TÅIF nyt - 8570.dk

8570.dk

TÅIF nyt - 8570.dk

TÅIF NYT

Nr. 1 | april 2013 | 21. årgang

Husk at tilmelde dit Ok Benzinkort til

vores sponsorer | se side 8

kalender fra Lyngby Borgerforening

kalender fra Trustrup Håndværker- & Borgerforening

seneste nyt fra Toubro Børneby

Gem BLadeT

så har du de pratiske

informationer som

træningstider, adresser

og telefonnumre lige

ved hånden.


tÅIF

Kontaktperson

Preben Tækker

Ålsrode & Omegns

Borgerforening

Kontaktperson:

Niels Ole Mikkelsen

Tlf. 86 33 11 09

trustrup lyngby

Varmeværk a.m.b.a

Kontaktmail: tlv@tlv.dk

Tlf. 86 33 10 85

Deadline

Deadline næste blad,

august 2013

Indslag sendes til redaktion:

Svend Janerka

Saldrupvej 2

8570 Trustrup

Tlf. 86 33 40 46

redaktion

Svend Janerka

Annoncer

Tegnes ved henvendelse til

TÅIF´s forretningsudvalg.

Område: Udkommer til skoledistrik-

terne Børneby Mølle og Toubro

Børneby og Balle, Fuglsang og

Trekanten

Oplag 2.000 stk.

Distribution - kontakt:

Forretningsudvalget

layout og tryk

GP-Tryk A/S

Rugvænget 3

8500 Grenaa

www.gp-tryk.dk

gp@gp-tryk.dk

Tlf. 86 32 30 33

Forsidefoto øverst

Aktivitet i TÅIF.

Forsidefoto nederst

Her ses de glade spillere m/ træner Thomas

Nielsen og Kurt Terkildsen der rykker

op i serie 1 i næste sæson. Stort tillykke

med sejren drenge!

2

Så blev det endelig forår, og vi kan komme

ud i naturen og ikke mindst på boldbanen,

hvor der allerede er fuld fart på.

Håndbold, gymnastik indoors og badminton

fortsætter ind foråret med masser

af aktiviteter. Indoor Cycling holder

sommerfri, men er klar til september,

hvor Sjov Lørdag også starter op igen.

Og der er stadig brug for frivillige til diverse

opgaver både stort og småt. De

kære sponsorer, indlægsskribenter, læsere

og andre

I denne digitaliserede verden diskuterer

vi hvert år, om det trykte TÅIF-blad skal

udkomme endnu en årgang.

Svaret er hver gang ja, for der er rigtig

mange, der gerne vil sidde med et blad

i hånden, i stedet for at finde og læse

det på en PC skærm.

Det glæder redaktionen, at bladet bliver

set og brugt som opslagshæfte flere

gange, når træningstider og kontaktpersoner,

etc., skal tjekkes eller man lige

skal læse hvad den og den skrev!.

Meget glæder det også, at sponsorerne

så får noget for annonceinvesteringen

og bliver set gang på gang af mange

læsere, ikke kun af sportsfolk, men også

mange andre end idrætsinteresserede.

Bestyrelse 2013

Formand

Peder Toft

Næstformand

Søren Larsen, tlf. 60 14 00 81

Kasserer

Thea Pedersen

sekretær

Elin Rytter

Menige medlemmer

Per Kristensen, Karen Isling

Leder

forskellige afdelinger kan altid bruge

hjælp i bestyrelser, som trænere eller

som hjælpere til diverse arrangementer

- bare spørg.

God fornøjelse til alle sportsudøvere,

hjælpere ledere og forældre med den

kommende sommersæson.

Med sportslig hilsen

Lyngby og Omegns Borgerforening

Preben Tækker Hansen

Derfor ser vi også gerne, at mange forskellige

institutioner og personer, bruger

bladet og kommer med aktuelle indlæg.

Vi får også flere og flere læsere længere

ude end lige Lyngby-Trustrup og omegn;

alene hos Teamgym Djurs er der

60 gymnaster, der får bladet med hjem

til husstande overalt på Djursland.

Med dette takker redaktionen de tidligere

sponsorer og byder de nye velkommen.

Er der nogen, der har lyst at annoncere

i bladet, er de velkommen til at

kontakte redaktionen.

red. Sj 21. april 2013

lyngby forsamlingshus udlejning

Jesper Greve Sørensen, tlf. 52 80 85 04

Forsamlingshus leje 1 dag 1200 kr. (2

dage 1550 kr.) ex. rengøring. Begravelse/møde

arrangement 600 kr. inkl. rengøring.

