41. ÅRGANG * AUGUST 2011 * Nr. 1

alleok.dk

41. ÅRGANG * AUGUST 2011 * Nr. 1

41. ÅRGANG * AUGUST 2011 * Nr. 1


Bestyrelse:

Formand:

Troels Bent Hansen

Kirkeltevej 35

3450 Allerød

telf. 4817 2135

Sekretær

Tommy Poulsen

Mosekrogen 4

3450 Allerød

tlf. 3675 4494

Kasserer:

Birgitte Birck

Kvædevej 100

2830 Virum

Tlf. 4585 9529

Giro konto: 9 20 24 71

(reg. nr.: 4820)

Bestyrelsesmedlem:

Marianne Bendt

Mødekærgårdsvej 6

3540 Lynge

Tlf.. 3177 3335

Bestyrelsesmedlem

Lars Munktved

tlf. 2612 1646

Formanden har ordet

Vi står for en del arrangementer her i efteråret. DM Mellem, som

det største; men også KlasseKamp, EfterårsMatch og Skovmaren.

Det kan virke lidt voldsomt; men kun få kræver mange hjælpere, så

du behøver ikke stille op hver gang MEN det vil være lækkert,

hvis du kan melde dig som hjælper til min. et arrangement og gerne

to..

Det kniber lidt med deltagelsen i MTBO-træningen om onsdagen

og klubtræningen om torsdagen. Husk at du altid er velkommen til

at komme med forslag og ønsker til træningen – det er trods alt det

bærende element i en velfungerende klub. Børne- og

ungdomsholdene kører derimod forrygende med god deltagelse og

godt momentum. Det tegner godt for fremtiden.

2 krydser mere til kalenderen:

Noget klubmesterskab i weekenden 8.-9. oktober (måske kun en af

dagene – vi kommer nok til at justere ambitionsniveauet da det har

knebet med, at finde nogen til at drive arrangementet) og så

selvfølgelig oprykningsdysten til 2. division den 18.september.

Husk at tilmelde dig !

O-hilsen

Troels ☺

INTERNET: http://www.alleOK.dk

KLUBHUS: "Korthuset", Sandholmgårdsvej 43, Blovstrød

KONTINGENT (årligt) : Grund-Junior: 300,- Senior: 500 ,-

Rabat for ekstra medlem på bopælen m.v.

REDAKTION AF FUSEREN: Jens Buchardt

E-mail: Fuser@AlleOK.dk Tingvej 9

Næste Fuser redigeres 27. september 3450 Allerød

og udsendes en uge senere. telf: 4817 4585

2


Allerød OK’s sportslige mål 2011

Vi er nået halvvejs gennem året så det er tid til at kigge på hvordan

det går med vores mål.

DM medaljer: 13 styk

Pt. har vi 8 DM medaljer heraf 3 i guld. Vi kan nå det endnu for

der er stadig DM-mellem, DM-stafet og DM-lang.

SM medaljer: 18 styk

pt. har vi 14 stk heraf 1 i guld. Der er stadig SM-lang tilbage.

DivisionsMatch: klubben rykker op i 2. division

Vi skal dyste den 18.sep så alle skal på banen. Tilmeld dig nu i

O-service.

KUM: 8 udtaget

Vi fik 9 udtaget, så dette mål er nået.

Påskeløbene: Halvdelen af deltagerne på baner (hvor

der er jagtstart) er med i jagtstarten.

9 ud af 12 var med i Jagtstarten, så dette mål er nået.

Så vi er godt på vej med at nå vores mål – vi skal bare have alle

mand med til de sidste DM’er, SM’er og Divisionsmatchen

d.18.sep – så når vi alle mål.

FLOT FLOT

- 3 -


Sådan står det til med TBE flåterne

For et par år siden startede en større mediestorm fordi man havde konstateret et enkelt TBE flåt

tilfælde i Tokkekøb Hegn. Skovarbejderen der bor i det nordøstlige hjørne af skoven (det lille

hyggelige hus ved østsiden af Donsedam) fik konstateret TBE.

Sikke noget rod! Panikken bredte sig og tusindvis af mennesker har siden hen ladet sig vaccinere.

