III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

196.

Dominansfald eller fald i social status er derfor den sekundære

potente udlØser af den depressive reaktiono Dvso at drop,

reelle, symbolske eller anticiperede på dette område vil udlØse

den samme generelle adfærdsforstyrrelse, som vi så det på

kærlighedsområdet, selv om statusområdet ikke har helt de samme

indbyggede modsætninger som kærlighedsområdetø Også på dette

område må vi dog forestille os, at ontogenetisk priming i

form af moderseparation er nØdvendig for en senere udlØsning

af den depressive reaktion, hvilket antyder kærlighedsområdets

primære karaktero

Depressionslitteraturen viser, at fald i status foekso ved

arbejdslØshed eller pensionering hyppigt medfØrer udvikling

af endogene depressionero

En særpræget form for statusdepression er den såkaldte succesdepression,

der fØlger en opskrivning (%) af statuso Dette

virker umiddelbart paradoksalt, men er i virkeligheden ikke

særligt besynderligto Den kærlighedsdisponerede depressionsvulnerablet

der opnår sit mål at etablere en kærlighedsrelation,

der er at betragte blandt andet som et forsØg på direkte

drop-sikring, vil i perioden herefter ofte være karakteriseret

ved en ekstrem drop-fobi, der skyldes den meget betydelige risiko

forbundet med dropsikringsno Denne overaktive fobi medfØrer

forØget depressionsvulnerabilitet, der igen medfØrer en

stØrre sandsynlighed for depressiv udlØsning. Dette kunne også

kaldes en succesdepressiono

På samme måde ledsages den statusdisponerede depressionsvulnerables

direkte drop-sikring i form af promotion af en forØget

drop-fobi, der her ligeledes Øger depressionssandsynligheden.

3lo en kombinationsdepression

Den depressive reaktion, der indtræffer hos kvinder ved menopausens

indtnæden, og som kaldes involutional, er interessant

nok at betragte som en kombination af en statusfalds- og en

kærlighedsdepression. Dette skyldes, at kvinden under de herskende

samfundsmæssige betingelser har sin sociale status

More magazines by this user
Similar magazines