29.07.2013 Views

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Oktober Juni 2008

5

www.dhf-net.dk

Handicap·nyt

Elefantastisk hus

Zoologisk Haves nye

elefanthus er en

arkitektonisk perle og

helt tilgængeligt

Så kaldes der til kongres

Fra drøm til virkelighed

– Carina Olsson åbnede sit eget galleri


Poul Erik Illemann

www.handicapbusser.dk

Vi har specialiseret os

i opbygning og indretning

af lift- og handicapbusser

HandicapBusser har specialiseret sig i opbygning og indretning af institutionsbusser

og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov og ønsker.

Og vi ved, hvad vi taler om. For bag fi rmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring

vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter.

HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder,

sagsbehandlere i kommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre.

Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling.

Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer

- og det er bl.a. mærker som Citroën og VW.

Jesper Skov

Kom og se vores udstillingsbusser, få en prøvetur

- eller ring og vi kommer gerne forbi!

Vejlbjergvej 18 · 8240 Risskov · Tlf. 8731 4600

www.handicapbusser.dk · mail@handicapbusser.dk


Indhold

Frømandskorpsets

største fan.

s. 42

Elefantastisk hus for elefanter og kørestole . . . . . . . . 6

Elefanthuset i Københavns Zoo er flot og egnet for kørestolsbrugere.

Køb Dansk Handicap Forbunds julekort. . . . . . . . . . 9

Det er snart tid at sende julekort.

Dansk Handicap Forbund sælger seks Forskellige.

Så kaldes der til kongres . . . . . . . . . . . . . . . 10

Dansk Handicap Forbund holder kongres på Egmont Højskolen i efterårsferien.

Jul på Skt. Knudsborg . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Dansk Handicap Forbunds juleophold på Skt. Knudsborg på Fyn.

Køb Handicap-Jul

Dansk Handicap Forbunds traditionsrige julehæfte er på gaden 20. oktober

Hjulspind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ny forening klarer det sure og svære arbejde . . . . . . . 16

Når det 1. januar bliver muligt at overlade hjælpeordningens

arbejdsgiveransvar til andre, står ny forening klar med et godt tilbud.

Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Midt i bladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Fra drøm til virkelighed . . . . . . . . . . . . . . . 30

Carina Olsson forfulgte sin drøm og åbnede eget kunstgalleri.

En energisk idemager fylder rundt . . . . . . . . . . . 33

Forstander Ole Lauth, Egmont Højskolen, 60 år

Vi skal vække en sovende kæmpe. . . . . . . . . . . . 34

Skal forholdene for mennesker med handicap forbedres, skal de

”almindelige danskere” rives ud af deres lykkelige uvidenhed.

Når kærligheden udfordrer . . . . . . . . . . . . . . 39

Anmeldelser af Eva Jørgensens: Vi ses i morgen.

Læserne skriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Frømandskorpsets største fan . . . . . . . . . . . . . 42

Søren Fohrmann drømte om at blive en del af frømandskorpset. I stedet

fik han kammeratlig og ærlig støtte til at se nye og andre muligheder.

www.dhf-net.dk

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

FOtO: Lars BahL

3

Zoologisk Haves nye elefanthus

tager godt imod både

dyr og mennesker.

s.6

”En livsbekræftende

beretning om

menneskets bæreevne

og tro på, at det

ubærlige med tiden

bliver til at bære.”

s.39

Vi skal vække en sovende kæmpe og

skabe holdningsændringer.

s.34


Handicap-nyt’s

produktion er

godkendt til

Svanemærket

efter Nordisk

Ministerråds

miljøregler

Leder

Fokus på

retssikkerheden

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · sePtember 2008

Er retssikkerhed for mennesker med handicap svækket? Er det sådan, at nogle af Dansk handicap

Forbunds medlemmer ikke modtager den hjælp og støtte, som loven beskriver, de skal

have? Det er spørgsmål, som vi må stille os selv i denne tid.

siden kommunalreformen har vi oplevet, at flere og flere medlemmer henvender sig, fordi de

løber panden mod en mur hos kommunen eller oplever generel utryghed ved og mistillid til

den myndighed, som skal hjælpe dem. Vi er gået fra to bevilgende og betalende myndigheder

til en, og der er sket voldsomme udligninger af serviceniveau, arbejdsgange og lignende.

Medlemmerne taler om manglende rådgivning, alt for lange sagsbehandlingstider, store

forskelle i den hjælp borgerne modtager i den enkelte kommune, usmidig og upersonlig

sagsbehandling, ændring af retspraksis og meget mere. Det er svært for os at bevise, at retssikkerheden

er forringet, men når vores medlemmer i høj grad har en oplevelse af, at der er sket

forringelser, ja, så er vi som forbund nødt til at tage det alvorligt.

30 tillidsfolk fra Dansk handicap Forbund havde ved ’handicappolitisk seminar’ på sct. Knudsborg

i begyndelsen af september besøg af folketingspolitikerne anne Baastrup (sF) og Vivi

Kier (K). Emnet på seminaret var netop retssikkerhed, og tillidsfolkene præsenterede konkrete

retssikkerhedsmæssige problemstillinger – baseret på det vores medlemmer oplever. Der blev

formuleret en række konkrete forslag til forbedringer af retssikkerheden, og i den nærmeste

fremtid vil vi, baseret på seminarets resultater, arbejde videre med problemet politisk.

Den 16. september udgav socialforskningsinstituttet så en rapport om ’handicap og samfundsdeltagelse’.

Undersøgelse baserer sig på tal fra 2006 – altså før reformen, og viser, at

halvdelen af dem, der lever med et handicap, oplever, at kommunen ikke giver dem en tilfredsstillende

sagsbehandling og støtte. hvis borgerne ikke får den rette støtte, er den direkte følge,

at retssikkerheden svækkes. hvis vores fornemmelse af, at forholdene er forværrede siden reformen,

er rigtig, så er den skræmmende konsekvens, at mere end halvdelen af mennesker med

handicap i dag oplever, at deres retssikkerhed er svækket.

En særdeles ubehagelig tanke! Derfor må vi endnu engang sætte retssikkerhed på dagsordenen

og kæmpe for, at mennesker med handicap i det mindste får det minimum af støtte, som

skulle være sikret igennem loven.

Susanne Olsen

Landsformand

5

"Flere og flere af

vores medlemmer

henvender sig, fordi

de løber panden

mod en mur hos

kommunen eller

oplever generel

utryghed ved

og mistillid til

den myndighed,

som skal hjælpe

dem."

Kontroleret oplag i perioden

1. juli 2007 - 30. juni 2008: 9.366

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: KLS Grafisk Hus. Oplag: 9.000.

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55

for bestilling. ISSN: 0904-8081. 81. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.00, Fredag kl. 9.00 – 14.15. Landsformand: Susanne Olsen.

Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 6. december 2008. Deadline: 4. november 2008.


aF BEntE røDsgaarD FOtO: Lars BahL

tilgængelighed

De mange søjler i anlægget er både sikkerhed, afspærring og legetøj for

elefanterne. Nogle gange bliver deres mad smidt lidt bag ved søjlerne,

så er udfordringen at få fat i maden med snablen.

www.DHf-Net.Dk

Elefantastisk hus for både

6


HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

elefanter og kørestole

Prestigebyggeri egnet for dyr og mennesker

kan sagtens lade sig gøre. Opskriften lyder på

at kontakte en international arkitekt uden for

andedammen og tage en stor pose penge

med

Kl. er 9 om morgenen og turister, børnehavebørn

og pædagoger står allerede i kø for at komme ind i

Københavns store og gamle seværdighed Zoologisk

have ved Valby Bakke. Køen skrider dog hurtigt frem

og snart spredes alle inden for i den store have. Det er

med store forventninger, at sif holst fra Dansk handicap

Forbund på en af sommerens hede dage tager på

besøg i elefanthuset. huset er tegnet af den berømte

engelske arkitekt norman Foster, som sammen med

sin tegnestue står for spektakulære byggerier overalt

på kloden. han har især slået sine folder i London, og

det var her, Zoologisk haves direktør fik øje på hans

kvaliteter.

gode stier og platforme

Vi starter turen målbevidst og kører mod elefanthuset

af snoede stier for at se anlægget og bygningen.

Belægningen er god at køre på, og selvom stigningen

på stierne ikke blev målt, ved sif holst, at de er

inden for det tilladelige: ”Jeg ved af erfaring, at jeg kun

kan klare de anbefalede stigninger, når jeg sidder i min

manuelle kørestol”, siger hun.

Der er gode platforme ved stierne, hvor man kan

se nærmere på elefanterne. En af dem har dog et par

trin, men det generer ikke sif, fordi de andre er tilgængelige.

”Det hele er meget flot lavet, og alle kan være

med. Det er let at kigge ind til elefanterne fra alle sider”,

siger sif holst begejstret.

Besøgende i Frederiksberg have - et stort have- og

parkanlæg, der grænser op til Zoologisk have - har

også fået mulighed for elefantkig gennem hegn og

planter. Fra vores udsigtspunkt i Zoologisk have ser vi

over i parken og bemærker mødre med små børn, der

ser på elefanter, og kondiløbere, der drejer hovederne

for at nyde elefanterne samtidig med at de pukler på

stierne.

Flot arkitektur

”Det er utrolig flot arkitektur”, siger sif og peger rundt

på både elefanthus og stisystem. hele udendørsanlægget

er både hjem og legeplads for elefanterne. I

hedebølgen denne dag plasker elefanterne med vand

til stor begejstring for gæsterne.

sif holst har kun en anke, og det er, at stisystemet op

til elefanthuset mangler bænke, for vejen er lang at gå

for gangbesværede.

Sif Holst er meget begejstret for stisystemet. Langt de fleste steder er der god udsigt fra kørestolen, kun enkelte steder,

som fx på balkonen inde i elefanthuset vil børn eller mennesker under middelhøjde i kørestole få problemer med at se anlægget.

7


Et sjældent syn, et handicaptoilet, der fungerer efter hensigten.

Der er desværre få

bænke, og de, der

er ved indgangen,

mangler både arm

og ryglæn.

De påklistrede blade på taget giver en sjov effekt.

www.DHf-Net.Dk

8

”Jeg vil anbefale folk, der går dårligt at låne en kørestol

ved indgangen, men det med bænkene undrer

mig lidt, for generelt er der mange bænke i Zoo”, siger

hun.

hele anlægget har dog stadig lidt præg af byggeplads,

så måske kommer der bænke.

hygge og oplysning

Uden for indgangen er der bænke, men de er ikke helt

velegnede for ældre eller gangbesværede, for de er

plinte uden arm eller ryglæn. Et godt kort viser ruten

for kørestole, og når byggehegnene er væk – bliver det

hele endnu flottere. Man kommer ind i Elefanthuset

gennem automatiske skydedøre, og indenfor er der et

godt gelænder og et auditorium med 14 flytbare stole

ud over de fastmonterede. her kan alle også være med.

Oplysende plancheudstillinger og montrer fortæller

om elefanter både i naturen og i kulturen. Der bliver

vist elfenbenssmykker og man kan læse om elefantordenen

i Danmark; om de forskellige elefanter, man har

haft i Zoos mangeårige historie; om elefantguden ghanesh

fra Indien og om elefanter i cirkus, på arbejde og

i krig, fx dengang hvor hærføreren hannibal gik over

alperne med elefanter!

sif er også meget tilfreds med de mange montrer.

”Det er dejligt, at både dyr og mennesker kan hygge

sig i huset. her er også et meget lækkert materialevalg,

som er afstemt i brune toner.”, siger hun.

”Jeg er helt pjattet med glastaget med de påklistrede

blade”, griner hun. Bladene giver en sjov og effektfuld

lyseffekt, som kaster skygger på gulv og vægge.

huset er behageligt at færdes i, og der er ensrettet

adgang dertil, så der kommer et fint flow gennem bygningen

af de mange besøgende.

Også for børn i kørestole

I en anden oplysende afdeling, som i høj grad henvender

sig til børn, kan man veje modeller af elefantlort,

høre elefanters forskellige lyde, lære om deres tarmsystem

og vægt osv. Meget foregår ved at trykke på

knapper. her kan alle også være med ved de fleste ting.

