været drøftet før vedtagelse.<br />

Lokalforeningernes Fællesudvalg, LFU:<br />

Dette udvalg var jeg allerede før valget til<br />

bestyrelsen medlem af i min egenskab af<br />

formand for lokalforeningen Vestsjælland.<br />

Mange spændende emner har været oppe<br />

det forløbne år - og her har »græsrødderne«<br />

diskuteret og justeret alle de tiltag,<br />

der senere skulle diskuteres på kontaktudvalget,<br />

KU, der jo er vejledende for bestyrelsen.<br />

LFU har fungeret godt - fint ledet<br />

af Inge Borup.<br />

Optagelsesudvalget: Her vurderer to <strong>FDZ</strong>bestyrelsesmedlemmer<br />

sammen med to<br />

skoleledere om en zoneterapeut kan<br />

optages i <strong>FDZ</strong>-gruppe 1. For at kunne<br />

vurdere dette kræves dokumentation fra<br />

ansøgeren om bestået eksamen i de til<br />

enhver tid gældende fag for vor <strong>FDZ</strong>uddannelse<br />

samt dokumentation for<br />

behandlererfaring på minimum to år. For<br />

at kunne vurdere om ansøgerens uddannelse<br />

stadig svarer til nyeste uddannelse<br />

kræves adgang til tidligere og nuværende<br />

pensumbeskrivelser og til eventuelle litteraturangivelser.<br />

Denne adgang har bestyrelsesmedlemmerne<br />

ikke kunnet få, hvilket<br />

har bevirket, at vor medindflydelse i<br />

optagelsesudvalget er rent illusorisk. Der<br />

har været truffet seks afgørelser i år.<br />

Klagenævnet: Også her afgør to <strong>FDZ</strong>bestyrelsesmedlemmer<br />

sammen med to<br />

skoleledere om en klage fra en elev under<br />

uddannelse eller en terapeut under efteruddannelse<br />

er relevant. Igen er dette<br />

meget vanskeligt at tage stilling til, da vi<br />

kun har klagerens brev og skolernes svarbrev<br />

at henholde os til. Vi har ingen nærmere<br />

føling med de enkelte skoler og<br />

deres arbejdsmetoder, herunder undervisning,<br />

undervisere samt eksaminationsform.<br />

Dette ikke ment som en anklage<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 3


men som et hjertesuk. Tættere samarbejde<br />

ville løse op for mangt og meget - også<br />

for at undgå negative myter om hinanden.<br />

Uddannelses Forum, UF: Her overtog vi<br />

en konstruktion fra den tidligere bestyrelse,<br />

af 17. august 2001, der skulle sættes i<br />

værk i 2002. Forummet skulle tage sig af<br />

- udvikling af grunduddannelsen,<br />

- gøre status over uddannelsen samt<br />

- udvikle ideer til videreuddannelse.<br />

Udvalget skulle bestå af to personer fra<br />

skolekredsens uddannelsesudvalg, to fra<br />

<strong>FDZ</strong>’s bestyrelse, tre terapeuter samt tre<br />

elever. Elever og terapeuter kunne kun<br />

blive medlem ved skriftlig ansøgning til<br />

<strong>FDZ</strong>’s bestyrelse og skolekredsen.<br />

Herudover skulle to repræsentanter fra UF<br />

være repræsenteret i Skolekredsens uddannelsesudvalg.<br />

Og endelig skulle UF<br />

arbejde på lige fod med andre udvalg i<br />

<strong>FDZ</strong> og også være repræsenteret på kontaktudvalget,<br />

KU.<br />

Som jeg ser det en rigtig god og demokratisk<br />

konstruktion til at øge samarbejdet<br />

med skolerne til fælles gavn og glæde for<br />

vores fælles erhverv: Zoneterapien.<br />

Dette forum kom aldrig i gang under den<br />

skitserede form, da skolerne valgte ikke at<br />

deltage ved både det første møde i september<br />

2002 samt de følgende møder i<br />

2002. I stedet har forummet arbejdet på<br />

blandt andet at sætte sig ind i, hvilke krav<br />

der stilles for at få en uddannelse SUberettiget,<br />

hvad en zoneterapeutuddannelse<br />

kunne/burde indeholde - hvad de<br />

øvrige zoneterapeutuddannelser under<br />

SDZ indeholder m.m. Det er vigtigt her at<br />

understrege, at <strong>FDZ</strong>’s bestyrelse ikke er<br />

ved at oprette skoler. Vi tager alene stilling<br />

til et kvalificeret samspil med vore <strong>FDZ</strong><br />

skoler i fremtiden.<br />

Sammenfattende skal siges: Det er en<br />

kæmpe-udfordring at være med i <strong>FDZ</strong>’s<br />

bestyrelse og fra allernærmeste hold at<br />

være med til at tage stilling til, hvad <strong>FDZ</strong><br />

bør/skal gøre for at fremme udviklingen<br />

inden for vores brancheorganisation til<br />

gavn for vore medlemmer - som personer,<br />

som elever, som færdiguddannede terapeuter,<br />

som erhvervsdrivende og som<br />

respekterede fagpersoner i dagens Danmark.<br />

Derfor har blandt andet registrering<br />

og SU-godkendelse ligget os meget på<br />

sinde i overensstemmelse med kravene fra<br />

KU og fra sidste års generalforsamling.<br />

Det har været et arbejdsår med store<br />

udfordringer og ind imellem tunge, men<br />

nødvendige beslutninger, der har skullet<br />

træffes. Atmosfæren i bestyrelsen har set<br />

fra min side været god, entusiastisk og<br />

rummelig.<br />

<strong>FDZ</strong> er gået ind i professionalismens tid<br />

med vores meget dygtige foreningssekretær<br />

Lene Meyersahm ved roret, godt støttet<br />

af vores effektive sekretær Hanne<br />

Møller. Ikke mindst grundet vores myreflittige<br />

og meget ansvarlige formand<br />

Kirsten Sietams hjertevarme ledelse er vi<br />

kommet godt igennem året og kan stå<br />

over for jer med den viden, at vi hver især<br />

har gjort vores bedste for <strong>FDZ</strong>. At arbejdspresset,<br />

de tekniske krav m.m. så har<br />

været ved at vælte mig og min klinik fuldkommen,<br />

skal nævnes med et meget stort<br />

hjertesuk.<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Lone Marianne Severinsen skriver:<br />

Mit år i bestyrelsen har været meget<br />

spændende, men også præget af at mit<br />

IT-udstyr ikke var tidssvarende. Det har<br />

selvfølgelig givet nogle frustrationer, både<br />

for mig og de øvrige i bestyrelsen. Det har<br />

dog resulteret i, at bestyrelsen nu har<br />

lavet en plan for, hvordan nye bestyrelsesmedlemmer<br />

skal sættes igang med hensyn<br />

til brugen af IT. Året, der er gået, har<br />

budt på mange udfordringer med hensyn<br />

til ny struktur og uddannelse, og jeg<br />

mener bestemt, at den kurs, der er lagt<br />

,skal fortsættes i det nye år. Det er efter<br />

min mening den måde, zoneterapeuter<br />

bliver mere anerkendte på. Bliver uddannelsen<br />

godkendt, og eleverne får mulig-<br />

hed for at få S.U., er vi nået langt.<br />

Afrunding<br />

Det har i <strong>FDZ</strong> været et år præget af ganske<br />

meget arbejde på mange forskellige<br />

fronter. Vi har haft store og grundlæggende<br />

arbejdsopgaver og problemer, der har<br />

taget unødig meget tid og har kostet<br />

mange penge, men når vi ved årets afslutning<br />

ser tilbage ,så har det også været et<br />

år, hvor vi bagefter kan sige: det var så<br />

det. Nu er der ryddet op, og vi er kommet<br />

langt med revidering af hele det skolepolitiske<br />

område, med det økonomiske område<br />

og med selve strukturen i foreningen.<br />

Det skal ingen hemmelighed være, at<br />

havde foreningen i år 2000 benyttet sig af<br />

Antkes store viden i sekretariatet, da man<br />

flyttede til Odense, havde brugt noget tid<br />

på denne overlevering til ny sekretær og<br />

nye lokaler, - ja, så kunne meget være<br />

sparet - men dette må vi lade ligge. Det<br />

var dyre lærepenge.<br />

Herfra bestyrelsesstolen skal lyde en<br />

meget stor tak til specielt Lene og Hanne<br />

i sekretariatet - uden jeres hjælp var dette<br />

aldrig lykkedes.<br />

Sidste år talte vi meget om »farten på<br />

bestyrelsens kørsel«, om »bump på vejene«,<br />

men nu har vi lovet hinanden at<br />

bremse op, at få pusten. Vi er med, og vi<br />

håber at få lov til at vise ,at vi kan og vil<br />

en professionel forening. Lad os få den ro,<br />

der nu skal til. Det har vi alle brug for.<br />

Få de seneste<br />

opdateringer om<br />

<strong>generalforsamlingen</strong><br />

på www.fdz.dk<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 4


Bestyrelsens handlingsplan 2003<br />

Først og fremmest vil vi sikre, at de bolde, der er<br />

spillet op, bliver grebet.<br />

Uddannelse<br />

1. Beskrive uddannelse.<br />

2. Beskrive skolepolitik.<br />

3. Arbejde for en SU-godkendelse.<br />

4. Etablere og styrke samarbejde med<br />

samarbejdspartnere og uddannelsessteder.<br />

5. Etablere tilbud om efteruddannelse.<br />

Registreringsordning<br />

Fortsat arbejde for en registreringsordning.<br />

Sygeforsikringen »danmark«<br />

Fortsat arbejde for tilskudsordning og for samarbejde<br />

med Sygeforsikringen »danmark«.<br />

SDZ<br />

Samarbejdet i SDZ skal løbende fortsat forbedres<br />

og udbygges.<br />

Internt<br />

Fortsat styrke vores indre struktur.<br />

Erhvervszoneterapien<br />

Styrke erhvervszoneterapien yderligere blandt<br />

andet i form af samarbejdspartnere.<br />

Fortsat styrke fordelene for og finde nye tilbud<br />

til vores medlemmer.<br />

Vidste du, at<br />

der bliver mulighed for at udveksle zoneterapibehandlinger med dine kolleger,<br />

idet der arrangeres behandlerrum med brikse til fri afbenyttelse?<br />

Ønsker du at deltage i frokost fredag,<br />

sker dette for egen regning.<br />

Tilmelding er nødvendig<br />

senest 10. marts 2003 til sekretariatet.<br />

Dagsorden på<br />

<strong>generalforsamlingen</strong><br />

1. Valg af dirigent<br />

2. Beretninger, herunder beretninger fra udvalgene og<br />

Skolekredsen<br />

3. Regnskab<br />

4. Indkomne forslag<br />

5. Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af<br />

kontingent samt rammebudget for det<br />

efterfølgende år<br />

6. Valg af formand, øvrige bestyrelsemedlemmer og<br />

suppleanter<br />

7. Valg af medlemmer og suppleanter til Etisk Juridisk<br />

Råd<br />

8. Valg af ekstern revisor<br />

9. Valg af intern revisor og suppleant<br />

10. Eventuelt<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 5


Sådan er det gået med<br />

EZ-udvalget i 2002<br />

På <strong>generalforsamlingen</strong> 2002 fremlagde<br />

jeg som koordinator følgende mål for EZ:<br />

1. Udarbejde database for EZ´ere + deres<br />

virksomheder samt <strong>FDZ</strong>´ere med EZønske<br />

2. EZ præsentationsmateriale (overheads)<br />

udarbejdes<br />

3. Mere synlighed i Zoneterapeuten og<br />

eksternt<br />

4. Samarbejde med Helza og Allcare<br />

5. Materialet »Hvordan kommer zoneterapeuter<br />

i gang?« gennemgås/revideres<br />

6. Workshop om EZ på Nordisk konference<br />

7. Listserv<br />

Og hvordan er det så gået med målene?<br />

Udarbejde database<br />

I samarbejde med forskningsrådet er der<br />

nedsat et udvalg, som arbejder på at<br />

udarbejde en database, som skal dække<br />

både projektet omkring zoneterapeuters<br />

praksis samt EZs behov for at få skabt<br />

overblik over, hvilke zoneterapeuter, der<br />

har hvilke virksomhedsaftaler, så vi<br />

eksempelvis kan beregne den gennemsnitlige<br />

behandlingstid og -pris.<br />

Præsentationsmateriale<br />

Præsentationsmateriale i form af overheads<br />

er under udarbejdelse.<br />

Mere synlighed<br />

Følgende artikler har været bragt i<br />

Zoneterapeuten:<br />

- EZ vil sikre zoneterapeuter arbejde,<br />

februar 2002<br />

- Tema om Erhvervszoneterapi, august<br />

2002<br />

- Erhvervszoneterapeutens lange tilløb,<br />

november 2002<br />

Eksternt – vi har haft en annonce i ledertrænings-<br />

og netværksforeningen Junior<br />

Chambers katalog, som er kommet ud til<br />

cirka 2.500 virksomhedsfolk over hele<br />

landet.<br />

Samarbejde<br />

Både Helza og Allcare var inviteret til EZworkshoppen<br />

i forbindelse med <strong>generalforsamlingen</strong><br />

2002. Allcare takkede nej og<br />

Helza v/Ebba Thomsen fortalte om Helzas<br />

idegrundlag og virke. Efterfølgende har<br />

EZ henvist flere zoneterapeuter til Ebba.<br />

Herudover har <strong>FDZ</strong> indgået samarbejde<br />

med Falck Healthcare.<br />

Hvordan kommer zoneterapeuter i gang?<br />

Materialet »Hvordan kommer zoneterapeuter<br />

i gang?« er vi næsten færdig med<br />

at videreudvikle. Det har været en sej proces,<br />

da det desværre har været nødvendigt<br />

at indtaste det meste af materialet<br />

igen, da det kun har været muligt at finde<br />

frem til materialet fra 1993 i elektronisk<br />

form. Noget er slettet og meget er tilføjet.<br />

Vi vil hele tiden gerne have dine input, så<br />

materialet bliver så fyldestgørende som<br />

muligt.<br />

Workshop<br />

To workshops i forbindelse med <strong>generalforsamlingen</strong><br />

2002. På NRN konferencen<br />

i København i april var der bl.a. en workshop<br />

om EZ og forskning. Her hørte vi<br />

også lidt om, hvad der rører sig i resten af<br />

Norden, især Norge.<br />

Listserv<br />

Vores fælles mailingliste har i skrivende<br />

stund 79 tilmeldte, og der har været flere<br />

spørgsmål og nogen svar. Vi skal gerne i<br />

fremtiden blive bedre til at svare til listen,<br />

så alle har mulighed for at få glæde af<br />

svarene. Listen er blevet vel modtaget og<br />

rost i flere sammenhænge.<br />

Lidt mere er der også sket …<br />

Vi lagde ud med at være fem i udvalget,<br />

så blev vi fire og fem, og nu er vi atter fire.<br />

Såfremt du har lyst til at gøre en EZ-indsats,<br />

så lad mig høre fra dig. Tak til Linda<br />

Kleist og Cinne Helmersen for samarbejdet.<br />

Begge har desværre valgt selv at<br />

trække sig.<br />

Gennem året har EZ fået tre virksomhedshenvendelser,<br />

hvoraf den ene (Roskilde<br />

Politi) førte til en aftale med en <strong>FDZ</strong>´er.<br />

PR og EZ har holdt møde, og på dette<br />

møde gennemførte vi en omfangsrig<br />

brainstorm, som vi ser frem til helt eller<br />

delvist bliver gennemført i den kommende<br />

tid.<br />

Gennem hele året har telefonen glødet.<br />

Mange <strong>FDZ</strong>´ere ønsker at indgå aftaler<br />

med virksomheder og spørger især til,<br />

hvordan tager jeg kontakt til virksomhederne<br />

samt om længden af behandlingstiden<br />

og prisen for en behandling.<br />

Tak for et godt og konstruktivt samarbejde<br />

i EZ-udvalget. Jeg glæder mig til at<br />

videreføre det udbytterige samarbejde i<br />

2003.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 6<br />

Helle Munk, EZ koordinator<br />

Har du tænkt på<br />

at <strong>generalforsamlingen</strong> er en<br />

enestående mulighed for at snakke<br />

med kolleger landet over?


