Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Forretningsmiljø En fokuseret strategi

Roger Longman

Ansvarshavende redaktør, IN VIVO

Novo Nordisk har bedt Roger Longman

om at kommentere de udfordringer,

lægemiddelindustrien i dag står

overfor.

Tendenser

i industrien

Det har været et vanskeligt årti for

verdens største lægemiddelvirksomheder.

Disse lægemiddelkoncerner, også kaldet

Big Pharma, forbliver i betænkelig grad

afhængige af at udvikle nye lægemidler til

den primære behandlingssektor – lægemidler,

som kan forbedre eksisterende

behandlinger uden på afgørende vis at

ændre dem. Registreringsmyndighederne

overalt i verden forlanger i stigende omfang

et sikkerhedsniveau for lægemidler

mod kroniske sygdomme, som de fl este

virksomheder ganske enkelt ikke kan leve

op til. Og der er en stigende tendens til,

at regeringer og forsikringsselskaber på

verdens største markeder ønsker at holde

igen på deres medicinudgifter.

Videnskaben har ikke været til megen

nytte – i hvert fald ikke på den måde,

som lægemiddelindustrien har brugt

den. De fantastiske forudsigelser, der har

givet en massiv strøm af investeringer i

genomics og andre nye teknologier inden

for lægemiddelforskning siden slutningen

af 1990'erne, har vist sig ikke at holde

stik. Der kan stadig komme masser af nye

lægemidler ud af al den videnskab, men

de kommer ikke hurtigt.

Og måske kommer de slet ikke fra – eller

til – Big Pharma. De nye lægemidler, der

godkendes, retter sig ofte mod sygdomme,

der berører relativt små patientgrupper,

undertiden på grund af myndigheder-

22 Novo Nordisk Årsrapport 2008

nes strenge betingelser for markedsføring.

Det er ikke den slags markeder, hvor Big

Pharma er vant til at tjene sine penge.

Desuden er fl ere af disse nye produkter

biologiske lægemidler, såkaldte biologicals

– frugter af en teknologi, som Big Pharma

stadig kæmper for at mestre. Faktisk passer

nutidens nye lægemidler ofte bedre

til mellemstore og mindre virksomheder,

der ikke skal opbygge og vedligeholde

registrerings- og marketingorganisationer,

der er afhængige af et massemarked.

Det sætter lægemiddelindustrien i en

uhyre vanskelig situation, tynget af sin

infrastruktur og sit omkostningsniveau og

kun midlertidigt holdt oven vande af store

indtægter fra eksisterende produkter. Der

er nemlig ikke meget i pipelinen, som kan

erstatte de livsvigtige blockbusters, der

snart står over for generisk konkurrence.

Udfordringen for de fl este Big Pharmavirksomheder

er nu at erstatte produkter,

der inden for få år bliver generiske, men

som i 2007 tegnede sig for 25% eller mere

af deres pengestrømme.

Mange søger derfor nye markeder og en

mere stabil pengestrøm ved at gå ind på

markedet for generiske lægemidler og

håndkøbsmedicin. Alle er ved at opkøbe

og/eller alliere sig med biotekvirksomheder

for at få adgang til teknologier inden

for biologiske lægemidler. Og alle gør i

det mindste et forsøg på at omstrukturere

deres organisationer til specialiseret

markedsføring, som falder naturligt for

mellemstore og mindre virksomheder.

Måske vil nogle af disse forsøg bære frugt.

Men hvis store virksomheder skal trives i

dette nye miljø, må de gøre mere end det.

De må tilegne sig fuldstændig nye strategier,

som vil kræve vanskelige ledelsesbeslutninger.

Hvordan industrien vil komme

til at se ud – og hvem der bliver vinderne

– vil blive afgjort af, hvordan Big Pharma

tilpasser sig de nye realiteter.

Roger Longman er medstifter af Windhover

Information, udgiver af publikationer

inden for lægemiddelindustrien,

herunder IN VIVO og START-UP, samt

en omfattende database over industrialliancer,

Strategic Transactions. I marts 2008

blev Windhover overtaget af Reed Elsevier,

og Longman er nu administrerende direktør

for Elsevier Business Intelligence. Han

har mere end 20 års brancheerfaring og

inviteres jævnligt som oplægsholder ved

konferencer. Han holder desuden forelæsninger

på førende universiteter.

En

fokuseret

strategi

Novo Nordisk er en fokuseret healthcare-virksomhed,

der skiller sig klart

ud fra de fl este andre globale lægemiddelvirksomheder.

I mere end 85

år har virksomheden specialiseret sig

i terapeutiske proteiner (biologiske

lægemidler) med et entydigt fokus på

målrettede behandlingsområder og

en stærk forsknings- og udviklingspipeline.

Fokus på proteiner

En væsentlig forskel mellem Novo

Nordisk og traditionelle, store lægemiddelvirksomheder

er, at Novo Nordisks

forretning næsten udelukkende er

fokuseret på proteinteknologi, -ekspression

og -formulering samt teknologi til

brugervenlig dosering af medicin. De

fl este store lægemiddelkoncerner er i dag

afhængige af lægemidler, som består

af små molekyler (medicin i tabletform),

mens de søger at opbygge en tilstedeværelse

inden for proteinteknologien.

Det kræver dog helt andre metoder at

udvikle proteinbaserede lægemidler end

at udvikle små molekyler.

Novo Nordisk har kompetencer i verdensklasse,

hvad angår fremstilling af humane

proteiner til effektiv, brugervenlig og

sikker behandling af alvorlige sygdomme

som diabetes, hæmofi li og væksthormonforstyrrelser.

Proteinekspression er et nøgleområde for

Novo Nordisk. Virksomheden er banebrydende,

hvad angår proteinekspression i

gær, E. coli og pattedyrceller, som bruges

til fremstilling af henholdsvis insulin,

væksthormon og NovoSeven ® .

Global rækkevidde

Selv om Novo Nordisk fokuserer på

relativt få terapiområder, bliver virksomhedens

produkter solgt i 179 lande, og

den har en tilstedeværelse i 81 lande.

Den globale salgsrækkevidde er opnået

gennem virksomhedens førende position

inden for diabetesbehandling og understøttes

af en voksende markedsposition

inden for hæmofi li og væksthormonforstyrrelser.

More magazines by this user
Similar magazines