Allerød OK havde eksperter ude og tegne og fortælle os om problemet, og alle deltagerne, omkring

20 så vidt jeg husker, fik taget blodprøver. Blandt disse meget aktive sportsudøvere i Tokkekøb

Hegn, som har bevæget sig igennem farezonen masser af gange, blev der ikke påvist et eneste

tilfælde. Desværre for de af os som egentlig godt ville have været angrebet og åbenlyst sluppet

igennem uden mén - fordi vi så ville være naturligt vaccineret for resten af livet og ikke

behøvede tænke på det, når vi sprang rundt i de svenske eller bornholmske skove.

Mediestormen rasede i øvrigt meget længe og har helt sikkert medført, at mange har haft mindre

lyst til at begive sig i skoven af skræk for flåterne og at rigtig mange, selvom de overhovedet ikke

kom i Tokkekøb Hegn men i helt andre skove, flittigt lod sig vaccinere til glæde og gavn for

medicinalfirmaer og læger.

Man kan naturligvis også være uheldig at få Borrelia; men det er altså ikke særlig alvorligt. (Det

kostede for nylig Susan Krarup fra klubben 14 dage i sengen) – se artikel fra Statens Serum Institut

andetsteds i Fuseren

I EPI-Nyt uge 14 2011 om samme emne (se link andetsteds i Fuseren) afsluttes med denne

kommentar:

I 2010 blev ikke påvist tilfælde af TBE erhvervet i Danmark uden for Bornholm, hvor TBE

forekommer endemisk. Der blev således ikke påvist tilfælde hverken i Nordsjælland eller andre

steder i Danmark.

Siden 2001 er der i gennemsnit påvist 4,4 tilfælde årligt (spændvidde 1‐12), og det stigende antal

påviste tilfælde i 2010 kan tilskrives den øgede opmærksomhed på sygdommen efter fund af TBE i

Tokkekøb Hegn i 2009, EPI‐NYT 35/09 (pdf).

Det vurderes, at det mulige smitteområde i Nordsjælland udgør en lav risiko for mennesker. Denne

vurdering underbygges af, at Virologisk afd. i sommeren 2010 tilbød gratis diagnostik for TBE til

læger i området.

Gennem denne aktive diagnostik af relevante tilfælde af febersygdom blev der ikke fundet

yderligere tilfælde. Ved re‐testning for TBE af 96 blodprøver indsendt i sommer‐halvårene 2007,

2008, 2009 fra patienter mistænkt for Borrelia i Nordsjælland fandtes tre TBE IgG‐positive. Alle tre

var kendt TBE‐positive og smittet på Bornholm og i Sverige. ”

Der er altså ikke konstateret et eneste tilfælde på Sjælland – endsige Tokkekøb Hegn siden det ene

tilfælde med skovarbejderen i 2009.

Det ligner en storm i et glas vand ………..

Det er bare lidt ærgerligt at medierne ikke gider fortælle den del af historien; men det sælger nok

ikke ligeså godt, som at skabe lidt panik i befolkningen.

/Troels

- 4 -


Skovflåt

Et meget stort antal danskere bliver hvert år bidt af en skovflåt, der har højsæson i maj til

oktober. En lille del af disse vil få borreliainfektion.

Borrelia er en bakteriel infektion, som i langt de fleste tilfælde kan behandles og helbredes, uden at

patienten får varige mén.

Borreliainfektion kan have flere stadier. Det første stadium, Erythema migrans, viser sig som en rød

plet i huden omkring bidstedet, sædvanligvis i løbet af nogle dage til tre uger efter biddet. Det vides

ikke, hvor mange danskere der hvert år bliver behandlet for Erythema migrans, men omkring 150

danskere udvikler andet stadium med påvirkning af nervesystemet, neuroborreliose.

På Bornholm kan flåterne også overføre en anden sygdom, tickborne encephalitis (TBE). Det er en

sjælden sygdom, og årligt diagnosticeres et par tilfælde erhvervet på Bornholm. I 2009 blev TBE

også fundet hos to patienter fra Tokkekøb Hegn i Nordsjælland. Det er endnu ikke sikkert, at dette

er udtryk for, at TBE har etableret sig permanent i dette bestemte område. Der er indtil videre intet,

der tyder på, at TBE kan findes andre steder på Sjælland.

Man kan selv gøre en stor indsats for at forebygge flåtbårne infektioner. Løvskove og fugtige enge

er områder med mange flåter; her bør man gå med passende fodtøj, lyse sokker og bukser, så man

nemt kan se flåten.

