III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

154.

fænotypeberedskab på grund af den selektive fordel. Maniodepressive

er simpelthen personer, hvis driveregulation p.g.a.

den fylogenetiske regression {limbisk til pontil), som den depressive

reaktion medfØrer, er blevet hægtet på en sådan biologisk

klokke eller arkaisk reaktionstvang.

Når PS-deprivation har en så gunstig effekt på en midtfase

depression, så skyldes det fØlgende. I den depressive midtfase

udlader PS det meste af organismens drive, fordi det limbiske

system (antageligt amygdala) strejker. Det vil sige, at

det meste af organismens drive udlades, mens den sover. Det

betyder, at driveniveauet og dermed tonusen i

system er meget lavt, når organismen vågner.

produceres med jævn hastighed dØgnet igennem,

det retikulære

Hvis f.eks. drive

hvad den må ten-

dere i organismer med en konstant metabolismerate, og PS udlader

mere drive end den lirnbiske go-mekanisme, der jo må udlade

noget, hvis organismen skal overleve en langvarig depression,

så betyder det, at organismens driveniveau og tilstandatcnus

er lavest, når PS har v.æret virksom længe, dvso om morgenen,

når organismen vågnero Med dagens mindre intensive driveforbrug

stiger den relative drivemængde og når sit hØjeste niveau

inden personen igen skal soveo Med tilvæksten i drivetanus

får personen det bedreo

Hvis man derfor forhindrer PS i at udlade drive, ved at

forhindre PS gaflnem sØvndeprivation, så betyder det, at driveniveauet

kan fortsætte sin opbygning og endog nå værdier, der

er supernormaleo Samtidig sker der en sivning fra den pontile

trigger i vågentilstanden, hvilket så at sige omgår den limbiske

aktivitetsblokade og gØr driveadfærd mulig, Omgåelsen af

(eller den delvise omgåelse) det lirnbiske system medfØrer så

både denne adfærds noget afhæmmede og lidt tvangsmæssige karakter,

da det lirnbiske system netop sikrer selvbestemmelsen ved

hjælp af hæmning,

Det har vist sig, at de anti-depressive psykofarmaka, MAO

hæmroerne og de tricykliske, alle har den effekt, at de reducerer

PSo Det er der ganske vist mange kemiske forbindelser, der

gØr, bloao alkohol, men mens disse medfØrer PS-deprivation på

More magazines by this user
Similar magazines