Yderligere information ved henvendelse.

www.lyngbyforsamlingshus.dk

Der er husstandsomdelt et program

for foreningens arrangementer i 2013.

Trustrup Håndværker- og Borgerforening

Hej kære medlem

Ny bestyrelse

Den 21. februar havde vi

generalforsamling og den

28. februar konstituerede

den nye bestyrelse sig. Alle

blev genvalgt, også ved

konstitueringen.

Bestyrelsen ser derfor således

ud:

- Formand Ulrik Sinding

- Næstformand Kim Larsen

- Kasserer Mariann Vestergaard

- Sekretær Lone Knold

- Flagkvinde Linda Sjørup

- Mening medlem Pernille

Wulff

- Mening medlem Lasse

Kvist

Nyt år med arrangementer

Så tager bestyrelsen bag

Trustrup Håndværker- og

Borgerforening fat på et nyt

år. Et år som vil være fyldt af

arrangementer og arbejdsopgaver.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaver er der mange

af, men kan nævne at

vi i øjeblikket arbejder på

en skulptur af Achton Friis,

pendlerplads ved Kulturhuset,

og en cykelsti mellem

Trustrup og Homå.

Medlemmer

I det at vi alle i bestyrelsen

har en del arbejdsopgaver,

opfordrer vi til at borgerne

bliver medlem og fornyer

medlemsskabet over netbank.

Indbetaling kan ske

på konto 7320 1003883 og

det koster kun 100 kr. for

hele husstanden. Eller kontakt

kassereren Mariann på

tlf. 86 33 44 13.

Støt Trustrup Håndværker-

og Borgerforening og bak

op om arrangementerne.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Året 2013 vil have følgende arrangementer

torsdag den 18. april

Ren Dag (Vi går på ruter

rundt i byen og samler affald,

belønningen sker derefter

i Kulturhuset).

Onsdag den 24. april

Ung i dag foredrag ved

ungdomskonsulent Peter B.

(hvad rører sig i Trustrup og

hvordan hjælper vi de unge

bedst på vej).

lørdag den 25. maj

Trustrup Messe (et udvalg af

arbejdende udstillere indenfor

hobby, wellness og andet

godt).

søndag den 23. juni

Skt. Hans (hygge, lege og

bål i det gamle anlæg).

Fredag den 4. og lørdag

den 5. oktober

Oktoberfest (fest, hygge,

konkurrencer, sang og

dans).

søndag den 1. december

Juletræstænding (byens juletræ

tændes, besøg af julemanden,

gløgg og æbleskiver

i Kulturhuset).

Nærmere annoncering vil

kunne ses på NetAvisen

www.8570.dk

Fra Netavisen

NetAvisen skiftede pr. 1. juli 2012 til ny webside og ny indgang.

Dette er gjort for at vi i NetGruppen gør et hop fra

stenalderen ind til dette år tusinde. Den er nu nemmere at arbejde

med, og forhåbentlig også nemmere for læseren at navigere

rundt i.

Den nye adresse er nu: www.8570.dk

Dette skulle gerne signalere at vi bestræber os på at dække

hele postnummeret, og gøre det nemmere at huske vores

alle sammens NetAvis.

Også redaktørerne har fået ny mail.

Disse findes nederst på NetAvisen.

KONtAKt NetreDAKtIONeN

Køb & salg: koebogsalg@8570.dk

lokalhistorie: lokalhistorie@8570.dk

erhverv og foreninger: erhverv@8570.dk

sport og fritid: sport@8570.dk

redaktionen: netavisen@8570.dk

NyHeDer eller AKtIVItet

Nyheder: nyheder@8570.dk

Kalender: kalender@8570.dk

Har du en nyhed eller en aktivitet som skal på NetAvisen - så

kontakt os - skriv en mail.

sPONsOr reKlAMe

sponsor kun: kr. 100,- pr. mdr.

støttemedlem kun: kr. 25,- pr. år

støttemedlem: medlem@8570.dk

sponsor: sponsor@8570.dk

8570.dk er stedet, hvor du viser din virksomhed.

Husk at kontakte os, sende os billeder, informationer og meget

andet, når noget rør sig i vores lokalområde.

Med din hjælp bliver NetAvisen bedre.

På redaktions vegne

Lone Lindgaard Knold

tlf. 22 61 11 82

mail: netavisen@8570.dk

TÅIF Nyt - april 2013 TÅIF Nyt - april 2013 3


så er håndboldsæsonen 2012-2013 ved at rinde ud

- og HviLkeN afslutning!