Undersøg huden for flåter, og vær opmærksom på, at de hos børn meget vel kan sidde i hårbunden.

Er man blevet bidt af en skovflåt, så er det vigtigt at fjerne den i løbet af det første døgn, hvorefter

smitterisikoen vil være næsten lig nul. I langt de fleste tilfælde tager det cirka 24 timer fra flåten

begynder at suge blod, til overførsel af borreliabakterien finder sted.

Artiklen er hentet fra:

www.SSI.DK > Aktuelt > Temasider > Skovflåt

Hérfra kan linkes videre til anden information:

EPI-NYT 14/11 om neuroborreliose og TBE påvist i Danmark

EPI-NYT 35/09 om fund af TBE i Nordsjælland

EPI-NYT 47/07 om Neuroborreliose

ECDC tema om Tickborne diseases, inkl. TBE (engelsk)

og til ”Relateret indhold”:

Borrelia burgdorferi: Antistof (IgG, IgM)

Tick borne encephalitis virus (TBE): Antistof (IgG, IgM)

samt til ”Sygdomsleksikon”:

Borrelia infektion

TBE (Tick Borne Encephalitis)

EPI-NYT 14/11 (m.fl.) kan også findes direkte hér:

www.SSI.DK > Aktuelt > Nyhedsbreve > EPI-NYT > 2011 > 2011 - uge 14

- 5 -


MTBO

Så har Allerød OK igen vundet medaljer til DM i MTBO.

I Lang distancen blev det GULD til formand Troels i H50, SØLV til Andreas

Bergmann i H-20 og BRONZE til både Andreas Proschowsky i H-20 og Dorthe

Munktved i D40.

Til stafetten blev det GULD til 2 x Andreas i H-20

Stort til lykke til jer alle.

Troels har lige før sommeren deltaget i World Master Champs for MTBO i H50 i

Dalerne i Sverige.

Bedste placering blev en 9.plads og bedste dansker i Mellem distancen.

I denne uge er 2*Andreas taget til Italien med Junior Landsholdet for at

deltage i Junior VM.

Som led i deres forberedelse til VM har de deltaget i de Svenske Mesterskaber.

I Sprint distancen vandt Bergmann og Proschowsky nr 2.

I Mellem distancen vandt Bergmann og Proshowsky nr 3.

I Lang distancen blev Bergmann nr 2 og Proshowsky nr 3.

Det bliver spændende at følge dem til VM.

Troels – Danmarks Mester i H50 Bergmann og Proschowsky

- 6 -


Skovmarathon – sponsorer og reklame …

Som du sikkert ved er Allerød OK med-arrangør af

Skovmarathon – 1. søndag i November

Det kunne være rigtig godt om du i den forbindelse (udover at

melde dig som hjælper til Marianne) også kan hjælpe med til at

promovere løbet.

Det kan du gøre ved

at besøge Skovmarathon på Facebook og ”like”

at fortælle venner og kollegaer om det

at hænge plakater op på din arbejdsplads/idrætshal – eller hvor du nu synes det er relevant (print

selv ud fra vores hjemmeside)

at hjælpe med til at dele flyers ud når du er af sted til ”ligeudløb” (de fås hos Marianne)

Derudover savner vi sponsorer.

Så hvis du kender nogle i firmaer, som kunne tænke sig at sponsere og faktisk få en rigtig god

eksponering overfor 2500 aktive løbere så tag fat i dem. Og arbejder du selv i et firma, der kunne

være relevant som sponsor - så tag fat i de ansvarlige for sponsorater.

Interesserede skal bare droppe et mail til sponsor@skovmarathon.dk /Troels

”SKOVMAREN” søndag d. 6. November 2011.

Skovmaren er et løb med 10 km, ½ maraton og hel maraton, som bliver større år for

år. Løbet foregår i St. Dyrehave og vi forventer igen i år mere end 2000 løbere.

Så det er nu vi kan tjene penge til klubben, og klubben har brug for dem.

Kommunetilskuddet bliver mindre og mindre i disse år.

Løbet bliver arrangeret i samarbejde med Farum OK, og da Tisvilde Hegn er udgået,

har vi brug for ALLE. Hvis du ikke kan hele dagen, men har tid et par timer, skal vi

bruge en del i tidsrummet omkring 10.30 og 13.00.

Til dette arrangement har vi brug for alle i klubben.