Skolekredsens<br />

beretning 2002<br />

Afholdte møder med repræsentanter fra<br />

skolekredsens forretningsudvalg i 2002.<br />

Visions-gruppemøde med repræsentanter<br />

fra Skolekredsen og bestyrelsen: 1. marts,<br />

3. maj<br />

Generalforsamling <strong>FDZ</strong>: 15.-16. maj,<br />

Bisidder ved bestyrelses møder 25. april<br />

og 14. juni.<br />

Kontaktudvalgsmøde: 31. maj. Møder<br />

med bestyrelsen 5. februar, 24. maj, 25.<br />

oktober.<br />

Møder i skolekredsen: 26. marts, 24. april,<br />

9. august, 23. august, 3. oktober, 4. oktober,<br />

5. december.<br />

Ved Skolekredsens generalforsamling<br />

marts 2002 blev Zandra Willumsen og<br />

Ebba Thomsen valgt til Skolekredsens forretningsudvalg.<br />

Charlotte Jensen blev<br />

valgt som suppleant.<br />

På møde med bestyrelsen og Skolekredsen<br />

i februar var den nye samarbejdsaftale<br />

just underskrevet og her blev nedsat et<br />

udvalg til at arbejde med det fremtidige<br />

samarbejde.<br />

Ved <strong>FDZ</strong>’s generalforsamling 2002 havde<br />

bestyrelsen bedt sin advokat fremlægge<br />

idé til »ny struktur for zoneterapeutuddannelsen«<br />

til stor undren for Skolekredsen,<br />

der ikke var orienteret om dette.<br />

Efter <strong>generalforsamlingen</strong> fortsatte bestyrelsen<br />

med at arbejde på »deres idé«,<br />

hvor de ønskede at have kompetencen<br />

over uddannelsen. Fra Skolekredsens side<br />

mødte bestyrelsens ønsker stor undren.<br />

Skolekredsen har siden 1985, hvor<br />

Skolekredsen blev dannet, haft kompetencen<br />

over uddannelsen, ligeledes er det<br />

skolerne, der har den økonomiske risici.<br />

Skolekredsen og bestyrelsen har arbejdet<br />

sammen via en samarbejdsaftale, hvor der<br />

blandt andet står, at bestyrelsen skal<br />

arbejde for de færdiguddannede medlemmer<br />

og skolerne for elever under uddan-<br />

nelse. På flere møder og i breve i årets løb<br />

har skolekredsen meddelt bestyrelsen, at<br />

de ikke ønsker at ændre på kompetencen<br />

over uddannelsen, men at man altid er<br />

åben over for ideer til udvikling af uddannelsen.<br />

Bestyrelsen var ikke lydhør over<br />

for Skolekredsens ønsker, men arbejdede<br />

videre på sin idé. I Skolekredsen følte vi<br />

ikke, at vi blev hørt, hverken på møder<br />

eller ved brevskrivning; vi valgte derfor at<br />

melde fra til flere møder i årets løb.<br />

I juni 2002 opsagde bestyrelsen samarbejdsaftalen<br />

med Skolekredsen. Opsigelsen<br />

træder i kraft 1. januar 2003. Bestyrelsen<br />

har ved flere lejligheder skrevet og<br />

sagt, at den efter 1. januar 2003 vil forhandle<br />

med de enkelte skoler. Hertil har<br />

Skolekredsen ligeledes skrevet og svaret,<br />

at Skolekredsen er en samlet gruppe, hvor<br />

rettigheder til alle pensumbeskrivelser ligger.<br />

Skolekredsen frabeder sig derfor, at<br />

bestyrelsen henvender sig til de enkelte<br />

skoler. Ønskes der samarbejde med Skolekredsen<br />

efter 1. januar 2003, skal dette<br />

forhandles via Skolekredsens forretningsudvalg.<br />

Skolekredsen ønsker i fremtiden at videreudvikle<br />

en stærk zoneterapeutuddannelse,<br />

der kan leve op til befolkningens krav<br />

og anerkendelse. Vi vil samarbejde med<br />

relevante samarbejdspartnere, der kan<br />

berige dette arbejde. For at være på forkant<br />

med udviklingen har Skolekredsen<br />

afholdt en del møder i årets løb og udviklet<br />

ideer til en spændende overbygning på<br />

nuværende uddannelse. Skolekredsen har<br />

arbejdet med flere tilbud til færdige terapeuter,<br />

og vi glæder os til at præsentere<br />

Skolekredsens nye tiltag, der alle tager<br />

udgangspunkt i udviklingen af den enkelte<br />

terapeut.<br />

Alle tidligere og nuværende elever, vil<br />

blive informeret om Skolekredsens tilbud,<br />

men naturligvis kan information altid fås<br />

ved henvendelse til din skole. Skolekredsens<br />

forretningsudvalg har arbejdet med<br />

ansættelse af forretningsfører for Skolekredsen.<br />

Nogle af Skolekredsens mål lyder således:<br />

At uddanne zoneterapeuter til samfundet<br />

med kvalitet for at kunne behandle og<br />

servicere mennesker - guide og vejlede på<br />

flere planer, for eksempel kost, vitaminer,<br />

følelser og spiritualitet, og samtidig kunne<br />

passe på sig selv. At løfte den menneskelige<br />

og universelle energi ved hjælp af<br />

øget udvikling af den enkeltes bevidsthedsniveau.<br />

At uddanne terapeuter på et<br />

højt fagligt/spirituelt/åndeligt niveau, der<br />

har baggrund/terapeutiske egenskaber/<br />

egen indsigt og styrke til at yde terapeutisk<br />

virke på en sådan måde, at den enkelte<br />

klient bliver støttet i sine egne selvhelbredende<br />

kræfter.<br />

Vi glæder os til fremtiden.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 7<br />

På vegne af Skolekredsen<br />

Zandra Willumsen og Ebba Thomsen<br />

Sådan kommer<br />

du til Skælskør<br />

Hvis du benytter offentlige transportmidler,<br />

skal du tage tog til enten<br />

Slagelse eller Korsør og derfra med bus<br />

til Skælskør.<br />

For yderligere information og rejsetider:<br />

DSB: Tlf. 70 13 14 15 eller<br />

www.dsb.dk.<br />

Vestsjællands Trafikselskab,<br />

tlf. 57 87 27 27, eller www.vt.dk.<br />

Kobæk Strand Konferencecenter kan<br />

kontaktes på tlf. 58 19 45 15 eller<br />

www.kobaek-strand.dk.


Årsberetning<br />

for internet<br />

Ansvarlig for driften af <strong>FDZ</strong>’s hjemmesider<br />

(webmaster) er Peter Lund Frandsen.<br />

Økonomiansvarlig: Bent Ruthmann.<br />

Store ændringer og nye tiltag i år 2002<br />

Bestyrelsen valgte i 2002 at afsætte ekstra<br />

midler til <strong>FDZ</strong>’s hjemmeside. Det gjorde<br />

det muligt at indføre et helt nyt system til<br />

at styre indholdet på hjemmesiden. Efter<br />

en grundig afsøgning af markedet for<br />

webkonsulenter valgte vi et firma, JV-<br />

Kommunikation, i Solrød som sparringspartner.<br />

Vi har fået en meget fordelagtig<br />

aftale med dem og har løbende et tæt og<br />

frugtbart samarbejde. Det nye system<br />

indebærer, at alt indhold på hjemmesiden<br />

kan opdateres og ændres fra enhver computer<br />

med netadgang, og rettigheden til<br />

dette kan uddelegeres til hvert enkelt<br />

udvalg, bestyrelse osv. I samme ombæring<br />

fik hjemmesiden et nyt design udviklet af<br />

webmasteren og en række opdateringer<br />

og tilføjelser, blandt andet:<br />

ny webbutik<br />

online adgang til at læse Zoneterapeuten<br />

arkiv over tidligere numre af bladet<br />

nyhedsmodul på forsiden med<br />

underliggende arkiv<br />

særlige medlemssider<br />

samt en lang række mindre justeringer<br />

og tilføjelser.<br />

På opfordring af Helle Munk fra Erhvervszoneterapiudvalget<br />

har vi oprettet et diskussionsforum,<br />

hvor alle gruppe 1 og 2<br />

medlemmer kan melde sig til og deltage i<br />

den faglige debat. Her kan man for<br />

eksempel få råd og vejledning fra kolleger<br />

og trække på hinandens erfaringer i<br />

behandling af diverse helbredsproblemer.<br />

Hvis du endnu ikke er med, så kig på<br />

www.fdz.dk - for medlemmer og så <strong>FDZ</strong>-<br />

Forum.<br />

Intranet<br />

Det har gennem de seneste år været et<br />

stort ønske at få udviklet et egentligt <strong>FDZ</strong>-<br />

Intranet. 2002 blev året, hvor dette blev<br />

realiseret. I tæt samarbejde med JV-<br />

Kommunikation har foreningen nu et særlig<br />

lukket område på internettet, hvor<br />

man blandt andet kan:<br />

se oversigt over <strong>FDZ</strong>’s mange områder<br />

(udvalg, råd m.m)<br />

se hvem der er med i hvilke områder<br />

se detaljer om personerne<br />

se orienteringer og meddelelser fra<br />

områderne<br />

se mødekalender, dagsordner, referater<br />

se interne dokumenter af forskellig slags<br />

sende gruppe e-mails til de forskellige<br />

områders medlemmer<br />

vedligeholde sin egen kalender<br />

vedligeholde oplysninger om sig selv<br />

lave sit eget personlige adressekartotek<br />

lave sin egen personlige samling af<br />

internet-links.<br />

Alle foreningens nøglepersoner har adgang<br />

til at oprette og redigere i oplysningerne<br />

på intranettet for de områder, man<br />

er tilknyttet, men herudover har alle <strong>FDZ</strong>medlemmer<br />

i gruppe 1 og 2 (aktive og<br />

elever) mulighed for at kigge med og se,<br />

hvad der foregår i foreningen. Vi håber,<br />

det vil være med til at styrke medlemsdemokratiet,<br />

øge debatten og give flere lyst<br />

til at deltage aktivt i <strong>FDZ</strong>’s arbejde.<br />

Fagre nye verden<br />

Disse nye tiltag giver i høj grad <strong>FDZ</strong><br />

mulighed for at forbedre og udvikle kommunikation<br />

og samarbejde både internt i<br />

foreningen, i forhold til medlemmerne og<br />

udadtil. Man skal bare stadig huske på, at<br />

for nogen er omgangen med computere<br />

og Internettet stadig omgærdet med en<br />

del mystik og forsigtighed, og det skal da<br />

også fortsat være muligt at holde sig orienteret<br />

og deltage i foreningens arbejde<br />

uden at være computerekspert. For få år<br />

siden var det en fabelagtig ting at kunne<br />

modtage en fax skrive lidt på den og<br />

sende den tilbage, siden er e-mailen kommet<br />

til og har helt overtaget faxens rolle.<br />

Udviklingen går utroligt stærkt - men <strong>FDZ</strong><br />

er med, helt i front!<br />

Peter Lund Frandsen<br />

Valg til<br />

bestyrelsen<br />

I forbindelse med <strong>generalforsamlingen</strong><br />

er der valg til <strong>FDZ</strong>’s bestyrelse. På valg<br />

er Lisbeth Dyrgård Nielsen, Bent<br />

Ruthmann og Lone Marianne Severinsen.<br />

Inge-Lise Rothenborg blev sammen<br />

med Kirsten Sietam sidste år valgt<br />

for en to-årig periode, men ønsker<br />

grundet en stor arbejdsbyrde at takke<br />

af allerede i år.<br />

Bestyrelsen foreslår i stedet Alf<br />

Panduro, København, som nyt bestyrelsesmedlem.<br />

Alf Panduro er 45 år, og<br />

blev færdig med zoneterapiuddannelsen<br />

i 1999 fra skolen i Herlev. Alf<br />

Panduro siger blandt andet:<br />

»Jeg støtter bestyrelsens krav om indsigt<br />

og indflydelse på uddannelsen af<br />

zoneterapeuter. Derfor skal vi have<br />

anerkendt vort fag. Om det bliver<br />

gennem en registrerings- eller autorisationsordning,<br />

er mig underordnet,<br />

men en form for offentlig anerkendelse,<br />

som via økonomiske støtteordninger<br />

kan hjælpe vore patienter og<br />

naturligvis også den enkelte zoneterapeut.<br />

Det er min klare overbevisning,<br />

at en anerkendelse af zoneterapien vil<br />

være både en menneskelig og økonomisk<br />

fordel for samfundet«.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 8


Årsberetning for<br />

kommunikationsudvalget<br />

2002 har været et særdeles spændende og aktivt år for udvalget. Først kom<br />

den nye udgave af Zoneterapeuten på gaden. Et blad, der er blevet godt<br />

modtaget af medlemmer såvel som annoncører, og bladet er blandt andet blevet<br />

rost for dets høje kvalitet og spændende og varierede indhold. I foråret<br />

ønskede redaktør Sinnet Christiansen at opsige sin stilling. Der skal fra udvalget<br />

lyde en stor tak til Sinnet for det arbejde, hun har ydet gennem tiden. I<br />

stedet ansatte bestyrelsen journalisten Bo Nygaard Larsen, der fortsat har som<br />

målsætning at skabe flere nærværende og levende reportager og artikler fra<br />

alle dele af landet. Zoneterapeuten er et landsdækkende blad, hvilket tydeligt<br />

skal kunne læses i spalterne.<br />

Ved årsskiftet 2002-2003 skiftede bladet trykkeri og layout, så disse funktioner<br />

i dag varetages af henholdsvis Damsgaard Tryk i Mariager samt redaktøren.<br />

Totalt set giver det en ikke uvæsentlig besparelse i forhold til tidligere.<br />

Trods tidens generelle afmatning er det alligevel lykkedes at fastholde bladets<br />

annoncemængde, der udgør et stort økonomisk tilskud til bladets drift, på et<br />

tilfredsstillende niveau.<br />

På IT-området har udvalget også haft travlt det forgangne år. Foreningens<br />

hjemmeside www.fdz.dk blev relanceret og fremstår i dag som et yderst professionelt<br />

stykke værktøj, som terapeuter og andre interesserede kan have<br />

stor nytte af. Ikke mindst nyhedsdelen, der bliver opdateret hver gang, der er<br />

sket nyt i foreningen eller faget som sådan. Senere i 2002 kom så Intranettet,<br />

det vil sige den del af hjemmesiden, der kun er forbeholdt gruppe 1-medlemmer<br />

og elever. På siden kan man læse interne referater, beslutninger og se i<br />

mødekalenderen. Desuden er det muligt for eksempelvis lokalforeningernes<br />

repræsentanter selv at indtaste oplysninger til brug for de lokale medlemmer.<br />

Arbejdet med hjemmesiden og Intranettet er blevet ledet af Peter Lund<br />

Frandsen, der har ydet en utrolig stor indsats. Udvalget er derfor Peter dybt<br />

taknemmelig for, at han har påtaget sig opgaven og hilser med glæde, at<br />

Peter fortsat er foreningens webmaster.<br />

Der bliver sat stigende fokus på alternative behandlingsformer. I takt med, at<br />

stadig flere danskere gør brug af eksempelvis zoneterapi eller akupunktur,<br />

skriver medierne også det mere om behandlingsmetoderne. Det er ikke altid<br />

lige let at få et budskab ud gennem medierne, men foreningens presseberedskab,<br />

der ledes af Kirsten Sietam, gør, hvad der er muligt, for at få talt foreningens<br />

og zoneterapiens sag i medierne. Af tidsmæssige grunde er det dog<br />

kun muligt at holde øje med de større landsdækkende medier. Derfor opfordrer<br />

