Biobrændsler, naturgas, fjernvarme - hvad skal vi vælge?

gasteknik.dk

Biobrændsler, naturgas, fjernvarme - hvad skal vi vælge?

IEA: World Energy Outlook 2012

Vi har kurs mod 3,5 grads temperaturstigning, hvis der ikke sættes ind nu.

Verdens energiforbrug vil stige med 30 % frem mod 2035

Mængde kendte fossile reserver, som skal forblive i undergrunden, hvis vi skal

nå 2 graders-målsætningen:

2/3

More magazines by this user
Similar magazines