Så send mig en mail at du og tag gerne familien med kommer og hjælper. Men hvis

du/I ikke kan være der hele dagen, så skriv tidsrummet. Kan du først komme sidst på

eftermiddagen, kan vi også bruge nogle friske personer til at hjælpe med at rydde op

og pakke ud i klubhuset (ca. kl. 19).

Så send mig en mail på adressen: bendt.lynge@hotmail.com

Vi ses den 6. november

Hilsen Marianne Bendt

- 7 -


Orienteringsferie i USA

– ferieberetning fra the Munktveds

Just hjemvendt og ikke endnu tidsomvendt fra USA kommer her en dugfrisk beretning om The

Canal Cities Orienteering Festival se www.2011ccof.org.

Fam. Munktved drog af sted til New York den 15/7-2011 landede i én af de værste hedebølger i

USA. 40-47 grader og en umenneskelig luftfugtighed – welcome to The Big Apple! Vi havde lejet

et mobilhome, vores sneglehus, og skulle nu drage af sted i dette skrummel af et hus/bil. Først

havde vi dog 4 dage på Manhattan og gennemtravede Streets og Avenues til den store guldmedalje,

og var nogle af de få, som løb i Central Park…. og dog, der var lige et lille løb for NYCRRC. New

York City Road Runners CLub, det var bare et lille lokalt løb, hvor der kun var nogle tusinde med

.

Ferien var planlagt med orienteringsløbet som omdrejningspunkt. Festivalen startede nord for

Syracuse den 30-31/7. De to løb var US championship og efterfølgende var der 5 dages US

convention med undervisning om formiddagen og sprint og andre øvelser om eftermiddagen i

forskellige state parks. Eventen blev afsluttet i Buffalo med 3 løb fordelt på 2 dage. Alt i alt 9 dages

løb 7 forskellige steder.

Orienteringssporten er forbløffende lille i USA, hvilket også blev bekræftet ud fra deltagerlisterne.

Knap 300 til et mesterskabsløb. Antal medlemmer i alt i USA ligger på omkring 2000. Dog har

mange af dem vi mødte været i Skandinavien og løbe, og som herhjemme er det de ældre årgange

som tæller flest personer.

De amerikanske mesterskabsløb foregik i Happey Valley Wild Area Management, Parish nær

Syracuse.NY. OK nær og nær alt er relativt . Et meget vådt og sumpet område med absolut ingen

opfang. Believe me, jeg var overalt og meget væk!

Nåh, men i de fleste løb opererer man med startpakker, som skulle afhentes dagen for løbstart og

langt væk fra stævnecenteret. Det viste sig, at der ved mesterskaberne ville være shuttle busser og

start/mål lå langt væk fra stævnepladsen. Dvs. efter endt løb var der væske og de obligatoriske

cookies og saltkringler og så ventetid til der kom en bus.

Banerne var meget svære og meget anderledes end vi har prøvet før. Nogle af de gamle hajer i

sporten, og som også har løbet i DK og andre nordiske lande nævnte selv flere gange, at ”sådan

havde vi vist ikke prøvet det før”? Og nej det havde vi ikke, men nu kan vi sige – been there, done

that!

Theis løb H10 med skygge og det var vist godt, at vi var med. Banelæggernes opfattelse af hvide

baner er meget forskellige fra vores reglementet. Theis kom igennem og fik en bronzemedalje!!!

Resten af familien overlevede, dvs. min bane 1. dag blev annulleret, hvilket var heldigt da jeg kun

fandt én ud af 10 poster og på 2.dagen blev Lars bane annulleret, da ”nogen” havde fjernet et par

poster (fordi samme poster havde været brugt dagen før og der havde man blot samlet alt ind).

Fin oplevelse ud over at hulens masse hestebremser (deer flies), myg og andet godt. Banelæggerens

kommentarer som kunne læses umiddelbart før løbet var: lad vær med at tage blåt tøj på - deer flies

sætter sig på denne farve. Lækkert når man har sin AOK klubdragt på… Man anbefalede at løbe

med kasket og på kasketten sætte en blå dobbeltklæbende bred tape på, og vupti har du en deer fly

fanger. Vi blev så et levende target i stedet.

