III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

16o.,

mens de foregår, selv om man ser fortvivlet ud., Bagefter fØler

man sig rolig og lettet.,

17., perseverativ konflikttænkning

Det sidste karakteristiske fænomen fra den depressive indfase

opstår henimod slutningen og består i opdukken af konfliktstof

i bevidsthedsindholdet. Konfliktstoffet kan sikkert væTe forskellige

ting for forskellige mennesker, for mig var det forhold

fra kærlighedsområdet.

I normaltilstanden ved jeg godt, hvad der er konfliktstof,

men jeg er i stand til at tænke på det på en kontrolleret måde.

Derfor er de anfald af perseverativ tænkning, der dukker

op med stor styrke, meget særegne og markantao Uafladeligt

fyldes ens tænkning af konfliktforestillinger, det samme og

det samme og det samme, og man kan ikke få det til at holde op,

det er meget fortvivlelsesinducerende. røvrigt promoveredes

konflikttænkningen noget af skiftet til ikonisk repræsentation.

Da disse episoder ligger tæt op til overgangen til den depressive

midtfase, bliver skiftet til denne fase meget tydelige

Fra den ene dag til den anden forsvinder konfliktstoffet fuldstændigt

fra ens tænkning. Den ene dag er man lettere forrykt

over konfliktstoffets massive bombardement, den næste dag er

bevidsthedsindholdet kemisk renset for det. ForsØger man voluntært

at bringe det tilbage, viser dette sig endvidere at

være umuligt. Det er som om, at det er fysisk umuligt at fremkalde

blot skyggen af det. Man kan simpelthen ikke tænke det.

Det er hØjst påfaldende og også en lille smule foruroligende.

I stedet bliver man meget optaget af tænkning vedrØrende depressionens

fysiologiske ubehag, og hele depressionens midtfase

er karakteriseret af en markant optagethed af, hvordan man

har det. Et sikkert tegn på, at depressionen er ved at ophØre,

er det, når man opdager, at man i nogle timer slet ikke har

tænkt "depression"• Når depressionen så er ophØrt eller med

indgangen til udfasen, så bliver man meget vanskeligt i stand

til at tænke depression, det man kort tid fØr ikke kunne lade

være mede

More magazines by this user
Similar magazines