generalforsamlingen - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

fdz.dk

generalforsamlingen - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

Z NE

T E R A P E U T E N

FOKUS PÅ AFSLAPNINGSMUSIK:

Musikken du ikke kan støvsuge til

Læs alt om foreningens arbejde og visioner:

ABSOLUT GENERALFORSAMLING

Nr. 3 • marts 2003 • 22. årgang

®


Ude af

balance?

Så er det

Femal®

Femal® er et rent naturprodukt

til dig, der ønsker en

naturlig balance i dit liv, om

du er 15 eller 5 5 år. For

med balance bliver det lettere

at gøre nogle af de ting,

som du ellers kun går og

drømmer om. Femal® indeholder

udvalgte pollenekstrak-ter

med ekstra stor

optagelighed og udnyttelse.

1 tablet indeholder: Pollen-pistilekstrakt (PI 8 2 –

GC FEM) 1 6 0 mg, vitamin E 5 mg = 5 0% ADT.

ADT=anbefalet daglig tilførsel. Anbefalet daglig

dosis for voksne:2 tabletter daglig i 2 måneder,

derefter 1-2 tabletter daglig. Bør kun efter aftale

med læge eller sundhedsplejerske anvendes af

gravide eller af børn under 1 år. Pakninger og priser

pr. 1 . feb. 2003: 60 stk. kr. 199,-. 120 stk.

kr. 359,-. Opbevares utilgængeligt for børn.

Birkholmvej 4 · Osted · 4000 Roskilde

Telefon 46 49 86 76 · www.dhc.dk

Arne

Rolighed

i ViFABs

bestyrelse

Indenrigs- og sundhedsminister

Lars Løkke

Rasmussen (V) har udpeget

en ny bestyrelse

for det statslige Vidensog

Forskningscenter for

Alternativ Behandling

(ViFAB). Ministeren har

personligt genudpeget

formanden, læge Hanne

Mollerup, samt direktør

for Kræftens Bekæmpelse

og tidligere sundhedsminister

Arne Rolighed.

»Arne Roligheds viden

om kræftområdet – også

set fra et patientperspektiv

– vil blive en stor

ressource for bestyrelsen,

fordi netop alternativ

kræftbehandling

rummer nogle af de

vanskeligste spørgsmål i

forhold til alternativ

behandling«, siger Lars

Løkke Rasmussen i forbindelse

med udnævnelsen.

Læge Hanne Mollerup

fortsætter som formand

for ViFAB.


K L U M M E

Der er mange gode grunde til at tage med på årets generalforsamling.

Det skriver FDZ’s formand, Kirsten Sietam, i sin

klumme.

Læs på side 5

Historisk møde i ministeriet

Kirsten Sietam og Lene Meyersahm (billedet) repræsenterede

FDZ, da SDZ holdt møde med embedsmænd i

Sundhedsministeriet. Dermed blev der sat en ny milepæl

for den alternative behandlerverden.

Læs på side 6

Fra vugge til grav

Zoneterapeutens serie om behandling fra vugge til grav

fortsætter i dette nummer med to artikler om behandling

af de mindste børn.

Læs på side 8-11

Fokus på afslapningsmusik

Der bliver spillet i tusindvis af minutter musik hver dag

på landets klinikker. Dette nummer af Zoneterapeuten

sætter fokus på den musik, der egner sig til alt andet

end at støvsuge til.

Læs på side 12-15

Læs alt om generalforsamlingen

2002 var et begivenhedsrigt år i FDZ. Læs her beretningerne

fra bestyrelsen og udvalgene og få et indblik i foreningens

økonomi.

Læs på side 17-38

K O L O F O N

Zoneterapeuten

Udgives af Forenede Danske Zoneterapeuter, FDZ

Oplag: 3500

Udkommer 10 gange årligt

Ansvarshavende redaktør

Bo Nygaard Larsen, journalist (DJ)

Christianehøj 47, 1. th

2860 Søborg

Tlf.: 39 69 69 81

Mobil: 40 76 21 51

Fax: 39 69 62 81

E-mail: zoneterapeuten@fdz.dk

Annoncer og produktnyt

Bent Ruthmann

Sandvej 8

4652 Hårlev

Tlf.: 56 28 67 11

Fax: 56 28 67 26

E-mail: br@fdz.dk

I N D H O L D

Z NE

T E R A P E U T E N

Layout & DTP

bonygaard.com

E-mail: bo@bonygaard.com

www.bonygaard.com

Tryk

Damsgaard Tryk, Mariager

Tlf. 98 54 13 60

FDZ’s sekretariat

Overgade 14, 1. tv.

5000 Odense

Tlf.: 70 27 88 50

Telefontid alle hverdage kl. 9.00-12.00

E-mail: fdz@fdz.dk

Salgsafdelingen: salg@fdz.dk

Hjemmeside: www.fdz.dk

Foreningssekretær: Lene Meyersahm

E-mail: leme@fdz.dk

Sekretær: Hanne Møller

E-mail: hm@fdz.dk

Kraniosakral-zoneterapi

Også i dette nummer bliver der sat fokus på kraniosakralzoneterapi.

Læs på side 20

Landet rundt

Sund livsstilsmesse, foredrag om piskesmæld og NLPterapiens

muligheder i zoneterapien er blot nogle af de

tilbud, lokalforeningerne er klar med her i marts måned.

Læs på side 28-31

Formand

Kirsten Sindal Sietam

Kølkærvej 7

2770 Kastrup

Tlf. 32 50 50 92

Telefontid: Hverdage kl. 8-9

Fax: 32 50 51 88

E-mail: ks@fdz.dk

Deadline

Næste blad udkommer den 1. april 2003

Redaktionelt stof: 1. marts 2003

Læserbreve: 8. marts 2003

Annoncer: 1. marts 2003

Foto: Nana Reimers

Zoneterapeuten er tilgængelig online på www.fdz.dk

Her ligger også tidligere numre af bladet.

Har du ikke modtaget bladet, kontakt venligst dit posthus.


Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4


FDZ er med til

at styrke faget

Kære Helle, Dorthe, Marianne, Susanne,

Søren, Bent, Lillian …

Ja, alle navnene kan jeg ikke få med, men

jeg håber meget, at jeg med dette personlige

brev til dig, som er zoneterapeut

i foreningen FDZ, kan nå dig med mit og

dermed hele bestyrelsens budskab: Kom

til generalforsamlingen 2003.

Det er utrolig vigtigt, at alle, der ønsker

en forening for veluddannede zoneterapeuter,

møder op og giver bestyrelsen

den opbakning, vi har brug for, når

beretningen for året 2002 skal vedtages.

Vi ved, at det har været frustrerende for

mange at læse de mange informationer,

læserbreve og forklaringer på vort brud

med Skolekredsen.

Men det har været en meget vigtig proces.

Først nu efter 1. januar 2003 kan vi

kalde os en decideret forening for zoneterapeuter

og elever.

En forening, der selv sætter krav til de

medlemmer, der ønsker optagelse i FDZ.

K L U M M E

Det vil sige, hvad der er indholdet i deres

uddannelse.

De tidligere FDZ-skoleledere har i den

sidste tid sendt information ud til FDZterapeuter,

blandt andre tidligere elever,

om oprettelse af et fællesskab mellem

skoler, elever og færdige terapeuter. Jeg

vil ikke her trampe rundt i, at det er forargeligt,

at man på den måde »stjæler«

medlemmer fra hinanden - det er yderst

uetisk. Nej, jeg vil meget hellere opfordre

til, at man hver især kritisk forholder sig

til, hvor man som færdig terapeut foreningsmæssigt

hører hjemme. Vær opmærksom

på, hvad du får for dit kontingent.

FDZ er en demokratisk forening med

mange og gode år på bagen. FDZ har

sammen med de øvrige foreninger i SDZ

vist, at vejen frem er samarbejde og styrkelse

af faget.

Jeg siger tak til alle dem, der har bakket

op omkring os, dels gennem breve, dels

Først nu efter 1. januar 2003 kan vi kalde os en

decideret forening for zoneterapeuter og elever. En forening, der selv

sætter krav til de medlemmer, der ønsker optagelse i FDZ.

Kirsten Sietam

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 5

ved regionsmøder rundt om i landet. I

har givet os mange gode idéer om fremtiden.

I har også givet os et skub fremad,

når tingene hobede sig op i vore hoveder.

Vi glæder os til at fremlægge foreningens

fremtid for jer ved generalforsamlingen,

så på gensyn 28. og 29. marts på Kobæk

Strand.


Af Bo Nygaard Larsen

SDZ’ere til møde i Sundhedsministeriet:

Zoneterapi inde i varmen

I øjenhøjde: Selv om sundhedsministeren meldte afbud til mødet med SDZ, var det dog et historisk øjeblik - og nærmest symbolsk

er zoneterapiens repræsentanter nu kommet i øjenhøjde med landets lovgivere på den anden side af vinduet. Foto: Nana Reimers.

Selv om sundhedsminister Lars Løkke

Rasmussen (V) for tredje gang aflyste et

aftalt møde, fik repræsentanterne fra SDZ

en god snak med embedsmændene i

Sundhedsministeriet.

»Selvfølgelig ville vi hellere have udvekslet

synspunkter med ministeren selv, men

det vigtigste var dog, at vi fik lejlighed til

at fortælle Sundhedsministeret, hvor vi

står i SDZ«.

Det siger FDZ’s formand Kirsten Sietam.

Sammen med andre repræsentanter fra

SDZ, Samarbejdende Danske Zoneterapeutforeninger,

var hun fredag den 31.

januar indbudt til møde med sundhedsminister

Lars Løkke Rasmussen. Mødet

havde været planlagt to gange tidligere,

og også denne tredje gang måtte ministeren

melde afbud. I stedet fik repræsentanterne

lejlighed til at holde møde med fuld-

mægtig Helle Schnedler og fuldmægtig

Andreas Jull Sørensen fra 3. sundhedskontor.

Blandt andet drøftede man en mulig

registreringsordning for alternative behandlere.

Forslaget var den 28. januar til

1. behandling i Folketinget, og repræsentanterne

fra SDZ argumenterede for vigtigheden

af en registreringsordning.

»Vi håber meget på, at ordningen bliver

vedtaget. Det vil betyde, at vi med loven i

hånden kan få lov til at udøve vores

erhverv som en af samfundet anerkendt

behandlingsform og dermed bidrage til at

øge samfundssundheden«, siger Kirsten

Sietam og fortsætter:

»Hvis loven bliver vedtaget kan det også

betyde større tryghed hos brugerne, da

det inden for egne rækker i det alternative

behandlersystem vil være muligt at få

ryddet op. Men det er lige så vigtigt, at

det offentlige fastsætter betingelserne for

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 6

registrering og fører det overordnede tilsyn

med, at registreringsordningen forvaltes

på forsvarlig måde.«

SDZ har nu skriftligt fremsendt sine argumenter

til Lars Løkke Rasmussen, og man

håber, at han i nær fremtid vil kunne

holde møde med SDZ.

Den 28. januar var lovforslaget om en

registreringsordning for alternative behandlere

til 1. behandling i Folketinget.

Generelt er stemningen positiv

blandt Folketingets partier, men det er

endnu for tidligt at sige noget om

lovforslagets endelige skæbne. Du kan

følge debatten og se, hvad de enkelte

ordførere har sagt i debatten på webadressen

www.folketinget.dk - og søg

efter beslutningsforslag B47.


Forsøg med akupunktur

på Roskilde Amtssygehus

Interessen for akupunktur er stærkt stigende, Roskilde Amtssygehus

har netop besluttet at tilbyde kræftpatienter akupunktur

som smertebehandling. Tilbuddet kommer ifølge Dagens

Medicin, fordi sygehuset har haft stor succes med et forsøg,

hvor 50 kræftsyge patienter gennem et år er blevet behandlet

med akupunktur. 90 procent af patienterne oplevede, at de i

forsøgsperioden havde betydeligt færre smerter, ligesom flere

af dem havde færre hedeture og kvalmeanfald.

I alt er tre læger fra den palliative enhed på Amtssygehuset i

Roskilde uddannede til at udføre akupunktur. En af dem er

overlæge Steen Andersen. Han uddyber over for Dagens

Medicin, at der ikke har været tale om egentlige videnskabelige

forsøg, da man ikke kan arbejde med en kontrolgruppe af

patienter, der ikke får akupunktur, uden at de er bevidste om

det.

Akupunktur uden nåle

Forskningscenter Risø har imidlertid udviklet et apparat, som

giver akupunktur ved hjælp af lydbølger i stedet for nåle.

Hermed skulle det i fremtiden være muligt at lave forsøg med

en såkaldt placebogruppe, det vil sige en gruppe patienter, som

tror, de får akupunktur, men ikke får det.

Den palliative enhed i Roskilde er i øjeblikket i gang med at

afprøve den nye metode på patienter i samarbejde med

Forskningscenter Risø.

Bo

Har du ondt

i livet?

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 7

Så er det

Calmigen

Calmigen® er et effektivt

naturlægemiddel mod nedtrykthed

og modløshed, baseret

på lægeurten prikbladet

perikum. Kom ud af mør-ket,

inden det for alvor sætter

ind.

Køb Calmigen®

allerede i dag

hos Matas, på

apoteket eller

i din helsekostbutik.

Anvendelse: Naturlægemiddel ved modløshed, nedtrykthed

og tristhed. Deklaration: 1 tablet indeholder

300 mg ekstrakt af prikbladet perikum, standardiseret

til et indhold på 9 0 0 mikrogram total-hypericin.

Dosering voksne: 1 tablet daglig. Dosis kan øges til 2

tabletter daglig. Hvis der ikke opnås effekt inden for 4-

6 uger, bør behandlingen ikke fortsætte. Bør ikke

anvendes til børn under 1 2 år uden lægens anvisning.

Bivirkninger: Lysoverfølsomhed i form af hudkløe og

rødme af huden kan forekomme, fortrinsvis hos personer

med lys hud. Mavesmerter er rapporteret i enkelte

tilfælde. Interak-tioner: Perikumpræparater bør ikke

indtages samtidig med andre lægemidler uden samråd

med lægen. Pakninger og priser pr. 1. feb. 2003:60

stk. kr. 121,-. 120 stk. kr. 198,-. L æ s vejledningen på

indlægssedlen omhyggeligt.

Birkholmvej 4 · Osted · 4000 Roskilde

Telefon 46 49 86 76 · www.dhc.dk


Af Helle Roed, zoneterapeut, Hobro

Zoneterapeutens serie om behandling fra

vugge til grav fortsætter i dette nummer. I

denne artikel skriver Helle Roed fra

Hobro om kolikbørn - et emne, hun er

meget optaget af. Helle Roed var medforfatter

FDZ’s storstilede projekt

»Zoneterapiens effekt på skrigeture hos

børn«, der udkom i 2001.

At behandle små børn er noget helt specielt

og anderledes. Når man behandler små

børn, er det virkelig zoneterapeuten, der

styrer behandlingen, da det lille barn ikke

fortæller med ord, hvor det gør ondt, og

hvor ondt det gør. Derfor er det vigtigt at

fornemme, når barnet trækker foden en

anelse til sig eller bemærke ansigtsudtrykket.

Forældrenes opfattelse af barnets

reaktion er også meget vigtig, da forældrene

skal føle sig trygge ved den behandling,

deres »lille guldklump« får.

De fleste børn kan godt lide at få zoneterapi.

De kan græde lidt de første gange,

hvis punkterne er meget belastede.

Hvordan barnet har det lige i behandlingsøjeblikket,

er også meget afgørende

for, hvordan barnet opfører sig. Er barnet

mæt og lige har sovet, går det som regel

SERIE: FRA VUGGE TIL GRAV

Når de idylliske drømme krakelerer

Sådan kan du behandle kolikbørn

mere stille og roligt for sig.

Et spædbarn med skrigeture, også kaldet

kolik, er kendetegnet ved anfaldsvise

smerter i mave/tarm-regionen, der skyldes

krampagtige sammentrækninger af

muskulaturen. Barnet skriger/græder og

er utrøsteligt. Barnet trækker oftest benene

op under sig og knytter hænderne

og/eller står som en flitsbue.

Vis forståelse for forældrene

Kommer der et lille »kolikbarn«, er det

vigtigt at bemærke sig som zoneterapeut,

at forældrene har haft en hård tid, inden

de besluttede sig for at prøve zoneterapi.

De har travet mange ture rundt i huset og

måske talt mindre pænt til hinanden i

perioder på grund af træthed og frustration

over at blive forældre til en »skrigeunge«.

De idylliske drømme og forestillinger,

man som forældre har haft, holder ikke.

Virkeligheden er en anden, som man ikke

kan forberede sig på.

Som zoneterapeut er det først og fremmest

vigtigt at berolige forældrene og fortælle,

at det ikke er deres skyld, at barnet

græder, og at det er ok at være frustreret.

Hos den nybagte moder er hormonerne

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 8

ikke faldet helt på plads endnu. Sammen

med det og for lidt søvn, kan følelserne

kan godt være svære at styre.

Spis hver tredje time

Herefter er forældrene klar til at modtage

gode råd og ændringer i hverdagen fra

zoneterapeuten. Spisesituationerne skal

være hyggelige og gode. At spise med

minimum tre timers interval sikrer, at barnet

ikke bliver overfodret. Det giver samtidig

en ro til moderen, at det ikke er på

grund af sult, at barnet græder. Kommer

barnet ikke regelmæssigt af med afføringen

uden hjælp af for eksempel termometer,

kan det skyldes en analforsnævring,

som kan kræve hjælp fra lægen. Det anbefales

at have et godt indeklima, og det

frarådes at ryge i rum, hvor barnet skal

opholde sig. Er skrigeturene begyndt efter

at barnet er 14 dage (her begyndes med

tilskud af D-vitamin), kan det skyldes en

reaktion på D-vitamin-dråberne, og det

anbefales at prøve en anden slags.

Behandling af kolik

Når barnets fødder behandles, er det vigtigt

at være blid. Selve behandlingstiden


F A K T A

»Zoneterapiens effekt på skrigeture hos børn« er det til dato

mest gennemarbejdede og dokumenterede materiale om kolikbørn.

Undersøgelsen omfatter 30 børn i alderen 4-13 uger

med skrigture på mere end 1 1/2 time i døgnet, inddelt i tre

grupper. Konklusionen er, at zoneterapi som behandling mod

skrigeture hos spædbørn er betydelig bedre end kontrolgruppen.

Antallet af skrigetimer i de to zoneterapigrupper

blev reduceret væsentligt, mens kontrolgruppens skrigemønster

stort set var uændret.

Rapporten er gratis og kan fåes på sekretariatet.

er cirka 20 minutter. Der behandles to gange om ugen de første

gange, hvis det er muligt. Der gives oftest tre til seks behandlinger

- så er barnet fri for sine gener. Når smerterne er forsvundet,

kommer de som regel ikke tilbage.

Nedenstående reflexzoner kan anbefales at behandle på

spædbørn med kolik:

Rygsøjlen

Fordøjelsen - specielt tyktarmen og ileocoecal-klappen

Milt

Lunger

Urinvejene

Solar Plexus

Hormonpunkterne

Meridian banernes terminalpunkter på fødderne

MP4

De reaktioner, der oftest ses hos spædbørn, er: Ændring af

afføringsfarve og eventuel -konsistens. Barnet sover ofte mere

lige efter første behandling. I nogle tilfælde bliver skrigeturene

forværret det første døgn. I andre tilfælde sker der ikke så meget

før efter anden behandling. Nogle gange sker en bedring efter

første behandling for derefter at blive værre efter anden behandling,

for så at blive markant bedre efter tredje behandling.

Bliver børnene trælse, er det en god idé at tilbyde barnet væske

i form af kogt vand, kamillete, der virker beroligende eller fennikelte,

som har en positiv reaktion på peristaltikken i tarmsystemet.

Det er meget positivt at arbejde med spædbørn, da de reagerer

forholdsvis hurtigt og effektivt på zoneterapibehandling.

SERIE: FRA VUGGE TIL GRAV

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 9


Af Jill Nørgaard, zoneterapeut, Aalborg

Zoneterapeut Jill Nørgaard:

Kostråd er en del af behandlingen

Danske børn spiser alt for usundt. Det

mener FDZ-zoneterapeut Jill Nørgaard fra

Aalborg. Ifølge hende bør en zoneterapibehandling

derfor blive fulgt til dørs af

gode råd om kosten. Og der er bestemt

ingen grund til at vente på, at problemerne

kommer. Forældrene kan lige så godt

begynde at tænke på, hvad deres børn

spiser fra børnene er ganske små.

Den primære grund til, at jeg ser børn fra

0-4 år i min klinik, er: Kolik, allergi, eksem

hoste og uro. En del af dem medicineres.

Går man ind og ser på, hvad de

spiser og drikker (eller hvad de

ikke får), har vi her et meget

vigtigt redskab til at hjælpe

både børnene og forældrene.

Kosten er en

vigtig brik i barnets velfærd,

men den velmenende

forælder står som regel i

en jungle af udbud af

lokkende, men nemme

SERIE: FRA VUGGE TIL GRAV

løsninger (og tilsyneladende sund kost).

Og informationen omkring, hvad der er

sundt og godt kan også være meget forvirrende.

De helt små, 0-1 år, lider typisk

af kolik eller uro. Og ser vi på udviklingen

af diverse sygdomme, har vi jo kolikken

som startskuddet, og som vi lærer i vores

uddannelse tilpasser kroppen sig, hvis vi

vælger at overhøre dette signal - for at

vise sig igen senere blot med et andet

»ansigt«. Det kan være problemer med

ørerne, eksem, astma eller lignende. Her

er vi jo som zoneterapeuter et rigtig godt

supplement til det etablerede system.

Efter et besøg hos lægen og en eventuel

klarlæggelse af symptomerne, kan vi med

de redskaber, vi har, nemlig vores hænder,

vores øjne og vores ører, bruge den fornødne

tid til at hjælpe den lille krop tilbage

i balance og styrke.

På den måde kommer barnet ud af processen

stærk og sund, hvor medicineringen

mange gange godt nok afhjælper

symptomerne, men svækker konstitutionen

og indkapsler sygdommen.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 0

Allerede når forældrene ringer,

tager jeg gerne en lille snak

med dem omkring symptomhyppighed,

rytme osv.

(dette uddybes selvføgelig,når

de kommer ind til

mig på klinikken). På den

måde har jeg lidt at starte

på, og kan alligevel lade

Fotos: Danske Slagterier, MacDonalds Danmark, Coca Cola International


hænderne »læse« fødderne. Jeg kan godt

lide at læse fødderne uden for meget forhåndsviden,

for så bagefter at sammenholde

indtrykkende med informationerne.

Det giver også plads for intuitionen. Selvom

det i etablerede kredse er et fy-ord.

Fuld opmærksomhed til barnet

Ved at give barnet min fulde opmærksomhed,

når de kommer ind ad døren,

kan vi starte med af finde roen og trygheden,

hvilket beroliger både barn og forældre.

Er det større børn, skal vi måske lege

lidt, inden vi starter.

Selvom det er spædbørn, er jeg sikker på,

at de mærker roen omkring behandlingen.

Det giver mig mulighed for at gennemføre

behandlingen i fuld længde.

Men det er jo ikke alle børn, der falder i

søvn i vores hænder, eller fylder bleen,

mens vi giver dem zoneterapi. Nogle bliver

urolige, sultne eller utrygge ved situationen.

Så kan det være en god idé at lade

moderen amme under behandlingen, måske

gå en tur med barnet på armen, mens

man arbejder med de små fødder. Det kan

også være at den første tid primært går

med at finde trygheden. Derfor er det

måske ikke så vigtigt at give så meget

behandling første gang, men i stedet

bruge tiden på at gøre barnet trygt ved

mig til næste gang, hvor barnet vil få en

effektiv behandling.

SERIE: FRA VUGGE TIL GRAV

Gode råd ved kolikbørn

Ved behandling af et kolikbarn bruger jeg

blandt andet følgende punkter:

Start med at hilse på fødderne, lad barnet

vænne sig til dine hænder.

