\%g ipzUiMAau^

rudersdalmaeglerne.dk

\%g ipzUiMAau^

Birkerød kommune

'"^'""^.11.1984

Afgørelse

træffes af

Fremsendt den

Kulturelt

udvalg

Henvisning

Sagsbeskrivelse

Dalo til 2/

10.12.

Byråd

Skoleudvalg

til

Initialet

Antal l^lag

Udvalg

Fra

ENG

Administration

Journal nr

13«o4gol

Forvaltning

Kontoret

Byråd

Heslancedato

Hatx.nr. 6 ol £a.ierød. Fiu?le8Eui/7ave.1 17.

Gasfyr.

J^^yUl-- ^ ^-^ U.MARI935

Dato fra

1.11

A/S DAFOLO - FREDEmKSHAVN 33249

Sagsbehandling - instans

/ \%g ipzUiMAau^

Økonomi

udvalg

Forventet afslutn

Juul Sørensen, man "bekr. modt. af anmeld.

HNG Ibrugta^lngstllladelse.

Afktv nr

Sagsbefi andler

Socialudvalg

Dato informativt ark


' É

Teknisk

udvalg

Dato fjernarkiv

Ennd.

1319

20 ÅR

SOOL

FJERNABKIVSYSTEM


•V II • • • ^|B w a^ii •" "-^i^*-' ' ^•Hi* --» -^——-— ~^r— I • m iii^p^i ii»»_ , I IIIIIII w^f

Dato til Dato fra Sagsbehandling - instans

1 *

- • • , • • • . • •

•• '>. •.*'• •'.-.••'^'•-•: /v*-,.^,^;-'''":'.'„;;''..-••.. v„_j'X^-.*...:'.•.•.-'•

'

• •

Erind

Dato til Dato fra Sagsbehandling - instans Erind.

1


1j n DEC. 1984

Teknisk forvaltning

Juul Sørensen

Blikkenslagermester

RødegJIrdsvcJ 15

3000 Helsingør

Sv. Vesterløkke 13.04g01

MS/ls/2

Vedr.; Hatr.nr. 6 cl Rajerød. Fuglesangsvej 17.

Herved bekræftes nodtagelsen af Deres anneldelse af 2. novcaber 1984 om udskiftning

af ollefyringsanlæg med et gasfyrlngsanlsg, berunder fjernelse af 1200 I

olietank i kiclder.

LS/GEH M 3

Sv. Vesterløkke


aHNG

HovedsLidsregionens Naturgas i s

1 3 OKT. 1984

ANMELDELSESBLANKET

ANSØGNING OM ARBEJDER PÅ GASINSTALLATIONER

Undertegnede aulonserede gasmester ansoger om tilladelse til at

ti Udfore en ny installation

D Foretage udvidelse el ændr

TIL D Bygas B. Naturgas

Installationsadresse

^^'"^"" FuglBs;.ng.sv^j

D F-gas tankanlæg

D F-gas flaskeanlæg

Nr 12.

Postnr 3^^Q By fijrkertd Matnkel nr

Måleradresse Vejnavn Fuglesangsvej Nr 17 Etage

Bruger Navn S. Kasbæk "•""02-811731

Ejer

Navn S. Kasbæk TIf

Adresse Samme

HUSLEDNINGER OG KOMPONENTER

Maksimalt dnftstryk (mbar)

• 15 H 23 D 35 • Andet mbar

Ledningsfønng

KL Synlig • I kanal D Indmuret • Anfort på vedlagt tegning

Ledningens udforelse (vedlæg specifikation hvis flere dim , matenaler m v )

Dimension °*^'N Længde E. Matenale UtLkf^^

Samlingsmetode Ife^^t^- Ftttingslype

samme

Dato 21 m.m

Install nr ^ ^ S. 2 2/-i»T> /

Arkiv nr

(Udfyldes at HNGJ

Arbejdet forventes

Påbegyndt d

Færdiggjort d

Etage Lejlighed nr n th

Gasmåler {udfyicies af HNG)

Type

Centerafst., _

6 CI Kajeritd

E)ers undersknft

'A^j M. /W^^, /

Kapacitet

, mm Forskr.

D Er opsat

D Monteres med målen-egulatortype: —. .

.^ D Gasleverandør G Udvendig

n Ombyttes AF ^ ^ ,-, , ^

O Gasmester D Indvendig

n Nedtages

D Gasmåler udbr af gasleverandør

O Gasmåler afhentes af gasmester

Husinstallationens komponenter Fabrikat Type DGNr Fabnkat Type DGNr Fabnkat Type DGNr

Afspærnngshane (evt hovedhane) B^LcFiA l/uj< Vé9

Andre komponenter

GASFORBRUGENDE APPARATER

Hvis flere forskellige apparater af samme art

vedlægges specifikationer

Apparat til slangehane

Gaskomfur {kogeudstyr)

Vandvarmer

Kombivarmer/Centralgasvandvarmer

Gaskedel m/j indbygget varmtvandsbeholder

Gasblæseluftbrænder på ny kedel

Gasblæseluftbrænder på eksist kedel

Andet udstyr

Borttage . „ , / •"•\ : v' * T

Bor«age ' - A \ U ' f ' E >

y&P-

Fabrikat

Resulterende belastning/forbrug (installerede minu S borttagne apparater)

VENTILATION OG AFTRÆK

Friskluftsabning

Størrelse

A &

More magazines by this user
Similar magazines