Karakteristika for indeklimaet Forureningskilder Forureningskilder

stolav.no

Karakteristika for indeklimaet Forureningskilder Forureningskilder

1

3

Kilder til luftforurensning i innemiljøet

- karakterisering, vurdering og tiltak

Rikke Bramming Jørgensen

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

NTNU

Forureningskilder

• Kan være mange

forskellige

• Det hjælper nok lidt

på jagten hvis man

ved hvilke

potentielle kilder

man skal se efter!

2

4

Karakteristika for indeklimaet

• Mange forskellige potentielle forureningskilder

• Lave koncentrationer når vi sammenligner med industriarbejdspladser

• En blanding af gasser og partikler

• Vanskeligt at koble forureningskilder og hvorfor folk

klager over dårligt indeklima

Forureningskilder

Forureningskilder

Personerne Personerne selv

Parfume

Tobaksrygning

Aktivitet Madlavning

Hobbyprodukter

rengøringskemikalier

Kontor relateret Pc, printer, fax

Kopimaskiner

Bygningen Byggematerialer

Undergrunden/tomten

Omgivelserne Udeluften

Biltrafik forurening

Beplantning (pollen)


5

7

Gas

•NO, NO 2 og CO

•CO 2

•O 3

• Flygtige organiske

forureninger (VOC)

• Formaldehyd

• Phtalater

• Bromerede

flammehæmmere

• radon

Radon

Partikler/støv

• Luftbårent:

• Ultrafine partikler

• svævestøv

•Fibre

• Sedimenteret støv

Biologiske agens

• Pollen

• Dyrehår

• Husstøvmidd

• Legionella

bakterier

• Sopp

• Radon forårsager lungekræft og risikoen øger med

koncentrationen i indeluften og med opholdstiden.

• Radon kan enkelter årsag til 14 % af alle nye

lungekræfttilfælde i Norge (280 pr. år)

• Store geografiske forskelle på problemomfanget

6

8

Radon eksponering

• Byggegrunden er

hovedkilde

• Indtrængning gennem

utætheder i konstruktionen

• Norge, Sverige og Finland

har specielt stor

radonforekomst

• Størst koncentration i

nederste etage

Radon

• Myndigheder

– Statens Strålevern

– Direktoratet for byggkvalitet

• Strålevernforskriften stiller krav til radon i utleieboliger – og til alle

barnehager, grunnskoler og videregående skoler, både private og

offentlige.

• TEK10 har krav om radonforebyggende tiltak i nye bygg

• OBS

– Tiltak kræver byggteknisk kompetance


9

11

CO - karbonmonoxid

• Kilde

– Ufuldstændig forbrænding

• Risikofaktorer

– Biltrafik

– Tobaksrygning

– Peis eller ovn med dårlig træk, utætte skorstene

• Obs:

– Uheldige pladsering af luftindtaget på ventilationsanlægget

CO 2 - kuldioxid

• kilder

– mennesket selv

– findes i baggrunds konc. på ca. 390 ppm

• helseeffekt

– hovedpine, svimmelhed, hjertebanken ved meget høje konc

(adm. norm: 5000 ppm)

• OBS:

– Bruges som en luftkvalitetsindikator – som et mål på ventilation

- men da i meget lavere koncentrationer end adm norm. 1000

ppm er et nøgletal.

10

12

NO 2 – Nitrogen dioxid

• kilder

forbrænding af gas

• Risikoforhold

– Gaskomfur

– Uventilerede parafinovne

– Tobaksrygning

– Udeluften

• OBS

– Gaskomfurer og udeluft

O 3 -Ozon

• Lavere koncentrationer indendørs end udendørs. Ozon

er reaktivt og har en halveringstid på 30 minutter

• Kilder

– Fotokopimaskiner,

– laserprintere

– Ozon-generatorer

• OBS

– Kopimaskiner og printere i eget rum med

separat aftræk


13

15

Flygtige organiske forbindelser - VOC

• Byggematerialer og produkter

• Rengøringskemikalier

• Forbrugerprodukter

• Tekstiler/tæpper

Afgasning af VOC når materialet er nyt

• Forureningen kommer fra de kemikalier som blev brugt i

forbindelse med fremstilling af produktet

• Eksempler

– Maling

– lakk, lim

– Møbler, gulvbelegg

– …….