”Mange børn i kørestole vil også kunne være med

her, og forældre i kørestole kan komme tæt på sammen

med deres børn”, vurderer sif.

små justeringer

sif holst store forventninger blev indfriet. Dog håber

hun, at der kommer flere bænke ved stierne, og at der

ved hovedindgangen kommer et kort, der viser den

letteste vej til elefanthuset for kørestole. Man kan nemlig

komme til at køre af stejle stier derhen, men de kan

undgås. små justeringer, som ikke koster formuer, men

gør oplevelsen for alle endnu bedre. ■


Julekort

Julekort

fra Dansk Handicap Forbund

A. B.

D. E.

Pris pr. pakke kr. 40,-

+ forsendelse

Bestillingskupon

sæt A, enkelte julekort, Henry Heerup

sæt B, dobbelte julekort, Henry Heerup

sæt C, dobbelte julekort, Henry Heerup

sæt D, dobbelte julekort, Henry Heerup

sæt E, dobbelte julekort, Christine Swane

sæt F, dobbelte julekort, Mette Nørby

sæt G, seks forskellige julekort

Navn:

Gade:

Postnr.

By:

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

9

Henry Heerup julekort

"Nisse på stige", 6 stk.

enkelte julekort med

kuverter

Henry Heerup julekort

"Den hellige familie",

4 stk. dobbelte julekort

med kuverter

Henry Heerup julekort

"Nisse med violin", 4

stk. dobbelte julekort

med kuverter

Henry Heerup julekort

"Den lille pige med

svovlstikkerne", 4 stk.

dobbelte julekort med

kuverter

Christine Swane "Juletræet",

4 stk. dobbelte

julekort med kuverter

Decoupage af Mette

Nørby: 4 stk. dobbelte

julekort med kuverter

Seks forskelige julekort

med kuverter

Kuponen sendes eller faxes til Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens Plads 1A, 2100 København Ø, fax 39 29 39 48.

Vil du undgå at klippe i bladet, kan du bestille kort pr. telefon 39 29 35 55, e-mail dhf@dhf-net.dk eller på hjemmesiden

www.dhf-net.dk.

C.

F.


aF sOLVEIg anDErsEn

Kongres 2008

www.DHf-Net.Dk

Så kaldes der

I næste uge pakker 130 delegerede kufferten

og sætter kursen mod Egmont højskolen

i hou. I tre spændende kongresdage

handler det om at være med til at sætte

kursen for Dansk handicap Forbund, og

diskussionen foregår denne gang i workshopper

når Dansk handicap Forbunds delegerede mødes til

kongres på Egmont højskolen i uge 42, er tidspunkt

og sted helt, som det plejer. til gengæld er der fornyelser

i den måde, de delegerede skal diskutere fremtidens

arbejde på. Det foregår nemlig i workshopper

om seks forskellige emner.

En anden nyskabelse er fredagens uddeling af en

nystiftet pris - en arbejdsmarkedspris, som gives til

”en virksomhed der har gjort sig særligt bemærket i

forhold til rummelighed og inklusion”. hvem, det er,

afsløres naturligvis først ved uddelingen.

Indsatsområder for fremtiden

når dagsordenspunktet Fremtidens arbejde kommer

på, går de delegerede altså i workshopper, som de på

forhånd har valgt.

”Det er vigtigt at udvikle formen på kongressen”,

siger landsformand susanne Olsen, ”og workshopperne

er en måde at give flere lejlighed til at komme

til orde og til at tage stilling til nogle af de områder,

de normalt ikke beskæftiger sig så meget med. Og for

os i ledelsen er det en chance for at høre synspunkter

fra endnu flere delegerede end sædvanligt.”

tidligere i år blev der udsendt spørgeskemaer til

afdelinger og specialkredse. spørgeskemaundersøgelsen

handlede om de behov, krav og ønsker til det

politiske og organisatoriske arbejde i Dansk handicap

Forbund (DhF), som tillidsfolkene i afdelinger, regioner

og specialkredse har. Undersøgelsen hedder DhF

2012. tilbagemeldingerne er i hus, og kongressens

arbejde i workshopperne er en videreførelse af dette

arbejde.

Der er workshopper om seks forskellige emner,

og alle grupperne skal efter endt diskussion komme

FOtO: CLaUs haagEnsEn, ChILI

10

I efterårsferien mødes Dansk Handicap Forbund til kongres i Egmont Højskolen

frem til de tre temaer inden for området, som efter

gruppens mening er vigtigst for Dansk handicap Forbund

at prioritere. resultaterne fra workshopperne

samt initiativer fra de politiske udvalg vil danne

grundlaget for det fremtidige arbejde i hovedbestyrelse,

afdelinger og regioner.

Begrundelsen for undersøgelsen DhF 2012 og

workshopperne er en erkendelse af, at ting tager tid,

og der er behov for at udarbejde mere langsigtede,

prioriterede strategier for DhF’s arbejde. selvfølgelig

samtidig med at det daglige arbejde på den korte

bane, hvor aktuelle emner ofte sætter dagsordenen,

skal varetages kompetent og professionelt.


store hal.

til kongres

Emnerne for de enkelte workshops.

Emner til workshopperne er valgt dels ud fra aktualitet

dels ud fra DhF’s politiske og organisatoriske

kerneområder.

De helt aktuelle emner er Borgerstyret personlig assistance

og Handicaprådene – FN-konvention. 1. januar

træder nye hjælpeordninger i kraft – den såkaldte

borgerstyret personlig assistance, BPa, som rummer

nyskabelser både om hvem, der kan få en ordning, og

om hvordan den skal administreres.

handicaprådene er stadig så nye, at arbejdet først

nu er ved at finde sin form, og det er Dansk handicap

Forbunds opfattelse, at det er her, Fn-konventionen

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

om rettigheder for mennesker med handicap især vil

blive benyttet, fx når man i kommunerne skal kæmpe

for tilgængelighed.

De evigt aktuelle tre DhF-kerneområder er Socialpolitik

- handicappolitik, Pensioner, fleks-og skånejob og

Tilgængelighed.

Workshoppen om socialpolitik handler om støtte

til køb af bil, hjælpemidler, merudgifter, kommunale

service-standarder og meget mere. hvilke emner skal

vi prioritere og fokusere på, og hvilke principper skal

socialpolitikken efter DhF’s mening følge. rammelovgivning

eller mere centralt fastsatte regler? øget frit

valg? Og hvad med brugerbetaling?

Pensioner og job handler om basale levevilkår for

mennesker med handicap, og en kommende pensionsreform

giver tillige emnet en aktuel synsvinkel. Et

oplagt diskussionspunkt i den er, hvilke krav DhF skal

stille til en reform?

tilgængelighed hører også til kerneområderne, og

her er nok at arbejde med og mange ønsker til forbedringer,

for Danmark halter på mange måder bagefter

andre lande, når det gælder tilgængelighed til fx

bygninger, transport og til cyberspace.

Endelig er der det organisatoriske kerneområde

Kampagner og medlemshvervning for uden medlemmer

- intet forbund. Og vi har som andre organisationer

mange konkurrenter, når det handler om

at tiltrække sig folks opmærksomhed. så planer og

strategier for, hvordan vi fastholder gamle og tiltrækker

nye medlemmer, er altid påkrævede. Og hvordan

gør vi opmærksom på det store arbejde, der foregår

i organisationen, når de lange, seje og til tider usynlige

træk, som skaber resultater, ikke i sig selv giver

anledning til presseomtale. Kamp for pensioner og

levevilkår er ikke oplagte festlige og farverige mediebegivenheder.

Derfor er det hele tiden nødvendigt at

tænke dette aspekt ind i arbejdet.

Der er lagt op til givende og interessante kongresdage

med mulighed for at præge Dansk handicap

Forbunds arbejde fremover. Og så er det jo altid rart

at møde nye kolleger og gense gamle fra hele landet

for at udveksle nyheder og synspunkter under hyggelige

former. ■

11


BILVARMER GIVER

NY KOMFORT I BILEN

Med en bilvarmer kommer De altid ud til en varm bil - ligegyldigt hvor De holder. Ingen dug og fugt,

ingen is og sne på ruderne. Ingen dyre og forurenende koldstarter,- altid varm motor. En bilvarmer er

energirigtig og miljøvenlig – og så kører den uafhængigt af lysnettet. Den betjenes via digi-ur og/eller

fjernbetjening eller den nye smarte telefonstart via mobilopkald eller sms.

Rovsingsgade 82

2200 København N

35 82 95 00

www.kjoeller.com


Jul

Jul på Sct.

Knudsborg

22. december – 2. januar

traditionen tro arrangerer Dansk handicap Forbund

juleophold for enlige på feriecentret sct. Knudsborg

på Fyn fra mandag den 22. december til fredag den 2.

januar 2009.

Enlige der skal være alene i julen, kan få tilmeldingsblanket

hos Lea Dernov på forbundets hovedkontor,

telefon 39 29 35 55.

Prisen for opholdet er kr. 6.500 alt inkl. + kr. 750 for

transport fra hans Knudsens Plads.

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

Bestil Handicap Jul

– til dig selv eller gode venner

Årets julehæfte er snart på gaden. I år kan du blandt andet læse et interview med Jan gintberg, en artikel om

julefrokosten, noveller og historier, opskrifter samt opgaver - masser af stof til mange hyggelige timer.

ønsker du at give dig selv og Dansk handicap Forbund en håndsrækning ved at sælge

handicap-Jul, så kontakt hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55 eller formanden for DhF’s

afdeling i dit område.

Jeg bestiller eks. af Handicap-jul 2008. 52 sider, pris kr. 25,- + porto.

Ved køb af mere end 6 eks. sendes portofrit.

Handicap-Jul samt girokort sendes til nedenstående adresse:

Navn

Gade

Postnr. By

Kuponen sendes til: Dansk Handicap Forbund

Hans Knudsens Plads 1A

2100 København Ø

Du kan også bestille på telefon 39 29 35 55 eller mail: dhf@dhf-net.dk

13


aF BEntE røDsgaarD

hjulspind

Soldaterskoven nord for Tønder

syns- og bevægelseshæmmede fik i juli

nemmere adgang til naturoplevelser i

soldaterskoven nord for tønder, hvor

skov- og naturstyrelsen har etableret en

såkaldt handicapsti rundt om Klebergs

sø efter ønske – og i samråd med –

Dansk Blindesamfund og Danske handicaporganisationer.

"stien er lavet, så både synshæmmede

og kørestolsbrugere kan få adgang til

naturoplevelser på en tryg måde. F.eks.

har vi belagt stien med stenmel, så kørestolene

bedre kan komme rundt, og

af hensyn til svagtsynede har vi sat et

rækværk op, så de kan "føle" stiens forløb

med en blindestok”, fortæller skovfoged

Verdens bedste til bænkpres

anton Kraft er 44 år, dværg, 130 cm høj,

vejer 56 kg og er verdens bedste til

bænkpres. En sportsdisciplin, hvor man

ligger på en bænk og løfter en vægtstang

med armene. ”Jeg begyndte, at

styrketræne, da jeg var tyve år, men med

lange pauser. For fire år siden begyndte

jeg igen, og så var der en træner, der

sagde til mig, at jeg havde verdensmesterkvaliteter

i mig, da jeg er meget

stærk. så sagde jeg ok – lad os gå seriøst

efter verdensmesterskabet”. træningen

gav pote, for i dag har anton Kraft to

verdensmesterskaber og to europamesterskaber

og verdensrekord i løft. han

løftede 192,5 kg i arnold Classic, som er

en sportsbegivenhed som skuespiller,

guvernør og bodybuilder arnold

Rene briller og smykker

med ultralyd

På tre minutter og uden brug af kræfter,

er briller og smykker helt rene. Det

eneste, man skal gøre, er at lægge de

genstande, man vil have gjort rene ned i

ultralydsmaskinen og lukke låget.

Ultralydsrenseren renser hurtigt snavs

af briller, urlænker, halskæder, armbånd,

øreringe osv. Kun få ting som fx perler

og turkis, må ikke komme i renseren, da

bløde natursten indeholder olie. renseren

virker ved, at ultralydsbølgerne går

gennem væsken og får mikroskopiske

thomas Wessel Fyhn fra skov- og naturstyrelsen,

Vadehavet.

soldaterskoven er seneste eksempel

på en tilgængelige skov. af andre tilgængelige

stier af nyere dato kan nævnes

hald sø i Viborgområdet og tvorup

Klitplantage i Vestjylland samt Kongskilde

på sorøegnen. Vandretursfoldere

kan bestilles eller downloades på

www.skovognatur.dk.

