III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

193.

På grund af den depressionsvulnerables enorme tthudlØshed"

og ekstreme negative forventningsbiasp der er bygget ind i hans

kroniske muskulære bracing, kan der optnæde betydelige drop

for vedkommende uden, at en iagttager, der ikke har samme bias,

ville kunne bemærke deto På sådanne drop vil den depressionsvulnerable

Øge sin bracing, dvso han kontrollerer sin frygts

emotionalitet i stedet for at udlade den fasisk, hvilket kunne

have henledt opmærksomheden på hans truede situation. For

en ukyndig iagttager vil alt derfor se ud som om, det var i

den bedste orden. Fortsætter dropperiet vil det depressive

urltØmmes og den depressive reaktion indtr,æder i stedet.

Vores iagttager, der med sin bedste vilje ikke kan se de udlØsende

faktorer, må se den pludselige indtræden af den depressive

reaktion, som noget der kommer ud af den blå lufto Et

veltilpasset og velfungerende individ har uden nogen Øjensynlig

grund pludselig (eller hen ad Vejen) en blomstrende endogen

depressiono

Den fØrste konflikt af denne type er den excessive kærlig•

bedsdependens til moderen, der opstår efter moderseparation

eller -deprivation tidligt i ontogenesen. Den lØses for visse

depressionsvulnerables vedkommende, som vi har omtalt det, ved

udvikling af inddirekte drop-sikring og undgåelse af den farlige

direkte. Den heraf fØlgende hyper-indepandens er så retteligt

en kontrol på hyper-dependens.

Denne type lØsning er af gode grunde ikke mulig, når personen

ad åre igen skal etablere nære kærlighedsrelationer til

andre mennesker p.g.a. vægtige biologiske vektorers virksomhed.

Det betyder, at kærlighedsområdet bliver enormt konfliktfyldt

for den depressionsvulnerable, og kærlighedsrelationer,

der ikke er velorganiserede og "beskyttede værksteder", giver

anledning til betydelig intensivering af drop-fobien, ekstrem

bracing, betydelige cykliske svingninger i stemning med hæQdning

til det deprimerede og småparanoide tilstandeo En udtalt

jalousi, der optræder med stor fysiologisk kraft, er også karakteristisk.

Det skal i den forbindelse siges, at jalousi

More magazines by this user
Similar magazines