Hold på Ny 3 + Le 1 samt Mp 4

Hold på M 44

Arbejd blidt og roligt på rygsøjlen og

berolig/påvirk nerveudspringene fra ryggen

til kroppen. Mærk efter eventuelle

reaktioner, når du løber rygsøjlen igennem.

Spørg til, om barnet har en favoritside

med hensyn til amning/sovning (kan

være forskubning af bruskskiver i ryggen -

kontakt kiropraktor, hvis du ikke kan påvirke

det).

Blidt men grundigt på fordøjelsen, spec.

le, Ileocoecal-klap, olesens pkt..

Urinveje

Solar plexus

Bevægelserne skal være rolige.

Spørg til moderens kost, hvis hun ammer.

Moderens blodsukker kan også påvirke

barnet. Spørg til fødselsforløb, måske

handler gråden om noget helt andet:

Følelser, fødselsforløb, situationen i hjemmet

i forhold til det at have barn/børn ...

Er kolikken udtalt og afføringen grønlig,

har jeg med god erfaring brugt én dråbe

cynaramin 4 i lidt modermælk én gang

dagligt. Eller smøre én dråbe Echinamild

ind i huden omkring barnets navle.

Kamilleomslag er også beroligende, hvis

man kan få lov.

Vi er hvad vi spiser

Den styrke, vi giver børnene fra start af,

kan de bruge senere i livet. Vi er som

forældre med til at give dem et immunforsvar,

der er stærkt og godt, og kan forhåbentlig

i forlængelse heraf (med en god

portion konsekvens) give dem nogle

sunde vaner og præferencer med hensyn

til kost og måske endda livsanskuelse.

Hvem kender ikke følgevirkningen af en

slikaften, børnefødselsdag eller en omgang

junkfood? Måske kan I bruge nogle

af mine forslag til en hyggestund. Lav

jeres popcorn selv i en god koldpresset olivenolie.

Børnene synes, det er sjovt at lave

dem selv, og I kan selv bestemme saltmængden.

Lav en frugtskål, hvor frugterne

er skåret ud - lige til at spise. Det er

lækkert, og når først popcornene og frugten

er spist, er der ikke den store sult tilbage,

og børnene går mere roligt til værks

med slikket (som er uden

kunstige farvestoffer).

Sodavandet

kan med fordel

skiftes ud med

økologisk saft

- eventuelt med

dansk vand i.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 1


Af Bo Nygaard Larsen

Musikken du ikke kan støvsuge til

Bølgen fra 70’erne

Han er den alternative musiks grand old

man. Til næste år kan komponisten Klaus

Schønning fejre sølvbryllup med en

musikstil, nogle siger er new age. Men

det er det ikke, siger Schønning selv. Han

vil bare have folk til at slappe af og trække

sig ind i sig selv. Sådan har parolen lydt

siden 70’erne, og i en slags hyldest er

dette interview holdt i det årtis hotte farver.

Jeg er forberedt på at skulle rejse langt for

at møde Klaus Schønning. I mit hovede

må en mand, der lever af at skrive universel

musik, nødvendigvis bo et universelt

sted. Måske på en eksotisk ø i Stillehavet,

måske i en hytte dybt inde i den brasilianske

jungle eller måske langt oppe i de norske

fjelde, hvor sneen synes evig nyfalden.

Men Klaus Schønning prikker hul i min

illusion og minder mig om, hvor lille verden

i grunden er. Vi har de sidste tre år

boet bare 200 meter fra hinanden i

Søborg, har børn i samme skole og køber

sandsynligvis ind i de samme butikker.

Manden bag musikken er lige så hverdagsagtig

og gennemsnitlig som jeg selv,

og det er da også hverdagen, der er

omdrejningspunktet i hans musik.

»Jeg ser meget new age-musikken og min

egen musik som et spejlbillede af den tid,

vi lever i. Det kan være svært for mange

mennesker at finde et frikvarter, hvor de

kan fordybe sig lidt og undgå at springe

fra det ene til det andet. Man kan sætte

sig og lade tankerne sænke sig lidt. Og

dér tror jeg, at musikken er et udmærket

middel til at få lytteren til at falde i staver

og komme i kontakt med sine tanker og

fantasi,« siger Klaus Schønning.

Vi har taget kaffen med op på førstesalen

i hans villa. I værelset for enden af den

lange gang har han sit musikalske domæne.

Det er her - midt mellem synthesi-

zere, computere og akustiske instrumenter

- han komponerer musik til hele verden.

For nok er genren smal og ikke præget

at hitlisteplaceringer, til gengæld er

dens sprog grænseoverskridende og kan

være lige så sigende for bondekonen i

Bogense som for nørden i New York.

»Min musik har ikke ét bestemt formål,

og det er da også vidt forskellige reaktioner,

jeg har fået fra folk verden over.

Blandt andet har jeg fået at vide, at

musikken er god at visualisere til, at den

skaber billeder på nethinden,« siger Klaus

Schønning.

Han pladedebuterede i 1979 med Lydglimt.

Det var dengang, da Carmen Curler

var på mode, de rigtige farver var brun og

orange og den musikalske trend hed

disco. Og så var det den tid, hvor synthesizeren

dukkede op - til skræk for

nogle og glæde for andre. Den dengang

24-årige Klaus Schønning, der havde læst

musik på Københavns Universitet, hørte

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 2


Musikken du ikke kan støvsuge til. Afstressningsmusik. Afslapningsmusik.

Filmmusik uden film. Kært barn har mange navne. Således også med, nå ja, hvad er det nu,

det hedder. I dette nummer af Zoneterapeuten sætter vi fokus på musik, der med sine ord

og toner får os til at koble af fra en stresset og hektisk hverdag. En musik, der går ind og

kærtegner sjælen og lader den falde til ro. Med andre ord, musik du ikke kan støvsuge til.

Læs på disse sider om Klaus Schønning og på de følgende om Enya, Carsten Sommerskov,

Kaare Norge, Mendelssohn, Mozart og Adiemus.

til den sidste kategori og begyndte at eksperimentere

med sine egne lyde.

»Jeg havde mange musikalske idéer, jeg

gerne ville have ud - og det kunne den

nye teknik hjælpe mig med. Med synthesizeren

fik man uendelige muligheder

for at lave lyde. Sammenlignet med i dag

var det jo ingenting, men dengang var

folk dybt imponeret over, hvordan to

hænder kunne lyde af så meget,« siger

Klaus Schønning, der også husker, at

mange havde svært ved at forholde sig til

den måde at lave musik på.

»Jeg fik en anmeldelse i Socialistisk Dagblad.

De gjorde meget ud af at fortælle, at

de egentlig godt kunne lide musikken,

men de vidste ikke helt, hvordan venstrefløjen

skulle forholde sig til den, netop

fordi det hele var lavet af én mand!«

»Men man kunne pejle sig frem til noget,

der var et meget personligt udtryk. Ligesom

man havde en palet af farver som en

maler, så man kunne male sit eget billede.

Og det nye i denne form for musik var, at

én person kunne ’male’ sit eget billede,

hvor der tidligere skulle være flere musikere

for at realisere ens idéer,« siger Klaus

Schønning.

Vil ikke sættes i bås

Musikalsk er Klaus Schønning i familie

med Jean Michel Jarre, Mike Oldfield og

Andreas Vollenweider. Musikere, der er

kendt for at bryde med traditioner og normer

for at finde nye udtryksformer. Det er

da også sådan, at Klaus Schønning helst

ser, at verden ser ham. Derfor forsøger

han at distancere sig fra sit ry som gudfaderen

til new age-musikken herhjemme.

For når det kommer til stykket, så er det

meste af hans musik slet ikke new age.

»Jeg har aldrig opfattet min musik som

new age. Meget af den musik, der laves i

dag, bliver lavet specifikt til terapeutiske

formål. Musikken skal spilles meget lavt,

og skal kunne sætte folks puls ned. Min

musik har en lidt anden karakter, for den

kan også godt tåle at blive skruet op for.

Og så har den mange detaljer og fylder på

den måde meget. Det er også det, der er

meningen med min musik, at lytteren skal

lade musikken fylde hele rummet og få en

stor oplevelse. Jeg laver en musikalsk baggrund,

hvor andre laver en terapeutisk

baggrund‚« siger Klaus Schønning og

begynder at improvisere nye lyde på en af

de tre synthesizere.

Musik uden ord

Selv om han også spiller symfonrock i

bandet The North, der er en dansk pendant

til Pink Floyd, fastholder han sin passion

for instrumentalmusikken.

»Man skal kunne danne sig sine egne billeder,

når man hører min musik. Det er

lettere at gøre, hvis musikken er instrumental

og uden ord, der måske kan servere

pointerne for folk,« siger Klaus

Schønning.

Han er overbevist om, at behovet for

afslapningsmusik vil stige de kommende

år.

»Det ændrer ikke ved folks hverdag, men

det kan give dem et pusterum. Samtidig

er interessen for alternative livsformer steget,

fordi man gerne vil have mere livskvalitet

og have inspiration fra de bløde

værdier. Man kan mene om det, hvad

man vil, men det er et udtryk for, at der

mangler nogle kvaliteter i samfundet. Og

som min pladeselskabsdirektør siger, så er

vi først færdige, når hele verden er afspændt,«

siger Klaus Schønning.

F A K T A

Klaus Schønning er født i 1954 i København

og har det meste af sit liv

arbejdet med musik. Han har sin egen

stil med et lyrisk, symfonisk udtryk,

skabt ud fra de nyeste elektroniske instrumenter,

der i blanding med oprindelige

akustiske instrumenter giver

musikken en særlig karakter. Musikken

rummer mange facetter og har rødder

i klassisk såvel som etnisk musik fra alle

verdensdele. Siden debuten i 1979 har

han udgivet i alt 22 lp’er og cd’er solo

eller sammen med bandet The North.

Hans egen musik udkommer på Fønix

Musik, der er verdens største pladeselskab

for alternativ musik. Du kan læse

mere på hans egen hjemmeside på

www.schonning.dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 3


... musikken du ikke kan støvesuge til

Uimodståelige Enya

Selv om vi for nylig skrev om hende, kommer vi ikke uden om hende i denne sammenhæng. Det

irske sangfænomen Enya er netop nu aktuel med opsamlingssættet Only Time - The Collection, der

består af ikke færre end fire cd’er. De fire cd’er dækker over hele Enyas karriere, og der er således

mulighed for at læne sig godt tilbage i selskab med Watermark, Orinoco Flow (bedre kendt som Sail

Away) og Sephred Moons. Sættet er smukt pakket ind i en lilla æske og er ledsaget af et gedigent

hæfte om Enya og hendes sange. Only Time er intet mindre end perfekt. Perfekt til at skabe den

rette stemning på klinikken og i privaten. For klienten og for manden eller konen. Perfekt til en

intim middag med levende lys og en flaske af husets den bedste vin og perfekt til at skrue op

for og lade sig forføre ind i Enyas keltiske univers. Perfekt til at gå i seng med efter en lang

dag på klinikken, putte sig under dynen, mens regnen rusker derude, og tage af sted over

byens tage mod skovens stille dybe ro. Enten er man til Enya, eller så er man ikke.

Redaktionen er så bestemt det første, og rejser sig gerne for at trykke på replay,

mens du kravler endnu længere ned under dynen.

Only Time kan købes i landets pladeforretninger.

Yderligere oplysninger på www.enya.com

Musik er individuel. Det, den ene zoneterapeut bruger på sin klinik, kan den anden ikke

udstå - og omvendt. Anvender du en speciel musik på din klinik, hører vi gerne fra dig.

Send redaktioen nogle linier og fortæl, hvorfor du og dine klienter

har glæde af en bestemt slags musik.

Tag en slapper med Sommerskov

Man behøver ikke at høre musik for at slappe af. Det mener i hvert fald virksomhedskonsulent

Carsten Sommerskov. Han har netop udsendt den mediterende cd Indre ro

og velvære, som blandt andet går ind og fjerner indre uro, angst og bekymring.

Sommerskov har selv skrevet og indtalt teksterne, mens Flemming Bindslev har komponeret

musikken. Cd’en passer godt til den, der ønsker 45 minutters

fred og ro fra en stresset og hektisk hverdag.

Yderligere oplysninger hos Forlaget Vækst, tlf. 70 27 40 41, eller info@vaekst.dk


Karl Jenkins

drømmende musik

Måske nogle husker de glade 90’ere. Dengang, hvor man i IC3-togene

kunne være så heldig at høre det fantastiske Adiemusprojekt fremføre

den ene smukke sang efter den anden. Manden bag den specielle lyd

er den walisiske komponist Karl Jenkins, der forlængst har lagt verden

for sine fødder. Mest berømt fra Adiemus er nok Songs of Sanctuary,

der er udsendt over hele verden i forskellige versioner. I alt har Adiemusprojektet

udsendt fem cd’er. En af grundene til Adiemus’ store succes

er, at Karl Jenkins har formået at blande musiktraditioner fra hele

verden med instrumentering fra Asien, Japan, Kina, Afrika, Australien

og Europa.

Kaare Norges sans for stemninger

Der var engang, hvor en klassisk musiker ikke kunne tillade sig at lave musikvideoer. Det

stred simpelt hen mod den fine opdragelse, man havde fået på konservatoriet. Men det

var, indtil Kaare Norge dukkede op på musikhimlen. Med sin guitar i hånden og sin indgang

til den klassiske musiks store navne tog han de guitarfremmede danskere med storm.

Sikkert, men langsomt begyndte at han dukke op i flere og flere landsbykirker, hvor han

spillede for fulde huse. I dag er der ingen, der bestrider hans talent. Over hele kloden bliver

han hyldet for sine evner, og sågar USAs tidligere præsident, Bill Clinton, har sendt den

lyslokkede århusianer et takkebrev for hans musik. Til dato har Kaare Norge udsendt 13

cd’er. Den seneste er Guitarra la clássica, som udkom sidste år. En smuk og æstetisk lille

perle med romantiske og lyriske spanske klange. Kodeordet i Kaare Norges fortolkninger er

enkelhed, hvilket tydeligt kommer til udtryk på denne cd. En cd, der både egner sig til at

skabe den rette stemning om en behandling, til bilstereoen og til anlægget

derhjemme på en af de aftener, hvor fjernsynet må passe sig selv.

Kaare Norges udgivelser kan købes i landets pladeforretninger

samt på posthuse og i udvalgte supermarkeder.

Yderligere oplysninger på www.kaare-norge.dk

Den traditionelle klassiske musik er også et must på mange

klinikker. Ikke overraskende er det romantikkens store mestrer, der dominerer.

Her på redaktionen kan vi varmt anbefale En skærsommernats drøm af Felix

Mendelssohn-Bartholdy. Det var rent faktisk ham, der i sin tid fandt Mozart frem

af gemmerne. Apropos Mozart kommer vi ikke uden om hans Requiem. Ganske

vist er der tale om en decideret dødsmesse, men det imponerende værk indeholder

et godt temperament, så man kan slappe af og kravle langt ind i sig selv. Flere

hævder i øvrigt, at Mozarts musik har en beroligende virkning på sjælen. Måske

fordi Mozart selv led af den såkaldte Tourettes syndrom, og at han måske derfor

komponerede sig ud af smerterne.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 5


Seneste nyt

fra bestyrelsen

Kontaktudvalgsmøde: Fredag den 31. januar blev der afholdt kontaktudvalgsmøde på sekretariatet i Odense. På billedet

ses fra venstre Helle Munk, Rikke Risager og Annemette Mamsen. Foto: Kirsten Sietam.

Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen

har lavet et oplæg omkring efteruddannelse,

det er sendt ud til udbydere,

som er relevante i forhold til Zoneterapiuddannelsen.

Regionsmøderne i Odense og Rødekro

blev i første omgang lagt i efterårsferien,

hvilket der var nogle medlemmer, som var

skuffede over, så der er kommet et ønske

fra disse to regioner om et nyt møde. Det

er blevet afholdt henholdsvis den 24.

februar i Odense og den 25. februar i

Rødekro.

Kirsten Sietam har fået en henvendelse fra

Foreningen for praktiserende Øre-næsehalslæger

om at repræsentere FDZ og

zoneterapien på deres konference i maj.

Kirsten har selvfølgelig takket ja.

Som bekendt har FDZ indgået en samarbejdsaftale

med Falck Healthcare, til stor

glæde for flere af FDZ`s medlemmer. Der

er allerede rekrutteret flere FDZ-zoneterapeuter

Dette er et tilbud til de behand-

lere som kunne tænke sig at arbejde på

den måde, hvor man ikke selv har udgifter

til husleje, men får en timeløn på kr.

207,50 i timen.

Gennem SDZ er der blevet sendt brev til

Sygeforsikringen »danmark«, som gerne

ville vide, hvor mange klienter man i gennemsnit

behandler om ugen som zoneterapeut.

Opgørelsen viste 16 behandlinger

pr. uge pr. terapeut på landsgennemsnit

i alle foreninger under SDZ. Endvidere

ville de have en beskrivelse omkring tidsfordelingen

i en behandling. Det blev som

følger: Journalføring/ajourføring: 10-15

minutter. Direkte zoneterapi: 30-40 minutter.

Af- og påklædning samt betaling

og ny tid: 10-15 minutter.

Helle Munk fra EZ-udvalget har haft en

snak med en repræsentant fra Matas, som

muligvis vil bruge zoneterapeuter i forbindelse

med deres butikker som et tilbud til

deres kunder. Der er allerede ansat en zt i

en butik i Dalum ved Odense og en i

Aalborg. Helle arbejder videre på sagen.

PR–afdelingen vil gerne i gang med modernisering

af »sygdomsbilleder«. Der

blev efterlyst emner, og vi blev enige om

at starte med emnet børn, som er i tråd

med emnet fra »vugge til grav« som Bo

Nygaard Larsen har taget hul på i år 2003,

og hvor der vil komme beretninger fra

forskellige zoneterapeuter i landet.

I anledning af, at FDZ fylder 20 år i 2003,

har PR udvalget tænkt at skrive en artikel

til »Ud og se«. Dette faldt helt i tråd med

de tanker, man havde arbejdet med i

lokalforening Fyn, de ville give zoneterapi

i togene på kryds og tværs i hele landet.

Der blev derefter nedsat en arbejdsgruppe

bestående af Rikke Risager, Inge Borup og

Laiff Pedersen.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 6

Lisbeth Nielsen, næstformand


Læs alt om

generalforsamlingen

Generalforsamlingen er FDZ’s højeste myndighed. Det er den, der udstikker

rammerne for det kommende års arbejde, og det er over for den, at bestyrelsen

og udvalgene skal forsvare det forgange års beslutninger. Derfor er

det vigtigt, at så mange som muligt deltager i generalforsamlingen.

På de følgende sider kan du læse alt, hvad der vedrører generalforsamlingen:

Beretningerne fra bestyrelsen og udvalgene, forslag til handlingsplan

for 2003, forslag til vedtægtsændringer, regnskab og budget og meget,

meget mere.

Hvis du deltager i generalforsamlingen, bliver dette nummer af

Zoneterapeuten at betragte som din bibel. Husk derfor at tage bladet med,

når du den 28. marts drager mod Kobæk Strand i Skælskør.

Har du spørgsmål omkring generalforsamlingen, er du altid velkommen til

at ringe eller maile til Lene og Hanne på sekretariaet.

Program for landsmøde/

generalforsamling 2003

Fredag den 28. marts 2003

Kl. 12.00 Standene med produkter åbner

Mulighed for frokost for egen regning

(kr. 125,-). Husk tilmelding senest 10.

marts.

Samtidig vil det være muligt at få en

uformel snak med bestyrelse og udvalg

kl. 12-13

Kl. 13.00 Foredrag

Salgsarbejde i forbindelse med

erhvervszoneterapi og klinikopstart

ved Helle Munk og Olav Christensen.

Stresshåndtering ved Kirsten Sietam,

Laiff Pedersen og Lisbeth D. Nielsen.

Kollegiale zoneterapibehandlinger.

Generelle forsikringsbehov for klinikejere

v/ assurandør Michael Linfoss: Forsikring

af klinik, personale og ejer.

Ansvarsforsikring v/ ekspeditionssekretær

Lone Jacobsen: FDZ’s fællespolice,

dækning og omfang

Kl. 15.00 Kaffepause

Kl. 15.30 Foredrag

Salgsarbejde i forbindelse med

erhvervszoneterapi og klinikopstart

ved Helle Munk og Olav Christensen.

Stresshåndtering ved Kirsten Sietam,

Laiff Pedersen og Lisbeth D. Nielsen.

Kollegiale zoneterapibehandlinger.

Generelle forsikringsbehov for klinikejere

v/ assurandør Michael Linfoss: Forsikring

af klinik, personale og ejer.

Ansvarsforsikring v/ ekspeditionssekretær

Lone Jacobsen: FDZ’s fællespolice,

dækning og omfang

Kl. 17.30 Pause

Kl. 18.30 Festmiddag

Efter maden kan man få banket alle

ind trykkene på plads til

Spillemandsorkestret Ballast

Lørdag den 29. marts

Kl. 09.30 Dynamisk Kraft Træning ved

Jeppe Sindal. Husk afslappet tøj.

Kl. 11.00 Let anretning

Kl. 12.00 Generalforsamling

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 18.00 Forventet afrejse


En enig bestyrelse:

FDZ skal varetage medlemmernes

faglige interesser

Der har været sagt og skrevet meget om

situationen i FDZ i det forløbne år,

og vi indrømmer, at det kan være svært

præcist at finde ud af, hvad vi som

bestyrelse arbejder med, og hvorfor vi gør,

som vi gør. Det vil jeg gerne forsøge at

belyse i det følgende. Vi skal varetage

medlemmernes faglige interesser.

I FDZ’s vedtægter § 2 står der, at foreningens

formål er at varetage medlemmernes

faglige interesser og at virke for en højnelse

af den faglige standard. I § 2 stk. 3 står

der, at vi skal sikre den bedst mulige

grund-, videre- og efteruddannelse i faget

zoneterapi.

Det siger sig selv, at hvis vi som bestyrelse

skal leve op til vedtægterne, er det

klart, at vi også er nødt til at have et indblik

i, hvad vores uddannelse indeholder.

Samtidig må vi være med på sidelinien i

beslutninger om uddannelsens indhold, så

vi ved, hvad vi lægger navn til.

Godkendt uddannelse

Som bestyrelse ønsker vi at opnå en god-

kendelse af vores uddannelse (eventuelt

på et højere niveau). Vi arbejder på at

blive en del af det danske uddannelsessystem

og eventuelt blive tilskudsberettiget

(SU) på lige fod med andre uddannelser.

Vi lever i år 2003, og vi vil ikke længere

acceptere en rolle som køkkenbordsterapeuter;

nej, vi vil være en accepteret og

værdsat del af det danske sundhedsvæsen.

Om eleverne

Som elev gælder det om at holde hovedet

koldt. Når der sker en revolution, vil der

altid være nogle, der smækker med dørene

og siger farvel. Andre klapper i hænderne

og siger »yes«. Begge reaktioner

er fuldt forståelige, men i bestyrelsen har

vi ment, at tiden nu var inde til at tage det

store skridt. Skolelederne på FDZ’s tidligere

skoler er i øjeblikket i gang med at

samle eleverne i en slags »interessesammenslutning«,

hvor de for eksempel loves

KodaGramex- og registreringsordning.

Ikke et ondt ord om det, men det er dog

værd at gøre opmærksom på, at der i

det fremlagte lovforslag, og i det arbejde,

der har været gjort i gruppen, der har

rådgivet omkring denne lovs tilblivelse,

bliver der lagt vægt på, at det kun er

brancheorganisationer

med en demokratisk opbygning

der har eksisteret i en given periode

der har vist stabilitet med blandt

andet optagelseskrav osv.,

der kan blive registreringsansvarlige.