udvalget alle lokalforeningerne til at følge debatten i deres egne medier<br />

og gerne sende udklippene til formanden eller sekretariatet.<br />

Bo Nygaard Larsen<br />

PR-udvalget<br />

Der har i årets løb i udvalget været tre formelle<br />

møder og et uformelt. Vi har været – og er stadig<br />

– kun 3 medlemmer i udvalget (inkl. et medlem<br />

af bestyrelsen), hvorfor mange opgaver<br />

nemmest og billigst har kunnet ordnes pr. telefon<br />

eller mail. Vi får til stadighed henvendelser<br />

fra foreninger og organisationer, som ønsker, at<br />

<strong>FDZ</strong> lægger nogle annoncekroner hos dem.<br />

Eksempler: Hotel- og Restaurationsbranchen’s<br />

årskalender, en mellemfolkelig organisation, en<br />

handicap-gruppe. Alle er blevet afvist, da vi har<br />

bedømt dem som urelevante for <strong>FDZ</strong>.<br />

Der har været adskillige henvendelser fra helseweb-mastere,<br />

som har ønsket <strong>FDZ</strong> optaget på<br />

deres hjemmeside. Disse er alle blevet henvist til<br />

vores web-master, som har behandlet dem.<br />

Foranlediget af en henvendelse om, hvorvidt<br />

<strong>FDZ</strong> som organisation ønskede at være medredaktør<br />

af en sundhedsbrevkasse, hvilket blev<br />

afslået, efter at det havde været op at vende i<br />

KU (kontaktudvalget). Udvalget har på foranledning<br />

af bestyrelsen gennemarbejdet <strong>FDZ</strong>’s<br />

brochuremateriale, og er kommet med forslag,<br />

som i grove træk er blevet præsenteret for KU.<br />

Forslaget blev dog midlertidigt stillet bero p.g.a.<br />

<strong>FDZ</strong>’s separation fra skolekredsen, hvilket kan<br />

indebære, at hele brochurekonceptet tekstmæssigt<br />

- også af denne årsag - skal revideres og<br />

indrettes på organisationens nye ansigt. Først i<br />

2003 bliver det taget op igen.<br />

PR har haft en enkelt møde med EZ, formet som<br />

en brainstorming, hvilket har resulteret i en<br />

kæmpe-ønskeseddel, som dels indeholder<br />

gamle - tidligere gennemdrøftede - sager, men<br />

også forslag til nye tiltag, som vi ser hen til at<br />

tage hul på i det nye budgetår. Selv om vi ikke<br />

føler os stressede, fordi meget er klaret elektronisk,<br />

ville vi være bedre rustet til at arbejde mere<br />

nuanceret og til at løfte nogle flere opgaver til<br />

gavn for vore medlemmer, hvis vi var nogle flere<br />

medlemmer i udvalget.<br />

Tak for et godt år 2002.<br />

Laiff Pedersen<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 9


Årsberetning for<br />

Internationalt Udvalg<br />

Udvalget består af: Peter Lund Frandsen,<br />

Lillan S. Heinrichs, Dorthe Krogsgaard og<br />

Pernille Rosenlund.<br />

Desuden er følgende tilknyttet som translatører:<br />

Anni Harris og Torben Jessen.<br />

Områdeansvarlig fra bestyrelsen: Inge-<br />

Lise Rothenborg.<br />

Nordisk samarbejde<br />

Den altoverskyggende begivenhed for IU<br />

i 2002 var Det Nordiske Møde, som IU<br />

arrangerede og afholdt i København i april<br />

med ca. 40 deltagere. Mødet var en blanding<br />

af fagligt indhold med talere og<br />

demonstration af forskellige zoneterapiteknikker.<br />

Om lørdagen var der to heldags<br />

workshops, hvor den politiske del blev<br />

diskuteret. Blandt emnerne var: Erhvervszoneterapi;<br />

forskning; autorisation/registrering;<br />

uddannelse/kvalitetssikring; behandling<br />

af allergi med TKM-zoneterapi;<br />

allergi og ernæring; behandling af hovedpine<br />

med 3D-zoneterapi, sportsskadebehandling;<br />

muskelzoner efter Ersdal-metoden;<br />

»De nye sygdomme« (Fibromyalgi,<br />

Whip-lash, kronisk træthedssyndrom<br />

m.fl.).<br />

Mødet viste, at der er stor opbakning til at<br />

fortsætte og videreudvikle et tæt samarbejde<br />

mellem de nordiske lande, blandt<br />

andet omkring fælles uddannelsesstandarder<br />

og registreringsordning. Kunsten<br />

bliver både at sikre en forsvarlig kvalitet<br />

og faglig udvikling samtidigt med, at der<br />

er åbenhed for forskellige zoneterapeutiske<br />

metoder og synsvinkler.<br />

Næste møde i NRN holdes i forbindelse<br />

med RiEN konferencen i Italien, maj 2003.<br />

Det fulde referat af mødet kan hentes på<br />

<strong>FDZ</strong>’s intranet.<br />

Europæisk samarbejde<br />

IU var repræsenteret på RiENs årlige<br />

møde, der blev holdt i Birmingham i juni.<br />

Vedtægter, uddannelse, forskning og EU<br />

var hovedemnerne på mødet.<br />

Det europæiske samarbejde går fremad<br />

med små men stabile skridt. RiEN har en<br />

meget lille økonomi at gøre godt med,<br />

men det er glædeligt, at flere og flere foreninger<br />

tilslutter sig, så der pt. er 35 foreninger<br />

fra 20 forskellige lande, der deltager<br />

i det europæiske samarbejde. Du kan<br />

læse mere på www.reflexeurope.org eller<br />

på <strong>FDZ</strong>’s intranet.<br />

Blade<br />

Vi modtager løbende følgende blade:<br />

Naturterapeuten – Norge<br />

Reflexions – The Association of<br />

Reflexologists, England<br />

Foot Notes – The Scottish Institute of<br />

Reflexology<br />

Reflex – Bond van Europese<br />

Reflexologen, Holland<br />

Reflexzone – uafhængigt, Holland<br />

Quarterly Journal – The South African<br />

Reflexology Society<br />

The RAC Newsletter – Reflexology<br />

Association of Canada<br />

Reflexions, The Journal of Reflexology<br />

Research – Kunz & Kunz, USA<br />

Reflexology World – uafhængigt,<br />

Australien<br />

ICR Newsletter – International Council of<br />

Reflexologists<br />

Newsletter – Reflexology in Europe<br />

Network (RiEN)<br />

Henvendelser<br />

IU besvarer løbende diverse henvendelser<br />

fra udlandet. I takt med udbredelsen af<br />

internettet er mængden af henvedelser<br />

dog aftaget, idet folk i større omfang kan<br />

betjene sig selv via <strong>FDZ</strong>’s hjemmesider på<br />

dansk og engelsk. I 2002 har vi i alt besvaret<br />

cirka 40 henvendelser.<br />

2003<br />

IU’s aktiviteter i 2003 kommer blandt<br />

andet til at dreje sig om: Revidering af<br />

fagidentiteten på nordisk plan; NRN og<br />

RiEN møder; To internationale konferencer;<br />

IU-hjemmesider; Artikler fra udlandet,<br />

m.m.<br />

Peter Lund Frandsen<br />

Ekstra foredrag<br />

om forsikring<br />

I sidste øjeblik er det lykkedes at få<br />

Codan til at lave en foredrag om zoneterapeutens<br />

forsikringsforhold. Assurandør<br />

Michael Linfoss vil fortælle om<br />

forsikring af klinik, personale og ejer,<br />

mens ekspeditionssekretær Lone Jacobsen<br />

vil fortælle om, hvad <strong>FDZ</strong>’s<br />

fællespolice dækker.<br />

Der er begrænset plads til de enkelte<br />

foredrag (50 pers.), hvorfor forhåndstilmelding<br />

er nødvendig. Du kan prioritere<br />

2 emner. Send dine ønsker til<br />

sekretariatet, hm@fdz.dk eller ring til<br />

Hanne Møller på 70 27 88 50 ml. 9-12<br />

på hverdage. Du vil herefter få tilsendt<br />

adgangskort til foredrag sammen med<br />

navneskilt og adgangskort til <strong>generalforsamlingen</strong>.<br />

Sekretariatet<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 0


Lokalforeningernes<br />

Fællesudvalg (LFU)<br />

Udvalget har i 2002 holdt tre møder. Ved alle møder har der<br />

været en livlig, inspirerende debat med mange punkter på<br />

dagsordenen. <strong>FDZ</strong>’s generalforsamling var som altid spændende<br />

og inspirerende. Inge-Lise Rothenborg fra Vestsjællands<br />

Lokalforening blev valgt som bestyrelsesmedlem og<br />

tager sig af emner vedrørende lokalforeningerne.<br />

Et »til-lykke-brev« til nyuddannede zoneterapeuter har fungeret<br />

fint, således at også nye terapeuter kan finde vej til<br />

lokalforeningerne. LFU har vedtaget nye vedtægter for Lokalforeninger<br />

og netværk, og disse er allerede blevet taget i<br />

brug, blandt andet ved dannelse af en lokalforening i<br />

Roskilde Amt.<br />

Netværkene fungere fint over hele landet. Nogle er »åbne«<br />

netværk - forstået på den måde, at en terapeut kan melde<br />

sig til en sådan i sit område. Andre netværk er af mere privat<br />

karakter - med to-tre eller flere terapeuter. Hovedsagen<br />

er, at så mange terapeuter som muligt kan finde sammen i<br />

et fælles fodslaw til gensidig inspiration. Så LFU kan kun<br />

opfordre den enkelte terapeut til at kontakte en netværksgruppe<br />

i sin lokalforening.<br />

Der har været afholdt adskillige - store som små - messer<br />

overalt i landet. Messekasserne har været flittigt brugt sammen<br />

med brikse, som der efterhånden findes i alle lokalforeningerne.<br />

Vi ved også, at rigtig mange af vore kolleger har<br />

været ude for at holde foredrag - både for store og små<br />

grupper. Året har også bragt os alle nærmere hinanden, forstået<br />

på den måde, at vi er kommet på intranettet. Ensartede<br />

e-mail-adresser er også efterhånden blevet oprettet.<br />

Der har landet rundt været afholdt møder med formanden<br />

og/eller et bestyrelsesmedlem samt i et par tilfælde vores<br />

redaktør vedrørende fremtidens zoneterapeut. Et par steder<br />

blev disse annoncerede møder aflyst på grund af manglende<br />

tilmelding - men der var andre steder mellem 10 og 40 deltagere<br />

med en livlig debat og input til følge.<br />

Kontaktudvalget (KU) med dets møder er meget givtige og<br />

positive for lokalforeningerne (LFU), som deltager med seks<br />

repræsentanter.<br />

Tak for endnu et godt arbejdsår inden for lokalforeningerne.<br />

Inge Borup, lokalforeningskoordinator<br />

Et lille indlæg:<br />

Zoneterapi er ikke bare et kald<br />

Zoneterapi må ikke blot være et kald! Vi må sætte pris på vores<br />

arbejde i mere end én forstand. Derfor mener vi også, at man<br />

som zoneterapeut skal være forsigtig med ikke at »falbyde« sit<br />

arbejde, ikke mindst af hensyn til sine kolleger rundt omkring,<br />

som måske forsøger at drive en forretning, de kan leve af.<br />

Nyuddannede zoneterapeuter rejser fra skolen med en stor portion<br />

viden og en tro på, at man har noget godt at tilbyde sine<br />

klienter. Lærerne fortæller deres elever, at de ikke skal sælge sig<br />

selv for billigt, og at vi skal tro på vores eget værd. Det skal vi<br />

holde fast i, og derfor mener vi også, at det må være på tide at<br />

få en lille debat omkring vores prispolitik. I dag kan man købe<br />

zoneterapeutisk behandling til meget forskellige priser, og sådan<br />

vil det sikkert blive ved med at være. Konsulterer man en zoneterapeut<br />

i det indre København, der bor i dyre, smukke lokaler,<br />

vil prisen være én, og konsulterer man for eksempel én af os<br />

zoneterapeuter i Nordsjælland, vil prisen måske være en helt<br />

anden. Det kan ikke undgås. Men ønsker vi at blive betragtet<br />

som seriøst arbejdende indenfor behandlerverdenen, mener vi<br />

samtidig, at der bør være en nedre grænse for, hvad en behandling<br />

kan koste. At drive klinik kræver selvstændighed og rygrad.<br />

Du er alene om alle beslutninger, du er alene om at sikre, din klinik<br />

overlever, og at du til enhver tid er opdateret med ny faglig<br />

viden. Det koster altsammen penge. Som zoneterapeut er du<br />

desuden meget afhængig af dine klienter. Udebliver klienten, er<br />

det dig, der sætter penge til - også selv om du opkræver udeblivelseshonorar!<br />

Bliver du syg, mister du indtjening, også selv om<br />

du har en forsikring! Skal du holde ferie, er det fuldstændig for<br />

egen regning! Et besøg hos en kiropraktor varer maksimalt 10<br />

minutter! Ved udgangen betaler man typisk kr. 135,-, hvis man<br />

er tilskudsberettiget, og kr. 185,-, når tilskudsretten er brugt op.<br />

Og man kan være helt sikker på, at man er ude af døren efter<br />

de 10 minutter! Kiropraktoren skal nemlig holde tiderne og<br />

»kvoterne«. Besøger du din tandlæge, læge eller andre specialister,<br />

er situationen den samme. Alle ønsker de hver for sig en<br />

rimelig betaling for deres arbejde. Selv præster, som i høj grad<br />

føler deres arbejde som et kald, lever af det.<br />

Vi er derfor også overbeviste om, at vores klienter gerne vil<br />

betale et rimeligt honorar for den time! Men hvad er så egentlig<br />

et rimeligt honorar – for både klient og terapeut?<br />

På vegne af Zonepigerne i Frederiksborg Amt<br />

Helle Thorup-Witt og Rie Iversen<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 1


Sådan gik det i 2002<br />

i Forskningsrådet<br />

Forskningsrådet har i 2002 bestået af følgende<br />

udvalgsmedlemmer: Lone Victoria<br />

Schumann, Anne Margrethe Dalskov og<br />

koordinator Leila Eriksen.<br />

Politikere og det offentlige sundhedsvæsen<br />

higer efter dokumentation for zoneterapiens<br />

virke. Som patient må det vel<br />

være ret og rimeligt, at man kan stille krav<br />

til en kvalificeret behandling, baseret på<br />

afprøvede og dokumenterede metoder.<br />

Også selv om de kliniske erfaringer taler<br />

for sig selv.<br />

Zoneterapiforskning er altså alfa og<br />

omega, hvis zoneterapien skal anerkendes<br />

og implementeres som et professionelt<br />

behandlingstilbud i sundhedsvæsenet.<br />

Muligheder er nu åbne for, at vi som faggruppe<br />

kan udvikles og sikre såvel forskning<br />

som vidensformidling. Ikke mindst<br />

takket været <strong>FDZ</strong>´s fokus på forskningsområdet,<br />

etableringen af ViFAB (Vidensog<br />

Forskningscenteret for Alternativ<br />

Behandling) samt et positivt samarbejde<br />

med øvrige forskningsudvalg, herunder<br />

FPU (Forsknings- og Projektudvalget) i<br />

Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ<br />

behandling.<br />

En af forklaringerne på, at dokumentationen<br />

af zoneterapien endnu er meget begrænset<br />

er, at det kan være uhyre vanskeligt<br />

at skaffe de nødvendige midler hertil.<br />

Samtidig oplever mange behandlere, at<br />

det er en næsten uovervindelig udfordring<br />

at forske i zoneterapi inden for en videnskabelig<br />

referenceramme. Men - er det nu<br />

også det? Måske handler det i virkeligheden<br />

om, at zoneterapeuter ofte ikke altid<br />

har de nødvendige uddannelsesmæssige<br />

forudsætninger til at kunne gennemskue<br />

en forskningsproces. <strong>Zoneterapeuter</strong> har<br />

ganske enkelt brug for at lære noget om<br />

forskning under uddannelsen og samtidig<br />

have mulighed for at få efteruddannelseskurser,<br />

der fokuserer på forskningsbegreber.<br />

IKKE for nødvendigvis at kunne uddanne<br />

sig til forskere, MEN for at blive<br />

bedre samarbejdspartnere for og med forskere!<br />

Med en større faglig bevidsthed blandt<br />

zoneterapeuter handler det helt klart også<br />

om, at finde nye tankemønstre set i forhold<br />

til, hvad sundhedsvidenskab og<br />

sundhedsforskning er og hvilke former for<br />

forskning, der anses for at være relevante<br />

i forhold til evaluering af zoneterapiens<br />

helbredsmæssige virkning. År 2002 har<br />

været udbytterigt på mange måde, hvor<br />

der i nedenstående gennemgang af<br />

Forskningsrådets aktiviteter for året, er<br />

lagt vægt på følgende:<br />

Projekter<br />

Arrangementer, FR har deltaget i<br />

Øvrige aktiviteter<br />

Publikationer/presseomtale<br />

Visioner 2003<br />

Visioner for 2003<br />

Janne Ambo Eggertsen og Inge Kellermann<br />

bydes velkommen.<br />

At forske fra ide til handling –<br />

skematisk oversigt for projektmagere<br />

Checkliste for projektmagere<br />

Intranet/Internet – hjemmesiden<br />

opdateres løbende<br />

Uddannelsesmateriale for<br />

zoneterapeutelever<br />

Medlemshåndbogen opdateres<br />

Fondrasing<br />

Igangværende projekter<br />

Koordinator for FR endvidere:<br />

ViFAB-bestyrelse<br />

SundhedsRådet<br />

SRAB/FPU<br />

RiEN-Research Group<br />

RiEN-konference 2003 – tale og RRG<br />

møde<br />

ICR 2003 (møde mellem RiEN og ICR<br />

vedr. forskning)<br />

Hele beretningen kan læses på<br />

www.fdz.dk eller bestilles hos Forskningsrådet.<br />

Med venlig hilsen<br />

Leila Eriksen<br />

<strong>FDZ</strong>’s<br />

salgsafdeling<br />

KLINIKVARER<br />

Klientbrochurer, 50 stk. . . . . . kr. 50,00<br />

Gavekort, 10 stk. . . . . . . . . . . kr. 40,00<br />

Brochureholder, klar plast . . . . kr. 40,00<br />

Aftalekort med eller uden<br />

bomærke, 100 stk. . . . . . . . . . kr. 60,00<br />

Visitkort med logo, max.<br />

4 linier, eget navn, adr. og tlf.<br />

op til 100 stk. . . . . . . . . . . . . . kr.300,00<br />

OBS! Tekst til visitkort skal indsendes<br />

skriftligt<br />

Visitkortholder, sølv med<br />

<strong>FDZ</strong>-logo, str. 9,3x5,3 cm . . . . kr. 30,00<br />

Journalark<br />

med eller uden fødder, 50 stk. . kr. 50,00<br />

Kvitteringsblok med 50 numre<br />

eller uden numre, 100 sider . . . kr. 40,00<br />

Blok med bomærke, 12x17 cm kr. 25,00<br />

Flonelslagen-tæppe, hvid med<br />

bomærke, 100 % ren bomuld,<br />

str. 149x250 cm . . . . . . . . . . . kr. 95,00<br />

Blomsterkort med logo, pr. stk. kr. 3,50<br />

Overgade 14, 1. tv, 5000 Odense C<br />

tlf. 70 27 88 50<br />

fax 70 27 99 50<br />

email: salg@fdz.dk<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 2


Sådan gik det i 2002<br />

i Etisk Juridisk Råd<br />

På grund af glædelige omstændigheder i Etisk Juridisk Råd var der forud for<br />

