III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

Denne markante reduktion i P3-latens er lØvrigt fundet generelt

i sØvnstudier af depressive, også hvor der berettes om

nedsat sØvn og nedsat PS (patient B.C. i fig. 31). Denne dårlige

sØvn, og hermed en vis PS-deprivation, kunne i disse sidste

tilfæQde forklare den korte Ps-latens, men Hartroanns undersØgelser

viser, at den reducerede latenstid må hænge sammen med

selve den depressive tilstand og ikke sekundært med PS-depriva-

tion forårsaget af forstyrret sØvn.

sine resultater som tegn på forØget

Hartmann

PS-pres i

fortolker selv

den depressive

tilstand.

Vi vil fØlge Hartmann og antage, at nedsat PS-latens og for­

Øget PS er karakteristiske tr

More magazines by this user
Similar magazines