FAKTA OM FUGLEINFLUENZA Spørgsmål og svar ... - Altomkost.dk

altomkost.dk

FAKTA OM FUGLEINFLUENZA Spørgsmål og svar ... - Altomkost.dk

Spørgsmål og svar om fugleinfluenza

- for daginstitutioner

og skoler

Må vi fodre ænder o.l., når vi er på tur?

Ja, det må I gerne. I skal blot være opmærksomme

på ikke at røre ved fuglene. Efter turen

skal I rengøre fodtøj og evt. tøj, der måtte

være kommet fugleekskrementer på for at

undgå at overføre evt. smitte fra vilde fugle

til fjerkræ i fangenskab. Det er også en god

ide at vaske hænderne efter turen.

Må vi fodre vilde fugle omkring

daginstitutionen/skolen?

Ja, det må I gerne. Man skal blot være opmærksom

på ikke at røre ved fuglene, og

børnene må ikke røre ved foderbræt o.l. Ved

rensning af foderbrætter m.v. eller håndtering

af evt. døde fugle bør man tage handsker

på. Og vask hænderne til sidst. Har I har

høns eller andet fjerkræ i daginstitutionen

anbefaler vi dog, at I ikke også fodrer vilde

fugle, fordi det giver en unødig risiko for

overførsel af smitte til det tamme fjerkræ.

Hvad gør vi, hvis vi finder

en død fugl i naturen?

I skal ikke røre ved døde fugle. Hvis man er

kommet til at røre ved en død fugl, er det

vigtigt at vaske hænderne grundigt med vand

og sæbe. Det dræber virus.

FAKTA OM FUGLEINFLUENZA

Skal Fødevarestyrelsen

have besked om døde fugle?

Fødestyrelsen er interesseret i at få besked

om fund af visse døde fugle. Det drejer sig

om bestemte fuglearter, som er fundet i zoner

med fugleinfluenza eller ved kyster, søer

og vådområder. Hvis I finder relevante døde

fugle, kan I ringe til Fødevarestyrelsens hotline,

tlf. 70 13 00 12.

På www.fvst.dk/fugleinfluenza kan I se hvilke

døde fugle, der skal undersøges for fugleinfluenza.

Se under punktet ”Overvågning/Fund

af døde og syge fugle”.

Må børnene komme i kontakt med de

høns, vi har på legepladsen?

Høns og andet fjerkræ i daginstitutioner skal

ligesom andet fjerkræhold holdes inde, hvis

det er muligt. Alternativt skal de holdes i en

indhegning, og foder og vand skal placeres

indendørs eller under fast overdækning. Indhegningen

skal være overdækket af et net

med en maskestørrelse på maksimalt 10x10

cm. Som altid, når man har været i kontakt

med fjerkræ, skal man sørge for grundig

håndvask. Man skal vaske fodtøjet, før man

går ind til hønsene, og når man går ud igen

24. marts 2006

Se, om fakta-arket er blevet opdateret på www.fvst.dk/fugleinfluenza under ”Spørgsmål og svar


for ikke at sprede smitte. Desuden bør krogen

til hønsegården/huset sidde så højt oppe,

at børnene ikke kan komme derind, uden at

der er en voksen med.

Er det farligt at puste æg ud

for at dekorere dem til påske?

Nej, hvis æggene er rengjorte er der ingen

risiko for at få fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen

anbefaler, at man spritter æggene og

lader indholdet løbe ud i stedet for direkte at

puste – også af hensyn til salmonellarisikoen.

Læs mere om påskeæg på

www.altomkost.dk.

Man kan købe rigtige æg beregnet til dekoration.

De er vaskede og pustede. Er

det farligt at bruge dem?

Nej, da de er rengjorte og pustede, vil de

ikke kunne overføre fugleinfluenza.

Vi ruger af og til æg ud i en rugemaskine

i natur/teknik? Er det farligt?

Nej.

Må børnene være med til at lave mad

med æg eller fjerkræ?

Ja, så længe man sørger for at hjælpe børnene

med, at de får vasket deres hænder, efter

de har rørt ved råvarerne. Man bør fortælle

dem de almindelige regler for håndtering af

fødevarer, fx at man ikke spiser/slikker på råt

kød og æg.

Er det farligt at spise fjerkrækød?

Nej, der er ingen risiko ved at spise tilberedt

fjerkræ. Man bør - som altid når man har rørt

ved kød - vaske hænder grundigt og stege

kødet godt. Virus dræbes ved 70°C.

Er det farligt at spise æg?

Nej, der er ingen risiko ved at spise æg fra

raske høns. Man skal dog altid håndtere æg

med omtanke pga. risikoen for fx Salmonella.

Må vi tage børnene med på besøgsgård?

Ja, man skal blot være opmærksom på at få

rengjort fodtøj og i øvrigt følge reglerne på

besøgsgården.

FAKTA OM FUGLEINFLUENZA

Naboen til daginstitutionen/skolen har 5

høns i haven. Skal vi være bekymrede?

Nej, der er ingen grund til bekymring. Fugleinfluenzavirus

smitter normalt kun fugle. Det

kræver meget tæt kontakt med sygt fjerkræ

for at blive smittet.

Hvordan ved vi, om daginstitutionen/skolen

ligger i en zone?

Beskyttelses – og overvågningszoner er om-

råder omkring fund af fugle med fugleinfluenza.

På www.fvst.dk/fugleinfluenza kan du

under punktet ”Zoner” finde et kort med beskyttelses-

og overvågningszoner.

Skal vi gøre noget specielt, hvis daginstitutionen/skolen

ligger i en zone?

I skal ikke forholde jer anderledes, end I plejer.

De steder, Fødevarestyrelsen har udpeget

som zoner, er områder, hvor ejere af fjerkræ

og andre fugle, skal være opmærksomme på,

at der er en risiko for, at deres fjerkræ eller

fugle kan blive smittet af trækfugle. Zonerne

handler ikke om, at mennesker er i risiko for

at få fugleinfluenza i de områder.

Hvis I har høns, skal I følge Fødevarestyrelsens

regler for dem. De kan findes på hjemmesiden

www.fvst.dk/fugleinfluenza under

punktet ”Hobbyhøns”.

Hvis daginstitutionen har katte, bør kontakt

mellem især katte og vilde fugle undgås. Katte

bør derfor holdes inden døre i zonen. Finder

man en død kat i en zone med fugleinfluenza,

skal den lokale fødevareregion.

Har I spørgsmål?

Ring til Fødevarestyrelsens hotline om fugleinfluenza,

tlf. 70 13 00 12.

Læs mere på internettet:

www.fugleinfluenza.com

Fødevarestyrelsen – www.fvst.dk

Danmarks Fødevareforskning – www.dfvf.dk

Sundhedsstyrelsen – www.sst.dk

Statens Serum Institut – www.ssi.dk

24. marts 2006

Se, om fakta-arket er blevet opdateret på www.fvst.dk/fugleinfluenza under ”Spørgsmål og svar

More magazines by this user
Similar magazines