Læs svar fra Citroen Danmark her - DR

dr.dk

Læs svar fra Citroen Danmark her - DR

Skriftlige svar fra Citroen Danmark A/S på Kontants research-spørgsmål.

Betragter I det som et generelt problem med motoren? Hvorfor/Hvorfor ikke?

Vi har ikke et antal sager, som berettiger til at kalde det et generelt problem. For at turboen skal fungere

korrekt, er det meget vigtigt, at bilen serviceres i henhold til Citroëns forskrifter. De primære årsager til

problemer med turboen er dårlig eller manglende smøring på grund af overskridelse af det foreskrevne

serviceinterval.

Har I informeret kunder med den pågældende motor om dette problem – og i givet fald, hvad har I fortalt

dem?

Nej det har vi ikke, da vi ikke anser det for at være et generelt problem. Såfremt serviceringen af bilen er

overholdt i henhold til Citroëns forskrifter, går vi ind i sagen i tilfælde af et problem.

Dækker i udgifterne for kunder, der oplever dette problem?

Såfremt serviceringen af bilen er overholdt i henhold til Citroëns forskrifter, går vi ind i sagen. Vores

dækning af udgifterne vil bero på en individuel vurdering af

den pågældende sag.

Hvorfor satte man serviceintervallet ned fra 30.000 til 20.000 for denne bil?

Serviceintervallet for denne type motor har aldrig været 30.000 km i en Citroën.

Under normale kørselsforhold er serviceintervallet 20.000 km,

Under belastende kørselsforhold er det 15.000 km, således som beskrevet i bilens servicehæfte.

Hvordan definerer I ”rettidig” service? Mange bilister kører jo lidt mindre og måske lidt mere end

20.000 mellem hvert skift.

Vi anser service som rettidig når den er udført inden for den gældende km- eller tidsgrænse (hvad

der måtte komme først) med en maksimal overskridelse for et enkelt eftersyn på 2.000 km eller 1

måned.

Mener I det kan betyde turbohavari, hvis man overskrider med 1000-2000 km?

Nej, men jo mere man overskrider det foreskrevne interval, jo mere nedbrydes oliens egenskaber,

og dermed øges risikoen for en overbelastning af motoren.

Kan man som Citroen-ejer forvente at et autoriseret Citroen værksted følger Citroen forskrifter ved

olieskift på denne type bil?

Ja, bestemt.


Hvad er den rette type olie til denne type motor?

Den rette type olie afhænger af motortypen og er nævnt i bilens servicehæfte. Som eksempel kan

nævnes, at for 1.6 HDi med partikelfilter er den forskrevne olie C2-C3 5W30..

Sidder det omtalte bundkar, der kan være svært at tømme helt pga. designet, stadig på alle de

Citroen biler som sælges med denne motor?

Ja.

Har Citroen lavet et ny banjobolt m/ nyt filter til motoren? (som Peugeot har gjort)

Ja til anvendelse i forbindelse med afmontering/montering af turboladeren.

Hvorfor?

Den nye banjobolt har et filter med større kapacitet.

Har Citroen lavet en servicebulletin om ny banjobolt/filter? I så fald hvornår?

Ja, oktober 2009.

Har Citroen lavet andre service-bulletiner, der relaterer sig til dette problem?

Citroën udarbejder løbende opdateringer af vores reparationsprocedurer til alle vore modeller,

herunder også HDi 1.6

Flere bilister med turbohavari, som vi har talt med, siger, at de har ringet til Jer og fået at vide, at I

ikke har hørt om dette problem før. At I ikke har fået det indrapporteret. Hvordan indrapporterer

Jeres værksted til Jer?

Alle aut. Citroën værksteder rapporterer til os om eventuelle uregelmæssigheder, der måtte opstå

på vore produkter.

Afslutningsvis må vi endnu en gang understrege, at for at turboen skal fungere korrekt, er det meget vigtigt,

at bilen serviceres i henhold til Citroëns forskrifter. De primære årsager til problemer med turboen er dårlig

eller manglende smøring på grund af overskridelse af det foreskrevne serviceinterval.

Såfremt serviceringen af bilen er overholdt i henhold til Citroëns forskrifter, går vi ind i sagen i tilfælde af et

problem.

Med venlig hilsen

Ellen Nørregaard

Informationschef

CITROËN DANMARK A/S

More magazines by this user
Similar magazines