<strong>generalforsamlingen</strong> nogen snak frem og tilbage om, hvordan vi skulle forholde<br />

os: Om Majlis havde mod på at fortsætte efter sin barsel, og om der skulle<br />

vælges en suppleant på GF. Resultatet blev, at Majlis valgte at holde en uformel<br />

barselsorlov – og at der slet ikke hører suppleanter til EJR, hvilket ikke er særlig<br />

praktisk, og noget, der skal ændres på ved den kommende generalforsamling.<br />

Kort tid efter <strong>generalforsamlingen</strong> kom der en klage fra skoleleder Jørgen Frydenlund<br />

over <strong>FDZ</strong>’s formand Kirsten Sietam og måden, <strong>generalforsamlingen</strong> var<br />

blevet afviklet på. Efter mange drøftelser med foreningskyndige personer og<br />

studier i foreningshåndbøger nåede EJR til det resultat, at alle gældende procedurer<br />

for afholdelse af en generalforsamling var blevet overholdt, og at vi derfor<br />

ikke kunne give Jørgen Frydenlund ret i hans klage. På Jørgen Frydenlunds<br />

opfordring blev EJR’s svar bragt i Zoneterapeuten nr. 6, juni 2002.<br />

Fra både Skolekreds og <strong>FDZ</strong>’s bestyrelse har der været en klage over et medlem<br />

(tilfældigvis det samme), som på sine hjemmesider har omtalt skolernes uddannelsesforløb<br />

og også citeret flittigt fra <strong>FDZ</strong>’s brochurer uden at angive sine kilder,<br />

men til gengæld med betegnelsen »Copyright« for neden på siden, som var<br />

det medlemmets eget materiale. I tilfælde som dette er Lov om ophavsret helt<br />

entydig, idet denne lov gælder for alt skriftligt materiale, og det skal hermed<br />

understreges, at den også gælder for, hvad der bliver bragt på Internettet.<br />

Der har i år ikke været så mange henvendelser vedrørende ulovlig annoncering<br />

– forhåbentlig fordi medlemmerne er begyndt at tage loven alvorligt. Til gengæld<br />

har der været flere forespørgsler om, hvordan man skulle forholde sig, når<br />

man ville lave nyt annonce- og reklamemateriale. En forespørgsel kom fra Færøerne.<br />

Et medlem spurgte, om hendes visitkort var lovligt i henhold til Lov om<br />

reklamering for sundhedsydelser. Dette spørgsmål viste sig at være lidt spidsfindigt,<br />

idet loven netop ikke gælder for Færøerne og Grønland. Men det gør til<br />

gengæld <strong>FDZ</strong>’s vedtægter, hvor det præciseres, at <strong>FDZ</strong>’s medlemmer skal overholde<br />

Lægeloven og Lov om reklamering for sundhedsydelser (det sidste blev<br />

tilføjet på <strong>generalforsamlingen</strong> i marts 2002).<br />

Der har ikke været nogen større mødeaktivitet i det forløbne år. Et telefonmøde<br />

er det blevet til plus en masse e-mails og telefonsamtaler. Den 29. maj holdt<br />

Jane Mikkelsen og undertegnede et møde med Hanne Møller i Sekretariatet<br />

med det formål eventuelt at ændre på <strong>FDZ</strong>’s interne regler for brug af logo m.v.<br />

Dette arbejde er dog senere blevet lagt lidt på hylden i forbindelse med arbejdet<br />

med den nye registreringsordning. Registreringsordningen kan eventuelt<br />

medføre, at der kommer en ny benævnelse for registrerede alternative behandlere,<br />

hvorfor vi fandt, at det ville være mest hensigtsmæssigt at afvente, hvad<br />

der sker på dette punkt.<br />

Lone Mørch, formand for Etisk Juridisk Råd<br />

Et lille indlæg<br />

Scelerose og<br />

nervezoneterapi<br />

Da jeg i januar-nummeret af Zoneterapeuten<br />

læste artiklen af Kirsten<br />

Sietam om hendes erfaringer med<br />

behandlingen af scelerose, vil jeg gerne<br />

give mit besyv med. Jeg har selv draget<br />

mig mange af de samme erfaringer, men<br />

med det resultat, at nervezoneterapi kan<br />

bruges til primær behandling. Ved behandling<br />

ser jeg også kosten som en vigtig<br />

faktor. Generelt er der tendens til for<br />

høje syretal, så en basekost og ingen<br />

alkohol er klart at foretrække.<br />

Tilskud af vitaminer og mineraler, til at<br />

styrke både nervesystemet og immunforsvaret,<br />

er også vigtigt. Man må heller<br />

ikke glemme optagelsen i tyndtarmen,<br />

der oftest er skyld i underskud af vitaminer<br />

og mineraler, så et tilskud af mælkesyrebakterier<br />

kan være nødvendigt. Efter<br />

test under fødderne er jeg kommet frem<br />

til, at mælkebøttesaft, med sine gode<br />

egenskaber, har en fantastisk god udrensende<br />

effekt på lymfer og led. Alt dette<br />

har ført til en generel god balance i kroppen,<br />

men alligevel har jeg oplevet, at der<br />

pludselig opstod tilbagefald i form af<br />

attakker, træthed depression m.m. Så tog<br />

jeg på kursus i nervezoneterapi i febuar<br />

2002. Her fik jeg afdækket andre punkter<br />

til behandling af nervesystemet.<br />

Dette har haft en utrolig god effekt på de<br />

patienter, jeg efterfølgende har behandlet.<br />

De har fået god energi og mindre<br />

træthed og en klar bedring mht. føle- og<br />

synsforstyrelser, attakkerne har - 7-9-13<br />

- ikke været der.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 3<br />

Bjørn Larsen<br />

Dalum Zoneterapi Center


Vedtægtsændringer<br />

Forslag til 2. behandling, som bestyrelsen genfremsætter:<br />

Formanden for Etisk Juridisk Råd, Sara Lone Mørchs forslag om ændring af ordlyden i §7, blev vedtaget 1. gang som indkommet<br />

forslag i 2002 og skal genfremsættes. Forslaget omhandler følgende:<br />

§7 Annoncering<br />

§7 ændres til: Med hensyn til zoneterapeuters annoncering o.l. gælder bestemmelserne i Lægeloven af 1935 og<br />

Sundhedsstyrelsens lov nr. 463 om reklamering for sundhedsydelser.<br />

§3 Optagelsesbestemmelser<br />

§3, stk. 2 ændres til: Aktive medlemmer, herunder nyuddannede, kan opnå hvilende medlemskab. Hvilende medlemskab giver<br />

ikke ret til brug af foreningens bomærke og symboler og ikke tale- og stemmeret på generalforsamlinger. Aktivt medlemskab<br />

kan opnås igen efter §6, stk. 3.<br />

§4 Udmeldelse<br />

AcupunctureShop.com<br />

Storegade 58, 6800 Varde, Danmark, tlf. +45-76940877 fax. +45-76940977<br />

info@acupunctureshop.com · besøg online www.acupunctureshop.com<br />

Akupunktur udstyr<br />

HuanQiu<br />

Kobber håndtag 0,20 øre<br />

Sølv håndtag 0,20 øre<br />

Stål håndtag 0,39 øre<br />

Aluminium 0,39 øre<br />

Guld 0,75 øre<br />

Press nåle 0,18 øre<br />

Cloud & Dragon<br />

Kobber håndtag 0,20 øre<br />

Sølv håndtag 0,20 øre<br />

Stål håndtag 0,32 øre<br />

Aluminium 0,39 øre<br />

Press nåle 0,18 øre<br />

Plum blossom 60 kr.<br />

Micro bleeding 1,50 kr.<br />

ASP perma nåle<br />

200 stål 435 kr.<br />

80 stål 180 kr.<br />

200 guld 460 kr.<br />

Punktsøgere<br />

Agiscop D 2250 kr.<br />

Agiscop DT 2750 kr.<br />

Pressure feeler 140 kr.<br />

AcupunctureShop.com har over 800 produkter. Spar penge i fremtiden, handel direkte fra lager<br />

og butik. Ring 76-940877 eller besøg www.acupunctureshop.com · Alle priser er eksklusive moms<br />

§4, stk. 1, tilføjelse: Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet og med 1 måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode.<br />

Lene Meyersahm, den 3. februar 2003<br />

Akupunktur udstyr<br />

Modeller<br />

Meridian mand 50 cm 135 kr.<br />

Meridian kvinde 46 cm 135 kr.<br />

Meridian mand 46 cm 135 kr.<br />

Meridian mand 60 cm 250 kr.<br />

Meridian mand 70 cm 520 kr.<br />

Meridian mand 85 cm 725 kr.<br />

Øre normal 30 kr.<br />

Øre 12 cm 55 kr.<br />

Øre 22 cm træfod 110 kr.<br />

Øre 40 cm 225 kr.<br />

Hund 260 kr.<br />

Hest 260 kr.<br />

Hoved 110 kr.<br />

Fod 45 kr.<br />

Hånd 45 kr.<br />

Litteratur<br />

3 store meridian plakater 60 kr.<br />

3 store meridian plakat ny 100 kr.<br />

Øre akupunktur plakat ny 210 kr.<br />

Acupunctura & Moxa 250 kr.<br />

Terapeutic of acupuncture 250 kr.<br />

Auriculo bog 175 kr.<br />

Nogier øre bog Dansk ny 300 kr.<br />

Encyclopedia of pract.tcm 100 kr.<br />

135 lidelser og behandling 100 kr.<br />

Over 30 andre titler på lager<br />

Klinik udstyr<br />

Brikse<br />

Manuel 2 sektioner 4500 kr.<br />

Manuel 3 sektioner 5000 kr.<br />

El 5 sektioner 12900 kr.<br />

El 3 sektioner 11400 kr.<br />

El 2 sektioner 10500 kr.<br />

Transportabel Pro.<br />

Laser<br />

4500 kr.<br />

Next laser 5500 kr.<br />

Gir laser 5200 kr.<br />

Everlase 9200 kr.<br />

Power BTL adv 38000 kr.<br />

Power 2000<br />

Tens & nåle stimulation<br />

32000 kr.<br />

KWD 8081 799 kr.<br />

KWD 80811 999 kr.<br />

Agistim Duo<br />

Massage Salver<br />

5200 kr.<br />

Massage 500 ml 99 kr.<br />

Massage 4 liter 475 kr.<br />

Zoneterapi 500 ml 99 kr.<br />

Zoneterapi 4 liter 475 kr.<br />

Pumpe til 4 liter<br />

Massage Olier<br />

69 kr.<br />

1 liter 120 kr.<br />

5 liter 349 kr.<br />

Pumpe 5 liter 90 kr.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 4


Vedtægtsændringer<br />

Forslag til 1. behandling:<br />

§3 Optagelsesbestemmelser<br />

Der oprettes en §3, stk. 7, der indeholder følgende ordlyd:<br />

1.<br />

En person med Zoneterapeutuddannelse uden for <strong>FDZ</strong>, kan søge om optagelse som aktiv terapeut i <strong>FDZ</strong> ved at sende ansøgning<br />

til sekretæren i <strong>FDZ</strong>’s sekretariat.<br />

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for bestået eksamen i Anatomi/Fysiologi, Sygdomslære og Zoneterapi med bifagene<br />

Meridianlære, Læren om Kost og Kosttilskud, Visuel diagnose, Biopati, Psykologi, Sportsskadelære samt Læren om de<br />

Organstyrede muskler.<br />

De til enhver tid gældende krav for uddannelsen på <strong>FDZ</strong>-niveau skal efterkommes.<br />

Oplysning/dokumentation om erhvervserfaring som selvstændig Zoneterapeut fremsendes ligeledes.<br />

Ved behørig dokumentation menes pensumsoversigt og timetal i samtlige fag og eksamensbevis.<br />

Dersom den fremsendte dokumentation for ovennævnte fag ikke er fyldestgørende i forhold til <strong>FDZ</strong>’s niveau, skal eventuel<br />

manglende undervisning i fagene foregå på et af <strong>FDZ</strong> godkendt uddannelsessted. Der kræves ikke eksamen, men vedkommende<br />

får et bevis på at have fulgt undervisningen fra det pågældende uddannelsessted. Ansøgeren sender herefter beviserne til<br />

sekretæren i <strong>FDZ</strong>’s sekretariat, og ansøgeren betaler selv for kurserne/undervisningen. Ansøgeren og uddannelsesstedet vurderer<br />

sammen behovet for tidsforbruget i den praktiske vejledning.<br />

Ansøgeren udfører en zoneterapeutisk behandling for optagelsesudvalget før endelig godkendelse af ansøgningen.<br />

Svar på ansøgningen samt dato for zoneterapeutisk behandling kan forventes senest 4 uger efter modtagelse af skriftlig ansøgning.<br />

Ankemulighed<br />

Anken sendes skriftligt til sekretæren i <strong>FDZ</strong>’s sekretariat inden 5 uger efter modtaget svar fra optagelsesudvalget.<br />

Anken behandles på førstkommende ordinære møde i <strong>FDZ</strong>`’s bestyrelse.<br />

Optagelsesudvalget meddeler skriftligt ansøgeren ankens udfald senest 14 dage efter mødet.<br />

§8, stk. 4<br />

§8, stk. 4. Ordlyden ændres til: Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem eller i foreningens blad og skal ske med mindst<br />

tre ugers og højst 10 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, bestyrelsens beretning, herunder beretning fra udvalgene,<br />

budget og ordlyd af alle forslag fra bestyrelse og medlemmer. Årsregnskabet offentliggøres i Zoneterapeuten, marts-bladet.<br />

§8, stk. 5<br />

§8, stk. 5, punkt 2. Ordlyden ændres til: Beretning, herunder beretning fra udvalgene.<br />

§13 Skolekredsen i <strong>FDZ</strong><br />

§13 i den nuværende ordlyd bortfalder.<br />

§13 ændres til:<br />

§13 Uddannelsen<br />

§13 stk. 1: <strong>FDZ</strong> har fuld kompetence over de overordnede rammer og retningslinier for uddannelsen.<br />

stk. 2: Bestyrelsen godkender uddannelsessteder som samarbejdspartnere inden for uddannelsesområdet, og bestyrelsen,<br />

eller et af bestyrelsen nedsat udvalg, og den godkendte samarbejdspartner udarbejder en studieordning inden for rammerne<br />

af den overordnede bekendtgørelse for det pågældende uddannelsessted.<br />

§14 Faste udvalg<br />

Lone Mørch, der er koordinator for Etisk Juridisk Råd har indsendt følgende forslag:<br />

Ændring af ordlyd:<br />

Etisk Juridisk Råd<br />

Generalforsamlingen godkender kommissorium og budget.<br />

1. Valgperioden i Etisk Juridisk Råd er to år. Ved den første etablering af et udvalg vælges dog ca. halvdelen af medlemmerne<br />

for et år.<br />

2. Udvalget består af tre medlemmer samt en suppleant.<br />

3. Udvalgets medlemmer, der ikke behøver at være <strong>FDZ</strong>-medlemmer, vælges på <strong>generalforsamlingen</strong> i henhold til reglerne i<br />

kommissoriet.<br />

Optagelsesudvalg<br />

Stk. 4 Optagelsesudvalget består af to bestyrelsesmedlemmer, en repræsentant fra uddannelses-forum samt sekretæren i <strong>FDZ</strong>.<br />

Lene Meyersahm, den 3. februar 2003<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 5


Resultatopgørelse 2002<br />

Foreningens egenkapital var ved årets begyndelse<br />

kr. 854.910 og udgør med fradrag af<br />

årets underskud kr. 659.675 pr. 31.12.2002.<br />

Administration<br />

Foreningssekretær og sekretær er begge grundet<br />

opsigelse af foreningens tidligere kasserer<br />

blevet sat 10 timer op pr. uge. Omkostninger<br />

for revision og regnskabsassistance er steget<br />

betragteligt grundet ovennævnte. Desuden var<br />

der ikke budgetteret med flytning fra Dronningensgade<br />

til Overgade.<br />

Husleje<br />

Afvigelse fra budgettet skyldes, at der i 2002<br />

blev betalt 3 måneders dobbelthusleje i forbindelse<br />

med flytning til Overgade, plus el, varme<br />

og vand.<br />

Salgsafdelingen<br />

Bruttoavancen og dækningsbidrag er faldet.<br />

Priserne på salgsvarer er ikke reguleret, og den<br />

dobbelte husleje spiller også ind her.<br />

Generalforsamling<br />

Ved budgetlægning blev der ikke taget højde<br />

for diverse udgifter så som blandt andet honorering<br />

af workshops-afholdere og power point.<br />

Bestyrelse<br />

Merforbrug på honorar skyldes en for lav budgettering<br />

i forhold til forrige år plus en uhensigtsmæssig<br />

ordning, som blev ændret i foråret<br />

2002.<br />

En større advokathonorering som følge af afskedigelse<br />

af kasserer og opsigelse af samarbejdsaftalen<br />

med skolekredsen.<br />

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2002<br />

Internet<br />

Stigningen her skyldes etablering af ny hjemmeside<br />

og indførelsel af Intranet.<br />

Zoneterapeuten<br />

Som følge af skift af redaktør og trykkeri fulgte<br />

nogle merudgifter, der ikke var budgetteret.<br />

Begivenheder efter regnskabsårets udløb<br />

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet<br />

begivenheder af væsentlig betydning for<br />

vurderingen af årsregnskabet.<br />

Resultatdisponering<br />

Årets underskud kr. 195.235 foreslås overført<br />

til foreningens egenkapital.<br />

2002<br />

Budget<br />

2002 2001<br />

INDTÆGTER<br />

Kontingentindtægter ................................................................. 3.194.063 2.950.000 3.104.757<br />