US convention foregik i og omkring byen Rochester. Programmet var tilrettelagt således, at der om

formiddagen var undervisning i f.eks. korttegning, Ski-O kort, foredrag/debat om hvordan man få

skolerne mere ind i løbet mv. Hver eftermiddag var der lagt sprint samt andre tekniktræninger i

- 8 -


forskellige parker/ stats parker. Derudover var der arrangeret banquets, BBQ picnics, Kano-

Orientering, MTB-O og natløb. MTB-O foregik i et område, hvor der var anlagt MTB baner, med

sværhedsgrader fra blå til sort. Sværhedsgraden skulle tages alvorligt. Dette var første gang man

prøvede at lave MTB-O og reglerne var anderledes end vi er vant til. Man måtte gerne bære cyklen

fra eet spor til et andet. En lang række spor var ensrettet (pga. af de stejle bakker), hvilket

vanskeliggjorde vejvalget væsentligt. Tja, det skal opleves.

Sidste etape foregik i Buffalo. Et 2-dages arrangement, hvor der om lørdagen var en

mellemdistance om formiddagen samt sprint om eftermiddagen. Søndag var distancen lang og

denne dag var det helt hen i skoven mht. begynderbanernes sværhedsgrad – niveauet var blevet

mellemsvær. Denne weekends løbsområder var i to statsparker, hvor der i begge parker var en

ravine/kløft, som skulle krydses flere gange, pokkers mas!

Generelt var områderne mere a la det vi kender, ift. weekenden før, hvor der ikke var opfang og

meget utydelige kurver.

Familien Munktved brillerede i hver sin klasse med at vinde samtlige 3 løb, og 1. pladserne blev

præmieret med……hjemmebag!!!!!

En spændende og anderledes orienteringsoplevelse. Vi kan i Danmark glæde os over at vi på mange

områder er langt mere fremme i skoene både hvad banelægning, arrangementsafvikling og

deltagerantal angår.

Dorthe

- 9 -


Kidz MTBO hold ????

Enkelte forældre og børn har givet udtryk for, at de godt kunne tænke sig at vi tilbød MTBO

træning for børn og unge også.

Hvis der stadig er interesse for det er jeg med på at starte et hold op.

Konceptet omkring et MTBO Kidz hold vil i givet fald være:

Aldersgruppe 10‐16 år

Træning tirsdage 17:15 – 18:30 så længe det er lyst til det

Mødested – altid klubhuset

Minimum 5 aktive til at starte med

Medbringer egen MTB cykel i rimelig stand – smurt og fungerende til hver træning

Deltager i enten Løb og Leg holdet mandag – eller klubtræning torsdag for, at få den

grundlæggende o‐tekniske forståelse

Forvent ikke at der bliver kørt efter kort før grundlæggende MTB færdighed er opbygget.

Hvis du (dit barn) er interesseret – så giv mig et praj nu med det samme på mail

formand@alleok.dk

/Troels

- 10 -


SkovCup

AOK den mest aktive klub i Nordsjælland!

Nu er efterårets SkovCup-serie godt i gang.

Husk at serien både er for Skovtrolde og Løb og Leg holdet, typisk fordelt med bane 1 og 2 til

Skovtroldene og bane 3, 4 og 5 til Løb og Leg holdet.

I de foregående sæsoner har vi set flest deltagere fra Skovtrolde-holdet, men nu må vi have Løb og

Leg holdet ud af busken, så de ikke kun træner mandag, men også kommer de seks onsdage forår og

efterår, hvor serien afvikles. Der er masser af udfordringer på banerne og en god lejlighed til at

prøve nye ting af under træningsmæssige forhold.

Efteråret sidste fire afdelinger er (se www.skovcup.dk for mere info):

31.08.11 Aldershvile

07.09.11 Vestskoven

14.09.11 Bistrup Hegn

21.09.11 Hareskoven

SkovCup Statistikken

Jeg har regnet lidt på tallene fra SkovCup-udvalgets statistik og på basis heraf, kan vi konstatere at

Allerød OK nu er den klub med flest deltagere i SkovCup serien, dvs. vi har slået alle 1. og 2.

divisionsklubberne i engagement, selvom disse klubber burde have flere deltagere end os.

Nedenstående tabel viser de gennemsnitlige antal starter pr. gang (pr. uge) for forårs- og

efterårsserierne.

