Røde Kors - Dansk Kommunikationsforening

kommunikationsforening.dk

Røde Kors - Dansk Kommunikationsforening

VIRKSOMHEDS-

SAMARBEJDE

Gå-hjem møde i Dansk Kommunikationsforening den 2. nov. 2011

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 1


Verdens største humanitære

organisation

• 100 mio. støtter i hele verden

• 13 mio. frivillige – op mod 30 mio. i forbindelse med katastrofer

• 194.000 støtter i Danmark

• 20.800 frivillige i Danmark

• 1146 medarbejdere i Røde Kors i Danmark (ca. 860

medarbejdere i asyl, 78 udsendte delegater og resten på

landskontoret og i lokal afdelinger)

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE

2


Kernen i Røde Kors er 13 mio. frivillige i

verden og 20.000 i Danmark

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 3


Vi fokuserer på både det nationale

og internationale arbejde

Vi er landets største frivillige sociale organisation med fokus på:

• Socialt arbejde i Danmark

• Modtagelse af asylansøgere

• Udviklingshjælp

• Katastrofehjælp

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE

4


Formål med

virksomhedssamarbejde

1. Vi vil hjælpe flere

2. Vi vil være dygtigere

3. Vi vil udbrede viden om

vores arbejde

4. Vi vil facilitere samfundsansvar

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 5


RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 6


Hvor er

gevinsterne i dag?

1. Midler til hjælpearbejdet

2. Udvikling gn. ydelser: Nye

kompetencer, ny teknologi,

viden, effektivisering

3. Nye områder: Nye typer af

frivillige, nye kompetencer ind

i vores frivillige arbejde

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 7


Hvor ser vi de

største udfordringer

• Win-win match: Det

strategiske match er svært at

finde!

• Engagement: Det kræver et

meget stort langsigtet

engagement fra partnere og

RK - risikovillighed

• At lave god forretning…

Risiko for at ressourceforbru

ikke står mål med gevinsterne

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 8


Kommunikations

betydning

• Grundlaget for at

”indkassere” værdien af

partnerskabet

• Internt: Synlighed blandt

medarbejdere og opbakning i

ledelsen

• Eksternt: Få den ”goodwill”

eller salg som vores partnere

ønsker

• Den gode historie: Strengt

nødvendig

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 9


STRATEGISK

PARTNERSKAB MED ISS

Værdi gennem

bredt samarbejde

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 10


Hvorfor kontaktede vi ISS?

Hvorfor ISS?

1. ISS er landsdækkende og mange medarbejdere

2. Kompetencer indenfor mangfoldighed, integration og

beskæftigelse

3. Synlig virksomhed

Hvad ønskede vi af samarbejdet?

1. Midler til vores arbejde

2. Udvikling af vores frivillige arbejde

3. Tilgang til nye typer frivillige

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 11


Fælles formål med strategisk

partnerskab

Skabe positive forandringer for udsatte i Danmark ved at

forene styrker og ligheder i et socialt engagement

3 konkrete målsætninger:

1. Skabe social innovation og bidrage til

civilsamfundsstrategiens mål om, at 50 % af danskerne

skal være involveret i frivilligt arbejde

2. Skabe en omsorgskultur samt medarbejderglæde- og

stolthed i ISS

3. Bidrage med flere midler til Røde Kors’ arbejde

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 12


Elementer i partnerskabet

ISS’

spidskompetencer

løfter Røde Kors

frivillige sociale

arbejde

Et muligt næste

skridt: ISS deler

kompetencer inden

for mangfoldighed

på arbejdspladsen

Et strategisk udvalg af aktiviteter

skaber øget værdi for Røde Kors og ISS

Vi fortsætter

succecen!

Beskæftigelse

HR og

mangfoldighed

Ferielejr

Røde

Kors

Indsam

ling

Frivilligt

engament

Kommu

nikation

Medarbejdere i ISS

får gode oplevelser

sammen og oplever

at gøre en konkret,

målbar forskel

Røde Kors får midler

til vores arbejde

Virk.frivillige

Mangfoldighed

blandt frivillige

Indsamling af

mobiler

Vi høster og

optimerer værdien

gennem en fælles

intern og ekstern

kommunikationsindsats

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 13


SPØRGSMÅL

RØDE KORS / 02.11.11 / VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 14

More magazines by this user
Similar magazines