Hvis du er elev, vil det derfor være klogt af

dig at tænke dig godt om samt at være

opmærksom på dit tilhørsforhold. Det er

absolut ikke ligegyldigt, i hvilken forening,

du er organiseret!

Husk dette nummer af Zoneterapeuten,

når du tager til generalforsamling. Du får

brug for det, når mødet går i gang.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 8

Bestyrelsen


Bestyrelsens

beretning 2002

Ved generalforsamlingen 2002 blev følgende

handlingsplan vedtaget.

Styrke Erhvervszoneterapien, Styrke Samarbejdende

Danske Zoneterapeutforeninger

SDZ, Fortsat arbejde for Registreringsordning,

Styrke skolesamarbejdet og

Uddannelsesforum, Udføre løbende politisk

opfølgning, Fortsætte regionsmøder i

lokalforeningerne, Opdatering af websiderne

samt forberedelse af Intranet. Oprette

database. Opbygge decentralt foredragskorps.

Ved læsning af nedennævnte årsberetning

kan man danne sig et overblik over, hvad

der er nået.

Om bestyrelsesarbejdet

Ved generalforsamlingen 2002 udtrådte

Anne Marie Wesselhoff, og Jonna Nielsen

blev ikke genvalgt. Bestyrelsen besluttede

efterfølgende at give Jonna Nielsen »Den

gyldne fod« for mange års arbejde i

bestyrelse og udvalg for FDZ. Nyvalgte i

FDZ’s bestyrelse blev: Inge-Lise Rothenborg

valgt for to år og Bent Ruthmann

samt Lone Marianne Severinsen begge

valgt for ét år.

Nedenfor ses bestyrelsesmedlemmernes

ansvarsområder:

Formand Kirsten Sietam: Sekretariatet,

myndigheder og øvrige organisationer,

SundhedsRådet, Sundhedsstyrelsens Råd

vedrørende alternativ behandling, Samarbejdende

Danske Zoneterapeut-foreninger,

presseansvarlig, generalforsamling

og andre store møder, ad hoc udvalg

omkring skolesamarbejdet.

Næstformand: Lisbeth Nielsen: Samarbejdende

Danske Zoneterapeutforeninger,

forskningsrådet, myndigheder og øvrige

organisationer, ad hoc udvalg omkring

skolesamarbejdet, og som »føl« ved

SundhedsRådet og Sundhedsstyrelsens

Råd vedrørende alternativ behandling.

Bent Ruthmann: Zoneterapeuten, kommunikationsudvalget

(redaktionsudvalget

og internet), PR-udvalg, erhvervszoneterapi.

Inge-Lise Rothenborg: Internationalt udvalg,

lokalforeningerne, uddannelsesforum,

Skolekredsens klagenævn, messekasser,

optagelsesudvalg.

Lone Marianne Severinsen: Optagelsesudvalg,

uddannelsesforum, Skolekredsens

klagenævn, og som »føl« ved lokalforeningerne

og messekasser.

Sekretariatet

FDZ indgik nyt lejemål pr. 1. maj 2002.

Med flytning til Overgade 14, Odense, fik

foreningen for det første egne lokaler

med inventar, for det andet blev der betydelig

bedre plads. Før havde vi cirka 60

kvadratmeter mod nu 155 kvadratmeter,

og for det tredje kunne der på længere

sigt spares penge, idet lejemålet her er billigere

end i Dronningegården.

Som noget nyt indførte bestyrelsen i starten

af 2002 jævnlige personalemøder i

sekretariatet. I det daglige har næstformand

Lisbeth D. Nielsen på grund af sin

bopæl kontakten til sekretariatet, medens

Kirsten Sietam som formand har det overordnede

ansvar.

Med virkning fra 17. august 2002 blev

Lene Meyersahms stillingsbetegnelse ændret

til daglig leder af sekretariatet, og hun

skal dermed have den fulde indsigt i alle

arbejdsgange på stedet, også økonomien.

Efter mange og lange overvejelser besluttede

bestyrelsen den 27. september 2002

at afskedige Inga Holm på grund af strukturændringer.

Derefter besluttede bestyrelsen at øge

Hanne Møllers og Lene Meyersahms

ugentlige timetal fra 25 til 35 timer.

Efter Inga Holms ophør i sekretariatet

måtte revisoren gennemgå hele regnskabet

samt indhente en del arbejdsopgaver.

Vi har derefter indgået aftale med revisor

Per Højberg om, at han og hans firma

bogfører for os. Aftalen er skriftlig med én

måneds opsigelsesvarsel. Bestyrelsen skal i

foråret 2003 tage stilling til, om denne

aftale skal fortsætte.

Fremover vil nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

få en generel briefing i sekretariatet

vedrørende honorarudbetaling,

indsendelse af bilag, forretningsgang i foreningen,

Intranet-håndtering og meget

andet. Dette vil forhåbentlig lette arbejdet

både for sekretariatspersonalet og udvalgsmedlemmer

samt lette udvalgs- og

bestyrelsesmedlemmers indtræden i foreningens

aktive liv.

Regnskab og budget 2003

Foreningens regnskabsprogram er ved at

være forældet, og derfor har bestyrelsen

afsat penge til opgradering af økonomisystemet

til C5 (Concorde) samt ændring af

lønsystem. Vi har modtaget tilbud på

opgradering og har nu muligheden for at

modregne det system, vi har og som

udgår, såfremt vi opgraderer inden maj

måned 2003.

Høring på Christiansborg

Kirsten Sietam blev indbudt til høring i

Folketingets sundhedsudvalg om alternativ

behandling den 19. marts 2002.

Denne høring har i øvrigt spillet en stor

rolle i det senere fremsatte lovforslag om

Registreringsordning for alternative behandlere.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 1 9


Pressemeddelelser

Vi har gennem året udsendt en række

pressemeddelelser, som alle efter den nye

hjemmesides debut er blevet offentliggjort

på denne. Dette muliggør, at alle terapeuter

til hver en tid kan gå ind på

hjemmesiden og hente pressemeddelelser

til brug i deres lokalområde eller til brug

for spørgsmål ved for eksempel foredrag

om zoneterapi, en mulighed, der gør, at vi

alle hele tiden kan være synlige og aktuelle.

I øvrigt kan medlemmer, der ikke er knyttet

til Internettet, altid finde disse oplysninger

på biblioteket.

Klinikadresselisten

Denne var genoptrykt i Zoneterapeutens

februarnummer 2003 og med henvisning

til nyeste opdatering på hjemmesiden.

Medlemshåndbogen

Medlemshåndbogen har gennem året

gennemgået en radikal ændring. Medlemshåndbogens

vigtighed er blevet mere

synlig efter indførsel af intranet. Det skal

være let for alle udvalgsmedlemmer løbende

at kunne opdatere medlemshåndbogen,

og når denne forefindes på intranettet,

ja, så er det til enhver tid muligt at

gøre dette selv. Derudover var lageret af

»gamle« medlemshåndbøger i bund, og

der er i foreningen sket så mange ændringer,

at det var nødvendigt med en større

omskrivning. Dette er nu fuldført, og du

kan se resultatet på hjemmesiden. Skulle

du ikke være tilknyttet internettet, så kan

du bestille et eksemplar af medlemshåndbogen

på sekretariatet.

Fyn som kur-ø med specielle

tilbud til helsefolket

Efter en artikel i Fyens Stiftstidende henvendte

FDZ ved Lene Meyersahm sig til

initiativtagere for Fyn kur-ø for at tilkendegive

opbakning til og interesse for projektet,

og såfremt det bliver aktuelt, indgår

vi gerne som samarbejdspartner i et

projekt som dette. Formanden for Fyns

Amts kulturudvalg, Carsten Abild, har

fostret en idé om at gøre Fyn til en kur-ø,

der kan sælges til et helse-hungrende

publikum i det ganske Europa. Bestyrelsen

hos Fyntour (det fynske turistsamarbejde)

finder idéen så god, at man vil arbejde videre

med den, og Fyntours daglige ledelse

skal nu udarbejde et mere konkret projekt,

som bestyrelsen kan tage stilling til.

Direktør Kim Folmann fra Fyntour siger, at

den færdige vare skal være helse, forebyggelse

og afslapning, og det tegner til

at blive øens største turistmæssige satsning

i mange år. Idéen er bl.a. at få et privathospital

samt nogle hoteller/herregårde

gjort interesserede i projektet. Allerede

i september måned talte Lene Meyersahm

med Kim Folmann omkring dette, og han

var meget glad for FDZ’s opbakning til og

interesse for dette projekt. Lene sendte

samtidig en skrivelse med tilkendegivelse

af vores opbakning.

Kim Folmann sagde, at forarbejdet vil

tage et stykke tid, men at man kontakter

os længere fremme i processen.

Logo

I foråret 2002 blev vi i bestyrelsen bekendt

med, at et udmeldt medlem havde

FDZ’s logo hængende. Etisk Juridisk Råd

kunne ikke behandle sagen, da det er et

udmeldt medlem. Bestyrelsen skrev til

vedkommende om at fjerne logoet med

det samme, og vi udsender nu brev til udmeldte

medlemmer og fortæller, at det

ikke er tilladt at bruge logoet, når man

ikke længere er medlem af foreningen.

Helth Trends 2002

Bestyrelsen besluttede at lade FDZ repræsentere

med ét medlem af FDZ, med gratis

deltagelse i konferencen mod at referere

fyldestgørende i Zoneterapeuten.

Databaseprojektet

I forbindelse med erhvervszoneterapiudvalgets

øgede arbejde samt med tanke for

registreringsordningens indførsel blev det

hurtigt klart, at vi i foreningen har brug

for visse oplysninger vedrørende vore terapeuter:

Uddannelse, efteruddannelse,

interesse for erhvervszoneterapi, interesse

for at holde foredrag osv. Det er vigtigt, at

sekretariatet kan henvise for eksempel firmaer

til terapeuter, der ønsker arbejde, og

det er vigtigt, at vi i forbindelse med registreringsordning

kan holde den justits, en

sådan ordning vil fordre. Da forskningsrådet

samtidig ønskede et projekt vedrørende

zoneterapeuters praksis, ja, så var det

indlysende at slå disse to projekter sammen.

Der er i øjeblikket (ultimo december

2002) ved at blive udfærdiget projektbeskrivelse.

Hjemmeside og Intranet

FDZ’s hjemmeside ændrede i året 2002

radikalt udseende og indhold både hvad

angår selve hjemmesiden samt indførsel

af Intranet. Dette arbejde blev udført med

stor og uvurderlig hjælp fra Peter Lund

Frandsen. Det er nu muligt for en række

nøglepersoner at være med til at opdatere

hjemmesiden, hvilket i praksis betyder,

at meddelelser både til terapeuter og brugere

kan udskiftes og sættes på til hver en

tid. Vi har i bestyrelsen bestræbt os på at

sætte alt, der kan have interesse, for

eksempel pressemeddelelser på siden.

Disse pressemeddelelser kan øvrigt bruges

til lokalpressen og på den måde komme

langt ud i landet på kort tid.

Derudover har indførelsen af Intranet

betydet, at gruppe 1 og gruppe 2 (elever)

medlemmer har direkte adgang til referater

fra alle udvalg. I skrivende stund (december

2002) har det ikke været muligt

for alle udvalg at sætte sig helt ind i funktionen

af Intranettet, og derfor, hvis der

skulle mangle informationer, så hav tålmodighed

med os.

Vi får til stadighed mange henvendelser

om links og hvem vi kan linke til.

Det er bestyrelsens holdning, at hvor vi

kan have indflydelse på firmaer, der

ønsker at linke til os, skal disse firmaer

undersøges med hensyn til deres seriøsitet.

Det kan dog være vanskeligt at sikre

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 0


sig, idet det er tilladt alle at linke til os.

Falck-Healthcare

Lene Meyersahm, Helle Munk, EZ, og

Kirsten Sietam deltog i september 2002 i

et møde med Falck-Healthcare. Vi havde

efter en TV-Avis rettet henvendelse til

Falck-Helthcare for et nærmere samarbejde.

Efterfølgende har vi indgået en uformel

aftale med Falck-Helthcare om at formidle

kontakten mellem vore medlemmer

og dem. Vi er opmærksomme på, at man

i dette koncept behandler klienterne 20

minutter, men da det er et led i et teamwork

med andre behandlere, massører,

kiropraktorer og fysioterapeuter, kan vi

som forening godt støtte dette. I øvrigt

var det kun FDZ-terapeuter, der i forvejen

arbejde for Falch-Healthcare, og de enkelte

terapeuter indgår selv kontrakt med

firmaet.

Kontaktudvalget

Kontaktudvalget har holdt møde tre

gange i det forløbne år. Det er en dejlig

måde at få ideer og informationer rundt i

foreningen. Vi har selvfølgelig brugt megen

tid på kontaktudvalgsmøderne på

Skolekredsspørgsmålet og uddannelsens

fremtid, men det har også været et utrolig

vigtigt område. Kontaktudvalgsmøderne

bruges derudover til at koordinere diverse

projekter store som små, og det sidste tiltag

er, at vores forståelsesmodel skal gennemgå

en revidering, og dette er der fra

internationalt udvalg taget hul på.

SDZ

Zoneterapeutforeningen Body Mind og

Zoneterapeutforeningen for Sygeplejersker

trådte pr. 19. april 2002 ind i SDZ, og

den 26. juni 2002 gik TKZ ind i SDZ.

Hermed er alle eksisterende zoneterapeutforeninger

i Danmark for første gang

samlet. På visionsmøde i september 2002

blev følgende plan for samarbejdet i SDZ

lagt: I 2002 arbejdes der videre med øget

samarbejde i SDZ, det vil sige, at vi skal

lære hinandens foreninger at kende nærmere.

Hvad står vi for og hvad kan vi?

Gennem året 2003 vil vi arbejde videre

med samarbejdstanken og uddannelsen,

og i år 2004 vil vi indbyde alle vore medlemmer

til SDZ-kongres med det formål at

lære hinanden bedre at kende. At skabe

tryghed og tillid. Selve sammenlægning af

foreningerne i SDZ er der enighed om må

vente lidt endnu, idet det for alle er vigtigt

med kendskab og tryghed før sammenlægning,

og med det arbejde, der udadtil

har været gjort i SDZ-regi, har det allerede

vist sig, at der er skabt respekt omkring

denne konstellation.

Takket være Lenes ihærdige henvendelser

til Sundhedsministeren blev et møde muligt

mellem Sundhedsminister Lars Løkke

Rasmussen og SDZ (ved alle 6 formænd).

I sidste øjeblik blev dette møde dog aflyst.

Sygeforsikringen »danmark«

SDZ var i september måned indbudt af

Sygeforsikringen »danmark« til møde

med forsikringsdirektør Jørgen Gawinetski.

Det var et meget positivt møde, hvor

Jørgen Gawinetski bad os definere en zoneterapeutisk

behandling (tid og behandlingsmetoder)

samt fremskaffe, hvor

mange behandlinger, der gives på årsbasis

i SDZ. Disse oplysninger skal herefter

fremlægges for Sygeforsikringen »danmark«

på strategimøde i februar og dernæst

på deres repræsentantskabsmøde i

april 2003.

SundhedsRådet og Sundhedsstyrelsens

Råd vedrørende alternativ behandling

FDZ er repræsenteret i paraplyorganisationen

SundhedsRådet ved Leila Eriksen og

Kirsten Sietam. Hvis du vil vide mere om

SundhedsRådets opbygning og medlemmer

af hovedbestyrelse og behandlergruppe

henviser vi til www.sundhedsraadet.dk.

I løbet af året er der behandlet mange

emner i SundhedsRådet. Mange af disse

arbejdsopgaver hænger tæt sammen med

de opgaver der ligger i Sundhedsstyrelsens

Råd vedrørende alternativ behand-

ling. Her er FDZ medlem via SDZ.

Den mest spændende arbejdsopgave er

nok B47, »Forslag til folketingsbeslutning

om en registreringsordning for alternative

behandlere«. Beslutningsforslaget er

fremsat af Dansk Folkeparti november

2002 og er førstebehandlet den 28. januar

2003. I den registreringsgruppe, hvor

SundhedsRådet, SDZ og Landforeningen

Natursundhedsrådet har samarbejdet, kan

det med glæde noteres, at mange af de

punkter, som er blevet fremstillet undervejs

i processen, nu også ligger som et

decideret lovforslag. Det nye lovforslag er

delvist en genfremsættelse af beslutningsforslag

B32 fra folketingsåret 1999-2000.

Dengang med titlen »Folketingsbeslutning

om autorisation af zoneterapeuter

og akupunktører«. Nu gælder det en registreringsordning,

hvor vores behandlerforeninger

selv skal holde justits med

medlemmerne.

Skolesamarbejdet

Efter generalforsamlingen 2002 stod det

klart for bestyrelsen, at der måtte ske

ændringer i samarbejdet med Skolekredsen.

Der blev afholdt flere møder mellem

bestyrelsen og Skolekredsens forretningsudvalg,

blandt andet den 24. maj 2002,

hvor bestyrelsen fremlagde forslag om

fremtidsværksted. Dette forslag blev afvist

af Skolekredsen. På kontaktudvalgsmødet

den 31. maj 2002 fremlagde bestyrelsen

FDZ’s planer for fremtidigt samarbejde.

Det har hele tiden været bestyrelsens

ønske, at der skulle være samarbejde med

skoler, der kan opfylde de til enhver tid

stillede krav til en zoneterapeutuddannelse.

På kontaktudvalgsmødet 31. maj 2002

foreslog bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe

til denne videre proces. Arbejdsgruppens

opgave skulle være, i samarbejde

med et uvildigt konsulentfirma, at

udarbejde forslag til etablering af et

uddannelsesudvalg og tidsplan for processen

med skabelse af nyt samarbejde.

Umiddelbart efter mødet blokerede skole-

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 1


kredsen for beslutningen om arbejdsgruppen,

idet de på forhånd stillede ufravigelige

betingelser for dette arbejde. Et stort

flertal på Kontaktudvalgsmødet (alle bestyrelses-

og udvalgsmedlemmer i kontaktudvalget)

stemte for følgende mål:

Vilkårlig rækkefølge:

- Stort samarbejde med skolerne

- Klar adskillelse/adskilt økonomi

- Funktionsdygtig struktur

- Professionel faggruppe

- Registreringsordning

- Offentlig anerkendelse

En adskillelse mellem FDZ og Skolekredsen

inden for det økonomiske område

ville kræve opsigelse af samarbejdsaftalen.

Etablering af en ny struktur i FDZ vil

kræve vedtægtsændringer. På ovennævnte

baggrund opsagde bestyrelsen derfor

den 30. juni 2002 samarbejdskontrakten

med skolekredsen med virkning fra 1.

januar 2003. Efterfølgende har der været

livlig debat i flere numre af Zoneterapeuten

år 2002. Bestyrelsen har overholdt

diverse aftaler om indkaldelse til møder

med Skolekredsen i forhold til samarbejdskontrakten,

men desværre har det

ikke været muligt at få skolekredsens

medlemmer til at møde op til disse møder.

Vi har så i mellemtiden arbejdet på flere

forskellige fronter med hensyn til etablering

af Zoneterapeutuddannelsens placering

i forhold til foreningen.

I den gamle samarbejdsaftale med

Skolekredsen stod der: »Skolekredsen

arbejder for elever, der er under uddannelse,

mens bestyrelsen arbejder for færdiguddannede

medlemmer«.

Det blev meget åbenlyst for os, at nu

skulle der sættes ind over for eleverne,

som vi finder helt fra starten af deres

uddannelse skal have et godt og tillidsfuldt

forhold til foreningen FDZ. Derfor

udsendte vi i første omgang brev til alle

elever med forklaring af forholdene med

skolekredsen, med en opremsning af de

forhold, FDZ tager sig af både for elever

og færdiguddannede. Dette brev fandt vi

så vigtigt at vi desuden sendte det til alle

uddannede terapeuter. Derudover er det

vores agt at informere løbende på hjemmesiden,

Intranettet samt i Zoneterapeuten,

hvor en side er blevet til »Elevsiden«.

Uddannelsesforum

FDZ ønsker ikke at drive skoler, og der

opfordres til, at der i FDZ’s fremtidige vedtægter

tages højde for dette. Det er målet,

at skoler skal blåstemples af FDZ. Det skal

heller ikke i fremtiden være en sovepude

at være FDZ-godkendt skole, men både

skole og uddannelse skal være i stadig udvikling.

FDZ ønsker på ingen måde at gå

på kompromis med kvaliteten af uddannelse.

Derfor. Uddannelsesforum blev

oprettet september 2001 som et samarbejdsudvalg

mellem FDZ og Skolekredsen.

Udvalget kom dog aldrig i funktion. Da vi

i efteråret 2002 skulle intensivere arbejdet

med at beskrive den fremtidige skolepolitik,

nedsatte bestyrelsen, på kontaktudvalgsmødet

i september 2002, uddannelsesforum

som et ad hoc udvalg, beståenden

af Hanne Damm Corell fra Tørring

som koordinator, Henrik Rahe, elev, Inge-

Lise Rothenborg og Kirsten Sietam fra

bestyrelsen samt Lene Meyersahm.

Udvalget har siden september arbejdet

tæt sammen med bestyrelse og kontaktudvalg,

hvor der blandt andet til kontaktudvalgsmødet

6. september 2002 var indbudt

Inge Dougans fra Sydafrika til at fortælle

om processen med at få godkendt

zoneterapeutuddannelsen der.

Desuden har der været gjort et stort arbejde

med vidensindsamling angående uddannelse.

Der har været afholdt møder

med andre foreninger, såsom afspændingspædagoer

og kiropraktorer, samt

med antropolog Helle Johannessen, der

kunne se tingene fra en helt anden vinkel.

Derudover har der været afholdt en række

regionsmøder rundt om i landet, dels for

at fortælle om grunden til opsigelse af

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 2

samarbejdskontrakten, dels for at indsamle

ideer fra vores medlemmer.

Møderne i Sønderjylland, Midtjylland, Fyn

og i Sorø blev desværre aflyst grundet for

få tilmeldte. På møderne i København var

der cirka 30 deltagere, i Aalborg 8, i Århus

20, og i den nystartede lokalforening i

Roskilde var der cirka 20 medlemmer til

møde. På opfordring fra lokalforeningerne

i Sønderjylland og på Fyn bliver der i

februar 2003 afholdt møder disse to steder.

Parallelt med det interne arbejde i FDZ

med opbygning af uddannelsen har vi

indbudt de øvrige foreninger i SDZ til

uddannelsesforums arbejde for på den

måde at arbejde for fremtidens zoneterapeutuddannelse.

Sideløbende med dette

har ideerne omkring etablering af ensartet

grunduddannelse for alle alternative behandlere

været meget oppe, og på det

plan arbejder vi gennem SundhedsRådet,

hvor disse tanker længe har været i gang.

Med dette arbejde som basis er vi nu lige

efter årsskiftet klar til at tage beslutninger

om det videre forløb for uddannelsens

placering.

Samarbejdsaftalen med Skolekredsen udløb

den 1. januar 2003 og med den Skolekredsens

ret til at kalde sine skoler for

FDZ-skoler. FDZ har for år tilbage erhvervet

rettighederne til FDZ-navnet fra Patentdirektoratet,

og da skolerne aldrig

som skoler har været medlemmer af FDZ,

har retten til brug af navnet alene været

knyttet til samarbejdsaftalen.

I januar 2003 har bestyrelsen skrevet til

hver enkelt skole med tilbud om samarbejde

på individuel basis og blandt andet

med krav om åbne pensumsbeskrivelser.

Dette tilbud blev afvist af en samlet

Skolekreds. Samtidig har Skolekredsens

advokat sendt en skrivelse, hvori Skolekredsen

gør krav på FDZ-navnet. Dette

brev har FDZ’s advokat herefter svaret på

og blandt andet stillet spørgsmålet om,

hvad Skolekredsen egentlig vil med FDZ-


navnet ud fra den betragtning, at hvis der

ikke er tale om et samarbejde mellem FDZ

og Skolekredsen, vil Skolekredsens anvendelse

af FDZ-navnet være falsk varebetegnelse,

hvilket slet ikke har nogen

mening for nogen af parterne.