Forår 2007 Efterår 2007 Forår 2008 Efterår 2008 Forår 2009 Efterår 2009 Forår 2010 Efterår 2010 Forår 2011

Allerød OK 9,3 12,8 11,7 10,3 12,9 14,3 19,4 18,7 21,7

Ballerup OK 8,9 7,7 6,0 2,8 4,7 6,8 6,4 8,2 6,8

FarumOK 7,7 6,3 13,5 12,8 10,7 7,0 13,7 5,0 4,5

FIF Hillerød 30,4 24,2 36,3 22,5 23,0 21,2 23,4 16,2 18,2

OK ØST 31,6 18,2 22,7 13,2 19,6 14,5 13,0 11,5 6,7

Søllerød OK 6,9 3,3 4,3 2,7 8,7 8,3 7,9 7,0 10,0

Tisvilde Hegn OK 28,6 26,3 29,5 16,5 21,3 17,7 15,6 10,7 6,3

Som det fremgår, har vi i Allerød OK haft væsentlig fremgang de sidste par år, hvilket understreger,

at vores børne- og ungdomsarbejde virker.

Så frem med kalenderen (og mor og fars bil) og book resten af ovenstående afdelinger uanset om du

løber på mandagsholdet eller er Skovtrold – vi skulle gerne fastholde vores fremgang – og få en

masse god træning ud af det.

Vi ses i SkovCup-skoven

Lars M

- 11 -


SKOVCUP FINALE

Afslutningen på forårets Skovcup fandt sted d.5.juni i Tisvilde Hegn.

Siden år 2000 har afslutningen på forårets Skovcup været som en konkurrence.

Foruden individuelt konkurrence er der også en klubkonkurrence, hvor de 3 bedste

hold vinder en vandrepræmie.

Allerød OK har flere gange taget både 1 og 2 vandrepræmier med hjem.

I år blev det til 3.pladsen og den står fint og pynter i Korthuset.

29 børn fra Allerød OK var med til at sikre 3.pladsen.

Eskil, Theis og Frederikke med pokalen

Oversigt over de år Allerød OK har vundet en eller flere pokaler

Årstal 1. Plads 2.Plads 3.Plads

2000 FIF Hillerød FIF Hillerød Lillerød IF

(Allerød OK)

2001 Lillerød IF FIF Hillerød Lillerød IF

(Allerød OK)

(Allerød OK)

2002 OK Kontinent Lillerød IF Lillerød IF

(Allerød OK) (Allerød OK)

2003 Lillerød IF

(Allerød OK)

OK Roskilde OK Kontinent

2009 Tisvilde Hegn

OK

OK Øst Birkerød Allerød OK

2011 FIF Hillerød Tisvilde Hegn OK Allerød OK

Fordi bl.a. Allerød OK flere gange vandt flere pokaler, er det besluttet at en klub kun

kan vinde én pokal.

- 12 -


Klubtur til DM-stafet og DM-lang

– d. 9. - 11. september 2011

Årets DM-stafet afvikles i Vrøgum Øst ved Oksbøl lørdag d. 10. september og DM-lang afvikles i

Gyttegård Plantage ved Grindsted søndag d. 11. september.

Jeg har i den anledning lejet Marbækhytten i Marbæk Plantage ved Esbjerg fra fredag d. 9.

september kl. 18:00 til søndag d. 11. september kl. 10:00.

Den gamle Marbækhytte brændte i 2009, så det er en helt nybygget Marbækhytte på 120 m2 med

30 sovepladser, køkken, bad og opholdsrum, som vi skal bo i denne weekend – se mere på

www.marbaekhytten.dk

Der vil blive sørget for fællesspisning fra aften-buffet fredag til frokost (madpakker) søndag.

Yderligere oplysninger følger senere, men sæt kryds i kalenderen og send mig en mail

gertn@nitoga.dk , hvis du vil booke en plads i Marbækhytten til DM-weekenden i september.

Gert Nielsen

MTBO Klubtur til Silkeborg 14.-16. Okt.

De sidste afdelinger af Friluftsland Cup’en afholdes I weekenden 14. – 16. oktober i Silkeborg i

fedt terræn !

Hvis du er med på en fællestur derover med sædvanlig indbygget klubhygge, så meld lige tilbage og

gør det senest den 1. oktober – så vi kan få booket noget vandrehjem/hytte/hotel

Tilmelding til løbene er via O-service en uges tid før løbene

/Troels

- 13 -


Adventsløbet 2011 – søndag d. 11. december

OBS! Det er 3.søndag i advent! OBS!