Tag på udflugt i skoven og kør af egnede stier

med kørestol. Soldaterskoven er kun en blandt

flere egnede skove. Du kan planlægge turen

hjemmefra med en folder.

schwarzenegger står bag. Men han har

flere delmål.

”Dels vil jeg være tre gange verdensmester

og tre gange europamester, dels

vil jeg også løfte fire gange min vægt,

nemlig 224 kg. Det er de mål, jeg arbejder

på nu, men jeg kan ikke sætte nogen

dato eller år på, hvornår det vil ske”, siger

han.

Det hele foregår inden for raskidrætten.

Videoklip med hans rekorder kan du

se på www.youtube.com.

Lille, stærk og verdensmester. Den 44 årige

Anton Kraft træner her i Københavns styrkeløft

Klub.

bobler i væsken til at eksplodere. Disse

bobler løsner urenheder, hvor det normalt

er umuligt at rense.

Prisen er knapt 400 kr. En flaske rensevæske

koster 75 kr. og varer i 40 uger.

renseren forhandles mange steder fx

hos isenkræmmere og optikere. Du kan

læse mere om den på www.spectacare.

com eller ringe på tlf. 70 26 66 15 for

flere oplysninger.

Lille maskine renser smykker og ure på få

minutter, uden at du skal bruge kræfter.

www.DHf-Net.Dk

14

FOtO: sCanPIx

PrEssEFOtO


Bliv model

Både børn, unge, voksne og ældre med handicap,

som kan have gavn af savletørklæder i hverdagen

inviteres af firmaet BandanaBib til at indsende

fotografier af dem selv, hvis de har charme, glimt i

øjet og x-faktor. Billederne bliver offentliggjort på

www.shop.trendyhandiy.dk. hvis du bliver vinder af

modelkonkurrencen, kommer der en fotograf hjem

til dig og tager en serie billeder, som skal anvendes

som reklamefotografier for BandanaBib. Du får lov

til at godkende billederne og vinder 20 stk. tørklæder

efter eget valg og et portræt af dig selv.

Billedet skal være et portrætfoto, hvor dit ansigt

er tydeligt, og det kan mailes til info@trendyandhandy.dk

eller sendes til trendy & handy, tjærebyvej

61, 4000 roskilde inden 1. november.

Skræddersyet el-stol

Kørestolsfirmaet Wolturnus som i mange år har

fremstillet lette manuelle kørestole i tæt kontakt

med brugerne er nu gået i gang med at fremstille

små el-stole efter samme princip.

Jes Klein, som har siddet 24 år i manuel kørestol,

har med årene fået behov for aflastning af

ryg, skuldre og arme. På den måde, og fordi han

synes, de elstole, der er på markedet, er for store

Jes Klein har efter 24 år i manuel kørestol fået brug for en lille let el-kørestol.

Bemærk joysticket som kan placeres mellem benene.

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

Børn, voksne og ældre, som anvender savletørklæder,

efterlyses som modeller.

eller langsomme, opstod ideen til den nye stol.

”En el-kørestol skal for mig være sjov at køre,

den skal være let og hurtig, den skal have en

aktiv siddestilling med mulighed for maksimal

aflastning, og så skal den være pæn og enkel,

hvor det er mig, man lægger mærke til. Disse behov

og krav har jeg fået opfyldt” siger han. som

noget nyt er der et joystick, der kan anbringes

mellem benene for maksimal aflastning af skuldre

og arme.

Den kan køre

10 km i timen

og 15-20 km

pr. opladning.

Den er let at

skille ad, og

den tungeste

del vejer16 kg.

Wolturnus forventer,

at stolen

ved navn

tukan El kommer

i handlen

i løbet af efteråret

2008. se

mere på www.

wolturnus.dk

eller ring på tlf.

96 71 71 70 for

flere oplysninger.

FOtO: BanDanaBIB

15

Vidste du, at...

En mand går efter at have siddet

20 år i kørestol på grund af

israelsk opfindelse i form af et

”robotskelet” som giver mennesker

med lammelser mulighed for

at gå igen. Læs mere og se video

her www.argomedtec.com.

Dansk arkitektur Center (DaC)

har fremstillet hjemmesiden: tilgængelighed

- tag udfordringen

op! som bl.a. henvender sig til

unge arkitektstuderende. Læs

mere på www.dac.dk.

Der syd for den danske grænse

er mulighed for at bo på en tilgængelig

bondegård. se mere på

www.behindertenferien-nordsee.

de.

DUKh- Den Uvildige Konsulentordning

på handicapområdet har

udarbejdet en række borgerguider

med oplysninger på udvalgte

områder fx støtte til bolig, sygedagpenge

samt arbejdsevnemetoden

(ressourceprofilen) som fx

bruges i sager om revalidering,

fleksjob og førtidspension. Du

kan downloade dem under nyheder

på www.dukh.dk.

En lang række kendte og ukendte

mænd har oprettet en hjemmeside

imod sexkøb. Du finder den

på www.tagstillingmand.dk.

En god sag udgiver et nyhedsbrev,

som du kan abonnere på,

hvor du kan læse om både støtteprojekter

og gode tilbud, som

du kan købe og samtidig støtte

Dansk handicap Forbund. Læs

mere på www.engodsag.dk.


aF sOLVEIg anDErsEn

nye hjælpeordninger

som beskrevet i sidste nummer af handicap-nyt – nr.

4/2008 – kommer der nye regler for hjælpeordninger 1.

januar 2009. Ved samme lejlighed ændrer hjælpeordningerne

navn til borgerstyret personlig assistance, i

daglig tale BPa.

En af nyskabelserne er, at mennesker med handicap,

der har en BPa, kan vælge kun at være arbejdsledere

dvs. planlægge hverdagen og hjælpernes arbejde,

men afgive arbejdsgiveransvaret enten til en nærtstående

person, til et privat firma eller til en borgerstyret

organisation. En sådan organisation er nu stiftet. Den

hedder Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

assistance, forkortes LOBPa og er en non-profit borgerstyret

organisation.

Formålet er i første omgang at overtage det formelle

arbejdsgiveransvar for de, der ønsker det, men dernæst

udvikle en samlet service til borgere og hjælpere, der

blandt andet omfatter rekruttering af hjælpere, vikarservice,

løn- og skatteadministration og uddannelse.

LOBPa vil tage kontakt til hjælpernes fagforening, FOa,

for at udvikle en overenskomst, der sikrer gode løn- og

ansættelsesvilkår for hjælperne og samtidig optimale

og fleksible muligheder for borgerne.

alle, der på nuværende tidspunkt har en hjælpeordning

efter servicelovens § 96, kan optages som medlemmer

i LOBPa ved at indbetale kontingentet på 100

kr. om året. Medlemskab er ikke betinget af, at man til

sin tid vælger at overføre arbejdsgiveransvaret til foreningen

eller i øvrigt gøre brug af dens ydelser.

Det mere end haster, hvis organisationen skal kunne

fungere fra 1. januar, så derfor er organisationen dannet

på initiativ fra Danske handicaporganisationer(Dh)

og en række enkeltpersoner fra blandt andet Dansk

handicap Forbund, rYK – rygmarvsskadede i

Danmark, Muskelsvindfonden, Landsorganisationen

af Polio-, trafik og Ulykkesskadede,

spastikerforeningen og scleroseforeningen,

www.DHf-Net.Dk

Ny forening klarer det

svære og sure arbejde

Foreningen Landsorganisationen Borgerstyret

Personlig assistance står 1. januar 2009 klar til

at påtage sig arbejdsgiveransvaret for mennesker

med handicap, der har en hjælpeordning

16

som tilsammen repræsenterer den overvejende del af

de personer, der i dag har en hjælpeordning efter servicelovens

§ 96. Fra Dansk handicap Forbund deltager

landsformand susanne Olsen, og hun opfordrer alle

med hjælpeordning til at melde sig ind i den nye organisation

og til at bruge dens fremtidige serviceydelser.

I foråret 2009 vil der blive indkaldt til en egentlig

generalforsamling med godkendelse af vedtægter

og valg af bestyrelse. Indtil da består den

midlertidige bestyrelse af Janne sander (formand),

tlf. 36 16 85 41/61 68 85 41, stig Langvad,

tlf. 86 12 38 40/36 38 85 28, susanne Olsen, tlf.

44 48 41 55/20 76 01 01, Jens Bo sørensen, Lone

Barsøe, Michael Pedersen og Lena nielsen.

Vil du vide mere, så kontakt Janne sander, stig Langvad,

eller susanne Olsen. hjemmesiden www.lobpa.dk

er under opbygning.

Indmeldelse kan ske til info@lobpa.dk

og kontingentet skal indbetale til

nordea reg.nr. 2279 konto 8973 176 766. ■

Nyd livet og lad andre tage

sig af det administrative

omkring din hjælpeordning.

Ny non-profit og borgerstyret

forening tilbyder at påtage sig

arbejdsgiveransvaret.


Her er OL-atleten Marianne Maibøll.

Marianne er i gang med at betale sit medlemskontingent

til Dansk Handicap Forbund.

Gør som handicap-OL-atleten Marianne og betal dit medlems-

kontingent med Betalingsservice. Det er det nemmeste i

verden. Og så behøver du ikke spekulere på, om det bliver betalt.

Tilmeld til Betalingsservice på www.dhf-net.dk, i dit pengeinstitut eller

i din netbank. Du kan også ringe på 3929 3555, så tilmelder vi dig.

Foto: Lars Svankjær


aF BEntE røDsgaarD, JEPPE KErCKhOFFs Og sOLVEIg s. anDErsEn

Kort nyt

Strøget for alle

Det var en glad Klaus Bondam, teknik - og miljøborgmester

i København, der indviede den første af i alt fem

tilgængelige ruter i hovedstaden. Indvielsen foregik i et

telt på rådhuspladsen med både teleslynge og tegnsprogstolk.

Den første rute går fra hovedbanegården til Kongens

nytorv, og på hele strækningen kan såvel blinde som

kørestolsbrugere færdes, fordi der er nedsænkede kantsten

og ledelinier. I sin åbningstale på rådhuspladsen

gjorde han en del ud af, at tilgængelighed gavner alle fx

også børn, personer med barnevogne osv. hans håb var,

at erhvervslivet på strækningerne også vil arbejde med

tilgængeligheden til butikkerne. Ifølge kommunens plan

skal der åbnes en til to tilgængelighedsruter om året, for

at byen lidt efter lidt bliver tilgængelig for alle.

Dagens anden taler var susanne Olsen landsformand

i Dansk handicap Forbund, og hun glædede sig oprigtigt

over, at byen havde opprioriteret tilgængelighed,

så både borgere og turister kan færdes overalt. Forbundets

erfaring er dog, at ved gravearbejder smutter

tilgængeligheden ofte, når man skal reetablere, så susanne

Olsens gav et råd videre: ”Pas godt på ruten! Og

sørg for ved bygge- og anlægsarbejder at få informationerne

ud til det sidste led, nemlig til de mennesker, som

står med sten og asfalt og arbejder under tidspres”.

støt dit forbund og betal med

Betalingsservice

Dansk handicap Forbund (DhF) har sat en pbs-kampagne

i gang. her opfordrer vi alle medlemmer til at

betale deres kontingent over betalingsservice. Begrundelsen

er, at både medlemmer og DhF sparer tid og

penge med Betalingsservice. DhF bruger for mange

ressourcer på administration af medlemskontingenter.

ressourcer, som i stedet kunne anvendes til aktiviteter,

der direkte gavner mennesker med handicap. Og for

medlemmerne er det meget nemmere at betale med

Betalingsservice.

Man kan tilmelde regningen til Betalingsservice på

flere måder:

På www.dhf-net.dk: Klik på Betalingsservice logoet

på forsiden. så kommer der et pop-up vindue med en

tilmeldingskupon, som du kan udfylde online. Du skal

www.DHf-Net.Dk

18

Master Fatmann var kommentator på dagens rugbykamp ved

indvielsen af Københavns første tilgængelighedsrute – fra

hovedbanegården til Kgs. Nytorv.

