III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

og Spitz-bØrnenes og abeungernes. Forskellen er, at reaktionen

umiddelbart hos Tomkinabarnet og ophØrer tilsvarende hurtigt,

mens den hos de andre bØrn og abeungerne kræver en passende

tids udvikling 9 fØr den er manifest, og endvidere tager længere

tid at forvinde. Denne forskel er interessant og kan være

belysende.

Hvis, som vi påstår, en arkaisk biologisk reaktion ligger

til grund, en reaktion der endvidere har givet anledning til

PS og embryologisk PS og en r,ække andre ting, så betyder det,

at denne arkaiske reaktion sidder dybt og velforankret i genotypen.

Fænotypiske træk og reaktioner opstår fra genotypen som svar

på miljØpåvirkninger. Organismen indeholder i sin genotype

muligheder for en lang række fænotypiske reaktioner eller adaptationer.

Hvilke der realiseres bestemmes af miljØets pres.

Fænotypiske forandringer forårsaget af miljØpres kan foregå

hele livet igennem. Nogle fænotypiske muligheder bliver fØrst

manifeste eller penetrante efter længere tids påvirkning, andre

går det hurtigere med. Som regel er det sådan, at dem,

der er længe undervejs, også er længe om at gå i sig selv. Solbrunhed

er et eksempel på en fænotypisk adaptation, som alle

kender. Den udvikles i lØbet af en vis tids påvirking på grund

af solens ultraviolette stråling og skal tjene til at beskytte

organismen herimod.

Hvis vi betragter den arkaiske "gå-dØd"-reaktion som en gammel

pattedyregenskab, der ligger velforankret i genotypen, selv

om den under normale betingelser ikke kommer til udtryk i et

menneskes fænotype, så betyder det, at den kan komme til fænotypisk

udtryk, hvis den udsættes for det udlØsende mijØtryk med

tilstnækkelig kvalitet og kvantitet.

Da den imidlertid ligger godt gemt væk i genotypen, så tager

det nogen tid fØr den er funktionsklar. Her må vi dog lige

huske, at det er den depressive reaktion, der er fænotypesvaret

og ikke den depressive tilstand. Tomkinabarnet har således

også dette fænotypetræk 1 når det er ikke-depressiv. F

More magazines by this user
Similar magazines