Start: Samlet start for alle kl. 10:00 ved Korthuset, Sandholmgårdsvej 43, Blovstrød

Kort: Tokkekøb hegn 1:10 000 2011 – 2,5 m ækvidistance

Kortet udleveres i startøjeblikket.

Baner: Begynder 2,5 km

Kort 4,0 km

Lang 7,5 km

EKT: Husk din SportIdent brik eller lån en af klubben.

Mål: ved Korthuset

Max.tid: 2 timer – alle skal være i mål kl. 12:00!!!

Forplejning: Varm kakao, nybagte boller og varme vafler serveres efter løbet.

Præmier: uddeles, når alle er i mål, til dem der har gjort sig fortjent hertil…

Pris: Ganske gratis – Klubben betaler alle udgifter…

Tilmelding: senest søndag d. 4. december kl. 20:00 til Gert Nielsen

gertn@nitoga.dk eller på tlf. 2815 6958.

På gensyn til Adventsløbet 2011!

Gert Nielsen

- 14 -


MTBO Træning efterår 2011

Vi mødes en gang om ugen, hver onsdag

enten til MTBO træning med kort og

poster, teknisk træning eller SlushCup.

Så længe det er rimelig lyst – dvs. formentlig

frem til

oktober; men det kommer også MEGET an på

fremmødet. Det har IKKE været imponerende

her

henover sommeren.

På programmet står teknik træning

med kort;

men det kan også være kombineret

med

træning, hvor vi kører singletrack,

intervaller med

puls i max, ” Path:

difficult to ride” træning, U-turns,

bakker, klip posten i fart, grøfter

og andet sjov ! – Alle kan være med

Vi mødes hver gang kl 17:15

Når vi går over til vintertid synes jeg, vi skal lave nogle weekend-træninger i stedet,

hvis der er interesse for det; men det kræver altså at DU er bare lidt mere aktiv og

udviser et minimum af interesse.

Kig altid på hjemmesiden for mødested og tid – den er opdateret senest dagen

før.

Keep the rubber side down ;-)

/Troels

- 15 -


Løb & Leg for 9-14 årige

Træningen startede godt her efter sommerferien – 21 glade børn var mødt op.

Der er kommet en del nye hvor vi vil have fokus på de grundlæggende

orienterings momenter.

De ”gamle” skal udfordres på nogle mellemsvære baner, men også stadig lære

de grundlæggende O-værktøjer.

Og så skal vi ikke glemme at det skal være sjovt at gå til Orienteringsløb og

derfor vil der også være noget spas og lege.

Efteråret byder på flere forskellige arrangementer.

Det kan godt være svært at overskue hvad der skal prioriteres – kom endelig

og spørg, hvis I er i tvivl om noget. Se listen nedenfor.

Nedenfor er der en liste over løb i september måned. Vi ser gerne at alle

kommer til Divisionsmatchen d. 18.september, men også meget gerne til de

andre løb. Forældre er meget velkomne til at tage med.

Skiv venligst snarest til Lotte (lotte_bergmann@hotmail.com) om hvilke løb I

gerne vil med til og hvilke I ikke kan, så vi har overblik over hvor mange der

vil med.

Dato Arrangement Bemærkning

4. september SM-lang i

Du kan være med fra 10 år - Vi kører

Kongsøre Skov fælles fra Allerød.

10.-

DM-stafet og DM- Der er klasser fra 10 år – alle som kan

11.september lang i Jylland gennemføre en bane alene kan være

med. Vi kører fælles og der er bestilt

overnatning. Det koster 350 kr at

deltage i turen.

18.september Divisionsmatch Alle skal med så vi kan kvalificere os til

Asnæs Vesterskov at løbe i 2. div næste år. Så denne dag

skal der et stort kryds i kalenderen. Vi

kører fælles fra Allerød.

8.-9. oktober Klubmesterskabs

weekend

Mere kommer omkring denne weekend.

Ekstra træning:

Onsdage: SkovCup – se mere her www.skovcup.dk (forventer at forældre

kører)

Torsdage: Klubtræning – se mere på klubbens hjemmeside hvor vi mødes:

www.AlleOK.dk

Trænerne,

Naja, Lars og Lotte

- 16 -


Klubtræning

Træning torsdag for alle klubmedlemmer

Klubtræningen om torsdagen er for alle i klubben og det er gratis at

deltage.

Træningen foregår i samarbejde med Farum OK og Ballerup OK.