Efter talerne var der underholdning, kørestolsrugbykamp

på rådhuspladsen kommenteret af Master

Fatman, og i teltet var der lidt godt til ganen. Dansk

Blindesamfund tilbød folk at få bind for øjnene og en

hvid stok, så de kunne opleve byens berømteste plads

på en ny og meget anderledes måde.

bruge dit CPr-nummer, dit medlemsnummer samt reg.

nr. og kontonr. på den konto, medlemskontingentet skal

trækkes fra. Debitorgruppenummer er 00001. Du kan

også ringe på tlf. 39 29 35 55, så udfylder vi kuponen

for dig.

gennem din bank: ring til din bank og bed dem tilmelde

kontingentet til Betalingsservice.

I din netbank. næste gang du betaler dit kontingent

på netbank kan du klikke på feltet med tilmelding til

Betalingsservice. Pbs-nummer er 00824429 og debitorgrupenummer

er 00001.

Det betyder meget for DhF, at så mange medlemmer

som muligt tilmelder medlemskontingentet til Betalingsservice.

har du spørgsmål angående Betalingsservice – om

hvordan det virker, eller hvordan du tilmelder dig – kan

du ringe på telefon 39 29 35 55.

ny lokalafdeling

Endnu en lokalafdeling i Dansk handicap Forbund har set dagens

lys. Det er ringkøbing-skjern afdeling, som havde stiftende

generalforsamling i august.

til gengæld er lokalafdelingen i randers lukket, fordi der ikke

kunne findes en bestyrelse.

FOtO: BIrgIttE BJørKMan


Adgang sikret til Borgerservice

Jesper gunnarsen fra København har haft succes med

at rykke ud som enmandshær. I starten af året opdagede

han, at kørestolsbrugere ikke kunne komme ind

i Københavns Kommunes Borgerservice på østerbro.

Et problem han påpegede over for den daglige leder.

I marts måned var der endnu ikke sket noget, selvom

lederen havde bestilt en anordning, som kunne få dørene

til at åbnes automatisk.

østerbro avis skrev om sagen, og her oplyste overborgmester

ritt Bjerregaard, at hun ønskede problemet

løst.

I juli måned lykkedes det så, og nu er der de rette

adgangsforhold. ”Det glæder mig, selvom det tog sin

tid, at vi nu kan komme ind”, siger Jesper gunnarsen -

og tilføjer: ”Det hjælper altså at gøre opmærksom på,

at noget ikke fungerer”. En opfordring som hermed er

givet videre.

Tegnekonkurrence i Svendborg

Dansk handicap Forbunds afdeling i svendborg har for

nylig afsluttet en tegnekonkurrence med temaet ”Livet

som fysisk handicappet”. afdelingen havde inviteret alle

kommunens 2. – 7. klasser til at komme med en tegning,

som kan bruges til en ny informationsfolder fra lokalafdelingen,

målrettet læger, sygehuse og biblioteker.

skolerne tog vel imod opfordringen. Dommerpanelet

bestod af en lokal kunster, anne grethe Weber, susanne

Olsen, landsformand i Dansk handicap Forbund og

hanna skovmose formand for DhF i svendborg. Der

FOtO: MIChaEL thOrBJørnsEn

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

var pengepræmier til de tre vinderne på henholdsvis

1000, 500 og 250 kroner. Vinderen blev Mette Kring

Clausen på 11 år, som går i fjerde klasse på Ida holst

skole, og hendes tegning skal pryde den kommende

folder. andenpræmien gik til Cecilie Birk på 10 år og

tredjepræmien til en elev fra 2. klasse på Vester skerninges

Friskole.

En glad Hanna Skovmose fra Svendborg afdeling flankeret af to

lige så glade vindere i tegnekonkurrencen, Mette Kring Clausen

(tv )og Cecilie Birk.

19

Jesper Gunnarsen, som mange københavnere kender som ”Strandfoged” på Dansk

Handicap Forbunds ”Stranden” i Charlottenlund, har vundet et lille slag og fået

gjort Københavns Kommunes Borgerservice tilgængelig.

Kort nyt Kort nyt Kort nyt

FOtO: PErnILLE høY MaLMstEDt


midt i bladet

Indhold side 21–28

DHF på nettet

Nyt fra afdelingerne

Arrangementer

Annoncer

Skattefrit bidrag

Viso

DUKH

Regionskontor

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Indmeldelseskupon

DHF på nettet

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du

på adressen: www.dhf-net.dk

Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser:

Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk

Landsformand: susanne@dhf-net.dk

Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk

Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

www.dhf-net.dk

nYt FRA AFDeLInGeRne

Assens

Oktober 2008

tirsdag den 14. oktober, Korsvangscenteret i Assens kl.

16.45: Bowling. efter bowling er der spisning og uddeling

af diplomer. pris kr. 120. Bindende tilmelding.

tirsdag den 11. november på Stadionvej 10 i Assens kl.

19.00: Juledekorationer. I skal selv tage lys og fod med,

resten sørger vi for. pris kr. 10 for kaffe og to æbleskiver.

Flere æbleskiver kan købes.

tirsdag den 2. december kl. 18.00: Julefrokost og ni års

fødselsdag. pris kr. 80. Bindende tilmelding.

tilmeldinger til Lis, tlf. 64 79 15 19 eller 20 11 11 81.

Frederiksberg

Onsdag den 15. oktober kl. 19.00: Foredrag af Danmarks

ukronede bankokonge Carl. p.J. Christensen. Afhentning

fra kl. 17.30.

Onsdage den 29. oktober og 26. november kl. 18.30:

Banko. Afhentning starter kl. 17.00.

Onsdag den 12. november: Musikaften. Jeanette Ulrikkeholm

og hendes søn Valdemar synger sange fra den

danske sangskat - også fællessang. Afhentning fra kl.

17.30.

Onsdag den 10. december kl. 18.00 – 21.30: Julefrokost.

pris kr. 200. Drikkevarer for egen regning. tilmelding senest

den 26. 11. Afhentning fra kl. 16.30.

tilmeldinger skal ske til Connie pedersen, tlf. 35 53 67 21.

Frederikshavn/Sæby

torsdage den 16. oktober, 6. og 11. november: Banko.

Lørdag den 22. november kl. 18.00 på Vandrehjemmet:

Grønlangkålsfest m/ flæsk og pølse, lille sildeanretning,

kager og kaffe. Musik og dans. pris kr. 80. tilmelding senest

den 15.11.

Lørdag den 6. december kl. 14. 00 – 17.30 i Maskinhallen

i Skolegade: Juletræ, godteposer til børn, gløgg og æbleskiver.

Underholdning. tilmelding senest den 21. 11.

tilmeldinger til Jens, tlf. 98 42 07 65, Ivan, tlf. 24 83 31

12 eller Lisbeth, tlf. 98 43 91 31.

Faaborg/Midtfyn

tirsdag den 25. november kl. 18.30 til kl. 22.00: Juleaf-

5


Midt i bladet

slutning. Sæt kryds i jeres kalender. Mere om arrangementet

senere.

Grenå

tirsdage den 21. oktober, 4. og 18. november, 2. december

(juleafslutning ) i posthaven: Håndarbejdsmøde.

tirsdag den 28. oktober kl. 18.30 i posthaven: pakkespil. tilmelding

senest den 21.10.

Weekenden 1. - 2. november kl. 14.00 - 17.00 på Søndre

Skole: Basar. Håndarbejdstombola, flotte gevinster, lykkehjul,

fiskedam samt kaffeborde m/boller, kringle og lagkage. Husk

tilmelding til bussen, som kun kører lørdag.

tirsdag den 25. november kl. 18.30 i posthaven: Andespil.

tilmelding senest den 18.11.

torsdag den 4. december kl. 18.30 i posthaven: Julefest.

Underholdning med julehistorier. Kaffebord og julegodter.

tilmelding senest den 2.12.

tilmeldinger til Doris, tlf. 86 32 45 21 og Ruth, tlf. 86 32 07 66.

Guldborgsund

Lørdag den 25. oktober kl. 12.00 – 17.00: Løvfaldstur til

Kongsnæs Seaside i Stubbekøbing. Afgang fra banen kl.

11.00, afhentning som sædvanlig. pris kr. 225. tilmelding til

Jørn, tlf. 28 64 00 13 senest 20. 10.

Helsingør

Onsdag den 12. november kl. 19.00 – 22.00 på Hamlet: Bingo,

kaffe og kage. Kørsel kr. 40. tilmelding senest den 4. 11.

Himmerland

torsdag den 2. oktober i Bymidten i Aars kl. 19.00: Musikaften.

Mandag den 1. december i Bymidten i Aars kl. 19.00: Julebanko.

Fredag den 12. december på Aars Hotel kl. 18.30 – kl. 01:

Julefrokost. pris kr. 475. tilmelding senest den 14. 11. på tlf.

22 67 31 16.

Herning

Lørdag den 1. november: Indkøbstur til tyskland. Vi kører fra

Kollektivcentret Bytoften kl. 10.00. pris kr. 250 for medlemmer

og kr. 500 for ikke-medlemmer.

Fredag den 28. november kl. 17.00 – 22.30 i Holtbjerg

Aktivitetscenter: Stiftelsesfest og julefrokost. pris kr. 200 for

medlemmer, ikke-medlemmer kr. 400. tilmeldinger senest

10 dage før arrangementerne.

Horsens

torsdag 30. oktober kl. 18.00: Vinaften med smagsprøver og

ostebord. Gratis.

torsdag 13. november: Klubaften ”Valborgs liv”.

22

torsdag den 27. november kl. 17.00: Julefrokost og underholdning.

pris kr. 125.

torsdag den 11. december kl. 19.00: Juleafslutning med

gløgg og æbleskiver.

Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen. Ved spisning

medbringes selv drikkevarer.

Kolding

tirsdag den 25. november kl. 18.30 – 21.30: Besøg hos tV

Syd, rundvisning osv. pris kr. 25 for medlemmer og kr. 50 for

ikke medlemmer. Bindende tilmelding senest den 7.11. til

Gudrun, tlf. 86 52 36 03 eller 29 78 12 76.

Møn

Onsdag den 29. oktober på Ulvsundcentret kl. 19.00 – 21.30:

Harmonikaspil, kaffe, te og kager. pris kr. 30. tilmelding senest

24.10.

Mandag den 10. november på Ulvsundcentret kl. 18.00 –

21.30: Spisning, derefter viser Leif eriksson film fra Grønland. pris

for mad, kaffe/te og kage kr. 75. tilmelding senest den 4. 11.

Fredag den 19. december kl. 19.00 - 21.00 på Ulvsundcentret.

Julehygge kaffe/te og kage. pris kr. 30. tilmelding senest

fredag den 12. 12.

Alle tilmeldinger til Jytte, tlf. 55 81 05 16.

Næstved

Onsdag den 15. oktober kl. 19.00 - 21.30: Foredragsaften.

Freddy Blak kommer på besøg.

Fredag den 31. oktober kl. 17.30 - 22.30: efterårsfest med

spisning, musik og dans. pris 300 kr. tilmelding til Marianne

nielsen, tlf. 55 73 08 69 senest den 27. 10.

Arrangementerne foregår på engvej 18, næstved.

Odense

torsdag den 1. november kl. 18.00 – 22.00: efterårsbanko

med sponserede gevinster. Mulighed for at bestille smørrebrød

til kr. 14. pr. stk. (senest onsdag den 31. 10.) samt kørsel.

Spillet starter kl. 19.00.

Søndag den 9. december kl. 13.00 –18.00 i Hjallese Forsamlingshus.

Julefrokost. pris kr. 175 inkl. en øl, en snaps og kaffe.

tilmelding senest den 3.12.

tilmelding til Susanne, tlf. 24 25 87 42, Jørn, tlf. 30 13 85 95

eller Annette, tlf. 30 25 22 71.

til alle arrangementer, vil der, hvis du bor i Odense kommune

og ikke selv kan sørge for transport, være mulighed

for at blive tilmeldt kørsel. Det koster for øjeblikket kr. 12 pr.

tur - altså kr. 24 pr. gang.

Roskilde

Mandag den 13. oktober kl. 19.30 - 22.00 i Vor Frue Sognegård:

Foredrag om at være finnebarn i Danmark v/ erkki Ka-


levi trige, som selv er finnebarn. pris kr. 60 kr.

