III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

192.

29o det primære potente udlØsningsområde: kærlighed

Vi har argumenteret for, at den arkaiske stop-funktion med adfærdsblokering

og driveudladning tjener og har tjent mange formål

for pattedyrene. Vi har endvidere argumenteret for, at

denne stop-reaktion udvikler særligt negativt reinforcerende

egenskaber i forbindelse med reaktionens anvendelse som straf

for isolation ved meget socialt afhængige specier. Denne negative

.effekt får den ved at have forlænget varighed, hvad der

medfØrer drivefald, der er negativt reinforcerende. Det er

netop denne straffende egenskab, der medfØrer drop-fobien, der

karakteriserer alle depressionsvulnerable. Konsekvensen af isolation

er stØrst, når den rammer pattedyrsungen, dvso når den

udsættes for moderseparationo Pattedyrafkommets depressive

reaktion er fØrst og fremmest en protektiv foranstaltning, der

skal mindske ungens sandsynlighed for at blive opdaget af en

predator, men hos d.e sociale arter, har den endvidere fået den

negativt reinforcerende virkningo Fylogenetisk tidligt er den

blevet udlØst umiddelbart ved forældreseparation, senere efter

en indledende protestfaseo At reaktionens udlØsning er blevet

langsommere, og derfor medfØrer udlØsningen af det negativt

reinforcerende drivefald, har muliggjort denne protestfase, der

dog i sig selv også er forbundet med selektiv fordel hos sociale

arter, hvor hjæ[p kan forventeso (I ikke-sociale arter er

den selvfØlgelig kun til skade}o UdlØseren er som sagt forældreseparation,

hvilket betyder, at det mest potente dropudlØsningsområde

hos mennesker svarer hertilo Afbrydelse af moderkontakt

i den tidlige barndom, eller den form for interpersonel

kontakt, der kaldes kærlighed, i voksenlivet er de primære og

mest potente depressionsudlØsereo

I den tidlige barndom skal dette antage karakter af en variant

af reel moderdeprivation for at udlØse den depressive reaktion,

der så danner basis for en fremtidig drop-fobio I voksenlivet

kan der imidlertid pogoao den ontogenetiske priming være

tale om både reelle drop, symbolske drop og anticiperede men

ikke realiserede dropo

More magazines by this user
Similar magazines