Inspiration til de enkelte fag - Uni-C

arkiv.uni.c.dk

Inspiration til de enkelte fag - Uni-C

Inspiration til

undervisningen på

emu.dk/gym

Til lærerne på de gymnasiale uddannelser


Inspiration til de enkelte fag

Som lærer på de gymnasiale uddannelser kan du altid få

faglig inspiration til undervisningen på emu.dk/gym.

Fagsider til de gymnasiale uddannelser

De fleste fag i de gymnasiale uddannelser

har deres egne sider på EMU. Fagsiderne kan

variere lidt i opbygning, men indholdsmæssigt

er der store fællestræk.

Fagsiderne indeholder således alle inspiration

til undervisningen i fagene med forslag til

forløb og temaer, der omhandler kernestoffet

og tager hensyn til de enkelte fags didaktik.

Derudover findes der på fagsiderne nyttige

informationer fra ministeriet (herunder også

fagkonsulenterne), henvisninger til vejledninger

og bekendtgørelser samt nyt fra

faglige foreninger.

Fagsiderne for stx og hf redigeres af omkring

30 fagredaktører, der er ansat af CFU (Center

for Undervisningsmidler), og som selv underviser

i fagene.

Hvis du har konkrete faglige spørgsmål til

indholdet på fagsiderne eller selv ønsker at

bidrage med indhold, er du altid velkommen

til at kontakte de relevante fagredaktører

pr. mail.

Fagsiderne for hhx og htx redigeres af UNI•C

i samarbejde med fagkonsulenterne.

Inspiration til AT, DIO, SRP, SSO og SO

Du finder inspiration og ideer til mange af de store opgaver og projekter, som eleverne

skal igennem. Det gælder eksamen i almen studieforberedelse, det internationale

område, studieretningsprojektet i 3.g, den større skriftlige opgave i hf og studieområdet

på htx.

Studiekompetence

I temaet om studiekompetence kan du finde

faglig inspiration til at træne elevernes

studiefærdigheder.

Du finder i temaet konkrete forslag til

metoder og teknikker til at arbejde med

studiekompetence både på tværs af fag og i

de enkelte fag.

It og medier i undervisningen

På flere af fagsiderne og temaerne er der

forslag til, hvordan it og nye medier kan

inddrages. Netop inddragelsen af it og

medier sættes der yderligere fokus på i den

kommende tid.

Se også det tværgående tema om brug af it i

undervisningen på emu.dk/brugit. Temaet

sætter løbende fokus på aktuelle trends og

Efteruddannelseskataloget

I Efteruddannelseskataloget kan du få en oversigt over kommende kurser. Ud over at søge på

de enkelte fag kan du også søge på geografisk placering og indsatsområder, fx ”it i undervisningen”,

”skriftligt arbejde” eller ”stress håndtering”.

Elevområde

Eleverne har deres eget område

emu.dk/gym/elever, hvor de kan få hjælp til

at forbedre deres studiekompetencer og

finde redskaber, metoder og øvelser til de

enkelte fag. Her kan eleverne også blive

orienteret om, hvilke muligheder de har efter

studentereksamen, og de kan få praktiske

råd om bolig og økonomi.

Du finder også forslag til konkrete undervisningsforløb

og link til andre materialer om

emnet.

Derudover udfoldes begrebet studiekompetence

fra flere vinkler: elevernes, lærernes,

de videregående uddannelsesinstitutioners,

forskernes og lovgivernes.

muligheder i forhold til fagligt og didaktisk

at inddrage it i undervisningen. I temaet er

der fx fokus på sociale medier, spil, mobile

enheder og interaktive tavler.

Temaet debatteres af skiftende gæstebloggere

og giver desuden adgang til en omfattende

artikelbase.

Træneren

På træneren.emu.dk kan eleverne træne

deres faglige færdigheder ved hjælp af

øvelser og instruktionsvideoer. Der er øvelser

af forskellig sværhedsgrad til en lang række

af de gymnasiale fag.


Studierejser og internationalt samarbejde

Flere af fagsiderne har forslag til og faglige

programmer i forbindelse med studierejser.

Mange af disse faglige forslag er samlet i en

oversigt på fagsiden for almen studieforberedelse.

På emu.dk/gym kan du også få et overblik

over de muligheder, der er for at etablere et

internationalt samarbejde med skoler, lærere

og klasser fra andre lande.

Aktuelt og nyheder

På emu.dk/gym kan du løbende læse

nyheder, dels på forsiden for de gymnasiale

uddannelser, dels på forsiderne for de

enkelte fagsider og de forskellige

tværgående temaer.

Udviklingsprojekter – fou.emu.dk

Databasen for udviklingsprojekter dokumenterer

resultaterne af udviklingsprojekter

inden for bl.a. alle de gymnasiale uddannelser.

Andre nyttige steder på emu.dk

eTwinning – etwinning.emu.dk – er en portal

til internationalt skolesamarbejde med

150.000 lærere fra over 30 lande, hvoraf en

voksende andel kommer fra det gymnasiale

område.

Med eTwinning kan du enkelt og hurtigt

finde internationalt interesserede undervisere

i andre lande, så I sammen kan lave projekter

med jeres elever.

Du kan også tilmelde dig det fælles

nyhedsbrev for de gymnasiale uddannelser

på EMU eller nyhedsbrevene for de fagsider,

der udbyder det. Du kan desuden få nyheder

via RSS-feeds, der dækker hele gymnasieområdet

eller de enkelte fag.

På fou.emu.dk finder du desuden en lang

række artikler, interviews og videoer om

udvalgte projekter.

• Materialeplatformen – materialeplatform.emu.dk – materialer til undervisningen både fra

andre lærere og fra forlag

• Udviklingslandene – emu.dk/3verden/ – inspiration til undervisningen om udviklings-

landene. Sitet indeholder bl.a. fagligt relevante temaer, film og forløb til undervisning

• skoda.emu.dk – Skolernes Databaseservice med bl.a. pressefotos, faktalink og

artikelsamlinger fra alle større dagblade (Infomedia), hvor du og dine elever får adgang

med UNI•Login.

Kontakt EMU-redaktionen

Har du forslag til emner, som du mener, vi burde tage op, eller har du kommentarer,

er du altid velkommen til at kontakte os i EMU-redaktionen på e-mail info@emu.dk.

More magazines by this user
Similar magazines