Kontingent elever ...................................................................... 625.500 712.500 704.250<br />

Dækningsbidrag, salgsafdelingen .............................................. -81.357 8.310 -34.406<br />

Indtægter i alt ........................................................................... 3.738.206 3.670.810 3.774.601<br />

UDGIFTER<br />

Administrationsomkostninger .................................................... 1.500. 565 1.180.385 1.163.055<br />

Medlemsrelaterede udgifter<br />

Generalforsamling ..................................................................... 91.977 50.000 67.514<br />

Lokalforeninger ......................................................................... 28.956 55.900 46.643<br />

Medlemspleje ............................................................................ 485.535 618.920 524.749<br />

Udvalg, råd og repræsentationer<br />

Bestyrelsesomkostninger ............................................................ 404.643 255.000 401.038<br />

Etisk Juridisk Råd ....................................................................... 10.610 16.640 6.017<br />

Kontaktudvalget ........................................................................ 14.317 15.000 19.078<br />

Udvalg for samarbejdende danske zoneterapeuter .................... 1.701 0 0<br />

Kurser, udvalg ........................................................................... 5.000 0 0<br />

Foredragsgruppen ..................................................................... 2.568 0 2.218<br />

Forskning<br />

Forskningsrådet ......................................................................... 138 .576 152.000 157.557<br />

Projekter i <strong>FDZ</strong> .......................................................................... 44.094 85.000 34.728<br />

Overført fra henlæggelser ......................................................... -66.438 0<br />

Kommunikation<br />

Internationale aktiviteter ........................................................... 47.889 49.400 40.330<br />

Internet ..................................................................................... 120.510 19.300 16.519<br />

Kommunikationsudvalg ............................................................. 6.045 20.000 0<br />

Zoneterapeuten<br />

Bladet Zoneterapeuten .............................................................. 588.572 475.500 383.837<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 6


Budget<br />

2002 2002 2001<br />

Marketing<br />

PR-aktiviteter og erhvervszoneterapi ............................................. 23.338 54.500 38.630<br />

Messer .......................................................................................... 29.931 68.000 25.403<br />

SundhedsRådet ............................................................................. 5.305 25.000 8.481<br />

Sundhedsstyrelsens Råd ................................................................. 134 5.000 0<br />

Skolekredsen<br />

Skolerelateret arbejde .................................................................... 0 9.000 1.904<br />

Indtægt fra Skolekredsen ............................................................... -242.550 -270.620 -262.014<br />

Udgift til Skolekredsen (elevkontingent) ........................................ 625.500 712.500 704.250<br />

Udgifter i alt ................................................................................. 3.866.778 3.596.425 3.379.937<br />

Resultat før renter og afskrivninger ............................................... -128.572 74.385 394.664<br />

Afskrivninger ................................................................................. 61.489 25.000 48.818<br />

Renteindtægter ............................................................................. 30.342 35.000 35.009<br />

Renteudgifter m.v. ......................................................................... 9.165 0 2.902<br />

Resultat før ekstraordinære poster ................................................ -168.884 84.385 377.953<br />

Ekstraordinære poster - ændring<br />

afregning Skolekredsen vedr. forrige år ......................................... -26.351 0 0<br />

Resultat før skat ........................................................................... -195.235 84.385 377.953<br />

Skat af årets resultat ...................................................................... 0 0 0<br />

ÅRETS RESULTAT .......................................................................... -195.235 84.385 377.953<br />

Der af bestyrelsen foreslås disponeret som vist i årsberetningen.<br />

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002<br />

AKTIVER<br />

2002 2001<br />

Inventar og EDB-udstyr ................................................................ 136.946 74.102<br />

Varelager ...................................................................................... 100.263 99.576<br />

Tilgodehavender fra varesalg ........................................................ 127.125 58.115<br />

Tilgodehavende annonceindtægter ............................................... 114.608 31.738<br />

Depositum .................................................................................... 25.500 23.835<br />

Forudbetalte udgifter og periodiserede renter ............................... 98.935 4.621<br />

Bank, giro og kassebeholdning ..................................................... 845.472 1.200.010<br />

AKTIVER I ALT .............................................................................. 1.448.849 1.491.997<br />

PASSIVER<br />

Egenkapital primo ......................................................................... 854.910 476.957<br />

Årets resultat ................................................................................ -195.235 377.953<br />

Egenkapital i alt ............................................................................ 659.675 854.910<br />

Henlæggelse til forskning ............................................................. 70.000 100.000<br />

Henlæggelse til musearms-projekt ................................................ 0 36.438<br />

Henlæggelse til tab på debitorer ................................................... 10.000 10.000<br />

Henlæggelser i alt ......................................................................... 80.000 146.438<br />

Skyldige omkostninger .................................................................. 146.521 128.676<br />

Forudbetalt kontingent ................................................................. 228.450 51.750<br />

Gæld til Skolekredsen i <strong>FDZ</strong> .......................................................... 182.950 190.710<br />

Skyldige skatter og afgifter ........................................................... 69.253 49.141<br />

Skyldige feriepenge ...................................................................... 82.000 70.372<br />

Gæld i alt ..................................................................................... 709.174 490.649<br />

PASSIVER I ALT ............................................................................ 1.448.849 1.491.997<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 7


Budget 2003<br />

Kontingent<br />

Budgettet for 2003 er baseret på det gennemsnitlige<br />

medlemstal i 2002, og der er<br />

ikke stillet forslag om kontingentforhøjelser<br />

i 2003.<br />

Administrationsomkostninger<br />

Budgettallet for 2003 er lavere end udgiftsniveauet<br />

i 2002. Hanne Møller og<br />

Lene Meyersahm begge er sat op i timetal<br />

fra 25 timer om ugen til 35 timer om<br />

ugen. Der er ikke længere nogen kasserer<br />

ansat, så der har været tale om en omstrukturering<br />

på sekretariatet.<br />

Generalforsamling<br />

Her er der samlet budgetteret med en<br />

BUDGET 2003 Fremskr. 2004 BUDGET 2003 Fremskr. 2004<br />

INDTÆGTER<br />

Kontingentindtægter -3.267.050<br />

Kontingent - elever -537.750<br />

Salgsafdeling -98.000<br />

Annonce Zoneterapeuten -264.400<br />

__________________________________________________________<br />

Indtægter i alt -4.167.200 -4.333.888<br />

UDGIFTER<br />

Administration 1.450.256<br />

Inventar / nye programmer 50.000<br />

Administration i alt 1.500.256 1.560.266<br />

MEDLEMSRELATEREDE UDGIFTER<br />

Generalforsamling 61.700<br />

Ekstraordinær GF 50.000<br />

Lokalforeninger 50.000<br />

Medlemspleje 687.800<br />

I alt 849.500 883.480<br />

UDVALG, RÅD OG REPRÆSENTATIONER<br />

Stående udvalg:<br />

Bestyrelse 411.000<br />

Etisk Juridisk Råd 16.700<br />

Optagelsesudvalg 1.000<br />

Kontaktudvalg 10.000<br />

Stående udvalg i alt 438.700 456.248<br />

Forskning<br />

Forskningsråd 188.000<br />

Musearmsprojekt 0<br />

Triangelprojekt 0<br />

Sædprojekt, henlagt 1996, rest 40.000<br />

Zoneterapeutisk praksis 30.000<br />

Tidligere henlagt -70.000<br />

Forskning og projekter i alt 188.000 195.520<br />

stigning på kr. 19.000 i forhold til udgiftsniveauet<br />

i 2002 som følge af, at bestyrelsen<br />

planlægger en ekstraordinær generalforsamling.<br />

Lokalforeninger<br />

Her er der budgetteret med en stigning på<br />

kr. 21.000 i forhold til udgifterne i 2002<br />

primært på grund af en kursuspost, som<br />

Kirsten Sietam kommer nærmere ind på<br />

under <strong>generalforsamlingen</strong>.<br />

Medlemspleje<br />

Under medlemspleje er der budgetteret<br />

med en betragtelig stigning i forhold til<br />

udgiftsniveauet i 2002. Dette skyldes primært,<br />

at der budgetteres med kr. 150.000<br />

Kommunikation<br />

Internationalt udvalg 59.500<br />

Kommunikationsudvalg 1.000<br />

Internet 77.500<br />

Kommunikation i alt 138.000 143.520<br />

Zoneterapeuten 675.400 702.416<br />

Marketing<br />

ErhvervsZoneterapi 39.200<br />

PR-udvalg 37.500<br />

Foredragsgruppen 6.000<br />

Messer 35.000<br />

SDZ 3.000<br />

SundhedsRådet 10.000<br />

Sundhedsstyrelsens Råd 2.000<br />

Marketing i alt 132.700 138.008<br />

Uddannelse<br />

Elevråd 1.000<br />

Uddannelsesforum 53.000<br />

Uddannelse i alt 54.000 56.160<br />

_________________________________________________________<br />

UDGIFTER I ALT 3.976.556 4.135.618<br />

Afskrivninger 51.000 53.040<br />

Finansielle poster<br />

Renter -40.000<br />

Finansielle poster i alt -40.000 -41.600<br />

SAMLET RESULTAT -179.644 -186.830<br />

Kommentarer til budget 2003<br />

til en databaseundersøgelse, hvor <strong>FDZ</strong><br />

skal ud og stille alle gruppe 1 medlemmer<br />

en række spørgsmål, så foreningen opnår<br />

en langt større viden om sine medlemmer<br />

og som følge heraf kan yde en bedre service<br />

over for både medlemmer og folk<br />

udefra, der henvender sig. Endvidere vil<br />

sekretariatet langt bedre og i langt højere<br />

grad kunne henvise potentielle klienter til<br />

de rette behandlere som følge af databasen,<br />

som i øvrigt skal opdateres mindst en<br />

gang om året. Der bliver i øvrigt også stillet<br />

krav om en sådan database i henhold<br />

til registreringsordningen, som jo hurtigt<br />

kan blive meget aktuel. Tillige er der afsat<br />

kr. 22.000 til opdatering og genoptryk af<br />

klinikadresselisten.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 8


Bestyrelse<br />

Beløbet, der er afsat i budgettet 2003 er<br />

stort set det samme beløb, som udgjorde<br />

bestyrelsens omkostninger i 2002.<br />

Etisk Juridisk Råd<br />

Her er budgetteret med en mindre stigning<br />

i forhold til udgiftsniveauet i 2002<br />

som følge af en ny post, der omhandler<br />

konsulentbistand.<br />

Kontaktudvalget<br />

Ingen stigning.<br />

Optagelsesudvalg<br />

Bestyrelsen har for første gang sat et<br />

beløb af i budgettet på kr. 1.000.<br />

Forskning<br />

Her er budgetteret med en stigning på kr.<br />

49.000 i forhold til udgifterne i 2002,<br />

blandt andet på grund af, at der er tilknyttet<br />

to nye medlemmer af forskningsrådet.<br />

Internationalt udvalg<br />

Her er budgetteret med en mindre stigning<br />

i forhold til udgiftsniveauet i 2002<br />

som følge af blandt andet RiEN-konference<br />

og ICR-konference 2003.<br />

Internet<br />

Internet er budgetteret med kr. 77.500<br />

primært som følge af en stigning i de<br />

årlige driftsudgifter ved den nye<br />

hjemmeside og Intranet.<br />

Kommunikationsudvalg<br />

Ingen stigning.<br />

Der tælles på knapper. Det kræver tålmodighed og<br />

overskud at lave et årsregnskab. På Kirsten Sietams<br />

foto er revisor Per Højberg ved at gennemgå de<br />

sidste detaljer med <strong>FDZ</strong>’s næstformand,<br />

Lisbeth D. Nielsen.<br />

Zoneterapeuten<br />

Her er budgetteret med en besparelse på<br />

kr. 86.000 i forhold til udgifterne i 2002<br />

som følge af, at samarbejdet med Mediegruppen<br />

er ophørt, og der er lavet nye<br />

aftaler med bonygaard.com og Damsgaard<br />

Tryk i Mariager.<br />

PR<br />

Her er budgetteret med en stigning på kr.<br />

27.000 i forhold til udgiftsniveauet i 2002<br />

primært på grund af arbejdet med et nyt<br />

design til brochurer m.m. samt en øget<br />

annoncering.<br />

Erhvervszoneterapi<br />

Inden for erhvervszoneterapien er der<br />

budgetteret med en stigning på kr. 25.000<br />

i forhold til udgifterne i 2002. Det skyldes<br />

først og fremmest, at dette område er i en<br />

enorm udvikling, som kræver en stor indsats.<br />

Foredragsgruppen<br />

Der er budgetteret med en mindre stigning<br />

i forhold til udgifterne i 2002 som<br />

følge af udarbejdelse af nyt materiale.<br />

Messer<br />

Der er budgetteret med en mindre stigning<br />

i forhold til udgiftsniveauet i 2002 på<br />

grund af et øget beløb til standleje.<br />

SDZ<br />

Det er første år, at bestyrelsen har sat et<br />

beløb af i budgettet til dette. Det sker som<br />

følge af en intensivering af aktivitetsniveauet<br />

inden for dette samarbejde.<br />

SundhedsRådet<br />

Budgettet for denne post er sat til kr.<br />

10.000 på grund af en kontingentforhøjelse.<br />

Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ<br />

Behandling<br />

Her er budgetteret med kr. 2.000 for<br />

2003 mod et budget i 2002 på kr. 5.000.<br />

Denne nedjustering sker i henhold til det<br />

faktiske udgiftsniveau i 2002.<br />

Uddannelsesforum<br />

Det er første gang, at bestyrelsen sætter<br />

penge af til uddannelsesforum i budgettet,<br />

og beløbet er sat til kr. 53.000 på<br />

grund af det store og meget vigtige arbejde,<br />

der foregår omkring uddannelse i<br />

øjeblikket.<br />

Elevråd<br />

Det er også første gang, at denne post<br />

optræder i budgettet, og det er som følge<br />

af bestyrelsens hensigt omkring oprettelse<br />

af et råd, der varetager elevernes interesser.<br />

Bestyrelsen indstiller<br />

Budgettet for 2003 til vedtagelse på <strong>FDZ</strong>’s<br />

ordinære generalforsamling lørdag den<br />

29. marts 2003.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 9


Af Lene Rohde<br />

Zoneterapeutforeningen Traditionel Kinesisk Zoneterapi:<br />

Samarbejdet i SDZ bygger på<br />

rummelighed og gensidig respekt<br />

I dette nummer slutter Zoneterapeutens<br />

præsentationsrunde af landets seks zoneterapeutforeninger.<br />

Denne om TKZ, foreningen<br />

for Traditionel Kinesisk Zoneterapi,<br />

som foreningens formand, Lene<br />

Rohde, skriver om.<br />

Selv om der allerede eksisterede nogle få<br />

foreninger for zoneterapeuter tilbage midt<br />

i 1980’erne startede Solvejg Lauborg på<br />

det tidspunkt et netværk for zoneterapeuter<br />

uddannet på Helseskolen i Søborg og<br />

tilsluttede skoler, der underviste efter<br />

samme principper. Navnet blev <strong>Zoneterapeuter</strong>nes<br />

Netværk-ZoNe, hvor både<br />

navn og logo blev registrerede varemærker<br />

i Patent- og Varemærkestyrelsen.<br />

Årsagen var, at Helseskolen i Søborg var<br />

den første skole, hvor der blev undervist<br />

efter de kinesiske diagnostiseringsmetoder,<br />

hvori indgår både 5-elementteorien,<br />

organursteorien, meridianlære og læren<br />

om muskel- og organrelaterede symptomer.<br />

Zonernes placering under fødderne<br />

var vi alle stort set enige om. Men der var<br />

tale om en anden tilgang til behandlingen,<br />

som vi havde brug for at støtte hinanden<br />

i og udveksle erfaringer om.<br />

Vi glæder os over, at dette »koncept« i<br />

dag i vid udstrækning har vundet anerkendelse<br />

på de fleste andre zoneterapiskoler,<br />

således at disse væsentlige elementer<br />

nu også indgår i undervisningen dér.<br />

<strong>Zoneterapeuter</strong>nes Netværk-ZoNe<br />

Netværket-ZoNe - var et løst sammensat<br />

netværk uden nogen formel ledelse. Der<br />

blev afholdt både møder med erfaringsudveksling,<br />

arrangementer og foredrag<br />

for medlemmerne, ligesom et af de vigtige<br />

aktiver var den centrale henvisningste-<br />

lefon, der på skift blev passet af »medlemmerne«.<br />

Vi gjorde de erfaringer, at<br />

enigheden om at være selvstyrende også<br />

udvandede ansvaret for initiativer og markedsføring.<br />

Og dermed var det vanskeligt<br />

at få medlemstilgang til netværket. Hertil<br />

kom, at vi, for at kunne indtræde i det<br />

»finere selskab« – SundhedsRådet m.fl. -<br />

skulle være en forening med dokumenterede<br />

referencer, også kaldet vedtægter.<br />

Derfor traf vi beslutningen om at bruge<br />

netværket som en platform for at skabe<br />

en egentlig forening.<br />

TKZ‚ Foreningen<br />

TKZ‚ Foreningen holdt stiftende generalforsamling<br />

den 24.10.2001, hvori der deltog<br />

ca. 25 fra netværket. Lige siden er det<br />

gået stærkt – synes vi selv. I dag er vi<br />

knapt 90 medlemmer og vi har siden<br />

begyndelsen<br />

- opnået fuldgyldigt medlemskab af<br />

SundhedsRådet<br />

- fået godkendt vore etiske regler i<br />

SundhedsRådet<br />

- gennem medlemskab af SundhedsRådet<br />

sikret medlemmernes ret til lovligt at<br />

afspille musik i klinikker m.v.<br />

- opnået en aftale med bladet »Mit<br />

Helbred«, der indgår i medlemskabet,<br />

som foreningens kommunikationsmiddel<br />

til medlemmerne<br />

- oprettet egen hjemmeside, der blandt<br />

andet indeholder vores fagbeskrivelse og<br />

en oversigt over de TKZ-zoneterapeuter,<br />

der har ønsket at være med i foreningens<br />

anvisningsordning<br />

- deltaget i repræsentantskabsmøder og<br />

andre møder i SundhedsRådets regi<br />

- deltaget i arbejdet omkring en registreringsordning<br />

for zoneterapeuter, der<br />

opfylder uddannelseskriterierne (det gør<br />

TKZ-zoneterapeuter)<br />

- deltaget i møder med Samarbejdende<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Zoneterapeuter</strong> (SDZ), og<br />