Næstformand

Lisbeth D. Nielsen skriver:

Forskningsrådet 2002 (se endvidere

Forskningsrådets årsberetning på side 32)

Der har været megen aktivitet i Forskningsrådet

i 2002, og jeg vil hermed gerne

takke for den store indsats, som Forskningsrådets

medlemmer har ydet.

Leila, Anne Margrethe og Lone afsluttede

deres kursus i ViFAB i foråret, så nu er alle

tre klar til at gå ind i forskningsprojekter.

Anne Margrethe og Lone har hver især

arbejdet med deres projekter og kommet

langt med projektbeskrivelserne i kursusforløbet,

dette arbejde har medført, at der

er blevet bevilget penge fra ViFAB til

begge projekter. Triangelprojektet har fået

tildelt kr. 100.000 og Musearmsprojektet

har fået kr. 30.000 samt kr. 50.000 fra

Henrik Henriksen’s fond. Det er meget

flot, til lykke med det. Forskningsrådet har

i længere tid søgt nye medlemmer til og

det er nu lykkedes at få tilknyttet en

sekretær Janne Eggertsen og Inge Kellermann

som medlemmer. Vi siger velkommen

til de to nye. Lene Meyersahm

har kontaktet forskerparken i Odense,

som vi håber at få et samarbejde med

omkring FDZ’s forskellige forskningsprojekter.

Vi har planlagt et overordnet møde

med dem i februar, hvor vi skal finde ud

af, hvad vi kan bruge hinanden til.

Leila laver et stort arbejde omkring det

eksterne ViFAB, SundhedsRådet m.m.

Dette arbejde kommer alle alternative foreninger

til gode, og derfor syntes vi i

FDZ’s bestyrelse, at det ville være på sin

plads, at der fulgte noget honorar med fra

SundhedsRådets alternative foreninger,

hvortil vi jo alle betaler kontingent. FDZ’s

kontingent er på kr. 9000 om året. ViFAB

går nu ind i sin nye periode, som dækker

1. januar 2003 – 31. december 2005.

SundhedsRådet er blevet bedt om at

beskikke to bestyrelsesmedlemmer, og de

har som vedtaget på sidste repræsentantskabsmøde

genbeskikket Leila Eriksen og

kinesiolog Mette Pedersen. Med de nye

medlemmer i Forskningsrådet og Lone og

Anne Margrethe, som er blevet bedre

klædt på til forskning, håber jeg, at

arbejdsfordelingen vil blive bedre, så Leila

ikke skal bruge så mange timer på FDZ,

hvilket ikke er rimeligt, når der også er

familie og klinik at passe.

Jeg som bestyrelsesmedlem ser frem til

endnu et givtigt samarbejde i 2003.

Bestyrelsesmedlem

Bent Ruthmann skriver:

Det har været et hårdt, men spændende

år i FDZ’s bestyrelse, der har været meget

at skulle tage stilling til, oprydning, foreningsstuktur

og ny uddannelsespolitik

m.m. Zoneterapeuten har fået en ansigtsløftning,

som jeg håber og tror på at alle

vil være glade for. Erhvervszoneterapien

er også kommet godt i gang, der arbejdes

med flere idéer, som vil hjælpe medlemmerne

både opsøgende og salgsmæssigt.

PR-udvalget kommer med nye idéer og

følger op på det gamle brochuremateriale,

så det bliver tidssvarende.

Internet/Intranet: Det har været spændende,

at se den udvikling, der er sket på

hjemmesiden, og det nye Intranet, som vil

blive et godt arbejdsredskab for bestyrelse

og udvalg og til stor gavn for medlemmerne.

Kommunikationsudvalget består af formanden,

redaktøren og internet, og de

arbejder med nye tanker og idéer til forbedring

af intern og ekstern kommunikation.

En stor tak til bestyrelsen og udvalgsmedlemmer

for godt samarbejde i året der gik.

Bestyrelsesmedlem

Inge-Lise Rothenborg skriver:

Jeg blev valgt ind i FDZ’s bestyrelse i marts

2002 for en to-årig periode, og har haft

ansvaret for nedennævnte udvalg:

Internationalt Udvalg: Ved årets første

møde deltog jeg for at lære udvalgsmedlemmerne

at kende. Efterfølgende har udvalget

kørt helt selvstændigt. Budgettet

har været drøftet før vedtagelse.

Lokalforeningernes Fællesudvalg, LFU:

Dette udvalg var jeg allerede før valget til

bestyrelsen medlem af i min egenskab af

formand for lokalforeningen Vestsjælland.

Mange spændende emner har været oppe

det forløbne år - og her har »græsrødderne«

diskuteret og justeret alle de tiltag,

der senere skulle diskuteres på kontaktudvalget,

KU, der jo er vejledende for bestyrelsen.

LFU har fungeret godt - fint ledet

af Inge Borup.

Optagelsesudvalget: Her vurderer to FDZbestyrelsesmedlemmer

sammen med to

skoleledere om en zoneterapeut kan

optages i FDZ-gruppe 1. For at kunne

vurdere dette kræves dokumentation fra

ansøgeren om bestået eksamen i de til

enhver tid gældende fag for vor FDZuddannelse

samt dokumentation for

behandlererfaring på minimum to år. For

at kunne vurdere om ansøgerens uddannelse

stadig svarer til nyeste uddannelse

kræves adgang til tidligere og nuværende

pensumbeskrivelser og til eventuelle litteraturangivelser.

Denne adgang har bestyrelsesmedlemmerne

ikke kunnet få, hvilket

har bevirket, at vor medindflydelse i

optagelsesudvalget er rent illusorisk. Der

har været truffet seks afgørelser i år.

Klagenævnet: Også her afgør to FDZbestyrelsesmedlemmer

sammen med to

skoleledere om en klage fra en elev under

uddannelse eller en terapeut under efteruddannelse

er relevant. Igen er dette

meget vanskeligt at tage stilling til, da vi

kun har klagerens brev og skolernes svarbrev

at henholde os til. Vi har ingen nærmere

føling med de enkelte skoler og

deres arbejdsmetoder, herunder undervisning,

undervisere samt eksaminationsform.

Dette ikke ment som en anklage

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 3


men som et hjertesuk. Tættere samarbejde

ville løse op for mangt og meget - også

for at undgå negative myter om hinanden.

Uddannelses Forum, UF: Her overtog vi

en konstruktion fra den tidligere bestyrelse,

af 17. august 2001, der skulle sættes i

værk i 2002. Forummet skulle tage sig af

- udvikling af grunduddannelsen,

- gøre status over uddannelsen samt

- udvikle ideer til videreuddannelse.

Udvalget skulle bestå af to personer fra

skolekredsens uddannelsesudvalg, to fra

FDZ’s bestyrelse, tre terapeuter samt tre

elever. Elever og terapeuter kunne kun

blive medlem ved skriftlig ansøgning til

FDZ’s bestyrelse og skolekredsen.

Herudover skulle to repræsentanter fra UF

være repræsenteret i Skolekredsens uddannelsesudvalg.

Og endelig skulle UF

arbejde på lige fod med andre udvalg i

FDZ og også være repræsenteret på kontaktudvalget,

KU.

Som jeg ser det en rigtig god og demokratisk

konstruktion til at øge samarbejdet

med skolerne til fælles gavn og glæde for

vores fælles erhverv: Zoneterapien.

Dette forum kom aldrig i gang under den

skitserede form, da skolerne valgte ikke at

deltage ved både det første møde i september

2002 samt de følgende møder i

2002. I stedet har forummet arbejdet på

blandt andet at sætte sig ind i, hvilke krav

der stilles for at få en uddannelse SUberettiget,

hvad en zoneterapeutuddannelse

kunne/burde indeholde - hvad de

øvrige zoneterapeutuddannelser under

SDZ indeholder m.m. Det er vigtigt her at

understrege, at FDZ’s bestyrelse ikke er

ved at oprette skoler. Vi tager alene stilling

til et kvalificeret samspil med vore FDZ

skoler i fremtiden.

Sammenfattende skal siges: Det er en

kæmpe-udfordring at være med i FDZ’s

bestyrelse og fra allernærmeste hold at

være med til at tage stilling til, hvad FDZ

bør/skal gøre for at fremme udviklingen

inden for vores brancheorganisation til

gavn for vore medlemmer - som personer,

som elever, som færdiguddannede terapeuter,

som erhvervsdrivende og som

respekterede fagpersoner i dagens Danmark.

Derfor har blandt andet registrering

og SU-godkendelse ligget os meget på

sinde i overensstemmelse med kravene fra

KU og fra sidste års generalforsamling.

Det har været et arbejdsår med store

udfordringer og ind imellem tunge, men

nødvendige beslutninger, der har skullet

træffes. Atmosfæren i bestyrelsen har set

fra min side været god, entusiastisk og

rummelig.

FDZ er gået ind i professionalismens tid

med vores meget dygtige foreningssekretær

Lene Meyersahm ved roret, godt støttet

af vores effektive sekretær Hanne

Møller. Ikke mindst grundet vores myreflittige

og meget ansvarlige formand

Kirsten Sietams hjertevarme ledelse er vi

kommet godt igennem året og kan stå

over for jer med den viden, at vi hver især

har gjort vores bedste for FDZ. At arbejdspresset,

de tekniske krav m.m. så har

været ved at vælte mig og min klinik fuldkommen,

skal nævnes med et meget stort

hjertesuk.

Bestyrelsesmedlem

Lone Marianne Severinsen skriver:

Mit år i bestyrelsen har været meget

spændende, men også præget af at mit

IT-udstyr ikke var tidssvarende. Det har

selvfølgelig givet nogle frustrationer, både

for mig og de øvrige i bestyrelsen. Det har

dog resulteret i, at bestyrelsen nu har

lavet en plan for, hvordan nye bestyrelsesmedlemmer

skal sættes igang med hensyn

til brugen af IT. Året, der er gået, har

budt på mange udfordringer med hensyn

til ny struktur og uddannelse, og jeg

mener bestemt, at den kurs, der er lagt

,skal fortsættes i det nye år. Det er efter

min mening den måde, zoneterapeuter

bliver mere anerkendte på. Bliver uddannelsen

godkendt, og eleverne får mulig-

hed for at få S.U., er vi nået langt.

Afrunding

Det har i FDZ været et år præget af ganske

meget arbejde på mange forskellige

fronter. Vi har haft store og grundlæggende

arbejdsopgaver og problemer, der har

taget unødig meget tid og har kostet

mange penge, men når vi ved årets afslutning

ser tilbage ,så har det også været et

år, hvor vi bagefter kan sige: det var så

det. Nu er der ryddet op, og vi er kommet

langt med revidering af hele det skolepolitiske

område, med det økonomiske område

og med selve strukturen i foreningen.

Det skal ingen hemmelighed være, at

havde foreningen i år 2000 benyttet sig af

Antkes store viden i sekretariatet, da man

flyttede til Odense, havde brugt noget tid

på denne overlevering til ny sekretær og

nye lokaler, - ja, så kunne meget være

sparet - men dette må vi lade ligge. Det

var dyre lærepenge.

Herfra bestyrelsesstolen skal lyde en

meget stor tak til specielt Lene og Hanne

i sekretariatet - uden jeres hjælp var dette

aldrig lykkedes.

Sidste år talte vi meget om »farten på

bestyrelsens kørsel«, om »bump på vejene«,

men nu har vi lovet hinanden at

bremse op, at få pusten. Vi er med, og vi

håber at få lov til at vise ,at vi kan og vil

en professionel forening. Lad os få den ro,

der nu skal til. Det har vi alle brug for.

Få de seneste

opdateringer om

generalforsamlingen

på www.fdz.dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 4


Bestyrelsens handlingsplan 2003

Først og fremmest vil vi sikre, at de bolde, der er

spillet op, bliver grebet.

Uddannelse

1. Beskrive uddannelse.

2. Beskrive skolepolitik.

3. Arbejde for en SU-godkendelse.

4. Etablere og styrke samarbejde med

samarbejdspartnere og uddannelsessteder.

5. Etablere tilbud om efteruddannelse.

Registreringsordning

Fortsat arbejde for en registreringsordning.

Sygeforsikringen »danmark«

Fortsat arbejde for tilskudsordning og for samarbejde

med Sygeforsikringen »danmark«.

SDZ

Samarbejdet i SDZ skal løbende fortsat forbedres

og udbygges.

Internt

Fortsat styrke vores indre struktur.

Erhvervszoneterapien

Styrke erhvervszoneterapien yderligere blandt

andet i form af samarbejdspartnere.

Fortsat styrke fordelene for og finde nye tilbud

til vores medlemmer.

Vidste du, at

der bliver mulighed for at udveksle zoneterapibehandlinger med dine kolleger,

idet der arrangeres behandlerrum med brikse til fri afbenyttelse?

Ønsker du at deltage i frokost fredag,

sker dette for egen regning.

Tilmelding er nødvendig

senest 10. marts 2003 til sekretariatet.

Dagsorden på

generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Beretninger, herunder beretninger fra udvalgene og

Skolekredsen

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af

kontingent samt rammebudget for det

efterfølgende år

6. Valg af formand, øvrige bestyrelsemedlemmer og

suppleanter

7. Valg af medlemmer og suppleanter til Etisk Juridisk

Råd

8. Valg af ekstern revisor

9. Valg af intern revisor og suppleant

10. Eventuelt

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 5


Sådan er det gået med

EZ-udvalget i 2002

generalforsamlingen 2002 fremlagde

jeg som koordinator følgende mål for EZ:

1. Udarbejde database for EZ´ere + deres

virksomheder samt FDZ´ere med EZønske

2. EZ præsentationsmateriale (overheads)

udarbejdes

3. Mere synlighed i Zoneterapeuten og

eksternt

4. Samarbejde med Helza og Allcare

5. Materialet »Hvordan kommer zoneterapeuter

i gang?« gennemgås/revideres

6. Workshop om EZ på Nordisk konference

7. Listserv

Og hvordan er det så gået med målene?

Udarbejde database

I samarbejde med forskningsrådet er der

nedsat et udvalg, som arbejder på at

udarbejde en database, som skal dække

både projektet omkring zoneterapeuters

praksis samt EZs behov for at få skabt

overblik over, hvilke zoneterapeuter, der

har hvilke virksomhedsaftaler, så vi

eksempelvis kan beregne den gennemsnitlige

behandlingstid og -pris.

Præsentationsmateriale

Præsentationsmateriale i form af overheads

er under udarbejdelse.

Mere synlighed

Følgende artikler har været bragt i

Zoneterapeuten:

- EZ vil sikre zoneterapeuter arbejde,

februar 2002

- Tema om Erhvervszoneterapi, august

2002

- Erhvervszoneterapeutens lange tilløb,

november 2002

Eksternt – vi har haft en annonce i ledertrænings-

og netværksforeningen Junior

Chambers katalog, som er kommet ud til

cirka 2.500 virksomhedsfolk over hele

landet.

Samarbejde

Både Helza og Allcare var inviteret til EZworkshoppen

i forbindelse med generalforsamlingen

2002. Allcare takkede nej og

Helza v/Ebba Thomsen fortalte om Helzas

idegrundlag og virke. Efterfølgende har

EZ henvist flere zoneterapeuter til Ebba.

Herudover har FDZ indgået samarbejde

med Falck Healthcare.

Hvordan kommer zoneterapeuter i gang?

Materialet »Hvordan kommer zoneterapeuter

i gang?« er vi næsten færdig med

at videreudvikle. Det har været en sej proces,

da det desværre har været nødvendigt

at indtaste det meste af materialet

igen, da det kun har været muligt at finde

frem til materialet fra 1993 i elektronisk

form. Noget er slettet og meget er tilføjet.

Vi vil hele tiden gerne have dine input, så

materialet bliver så fyldestgørende som

muligt.

Workshop

To workshops i forbindelse med generalforsamlingen

2002. På NRN konferencen

i København i april var der bl.a. en workshop

om EZ og forskning. Her hørte vi

også lidt om, hvad der rører sig i resten af

Norden, især Norge.

Listserv

Vores fælles mailingliste har i skrivende

stund 79 tilmeldte, og der har været flere

spørgsmål og nogen svar. Vi skal gerne i

fremtiden blive bedre til at svare til listen,

så alle har mulighed for at få glæde af

svarene. Listen er blevet vel modtaget og

rost i flere sammenhænge.

Lidt mere er der også sket …

Vi lagde ud med at være fem i udvalget,

så blev vi fire og fem, og nu er vi atter fire.

Såfremt du har lyst til at gøre en EZ-indsats,

så lad mig høre fra dig. Tak til Linda

Kleist og Cinne Helmersen for samarbejdet.

Begge har desværre valgt selv at

trække sig.

Gennem året har EZ fået tre virksomhedshenvendelser,

hvoraf den ene (Roskilde

Politi) førte til en aftale med en FDZ´er.

PR og EZ har holdt møde, og på dette

møde gennemførte vi en omfangsrig

brainstorm, som vi ser frem til helt eller

delvist bliver gennemført i den kommende

tid.

Gennem hele året har telefonen glødet.

Mange FDZ´ere ønsker at indgå aftaler

med virksomheder og spørger især til,

hvordan tager jeg kontakt til virksomhederne

samt om længden af behandlingstiden

og prisen for en behandling.

Tak for et godt og konstruktivt samarbejde

i EZ-udvalget. Jeg glæder mig til at

videreføre det udbytterige samarbejde i

2003.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 6

Helle Munk, EZ koordinator

Har du tænkt på

at generalforsamlingen er en

enestående mulighed for at snakke

med kolleger landet over?


Skolekredsens

beretning 2002

Afholdte møder med repræsentanter fra

skolekredsens forretningsudvalg i 2002.

Visions-gruppemøde med repræsentanter

fra Skolekredsen og bestyrelsen: 1. marts,

3. maj

Generalforsamling FDZ: 15.-16. maj,

Bisidder ved bestyrelses møder 25. april

og 14. juni.

Kontaktudvalgsmøde: 31. maj. Møder

med bestyrelsen 5. februar, 24. maj, 25.

oktober.

Møder i skolekredsen: 26. marts, 24. april,

9. august, 23. august, 3. oktober, 4. oktober,

5. december.

Ved Skolekredsens generalforsamling

marts 2002 blev Zandra Willumsen og

Ebba Thomsen valgt til Skolekredsens forretningsudvalg.

Charlotte Jensen blev

valgt som suppleant.

På møde med bestyrelsen og Skolekredsen

i februar var den nye samarbejdsaftale

just underskrevet og her blev nedsat et

udvalg til at arbejde med det fremtidige

samarbejde.

Ved FDZ’s generalforsamling 2002 havde

bestyrelsen bedt sin advokat fremlægge

idé til »ny struktur for zoneterapeutuddannelsen«

til stor undren for Skolekredsen,

der ikke var orienteret om dette.

Efter generalforsamlingen fortsatte bestyrelsen

med at arbejde på »deres idé«,

hvor de ønskede at have kompetencen

over uddannelsen. Fra Skolekredsens side

mødte bestyrelsens ønsker stor undren.

Skolekredsen har siden 1985, hvor

Skolekredsen blev dannet, haft kompetencen

over uddannelsen, ligeledes er det

skolerne, der har den økonomiske risici.

Skolekredsen og bestyrelsen har arbejdet

sammen via en samarbejdsaftale, hvor der

blandt andet står, at bestyrelsen skal

arbejde for de færdiguddannede medlemmer

og skolerne for elever under uddan-

nelse. På flere møder og i breve i årets løb

har skolekredsen meddelt bestyrelsen, at

de ikke ønsker at ændre på kompetencen

over uddannelsen, men at man altid er

åben over for ideer til udvikling af uddannelsen.

Bestyrelsen var ikke lydhør over

for Skolekredsens ønsker, men arbejdede

videre på sin idé. I Skolekredsen følte vi

ikke, at vi blev hørt, hverken på møder

eller ved brevskrivning; vi valgte derfor at

melde fra til flere møder i årets løb.

I juni 2002 opsagde bestyrelsen samarbejdsaftalen

med Skolekredsen. Opsigelsen

træder i kraft 1. januar 2003. Bestyrelsen

har ved flere lejligheder skrevet og

sagt, at den efter 1. januar 2003 vil forhandle

med de enkelte skoler. Hertil har

Skolekredsen ligeledes skrevet og svaret,

at Skolekredsen er en samlet gruppe, hvor

rettigheder til alle pensumbeskrivelser ligger.

Skolekredsen frabeder sig derfor, at

bestyrelsen henvender sig til de enkelte

skoler. Ønskes der samarbejde med Skolekredsen

efter 1. januar 2003, skal dette

forhandles via Skolekredsens forretningsudvalg.

Skolekredsen ønsker i fremtiden at videreudvikle

en stærk zoneterapeutuddannelse,

der kan leve op til befolkningens krav

og anerkendelse. Vi vil samarbejde med

relevante samarbejdspartnere, der kan

berige dette arbejde. For at være på forkant

med udviklingen har Skolekredsen

afholdt en del møder i årets løb og udviklet

ideer til en spændende overbygning på

nuværende uddannelse. Skolekredsen har

arbejdet med flere tilbud til færdige terapeuter,

og vi glæder os til at præsentere

Skolekredsens nye tiltag, der alle tager

udgangspunkt i udviklingen af den enkelte

terapeut.

Alle tidligere og nuværende elever, vil

blive informeret om Skolekredsens tilbud,

men naturligvis kan information altid fås

ved henvendelse til din skole. Skolekredsens

forretningsudvalg har arbejdet med

ansættelse af forretningsfører for Skolekredsen.

Nogle af Skolekredsens mål lyder således:

At uddanne zoneterapeuter til samfundet

med kvalitet for at kunne behandle og

servicere mennesker - guide og vejlede på

flere planer, for eksempel kost, vitaminer,

følelser og spiritualitet, og samtidig kunne

passe på sig selv. At løfte den menneskelige

og universelle energi ved hjælp af

øget udvikling af den enkeltes bevidsthedsniveau.

At uddanne terapeuter på et

højt fagligt/spirituelt/åndeligt niveau, der

har baggrund/terapeutiske egenskaber/

egen indsigt og styrke til at yde terapeutisk

virke på en sådan måde, at den enkelte

klient bliver støttet i sine egne selvhelbredende

kræfter.

Vi glæder os til fremtiden.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 7

På vegne af Skolekredsen

Zandra Willumsen og Ebba Thomsen

Sådan kommer

du til Skælskør

Hvis du benytter offentlige transportmidler,

skal du tage tog til enten

Slagelse eller Korsør og derfra med bus

til Skælskør.

For yderligere information og rejsetider:

DSB: Tlf. 70 13 14 15 eller

www.dsb.dk.

Vestsjællands Trafikselskab,

tlf. 57 87 27 27, eller www.vt.dk.

Kobæk Strand Konferencecenter kan

kontaktes på tlf. 58 19 45 15 eller

www.kobaek-strand.dk.


Årsberetning

for internet

Ansvarlig for driften af FDZ’s hjemmesider

(webmaster) er Peter Lund Frandsen.

Økonomiansvarlig: Bent Ruthmann.

Store ændringer og nye tiltag i år 2002

Bestyrelsen valgte i 2002 at afsætte ekstra

midler til FDZ’s hjemmeside. Det gjorde

det muligt at indføre et helt nyt system til

at styre indholdet på hjemmesiden. Efter

en grundig afsøgning af markedet for

webkonsulenter valgte vi et firma, JV-

Kommunikation, i Solrød som sparringspartner.

