Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Novo Nordisks

økonomiske interessentmodel

Modellen viser Novo Nordisk og virksomhedens økonomiske

interessenter og det samspil, der skaber samfundsmæssig vækst

i veludviklede samfund. Når f.eks. investorer stiller risikovillig

kapital til rådighed, så Novo Nordisk kan udvikle nye produkter,

vil det være til gavn for patienter, kunder, medarbejdere og

leverandører. For patienterne betyder Novo Nordisks produkter,

at de bliver bedre i stand til at bidrage til samfundet. Når

medarbejdere, leverandører og investorer bruger deres penge

til forbrug eller investering, bidrager de også til værdiskabelsen

i samfundet. Og som borgere i lokalsamfundet og i verdenssamfundet

betaler alle aktørerne skatter til den offentlige

sektor til gengæld for serviceydelser. Novo Nordisks initiativer

til at fremme bæredygtighed understøtter denne markedsøkonomiske

model. Den blå cirkel, som forbinder interessenterne,

illustrerer samspillet og multiplikatoreffekterne.

Investorer/ejere

Risikovillig kapital til udvikling og

fremstilling af nye produkter belønnes

via udbytte og aktiekurser (50%

er ikke-danske aktionærer).

Medarbejdere

27.068 medarbejderes

viden og produktivitet

er en væsentlig del af

virksomhedens immaterielle

værdi. 52% af

medarbejderne arbejder

uden for Danmark.

31% af værditilvæksten

er lønninger.

Kapital/investering

Afkast

Lønninger

Produktivitet

Leverandører

Leverandører nyder godt af

Novo Nordisks placering i deres

lokalsamfund og virksomhedens

behov for varige og stabile

leverandøraftaler globalt. Anslået

28.700 arbejdspladser er skabt

hos leverandører i Danmark og

44.025 globalt.

Betalinger

Materialer

Novo Nordisk

leverer produkter til sundhedssektoren

og livskvalitet til kunderne, udbytte til

investorerne, indtægter og overskud

til leverandørerne, lønindkomster til

medarbejderne samt skatter og afgifter

til den offentlige sektor.

Ikke-fi nansielt koncernregnskab Økonomisk interessentmodel

Samfund

Som forretning skaber Novo Nordisk vækst

i samfundet og bidrager til samfundsøkonomisk

udvikling ved at fremme bæredygtighed,

investering, beskæftigelse (anslået

88.500 arbejdspladser globalt), samt bidrag

til BNP (2,6%) og til dansk eksport (2,7%).

Som lægemiddelvirksomhed skaber Novo

Nordisk viden, forskning og udvikling og

lægemidler og når via øget oplysning,

uddannelse, diagnose eller behandling af

diabetes ud til mindst 113 mio. mennesker.

Serviceydelser

Skatter

Salg

Produkter

Cash value-fordeling (2008) Mio. kr. Modtagne betalinger Merværditilvækst

Kunder Modtagne betalinger for produkter og serviceydelser (fra salg) 45.064 100%

Leverandører Betalinger for materialer, faciliteter og serviceydelser * ) 16.151 36%

Virksomhedens genererede likviditet Merværditilvækst (indbetalinger minus udbetalinger) 28.913 100%

Medarbejdere Lønninger 14.141 31% 49%

Investorer/ejere Udbytte, aktietilbagekøb og renteudgifter 7.617 17% 26%

Den offentlige sektor Skatter og afgifter 3.172 7% 11%

Ledelsen Fremtidig vækst 3.983 9% 14%

* ) Betalinger uden for Novo Nordisk. Tallet inkluderer modtagne betalinger i form af licensindtægter, realiserede valutagevinster og renteindtægter.

Kunder og patienter

Novo Nordisks produkter

sælges til hospitaler, læger

og sundhedssektoren til

behandling af deres patienter.

Novo Nordisk har en

markedsandel på 52% af

verdensmarkedet for insulin

opgjort i volumen og 23%

af verdensmarkedet for

diabetesbehandling opgjort

i værdi.

Den offentlige sektor

Skatter og afgifter fi nansierer samfundets

aktiviteter. Novo Nordisks skattebetalinger

anslås at udgøre 2,9% af den samlede

selskabsskat i Danmark. Det anslås, at

medarbejdere i Danmark betaler 0,6% af

landets samlede indkomstskatter. Novo

Nordisks samlede indkomstskat i Danmark

for året 2008 var 1.031 mio. kr.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 99

More magazines by this user
Similar magazines