Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Social (fortsat)

14 Uddannelsesudgifter

I 2008 steg de årlige uddannelsesudgifter med 0,5% målt som gennemsnit -

ligt beløb pr. medarbejder, hvilket næsten svarer til niveauet i 2007. Dette

afspejler virksomhedens strategiske prioritering af talent- og lederudvikling

og af livslang læring, der tilbydes alle medarbejdere. Beløbet pr. medarbejder

afspejler ikke Novo Nordisks fuldstændige investering i uddannelse, eftersom

uddannelse på arbejdspladsen, interne seminarer og andre lignende aktivite -

ter ikke er omfattet. Stigningen i de årlige uddannelsesudgifter pr. med -

16 Forsøgsdyr

Novo Nordisk opstiller mål for at begrænse, effektivisere og erstatte dyreforsøg

og forbedre dyrenes velfærd. På linje med det højere aktivitetsniveau i

2008 i udviklingsfasen har der været en mindre stigning på 5% i antallet

af indkøbte dyr fra 54.675 i 2007 til 57.253 i 2008. Af disse var 95% mus og

Ikke-finansielt koncernregnskab Noter – Resultatindikatorer

arbejder er ikke lige så høj som fra 2006 til 2007, hvor stigningen var 16%.

Årsagen til denne væsentlige stigning på 16% var en høj ansættelsesgrad

af nye medarbejdere i 2007 (10%). Niveauet for ansættelse af nye med -

arbejdere i Novo Nordisk i 2008 og dermed den ekstra uddannelse var ikke så

højt i 2008 (4%), hvilket forklarer, at niveauet for det gennemsnitlige beløb

pr. medarbejder stort set er uændret.

Enhed 2008 2007 2006

Årlige uddannelsesudgifter pr. medarbejder Kr. 13.192 13.130 11.293

15 Patentfamilier

Udviklingen i Novo Nordisks patentfamilier har været som forventet i 2008.

Til dato er antallet af aktive patentfamilier faldet med 11%. Antallet af nye

patentfamilier (første ansøgning) er faldet fra 116 i 2007 til 71 i 2008, et fald

på 39%. Begge fald skyldes en refokusering på F&U-området i 2008, hvor

nedlukningen af F&U-aktiviteter inden for områderne antidiabetika i

tabletform, pulmonal ( ) insulin og cancer resulterede i færre aktive patent -

familier og færre nye patentansøgninger.

Enhed 2008 2007 2006

Aktive patentfamilier til dato Antal 890 1.003 913

Nye patentfamilier (første ansøgning) Antal 71 116 149

rotter. Antallet af indkøbte dyr har ligget på det samme niveau siden 2005.

75% af de dyr, der anvendes af Novo Nordisk, anvendes på virksomhedens

faciliteter i Danmark, og 25% anvendes hos eksterne samarbejdspartnere.

Enhed 2008 2007 2006

Indkøbte dyr Antal 57.253 54.675 56.533

Novo Nordisk Årsrapport 2008 97

More magazines by this user
Similar magazines