• OBS: stil krav til dokumentation af lav-emission

14

16

Afgasning af VOC fra byggematerialer /

produkter

• Emission når materialet er nyt

• Emission pga uheldig belastning

– Fugtighed

– temperatur

Afgasning af VOC pga fuktbelastning

• Når der støpes betonggulv vil der frigives vanddamp i en

vis tid.

• Hvis der lægges diffusionstæt gulvbelæg på betong som

ikke har haft tid til at tørre tilstrækkeligt, kan der opstå

indeklimaproblemer

• En velkendt problemstilling, specielt for vinylbelæg

• Løsning:

– Stil krav til udtørking af betong før lægging af gulvbelæg.

– Byggforskserien

• 474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak


17

19

Andre organiske forbindelser

• Formaldehyd

• Phtalater

– Bruges som mykner i PVC

• Bromerede flammehæmmere

• Glycol ethere

Biologiske partikler

• Pollen

– Fra udeluften

– Fra planter indendørs

• Birkeris, «gåseunger», syrin

• Løgplanter (tulipan,lilje, svibel)

• Dyreallergener

– hund, kat

– kan spredes via klær

• Husstøvmidd

– Et boligrelateret problem

– Forekommer i soverum

• Sopp

– Fukt relatert

• Bakterier

– Legionella

18

20

Opsummering af gasser/dampe

• Forbrændingsgasserne

– NO, NO 2 og CO

• Kontormaskinegassen

– O 3

• Indikatorgassen

– CO 2

Partikler / svævestøv

• Luftbårent

støv/partikler

– Ultrafine partikler

– Svævestøv – PM2.5 –Fibre

• Organiske gasser

– VOC

– Formaldehyd

– Glycol etre

– Phtalater

– Brommerede

flammehæmmere

– …….

• Sedimenteret støv


21

23

Fibre

• Fibre er specielt skadelige pga formen

– Asbest fibre

– Mineraluldsfibre

• OBS:

– renovering af ældre bygg

– Uindkapslede eller skadede mineraluldsplader

Partikler og støv – og sammenhængen

med dårlig luftkvalitet

• Rådhusundersøgelsen

– Hyldefaktor: længde af åbne fyldte hylder og skab pr. rumvolum

– Loddenfaktor: areal lodne flader pr. rumvoluem

• Resultat:

– Jo større hyldefaktor og jo større loddenfaktor jo flere

slimhindeplager og almenplager havde de ansatte

22

24

Støv- partikel kilder

• Udeluften

– Trafik

– industri

• Tobaksrygning

• Madlavning – stekeos

• Vedovn, peis,

parafinovn

Tiltak

• Kildereducerende tiltak

• Stearinlys

• Støvsugning

• Generel aktivitet

– Fra tekstiler

– Papirhåndtering

• ……..

• Ventilation

• Rengøring

• Specielt opmærksomhed omkring asbest ved renovering


25

27

Rengøring

• Metode for fjerning af støv

– Rengøringsmidler/metode bør ikke påvirke indeluften - men

det kan de gøre

• Rengøringsmidler

– Minimer brug af spray-kemikalier

– Vurder indholdsstoffer/dosering i rengøringsmidlet – for

eksempel Glycol og glycoletre!

Ventilation

• Pladsering af luftindtaget

• God filtrering af udeluften

– Hvilket filter bruges

– Filterskift-rutiner

• Rene tilluftskanaler

• Tilstrækkelig luftudskiftning

26

28

Rengøring

• Støvsugning

– Returluften bør være ren.

– Kræver filtrering af luften før luftudblæsning til rummet.

– Stor forskel på filtertyper

• HEPA filter er bedst - fjerner partikler < 1 um

– Sentralstøvsuger er et rigtigt godt indeklimatiltak

Indeklimaudfordringer

• For at løse et indeklimaproblem må man som oftest se på

både ventilation, selve bygningen, renholdet, og

forekomsten af forureningskilder.


29

Kilder til luftforurensning i innemiljøet

- karakterisering, vurdering og tiltak

• Luftforurening: Når vi har så meget forurening at

koncentrationen er høj nok til at påvirke menneskets

helse

• Kilder til luftforurening er normale aktiviteter,

produkter, materialer etc som er brugt på en måde

eller i et omfang som er uhensigtsmæssig mht

luftkvaliteten

• Må vurderes fra sag til sag og tiltak på tilpasses til

problemets omfang.

30

Takk for meg

More magazines by this user
Similar magazines