18 Gallia-Godfred Hansen - Handels- og Søfartsmuseet

maritime.museum.dk

18 Gallia-Godfred Hansen - Handels- og Søfartsmuseet

ss Geiser

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

N S V M. - 2

benhavns Magistrat 23/10 1886 er Grosserer F

bech valgt til Reder*

Schier-

Ifølge Rederiets udaterede Meddelelse er Skibet

paa Rejse fra New York til Kristiania og København

den 14. August 1888 forlist i Atlanterhavet paa 43?2C

N. Br. 60,10 V. Lgd. efter Sammenstød med ss "Thingvalla"

af København. Besætningen, 57 Mand, Passagerer

83. Af disse reddedes 17 af Besætningen og 14

rassagerer ved "Thingvallas" Baade, medens Resten

j&mkom.

Casco af Værdi Kr. 800.000.- fuldt assureret.

Lasten bestod af ca. 1*900 Tons Majs og Stykgods,

hvis Værdi og Assurance ikke kendes.

Skibets Certifikat gik tabt*

Registreringen afsluttet 3/10 1888* (Udslettelsesprotokol

Nr. 2-1.)

More magazines by this user
Similar magazines