Vi har fået en meget fordelagtig

aftale med dem og har løbende et tæt og

frugtbart samarbejde. Det nye system

indebærer, at alt indhold på hjemmesiden

kan opdateres og ændres fra enhver computer

med netadgang, og rettigheden til

dette kan uddelegeres til hvert enkelt

udvalg, bestyrelse osv. I samme ombæring

fik hjemmesiden et nyt design udviklet af

webmasteren og en række opdateringer

og tilføjelser, blandt andet:

ny webbutik

online adgang til at læse Zoneterapeuten

arkiv over tidligere numre af bladet

nyhedsmodul på forsiden med

underliggende arkiv

særlige medlemssider

samt en lang række mindre justeringer

og tilføjelser.

På opfordring af Helle Munk fra Erhvervszoneterapiudvalget

har vi oprettet et diskussionsforum,

hvor alle gruppe 1 og 2

medlemmer kan melde sig til og deltage i

den faglige debat. Her kan man for

eksempel få råd og vejledning fra kolleger

og trække på hinandens erfaringer i

behandling af diverse helbredsproblemer.

Hvis du endnu ikke er med, så kig på

www.fdz.dk - for medlemmer og så FDZ-

Forum.

Intranet

Det har gennem de seneste år været et

stort ønske at få udviklet et egentligt FDZ-

Intranet. 2002 blev året, hvor dette blev

realiseret. I tæt samarbejde med JV-

Kommunikation har foreningen nu et særlig

lukket område på internettet, hvor

man blandt andet kan:

se oversigt over FDZ’s mange områder

(udvalg, råd m.m)

se hvem der er med i hvilke områder

se detaljer om personerne

se orienteringer og meddelelser fra

områderne

se mødekalender, dagsordner, referater

se interne dokumenter af forskellig slags

sende gruppe e-mails til de forskellige

områders medlemmer

vedligeholde sin egen kalender

vedligeholde oplysninger om sig selv

lave sit eget personlige adressekartotek

lave sin egen personlige samling af

internet-links.

Alle foreningens nøglepersoner har adgang

til at oprette og redigere i oplysningerne

på intranettet for de områder, man

er tilknyttet, men herudover har alle FDZmedlemmer

i gruppe 1 og 2 (aktive og

elever) mulighed for at kigge med og se,

hvad der foregår i foreningen. Vi håber,

det vil være med til at styrke medlemsdemokratiet,

øge debatten og give flere lyst

til at deltage aktivt i FDZ’s arbejde.

Fagre nye verden

Disse nye tiltag giver i høj grad FDZ

mulighed for at forbedre og udvikle kommunikation

og samarbejde både internt i

foreningen, i forhold til medlemmerne og

udadtil. Man skal bare stadig huske på, at

for nogen er omgangen med computere

og Internettet stadig omgærdet med en

del mystik og forsigtighed, og det skal da

også fortsat være muligt at holde sig orienteret

og deltage i foreningens arbejde

uden at være computerekspert. For få år

siden var det en fabelagtig ting at kunne

modtage en fax skrive lidt på den og

sende den tilbage, siden er e-mailen kommet

til og har helt overtaget faxens rolle.

Udviklingen går utroligt stærkt - men FDZ

er med, helt i front!

Peter Lund Frandsen

Valg til

bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen

er der valg til FDZ’s bestyrelse. På valg

er Lisbeth Dyrgård Nielsen, Bent

Ruthmann og Lone Marianne Severinsen.

Inge-Lise Rothenborg blev sammen

med Kirsten Sietam sidste år valgt

for en to-årig periode, men ønsker

grundet en stor arbejdsbyrde at takke

af allerede i år.

Bestyrelsen foreslår i stedet Alf

Panduro, København, som nyt bestyrelsesmedlem.

Alf Panduro er 45 år, og

blev færdig med zoneterapiuddannelsen

i 1999 fra skolen i Herlev. Alf

Panduro siger blandt andet:

»Jeg støtter bestyrelsens krav om indsigt

og indflydelse på uddannelsen af

zoneterapeuter. Derfor skal vi have

anerkendt vort fag. Om det bliver

gennem en registrerings- eller autorisationsordning,

er mig underordnet,

men en form for offentlig anerkendelse,

som via økonomiske støtteordninger

kan hjælpe vore patienter og

naturligvis også den enkelte zoneterapeut.

Det er min klare overbevisning,

at en anerkendelse af zoneterapien vil

være både en menneskelig og økonomisk

fordel for samfundet«.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 8


Årsberetning for

kommunikationsudvalget

2002 har været et særdeles spændende og aktivt år for udvalget. Først kom

den nye udgave af Zoneterapeuten på gaden. Et blad, der er blevet godt

modtaget af medlemmer såvel som annoncører, og bladet er blandt andet blevet

rost for dets høje kvalitet og spændende og varierede indhold. I foråret

ønskede redaktør Sinnet Christiansen at opsige sin stilling. Der skal fra udvalget

lyde en stor tak til Sinnet for det arbejde, hun har ydet gennem tiden. I

stedet ansatte bestyrelsen journalisten Bo Nygaard Larsen, der fortsat har som

målsætning at skabe flere nærværende og levende reportager og artikler fra

alle dele af landet. Zoneterapeuten er et landsdækkende blad, hvilket tydeligt

skal kunne læses i spalterne.

Ved årsskiftet 2002-2003 skiftede bladet trykkeri og layout, så disse funktioner

i dag varetages af henholdsvis Damsgaard Tryk i Mariager samt redaktøren.

Totalt set giver det en ikke uvæsentlig besparelse i forhold til tidligere.

Trods tidens generelle afmatning er det alligevel lykkedes at fastholde bladets

annoncemængde, der udgør et stort økonomisk tilskud til bladets drift, på et

tilfredsstillende niveau.

På IT-området har udvalget også haft travlt det forgangne år. Foreningens

hjemmeside www.fdz.dk blev relanceret og fremstår i dag som et yderst professionelt

stykke værktøj, som terapeuter og andre interesserede kan have

stor nytte af. Ikke mindst nyhedsdelen, der bliver opdateret hver gang, der er

sket nyt i foreningen eller faget som sådan. Senere i 2002 kom så Intranettet,

det vil sige den del af hjemmesiden, der kun er forbeholdt gruppe 1-medlemmer

og elever. På siden kan man læse interne referater, beslutninger og se i

mødekalenderen. Desuden er det muligt for eksempelvis lokalforeningernes

repræsentanter selv at indtaste oplysninger til brug for de lokale medlemmer.

Arbejdet med hjemmesiden og Intranettet er blevet ledet af Peter Lund

Frandsen, der har ydet en utrolig stor indsats. Udvalget er derfor Peter dybt

taknemmelig for, at han har påtaget sig opgaven og hilser med glæde, at

Peter fortsat er foreningens webmaster.

Der bliver sat stigende fokus på alternative behandlingsformer. I takt med, at

stadig flere danskere gør brug af eksempelvis zoneterapi eller akupunktur,

skriver medierne også det mere om behandlingsmetoderne. Det er ikke altid

lige let at få et budskab ud gennem medierne, men foreningens presseberedskab,

der ledes af Kirsten Sietam, gør, hvad der er muligt, for at få talt foreningens

og zoneterapiens sag i medierne. Af tidsmæssige grunde er det dog

kun muligt at holde øje med de større landsdækkende medier. Derfor opfordrer

udvalget alle lokalforeningerne til at følge debatten i deres egne medier

og gerne sende udklippene til formanden eller sekretariatet.

Bo Nygaard Larsen

PR-udvalget

Der har i årets løb i udvalget været tre formelle

møder og et uformelt. Vi har været – og er stadig

– kun 3 medlemmer i udvalget (inkl. et medlem

af bestyrelsen), hvorfor mange opgaver

nemmest og billigst har kunnet ordnes pr. telefon

eller mail. Vi får til stadighed henvendelser

fra foreninger og organisationer, som ønsker, at

FDZ lægger nogle annoncekroner hos dem.

Eksempler: Hotel- og Restaurationsbranchen’s

årskalender, en mellemfolkelig organisation, en

handicap-gruppe. Alle er blevet afvist, da vi har

bedømt dem som urelevante for FDZ.

Der har været adskillige henvendelser fra helseweb-mastere,

som har ønsket FDZ optaget på

deres hjemmeside. Disse er alle blevet henvist til

vores web-master, som har behandlet dem.

Foranlediget af en henvendelse om, hvorvidt

FDZ som organisation ønskede at være medredaktør

af en sundhedsbrevkasse, hvilket blev

afslået, efter at det havde været op at vende i

KU (kontaktudvalget). Udvalget har på foranledning

af bestyrelsen gennemarbejdet FDZ’s

brochuremateriale, og er kommet med forslag,

som i grove træk er blevet præsenteret for KU.

Forslaget blev dog midlertidigt stillet bero p.g.a.

FDZ’s separation fra skolekredsen, hvilket kan

indebære, at hele brochurekonceptet tekstmæssigt

- også af denne årsag - skal revideres og

indrettes på organisationens nye ansigt. Først i

2003 bliver det taget op igen.

PR har haft en enkelt møde med EZ, formet som

en brainstorming, hvilket har resulteret i en

kæmpe-ønskeseddel, som dels indeholder

gamle - tidligere gennemdrøftede - sager, men

også forslag til nye tiltag, som vi ser hen til at

tage hul på i det nye budgetår. Selv om vi ikke

føler os stressede, fordi meget er klaret elektronisk,

ville vi være bedre rustet til at arbejde mere

nuanceret og til at løfte nogle flere opgaver til

gavn for vore medlemmer, hvis vi var nogle flere

medlemmer i udvalget.

Tak for et godt år 2002.

Laiff Pedersen

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 2 9


Årsberetning for

Internationalt Udvalg

Udvalget består af: Peter Lund Frandsen,

Lillan S. Heinrichs, Dorthe Krogsgaard og

Pernille Rosenlund.

Desuden er følgende tilknyttet som translatører:

Anni Harris og Torben Jessen.

Områdeansvarlig fra bestyrelsen: Inge-

Lise Rothenborg.

Nordisk samarbejde

Den altoverskyggende begivenhed for IU

i 2002 var Det Nordiske Møde, som IU

arrangerede og afholdt i København i april

med ca. 40 deltagere. Mødet var en blanding

af fagligt indhold med talere og

demonstration af forskellige zoneterapiteknikker.

Om lørdagen var der to heldags

workshops, hvor den politiske del blev

diskuteret. Blandt emnerne var: Erhvervszoneterapi;

forskning; autorisation/registrering;

uddannelse/kvalitetssikring; behandling

af allergi med TKM-zoneterapi;

allergi og ernæring; behandling af hovedpine

med 3D-zoneterapi, sportsskadebehandling;

muskelzoner efter Ersdal-metoden;

»De nye sygdomme« (Fibromyalgi,

Whip-lash, kronisk træthedssyndrom

m.fl.).

Mødet viste, at der er stor opbakning til at

fortsætte og videreudvikle et tæt samarbejde

mellem de nordiske lande, blandt

andet omkring fælles uddannelsesstandarder

og registreringsordning. Kunsten

bliver både at sikre en forsvarlig kvalitet

og faglig udvikling samtidigt med, at der

er åbenhed for forskellige zoneterapeutiske

metoder og synsvinkler.

Næste møde i NRN holdes i forbindelse

med RiEN konferencen i Italien, maj 2003.

Det fulde referat af mødet kan hentes på

FDZ’s intranet.

Europæisk samarbejde

IU var repræsenteret på RiENs årlige

møde, der blev holdt i Birmingham i juni.

Vedtægter, uddannelse, forskning og EU

var hovedemnerne på mødet.

Det europæiske samarbejde går fremad

med små men stabile skridt. RiEN har en

meget lille økonomi at gøre godt med,

men det er glædeligt, at flere og flere foreninger

tilslutter sig, så der pt. er 35 foreninger

fra 20 forskellige lande, der deltager

i det europæiske samarbejde. Du kan

læse mere på www.reflexeurope.org eller

FDZ’s intranet.

Blade

Vi modtager løbende følgende blade:

Naturterapeuten – Norge

Reflexions – The Association of

Reflexologists, England

Foot Notes – The Scottish Institute of

Reflexology

Reflex – Bond van Europese

Reflexologen, Holland

Reflexzone – uafhængigt, Holland

Quarterly Journal – The South African

Reflexology Society

The RAC Newsletter – Reflexology

Association of Canada

Reflexions, The Journal of Reflexology

Research – Kunz & Kunz, USA

Reflexology World – uafhængigt,

Australien

ICR Newsletter – International Council of

Reflexologists

Newsletter – Reflexology in Europe

Network (RiEN)

Henvendelser

IU besvarer løbende diverse henvendelser

fra udlandet. I takt med udbredelsen af

internettet er mængden af henvedelser

dog aftaget, idet folk i større omfang kan

betjene sig selv via FDZ’s hjemmesider på

dansk og engelsk. I 2002 har vi i alt besvaret

cirka 40 henvendelser.

2003

IU’s aktiviteter i 2003 kommer blandt

andet til at dreje sig om: Revidering af

fagidentiteten på nordisk plan; NRN og

RiEN møder; To internationale konferencer;

IU-hjemmesider; Artikler fra udlandet,

m.m.

Peter Lund Frandsen

Ekstra foredrag

om forsikring

I sidste øjeblik er det lykkedes at få

Codan til at lave en foredrag om zoneterapeutens

forsikringsforhold. Assurandør

Michael Linfoss vil fortælle om

forsikring af klinik, personale og ejer,

mens ekspeditionssekretær Lone Jacobsen

vil fortælle om, hvad FDZ’s

fællespolice dækker.

Der er begrænset plads til de enkelte

foredrag (50 pers.), hvorfor forhåndstilmelding

er nødvendig. Du kan prioritere

2 emner. Send dine ønsker til

sekretariatet, hm@fdz.dk eller ring til

Hanne Møller på 70 27 88 50 ml. 9-12

på hverdage. Du vil herefter få tilsendt

adgangskort til foredrag sammen med

navneskilt og adgangskort til generalforsamlingen.

Sekretariatet

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 0


Lokalforeningernes

Fællesudvalg (LFU)

Udvalget har i 2002 holdt tre møder. Ved alle møder har der

været en livlig, inspirerende debat med mange punkter på

dagsordenen. FDZ’s generalforsamling var som altid spændende

og inspirerende. Inge-Lise Rothenborg fra Vestsjællands

Lokalforening blev valgt som bestyrelsesmedlem og

tager sig af emner vedrørende lokalforeningerne.

Et »til-lykke-brev« til nyuddannede zoneterapeuter har fungeret

fint, således at også nye terapeuter kan finde vej til

lokalforeningerne. LFU har vedtaget nye vedtægter for Lokalforeninger

og netværk, og disse er allerede blevet taget i

brug, blandt andet ved dannelse af en lokalforening i

Roskilde Amt.

Netværkene fungere fint over hele landet. Nogle er »åbne«

netværk - forstået på den måde, at en terapeut kan melde

sig til en sådan i sit område. Andre netværk er af mere privat

karakter - med to-tre eller flere terapeuter. Hovedsagen

er, at så mange terapeuter som muligt kan finde sammen i

et fælles fodslaw til gensidig inspiration. Så LFU kan kun

opfordre den enkelte terapeut til at kontakte en netværksgruppe

i sin lokalforening.

Der har været afholdt adskillige - store som små - messer

overalt i landet. Messekasserne har været flittigt brugt sammen

med brikse, som der efterhånden findes i alle lokalforeningerne.

Vi ved også, at rigtig mange af vore kolleger har

været ude for at holde foredrag - både for store og små

grupper. Året har også bragt os alle nærmere hinanden, forstået

på den måde, at vi er kommet på intranettet. Ensartede

e-mail-adresser er også efterhånden blevet oprettet.

Der har landet rundt været afholdt møder med formanden

og/eller et bestyrelsesmedlem samt i et par tilfælde vores

redaktør vedrørende fremtidens zoneterapeut. Et par steder

blev disse annoncerede møder aflyst på grund af manglende

tilmelding - men der var andre steder mellem 10 og 40 deltagere

med en livlig debat og input til følge.

Kontaktudvalget (KU) med dets møder er meget givtige og

positive for lokalforeningerne (LFU), som deltager med seks

repræsentanter.

Tak for endnu et godt arbejdsår inden for lokalforeningerne.

Inge Borup, lokalforeningskoordinator

Et lille indlæg:

Zoneterapi er ikke bare et kald

Zoneterapi må ikke blot være et kald! Vi må sætte pris på vores

arbejde i mere end én forstand. Derfor mener vi også, at man

som zoneterapeut skal være forsigtig med ikke at »falbyde« sit

arbejde, ikke mindst af hensyn til sine kolleger rundt omkring,

som måske forsøger at drive en forretning, de kan leve af.

Nyuddannede zoneterapeuter rejser fra skolen med en stor portion

viden og en tro på, at man har noget godt at tilbyde sine

klienter. Lærerne fortæller deres elever, at de ikke skal sælge sig

selv for billigt, og at vi skal tro på vores eget værd. Det skal vi

holde fast i, og derfor mener vi også, at det må være på tide at

få en lille debat omkring vores prispolitik. I dag kan man købe

zoneterapeutisk behandling til meget forskellige priser, og sådan

vil det sikkert blive ved med at være. Konsulterer man en zoneterapeut

i det indre København, der bor i dyre, smukke lokaler,

vil prisen være én, og konsulterer man for eksempel én af os

zoneterapeuter i Nordsjælland, vil prisen måske være en helt

anden. Det kan ikke undgås. Men ønsker vi at blive betragtet

som seriøst arbejdende indenfor behandlerverdenen, mener vi

samtidig, at der bør være en nedre grænse for, hvad en behandling

kan koste. At drive klinik kræver selvstændighed og rygrad.

Du er alene om alle beslutninger, du er alene om at sikre, din klinik

overlever, og at du til enhver tid er opdateret med ny faglig

viden. Det koster altsammen penge. Som zoneterapeut er du

desuden meget afhængig af dine klienter. Udebliver klienten, er

det dig, der sætter penge til - også selv om du opkræver udeblivelseshonorar!

Bliver du syg, mister du indtjening, også selv om

du har en forsikring! Skal du holde ferie, er det fuldstændig for

egen regning! Et besøg hos en kiropraktor varer maksimalt 10

minutter! Ved udgangen betaler man typisk kr. 135,-, hvis man

er tilskudsberettiget, og kr. 185,-, når tilskudsretten er brugt op.

Og man kan være helt sikker på, at man er ude af døren efter

de 10 minutter! Kiropraktoren skal nemlig holde tiderne og

»kvoterne«. Besøger du din tandlæge, læge eller andre specialister,

er situationen den samme. Alle ønsker de hver for sig en

rimelig betaling for deres arbejde. Selv præster, som i høj grad

føler deres arbejde som et kald, lever af det.

Vi er derfor også overbeviste om, at vores klienter gerne vil

betale et rimeligt honorar for den time! Men hvad er så egentlig

et rimeligt honorar – for både klient og terapeut?

På vegne af Zonepigerne i Frederiksborg Amt

Helle Thorup-Witt og Rie Iversen

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 1


Sådan gik det i 2002

i Forskningsrådet

Forskningsrådet har i 2002 bestået af følgende

udvalgsmedlemmer: Lone Victoria

Schumann, Anne Margrethe Dalskov og

koordinator Leila Eriksen.

Politikere og det offentlige sundhedsvæsen

higer efter dokumentation for zoneterapiens

virke. Som patient må det vel

være ret og rimeligt, at man kan stille krav

til en kvalificeret behandling, baseret på

afprøvede og dokumenterede metoder.

Også selv om de kliniske erfaringer taler

for sig selv.

Zoneterapiforskning er altså alfa og

omega, hvis zoneterapien skal anerkendes

og implementeres som et professionelt

behandlingstilbud i sundhedsvæsenet.

Muligheder er nu åbne for, at vi som faggruppe

kan udvikles og sikre såvel forskning

som vidensformidling. Ikke mindst

takket været FDZ´s fokus på forskningsområdet,

etableringen af ViFAB (Vidensog

Forskningscenteret for Alternativ

Behandling) samt et positivt samarbejde

med øvrige forskningsudvalg, herunder

FPU (Forsknings- og Projektudvalget) i

Sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ

behandling.

En af forklaringerne på, at dokumentationen

af zoneterapien endnu er meget begrænset

er, at det kan være uhyre vanskeligt

at skaffe de nødvendige midler hertil.

Samtidig oplever mange behandlere, at

det er en næsten uovervindelig udfordring

at forske i zoneterapi inden for en videnskabelig

referenceramme. Men - er det nu

også det? Måske handler det i virkeligheden

om, at zoneterapeuter ofte ikke altid

har de nødvendige uddannelsesmæssige

forudsætninger til at kunne gennemskue

en forskningsproces. Zoneterapeuter har

ganske enkelt brug for at lære noget om

forskning under uddannelsen og samtidig

have mulighed for at få efteruddannelseskurser,

der fokuserer på forskningsbegreber.

IKKE for nødvendigvis at kunne uddanne

sig til forskere, MEN for at blive

bedre samarbejdspartnere for og med forskere!

Med en større faglig bevidsthed blandt

zoneterapeuter handler det helt klart også

om, at finde nye tankemønstre set i forhold

til, hvad sundhedsvidenskab og

sundhedsforskning er og hvilke former for

forskning, der anses for at være relevante

i forhold til evaluering af zoneterapiens

helbredsmæssige virkning. År 2002 har

været udbytterigt på mange måde, hvor

der i nedenstående gennemgang af

Forskningsrådets aktiviteter for året, er

lagt vægt på følgende:

Projekter

Arrangementer, FR har deltaget i

Øvrige aktiviteter

Publikationer/presseomtale

Visioner 2003

Visioner for 2003

Janne Ambo Eggertsen og Inge Kellermann

bydes velkommen.

At forske fra ide til handling –

skematisk oversigt for projektmagere

Checkliste for projektmagere

Intranet/Internet – hjemmesiden

opdateres løbende

Uddannelsesmateriale for

zoneterapeutelever

Medlemshåndbogen opdateres

Fondrasing

Igangværende projekter

Koordinator for FR endvidere:

ViFAB-bestyrelse

SundhedsRådet

SRAB/FPU

RiEN-Research Group

RiEN-konference 2003 – tale og RRG

møde

ICR 2003 (møde mellem RiEN og ICR

vedr. forskning)

Hele beretningen kan læses på

www.fdz.dk eller bestilles hos Forskningsrådet.

Med venlig hilsen

Leila Eriksen

FDZ’s

salgsafdeling

KLINIKVARER

Klientbrochurer, 50 stk. . . . . . kr. 50,00

Gavekort, 10 stk. . . . . . . . . . . kr. 40,00

Brochureholder, klar plast . . . . kr. 40,00

Aftalekort med eller uden

bomærke, 100 stk. . . . . . . . . . kr. 60,00

Visitkort med logo, max.

4 linier, eget navn, adr. og tlf.

op til 100 stk. . . . . . . . . . . . . . kr.300,00

OBS! Tekst til visitkort skal indsendes

skriftligt

Visitkortholder, sølv med

FDZ-logo, str. 9,3x5,3 cm . . . . kr. 30,00

Journalark

med eller uden fødder, 50 stk. . kr. 50,00

Kvitteringsblok med 50 numre

eller uden numre, 100 sider . . . kr. 40,00

Blok med bomærke, 12x17 cm kr. 25,00

Flonelslagen-tæppe, hvid med

bomærke, 100 % ren bomuld,

str. 149x250 cm . . . . . . . . . . . kr. 95,00

Blomsterkort med logo, pr. stk. kr. 3,50

Overgade 14, 1. tv, 5000 Odense C

tlf. 70 27 88 50

fax 70 27 99 50

email: salg@fdz.dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 2


Sådan gik det i 2002

i Etisk Juridisk Råd

På grund af glædelige omstændigheder i Etisk Juridisk Råd var der forud for

generalforsamlingen nogen snak frem og tilbage om, hvordan vi skulle forholde

os: Om Majlis havde mod på at fortsætte efter sin barsel, og om der skulle

vælges en suppleant på GF. Resultatet blev, at Majlis valgte at holde en uformel

barselsorlov – og at der slet ikke hører suppleanter til EJR, hvilket ikke er særlig

praktisk, og noget, der skal ændres på ved den kommende generalforsamling.

