III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

162.

på depressionen naturligvis snigende, for man identificerer den

ikke fØr man er forrygende unormal, selv om reaktionen måske

allerede har været 3-5 uger undervejs med alle sine reliable

og stereotype træko

Dette forhold betyder, at fØrstegangsdepressive (og det er

hovedparten af alle depressive iflgo den medicinske statistik}

fØrst retter henvendelse til lægen, når de er et godt stykke

inde i midtfasen, og det vil selvfØlgelig sigep at det netop

er midtfasens symptomatologi, der kommer til at dominere tænkningen

omkring den depressive reaktion, hvorfor den yderst signifikante

indfase let oversesø Og overser man den, ja, så er

man for så Vidt. berettiget til at betragte depression som en

fysiologisk særtilstand alene, fordi det er nærmest, hvad den

er i midtfasen ..

19.. separationsreaktionens faser

Lad os nu prØve at anskue den depressive indfase psykebiologisk

og rettet mod molære objektiver,. Vi har tidligere argumenteret

for, at den depressive reaktion svarer til den fYlogenetisk

gamle 11 gå-dØdt 1 -reaktion hos pattedyrunger, der udlØses, når pattedyrungerne

bliver separeret fra deres foræ[dre, som vi så det

med Tomkinsbarnet,.

HændelsesforlØbet i en sådan separationsreaktion, som den

mest almindeligt forekommer, er beskrevet af Spitz (1946) for

menneskebØrns vedkommende,. Der optræder to faser efter separationen:

FØrst reagerer spædbarnet med fortvivlelse, skrigen

og protest, mens det hele tiden kigger sig omkring,. Dukker moderen

fortsat ikke op, så overgår spædbarnet til en apatisk

tilstand med stille gråd eller ingen gråd overhovedet, et meget

stille barn med en meget bedrØvet fysiognomi, der ikke reagerer

på kontaktforsØg.. Dette er den anaklitiske depression,.

Ved genforening med moderen (vi burde måske hver gang skrive

11yngelplejeren 11 eller en anden aseksuel betegnelse, men dels

er det besværligt, dels er det næsten altid hunnen, der må påtage

sig yngelplejefunktionen, hvad det ikke kan v,ære vores

opgave at tilslØre, og endelig har vi ikke lyst til at gØre

More magazines by this user
Similar magazines