III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

187.

bundet sammen med den depressive reaktion på en funktionelt

sammenhængende måde. Da såvel bracingforsvaret som den depressive

reaktion er mekanismer, der har med den lirnbiske styring

at gØre, så er dette antageligvis også tilfældet.

Man kan også se bracingsforsvaret, den depressive reaktion

og den depressive midtfase, som tre relativt uafhængige hændelser,

den ene inden i den anden som et kinesisk æskesystemo Bracingens

utilstrækkelighed medfØrer, at den depressive reaktion

udlØses, der igen medfØrer, at det midtfasiske drivefald sætter

ind. Dette er en cyklisk hændelse og ved dets ophØr overtages

scenen igen af den depressive reaktion, der har været undertrykt

i sine særlige manifestationer af drivefaldeto Når den depressive

reaktion så er færdigkØrt, så overtager bracingsystemet

igen frygtkontrolleno

Vi mener, at de tre hændelser står i forbindelse med hinanden

på en funktionel måde, men af anskuelsesmæssige grunde kan

det betale sig at se dem hver for sigo

27. cyklotymi

Hvis en overtorrus i motorsystemet som forsvarstilstand hæmmer

fasiske emotionelle reaktioner, så betyder det, at organismen

må regulere sine emotionelle spændinger på en anden mådeo

Vi har tidligere omtalt, at den fysiologiske regulering af

driveniveauet også er en regulation af organismens stemningslejeG

Som muskelsystemets tonus danner basis for udlØsningen

af de fasiske muskelresponser, dvso kan forØge eller dæmpe dem,

således virker organismens stemning som tonus for de fasiske

emotionelle responsero Den emotionelle spændings udlØsning er

således bestemt af såvel stemningslejet som af de emotionelle

respansers mulighed for at blive udlØsto

Denne mulighed for at blive udlØst er begrænset af det depressive

forsvar hos depressionsvulnerable, dvso at organismen

må regulere sin emotionelle spændingstilstand over stemningene

Ved en stor spænding må stemningen således sættes ned for derved

reduceres spændingsakkumulationeno Men også "positive"

affekter har organismen med ekstensiv bracing sv.ært ved at

More magazines by this user
Similar magazines