- afholdt et medlemsmøde om »Graviditet,<br />

fødsel og spædbørn«.<br />

Samarbejdet i SDZ, Samarbejdende <strong>Danske</strong><br />

<strong>Zoneterapeuter</strong>, er et nyt og meget<br />

spændende kapitel, hvor hovedparten af<br />

TKZs bestyrelse har engageret sig. Her<br />

kommer arbejdet med en registreringsordning<br />

for zoneterapeuter og - som noget<br />

forholdsvis nyt - arbejdet med en godkendelse<br />

af zoneterapi af Sygeforsikringen<br />

»danmark«, så der kan opnås tilskud til<br />

zoneterapibehandlinger, også ind. Når vi<br />

tillige er enige om, at samarbejdet i SDZ<br />

bygger på rummelighed og gensidig<br />

respekt, synes vi, at TKZ‚ Foreningen har<br />

vist sin berettigelse og både har kunnet<br />

rumme og håndhæve zoneterapeuternes<br />

forskelligheder og ligheder.<br />

F A K T A :<br />

I Danmark er der seks foreninger for<br />

zoneterapeuter. De seks foreninger<br />

mødes i SDZ, Samarbejdende<br />

<strong>Danske</strong> Zoneterapeutforeninger.<br />

Her i Zoneterapeuten lader vi foreningerne<br />

præsentere sig selv.<br />

Foruden <strong>FDZ</strong> er det:<br />

SFZ, Skandinavisk Forening for<br />

<strong>Zoneterapeuter</strong><br />

OZ, Organiserede <strong>Zoneterapeuter</strong><br />

Zoneterapeutforeningen for<br />

Sygeplejersker<br />

Zoneterapeutforeningen Body-<br />

Mind<br />

TKZ, Traditionel Kinesisk Zoneterapi<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 0


Muskel-/ledsygdomme. Sportsskader<br />

Jeppe Sindal Organisk/Manuel Terapi.<br />

Århus, Odense, København.<br />

jeppe@kropkultur.dk tlf. 38 88 04 75.<br />

KRANIOSAKRAL-ZONETERAPI TRIN l<br />

To-dages seminar med Martine Faure-<br />

Alderson.<br />

K U R S U S T I L B U D<br />

kursuszonen<br />

Få en god uddannelse<br />

BLIV KROPSMASSØR ELLER ZONETERAPEUT<br />

BESTIL UDFØRLIGT PROGRAM !<br />

KURSER I:<br />

ØREAKUPUNKTUR,<br />

6 TIRSDAGE 17.00 - 22.00<br />

MED START 25.03.03<br />

THAIMASSAGE<br />

6 TORSDAGE 17.00 - 22.00<br />

MED START 13.03.03<br />

PRØV EN BEHANDLING<br />

HOS EN AF VORE ELEVER<br />

1,5 TIME, KR. 50,-<br />

RING OG BESTIL TID!<br />

NaturmedicinskKursuscenter<br />

Lær at udføre de kraftfulde teknikker fra<br />

kraniosakral-terapien ved hjælp af zoner<br />

på fødderne.<br />

København 1. + 2. april 2003 kl. 9.00-<br />

17.00.<br />

Vejle 3. + 4. april 2003 kl. 9.00-17.00.<br />

Pris: kr. 2.970,- inkl. frokost og kompendium.<br />

Mere information og tilmelding:<br />

www.touchpoint.dk.<br />

Tlf. 70 23 70 47 eller 33 11 18 42.<br />

Bodenhoffs Plads 8 • 1430 København K<br />

Tel. 3257 3259 • man. - fre. kl. 9 - 14<br />

www.naturmedicinsk.dk<br />

Sælges<br />

Om kursuszonen<br />

Udbyder du kurser i zoneterapi<br />

og andre alternative behandlingsformer,<br />

er du velkommen<br />

til at annoncere i Kursuszonen.<br />

Prisen for optagelse i zonen er<br />

kr. 50,- ekskl. moms pr. linie.<br />

Deadline er den 1. i måneden.<br />

<strong>FDZ</strong>’s<br />

salgsafdeling<br />

Helle Johannesen<br />

Fokus på zoneterapi i Danmark<br />

kr. 125,-.<br />

Et godt tilbud til færdiguddannede:<br />

Erhvervszoneterapi,<br />

ny revideret udgave<br />

Informationsmappe<br />

kr. 50,-<br />

Bestil materialet på<br />

tlf. 70 27 88 50 eller salg@fdz.dk<br />

1 stk. ELEC magnettotron bordcomputer, 1 magnetapplikator<br />

m. vægarm, 1 separat magnetspole m.<br />

vægarm<br />

sælges samlet for kr. 20.000.-.<br />

Henvendelse:<br />

tlf. 46 41 40 07<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 1


Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen<br />

Hjernenerver på tæerne<br />

- en del af kraniosakral-zoneterapien<br />

Kraniosakral-terapi og zoneterapi passer<br />

godt ind i hinanden. Det har fransk/<br />

engelske Martine Faure-Alderson arbejdet<br />

med i 35 år. Hun har udviklet nye<br />

metoder og zoner, som gør det muligt at<br />

bruge principperne fra kraniosakral-terapi<br />

i zoneterapeutisk behandling. Integreret i<br />

denne nye tilføjelse til zoneterapien er<br />

behandling af zoner for forskellige områder<br />

i hjernen, for eksempel det limbiske<br />

system, thalamus, hypothalamus, hjernestammen<br />

osv.<br />

En meget spændende del af kraniosakralzoneterapien<br />

er Martine Faure-Alderson’s<br />

kortlægning af zoner for de 12 hjernenerver.<br />

Som optakt til Martine Faure-<br />

Aldersons seminarer i Danmark d. 1.-4.<br />

april har vi i denne artikel udvalgt fire vigtige<br />

hjernenerver og kigger nærmere på<br />

deres funktion, og hvordan man kan<br />

bruge zonerne i praksis.<br />

Tab af lugtesansen<br />

En del mennesker oplever at miste lugtesansen<br />

i en periode, nogle endda for<br />

resten af livet. For madglade er det et<br />

stort handicap, idet lugtesansen er en stor<br />

del af smagsoplevelsen. Der kan være<br />

flere grunde til, at lugtesansen påvirkes.<br />

Medicin, især penicillin kan være en årsag,<br />

infektion kan være en anden – men også<br />

kranielle problemer kan have indvirkning<br />

på lugtesansen, fordi lugtenerven påvirkes<br />

af de kranielle forhold. Uanset årsagen til<br />

tabt eller nedsat lugtesans er det vigtigt at<br />

inkludere lugtenerven i behandlingen.<br />

Lugtenerven – N. olfactorius<br />

– I. hjernenerve<br />

Anatomi: Egentlig er n. olfactorius ikke en<br />

»rigtig« nerve - men en fremskudt del af<br />

hjernen, som ender i lugteepithelsceller i<br />

næsen. Udviklingsmæssigt hænger lugtenerven<br />

nøje sammen med de »primitive«<br />

dele af hjernen, bla. det limbiske system.<br />

Det er grunden til, at selv svage lugteindtryk<br />

påvirker følelseslejet og kan fremkalde<br />

gamle erindringer. Lugteimpulser er de<br />

eneste sanseindtryk, der kan blive bevidste<br />

uden at være passeret gennem og blevet<br />

modereret af thalamus.<br />

Zonen: Martine Faure-Aldersons zone for<br />

n. olfactorius findes på undersiden (plantart)<br />

af 2. tås yderstykke.<br />

Behandling af tænderskæren (zoneterapi<br />

eller bideskinne)<br />

At kunne behandle trigeminusnerven er<br />

måske lige så effektivt som brugen af en<br />

bideskinne – og en hel del mere charmerende!<br />

Trigeminusnerven er et effektivt punkt<br />

ved behandling af kæbespændinger, som<br />

efterhånden er ved at være en folkesygdom.<br />

Vedvarende kæbespændinger kan<br />

ydermere være en af årsagerne til trigeni-<br />

musneuralgi, som behandles mere effektivt<br />

ved at inddrage zonen for trigeminusnerven.<br />

Trigeminusnerven – N. trigeminus –<br />

V. hjernenerve<br />

Anatomi: Trigeminusnerven er den tykkeste<br />

af hjernenerverne. I ganglion trigeminale,<br />

som ligger lidt over og foran kæbeledet,<br />

deler nerven sig i tre grene, som<br />

løber til hhv. pande/næse, overkæbe/kind<br />

og underkæbe. N. trigeminus er ansigtets<br />

sensoriske nerve og fører informationer<br />

om tryk, berøring, smerte og temperatur<br />

fra praktisk taget hele ansigtet. Herudover<br />

indeholder nerven motoriske fibre, der<br />

blandt andet innerverer tyggemuskulaturen.<br />

Zonen: Zonen for n. trigeminus findes på<br />

midterstykket af 3. tå’s underside.<br />

Tilstoppede spytkirtler<br />

Tilstoppede spytkirtlerne, som oftest skyldes<br />

en form for sten- eller bindevævsdannelse,<br />

er effektivt at behandle med massage<br />

af området for spytkirtlerne foran<br />

kæbeleddet og under underkæben. At behandle<br />

zonen for facialisnerven, der innerverer<br />

spytkirtlerne, gør behandlingen<br />

mere effektiv. Problemer i tårekirtlerne og<br />

med tungens smagsløg behandles også<br />

via ansigtsnerven.<br />

Ansigtslammelse<br />

Ved ensidig lammelse af nerven, som kan<br />

opstå efter en hjerneblødning eller infektion<br />

(blandt andet Borreliose overført fra<br />

en skovflåt), ses et karakteristisk billede<br />

med halvsidig lammelse af ansigtet.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 2


Mundvigen er slap, øjet kan ikke lukkes,<br />

og patienten kan hverken smile eller rynke<br />

panden. Ansigtet bliver skævt på grund af<br />

trækket fra musklerne på den raske side.<br />

Ansigtsnerven – N. facialis –<br />

VII. hjernenerve<br />

Anatomi: N. facialis er ansigtets motoriske<br />

nerve, idet den innerverer alle ansigtets<br />

mimiske muskler. Desuden forsynes tåreog<br />

spytkirtler og smagsløgene på tungens<br />

forreste 2/3.<br />

Zonen: Undersiden af 4. tå’s yderstykke.<br />

Den universelle nerve<br />

Nervus vagus er den »universelle« hjernenerve,<br />

som bør indgå i enhver zoneterapeutisk<br />

behandling.<br />

Ved at behandle nervus vagus får man<br />

nemlig fat i de fleste af de indre organer.<br />

N. vagus kan behandles flere steder på<br />

foden. I kraniosakral-zoneterapi lærer vi at<br />

behandle nerven ved dens udspring i hjernen.<br />

Der er også forbindelse mellem n. vagus<br />

og øret via en interessant refleksbue, som<br />

kobler det ydre øre sammen med struben,<br />

så stimulation af øregangen kan fremkalde<br />

hoste. Det ses især ved småbørn, når<br />

de undersøges hos ørelægen. Læsioner af<br />

n. vagus kan påvirke stemmen, så den bliver<br />

hæs.<br />

N. vagus – X. hjernenerve<br />

Anatomi: Vagusnerven kaldes også den<br />

vidtomstrejfende og er den eneste hjerne-<br />

nerve, der har et langt forløb uden for<br />

hovedet. Nerven løber ned over halsen,<br />

gennem thorax for at ende langt nede i<br />

abdomen. Den afgiver parasympatisk<br />

innervation til hjerte, luftveje, lunger, spiserør,<br />

mavesæk, tyndtarm, blindtarm,<br />

opadstigende- og noget af tværgående<br />

tyktarm, pankreas, lever, milt, nyrer og<br />

binyrer. Desuden fører n. vagus motoriske<br />

tråde til muskler i svælg/strube og sansefibre<br />

fra ydre øregang.<br />

Zonen: Martine Faure-Alderson behandler<br />

udspringet af n. vagus på undersiden af<br />

lilletåen svarende til yderstykket.<br />

F A K T A<br />

Martine Faure-Alderson er en af de<br />

mest respekterede og veluddannede<br />

alternative behandlere i Europa. Hun er<br />

oprindelig fransk, men har været bosat<br />

i England i mange år og regnes som en<br />

af pioneerne inden for zoneterapi.<br />

Martine Faure-Alderson er uddannet<br />

på The Naturopathic and Osteopathic<br />

College i London i 1968, og har endvidere<br />

studeret fytoterapi, akupunktur<br />

og homøopati i England og Argentina.<br />

I 1980 grundlagde hun den franske<br />

zoneterapiforening ARTFFA i Paris, som<br />

hun stadig er aktiv formand for.<br />

Martine Faure-Alderson er en af de<br />

mest erfarne undervisere i professionen.<br />

Hun har i over 35 år holdt foredrag<br />

og undervist i hele verden, og nu<br />

underviser hun for første gang i Danmark.<br />

Kurser i Danmark 1.-2. og 3.-4. april<br />

2003:<br />

www.touchpoint.dk, tlf. 33 11 18 42<br />

Se også sidste nummer af Zoneterapeuten.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 3