Mandag den 24. november kl. 19.15 - 22.30 i Vor Frue Sognegård:

Bankospil. tilmelding senest den 17. 11. Opsamling

starter kl. 18.15. pris kr. 60.

Lørdag den 6. december kl. 14.00 - 17.00 i Vor Frue Sognegård:

Julestue. Gløgg, æbleskiver, kaffe med småkager samt

lotteri. pris kr. 80. Opsamling starter kl. 13.00. Sidste tilmelding

1. 12.

tilmeldinger til Gerner, tlf. 46 35 69 02. Husk at give besked

om du er diabetiker.

Rødovre

torsdag den 30. oktober på Ørbygård kl 18.00 –22.00 i kælderen

208: Foredrag.

Silkeborg

Onsdage den 15. oktober og 26. november kl. 19.30: Banko.

torsdag den 30. oktober: Dansk film v/ Aleks Mikkelsen.

Onsdag den 12. november: Underholdning v/ Lene de

Hemmer Hansen.

Onsdag den 10. december: Juleafslutning, musik af Benner,

Stjerneskud m.m. samt kaffe. pris kr. 50. tilmelding senest

den 3. 12.

Arrangementerne foregår på Remstruplund. tilmeldinger til

Inga Salling, tlf. 86 82 37 76.

Skagen

Mandag den 13., 20. og 27. oktober, 3., 10., 17. og 24. november

samt 1. og 8. december: Mandagsklub.

torsdage den 6. november og 4. december kl. 19. 00 – 22.00:

Bankospil.

Mandag den 8. december kl. 18.00 – 22.00: Juleafslutning,

sild, grønlangkål, flæsk, medister osv. Dessert, kaffe og musik.

pris kr. 60. Ikke-medlemmer kr. 125.

Weekenden den 15. –16. november kl. 10.00 –16.00: Juletombola.

Hvis arrangementet er med spisning, er tilmelding senest

fem dage før.

tilmeldinger på tlf. 98 44 45 54 eller tlf. 24 85 50 28.

Skive

tirsdag den 4. november kl. 19.00: Fortællinger og video fra Island

v/ Inger Melgaard. Islandsk kaffebord. pris kr. 20 for medlemmer

og kr. 50 for ikke-medlemmer. tilmelding senest den 1. 11.

tirsdag den 2. december kl. 18.00: Julehygge med alt godt

fra havet, pakkeleg og Luciaoptog, gløgg, æbleskiver og

kaffe. pris kr. 75. Ikke medlemmer kr. 125. Drikkevarer for

egen regning. Medbring pakke til kr. 25. tilmelding senest

den 29.11.

Arrangementerne foregår i den store sal i aktivitetscentret

på Oddgaardsvej 15.a. i Skive.

tilmeldinger og flere oplysninger kontakt Hanne Skipper,

tlf. 97 52 78 56.

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008 23

Stevns/Fakse

torsdag den 23. oktober: Stevns Kommunes madordning v/

Annemarie og Ritta (Stevnshøj).

Søndag den 2. november på Karise Højskole: Bankospil.

Lørdag den 22. november kl. 12.00 – 17.00 i Beredskabsgården:

Julefrokost.

Den 1.- 4. december: Juleindkøbstur til Hitzacker. pris

kr.3.195, tillæg for eneværelse kr. 525. Yderligere oplysninger

hos Ruth Larsen, tlf. 56 50 35 43.

Svendborg

torsdag den 6. november kl. 17.00: Bowling i Bowl-Inn og

spisning i Skallen. pris kr. 150.

torsdag den 11. december i Skallen: Julefrokost. Bindende

tilmelding senest den 3. 12. tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54

17 80 eller Svend erik, tlf. 62 22 65 51.

Aalborg

tirsdag den 14. oktober: Lukket på grund af efterårsferie.

tirsdage den 21. og 28. oktober, 4., 11., 18. og 25. november

samt 2. december kl. 18.00 – 22.00: Klubaften og aktiviteter.

tirsdag den 28. oktober kl. 16.00: Foredrag v/ Anders Hjulmand

– en handicappet i job.

tirsdag den 2. december kl. 16.00: Juleafslutning.

FLYtteR DU, eLLeR eR DU FLYttet

Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring

til Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadig

kan sende dig Handicap-nyt. Vi får ikke automatisk meddelelser

om adresseændring fra post Danmark.

Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund,

Hans Knudsens plads 1A, 2100 København Ø, ringe på

tlf. 39 29 35 55 eller sende en mail til js@dhf-net.dk.


Midt i bladet

AnnOnCeR

Ulandssekretariatet i Dansk Handicap Forbund

søger frivillige hjælpere

til kampagnen ’nyt Liv’, hvor vi indsamler brugte bærbare

computere, søger vi frivillig arbejdskraft. Arbejdet vil bestå

i telefoniske henvendelser til firmaer samt søgearbejde

på internettet. Det kan foregå hjemmefra eller fra ulandssekretariatets

kontor. Interesserede kan sende en e-mail til

Buster norsk på adressen buster@dhf-net.dk.

Elkørestol sælges

elkørestol power tec, F16 med joystickstyring sælges. Brugt

tre timer. Fuld garanti. nypris kr. 49.885. pris nu kr. 24.000.

Henvendelse på tlf. 21 42 49 17.

Elscooter sælges

elscooter Jupiter L4, sølvfarvet, købt den 17.7. 2008. Kørt

tre gange. nypris kr. 32.000. Sælges på grund af sygdom

for kr. 25.000. Henvendelse på tlf. 23 96 34 02.

SKAtteFRIt BIDRAG

Træk det fra på selvangivelsen

Dansk Handicap Forbund tager med tak mod støtte og

bidrag. Bidrag kan indsættes på 9541 5401119.

Bidrag og gaver til Dansk Handicap Forbund kan trækkes

fra på selvangivelsen.

Beløb over 500 kroner er fradragsberettiget, dog maksimalt

14.0000 kr. pr. år. Begge ægtefæller kan opnå

fradrag.

Det er Dansk Handicap Forbund, der skal indberette

beløbet for hver enkelt bidragyder. For at få fradraget,

er vi derfor nødt til at få oplyst navn, adresse og cpr.nr.

på bidragydere. til gengæld får man herefter fradraget

automatisk. Cpr.nr. bruges kun til dette formål.

Dansk Handicap Forbund kan også hjælpe dig med

at oprette gavebrev, hvor du forpligter dig til at give

bidrag i mindst 10 år. Ved oprettelsen af gavebrev er der

ingen bundgrænse. Hele beløbet kan trækkes fra.

Har du spørgsmål kan du ringe til edith Aussenthal på

telefon 39 29 35 55.

ARRAnGeMenteR

Menneskerettigheder – også for

mennesker med handicap?

24

Amnesty International inviterer til orienterings- og debatmøde

onsdag den 5. november kl. 18-20 i

Byggeriets Hus, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg.

Der er niveaufri adgang til Byggeriets Hus, og der findes

teleslynge.

Gratis adgang.

Orientering om Fn’s konvention om rettigheder for

personer med handicap.

Oplæg

Hvordan og hvornår bliver den en del af dansk lovgivning?

ved fhv. landsdommer Holger Kallehauge.

• Sker der diskrimination af personer med handicap i

Danmark? ved professor, dr.jur. Kirsten Ketscher.

• Funktionsnedsættelse + barriere = handicap. påvirkning

af politikere og aktører i bygge-og transportsektoren

ved arkitekt Claus Bjarne Christensen, formand

for Bygge- og trafikpolitisk Udvalg, Dansk Handicap

Forbund.

• Hvad kan Amnesty International gøre for at forbedre

menneskerettighederne for mennesker med handicap?

ved John Olsen, formand for Amnesty International,

dansk afdeling.

Dernæst spørgsmål og debat.

Arrangør: Amnesty International

VISO

Viso– Videns- og specialrådgivningsorganisationen skal

være med til at sikre, at du som borger får den bedst

mulige hjælp, uanset hvor i landet du bor.

Kommunerne har det fulde ansvar for behandlingen

af sociale sager. Men når sagerne er mere komplicerede,

kan de henvende sig til Viso for at få rådgivning eller

hjælp til at udrede sagen. Borgeren kan også henvende

sig direkte til Viso, for at få råd og vejledning.

Viso støtter dig og din kommune med specialrågivning

og udredning, hvis din sag er blandt de mest specialiserede

enkeltsager.

Viso kan kontaktes på tlf. 72 42 37 00 eller på mail:

viso@servicestyrelsen.dk.


- et tilbud til dig som gerne vil have en mulighed

for en tilknytning til erhvervslivet..

Huset Venture har eksisteret i otte år og

beskæftiger fortrinsvis mennesker med

funktionsnedsættelser.

Det er lykkedes at lave til en

landsdækkende organisation

med kontorer i samtlige regioner

i Danmark.

(Huset Venture Sjælland dækker

også Hovedstaden)

Få 500 danske virksomheder til at støtte

Dansk Handicap Forbund!

Køb tøj,musik, film, pizza, bøger,rejser,taletid og meget mere på

internettet og støt samtidig Dansk Handicap Forbund.Det er nemt

og helt gratis for dig.

Gå ind på hjemmesiden www.dhf-net.dk. Klik på det røde felt

og download Det gode program, så støtter du os automatisk. Vi

har brug for din hjælp! Om du handler på nettet ofte eller næsten

aldrig er lige meget - alting gør en forskel!

OBS! Fortæl venner og bekendte om muligheden for at støtte Dansk

Handicap Forbund ganske gratis.

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

25

Har du lyst til at være

med så kontakt et af

de regionale kontorer

og se evt. mere på de

enkelte hjemmesider:

Huset Venture Midtjylland

Viby J

86 28 35 55

www.husetventure.dk

Huset Venture Nordjylland

Nørresundby

99 30 16 16

www.hv-nord.dk

Huset Venture Syddanmark

Tønder

74 73 89 70

www.hv-syd.dk

Huset Venture Sjælland

Ballerup

28 88 05 91

ottow16@webspeed.dk


ReGIOnSKOntOReR

Dansk Handicap Forbunds

regionskontorer tilbyder

information og vejledning.

Regionskontor Fyn

Østre Stationsvej 27, 2.

5000 Odense

tlf. 66 19 34 55/fax 66 13

19 61

e-mail:

dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og

projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt:

Videnscenter for Bevægelseshandicap

MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal.

p.p. Ørumsgade 11

8000 århus C

telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76

e-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2008

enlige 240 kr.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/

Dansk Handicap Forbund.

Samboende 360 kr.

Jeg er: handicappet ikke-handicappet

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

navn:

Adresse:

postnr./By

Fødselsdato: (dag) (måned) (år)

Kommune:

telefon:

e-mail:

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)

Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)

RYK (rygmarvsskadede)

Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

Regionskontor

Aabenraa

Anna Marie nielsen

Bjerggade 4Q

6200 Aabenraa

tlf./fax: 74 62 05 71

email: aabenraa@dhf-net.dk

Kontortid: tirsdag og torsdag

kl. 9-12

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

Brev

Ufrankeret svarforsendelse

Dansk Handicap Forbund

+++ 1074 +++

Hans Knudsens plads 1A, 1.

2100 København Ø

28

Den Uvildige Konsulentordning

Handicapområdet (DUKH)

postboks 284

Banegårdspladsen 2, 2.

6000 Kolding

tlf.: 76 30 19 30

Fax: 75 54 26 69

Skrivetlf.: 76 30 19 39

e-mail: mail@dukh.dk

Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefonerne er åbne:

Mandag og fredag

9.00-15.00

tirsdag 9.00-21.00

Onsdag 9.00-13.00

torsdag 9.00-17.00

Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagen

onsdag.

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.

DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende,

handicaporganisationer og sagsbehandlere

i amt og kommune.

107

Sendes

ufrankeret

(modtageren

betaler portoen)


tEKst Og FOtOs aF BEntE røDsgaarD

Medlemsportræt

www.DHf-Net.Dk 30

Fra drøm til vir

Drømmen om eget galleri er gået i opfyldelse

for Carina Olsson

For nylig lukkede en glad Carina Olsson de første gæster

ind i sit galleri. Det var en stor drøm, som blev til

virkelighed.

Carina Olsson er 42 år og uddannet cand. mag i filmvidenskab

og kunsthistorie. to dage om ugen arbejder

hun som arkivar på Det Danske Filminstitut. resten af

tiden går med kunst og galleriet på Frederiksberg.

