Funktionsleder Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen

mfmidt.dk

Funktionsleder Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen

Basistilstandsrapport (bilag 1 virksomheder)

Hvem? Virksomheder, som bruger, fremstiller eller frigiver

relevante, farlige stoffer. Sandsynlighed for at medføre

forurening af jord eller grundvand.

Indhold: Oplysninger om og dokumentation for jordens og

grundvandets tilstand

Hvornår: Ved ansøgning eller ved første revurdering

Supplerende basistilstandsrapport ved udvidelse og ændring

med yderligere relevante, farlige stoffer

Krav om monitering (grundvand hvert 5. år og jord hvert 10. år)

(§ 34)

Kommende ændringer i miljøregulering af industrien SIDE 7

More magazines by this user
Similar magazines