LOKALFORENINGERNES<br />

FÆLLESUDVALG<br />

Kære kollega<br />

Du har allerede modtaget invitation til årets<br />

generalforsamling i Skælskør i dagene 28.<br />

og 29. marts. Vi håber meget på et kæmpefremmøde,<br />

og husk, at du ved din deltagelse<br />

er med til at bestemme, hvordan du<br />

gerne ser, din forening <strong>FDZ</strong> skal blomstre i<br />

fremtiden. På gensyn.<br />

Inge Borup, koordinator.<br />

<strong>FDZ</strong><br />

SJÆLLANDSFORENINGEN<br />

Sjællandsforeningen afholder foredrag den<br />

første torsdag i hver måned kl. 19-22 i<br />

Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4 (Toftegårds<br />

Plads) 2500 Valby. Der serveres kaffe/the<br />

i pausen. Der vil altid mindst være ét<br />

bestyrelsesmedlem til stede ved vore foredrag.<br />

Foredragene koster for medlemmer af<br />

Sjællandsforeningen 20,- kr., ikke medlemmer<br />

70,- kr. Medlemskab af Sjællandsforeningen<br />

koster 200,- kr. årligt.<br />

Messekasse<br />

Messekassen, der nu også indeholder en<br />

briks, befinder sig hos zoneterapeut Elizabeth<br />

Djørup, Henrik Thomsens Vej 22,<br />

3460 Birkerød. Tlf. 20 72 36 39 (bedst<br />

aften). E-mail: elizabeth@djoerup.dk.<br />

L O K A L N Y T<br />

landet rundt<br />

PISKESMÆLD<br />

Denne aften vil reflexzoneterapeut Søren<br />

Malling delagtiggøre os i, hvordan han<br />

behandler piskesmæld, og han har opnået<br />

så gode resultater, at stort set alle forsikringsselskaber<br />

i Danmark sender patienter til<br />

hans klinik. Han vil både i teori og praksis<br />

vise, hvordan behandlingen virker. Der vil<br />

også blive talt om, hvordan man kan behandle<br />

smerter fra f. eks. ryggen og armene<br />

samt nogle sportsskader.<br />

Dato: Torsdag den 6. marts.<br />

LARS MYGIND OM FOBIER, ANGST,<br />

TRAUMER OG MEGET MERE<br />

Lars Mygind holder foredrag om, hvorledes<br />

fobier, angst, traumer, vægtproblemer, afvænning,<br />

afhængighed, stress, manier og<br />

tvangstanker behandles, efter Tanke Felt<br />

Terapi metoden. TFT behandler de fleste<br />

psykologiske og fysiologiske problemer.<br />

Selv i tilfælde med kroniske tilstande har<br />

TFT vist gode resultater. Forandring mærkes<br />

ofte i løbet af minutter. De fleste lidelser er<br />

mere end halveret efter fem behandlinger<br />

og er helt uden bivirkninger. TFT hjælper<br />

mere end 70 procent - og kan læres af alle!<br />

Lars Mygind vil både i teori og praksis vise,<br />

hvordan behandlingen virker.<br />

Dato: Torsdag den 3. april.<br />

FERTILITET ELLER MANGEL DERPÅ<br />

MED LOTTE FUNDAL<br />

Lotte Fundal har meget store erfaringer på<br />

dette område og er meget efterspurgt. Hun<br />

har hjulpet mange par, så hun kan måske<br />

lige det, der kan hjælpe dig!<br />

Dato: Torsdag den 8. maj.<br />

<strong>FDZ</strong><br />

VESTSJÆLLAND<br />

Snak med giraffer i Sorø<br />

Det handler om »girafsprog«, når Claus<br />

Bülow holder foredrag i Medborger-huset i<br />

Sorø. Denne aften bliver noget helt særligt<br />

hvad angår kommunikation, idet Claus<br />

Bülow, der har arbejdet med dette sprog fra<br />

hjertet gennem en årrække, vil komme og<br />

fortælle om denne specielle empatiske kontaktform,<br />

der gør det muligt at løse konflikter<br />

på en harmonisk måde og som ydermere<br />

fører til holdbare løsninger, hvor alle parter<br />

frivilligt og med glæde bliver mødt i deres<br />

behov.<br />

Dato: 23. april kl. 19-22.<br />

<strong>FDZ</strong><br />

ÅRHUS AMT<br />

www.fdzlok.subnet.dk<br />

Messer<br />

Marianne Vangsgaard, Klokkervej 28,<br />

8210 Århus V., tlf. 86 15 82 20<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 4


Lokalforeningen deltager i messen »Sund<br />

Livsstil« i Scandinavian Congress Center i<br />

Århus den 28.-30. marts.<br />

Det er utrolig spændende og lærerigt at<br />

give prøvebehandlinger, så er du interesseret<br />

i at deltage, bedes du henvende dig til<br />

Marianne.<br />

Netværksgrupper<br />

Netværksgruppen Silkeborg: Henvendelse<br />

til Susanne Steen Høgfeldt, tlf. 86 82 92 44.<br />

Århus Nord/Risskov: Dorthe Klinge. Tlf. 20<br />

74 46 65.<br />

Århus Vest: Kirsten Krejbjerg.<br />

Tlf. 86 91 13 45.<br />

Mødedato torsdag den 10. april kl. 19.30<br />

hos Aase Rasmussen, Niels Ebbesensgade<br />

12 A , 2., 8900 Randers, tlf. 86 41 64 65.<br />

Den 20. februar hos Pia Lykke Jensen,<br />

Sejrøgade 12, tlf. 83 19 23 06.<br />

Århus Syd: Lisbet Dybbroe, tlf. 24 48 85 52.<br />

YOGA<br />

Tag træningstøjet på og mød op til en aften<br />

med dynamisk yogatræning. Aftenen vil<br />

byde på stræk- og styrketræning, du kan<br />

bruge som »udstrækning« efter din dag i<br />

klinikken. Hovedvægten vil blive lagt på<br />

øvelser for håndled, skuldre og øvre ryg.<br />

Sted: Logosskolen.<br />

Tid: 23. april kl.1900.<br />

Tilmelding til Kirsten Løvgreen, tlf. 86 21 46<br />

56, senest den 22/4 kl. 12.<br />

Elever og zoneterapeuter er velkomne.<br />

Folderne<br />

Folderne »Ingen fødder er for små« som<br />

henvender sig til forældre og omhandler,<br />

hvad zoneterapi kan hjælpe børn med, og<br />

»Zoneterapi - Fødsel - Graviditet - Barnløshed«,<br />

kan bestilles hos Kirsten Krejbjerg, tlf.<br />

86 91 13 45, eller på<br />

e-mail kirstenkrejbjerg@hotmail.com.<br />

Pris kr. 3,25 pr. stk. plus porto ved køb af<br />

mindst 20 foldere.<br />

L O K A L N Y T<br />

<strong>FDZ</strong><br />

NORDJYLLAND<br />

Messekasse<br />

En briks med messekasse befinder sig hos<br />

Anne-Mette Thrige Nielsen - desuden en<br />

briks med messekasse (den »gamle«) hos<br />

Inger Salling. Ring og forhør dig om lån af<br />

disse. Depositum kr. 300,-.<br />

ERFA/NETVÆRKSGRUPPEN<br />

Hjørring, Sindal, Vrå og Brønderslev mødes<br />

første gang den 5. marts kl. 19.15 hos<br />

Anne-Mette Thrige Nielsen, Kirkevej 253,<br />

Tolne, 9870 Sindal, tlf. 98 93 02 14. Emnet<br />

denne aften er blandt andet: Vi prøver at<br />

lave aftale med en håndaflæser. Mød endelig<br />

op til en hyggelig aften og giv besked til<br />

Anne-Mette to dage før.<br />

Gruppens andet møde er den 21. maj kl.<br />

19.15 hos Jonna Winther Fals, Øster<br />

Thirupvej 5, Bæklund, 9800 Hjørring, tlf. 98<br />

91 10 08.<br />

Emnet denne aften: Hvordan har vi tænkt os<br />

at fejre <strong>FDZ</strong>’s 20-års jubilæum. Giv Jonna<br />

besked to dage før, om du kommer.<br />

NETVÆRKSGRUPPER<br />

Er du interesseret i at være med i en netværksgruppe/Erfa-gruppe<br />

- kontakt da Kirsten<br />

Carlsen, tlf. 98 18 57 43.<br />

Der er også plads til dig - »nye« såvel som<br />

»gamle« terapeuter har noget at give hinanden.<br />

<strong>FDZ</strong><br />

VEJLE AMT<br />

Mød Pia Birk i Vejle<br />

Pia Birk, kostvejleder på Hover Sundhedsskole,<br />

vil fortælle om, hvordan vi giver vore<br />

børn bedre kort på hånden til indlæring,<br />

energi, helbred, kocentrationsevne m.m.<br />

Kom og hør, hvordan vi med få ændringer<br />

kan hjælpe vore børn til at få det bedre. Råd,<br />

vi som forældre også gerne må følge.<br />

Dato: Tirsdag den 1. april kl. 19<br />

Sted: ASV, Solsikkevej 6, 7100 Vejle<br />

Frede Bräuner om kost for børn og unge<br />

Det er lagt op til en spændende aften, når<br />

lærer, forfatter og foredragsholder Frede<br />

Braüner gæster Klostergården i Kolding. Han<br />

vil fortælle om, hvordan vi kan tolke signaler<br />

og symptomer på forkert ernæring. Der<br />

gives konkrete bud på, hvad der kan gøres<br />

og hvilke resultater, der kan opnås.<br />

Foredraget henvender sig til forældre og<br />

børn samt til alle, der i det daglige arbejder<br />

med børn og unge.<br />

Entre for alle foredragene er for lokalforeningens<br />

medlemmer kr. 30,- og for gæster kr.<br />

60,-.<br />

Netværkskordinatorer<br />

Fredericia:<br />

Grete Ipsen, Vejrmosegårds Allé 60,<br />

7000 Fredericia, tlf. 75 94 56 26.<br />

Kolding:<br />

Grethe Damkjær, Klintevej 17,<br />

6000 Kolding, tlf. 75 54 20 38.<br />

Vejle:<br />

Hanne Damm Corell, Sdr. Fælledvej 25,<br />

7160 Tørring, tlf. 76 90 20 40.<br />

Har du lyst til at være med i et netværk, kan<br />

du ringe til en af ovennævnte netværkskoordinatorer.<br />

Materialer, som medlemmerne kan låne/leje<br />

af lokalforeningen:<br />

Messekasse og film<br />

Messekasse mod depositum på kr. 300,- til<br />

messer/ arrangementer,<br />

Videofilmen »Fødderne lyver ikke«,<br />

planche og bog af Iris S. Christensen.<br />

SØNDERJYLLANDS<br />

AMT<br />

www.fdz-sdj.hjem.wanadoo.dk<br />

Clairvoyance med Ida Christensen<br />

På Fladhøjskolen, Skovbrynet 2, 6230 Rødekro,<br />

afholdes en spændende aften om Clairvoyance<br />

med Ida Christensen, som kalder<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 5


sig selv »Heksen fra Terkelsbøl« og har<br />

mange års erfaring med at spå i fortid og<br />

nutid.<br />

Entré 50,- kr. Tilmelding senest den 27. marts<br />

til Inggrid Johnsen, tlf. 74 75 19 88, eller<br />

Kurt Jürgensen, tlf. 74 74 31 75.<br />

DET JÆVNE FLOW<br />

Personlig udvikling/selvterapi v. NLP-terapeut<br />

Jette Jøker, Sejs.<br />

Dato: Lørdag den 26. april.<br />

Tid og sted vil blive oplyst senere i Zoneterapeuten,<br />

da vi vil afholde workshoppen<br />

udendørs.<br />

Vi skal lære:<br />

- hvordan vi tiltrækker flere kunder<br />

eller bremser kundetilgangen<br />

- at modvirke udbrændthed<br />

- ressourceankring<br />

- dig-mig-neutral<br />

- faser i personlig udvikling<br />

- stress release.<br />

Workshoppen vil især henvende sig til zoneterapeuter<br />

/ behandlere.<br />

L O K A L N Y T<br />

<strong>FDZ</strong>’ere på sund messe i Århus<br />

Der bliver rig mulighed for få gode ideer til et bedre og sundere liv, når Århus Congress Center 28.-30. marts slår dørene op til messen<br />

Sund Livsstil. 80 udstillere vil komme med deres bud på, hvordan man får en lidt bedre hverdag - blandt dem er lokalforeningen<br />

for Århus Amt, der på de tre messedage vil tilbyde de forbipasserende zoneterapi. Ønsker man at være på holdet af behandlere, kan<br />

man kontakte Marianne Vangsgaard på tlf. 86 15 82 20.<br />

Pris: Medlemmer kr. 600,-. Ikke-medlemmer<br />

kr. 700,- Tilmelding til Yvonne D. Kolster,<br />

tlf. 97 18 34 16.<br />

Tilmelding skal ske senest den 20. april.<br />

HUSK, at I også gerne tager en eller flere<br />

interesserede med til vores arrangementer.<br />

MIDT-VEST<br />

NETVÆRKSGRUPPER<br />

Herning-Ikast-Brande:<br />

Yvonne Daugård Kolster, tlf. 97 18 34 16,<br />

e-mail: daufuss@mail.tele.dk.<br />

Struer-Lemvig-Thyborøn:<br />

Bente Frederiksen, tlf. 97 44 15 01,<br />

e-mail: BF@BF-zoneterapi.dk.<br />

Holstebro:<br />

Messekassen:<br />

Anne-Marie Blæsbjerg, tlf. 97 41 25 47,<br />

e-mail: preben@teknik.dk.<br />

Skive:<br />

Marianna Vinter Rasmussen,<br />

tlf. 97 52 42 26,<br />

e-mail: Marianna.Henrik@Privat.dk.<br />

FYN<br />

LÆGE ULRIK DIGE OM KRÆFT<br />

Dato: Torsdag den 24. april kl. 19.00.<br />

Sted: Kragsbjergskolen, Rødegårdsvej 164,<br />

Odense M.<br />

Pris: Medlemmer gratis - ikke-medlemmer<br />

kr. 50,-. Kaffe/te og brød kr. 20,-.<br />

Tilmelding: Senest den 21. april til Lisbeth<br />

Mørkenborg, tlf. 65 39 10 19.<br />

Kræft - kan jeg gøre noget selv?<br />

Patienterne i Ulrik Diges bog Kræftmirakler<br />

- i lægens og patientens perspektiv tør godt<br />

svare ja på det spørgsmål, for de mener, at<br />

deres egne indsatser har haft afgørende<br />

betydning. På den måde udfordrer de fak-<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 6


tisk grundlaget for den etablerede behandlingsfilosofi.<br />

Efter indlæg af Ulrik Dige bliver der mulighed<br />

for debat/diskussion, også af zoneterapiens<br />

rolle hos kræftpatienter.<br />

FORKÆLELSESDAG MED INTUITIV<br />

MALING, DANS OG BEVÆGELSE<br />

Dato: Fredag den 23. maj kl. 10-16.<br />

Sted: Zoneterapeutskolen på Fyn, Odensevej<br />

17, Langeskov.<br />

Pris: Kr. 100,- for mad og materialer. Kun<br />

for medlemmer.<br />

Tilmelding: Senest den 20. maj til Vivi Taulborg,<br />

tlf. 62 24 20 91.<br />

Mette Conradsen og Pia Ingemann giver<br />

dig hermed mulighed for at slippe glæden<br />

løs gennem både maleri og dans. Der bliver<br />

lagt op til en dynamisk dag, hvor de vil<br />

hjælpe dig med at slippe kreativiteten løs.<br />

Dagen vil være en lille smagsprøve på det<br />

weekendkursus, de ellers tilbyder. Du kom-<br />

L O K A L N Y T<br />

Hør om NLP og zoneterapi i Roskilde<br />

NLP (Neuro Linguistisk Programmering) er et godt værktøj til at finde den indre ro i det daglige arbejde - også som zoneterapeut.<br />

Det mener Anne Marie Christensen, der udover at være sygeplejerske og zoneterapeut er leder af NLP-Huset i Roskilde. Mød hende<br />

den 3. marts i NLP-Huset, hvor lokalforeningen for Roskilde Amt inviterer til møde. Foto: Bo Nygaard Larsen.<br />

mer til arbejde med dig selv og dit kreative<br />

udtryk. Der vil også i det omfang, tiden tillader,<br />

være mulighed for clairvoyance<br />

og/eller healing.<br />

ROSKILDE AMT<br />

NLP-TERAPI<br />

Foredrag ved NLP Terapeut, sygeplejerske<br />

og zoneterapeut Anne Marie Christensen.<br />

Anne Marie er leder af NLP Huset i Roskilde<br />

og vil fortælle om brugbarheden af NLP<br />

som behandler og hvordan den kan støtte<br />

vores faglighed i det daglige arbejde.<br />

Tid: Mandag den 3. marts kl. 19.00.<br />

Sted: NLP-skolen, Støden 3, 3., 4000<br />

Roskilde.<br />

Pris: Medlemmer kr. 20,-, gæster kr. 50,-.<br />

KOMMENDE ARRANGEMENTER<br />

Sæt kryds i kalenderen<br />

Mandag den 7. april.<br />

Mandag den 19. maj.<br />

Nærmere oplysning om de kommende<br />

arrangementer vil følge her i Zoneterapeuten.<br />

Glem ikke<br />

kameraet<br />

Husk at tage billeder, når der er<br />

møde i lokalforeningen. Husk også<br />

at bede jeres foredragsholdere om<br />

at sende fotos til jer - eller direkte<br />

til redaktionen. Vi bringer gerne<br />

billeder fra hele landet.<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 7


P R O D U K T N Y T<br />

AF BENT RUTHMANN<br />

Døjer du med menstruationssmerter, er Melbrosia fra<br />

Mezina en mulighed for lindring. Melbrosia indeholder<br />

Propolis, Pollen, Pergapollen og Gelée royale og er lavet<br />

af naturlige råvarer. Det har vist sig, at de nævnte stoffer<br />

virker desinficerende, og de produkter, der stammer<br />

fra pollen, er næringsrige. Melbrosia hjælper på psykiske<br />

ubalancer, irritabilitet og humørsvingninger, menstruationssmerter,<br />

hedeture, hovedpine, svimmelhed, forkølelser<br />

og infektioner.<br />

Yderligere oplysninger hos Mezina, tlf. 75 18 16 11<br />

eller www.mezina.dk<br />

Godt mod menstruationssmerter<br />

Bestseller om fødevareallergi<br />

er nu ude på dansk<br />

Kostvejleder Pia Birk udgav den 13. januar en dansk oversættelse af professor Jonathan Brostoff<br />

og Linda Gamlins engelske bestseller The Total Guide to Food Allergy and Intolerance.<br />

Bogen, der i England har solgt 130.000 eksemplarer, giver læseren et grundigt indblik i,<br />

på hvor mange forskellige måder en allergi eller intolerance kan komme til udtryk,<br />

og hvad læseren selv kan gøre for at bedre sin situation.<br />

Bogen er på dansk kommet til at hedde Fødevareallergi og Intolerance,<br />

og Pia Birk har brugt flere danske eksperter i arbejdet med at rette bogen til,<br />

så den passer til det danske marked.<br />

Yderligere oplysninger hos<br />

Pia Birk på tlf. 7560 2164 eller e-mail: birk@kostterapeuten.dk<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 8