Lokalejagt

”De seneste år, har jeg gået og kigget efter et sted, som

var egnet til galleri, og hvor kørestole kunne komme

ind”, fortæller Carina Olsson. Det har været svært, for

det er ikke alle butikslokaler, der er egnede til kørestole.

hun bor på Frederiksberg, og en dag hun var ude at

shoppe, så hun, at der stod ophørsudsalg på en tøjforretning,

som egnede sig.

”Jeg spurgte, hvem der administrerede butikken, og

det viste sig, at være en beboerforening, som var meget

åben over for at få et lille kunstgalleri som lejer.”

Forretningen er lille, men dog stor nok til formålet

og her på en drønvarm sommerdag, hvor galleriet har

eksisteret nogle måneder - løber det lige akkurat rundt

med indtægter og husleje.

”Det er jo altid svært i starten, men jeg får mange

positive tilkendegivelser, når der kommer nogen herind,

og nogle kommer også igen for at købe noget”.

alt i butikken er meget farvestrålende. ”Jeg elsker

farver, farver gør en glad. Der er ikke noget smukkere,

end når solen lige er ved at gå ned, og der kommer så

mange farver på himlen”, siger hun.

Maler selv

Enkelte af malerierne har hun selv malet. ”Jeg har malet

i over 20 år, og mine forældre har også udstillet og

handlet med kunst fra deres møbelforretning. Jeg har

altid syntes, at kunst var spændende. Jeg begyndte at

male i gymnasietiden, fordi der skulle ske noget andet

end bare at læse, og jeg har malet på alt - lige fra papir,

pap og lærred til glas - det sidste er jeg specielt glad


kelighed

for at male på. Jeg maler med akrylmaling, som binder

godt på glas”.

Firmahjælp og fordomme

Carina tilbyder også firmaer hjælp til kunstkøb og

indretning med kunst, men hun har aldrig fået nogle

opgaver. nu har hun fået en pr-kyndig mand til at

hjælpe lidt med den side af sagen, uden der endnu er

sket noget. ”Folk er måske lidt bange for handicappede

– og tror måske ikke, at jeg kan klare opgaven. Der er

stadig mange fordomme”.

Men hun selv har været heldig. Lige siden skoletiden

har hun haft gode kammerater og er ikke blevet mobbet

med, at hun er spastiker. hendes teori er: ”Jeg tror

der gælder om at være åben og ikke at være bange for

noget”.

Priser så alle kan være med

Kunsterne hun udstiller er nogle, hun kender, for hun

har en stor kontaktflade og kender mange kunstnere.

Carina Olsson er også flittig til at besøge andre gallerier

og kunstmesser. nogle gange er det let at komme

ind, som fx i Forum andre gange svært og så må hun

nøjes med at se det, hun kan se udefra.

hun vil ikke lave skiftende udstillinger, men gerne

sælge værker. Prisniveauet i butikker ligger fra 20 kr. for

stearinlys og op til 30.000 kr. for et maleri. Det er helt

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

bevidst, for der skal være noget for enhver pengepung.

galleriet har både glasting, malerier, skulpturer, lys og

kunstvin.

”Jeg kan også lave et billede om til en plakat, hvis

folk ikke har råd til billedet. Jeg vil gerne lave det, som

folk vil have”, fortæller hun.

Kig ind!

alle er velkomne til at lægge vejen forbi galleriet, og

kunstnere med handicap, som gerne vil udstille, er velkomne

til at kontakte hende. galleriets navn er Carina

Olsson art, og adressen er smallegade 28. Læs evt.

mere på www.artcar.dk. ■

31

Et tidligere tøjbutik er nu et galleri med noget for enhver pengepung.

Man skal lede længe efter Vilhelm Hammershøis grå

yndlingsfarver i Carina Olssons galleri, hvor det vrimler

med farvestrålende kunst.


Har du en god mavefornemmelse?

www.bifiform.dk

NYHED

Hvis din mave ikke altid opfører sig, som den skal, er du ikke alene. Ca. 1 million

danskere oplever nemlig ugentligt et generelt ubehag i maven. Det kan skyldes en

ubalance i tarmfloraen – men det er ikke noget, man behøver at finde sig i. Et dagligt

kosttilskud af mælkesyrebakterier kan være hjælpen.

Her er den naturlige løsning

Bifiform ® Balance indeholder mælkesyrebakterier koncentreret i en lille tablet. Bare

én tablet om dagen er med til at hjælpe dig til en god mavefornemmelse.

Vind den populære kogebog af Oscar Umahro. Deltag

i konkurrencen på www.bifiform.dk, hvor vi trækker

10 vindere hver måned.

FÅS PÅ APOTEKET, I MATAS OG I HELSEKOSTBUTIKKER

Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.

BIFIFORM ® BALANCE – en enkel vej til velvære for maven


Fødselsdag

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

En energisk idemager fylder rundt

Lørdag den 20. september fyldte forstander

Ole Lauth, Egmont højskolen 60 år

siger man Lauth siger man også Egmont – og omvendt.

For uden Lauth ingen højskole med fornavnet

Egmont. havde den legendariske Oluf Lauth

tilsammen med sin hustru Lise ikke

vovet at starte holsatia højskole for

Vanføre i 1956, var hou i dag kun

et færgeleje. Og havde Egmont

Fonden ikke støttet nybygning

i 1959 og lagt navn til,

var Danmark en dynamisk

højskole fattigere.

Frontfigur på Egmont

højskolen har

siden 1991 være

Lauth junior. Og

det er primært forstander

Ole Lauths

fortjeneste, at højskolen

i dag er landets

mest populære

højskole for

mennesker med

og uden handicap.

skolen har p.t. 150

elever, der higer

efter personlig

udvikling og kreative

udfordringer i

moderne faciliteter. I

hou kender man ikke

til højskolekrise.

Faktisk var det slet ikke

meningen, at Ole skulle

gå i faderens ”hjulspor”.

Da forstanderstillingen blev

ledig i 1986 blev Ole opfordret

til at søge. Men Oluf sagde: ”Jeg

gør dig arveløs knægt, hvis du er så

dum!” Denne trussel sad Ole ikke overhørig

– mens faderen levede – men den er

siden vendt til et personligt kald, som placerer Egmont

højskolen i elitedivisionen af attraktive uddannelsessteder.

Egmont højskolen er takket være Oles idérigdom,

energi, netværk og indsamlingsevner udbygget ad

flere omgange. I 1997 blev hou søsportcenter

indviet, med værft, maritime aktiviteter,

kursusfaciliteter og 11 handicapegnede

feriehuse.

nyeste skud på stammen er

et rehabiliterings- og vandtræningscenter,

som er under

projektering og skal

stå færdigt i 2012. Et innovativt

byggeprojekt

til mindst 110 mio. kr.,

hvor tilgængelighed

for alle er i højsædet

og hvor det – i Oles

ånd – sikres, at indsatsen

for bedre

folkesundhed

også kommer til at

omfatte dem med

lav indkomst og

begrænsede ressourcer.

Derfor skal

den nye bygning

have optimale energiløsninger

med

bl.a. havvand som

varmekilde.

Ole Lauth er en

efterspurgt foredragsholder

og ordstyrer

inden for handicaporganisationer,

ligesom han har

en lang række tillidsposter.

han er en flittig debattør og

kaster sig gerne over principielle

problemstillinger blandt højskolens

elever. samtidig formår han at nå sine

elever så meget, at de oplever ham som den

gode stedfader, der altid har en dør åben.

Ikke uden grund modtog Ole Lauth ridderkorset af

Dannebrogsordenen i 2006. ■

33

aF VIggO rasMUssEn

tEgnIng aF JEsPEr VInD


aF JEPPE KErCKhOFFs. ILLUtratIOn nIELs POULsEn

rettigheder og holdningsændringer

www.DHf-Net.Dk

Vi skal vække en

”De lever i lykkelig uvidenhed…” sådan siger

specialestuderende i sociologi, tommy Flood, om

den del af befolkningen, som ikke omgås mennesker

med handicap. selv fik han et chok over

de begrænsninger, som præger hverdagen for

mennesker med handicap, da han i foråret skrev

en rapport om handicap og seksualitet

Da tommy Flood gik i gang med sin opgave om handicap

og seksualitet på sociologistudiet, fik han et

chok. I forbindelse med opgaven interviewede han

unge med funktionsnedsættelser og blev chokeret

over at opdage, at deres hverdag var fyldt med begrænsninger

og diskrimination.

Det fik ham til bestemme sig for at skrive

sit speciale om handicap og rettigheder. Det

er han i gang med nu i samarbejde med

Dansk handicap Forbund.

”Den brede befolkning er ofre for den

illusion, at velfærdsstaten løser problemerne,

og man derfor ikke behøver

at tage ansvar,” mener tommy

Flood og efterlyser en

kamp for en holdningsændring.

”Men

den kommer ikke,

medmindre mennesker

med funktionsnedsættelser

tager kampen op

og kræver deres

ret til ligebehandling.

Det

er en kæmpe,

der skal vækkes,

og bolden

ligger først og

fremmest hos

mennesker med

handicap selv. sætter

vi os ned og venter,

34

sker der formentlig ikke ret meget. Fn-konventionen

om rettigheder for mennesker med handicap er et

kærkomment værktøj, som kan bruges til at starte

den holdningsændring, som er nødvendig for at få

den øvrige del af befolkningen til at tage deres del af

ansvaret alvorligt."

Fik et chok

Hvad var din oplevelse, da du i foråret sammen med

Dansk Handicap Forbund udarbejdede en

rapport om handicap og seksualitet?


HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

sovende kæmpe

”Jeg skulle i forbindelse med mit studie udarbejde

en rapport om handicap og seksualitet, og rent praktisk

skulle det ske gennem kvalitative interviews af to

personer med funktionsnedsættelse. Det var fedt at interviewe

unge mennesker på min egen alder, som har

de samme uddannelser, verdenssyn og drømme som

jeg selv, men det var dybt rystende at høre, hvordan

deres hverdag i den grad er præget begrænsninger,

udelukkelse og diskrimination. Det gik op for mig, at

vi, som ikke har handicapproblemstillinger

inde

på livet,

slet ikke er

klar over,

hvor lang

vej der er

til, at mennesker

med

At flytte ”almindelige danskeres” holdninger til mennesker

med handicap er som at vække en sovende kæmpe.

handicap kan leve en tilværelse på lige fod med alle

andre. Faktisk fik jeg et chok. Vi der ikke har problemerne

inde på livet har en meget naiv forestilling om,

hvordan livet er for mennesker med handicap.

Derfor fik jeg lyst til at skrive speciale om netop

spørgsmålet om handicap, rettigheder og om kløften

imellem den brede befolkning og mennesker med

handicap som minoritetsgruppe.”

Et begrænset liv

Du taler om, at mennesker med handicap lever et liv præget

af begrænsninger og diskrimination. Hvordan kommer

det til udtryk?

”Mennesker med handicap bliver i den brede befolkning

stadig betragtet som nogle, der er ’defekte’.

De bliver placeret dels i det medicinske system som

behandlingsobjekter og dels langt hen ad vejen i et

parallelsamfund, som reelt ikke integrerer dem. Meget

få er i erhvervsarbejde, og det er da dybt diskriminerende,

at unge mennesker, som jeg kan sammenligne

med mig selv, hver evig eneste dag holdes ude fra arrangementer

på grund af manglende tilgængelighed.

Det er også rystende, at høre deres beskrivelse af,

hvordan andre mennesker nogle gange opfatter

dem som dumme, eller måske søde små

eksistenser, som skal klappes på hovedet.

Det er i mine øjne problematisk, at

mennesker med handicap af mange

opfattes som anderledes, aseksuelle

og måske endda barnlige

individer. Det modarbejder jo i

den grad, at man kan få opbygget

sin selvfølelse og

værdighed. Det er en

fuldstændig surrealistisk

tanke, at unge

mennesker på

min egen alder i

2008 holdes ude

af samfundet

og fællesskabet.

35


FOtO: JEPPE KErCKhOFFs

”Hvis man ønsker

ligebehandling,

skal man som

minoritetsgruppe

tage kampen

op – FN-konventionen

er et godt

værktøj i denne

proces,” siger

Tommy Flood, der

skriver speciale

om rettigheder

og handicap.

hvis man drager en parallel og forestillede

sig, at mennesker med anden hudfarve

blev holdt ude fra forskellige arrangementer,

bygninger, uddannelser

og job, så tegner der sig

et klart billede af diskrimination.”