Andreas Bergmann og Masha fra Farum OK står for træningen.

Der

vil være introduktion til dagens bane kl.17.15, 17.30 og 17.45.

For ungdommen er der fælles opvarmning kl.17.30.

Nedenfor

kan du se hvor træningen foregår:

dato: Klub Skov Mødested

25.aug Farum Grønholt Vang P-plads på Hillerødvejen (syd-side)

01.sep Allerød Tokkekøb Nord- øst p- plads på Stumpedyssevej

08.sep Farum Uggeløse skov P-plads på Slangerupvej

15.sep Allerød Ravnsholt Vestre hus ved Nymøllevejen

22.sep Farum Terkelskov og Nyvang Store

Den store

P-plads på Nymøllevej

29.sep Allerød Dyrehave/Tokkekøb P-plads på Frederik d. 7 vej

06.okt Allerød Tokkekøb Korthuset

P-plads ved Lerbjerghus

13.okt Allerød Ravnsholt

på Bregnerød skovvej

27.okt Allerød store Dyrehave Stor p-plads på overdrevsvejen

Gert laver fælles spisning d.29.sep

og 27.okt.

Med O-hilsen

Andreas

(Træner)

- 17 -


Tømrer/snedkermester

André Boas

www.boasbyg.dk

Mobil: 21 67 52 83

Tlf.: 48 17 32 96

Mail: boas@pc.dk

Træt af høje energipriser, så se her

Gratis For klubbens medlemmer

Tjek af vinduer og isolering

Samt tag.

Ring og aftale tid

- 18 -


‐ Klubtøj

Lækre

nye Funktions T-shirts (Newline) til at træne i.

Klubløbetøj,

overtrækstøj og Fleece trøjer i lækre kvaliteter alle med Allerøds

Orienteringsklubs

logo. Derudover lange strømper og benbeskyttere.

Klubtrøje kortærmet Klubtrøje langærmet

Funktions T-shirt

Fleecetrøje

Priser: Børn Voksne

Fleece trøje 325,- 325,-

Dragt fra Puma 450,- 500,-

Løbe bukser 250,- 250,-

Klubtrøje 300,- 300,-

Funktions T-shirt 200,- 250,-

Løbe sæt 300,-

Strømper 40,-

Benbeskyttere 100,-

For nye medlemmer er der klubrabat på 100,- kr. første gang du bestiller en klubtrøje.

kontakt mig på e-mail: mailto:pb@foss.dk Pernille Bayer

- 19 -

Vi ses i skoven


-karruselliste Opdateret: 8 - august - 2011

Dag Dato Skov/område Mødested Krak Arrangør Starttid

ti 30-08 Gl. Grønholt Vang AFLYST Farum OK 17:00-18:00

ti 06-09 Geels skov mm Kongevejen, Virum 107 A3 Kildeholm OK 17:00-18:00

ti 13-09 Farum Lillevang, Nyvang Farumvej, Farum 104 J3 Kildeholm OK 17:00-18:00

ti 20-09 Ganløse Eged mm Lyngevej 104 D3 Farum OK 17:00-18:00

ti 27-09 Farum Lillevang Slangerupvej, østlige P-plads 105 C1 Farum OK 17:00-18:00

Karrusel-listen ovenfor er en fortegnelse over træningsløb der er åbne for alle.

Ved ankomst skal man lade sig registrere og betale. Man skal selv tegne sin bane ind efter fremlagte

mønsterkort.

Efter endt løb skal man altid huske at meddele at man er tilbage.

Baneudvalg:

L ang svær (8-10 km) Kort svær (4-6 km) Mellemsvær (4-5 km) Let

(3 km) Beg. (2-3 km)

Pris: Seniorløbere (løbere over 16 år) Juniorløbere (til og med 16 år)

Køb af kort Kr. 25,00 Kr. 15,00

Eget kort anvendes Kr. 10,00 Kr. 0,00

KRAK-koordinater:

Bemærk at hvor KRAK-koordinater er opgivet er det for de nyeste kort (kort fra år 2010).

DOF’s hjemmeside:

Karrusel-listen overfor er 2011-08-21 kopieret fra Østkredsens hjemmeside: www.ostkredsen.dk (Løb og Cup).

Kontroller selv på denne hjemmeside, om der er ændringer eller tilføjelser.

- 20 -

More magazines by this user
Similar magazines