Den mystiske<br />

stol igen<br />

Der udbrød noget nær telefonstorm, da februarnummeret<br />

af Zoneteraepeuten kom<br />

på gaden. Mange læsere ville vide, hvor<br />

man kan købe den stol, der var på forsiden.<br />

I øjeblikket arbejder vi på at finde frem til<br />

stolen. Har nogle af læserne kendskab til<br />

den, hører redaktionen gerne fra jer.<br />

P R O D U K T N Y T<br />

De nødvendige dråber mod den<br />

trælse forkølelse<br />

Vi kender det allesammen. Først synes vi, at der er et eller andet, og kort tid efter<br />

er forkølelsen brudt ud i lys lue. Har du et svagt immunforsvar, er du mere<br />

modtagelig for forkølelse. Echinaforce® fra Bioforce er lavet på planten rød<br />

solhat, hvis aktive stoffer styrker immunforsvaret. Og har du et stærkt<br />

immunforsvar, bliver forkølelsen en svag fjende, som du hurtigt kommer af med.<br />

Echinaforce® er også god til at forebygge forkølelse. Tag Echinaforce® hver dag i<br />

vinterperioden, så forsvarer du dig bedst muligt mod den irriterende forkølelse.<br />

Echinaforce® kan du få både i dråber og tabletter.<br />

Yderligere oplysninger hos Bioforce, tlf. 87 70 87 50, eller www.bioforce.dk<br />

Læsø Sydesalt - når salt ikke bare er salt<br />

Salt er ikke bare salt. I hvert fald ikke, hvis man spørger folkene bag Læsø Saltsyderi. I flere hundrede år var saltet øens største<br />

industri. Men saltsydning kræver masser af brænde, og i 1652 havde de mange syderier brændt samtlige øens træer, og kongen<br />

måtte forbyde produktionen. Men i 1990’erne tog man fat på de gamle traditioner igen i et kommunalt beskæftigelsesprojekt - og<br />

det er i dag øens største turistattraktion. I februar i år blev syderiets leder, Poul Christensen, hædret med en hædersbevisning fra<br />

Det <strong>Danske</strong> Gastronomiske Akademi. Saltet stammer fra Kattegat og bliver hældt op i en stor<br />

pande, hvor det sydes ved 87 grader.<br />

60 gram salt koster kr. 25,-, mens et kilo koster kr. 120,-.<br />

Men så får man også et<br />

rendyrket økologisk produkt,<br />

man aldrig glemmer smagen af.<br />

Yderligere oplysninger på tlf. 98 49 13 55 eller www.sydesalt.dk<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 9


Adresseliste<br />

FORSKNINGSRÅDET (FR)<br />

Koordinator/kontaktperson<br />

Leila Eriksen<br />

Syvhøjvænge 268<br />

2625 Vallensbæk<br />

Tlf./fax 43 64 81 39<br />

E-mail: fr@fdz.dk<br />

Musearmsprojektet<br />

Anne Margrethe Dalskov<br />

Bystævnet 49<br />

5474 Veflinge<br />

Tlf./fax 64 80 11 23<br />

(ved faxopkald – ring op først)<br />

E-mail: amd@fdz.dk<br />

Triangelprojektet<br />

Lone Victoria Schumann<br />

Bentzonvej 9, kld.th.<br />

2000 Frederiksberg<br />

Tlf. klinik: 38 88 70 00<br />

Tlf. privat: 33 22 49 52<br />

Fax klinik: 38 88 19 70<br />

e-mail: lone.schumann@e-mail.dk<br />

ETISK-JURIDISK RÅD<br />

Formand<br />

Lone Mørch<br />

Bjarkesvej 12<br />

3600 Frederikssund<br />

Tlf. 47 31 33 35<br />

Fax 47 31 58 48<br />

E-mail: lone.m@mail.tele.dk<br />

Majlis Sietam<br />

Tlf. 32 50 29 10<br />

Jane Mikkelsen<br />

(se lokalforeningen midt/vest)<br />

ERHVERVSZONETERAPI (EZ)<br />

Koordinator<br />

Helle Munk<br />

Dybbølsgade 53, 1.tv.<br />

1721 København V<br />

Tlf. 20 74 49 47<br />

E-mail til ez@fdz.dk<br />

Jytte Vinther<br />

Tlf. 75 95 80 15<br />

Kjeld Østergaard<br />

Tlf. 97 45 21 07<br />

Lisbeth Engbo Jørgensen<br />

Tlf. 46 35 72 33<br />

KLAGENÆVN<br />

Inge-Lise Rothenborg<br />

(se bestyrelsen)<br />

Lone Marianne Severinsen<br />

(se bestyrelsen)<br />

KOMMUNIKATION<br />

Pressekoordinator<br />

Kirsten Sietam<br />

(se bestyrelsen)<br />

Web-master<br />

Peter Lund Frandsen<br />

(se Internationalt Udvalg)<br />

Redaktør<br />

Bo Nygaard Larsen<br />

(se side 3)<br />

PR-UDVALG<br />

Betina Axil<br />

Tlf. 21 76 03 73<br />

Laiff Pedersen<br />

Bakkedraget 17<br />

3630 Jægerspris<br />

Tlf. 47 50 05 86<br />

Fax 47 50 55 86<br />

E-mail: limpe@get2net.dk<br />

INTERNATIONALT UDVALG (IU)<br />

Kontaktperson<br />

Peter Lund Frandsen<br />

Roskildevej 16<br />

4330 Hvalsø<br />

Tlf. 46 46 12 68<br />

Fax 46 46 12 78<br />

E-mail: pf@fdz.dk<br />

Dorthe Krogsgaard<br />

Tlf. 33 11 18 42<br />

Fax 35 35 72 09<br />

E-mail: dorthe.krogsgaard@get2net.dk<br />

Pernille Rosenlund<br />

Tlf. 38 10 45 57<br />

E-mail: pernille@r-data.dk<br />

TRANSLATØRER:<br />

Kontakt Internationalt Udvalg<br />

SEKRETARIATET • Overgade 14, 1. t.v. • 5000 Odense C<br />

Telefon: 70 27 88 50 • Telefontid: alle dage kl. 9-12 • Fax 70 27 99 50<br />

E-mail: fdz@fdz.dk • Salgsafdelingen: salg@fdz.dk • Hjemmeside: www.fdz.dk<br />

Foreningssekretær: Lene Meyersahm – leme@fdz.dk<br />

Sekretær: Hanne T. Møller – E-mail: hm@fdz.dk<br />

Udvalg Lokalforeninger Bestyrelsen<br />

Lokalforeningernes<br />

koordinator:<br />

Inge Borup<br />

Tennisvej 14<br />

9230 Svenstrup<br />

Tlf. 98 38 23 23<br />

Fax 98 38 09 01<br />

E-mail: lfo@fdz.dk<br />

Sjællandsforeningen<br />

Anette Larsen<br />

Peder Lykkes Vej 27<br />

2300 København S<br />

Tlf. 32 55 46 28<br />

Vestsjælland<br />

Inge-Lise Rothenborg<br />

Østervej 6<br />

4180 Sorø<br />

Tlf. 57 83 29 64<br />

Fyns Amt<br />

Linda Højlund Nielsen,<br />

Birkemosevej 44<br />

5471 Søndersø<br />

Tlf. 64 89 33 15<br />

E-mail: linni@sol.dk<br />

Vejle Amt<br />

Henriette Grauslund<br />

Skovgade 21, 5.<br />

7100 Vejle<br />

Tlf. 76 43 58 69<br />

Midt/Vest<br />

Jane Mikkelsen<br />

Hedegårdvej 21<br />

7500 Holstebro<br />

Tlf: 97 46 82 36<br />

E-mail: midtjyl@fdz.dk<br />

Nordjylland<br />

Inge Borup<br />

(se lokalforeningernes koordinator)<br />

Sønderjylland<br />

Annamette Mamsen<br />

Højervej 57, Møgeltønder<br />

6270 Tønder<br />

Tlf: 29 27 81 78 / 74 73 81 16<br />

<strong>FDZ</strong> Århus Amt<br />

Kirsten Løvgreen<br />

Skodshøjen 8<br />

8240 Risskov<br />

Tlf. 86 21 46 56<br />

E-mail: fdz-aarhus-amt@ofir.dk<br />

<strong>FDZ</strong> Roskilde Amt<br />

Lisbeth Engbo Jørgensen<br />

Tårnvang 10<br />

4000 Roskilde<br />

Tlf. 46 35 72 33<br />

E-mail:lisbeteng@hotmail.com<br />

Fonde<br />

Zoneterapifonden<br />

Gl. Kongevej 37, 1. sal<br />

1610 København V<br />

Giro 5965705<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 5 0<br />

Formand<br />

Kirsten Sindal Sietam<br />

Kølkærvej 7<br />

2770 Kastrup<br />

Tlf. 32 50 50 92<br />

Telefontid: hverdage kl. 8-9<br />

Fax 32 50 51 88<br />

E-mail: ks@fdz.dk<br />

Næstformand<br />

Lisbeth Dyrgård Nielsen<br />

Nørregade 69, 1.<br />

5000 Odense C<br />

Tlf. 66 12 78 79<br />

Fax 66 12 75 72<br />

E-mail: ldn@fdz.dk<br />

Bent Ruthmann<br />

Sandvej 8, 4652 Hårlev<br />

Tlf. 56 28 67 11<br />

Fax 56 28 67 26<br />

E-mail: br@fdz.dk<br />

Inge-Lise Rothenborg<br />

Østervej 6<br />

4180 Sorø<br />

Tlf. 5783 2964<br />

Fax 54 44 14 45<br />

E-mail: ilr@fdz.dk<br />

Lone Marianne Severinsen<br />

Langebjergvej 139<br />

3050 Humlebæk<br />

Tlf. 4919 2337<br />

Fax 45 86 38 90<br />

E-mail: lms@fdz.dk


Adresseliste<br />

FORSKNINGSRÅDET (FR)<br />

Koordinator/kontaktperson<br />

Leila Eriksen<br />

Syvhøjvænge 268<br />

2625 Vallensbæk<br />

Tlf./fax 43 64 81 39<br />

E-mail: fr@fdz.dk<br />

Musearmsprojektet<br />

Anne Margrethe Dalskov<br />

Bystævnet 49<br />

5474 Veflinge<br />

Tlf./fax 64 80 11 23<br />

(ved faxopkald – ring op først)<br />

E-mail: amd@fdz.dk<br />

Triangelprojektet<br />

Lone Victoria Schumann<br />

Bentzonvej 9, kld.th.<br />

2000 Frederiksberg<br />

Tlf. klinik: 38 88 70 00<br />

Tlf. privat: 33 22 49 52<br />

Fax klinik: 38 88 19 70<br />

e-mail: lone.schumann@e-mail.dk<br />

ETISK-JURIDISK RÅD<br />

Formand<br />

Lone Mørch<br />

Bjarkesvej 12<br />

3600 Frederikssund<br />

Tlf. 47 31 33 35<br />

Fax 47 31 58 48<br />

E-mail: lone.m@mail.tele.dk<br />

Majlis Sietam<br />

Tlf. 32 50 29 10<br />

Jane Mikkelsen<br />

(se lokalforeningen midt/vest)<br />

ERHVERVSZONETERAPI (EZ)<br />

Koordinator<br />

Helle Munk<br />

Dybbølsgade 53, 1.tv.<br />

1721 København V<br />

Tlf. 20 74 49 47<br />

E-mail til ez@fdz.dk<br />

Jytte Vinther<br />

Tlf. 75 95 80 15<br />

Kjeld Østergaard<br />

Tlf. 97 45 21 07<br />

Lisbeth Engbo Jørgensen<br />

Tlf. 46 35 72 33<br />

KLAGENÆVN<br />

Inge-Lise Rothenborg<br />

(se bestyrelsen)<br />

Lone Marianne Severinsen<br />

(se bestyrelsen)<br />

KOMMUNIKATION<br />

Pressekoordinator<br />

Kirsten Sietam<br />

(se bestyrelsen)<br />

Web-master<br />

Peter Lund Frandsen<br />

(se Internationalt Udvalg)<br />

Redaktør<br />

Bo Nygaard Larsen<br />

(se side 3)<br />

PR-UDVALG<br />

Betina Axil<br />

Tlf. 21 76 03 73<br />

Laiff Pedersen<br />

Bakkedraget 17<br />

3630 Jægerspris<br />

Tlf. 47 50 05 86<br />

Fax 47 50 55 86<br />

E-mail: limpe@get2net.dk<br />

INTERNATIONALT UDVALG (IU)<br />

Kontaktperson<br />

Peter Lund Frandsen<br />

Roskildevej 16<br />

4330 Hvalsø<br />

Tlf. 46 46 12 68<br />

Fax 46 46 12 78<br />

E-mail: pf@fdz.dk<br />

Dorthe Krogsgaard<br />

Tlf. 33 11 18 42<br />

Fax 35 35 72 09<br />

E-mail: dorthe.krogsgaard@get2net.dk<br />

Pernille Rosenlund<br />

Tlf. 38 10 45 57<br />

E-mail: pernille@r-data.dk<br />

TRANSLATØRER:<br />

Kontakt Internationalt Udvalg<br />

SEKRETARIATET • Overgade 14, 1. t.v. • 5000 Odense C<br />

Telefon: 70 27 88 50 • Telefontid: alle dage kl. 9-12 • Fax 70 27 99 50<br />

E-mail: fdz@fdz.dk • Salgsafdelingen: salg@fdz.dk • Hjemmeside: www.fdz.dk<br />

Foreningssekretær: Lene Meyersahm – leme@fdz.dk<br />

Sekretær: Hanne T. Møller – E-mail: hm@fdz.dk<br />

Udvalg Lokalforeninger Bestyrelsen<br />

Lokalforeningernes<br />

koordinator:<br />

Inge Borup<br />

Tennisvej 14<br />

9230 Svenstrup<br />

Tlf. 98 38 23 23<br />

Fax 98 38 09 01<br />

E-mail: lfo@fdz.dk<br />

Sjællandsforeningen<br />

Anette Larsen<br />

Peder Lykkes Vej 27<br />

2300 København S<br />

Tlf. 32 55 46 28<br />

Vestsjælland<br />

Inge-Lise Rothenborg<br />

Østervej 6<br />

4180 Sorø<br />

Tlf. 57 83 29 64<br />

Fyns Amt<br />

Linda Højlund Nielsen,<br />

Birkemosevej 44<br />

5471 Søndersø<br />

Tlf. 64 89 33 15<br />

E-mail: linni@sol.dk<br />

Vejle Amt<br />

Henriette Grauslund<br />

Skovgade 21, 5.<br />

7100 Vejle<br />

Tlf. 76 43 58 69<br />

Midt/Vest<br />

Jane Mikkelsen<br />

Hedegårdvej 21<br />

7500 Holstebro<br />

Tlf: 97 46 82 36<br />

E-mail: midtjyl@fdz.dk<br />

Nordjylland<br />

Inge Borup<br />

(se lokalforeningernes koordinator)<br />

Sønderjylland<br />

Annamette Mamsen<br />

Højervej 57, Møgeltønder<br />

6270 Tønder<br />

Tlf: 29 27 81 78 / 74 73 81 16<br />

<strong>FDZ</strong> Århus Amt<br />

Kirsten Løvgreen<br />

Skodshøjen 8<br />

8240 Risskov<br />

Tlf. 86 21 46 56<br />

E-mail: fdz-aarhus-amt@ofir.dk<br />

<strong>FDZ</strong> Roskilde Amt<br />

Lisbeth Engbo Jørgensen<br />

Tårnvang 10<br />

4000 Roskilde<br />

Tlf. 46 35 72 33<br />

E-mail:lisbeteng@hotmail.com<br />

Fonde<br />

Zoneterapifonden<br />

Gl. Kongevej 37, 1. sal<br />

1610 København V<br />

Giro 5965705<br />

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 5 0<br />

Formand<br />

Kirsten Sindal Sietam<br />

Kølkærvej 7<br />

2770 Kastrup<br />

Tlf. 32 50 50 92<br />

Telefontid: hverdage kl. 8-9<br />

Fax 32 50 51 88<br />

E-mail: ks@fdz.dk<br />

Næstformand<br />

Lisbeth Dyrgård Nielsen<br />

Nørregade 69, 1.<br />

5000 Odense C<br />

Tlf. 66 12 78 79<br />

Fax 66 12 75 72<br />

E-mail: ldn@fdz.dk<br />

Bent Ruthmann<br />

Sandvej 8, 4652 Hårlev<br />

Tlf. 56 28 67 11<br />

Fax 56 28 67 26<br />

E-mail: br@fdz.dk<br />

Inge-Lise Rothenborg<br />

Østervej 6<br />

4180 Sorø<br />

Tlf. 5783 2964<br />

Fax 54 44 14 45<br />

E-mail: ilr@fdz.dk<br />

Lone Marianne Severinsen<br />

Langebjergvej 139<br />

3050 Humlebæk<br />

Tlf. 4919 2337<br />

Fax 45 86 38 90<br />

E-mail: lms@fdz.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!