III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

af en emotionalitetsregulering, mens den anden er en homeostatisk

nedregulering forårsaget af skiftet fra den lirnbiske til

den pontile styring, som den depressive reaktion erø

Denne forskel afspejles blandt andet deri, at normal nedstemthed

har et fænomenologisk indhold, der svarer til årsagen

til nedstemtheden, mens det depressive stemningsfald skyldes

en arkaisk biologisk mekanik, hvortil der intet fænomenologisk

indhold svarer, hvorfor det opleves tomt eller klart "irrationelt"ø

Selv om der kan være mange lighedspunkter mellem normal nedstemthed

af sværere grad og den depressive midtfase i en lettere

tilstand, så kan der skelnes mellem dem på basis af den

lange række depressionstræk, som vi har redegjort for i dette

arbejde.. Trækker man normale nedstemthedstilstande ud af "depressionspuljen"

vil det overvejende flertal af de resterende

være tilfælde af den arkaiske depressive reaktion som her fremstilletø

Hermed har vi ladet muligheden stå åben for nogle enkelte

tilfælde af ægte endokrine forstyrrelser på driveregulationsområdet

..

z$.. det depressive forsvar som depressionsvulnerabilitetens

primære konsekvens

Over halvdelen af de personer, der rammes af en svær depression,

får kun et sådant anfald i deres liv (Jacobsen, 1965) ..

Dette bemærkelsesværdige forhold vil jeg gerne knytte nogle

betragtninger til.. Når den fænotypiske depressive reaktion

igen (fØrste gang i den tidlige barndom) hentes frem fra genotypen,

så betyder det, at dens fremtrædelsesberedvillighed bliver

forØget,. Dette synes at stemme dårligt med den statistiske

sandsynlighed på mindre end ø5o for gentagelse. Hvis den

depressive reaktion imidlertid nu er blevet mere beredvillig,

så betyder det, at den vil udlØses ved en mindre påvirkning,

og at det depressive forlØb bliver lettereø Som vi formoder,

at det er sket hos Tomkinabarnet med dets meget rene fænotypiske

reaktion.

At den depressive reaktion bliver lettere og mere kortvarig

More magazines by this user
Similar magazines