Kort tid efter generalforsamlingen kom der en klage fra skoleleder Jørgen Frydenlund

over FDZ’s formand Kirsten Sietam og måden, generalforsamlingen var

blevet afviklet på. Efter mange drøftelser med foreningskyndige personer og

studier i foreningshåndbøger nåede EJR til det resultat, at alle gældende procedurer

for afholdelse af en generalforsamling var blevet overholdt, og at vi derfor

ikke kunne give Jørgen Frydenlund ret i hans klage. På Jørgen Frydenlunds

opfordring blev EJR’s svar bragt i Zoneterapeuten nr. 6, juni 2002.

Fra både Skolekreds og FDZ’s bestyrelse har der været en klage over et medlem

(tilfældigvis det samme), som på sine hjemmesider har omtalt skolernes uddannelsesforløb

og også citeret flittigt fra FDZ’s brochurer uden at angive sine kilder,

men til gengæld med betegnelsen »Copyright« for neden på siden, som var

det medlemmets eget materiale. I tilfælde som dette er Lov om ophavsret helt

entydig, idet denne lov gælder for alt skriftligt materiale, og det skal hermed

understreges, at den også gælder for, hvad der bliver bragt på Internettet.

Der har i år ikke været så mange henvendelser vedrørende ulovlig annoncering

– forhåbentlig fordi medlemmerne er begyndt at tage loven alvorligt. Til gengæld

har der været flere forespørgsler om, hvordan man skulle forholde sig, når

man ville lave nyt annonce- og reklamemateriale. En forespørgsel kom fra Færøerne.

Et medlem spurgte, om hendes visitkort var lovligt i henhold til Lov om

reklamering for sundhedsydelser. Dette spørgsmål viste sig at være lidt spidsfindigt,

idet loven netop ikke gælder for Færøerne og Grønland. Men det gør til

gengæld FDZ’s vedtægter, hvor det præciseres, at FDZ’s medlemmer skal overholde

Lægeloven og Lov om reklamering for sundhedsydelser (det sidste blev

tilføjet på generalforsamlingen i marts 2002).

Der har ikke været nogen større mødeaktivitet i det forløbne år. Et telefonmøde

er det blevet til plus en masse e-mails og telefonsamtaler. Den 29. maj holdt

Jane Mikkelsen og undertegnede et møde med Hanne Møller i Sekretariatet

med det formål eventuelt at ændre på FDZ’s interne regler for brug af logo m.v.

Dette arbejde er dog senere blevet lagt lidt på hylden i forbindelse med arbejdet

med den nye registreringsordning. Registreringsordningen kan eventuelt

medføre, at der kommer en ny benævnelse for registrerede alternative behandlere,

hvorfor vi fandt, at det ville være mest hensigtsmæssigt at afvente, hvad

der sker på dette punkt.

Lone Mørch, formand for Etisk Juridisk Råd

Et lille indlæg

Scelerose og

nervezoneterapi

Da jeg i januar-nummeret af Zoneterapeuten

læste artiklen af Kirsten

Sietam om hendes erfaringer med

behandlingen af scelerose, vil jeg gerne

give mit besyv med. Jeg har selv draget

mig mange af de samme erfaringer, men

med det resultat, at nervezoneterapi kan

bruges til primær behandling. Ved behandling

ser jeg også kosten som en vigtig

faktor. Generelt er der tendens til for

høje syretal, så en basekost og ingen

alkohol er klart at foretrække.

Tilskud af vitaminer og mineraler, til at

styrke både nervesystemet og immunforsvaret,

er også vigtigt. Man må heller

ikke glemme optagelsen i tyndtarmen,

der oftest er skyld i underskud af vitaminer

og mineraler, så et tilskud af mælkesyrebakterier

kan være nødvendigt. Efter

test under fødderne er jeg kommet frem

til, at mælkebøttesaft, med sine gode

egenskaber, har en fantastisk god udrensende

effekt på lymfer og led. Alt dette

har ført til en generel god balance i kroppen,

men alligevel har jeg oplevet, at der

pludselig opstod tilbagefald i form af

attakker, træthed depression m.m. Så tog

jeg på kursus i nervezoneterapi i febuar

2002. Her fik jeg afdækket andre punkter

til behandling af nervesystemet.

Dette har haft en utrolig god effekt på de

patienter, jeg efterfølgende har behandlet.

De har fået god energi og mindre

træthed og en klar bedring mht. føle- og

synsforstyrelser, attakkerne har - 7-9-13

- ikke været der.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 3

Bjørn Larsen

Dalum Zoneterapi Center


Vedtægtsændringer

Forslag til 2. behandling, som bestyrelsen genfremsætter:

Formanden for Etisk Juridisk Råd, Sara Lone Mørchs forslag om ændring af ordlyden i §7, blev vedtaget 1. gang som indkommet

forslag i 2002 og skal genfremsættes. Forslaget omhandler følgende:

§7 Annoncering

§7 ændres til: Med hensyn til zoneterapeuters annoncering o.l. gælder bestemmelserne i Lægeloven af 1935 og

Sundhedsstyrelsens lov nr. 463 om reklamering for sundhedsydelser.

§3 Optagelsesbestemmelser

§3, stk. 2 ændres til: Aktive medlemmer, herunder nyuddannede, kan opnå hvilende medlemskab. Hvilende medlemskab giver

ikke ret til brug af foreningens bomærke og symboler og ikke tale- og stemmeret på generalforsamlinger. Aktivt medlemskab

kan opnås igen efter §6, stk. 3.

§4 Udmeldelse

AcupunctureShop.com

Storegade 58, 6800 Varde, Danmark, tlf. +45-76940877 fax. +45-76940977

info@acupunctureshop.com · besøg online www.acupunctureshop.com

Akupunktur udstyr

HuanQiu

Kobber håndtag 0,20 øre

Sølv håndtag 0,20 øre

Stål håndtag 0,39 øre

Aluminium 0,39 øre

Guld 0,75 øre

Press nåle 0,18 øre

Cloud & Dragon

Kobber håndtag 0,20 øre

Sølv håndtag 0,20 øre

Stål håndtag 0,32 øre

Aluminium 0,39 øre

Press nåle 0,18 øre

Plum blossom 60 kr.

Micro bleeding 1,50 kr.

ASP perma nåle

200 stål 435 kr.

80 stål 180 kr.

200 guld 460 kr.

Punktsøgere

Agiscop D 2250 kr.

Agiscop DT 2750 kr.

Pressure feeler 140 kr.

AcupunctureShop.com har over 800 produkter. Spar penge i fremtiden, handel direkte fra lager

og butik. Ring 76-940877 eller besøg www.acupunctureshop.com · Alle priser er eksklusive moms

§4, stk. 1, tilføjelse: Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet og med 1 måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode.

Lene Meyersahm, den 3. februar 2003

Akupunktur udstyr

Modeller

Meridian mand 50 cm 135 kr.

Meridian kvinde 46 cm 135 kr.

Meridian mand 46 cm 135 kr.

Meridian mand 60 cm 250 kr.

Meridian mand 70 cm 520 kr.

Meridian mand 85 cm 725 kr.

Øre normal 30 kr.

Øre 12 cm 55 kr.

Øre 22 cm træfod 110 kr.

Øre 40 cm 225 kr.

Hund 260 kr.

Hest 260 kr.

Hoved 110 kr.

Fod 45 kr.

Hånd 45 kr.

Litteratur

3 store meridian plakater 60 kr.

3 store meridian plakat ny 100 kr.

Øre akupunktur plakat ny 210 kr.

Acupunctura & Moxa 250 kr.

Terapeutic of acupuncture 250 kr.

Auriculo bog 175 kr.

Nogier øre bog Dansk ny 300 kr.

Encyclopedia of pract.tcm 100 kr.

135 lidelser og behandling 100 kr.

Over 30 andre titler på lager

Klinik udstyr

Brikse

Manuel 2 sektioner 4500 kr.

Manuel 3 sektioner 5000 kr.

El 5 sektioner 12900 kr.

El 3 sektioner 11400 kr.

El 2 sektioner 10500 kr.

Transportabel Pro.

Laser

4500 kr.

Next laser 5500 kr.

Gir laser 5200 kr.

Everlase 9200 kr.

Power BTL adv 38000 kr.

Power 2000

Tens & nåle stimulation

32000 kr.

KWD 8081 799 kr.

KWD 80811 999 kr.

Agistim Duo

Massage Salver

5200 kr.

Massage 500 ml 99 kr.

Massage 4 liter 475 kr.

Zoneterapi 500 ml 99 kr.

Zoneterapi 4 liter 475 kr.

Pumpe til 4 liter

Massage Olier

69 kr.

1 liter 120 kr.

5 liter 349 kr.

Pumpe 5 liter 90 kr.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 4


Vedtægtsændringer

Forslag til 1. behandling:

§3 Optagelsesbestemmelser

Der oprettes en §3, stk. 7, der indeholder følgende ordlyd:

1.

En person med Zoneterapeutuddannelse uden for FDZ, kan søge om optagelse som aktiv terapeut i FDZ ved at sende ansøgning

til sekretæren i FDZ’s sekretariat.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for bestået eksamen i Anatomi/Fysiologi, Sygdomslære og Zoneterapi med bifagene

Meridianlære, Læren om Kost og Kosttilskud, Visuel diagnose, Biopati, Psykologi, Sportsskadelære samt Læren om de

Organstyrede muskler.

De til enhver tid gældende krav for uddannelsen på FDZ-niveau skal efterkommes.

Oplysning/dokumentation om erhvervserfaring som selvstændig Zoneterapeut fremsendes ligeledes.

Ved behørig dokumentation menes pensumsoversigt og timetal i samtlige fag og eksamensbevis.

Dersom den fremsendte dokumentation for ovennævnte fag ikke er fyldestgørende i forhold til FDZ’s niveau, skal eventuel

manglende undervisning i fagene foregå på et af FDZ godkendt uddannelsessted. Der kræves ikke eksamen, men vedkommende

får et bevis på at have fulgt undervisningen fra det pågældende uddannelsessted. Ansøgeren sender herefter beviserne til

sekretæren i FDZ’s sekretariat, og ansøgeren betaler selv for kurserne/undervisningen. Ansøgeren og uddannelsesstedet vurderer

sammen behovet for tidsforbruget i den praktiske vejledning.

Ansøgeren udfører en zoneterapeutisk behandling for optagelsesudvalget før endelig godkendelse af ansøgningen.

Svar på ansøgningen samt dato for zoneterapeutisk behandling kan forventes senest 4 uger efter modtagelse af skriftlig ansøgning.

Ankemulighed

Anken sendes skriftligt til sekretæren i FDZ’s sekretariat inden 5 uger efter modtaget svar fra optagelsesudvalget.

Anken behandles på førstkommende ordinære møde i FDZ`’s bestyrelse.

Optagelsesudvalget meddeler skriftligt ansøgeren ankens udfald senest 14 dage efter mødet.

§8, stk. 4

§8, stk. 4. Ordlyden ændres til: Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem eller i foreningens blad og skal ske med mindst

tre ugers og højst 10 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, bestyrelsens beretning, herunder beretning fra udvalgene,

budget og ordlyd af alle forslag fra bestyrelse og medlemmer. Årsregnskabet offentliggøres i Zoneterapeuten, marts-bladet.

§8, stk. 5

§8, stk. 5, punkt 2. Ordlyden ændres til: Beretning, herunder beretning fra udvalgene.

§13 Skolekredsen i FDZ

§13 i den nuværende ordlyd bortfalder.

§13 ændres til:

§13 Uddannelsen

§13 stk. 1: FDZ har fuld kompetence over de overordnede rammer og retningslinier for uddannelsen.

stk. 2: Bestyrelsen godkender uddannelsessteder som samarbejdspartnere inden for uddannelsesområdet, og bestyrelsen,

eller et af bestyrelsen nedsat udvalg, og den godkendte samarbejdspartner udarbejder en studieordning inden for rammerne

af den overordnede bekendtgørelse for det pågældende uddannelsessted.

§14 Faste udvalg

Lone Mørch, der er koordinator for Etisk Juridisk Råd har indsendt følgende forslag:

Ændring af ordlyd:

Etisk Juridisk Råd

Generalforsamlingen godkender kommissorium og budget.

1. Valgperioden i Etisk Juridisk Råd er to år. Ved den første etablering af et udvalg vælges dog ca. halvdelen af medlemmerne

for et år.

2. Udvalget består af tre medlemmer samt en suppleant.

3. Udvalgets medlemmer, der ikke behøver at være FDZ-medlemmer, vælges på generalforsamlingen i henhold til reglerne i

kommissoriet.

Optagelsesudvalg

Stk. 4 Optagelsesudvalget består af to bestyrelsesmedlemmer, en repræsentant fra uddannelses-forum samt sekretæren i FDZ.

Lene Meyersahm, den 3. februar 2003

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 5


Resultatopgørelse 2002

Foreningens egenkapital var ved årets begyndelse

kr. 854.910 og udgør med fradrag af

årets underskud kr. 659.675 pr. 31.12.2002.

Administration

Foreningssekretær og sekretær er begge grundet

opsigelse af foreningens tidligere kasserer

blevet sat 10 timer op pr. uge. Omkostninger

for revision og regnskabsassistance er steget

betragteligt grundet ovennævnte. Desuden var

der ikke budgetteret med flytning fra Dronningensgade

til Overgade.

Husleje

Afvigelse fra budgettet skyldes, at der i 2002

blev betalt 3 måneders dobbelthusleje i forbindelse

med flytning til Overgade, plus el, varme

og vand.

Salgsafdelingen

Bruttoavancen og dækningsbidrag er faldet.

Priserne på salgsvarer er ikke reguleret, og den

dobbelte husleje spiller også ind her.

Generalforsamling

Ved budgetlægning blev der ikke taget højde

for diverse udgifter så som blandt andet honorering

af workshops-afholdere og power point.

Bestyrelse

Merforbrug på honorar skyldes en for lav budgettering

i forhold til forrige år plus en uhensigtsmæssig

ordning, som blev ændret i foråret

2002.

En større advokathonorering som følge af afskedigelse

af kasserer og opsigelse af samarbejdsaftalen

med skolekredsen.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2002

Internet

Stigningen her skyldes etablering af ny hjemmeside

og indførelsel af Intranet.

Zoneterapeuten

Som følge af skift af redaktør og trykkeri fulgte

nogle merudgifter, der ikke var budgetteret.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet

begivenheder af væsentlig betydning for

vurderingen af årsregnskabet.

Resultatdisponering

Årets underskud kr. 195.235 foreslås overført

til foreningens egenkapital.

2002

Budget

2002 2001

INDTÆGTER

Kontingentindtægter ................................................................. 3.194.063 2.950.000 3.104.757

Kontingent elever ...................................................................... 625.500 712.500 704.250

Dækningsbidrag, salgsafdelingen .............................................. -81.357 8.310 -34.406

Indtægter i alt ........................................................................... 3.738.206 3.670.810 3.774.601

UDGIFTER

Administrationsomkostninger .................................................... 1.500. 565 1.180.385 1.163.055

Medlemsrelaterede udgifter

Generalforsamling ..................................................................... 91.977 50.000 67.514

Lokalforeninger ......................................................................... 28.956 55.900 46.643

Medlemspleje ............................................................................ 485.535 618.920 524.749

Udvalg, råd og repræsentationer

Bestyrelsesomkostninger ............................................................ 404.643 255.000 401.038

Etisk Juridisk Råd ....................................................................... 10.610 16.640 6.017

Kontaktudvalget ........................................................................ 14.317 15.000 19.078

Udvalg for samarbejdende danske zoneterapeuter .................... 1.701 0 0

Kurser, udvalg ........................................................................... 5.000 0 0

Foredragsgruppen ..................................................................... 2.568 0 2.218

Forskning

Forskningsrådet ......................................................................... 138 .576 152.000 157.557

Projekter i FDZ .......................................................................... 44.094 85.000 34.728

Overført fra henlæggelser ......................................................... -66.438 0

Kommunikation

Internationale aktiviteter ........................................................... 47.889 49.400 40.330

Internet ..................................................................................... 120.510 19.300 16.519

Kommunikationsudvalg ............................................................. 6.045 20.000 0

Zoneterapeuten

Bladet Zoneterapeuten .............................................................. 588.572 475.500 383.837

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 6


Budget

2002 2002 2001

Marketing

PR-aktiviteter og erhvervszoneterapi ............................................. 23.338 54.500 38.630

Messer .......................................................................................... 29.931 68.000 25.403

SundhedsRådet ............................................................................. 5.305 25.000 8.481

Sundhedsstyrelsens Råd ................................................................. 134 5.000 0

Skolekredsen

Skolerelateret arbejde .................................................................... 0 9.000 1.904

Indtægt fra Skolekredsen ............................................................... -242.550 -270.620 -262.014

Udgift til Skolekredsen (elevkontingent) ........................................ 625.500 712.500 704.250

Udgifter i alt ................................................................................. 3.866.778 3.596.425 3.379.937

Resultat før renter og afskrivninger ............................................... -128.572 74.385 394.664

Afskrivninger ................................................................................. 61.489 25.000 48.818

Renteindtægter ............................................................................. 30.342 35.000 35.009

Renteudgifter m.v. ......................................................................... 9.165 0 2.902

Resultat før ekstraordinære poster ................................................ -168.884 84.385 377.953

Ekstraordinære poster - ændring

afregning Skolekredsen vedr. forrige år ......................................... -26.351 0 0

Resultat før skat ........................................................................... -195.235 84.385 377.953

Skat af årets resultat ...................................................................... 0 0 0

ÅRETS RESULTAT .......................................................................... -195.235 84.385 377.953

Der af bestyrelsen foreslås disponeret som vist i årsberetningen.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002

AKTIVER

2002 2001

Inventar og EDB-udstyr ................................................................ 136.946 74.102

Varelager ...................................................................................... 100.263 99.576

Tilgodehavender fra varesalg ........................................................ 127.125 58.115

Tilgodehavende annonceindtægter ............................................... 114.608 31.738

Depositum .................................................................................... 25.500 23.835

Forudbetalte udgifter og periodiserede renter ............................... 98.935 4.621

Bank, giro og kassebeholdning ..................................................... 845.472 1.200.010

AKTIVER I ALT .............................................................................. 1.448.849 1.491.997

PASSIVER

Egenkapital primo ......................................................................... 854.910 476.957

Årets resultat ................................................................................ -195.235 377.953

Egenkapital i alt ............................................................................ 659.675 854.910

Henlæggelse til forskning ............................................................. 70.000 100.000

Henlæggelse til musearms-projekt ................................................ 0 36.438

Henlæggelse til tab på debitorer ................................................... 10.000 10.000

Henlæggelser i alt ......................................................................... 80.000 146.438

Skyldige omkostninger .................................................................. 146.521 128.676

Forudbetalt kontingent ................................................................. 228.450 51.750

Gæld til Skolekredsen i FDZ .......................................................... 182.950 190.710

Skyldige skatter og afgifter ........................................................... 69.253 49.141

Skyldige feriepenge ...................................................................... 82.000 70.372

Gæld i alt ..................................................................................... 709.174 490.649

PASSIVER I ALT ............................................................................ 1.448.849 1.491.997

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 7


Budget 2003

Kontingent

Budgettet for 2003 er baseret på det gennemsnitlige

medlemstal i 2002, og der er

ikke stillet forslag om kontingentforhøjelser

i 2003.

Administrationsomkostninger

Budgettallet for 2003 er lavere end udgiftsniveauet

i 2002. Hanne Møller og

Lene Meyersahm begge er sat op i timetal

fra 25 timer om ugen til 35 timer om

ugen. Der er ikke længere nogen kasserer

ansat, så der har været tale om en omstrukturering

på sekretariatet.

Generalforsamling

Her er der samlet budgetteret med en

BUDGET 2003 Fremskr. 2004 BUDGET 2003 Fremskr. 2004

INDTÆGTER

Kontingentindtægter -3.267.050

Kontingent - elever -537.750

Salgsafdeling -98.000

Annonce Zoneterapeuten -264.400

__________________________________________________________

Indtægter i alt -4.167.200 -4.333.888

UDGIFTER

Administration 1.450.256

Inventar / nye programmer 50.000

Administration i alt 1.500.256 1.560.266

MEDLEMSRELATEREDE UDGIFTER

Generalforsamling 61.700

Ekstraordinær GF 50.000

Lokalforeninger 50.000

Medlemspleje 687.800

I alt 849.500 883.480

UDVALG, RÅD OG REPRÆSENTATIONER

Stående udvalg:

Bestyrelse 411.000

Etisk Juridisk Råd 16.700

Optagelsesudvalg 1.000

Kontaktudvalg 10.000

Stående udvalg i alt 438.700 456.248

Forskning

Forskningsråd 188.000

Musearmsprojekt 0

Triangelprojekt 0

Sædprojekt, henlagt 1996, rest 40.000

Zoneterapeutisk praksis 30.000

Tidligere henlagt -70.000

Forskning og projekter i alt 188.000 195.520

stigning på kr. 19.000 i forhold til udgiftsniveauet

i 2002 som følge af, at bestyrelsen

planlægger en ekstraordinær generalforsamling.

Lokalforeninger

Her er der budgetteret med en stigning på

kr. 21.000 i forhold til udgifterne i 2002

primært på grund af en kursuspost, som

Kirsten Sietam kommer nærmere ind på

under generalforsamlingen.

Medlemspleje

Under medlemspleje er der budgetteret

med en betragtelig stigning i forhold til

udgiftsniveauet i 2002. Dette skyldes primært,

at der budgetteres med kr. 150.000

Kommunikation

Internationalt udvalg 59.500

Kommunikationsudvalg 1.000

Internet 77.500

Kommunikation i alt 138.000 143.520

Zoneterapeuten 675.400 702.416

Marketing

ErhvervsZoneterapi 39.200

PR-udvalg 37.500

Foredragsgruppen 6.000

Messer 35.000

SDZ 3.000

SundhedsRådet 10.000

Sundhedsstyrelsens Råd 2.000

Marketing i alt 132.700 138.008

Uddannelse

Elevråd 1.000

Uddannelsesforum 53.000

Uddannelse i alt 54.000 56.160

_________________________________________________________

UDGIFTER I ALT 3.976.556 4.135.618

Afskrivninger 51.000 53.040

Finansielle poster

Renter -40.000

Finansielle poster i alt -40.000 -41.600

SAMLET RESULTAT -179.644 -186.830

Kommentarer til budget 2003

til en databaseundersøgelse, hvor FDZ

skal ud og stille alle gruppe 1 medlemmer

en række spørgsmål, så foreningen opnår

en langt større viden om sine medlemmer

og som følge heraf kan yde en bedre service

over for både medlemmer og folk

udefra, der henvender sig. Endvidere vil

sekretariatet langt bedre og i langt højere

grad kunne henvise potentielle klienter til

de rette behandlere som følge af databasen,

som i øvrigt skal opdateres mindst en

gang om året. Der bliver i øvrigt også stillet

krav om en sådan database i henhold

til registreringsordningen, som jo hurtigt

kan blive meget aktuel. Tillige er der afsat

kr. 22.000 til opdatering og genoptryk af

klinikadresselisten.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 8


Bestyrelse

Beløbet, der er afsat i budgettet 2003 er

stort set det samme beløb, som udgjorde

bestyrelsens omkostninger i 2002.

Etisk Juridisk Råd

Her er budgetteret med en mindre stigning

i forhold til udgiftsniveauet i 2002

som følge af en ny post, der omhandler

konsulentbistand.

Kontaktudvalget

Ingen stigning.

Optagelsesudvalg

Bestyrelsen har for første gang sat et

beløb af i budgettet på kr. 1.000.

Forskning

Her er budgetteret med en stigning på kr.

49.000 i forhold til udgifterne i 2002,

blandt andet på grund af, at der er tilknyttet

to nye medlemmer af forskningsrådet.

