Hvad er klimaforandringer v. Jens Hesselbjerg ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Hvad er klimaforandringer v. Jens Hesselbjerg ... - Naturstyrelsen

Hvad er klimaforandringer?

Naturstyrelsen 10. december 2012

10. december 2012

Jens Hesselbjerg Christensen

Forskningsleder

Danmarks Klimacenter, DMI


Oversigt

Klimaet her og nu

• Global temperatur stigning = drivhuseffekt

Lidt Klimascenarier generelt

Resultater for Danmark

Bedste gæt, usikkerheder og hvad så nu?

• Hvor bevæger forskningen sig hen?


Den globale temperatur opdateret


Den globale temperatur opdateret


Kilde: IPCC (2007) / DMI

Globale klimaprojektioner


Representative Concentration Pathways (RCPs)

RCP8.5

RCP6.0

RCP4.5

RCP2.6

Moss et al., Nature, 2010


EC-Earth beregninger af fremtidens klima

Simulated and observed (CRU) global averaged annual near surface T anomaly

(with respect to 1961-1990)

4xCO2 ~1% per yr increase

5xCO2 ~1% per yr increase

RCP8.5

RCP4.5


Fossil and Cement Emissions

Global fossil and cement emissions: 9.5±0.5PgC in 2011, 54% over 1990

Projection for 2012: 9.7±0.5PgC, 58% over 1990

Uncertainty is ±5% for one standard deviation (IPCC “likely” range)

Source: Peters et al. 2012a; Le Quéré et al. 2012; CDIAC Data; Global Carbon Project 2012


Observed Emissions and Emission Scenarios

Emissions are heading to a 4.0-6.1ºC “likely” increase in temperature

Large and sustained mitigation is required to keep below 2ºC

Linear interpolation is used between individual datapoints

Source: Peters et al. 2012a; Global Carbon Project 2012;


Globale klimaprojektioner – i tal

Scenarie

Kilde: IPCC (2007)

Bedste skøn

( o C i 2090-99 vs. 1980-99)

Sandsynligt

interval (> 66 %)

A2 3,4 2,0 – 5,4

A1B 2,8 1,7 – 4,4

B2 2,4 1,4 – 3,8

B1 1,8 1,1 – 2,9

2 o 1,5 -


Fremtiden nedbør


Ann. total precip. divided by # of wet days

Ann. Max. # of consecutive dry days

Efter Tebaldi et al. (2006)


Forventede klimaændringer i Danmark - 1

Højere middeltemperaturer, specielt om vinteren (2-3 o C, årsmiddel)

Højere max. temperaturer

Længere hedebølger

Kilde: DMI (2010)


Danmark 2021-2050

Højere middeltemperaturer, specielt om vinteren

Kilde: DMI (2010)

1961-90


Danmark 2071-2099

Højere middeltemperaturer, specielt om vinteren

Kilde: DMI (2010)

1961-90


Forventede klimaændringer i Danmark - 2

Mere årsmiddelnedbør, betydelige årstidsvariationer

Markant mere nedbør om vinteren

Generelt mere kraftig nedbør (døgn og 5-døgns nedbør)

De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere ”ekstreme”

(døgnnedbør)

Kilde: DMI (2010)


Mere årsmiddelnedbør

Kilde: DMI (2010)

Danmark 2021-2050

1961-90


Mere årsmiddelnedbør, betydelige årstidsvariationer

Kilde: DMI (2010)

Danmark 2071-2099

1961-90


Ændringer i nedbør (%)

Middel

Vådeste dag


Hvordan føles det?

2-3 grader 6 grader


Hvordan føles det?

2-3 grader 6 grader


Husk på

Klimaforandringerne vil tage til

2 grader bliver meget svært at nå

Øget opvarmning og tiltagende

vandstandsstigninger

Ændret sæsonalitet i nedbør

Øget risko for mere ekstrem nedbør

Større risiko for tørke (vandmangel)

Den øvre grænse er ikke 4 grader!

• Måske skal vi kikke mod Sydeuropa?

More magazines by this user
Similar magazines