III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

16?.

Den humane depression tjener nok ikke længere det formål at

sikre,. at den døpressive ikke bliver for Øjensynlig for predatorer,

men hukommelsessvigtet og indlæringssvigtet, som tilstanden

også medfØrer, er fortsat en storslået beskyttelse, og

denne fordel kan meget vel have opvejet tilstandens mange ugunstige

træk {såsom risiko for suicidum og Ødelagte sociale relationer)

i tilstrækkelig grad til at hindre dens endelige begravelse

på genotypens bundo

Mens depressionen ingen skadelige eftervirkninger har for

den voksne, når den fØrst er overstået, så er det klart, at

den netop på grund af sin indlæringsmæssige blokering kan få

katastrofale fØlger for spædbØrn og yngre bØrn, fordi disses

udvikling består i indlæring i meget udstrakt grado De ting

ungerne skal lære i den periode depressionen varer, lærer de

ikkeo Harlow, blandt andet gennem sine berØmte modersubstitutionsforsØg

med rhesusabeafkom (1958, 1959), se figo 32, og

andre har vist, at det i den tidlige periode i en vis udstr-ækning

er emotionelle interpersonelle relationer, de skal lære,

og at en separation fra moderen her (med depressiv reaktion og

indlæringsblokade} interfererer med denne affektive indlæringo

fig. 32

Rhesusabeunge klynger sig til sin

"tØjmoder" som fØlge af frygtinducerende

stimuli (Fra Deese, 1964)o

Dette har interessante perspektivere Lad os forestille os,

at det afkommet i denne tidlige periode skulle lære blandt andet

var nogle adfærdsmØnstre på det emotionelle område, der

skulle aflØse den infantile separationsreaktiono Hvis separationsdepressionen

så forhindrede denne indlæring samtidig med,

More magazines by this user
Similar magazines