Internationalt udvalg

Her er budgetteret med en mindre stigning

i forhold til udgiftsniveauet i 2002

som følge af blandt andet RiEN-konference

og ICR-konference 2003.

Internet

Internet er budgetteret med kr. 77.500

primært som følge af en stigning i de

årlige driftsudgifter ved den nye

hjemmeside og Intranet.

Kommunikationsudvalg

Ingen stigning.

Der tælles på knapper. Det kræver tålmodighed og

overskud at lave et årsregnskab. På Kirsten Sietams

foto er revisor Per Højberg ved at gennemgå de

sidste detaljer med FDZ’s næstformand,

Lisbeth D. Nielsen.

Zoneterapeuten

Her er budgetteret med en besparelse på

kr. 86.000 i forhold til udgifterne i 2002

som følge af, at samarbejdet med Mediegruppen

er ophørt, og der er lavet nye

aftaler med bonygaard.com og Damsgaard

Tryk i Mariager.

PR

Her er budgetteret med en stigning på kr.

27.000 i forhold til udgiftsniveauet i 2002

primært på grund af arbejdet med et nyt

design til brochurer m.m. samt en øget

annoncering.

Erhvervszoneterapi

Inden for erhvervszoneterapien er der

budgetteret med en stigning på kr. 25.000

i forhold til udgifterne i 2002. Det skyldes

først og fremmest, at dette område er i en

enorm udvikling, som kræver en stor indsats.

Foredragsgruppen

Der er budgetteret med en mindre stigning

i forhold til udgifterne i 2002 som

følge af udarbejdelse af nyt materiale.

Messer

Der er budgetteret med en mindre stigning

i forhold til udgiftsniveauet i 2002 på

grund af et øget beløb til standleje.

SDZ

Det er første år, at bestyrelsen har sat et

beløb af i budgettet til dette. Det sker som

følge af en intensivering af aktivitetsniveauet

inden for dette samarbejde.

SundhedsRådet

Budgettet for denne post er sat til kr.

10.000 på grund af en kontingentforhøjelse.

Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ

Behandling

Her er budgetteret med kr. 2.000 for

2003 mod et budget i 2002 på kr. 5.000.

Denne nedjustering sker i henhold til det

faktiske udgiftsniveau i 2002.

Uddannelsesforum

Det er første gang, at bestyrelsen sætter

penge af til uddannelsesforum i budgettet,

og beløbet er sat til kr. 53.000 på

grund af det store og meget vigtige arbejde,

der foregår omkring uddannelse i

øjeblikket.

Elevråd

Det er også første gang, at denne post

optræder i budgettet, og det er som følge

af bestyrelsens hensigt omkring oprettelse

af et råd, der varetager elevernes interesser.

Bestyrelsen indstiller

Budgettet for 2003 til vedtagelse på FDZ’s

ordinære generalforsamling lørdag den

29. marts 2003.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 3 9


Af Lene Rohde

Zoneterapeutforeningen Traditionel Kinesisk Zoneterapi:

Samarbejdet i SDZ bygger på

rummelighed og gensidig respekt

I dette nummer slutter Zoneterapeutens

præsentationsrunde af landets seks zoneterapeutforeninger.

Denne om TKZ, foreningen

for Traditionel Kinesisk Zoneterapi,

som foreningens formand, Lene

Rohde, skriver om.

Selv om der allerede eksisterede nogle få

foreninger for zoneterapeuter tilbage midt

i 1980’erne startede Solvejg Lauborg på

det tidspunkt et netværk for zoneterapeuter

uddannet på Helseskolen i Søborg og

tilsluttede skoler, der underviste efter

samme principper. Navnet blev Zoneterapeuternes

Netværk-ZoNe, hvor både

navn og logo blev registrerede varemærker

i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Årsagen var, at Helseskolen i Søborg var

den første skole, hvor der blev undervist

efter de kinesiske diagnostiseringsmetoder,

hvori indgår både 5-elementteorien,

organursteorien, meridianlære og læren

om muskel- og organrelaterede symptomer.

Zonernes placering under fødderne

var vi alle stort set enige om. Men der var

tale om en anden tilgang til behandlingen,

som vi havde brug for at støtte hinanden

i og udveksle erfaringer om.

Vi glæder os over, at dette »koncept« i

dag i vid udstrækning har vundet anerkendelse

på de fleste andre zoneterapiskoler,

således at disse væsentlige elementer

nu også indgår i undervisningen dér.

Zoneterapeuternes Netværk-ZoNe

Netværket-ZoNe - var et løst sammensat

netværk uden nogen formel ledelse. Der

blev afholdt både møder med erfaringsudveksling,

arrangementer og foredrag

for medlemmerne, ligesom et af de vigtige

aktiver var den centrale henvisningste-

lefon, der på skift blev passet af »medlemmerne«.

Vi gjorde de erfaringer, at

enigheden om at være selvstyrende også

udvandede ansvaret for initiativer og markedsføring.

Og dermed var det vanskeligt

at få medlemstilgang til netværket. Hertil

kom, at vi, for at kunne indtræde i det

»finere selskab« – SundhedsRådet m.fl. -

skulle være en forening med dokumenterede

referencer, også kaldet vedtægter.

Derfor traf vi beslutningen om at bruge

netværket som en platform for at skabe

en egentlig forening.

TKZ‚ Foreningen

TKZ‚ Foreningen holdt stiftende generalforsamling

den 24.10.2001, hvori der deltog

ca. 25 fra netværket. Lige siden er det

gået stærkt – synes vi selv. I dag er vi

knapt 90 medlemmer og vi har siden

begyndelsen

- opnået fuldgyldigt medlemskab af

SundhedsRådet

- fået godkendt vore etiske regler i

SundhedsRådet

- gennem medlemskab af SundhedsRådet

sikret medlemmernes ret til lovligt at

afspille musik i klinikker m.v.

- opnået en aftale med bladet »Mit

Helbred«, der indgår i medlemskabet,

som foreningens kommunikationsmiddel

til medlemmerne

- oprettet egen hjemmeside, der blandt

andet indeholder vores fagbeskrivelse og

en oversigt over de TKZ-zoneterapeuter,

der har ønsket at være med i foreningens

anvisningsordning

- deltaget i repræsentantskabsmøder og

andre møder i SundhedsRådets regi

- deltaget i arbejdet omkring en registreringsordning

for zoneterapeuter, der

opfylder uddannelseskriterierne (det gør

TKZ-zoneterapeuter)

- deltaget i møder med Samarbejdende

Danske Zoneterapeuter (SDZ), og

- afholdt et medlemsmøde om »Graviditet,

fødsel og spædbørn«.

Samarbejdet i SDZ, Samarbejdende Danske

Zoneterapeuter, er et nyt og meget

spændende kapitel, hvor hovedparten af

TKZs bestyrelse har engageret sig. Her

kommer arbejdet med en registreringsordning

for zoneterapeuter og - som noget

forholdsvis nyt - arbejdet med en godkendelse

af zoneterapi af Sygeforsikringen

»danmark«, så der kan opnås tilskud til

zoneterapibehandlinger, også ind. Når vi

tillige er enige om, at samarbejdet i SDZ

bygger på rummelighed og gensidig

respekt, synes vi, at TKZ‚ Foreningen har

vist sin berettigelse og både har kunnet

rumme og håndhæve zoneterapeuternes

forskelligheder og ligheder.

F A K T A :

I Danmark er der seks foreninger for

zoneterapeuter. De seks foreninger

mødes i SDZ, Samarbejdende

Danske Zoneterapeutforeninger.

Her i Zoneterapeuten lader vi foreningerne

præsentere sig selv.

Foruden FDZ er det:

SFZ, Skandinavisk Forening for

Zoneterapeuter

OZ, Organiserede Zoneterapeuter

Zoneterapeutforeningen for

Sygeplejersker

Zoneterapeutforeningen Body-

Mind

TKZ, Traditionel Kinesisk Zoneterapi

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 0


Muskel-/ledsygdomme. Sportsskader

Jeppe Sindal Organisk/Manuel Terapi.

Århus, Odense, København.

jeppe@kropkultur.dk tlf. 38 88 04 75.

KRANIOSAKRAL-ZONETERAPI TRIN l

To-dages seminar med Martine Faure-

Alderson.

K U R S U S T I L B U D

kursuszonen

Få en god uddannelse

BLIV KROPSMASSØR ELLER ZONETERAPEUT

BESTIL UDFØRLIGT PROGRAM !

KURSER I:

ØREAKUPUNKTUR,

6 TIRSDAGE 17.00 - 22.00

MED START 25.03.03

THAIMASSAGE

6 TORSDAGE 17.00 - 22.00

MED START 13.03.03

PRØV EN BEHANDLING

HOS EN AF VORE ELEVER

1,5 TIME, KR. 50,-

RING OG BESTIL TID!

NaturmedicinskKursuscenter

Lær at udføre de kraftfulde teknikker fra

kraniosakral-terapien ved hjælp af zoner

på fødderne.

København 1. + 2. april 2003 kl. 9.00-

17.00.

Vejle 3. + 4. april 2003 kl. 9.00-17.00.

Pris: kr. 2.970,- inkl. frokost og kompendium.

Mere information og tilmelding:

www.touchpoint.dk.

Tlf. 70 23 70 47 eller 33 11 18 42.

Bodenhoffs Plads 8 • 1430 København K

Tel. 3257 3259 • man. - fre. kl. 9 - 14

www.naturmedicinsk.dk

Sælges

Om kursuszonen

Udbyder du kurser i zoneterapi

og andre alternative behandlingsformer,

er du velkommen

til at annoncere i Kursuszonen.

Prisen for optagelse i zonen er

kr. 50,- ekskl. moms pr. linie.

Deadline er den 1. i måneden.

FDZ’s

salgsafdeling

Helle Johannesen

Fokus på zoneterapi i Danmark

kr. 125,-.

Et godt tilbud til færdiguddannede:

Erhvervszoneterapi,

ny revideret udgave

Informationsmappe

kr. 50,-

Bestil materialet på

tlf. 70 27 88 50 eller salg@fdz.dk

1 stk. ELEC magnettotron bordcomputer, 1 magnetapplikator

m. vægarm, 1 separat magnetspole m.

vægarm

sælges samlet for kr. 20.000.-.

Henvendelse:

tlf. 46 41 40 07

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 1


Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen

Hjernenerver på tæerne

- en del af kraniosakral-zoneterapien

Kraniosakral-terapi og zoneterapi passer

godt ind i hinanden. Det har fransk/

engelske Martine Faure-Alderson arbejdet

med i 35 år. Hun har udviklet nye

metoder og zoner, som gør det muligt at

bruge principperne fra kraniosakral-terapi

i zoneterapeutisk behandling. Integreret i

denne nye tilføjelse til zoneterapien er

behandling af zoner for forskellige områder

i hjernen, for eksempel det limbiske

system, thalamus, hypothalamus, hjernestammen

osv.

En meget spændende del af kraniosakralzoneterapien

er Martine Faure-Alderson’s

kortlægning af zoner for de 12 hjernenerver.

Som optakt til Martine Faure-

Aldersons seminarer i Danmark d. 1.-4.

april har vi i denne artikel udvalgt fire vigtige

hjernenerver og kigger nærmere på

deres funktion, og hvordan man kan

bruge zonerne i praksis.

Tab af lugtesansen

En del mennesker oplever at miste lugtesansen

i en periode, nogle endda for

resten af livet. For madglade er det et

stort handicap, idet lugtesansen er en stor

del af smagsoplevelsen. Der kan være

flere grunde til, at lugtesansen påvirkes.

Medicin, især penicillin kan være en årsag,

infektion kan være en anden – men også

kranielle problemer kan have indvirkning

på lugtesansen, fordi lugtenerven påvirkes

af de kranielle forhold. Uanset årsagen til

tabt eller nedsat lugtesans er det vigtigt at

inkludere lugtenerven i behandlingen.

Lugtenerven – N. olfactorius

– I. hjernenerve

Anatomi: Egentlig er n. olfactorius ikke en

»rigtig« nerve - men en fremskudt del af

hjernen, som ender i lugteepithelsceller i

næsen. Udviklingsmæssigt hænger lugtenerven

nøje sammen med de »primitive«

dele af hjernen, bla. det limbiske system.

Det er grunden til, at selv svage lugteindtryk

påvirker følelseslejet og kan fremkalde

gamle erindringer. Lugteimpulser er de

eneste sanseindtryk, der kan blive bevidste

uden at være passeret gennem og blevet

modereret af thalamus.

Zonen: Martine Faure-Aldersons zone for

n. olfactorius findes på undersiden (plantart)

af 2. tås yderstykke.

Behandling af tænderskæren (zoneterapi

eller bideskinne)

At kunne behandle trigeminusnerven er

måske lige så effektivt som brugen af en

bideskinne – og en hel del mere charmerende!

Trigeminusnerven er et effektivt punkt

ved behandling af kæbespændinger, som

efterhånden er ved at være en folkesygdom.

Vedvarende kæbespændinger kan

ydermere være en af årsagerne til trigeni-

musneuralgi, som behandles mere effektivt

ved at inddrage zonen for trigeminusnerven.

Trigeminusnerven – N. trigeminus –

V. hjernenerve

Anatomi: Trigeminusnerven er den tykkeste

af hjernenerverne. I ganglion trigeminale,

som ligger lidt over og foran kæbeledet,

deler nerven sig i tre grene, som

løber til hhv. pande/næse, overkæbe/kind

og underkæbe. N. trigeminus er ansigtets

sensoriske nerve og fører informationer

om tryk, berøring, smerte og temperatur

fra praktisk taget hele ansigtet. Herudover

indeholder nerven motoriske fibre, der

blandt andet innerverer tyggemuskulaturen.

Zonen: Zonen for n. trigeminus findes på

midterstykket af 3. tå’s underside.

Tilstoppede spytkirtler

Tilstoppede spytkirtlerne, som oftest skyldes

en form for sten- eller bindevævsdannelse,

er effektivt at behandle med massage

af området for spytkirtlerne foran

kæbeleddet og under underkæben. At behandle

zonen for facialisnerven, der innerverer

spytkirtlerne, gør behandlingen

mere effektiv. Problemer i tårekirtlerne og

med tungens smagsløg behandles også

via ansigtsnerven.

Ansigtslammelse

Ved ensidig lammelse af nerven, som kan

opstå efter en hjerneblødning eller infektion

(blandt andet Borreliose overført fra

en skovflåt), ses et karakteristisk billede

med halvsidig lammelse af ansigtet.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 2


Mundvigen er slap, øjet kan ikke lukkes,

og patienten kan hverken smile eller rynke

panden. Ansigtet bliver skævt på grund af

trækket fra musklerne på den raske side.

Ansigtsnerven – N. facialis –

VII. hjernenerve

Anatomi: N. facialis er ansigtets motoriske

nerve, idet den innerverer alle ansigtets

mimiske muskler. Desuden forsynes tåreog

spytkirtler og smagsløgene på tungens

forreste 2/3.

Zonen: Undersiden af 4. tå’s yderstykke.

Den universelle nerve

Nervus vagus er den »universelle« hjernenerve,

som bør indgå i enhver zoneterapeutisk

behandling.

Ved at behandle nervus vagus får man

nemlig fat i de fleste af de indre organer.

N. vagus kan behandles flere steder på

foden. I kraniosakral-zoneterapi lærer vi at

behandle nerven ved dens udspring i hjernen.

Der er også forbindelse mellem n. vagus

og øret via en interessant refleksbue, som

kobler det ydre øre sammen med struben,

så stimulation af øregangen kan fremkalde

hoste. Det ses især ved småbørn, når

de undersøges hos ørelægen. Læsioner af

n. vagus kan påvirke stemmen, så den bliver

hæs.

N. vagus – X. hjernenerve

Anatomi: Vagusnerven kaldes også den

vidtomstrejfende og er den eneste hjerne-

nerve, der har et langt forløb uden for

hovedet. Nerven løber ned over halsen,

gennem thorax for at ende langt nede i

abdomen. Den afgiver parasympatisk

innervation til hjerte, luftveje, lunger, spiserør,

mavesæk, tyndtarm, blindtarm,

opadstigende- og noget af tværgående

tyktarm, pankreas, lever, milt, nyrer og

binyrer. Desuden fører n. vagus motoriske

tråde til muskler i svælg/strube og sansefibre

fra ydre øregang.

Zonen: Martine Faure-Alderson behandler

udspringet af n. vagus på undersiden af

lilletåen svarende til yderstykket.

F A K T A

Martine Faure-Alderson er en af de

mest respekterede og veluddannede

alternative behandlere i Europa. Hun er

oprindelig fransk, men har været bosat

i England i mange år og regnes som en

af pioneerne inden for zoneterapi.

Martine Faure-Alderson er uddannet

på The Naturopathic and Osteopathic

College i London i 1968, og har endvidere

studeret fytoterapi, akupunktur

og homøopati i England og Argentina.

I 1980 grundlagde hun den franske

zoneterapiforening ARTFFA i Paris, som

hun stadig er aktiv formand for.

Martine Faure-Alderson er en af de

mest erfarne undervisere i professionen.

Hun har i over 35 år holdt foredrag

og undervist i hele verden, og nu

underviser hun for første gang i Danmark.

Kurser i Danmark 1.-2. og 3.-4. april

2003:

www.touchpoint.dk, tlf. 33 11 18 42

Se også sidste nummer af Zoneterapeuten.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 3


LOKALFORENINGERNES

FÆLLESUDVALG

Kære kollega

Du har allerede modtaget invitation til årets

generalforsamling i Skælskør i dagene 28.

og 29. marts. Vi håber meget på et kæmpefremmøde,

og husk, at du ved din deltagelse

er med til at bestemme, hvordan du

gerne ser, din forening FDZ skal blomstre i

fremtiden. På gensyn.

Inge Borup, koordinator.

FDZ

SJÆLLANDSFORENINGEN

Sjællandsforeningen afholder foredrag den

første torsdag i hver måned kl. 19-22 i

Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4 (Toftegårds

Plads) 2500 Valby. Der serveres kaffe/the

i pausen. Der vil altid mindst være ét

bestyrelsesmedlem til stede ved vore foredrag.

Foredragene koster for medlemmer af

Sjællandsforeningen 20,- kr., ikke medlemmer

70,- kr. Medlemskab af Sjællandsforeningen

koster 200,- kr. årligt.

Messekasse

Messekassen, der nu også indeholder en

briks, befinder sig hos zoneterapeut Elizabeth

Djørup, Henrik Thomsens Vej 22,

3460 Birkerød. Tlf. 20 72 36 39 (bedst

aften). E-mail: elizabeth@djoerup.dk.

L O K A L N Y T

landet rundt

PISKESMÆLD

Denne aften vil reflexzoneterapeut Søren

Malling delagtiggøre os i, hvordan han

behandler piskesmæld, og han har opnået

så gode resultater, at stort set alle forsikringsselskaber

i Danmark sender patienter til

hans klinik. Han vil både i teori og praksis

vise, hvordan behandlingen virker. Der vil

også blive talt om, hvordan man kan behandle

smerter fra f. eks. ryggen og armene

samt nogle sportsskader.

Dato: Torsdag den 6. marts.

LARS MYGIND OM FOBIER, ANGST,

TRAUMER OG MEGET MERE

Lars Mygind holder foredrag om, hvorledes

fobier, angst, traumer, vægtproblemer, afvænning,

afhængighed, stress, manier og

tvangstanker behandles, efter Tanke Felt

Terapi metoden. TFT behandler de fleste

psykologiske og fysiologiske problemer.

Selv i tilfælde med kroniske tilstande har

TFT vist gode resultater. Forandring mærkes

ofte i løbet af minutter. De fleste lidelser er

mere end halveret efter fem behandlinger

og er helt uden bivirkninger. TFT hjælper

mere end 70 procent - og kan læres af alle!

Lars Mygind vil både i teori og praksis vise,

hvordan behandlingen virker.

Dato: Torsdag den 3. april.

FERTILITET ELLER MANGEL DERPÅ

MED LOTTE FUNDAL

Lotte Fundal har meget store erfaringer på

dette område og er meget efterspurgt. Hun

har hjulpet mange par, så hun kan måske

lige det, der kan hjælpe dig!

Dato: Torsdag den 8. maj.

FDZ

VESTSJÆLLAND

Snak med giraffer i Sorø

Det handler om »girafsprog«, når Claus

Bülow holder foredrag i Medborger-huset i

Sorø. Denne aften bliver noget helt særligt

hvad angår kommunikation, idet Claus

Bülow, der har arbejdet med dette sprog fra

hjertet gennem en årrække, vil komme og

fortælle om denne specielle empatiske kontaktform,

der gør det muligt at løse konflikter

på en harmonisk måde og som ydermere

fører til holdbare løsninger, hvor alle parter

frivilligt og med glæde bliver mødt i deres

behov.

Dato: 23. april kl. 19-22.

FDZ

ÅRHUS AMT

www.fdzlok.subnet.dk

Messer

Marianne Vangsgaard, Klokkervej 28,

8210 Århus V., tlf. 86 15 82 20

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 4


Lokalforeningen deltager i messen »Sund

Livsstil« i Scandinavian Congress Center i

Århus den 28.-30. marts.

Det er utrolig spændende og lærerigt at

give prøvebehandlinger, så er du interesseret

i at deltage, bedes du henvende dig til

Marianne.

Netværksgrupper

Netværksgruppen Silkeborg: Henvendelse

til Susanne Steen Høgfeldt, tlf. 86 82 92 44.

Århus Nord/Risskov: Dorthe Klinge. Tlf. 20

74 46 65.

Århus Vest: Kirsten Krejbjerg.

Tlf. 86 91 13 45.

Mødedato torsdag den 10. april kl. 19.30

hos Aase Rasmussen, Niels Ebbesensgade

12 A , 2., 8900 Randers, tlf. 86 41 64 65.

Den 20. februar hos Pia Lykke Jensen,

Sejrøgade 12, tlf. 83 19 23 06.

Århus Syd: Lisbet Dybbroe, tlf. 24 48 85 52.

YOGA

Tag træningstøjet på og mød op til en aften

med dynamisk yogatræning. Aftenen vil

byde på stræk- og styrketræning, du kan

bruge som »udstrækning« efter din dag i

klinikken. Hovedvægten vil blive lagt på

øvelser for håndled, skuldre og øvre ryg.

Sted: Logosskolen.

Tid: 23. april kl.1900.

Tilmelding til Kirsten Løvgreen, tlf. 86 21 46

56, senest den 22/4 kl. 12.

Elever og zoneterapeuter er velkomne.

Folderne

Folderne »Ingen fødder er for små« som

henvender sig til forældre og omhandler,

hvad zoneterapi kan hjælpe børn med, og

»Zoneterapi - Fødsel - Graviditet - Barnløshed«,

kan bestilles hos Kirsten Krejbjerg, tlf.

86 91 13 45, eller på

e-mail kirstenkrejbjerg@hotmail.com.

Pris kr. 3,25 pr. stk. plus porto ved køb af

mindst 20 foldere.

L O K A L N Y T

FDZ

NORDJYLLAND

Messekasse

En briks med messekasse befinder sig hos

Anne-Mette Thrige Nielsen - desuden en

briks med messekasse (den »gamle«) hos

Inger Salling. Ring og forhør dig om lån af

disse. Depositum kr. 300,-.

ERFA/NETVÆRKSGRUPPEN

Hjørring, Sindal, Vrå og Brønderslev mødes

første gang den 5. marts kl. 19.15 hos

Anne-Mette Thrige Nielsen, Kirkevej 253,

Tolne, 9870 Sindal, tlf. 98 93 02 14. Emnet

denne aften er blandt andet: Vi prøver at

lave aftale med en håndaflæser. Mød endelig

op til en hyggelig aften og giv besked til

Anne-Mette to dage før.

Gruppens andet møde er den 21. maj kl.

