III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

143.

fra den pantile trigger, der igen viser hen til nedsat aktivitet

fra eller hæmning af det lirnbiske go-centero

Det vil sige, at der i depressionens indfase som fØlge af

et psykologisk pres, der er i "topologisk" overensstemmelse

med det pres, der udlØser den arkaiske "gå-dØd"-reaktion hos

therapside- eller pattedyrafkom et sted i forhistorien, opstår

en limbisk hæmning {det lirnbiske system låser), der medfØrer

den tilhØrende aktivisering af organismens andet go-system,

den pantile triggerø Denne pantile trigger er driveventilen

og en forØgelse af dens rolle medfØrer Øget P8-presø Hvor den

depressive reaktion er fænotypisk rendyrket, hos Tomkinabarnet

og ved ordinære narcoleptiske episoder, optræder meget distinkt

bortfald af muskeltonus.. I mere 11slappe" fænotypiske reaktio-

ner, som tilfæ[det

sker dette ikke på

gnænsede måde, men

motorisk hæmning ..

er ved almindelige depressive reaktioner,

samme absolutte, rene og tidsmæssigt velafsnarere

ved en langsommere og mere diffus

Om organismen reagerer slapt eller præcist

kan v,ære bestemt af såvel genetiske som primingsmæssige faktorer..

Den grundlæggende mening med såvel de præcise narcaleptiske

og depressive reaktioner som den mere slappe og langvarige

depression er dog den samme, nemlig at sætte organismen

ud af cirkulation, når den trues af en ekstern fare,.

11.. PS-deprivation i den depressive midtfase

Vi vil i dette arbejde ikke beskæftige os meget med depressionens

midtfase, fordi depressionens raison d'etre bedst belyses

ved forholdene i depressionens indfase og i den prædepressive

fase, men netop i sammenhæng med en diskussion af relationen

mellem PS og depression bØr et forhold fra midtfasen nævnes ..

Depressionens midtfase, hvor man er fænomenologisk deprimeret

fra lettere fortvivlelse til en smerte af temmelig ufattelig

gru, der overhovedet ikke kan lindres, er blandt andet karakteriseret

ved, at man bliver helt krafteslØs ikke blot muskulært,

men på en helt essentiel måde.. Det kan næppe forstås,

med mindre man har prØvet det, hvad det er man mister, fordi

man i normaltilstanden ikke ved, at man har deto Begrebet

More magazines by this user
Similar magazines