Velfærdsstaten – en

sovepude

Hvordan forklarer du

som sociolog, at den

brede befolkning kan

leve i uvidenhed om,

hvordan en minoritetsgruppe

i den grad

mangler rettigheder?

”For det første

synes jeg, det er

vigtigt at fremhæve,

at mennesket er et

kollektivt væsen, som

trives bedst og undgår

sygdom, når vi er en del

af fællesskabet. I tidligere

tider var landsbytossen eller

mennesker med fysiske handicap

ofte en del af landsbyens

fællesskab. I nogle tilfælde havde

de endda en særlig guddommelig

status. På et tidspunkt blev de, der havde

skavanker af den ene eller den anden art,

gjort til en del af det medicinske system og senere

en del af velfærdsstatens ansvar.

Man flyttede på den måde disse mennesker væk

fra fællesskabet og satte en stor fed streg under, at

her var tale om nogle, som var anderledes. samtidig

fratog man det enkelte medmenneske ansvaret for at

give plads til dem, der var anderledes. I dag definerer

vi handicap som noget samfundet skaber, når et menneske

med funktionsnedsættelse møder barrierer og

begrænsninger.

Men det er et paradoks, at vi fortsat hænger fast i

tidligere tiders opfattelse af, at mennesker med handicap

er anderledes og defekte. Det er specielt mystisk,

fordi Danmark jo har vedtaget nogle flotte handicappolitiske

principper, som siger, at vi skal sikre kompensation,

ligebehandling osv.

samfundet har fokuseret meget ensidigt på person-

lig kompensation – hjælpemidler, biler og særlige uddannelses-

og jobtilbud – i stedet for at arbejde seriøst

for at åbne samfundet generelt.”

hvad kan vi gøre?

Du beskriver nogle kultur- og samfundsskabte strukturer,

som fastholder et stereotypt billede af mennesker med

handicap. Hvad kan man gøre for at ændre det?

”Vi skal lære den brede befolkning, at mennesker

med handicap bidrager med lige så meget positivt,

som alle andre, og at de rent faktisk har ret til det. Men

vi kan ikke ændre noget over en nat. Jeg fik som beskrevet

selv et chok over, hvordan tingene forholder

sig. Jeg ville gerne have, at alle andre kunne få det

samme chok!

Det kræver, at vi forstår, hvorfor størstedelen af befolkningen

lever i denne lykkelige uvidenhed. Folk er

ikke onde eller ignorante, men de har brug for et skub.

Mennesker med handicap, handicaporganisationer og

andre interessenter må samarbejde om nogle grundlæggende

ting.

For det første kunne man tage den nye Fn-konvention

i hånden og fortælle verden, at mennesker med

handicap har samme menneskerettigheder som alle

andre. Men det er ikke nok at gøre det internt. Debatten

skal helt ud til kakkelbordene, før det rykker ved

noget. Mennesker med handicap må være mere synlige

i medierne, og det gør ikke noget, hvis det sker på

provokerende eller skæve måder. når mennesker med

handicap dukker op i medierne, er det ofte, fordi noget

i systemet slår fejl. Vi har brug for at se mennesker med

handicap, som deltager på lige fod med andre i forskellige

offentlige sammenhænge.

hele udfordringen består i at blande os med hinanden

– både privat, i uddannelses- og arbejdssammenhænge,

i det offentlige rum og i medierne. Jeg har ikke

det endegyldige svar. Min mission er blot at fortælle,

at der skal tænkes aktivt i at få oplyst og vækket den

brede befolkning.

Derfor vil jeg i mit speciale også fokusere på, hvad

det er for mekanismer, som får den øvrige del af befolkningen

til at tro, at mennesker med handicap i dag

har et godt og ubekymret liv. Det kan være med til at

finde nøglen til den proces, som for alvor kan starte

en holdningsændring og flytte fokus fra det handicap,

man eventuelt har, til det menneske man er.

Jeg tror på, at folk gerne vil have mangfoldighed, og

ikke ulighed mellem mennesker – vi skal bare hjælpe

dem lidt på vej. ■


Bruger - Hjælper

Formidlingen A/S

Bruger - Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkende

firma, som yder service til såvel handicappede som

landets kommuner og regioner.

Vi tilbyder bl.a.:

- Gratis rekruttering af hjælpere

- Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger

- Administration af ledsageordninger

- Lønservice

- Vikarservice

Hvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående,

kontakt da venligst Bruger - Hjælper Formidlingen A/S:

Ellebjergvej 52. 1. Klamsagervej 35. st.

2450 København SV 8230 Åbyhøj

Tlf. 3634 7900 Tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk

www.formidlingen.dk

Balancetræning –rideterapi

JOBA -CoreTrainer fraPanasonic

En ridesimulator medden nyeste 3D-teknologi,som træner overkroppens

holdning, forbedrerbalancenogstyrker muskelkorsettet.

JOBA gørdet nemt at mobilisere nedredele af ryggen,påpersoner

medmeget lavt funktionsniveau. JOBA -effektiv tiltræningaf:

apopleksi, sclerose,

hovedtraumer,lammelse

efterpolyradiculitis, etc.

Se vore referencer til

fysioterapeuter,neuroklinikker,specialinstitutioner,sygehuseog

private somtræner

med JOBA.

Prøv en JOBA i14dage

AMASSA

Vardevej 97 ·Lyne·6880Tarm·Tel.: 61 37 33 97

www.amassa.dk·info@amassa.dk

DANMARKS STØRSTE

MINIBUS CENTER!

Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med

specialindrettede Minibusser

overalt i Danmark.

Altid mere end 80 nye

Minibusser på lager.

Leveringstid 2-4 uger.

- Også gode brugte

busser på lager!

HVIDKÆRVEJ 39 · 5250 ODENSE SV · TLF.: 6315 2000

RUNEVEJ 4 · 8210 ÅRHUS V · TLF.: 8624 8423

WWW.MOTORBYEN.DK


Boganmeldelse

Journalist ved Danmarks radio, Eva Jørgensen, har

skrevet bogen ”Vi ses i morgen”. En beretning om at

være pårørende og i løbet af kort tid miste den, man

elsker på grund af en uhelbredelig sygdom

Eva Jørgensen møder sin mand, journalisten steffen

Knudsen, på sit arbejde. De bliver kærester, venter barn

og gifter sig. alt tegner lyst, da steffen Knudsen pludselig

mærker en sitren i den ene arm. Det bliver starten

på sygdommen als, en aggressiv form for sclerose, som

bliver hans død efter et års tid.

Læseren følger Eva Jørgensen gennem en svær tid,

hvor parret sammen forsøger at få den lille familie

til at fungere, sideløbende med at steffen Knudsen

forandres både fysisk og psykisk af sygdommen.

hun er meget ærlig i bogen og kommer ind på både

sorg, afmagt, vrede og ikke mindst skyldfølelse - især

skyldfølelsen over ikke at magte at leve op til sine

egne fordringer om, hvad en hustru bør gøre for den

mand, hun elsker. De mange tabuer, som knytter sig

til at være pårørende til en person med svær sygdom,

bliver også berørt. Eva Jørgensens mestrer sproget i de

ordknappe små afsnit, der vækker stærke følelser hos

læseren og fremmaner klare og ubehagelige billeder

på den indre nethinde.

Eva Jørgensen fortæller desuden om relationen til

vennerne og til det offentlige system. Et system hun

pludselig bliver bekendt med indefra på godt og ondt.

hun beretter om, hvordan det er at få en hjælpeordning

i familien, samarbejdet med respiration øst og

ikke mindst kommunen og udtrykker glæde og taknemlighed

over den uvurderlige hjælp, familien har

fået fra Muskelsvindfonden.

Bogen: "Vi ses i morgen" handler om nogle af livets

hårde udfordringer, når mennesket står totalt afklædt,

og den hidtil erhvervede viden og erfaring i menne-

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

Når kærligheden

udfordrer

skelivet ikke slår til. når sorgen, vreden og afmagten

tager over, mens de ubærlige orkaner raser. når kærligheden

udfordrer og kræver næsten det umulige af et

menneske. når det alligevel hen ad vejen lykkes, at få

fat i sig selv igen og leve videre trods smerten over et

stort tab.

En livsbekræftende beretning om menneskets bæreevne

og tro på, at det ubærlige med tiden bliver til

at bære.

Eva Jørgensen: ”Vi ses i morgen”, forlaget Rosinante, 2007.

Pris kr. 249.

39

aF hannE KLItgaarD LarsEn


Her er feriehuset

hvor man føler sig

velkommen med kørestol

Samsø, Limfjorden, Falster

og Sjællands Odde

4 huse på store nabogrunde

i Trend ved Limfjorden.

2 huse i Sælvig på Samsø.

5 huse i Marielyst på Falster.

3 huse i Vig ved Sjællands Odde.

Her er tale om rigtig nybyggerstil,

indrettet med tidens krav til luksus,

og det meget rustikke materiale

skaber en helt speciel atmosfære

både ude og inde.

• Feriehusene er 108-124 m2 +

6-20 m2 overdækket terrasse.

• Plads til 6-8 personer,

heraf 4 kørestolsbrugere.

• Husene i Vig er 170 m2 med 10-12

sovepladser.

Godkendt af

Dansk Handicap

Forbund

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


Læserne skriver

Læserne skriver...

Hvad skal jeg bruge et dankort til?

Jeg har i dag læst læserindlægget om ”Diskrimination

når man skal have pasbillede” (Handicap-nyt nr.4, 2008,

red). Og ja, sådan kan det jo føles ret tit.

Jeg synes, det er mere irriterende, at hver gang man

kommer til sin sparekasse/Bank, lyder det:

”skal du ikke snart have et Dankort?”

MEn som kørestolsbruger, hvordan når man op, så

man kan bruge et? Det er jo helt umuligt for mig at nå

der op, hvor de står. alle butikker har deres terminaler

i ståhøjde.

Med venlig hilsen, Marion Jensen

Aflever altid din kørestol ved flydøren

sidste år forsvandt min kørestol under flytur undervejs

mellem Frankrig og Danmark. til alt held på hjemvejen,

ikke på turen derned. normalt insisterer jeg altid på at

få doortag på min kørestol, dvs. at jeg afleverer stolen

ved flydøren og får den igen ved flydøren ved ankomst

og evt. mellemlandinger. Men det kunne ikke lade sig

gøre under mellemlanding i Paris trods mine lange

bønner. Og så forsvandt kørestolen. Den var jo sendt

som bagage, og så er der en risiko for, at den behandles

som en kuffert, dvs. den kan forsvinde! air France

ledte og ledte, men gav til sidst op. Efter syv uger ringede

mobilen - min kørestol var fundet og ”ville jeg

have den i morgen?” ”tjaaa, jeg er i Beijing, Vil I virkelig

sende den herover?” nå, jeg fik den hjemme igen i København,

og den var i ét stykke.

Men jeg har til dato ikke hørt ét ord om, hvor den

har været i så lang tid - og air France vil ikke yde erstatning

af nogen art eller påtage sig nogen form for

ansvar – om end de betalte for leje af kørestol, mens

den anden var væk.

Moralen er: lad aldrig din kørestol ude af syne. Insister

altid på doortag, dvs. aflever kørestolen så tæt

på flyet som overhovedet muligt - og få den igen ved

ankomsten og under mellemlandinger.

Jeg flyver ca. 10 gange årligt og har hidtil fået min

kørestol op til gaten hver gang - undtagen den ene

gang. Men det er blevet sværere - især i Paris, men desværre

også i København, selvom jeg officielt har fået

oplyst, at det er helt ok med levering til gaten.

Paranoide sikkerhedsfolk hævder, at det er en sik-

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

kerhedsrisiko at yde god service til stakkels hjælpeløse

handicappede, der gerne vil køre rundt i deres egen

kørestol i stedet for en af lufthavnens, der er så tunge,

at man næppe selv kan køre den.

sjovt nok havde jeg ni flyafgange sidste år i Usa,

som man skulle tro, har check på security. her var der

absolut ingen problemer - det er ren rutine, fik jeg at

vide.

gad vide, hvorfor EU - og København - ikke er nået

så langt endnu?