19.15 hos Jonna Winther Fals, Øster

Thirupvej 5, Bæklund, 9800 Hjørring, tlf. 98

91 10 08.

Emnet denne aften: Hvordan har vi tænkt os

at fejre FDZ’s 20-års jubilæum. Giv Jonna

besked to dage før, om du kommer.

NETVÆRKSGRUPPER

Er du interesseret i at være med i en netværksgruppe/Erfa-gruppe

- kontakt da Kirsten

Carlsen, tlf. 98 18 57 43.

Der er også plads til dig - »nye« såvel som

»gamle« terapeuter har noget at give hinanden.

FDZ

VEJLE AMT

Mød Pia Birk i Vejle

Pia Birk, kostvejleder på Hover Sundhedsskole,

vil fortælle om, hvordan vi giver vore

børn bedre kort på hånden til indlæring,

energi, helbred, kocentrationsevne m.m.

Kom og hør, hvordan vi med få ændringer

kan hjælpe vore børn til at få det bedre. Råd,

vi som forældre også gerne må følge.

Dato: Tirsdag den 1. april kl. 19

Sted: ASV, Solsikkevej 6, 7100 Vejle

Frede Bräuner om kost for børn og unge

Det er lagt op til en spændende aften, når

lærer, forfatter og foredragsholder Frede

Braüner gæster Klostergården i Kolding. Han

vil fortælle om, hvordan vi kan tolke signaler

og symptomer på forkert ernæring. Der

gives konkrete bud på, hvad der kan gøres

og hvilke resultater, der kan opnås.

Foredraget henvender sig til forældre og

børn samt til alle, der i det daglige arbejder

med børn og unge.

Entre for alle foredragene er for lokalforeningens

medlemmer kr. 30,- og for gæster kr.

60,-.

Netværkskordinatorer

Fredericia:

Grete Ipsen, Vejrmosegårds Allé 60,

7000 Fredericia, tlf. 75 94 56 26.

Kolding:

Grethe Damkjær, Klintevej 17,

6000 Kolding, tlf. 75 54 20 38.

Vejle:

Hanne Damm Corell, Sdr. Fælledvej 25,

7160 Tørring, tlf. 76 90 20 40.

Har du lyst til at være med i et netværk, kan

du ringe til en af ovennævnte netværkskoordinatorer.

Materialer, som medlemmerne kan låne/leje

af lokalforeningen:

Messekasse og film

Messekasse mod depositum på kr. 300,- til

messer/ arrangementer,

Videofilmen »Fødderne lyver ikke«,

planche og bog af Iris S. Christensen.

SØNDERJYLLANDS

AMT

www.fdz-sdj.hjem.wanadoo.dk

Clairvoyance med Ida Christensen

På Fladhøjskolen, Skovbrynet 2, 6230 Rødekro,

afholdes en spændende aften om Clairvoyance

med Ida Christensen, som kalder

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 5


sig selv »Heksen fra Terkelsbøl« og har

mange års erfaring med at spå i fortid og

nutid.

Entré 50,- kr. Tilmelding senest den 27. marts

til Inggrid Johnsen, tlf. 74 75 19 88, eller

Kurt Jürgensen, tlf. 74 74 31 75.

DET JÆVNE FLOW

Personlig udvikling/selvterapi v. NLP-terapeut

Jette Jøker, Sejs.

Dato: Lørdag den 26. april.

Tid og sted vil blive oplyst senere i Zoneterapeuten,

da vi vil afholde workshoppen

udendørs.

Vi skal lære:

- hvordan vi tiltrækker flere kunder

eller bremser kundetilgangen

- at modvirke udbrændthed

- ressourceankring

- dig-mig-neutral

- faser i personlig udvikling

- stress release.

Workshoppen vil især henvende sig til zoneterapeuter

/ behandlere.

L O K A L N Y T

FDZ’ere på sund messe i Århus

Der bliver rig mulighed for få gode ideer til et bedre og sundere liv, når Århus Congress Center 28.-30. marts slår dørene op til messen

Sund Livsstil. 80 udstillere vil komme med deres bud på, hvordan man får en lidt bedre hverdag - blandt dem er lokalforeningen

for Århus Amt, der på de tre messedage vil tilbyde de forbipasserende zoneterapi. Ønsker man at være på holdet af behandlere, kan

man kontakte Marianne Vangsgaard på tlf. 86 15 82 20.

Pris: Medlemmer kr. 600,-. Ikke-medlemmer

kr. 700,- Tilmelding til Yvonne D. Kolster,

tlf. 97 18 34 16.

Tilmelding skal ske senest den 20. april.

HUSK, at I også gerne tager en eller flere

interesserede med til vores arrangementer.

MIDT-VEST

NETVÆRKSGRUPPER

Herning-Ikast-Brande:

Yvonne Daugård Kolster, tlf. 97 18 34 16,

e-mail: daufuss@mail.tele.dk.

Struer-Lemvig-Thyborøn:

Bente Frederiksen, tlf. 97 44 15 01,

e-mail: BF@BF-zoneterapi.dk.

Holstebro:

Messekassen:

Anne-Marie Blæsbjerg, tlf. 97 41 25 47,

e-mail: preben@teknik.dk.

Skive:

Marianna Vinter Rasmussen,

tlf. 97 52 42 26,

e-mail: Marianna.Henrik@Privat.dk.

FYN

LÆGE ULRIK DIGE OM KRÆFT

Dato: Torsdag den 24. april kl. 19.00.

Sted: Kragsbjergskolen, Rødegårdsvej 164,

Odense M.

Pris: Medlemmer gratis - ikke-medlemmer

kr. 50,-. Kaffe/te og brød kr. 20,-.

Tilmelding: Senest den 21. april til Lisbeth

Mørkenborg, tlf. 65 39 10 19.

Kræft - kan jeg gøre noget selv?

Patienterne i Ulrik Diges bog Kræftmirakler

- i lægens og patientens perspektiv tør godt

svare ja på det spørgsmål, for de mener, at

deres egne indsatser har haft afgørende

betydning. På den måde udfordrer de fak-

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 6


tisk grundlaget for den etablerede behandlingsfilosofi.

Efter indlæg af Ulrik Dige bliver der mulighed

for debat/diskussion, også af zoneterapiens

rolle hos kræftpatienter.

FORKÆLELSESDAG MED INTUITIV

MALING, DANS OG BEVÆGELSE

Dato: Fredag den 23. maj kl. 10-16.

Sted: Zoneterapeutskolen på Fyn, Odensevej

17, Langeskov.

Pris: Kr. 100,- for mad og materialer. Kun

for medlemmer.

Tilmelding: Senest den 20. maj til Vivi Taulborg,

tlf. 62 24 20 91.

Mette Conradsen og Pia Ingemann giver

dig hermed mulighed for at slippe glæden

løs gennem både maleri og dans. Der bliver

lagt op til en dynamisk dag, hvor de vil

hjælpe dig med at slippe kreativiteten løs.

Dagen vil være en lille smagsprøve på det

weekendkursus, de ellers tilbyder. Du kom-

L O K A L N Y T

Hør om NLP og zoneterapi i Roskilde

NLP (Neuro Linguistisk Programmering) er et godt værktøj til at finde den indre ro i det daglige arbejde - også som zoneterapeut.

Det mener Anne Marie Christensen, der udover at være sygeplejerske og zoneterapeut er leder af NLP-Huset i Roskilde. Mød hende

den 3. marts i NLP-Huset, hvor lokalforeningen for Roskilde Amt inviterer til møde. Foto: Bo Nygaard Larsen.

mer til arbejde med dig selv og dit kreative

udtryk. Der vil også i det omfang, tiden tillader,

være mulighed for clairvoyance

og/eller healing.

ROSKILDE AMT

NLP-TERAPI

Foredrag ved NLP Terapeut, sygeplejerske

og zoneterapeut Anne Marie Christensen.

Anne Marie er leder af NLP Huset i Roskilde

og vil fortælle om brugbarheden af NLP

som behandler og hvordan den kan støtte

vores faglighed i det daglige arbejde.

Tid: Mandag den 3. marts kl. 19.00.

Sted: NLP-skolen, Støden 3, 3., 4000

Roskilde.

Pris: Medlemmer kr. 20,-, gæster kr. 50,-.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Sæt kryds i kalenderen

Mandag den 7. april.

Mandag den 19. maj.

Nærmere oplysning om de kommende

arrangementer vil følge her i Zoneterapeuten.

Glem ikke

kameraet

Husk at tage billeder, når der er

møde i lokalforeningen. Husk også

at bede jeres foredragsholdere om

at sende fotos til jer - eller direkte

til redaktionen. Vi bringer gerne

billeder fra hele landet.

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 7


P R O D U K T N Y T

AF BENT RUTHMANN

Døjer du med menstruationssmerter, er Melbrosia fra

Mezina en mulighed for lindring. Melbrosia indeholder

Propolis, Pollen, Pergapollen og Gelée royale og er lavet

af naturlige råvarer. Det har vist sig, at de nævnte stoffer

virker desinficerende, og de produkter, der stammer

fra pollen, er næringsrige. Melbrosia hjælper på psykiske

ubalancer, irritabilitet og humørsvingninger, menstruationssmerter,

hedeture, hovedpine, svimmelhed, forkølelser

og infektioner.

Yderligere oplysninger hos Mezina, tlf. 75 18 16 11

eller www.mezina.dk

Godt mod menstruationssmerter

Bestseller om fødevareallergi

er nu ude på dansk

Kostvejleder Pia Birk udgav den 13. januar en dansk oversættelse af professor Jonathan Brostoff

og Linda Gamlins engelske bestseller The Total Guide to Food Allergy and Intolerance.

Bogen, der i England har solgt 130.000 eksemplarer, giver læseren et grundigt indblik i,

på hvor mange forskellige måder en allergi eller intolerance kan komme til udtryk,

og hvad læseren selv kan gøre for at bedre sin situation.

Bogen er på dansk kommet til at hedde Fødevareallergi og Intolerance,

og Pia Birk har brugt flere danske eksperter i arbejdet med at rette bogen til,

så den passer til det danske marked.

Yderligere oplysninger hos

Pia Birk på tlf. 7560 2164 eller e-mail: birk@kostterapeuten.dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 8


Den mystiske

stol igen

Der udbrød noget nær telefonstorm, da februarnummeret

af Zoneteraepeuten kom

på gaden. Mange læsere ville vide, hvor

man kan købe den stol, der var på forsiden.

I øjeblikket arbejder vi på at finde frem til

stolen. Har nogle af læserne kendskab til

den, hører redaktionen gerne fra jer.

P R O D U K T N Y T

De nødvendige dråber mod den

trælse forkølelse

Vi kender det allesammen. Først synes vi, at der er et eller andet, og kort tid efter

er forkølelsen brudt ud i lys lue. Har du et svagt immunforsvar, er du mere

modtagelig for forkølelse. Echinaforce® fra Bioforce er lavet på planten rød

solhat, hvis aktive stoffer styrker immunforsvaret. Og har du et stærkt

immunforsvar, bliver forkølelsen en svag fjende, som du hurtigt kommer af med.

Echinaforce® er også god til at forebygge forkølelse. Tag Echinaforce® hver dag i

vinterperioden, så forsvarer du dig bedst muligt mod den irriterende forkølelse.

Echinaforce® kan du få både i dråber og tabletter.

Yderligere oplysninger hos Bioforce, tlf. 87 70 87 50, eller www.bioforce.dk

Læsø Sydesalt - når salt ikke bare er salt

Salt er ikke bare salt. I hvert fald ikke, hvis man spørger folkene bag Læsø Saltsyderi. I flere hundrede år var saltet øens største

industri. Men saltsydning kræver masser af brænde, og i 1652 havde de mange syderier brændt samtlige øens træer, og kongen

måtte forbyde produktionen. Men i 1990’erne tog man fat på de gamle traditioner igen i et kommunalt beskæftigelsesprojekt - og

det er i dag øens største turistattraktion. I februar i år blev syderiets leder, Poul Christensen, hædret med en hædersbevisning fra

Det Danske Gastronomiske Akademi. Saltet stammer fra Kattegat og bliver hældt op i en stor

pande, hvor det sydes ved 87 grader.

60 gram salt koster kr. 25,-, mens et kilo koster kr. 120,-.

Men så får man også et

rendyrket økologisk produkt,

man aldrig glemmer smagen af.

Yderligere oplysninger på tlf. 98 49 13 55 eller www.sydesalt.dk

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 4 9


Adresseliste

FORSKNINGSRÅDET (FR)

Koordinator/kontaktperson

Leila Eriksen

Syvhøjvænge 268

2625 Vallensbæk

Tlf./fax 43 64 81 39

E-mail: fr@fdz.dk

Musearmsprojektet

Anne Margrethe Dalskov

Bystævnet 49

5474 Veflinge

Tlf./fax 64 80 11 23

(ved faxopkald – ring op først)

E-mail: amd@fdz.dk

Triangelprojektet

Lone Victoria Schumann

Bentzonvej 9, kld.th.

2000 Frederiksberg

Tlf. klinik: 38 88 70 00

Tlf. privat: 33 22 49 52

Fax klinik: 38 88 19 70

e-mail: lone.schumann@e-mail.dk

ETISK-JURIDISK RÅD

Formand

Lone Mørch

Bjarkesvej 12

3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 33 35

Fax 47 31 58 48

E-mail: lone.m@mail.tele.dk

Majlis Sietam

Tlf. 32 50 29 10

Jane Mikkelsen

(se lokalforeningen midt/vest)

ERHVERVSZONETERAPI (EZ)

Koordinator

Helle Munk

Dybbølsgade 53, 1.tv.

1721 København V

Tlf. 20 74 49 47

E-mail til ez@fdz.dk

Jytte Vinther

Tlf. 75 95 80 15

Kjeld Østergaard

Tlf. 97 45 21 07

Lisbeth Engbo Jørgensen

Tlf. 46 35 72 33

KLAGENÆVN

Inge-Lise Rothenborg

(se bestyrelsen)

Lone Marianne Severinsen

(se bestyrelsen)

KOMMUNIKATION

Pressekoordinator

Kirsten Sietam

(se bestyrelsen)

Web-master

Peter Lund Frandsen

(se Internationalt Udvalg)

Redaktør

Bo Nygaard Larsen

(se side 3)

PR-UDVALG

Betina Axil

Tlf. 21 76 03 73

Laiff Pedersen

Bakkedraget 17

3630 Jægerspris

Tlf. 47 50 05 86

Fax 47 50 55 86

E-mail: limpe@get2net.dk

INTERNATIONALT UDVALG (IU)

Kontaktperson

Peter Lund Frandsen

Roskildevej 16

4330 Hvalsø

Tlf. 46 46 12 68

Fax 46 46 12 78

E-mail: pf@fdz.dk

Dorthe Krogsgaard

Tlf. 33 11 18 42

Fax 35 35 72 09

E-mail: dorthe.krogsgaard@get2net.dk

Pernille Rosenlund

Tlf. 38 10 45 57

E-mail: pernille@r-data.dk

TRANSLATØRER:

Kontakt Internationalt Udvalg

SEKRETARIATET • Overgade 14, 1. t.v. • 5000 Odense C

Telefon: 70 27 88 50 • Telefontid: alle dage kl. 9-12 • Fax 70 27 99 50

E-mail: fdz@fdz.dk • Salgsafdelingen: salg@fdz.dk • Hjemmeside: www.fdz.dk

Foreningssekretær: Lene Meyersahm – leme@fdz.dk

Sekretær: Hanne T. Møller – E-mail: hm@fdz.dk

Udvalg Lokalforeninger Bestyrelsen

Lokalforeningernes

koordinator:

Inge Borup

Tennisvej 14

9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 23 23

Fax 98 38 09 01

E-mail: lfo@fdz.dk

Sjællandsforeningen

Anette Larsen

Peder Lykkes Vej 27

2300 København S

Tlf. 32 55 46 28

Vestsjælland

Inge-Lise Rothenborg

Østervej 6

4180 Sorø

Tlf. 57 83 29 64

Fyns Amt

Linda Højlund Nielsen,

Birkemosevej 44

5471 Søndersø

Tlf. 64 89 33 15

E-mail: linni@sol.dk

Vejle Amt

Henriette Grauslund

Skovgade 21, 5.

7100 Vejle

Tlf. 76 43 58 69

Midt/Vest

Jane Mikkelsen

Hedegårdvej 21

7500 Holstebro

Tlf: 97 46 82 36

E-mail: midtjyl@fdz.dk

Nordjylland

Inge Borup

(se lokalforeningernes koordinator)

Sønderjylland

Annamette Mamsen

Højervej 57, Møgeltønder

6270 Tønder

Tlf: 29 27 81 78 / 74 73 81 16

FDZ Århus Amt

Kirsten Løvgreen

Skodshøjen 8

8240 Risskov

Tlf. 86 21 46 56

E-mail: fdz-aarhus-amt@ofir.dk

FDZ Roskilde Amt

Lisbeth Engbo Jørgensen

Tårnvang 10

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 72 33

E-mail:lisbeteng@hotmail.com

Fonde

Zoneterapifonden

Gl. Kongevej 37, 1. sal

1610 København V

Giro 5965705

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 5 0

Formand

Kirsten Sindal Sietam

Kølkærvej 7

2770 Kastrup

Tlf. 32 50 50 92

Telefontid: hverdage kl. 8-9

Fax 32 50 51 88

E-mail: ks@fdz.dk

Næstformand

Lisbeth Dyrgård Nielsen

Nørregade 69, 1.

5000 Odense C

Tlf. 66 12 78 79

Fax 66 12 75 72

E-mail: ldn@fdz.dk

Bent Ruthmann

Sandvej 8, 4652 Hårlev

Tlf. 56 28 67 11

Fax 56 28 67 26

E-mail: br@fdz.dk

Inge-Lise Rothenborg

Østervej 6

4180 Sorø

Tlf. 5783 2964

Fax 54 44 14 45

E-mail: ilr@fdz.dk

Lone Marianne Severinsen

Langebjergvej 139

3050 Humlebæk

Tlf. 4919 2337

Fax 45 86 38 90

E-mail: lms@fdz.dk


Adresseliste

FORSKNINGSRÅDET (FR)

Koordinator/kontaktperson

Leila Eriksen

Syvhøjvænge 268

2625 Vallensbæk

Tlf./fax 43 64 81 39

E-mail: fr@fdz.dk

Musearmsprojektet

Anne Margrethe Dalskov

Bystævnet 49

5474 Veflinge

Tlf./fax 64 80 11 23

(ved faxopkald – ring op først)

E-mail: amd@fdz.dk

Triangelprojektet

Lone Victoria Schumann

Bentzonvej 9, kld.th.

2000 Frederiksberg

Tlf. klinik: 38 88 70 00

Tlf. privat: 33 22 49 52

Fax klinik: 38 88 19 70

e-mail: lone.schumann@e-mail.dk

ETISK-JURIDISK RÅD

Formand

Lone Mørch

Bjarkesvej 12

3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 33 35

Fax 47 31 58 48

E-mail: lone.m@mail.tele.dk

Majlis Sietam

Tlf. 32 50 29 10

Jane Mikkelsen

(se lokalforeningen midt/vest)

ERHVERVSZONETERAPI (EZ)

Koordinator

Helle Munk

Dybbølsgade 53, 1.tv.

1721 København V

Tlf. 20 74 49 47

E-mail til ez@fdz.dk

Jytte Vinther

Tlf. 75 95 80 15

Kjeld Østergaard

Tlf. 97 45 21 07

Lisbeth Engbo Jørgensen

Tlf. 46 35 72 33

KLAGENÆVN

Inge-Lise Rothenborg

(se bestyrelsen)

Lone Marianne Severinsen

(se bestyrelsen)

KOMMUNIKATION

Pressekoordinator

Kirsten Sietam

(se bestyrelsen)

Web-master

Peter Lund Frandsen

(se Internationalt Udvalg)

Redaktør

Bo Nygaard Larsen

(se side 3)

PR-UDVALG

Betina Axil

Tlf. 21 76 03 73

Laiff Pedersen

Bakkedraget 17

3630 Jægerspris

Tlf. 47 50 05 86

Fax 47 50 55 86

E-mail: limpe@get2net.dk

INTERNATIONALT UDVALG (IU)

Kontaktperson

Peter Lund Frandsen

Roskildevej 16

4330 Hvalsø

Tlf. 46 46 12 68

Fax 46 46 12 78

E-mail: pf@fdz.dk

Dorthe Krogsgaard

Tlf. 33 11 18 42

Fax 35 35 72 09

E-mail: dorthe.krogsgaard@get2net.dk

Pernille Rosenlund

Tlf. 38 10 45 57

E-mail: pernille@r-data.dk

TRANSLATØRER:

Kontakt Internationalt Udvalg

SEKRETARIATET • Overgade 14, 1. t.v. • 5000 Odense C

Telefon: 70 27 88 50 • Telefontid: alle dage kl. 9-12 • Fax 70 27 99 50

E-mail: fdz@fdz.dk • Salgsafdelingen: salg@fdz.dk • Hjemmeside: www.fdz.dk

Foreningssekretær: Lene Meyersahm – leme@fdz.dk

Sekretær: Hanne T. Møller – E-mail: hm@fdz.dk

Udvalg Lokalforeninger Bestyrelsen

Lokalforeningernes

koordinator:

Inge Borup

Tennisvej 14

9230 Svenstrup

Tlf. 98 38 23 23

Fax 98 38 09 01

E-mail: lfo@fdz.dk

Sjællandsforeningen

Anette Larsen

Peder Lykkes Vej 27

2300 København S

Tlf. 32 55 46 28

Vestsjælland

Inge-Lise Rothenborg

Østervej 6

4180 Sorø

Tlf. 57 83 29 64

Fyns Amt

Linda Højlund Nielsen,

Birkemosevej 44

5471 Søndersø

Tlf. 64 89 33 15

E-mail: linni@sol.dk

Vejle Amt

Henriette Grauslund

Skovgade 21, 5.

7100 Vejle

Tlf. 76 43 58 69

Midt/Vest

Jane Mikkelsen

Hedegårdvej 21

7500 Holstebro

Tlf: 97 46 82 36

E-mail: midtjyl@fdz.dk

Nordjylland

Inge Borup

(se lokalforeningernes koordinator)

Sønderjylland

Annamette Mamsen

Højervej 57, Møgeltønder

6270 Tønder

Tlf: 29 27 81 78 / 74 73 81 16

FDZ Århus Amt

Kirsten Løvgreen

Skodshøjen 8

8240 Risskov

Tlf. 86 21 46 56

E-mail: fdz-aarhus-amt@ofir.dk

FDZ Roskilde Amt

Lisbeth Engbo Jørgensen

Tårnvang 10

4000 Roskilde

Tlf. 46 35 72 33

E-mail:lisbeteng@hotmail.com

Fonde

Zoneterapifonden

Gl. Kongevej 37, 1. sal

1610 København V

Giro 5965705

Z O N E T E R A P E U T E N • N R . 3 • M A R T S 2 0 0 3 • S I D E 5 0

Formand

Kirsten Sindal Sietam

Kølkærvej 7

2770 Kastrup

Tlf. 32 50 50 92

Telefontid: hverdage kl. 8-9

Fax 32 50 51 88

E-mail: ks@fdz.dk

Næstformand

Lisbeth Dyrgård Nielsen

Nørregade 69, 1.

5000 Odense C

Tlf. 66 12 78 79

Fax 66 12 75 72

E-mail: ldn@fdz.dk

Bent Ruthmann

Sandvej 8, 4652 Hårlev

Tlf. 56 28 67 11

Fax 56 28 67 26

E-mail: br@fdz.dk

Inge-Lise Rothenborg

Østervej 6

4180 Sorø

Tlf. 5783 2964

Fax 54 44 14 45

E-mail: ilr@fdz.dk

Lone Marianne Severinsen

Langebjergvej 139

3050 Humlebæk

Tlf. 4919 2337

Fax 45 86 38 90

E-mail: lms@fdz.dk

More magazines by this user
Similar magazines