III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

1$6.

unanxious, emotionally stable, and to have an active fantasy

life and a clear sense of personal boundarieso In contrast,

patients with the lowest muscle and cardio-vascular values at

rest were rated as strongly hysteroid, that is, emotionally labile

and impulsive."

Shipmans beskrivelse af den hØjtone person kunne være en

beskrivelse af den depressionsvulnerable i den prædepressive

fase. Det er klart, at de tilhØrende egenskaber er gunstige

for målrealisation og præstationsmanifestationer, og at personer

med sådanne træk i en eller anden forstand er veltilpassede.

Hvis denne veltilpassede, emotionelt stabile og velfungerende

person imidlertid kommer i en situation af længere varighed,

der er potent dropudlØsende, så strækker det almindelige depressive

bracingsforsvar ikke til, og den depressionsvulnerable må

Øge bracingen, der er en slags biologisk selvkontrol, der skal

sikre, at hverken flugt eller kamp udlØses med al deres fasiske

emotionalitet, fØr det er optimalt hensigtsmæssigt i forhold

til situationen i omverdeneno Heri genkender vi det limbiske

systems funktion, bracingen styres sikkert derfor derfrao

Med droprisikopressets vækst vokser bracingen således også,

hvilket kommer til udtryk i den prædepressive stigning umiddelbart

op til den depressive reaktions indtrædene Whatmore mener,

at depressionen indtræder, fordi det lirnbiske system udmattes,

hvilket medfØrer perseverativ konflikttæmkning, osvø

Vi mener ikke, at det er en udmattelse, der som sådan skaber

depressionen, denne er heller ikke en udmattelsestilstand, men

en biologisk molær funktiono Men det er muligt, at bracingssystemet

bliver fysiologisk udmattet på grund af de voldsomme

krav, der stilles til detø Hermed begynder det måske i mindre

og mindre grad at kunne forhindre, at organismen dropreaktion

bliver frigjorto

Såvel bracingsstigningen i midtfasen, hvorved konfliktstoffet

forsvinder brat, som bracingsfaldet i udfasen, hvorved konfliktstoffet

dukker op igen, antyder imidlertid, at bracingsvariationen

næppe kan skyldes simpel udmattelse, men må være

More magazines by this user
Similar magazines