(Forkortet af red.)

Med venlig hilsen, Jan Sørensen

41

PIA & PERNILLES

HANDICAPSERVICE ApS

Står du og skal bruge en hjælper, så ring til

Pia og Pernilles Handicapservice ApS.

Vi kan hjælpe dig.

Vi er et firma, der rekrutterer og

formidler hjælpere ud til handicappede.

Vi dækker hele Danmark.

Vi har en del års erfaring inden for denne branche og

vil stå til disposition, når du har behov for det.

almindelige formidlinger

serviceordninger

ledsagere

lønadministration

konsulentordninger

Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje


Portræt

www.DHf-Net.Dk

Søren Fohrmann mødte tilfældigt tidligere næstformand i frømandskorpset, Georg Holm Petersen. Men tilfældet blev til stor støtte for Søren Fohrmann.

aF sUnE WaDsKJær nIELsEn

Frømandskorpsets

STØRSTE fan

Ingen troede på søren Fohrmann, når han

fortalte, at han kendte en tidligere frømand.

”hvad skal en frømand med dig, søren?

Du er jo handicappet”, sagde de

”Er der nogen, der har pisset i din computer? hvad helvede

græder du over?”

sådan begyndte søren Fohrmanns første møde med

42

Frømandskorpsets kontante facon. Ordene kom fra orlogskaptajn

georg Petersen, der er tidligere næstkommanderende

for Frømandskorpset.

”Jeg har det skidt, hvor jeg bor”, svarede han. søren

og georg mødtes for første gang ved trykkammeret

i rigshospitalet, hvor dykkere kan blive testet og behandlet

for dykkersyge.

søren berettede om, hvordan han hele tiden fik at

vide, at han var uduelig og ikke kunne finde ud af en

skid af personalet på bostedet, hvor han havde sin

FOtO: sUnE WaDsKJær nIELsEn


adresse. georg var rystet over de ting, søren fortalte,

og besluttede at hjælpe ham.

Det var under en ferietur til den græske ø Paros i

1997, at sørens passion for dykning havde slået rod.

Med ordene ”jeg havde aldrig været nede i noget så

smukt og flot”, beskriver han synet af koraller og fisk

under havoverfladen. som spastiker og hjerneskadet

kunne han dog ikke blive professionel dykker.

I år 2000 købte han sjak svendstorps bog ”Frømandskorpset”,

der siden er blevet en slags bibel for

ham. til sin 26 års fødselsdag fik han en ørkenhue, som

frømænd og jægersoldater bruger på missioner. Den er

hans kæreste eje.

trængselstider

På sørens bosted benægtede personalet, at han

kendte en tidligere frømand. ”Det er fantasi”, sagde de,

og i 2003 kulminerede sørens problemer. han fik alt for

meget medicin i form af stesolider og morfin og blev

mere og mere deprimeret. Forgæves forsøgte han at

blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Da det mislykkedes,

blev han desperat. ”hvis jeg bliver røgforgiftet

kan jeg slippe væk”, tænkte han.

”Jeg hældte sprit ud over hele mit værelse og satte

ild på lortet”, siger søren Fohrmann. Da flammerne

hastigt bredte sig, gik der panik i ham, og han vred

knæet af led i forsøget på at flygte fra branden. I stedet

måtte han slæbe sig væk med hænderne. Branden blev

hurtigt slukket af de andre beboere, der skældte søren

huden fuld. Kun vindueskarmen og gardinet blev flammernes

bytte.

georg blev meget ked af det, da han hørte, hvad

der var sket, men han slog til sørens store lettelse ikke

hånden af ham.

held i uheld

På grund af ildspåsættelsen blev søren dømt til at

skulle i behandling og betale en erstatning på 50.000

kr. Paradoksalt nok førte retssagen til en positiv udvikling

i sørens liv. som et resultat af dommen blev georg

bistandsværge for søren. nu blev det sværere for diverse

plejeforældre og pædagoger at benægte georgs

eksistens.

søren vendte aldrig tilbage til sit tidligere hjem. I

stedet fik georg ham overtalt til at flytte til et nyt bosted

i terndrup syd for aalborg, hvor personalet havde

en mere positiv holdning til sørens store interesse for

frømandskorpset.

søren som frømand

nu havde søren friere tøjler til at følge med i Frømandskorpsets

aktiviteter. hver gang Frømandskorpset

HANDICAP • Nyt · Nummer 5 · oktober 2008

optrådte offentligt var søren til stede. han sad klistret

til skærmen, da Forsvarskanalen sidste år transmitterede

frømandskorpsets jubilæumsshow direkte. selv

om frømændene på grund af deres specielle militære

færdigheder er meget lukkede over for omverdenen,

accepterede de søren på grund af hans store interesse

for deres arbejde. Frømændenes venlige behandling

tændte et falsk håb hos søren.

”Jeg ville være ligesom dem”, fortæller søren, der fik

den ide, at han måske selv kunne blive frømand en

gang. Det skabte konflikter med personalet hjemme i

terndrup. nogle gange stak han af i flere dage og levede

af bær i skoven, som han havde læst, at frømændene

gjorde på deres patruljer.

glimmer

I januar 2007 var søren Fohrmann igen taget til København

for at være tæt på frømandskorpset, der havde

en stand på feriemessen i Bellacentret. her talte han en

del med frømanden glimmer, der, da udstillingen var

pakket sammen, tilbød søren et lift til rødovre station.

For søren var det et stort et øjeblik. For første gang

var han på tomandshånd med en frømand. han var

spændt på, hvad han ville sige, men samtalen tog en

uventet drejning.

43

Ved Totalforsvarsudstillingen i Skive Havn i august mødte Søren Fohrmann

selvfølgelig op og benyttede lejligheden til en sejltur med Frømandskorpset.

PrIVatFOtO


FOtO: sUnE WaDsKJær nIELsEn

FOtO: sUnE WaDsKJær nIELsEn

PrIVatFOtO

Portræt

Søren Fohrmann

drømte tidligere

om at blive en del

af Søværnets Frømandskorps.

Her

er Søren fotograferet

på Holmen

foran skoleskibet

Georg Stage.

Søren Fohrmanns

interesse for dykning

blev tændt

under en ferietur

og gjorde ham

interesseret i at

vide mere om Frømandskorpset.

www.DHf-Net.Dk

44

”søren, hvis du vil have det godt, skal du glemme

alt om at lege soldat og erkende dit handicap og dine

begrænsninger”, sagde glimmer.

tilbage på rødovre station stod søren lamslået. Det

var hårdt at få at vide, at hans interesse for frømandskorpset

var et vildspor, men på den anden side havde

han stor respekt for glimmer, der til daglig træner frømandsaspiranter.

Efter samtalen på rødovre station indvilgede glimmer

i at coache søren på samme måde, som han gør

med sine elever. ærlighed er et af principperne i hans

kursusforløb for kommende frømænd. hvis en frømandsaspirant

springer over, hvor gærdet er lavest,

får han det at vide råt for usødet. Desuden vanker der

en belønning i form af en gåtur med den tonstunge

træstamme Maren på slæb. Det sker for at forberede

aspiranterne på, at det har konsekvenser, hvis man begår

en fejl på en vigtig mission. samtidig skal de kunne

stole 100% på hinanden, når de eksempelvis bliver

sendt af sted i en isoleret patrulje i afghanistan bjerge,

som det var tilfældet i 2002.

Et vendepunkt

søren ser mødet med glimmer som et afgørende

vendepunkt i sit liv. I stedet for kun at fokusere på at

efterligne frømændene, er han nu begyndt at sætte sig

nogle mere realistiske mål. han har fået rettet op på

oprydning, fremmøde på morgenmøder, hygiejne og

afhentning af vasketøj, der ellers ofte førte til skænderier

med personalet.

”søren bliver i det, der er svært, i stedet for at rende

væk fra problemerne”, siger Dorte, der er sørens kontaktperson.

Det er over et halvt år siden, han sidst stak

af. Da han flyttede til terndrup, skete det en gang måneden.

Oktober 2007 var sidste gang han truede med

at begå selvmord.

søren er taknemmelig over den hjælp, han har fået

fra glimmer, georg og andre personer fra Frømandskorpset.

hans næste mål at hjælpe andre mennesker

med handicap og undervise i, hvordan man kan omsætte

frømandskorpsets filosofi til at forbedre sit eget

liv. ■

Sidste sommer sejlede Søren Fohrmann fra Hundested til Amsterdam. Med på turen

var den tidligere frømand, Jonas, der i løbet af togtets ti dage lærte Søren meget om

at kæmpe med problemerne. Hele besætningen ses her, fra venstre: Søren, Jonas,

Bente og Allan.


M061208EN.DK

www.gigtogdig.dk

LæsomMorbus Bechterew

og sygdommens

behandlingsmuligheder.


CSH/Handicap Nyt 23/09/08 16:18 Side 1

Det har jeg vist ikke hørt om før...?!

Tilbud til kommunernes fagfolk:

Information og gratis, uvildig rådgivning og sparring i sager,

der kompliceres af en sjælden sygdom

Center for Små Handicapgrupper (CSH) er som nationalt videns- og rådgivningscenter det rigtige

sted at begynde, når kommunen skal hjælpe et barn, der har et sjældent handicap.Et sjældent handicap

er her i landet defineret som færre end 1.000 personer med samme diagnose. På CSH har vi

indtil videre stødt på mere end 800 forskellige diagnoser.Det drejer sig tit om børn, fordi der typisk

er tale om arvelige og medfødte sygdomme. Kendetegnende ved de sjældne sygdomme er,at de ofte

involverer flere forskellige organer og funktioner.De kan medføre alvorlige fysiske handicap,stofskifteproblemer,udviklingshandicap

og kombinationer heraf.De har ofte deres helt egen udvikling over

tid, som ikke altid kan sammenlignes med andre lignende sygdomme. Når man skal rådgive en person

med en sjælden sygdom, er det derfor rigtig vigtigt at indhente viden om den specifikke diagnose

– det kan vi hjælpe med.

Mangel på ”paratviden” hos fagfolk er et grundvilkår,men…

Hvis du lige kaster et blik på ”bagtæppet” bag disse ord, kan du læse navnene på et lille udpluk af

diagnoser, hvoraf vel sagtens kun blødersygdomme, rygmarvsbrok og nogle få andre umiddelbart

vækker en vis genklang.Stort set samme mangel på genklang gør sig i øvrigt gældende for en anden

af CSH’s kernemålgrupper,sundhedspersonalet, herunder læger med andre specialer.

Lige netop det grundvilkår kan ikke ændres, men det er ret nemt at kompensere for. Når situationen

og dermed tvivlen opstår,kan du nemlig kontakte CSH. Præcis samme tilbud benytter personer med

en sjælden diagnose og deres pårørende sig flittigt af.

Du kan få hjælp fra os – og fra de ypperste specialister

CSH er en selvejende institution under Velfærdsministeriet med en stor egen social-

,uddannelses- og sundhedsfaglig viden i huset om sjældne handicap opbygget

igennem de sidste 20 år. Men desuden samarbejder og rådfører vi os med - og

kan lede jer videre til - specialister.Det være sig bl.a. speciallæger,psykologer

og jurister. Eller de erfarne ”praktikere” blandt pædagoger og lærere på eksempelvis

specialinstitutioner og botilbud. Et netværk VISO (Servicestyrelsen),

som CSH har et nært samarbejde med, også trækker på.

Kontakt til - og viden fra - CSH

Du kan gå ind på vores hjemmeside, www.csh.dk.Du kan ringe kl. 9-14

(fredag 9-13) på 33 91 40 20.Vi tager telefonerne og svarer hurtigt, medmindre

I alle ringer på én gang.Du kan maile på csh@csh.dk.Eller du kan

søge videre på en fælles nordisk hjemmeside, www.rarelink.dk, og dermed

også få glæde af svensk- og norsksprogede beskrivelser af sjældne

diagnoser og links til nordiske og internationale videnshavere.

Modelfoto: LE


Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

Transit fra 164.900 kr. ekskl. moms. Levering 4.180 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer.

Det perfekte match

Nu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for i én

bil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder,

sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med og

uden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder.

Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt.

Læs mere på www.ford.dk eller kontakt din lokale Ford forhandler.

FordTransit

Feel the difference

Ogilvy & Mather

Magasinpost UMM

ID nr. 42111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!