Vi har haft 2 herre hold i afdelingen i denne sæson, men

de 2 hold har virkelig også gjort det godt. De har vist, at

selvom vi er en lille klub, så kan vi altså spille håndbold.

Serie 4 startede lidt uheldigt ud med mangel på spillere

og vilje, men må sige de er kommet efter det, her efter

jul. Den kampgejst og vilje de viser nu, er skønt at stå og

se på, på sidelinjen.

Vi startede for 4 år siden med 2 hold i Serie 4. På de 4 år

står vi i dag med et hold i Serie 4 og et hold der rykker

op i Serie 1! Dvs. vi har rykket op hvert år. Det er bare

så flot klaret!

Men uden trænere kan dette jo ikke lade sig gøre. Thomas

Nielsen har stået for holdet i 3 år. Hvor Karl Juul har

givet en kæmpe hånd med, selvom han ikke figurerede

på lønningslisten. Han har udover, at været en hjælp på

1. holdet, også taget en kæmpe tjørn på 2. holdet, sammen

med træner Søren Leth.

Karl Juul har virkelig gjort et kæmpe stykke arbejde som

klubben er evig taknemmelig for. Han er én af dem vi

kan takke for, at vi i dag stadig har en håndboldklub i

TÅIF, for uden hans entusiasme, vilje og kampgejst havde

der ikke været nogen spillere i klubben.

Desværre har Thomas haft en del fravær i denne sæson

pga. skader mv. Så vi var nødt til at finde en ny

løsning på trænerposten for Serie 2. Vi var derfor utro-

4

lig heldige, at Kurt Terkildsen tilbød at træne og tage

over for Thomas.

Thomas har gjort et kæmpe stykke arbejde for holdet,

men man er desværre ikke selv herre over sygdom. Heldigvis

er Thomas kommet på højkant igen, og fortsætter

som træner på Serie 4 næste sæson efter eget ønske.

Kurt startede med at træne herrerne engang i efteråret.

Han trænede dem 2 gange om ugen og det må siges at

give pote. Kurt har trænet de 6 af herrerne på holdet siden

de startede i klubben og han overtog dem da de var

7-8 år gammel, så han kender dem og ved hvad de kan.

De andre spillere læste Kurt hurtigt. Den kampgejst og

vilje Kurt kom med har smittet af på spillerne og har derfor

resulteret i, at Serie 2 den 24. marts 2013 rykkede op i Serie

1. Kurt fortsætter som træner på Serie 1 næste sæson.

Desværre blev kampen der skulle afgøre oprykningen

aflyst dagen før, fordi Kristrup Boldklub ikke kunne stille

hold. Så det var med blandede følelser og kæmpe ærgelse

for holdet at vinde kampen så let. De havde glædet

sig til at vise lokalbefolkningen, hvilken præstationer

de kan præstere og hvad de har lært, samt at de

kan spille håndbold! Men det må I så vente med at se

til næste sæson.

Oprykningen blev fejret med kongestol, champagne,

chips og øl. Stort tillykke skal lyde fra bestyrelsen!

Farvel til den gamle bestyrelse og velkommen til

den nye

Sæsonen i år slutter med, at vi desværre må sige farvel

til bestyrelsesmedlemmer; Hans Jørgen Svendsen, Thomas

Hansen og Niels Arentsen. Hans Jørgen har været

med siden 2009. Thomas Hansen og Niels Arentsen

har været med i 2 år og trækker sig også tilbage. Vi støtter

dem i deres valg og takker dem for det store arbejde

de har gjort for klubben de sidste åringer. Vi vil samtidig

takke dem for det gode samarbejde der har været,

og ønsker dem god vind fremover. Vi håber de vil lægge

vejen forbi hallen engang imellem!

Når der er bestyrelsesmedlemmer der træder af, skal

der nye til og bestyrelsen havde derfor indkaldt samtlige

spillere og trænere for at informere dem om situa-

Her bliver træner Kurt båret i kongestol og bliver kastet op og

ned, samt oversprøjtet med champagne.

tionen. Der er derfor kommet nye bestyrelsesmedlemmer

til. Bestyrelsen ser derfor således ud i næste sæson:

Line Holck, Martin Konge, Mathias Rytter, Else Kjeldsen

og Helle Kvist. Hvordan rollerne bliver fordelt bliver afgjort

ved næste bestyrelsesmøde i april, hvor bestyrelsen

skal konstituere sig.

Vi må desværre også sige farvel til træner Søren Leth,

men heldigvis kun på trænerposten, for Søren fortsætter

som spiller på Serie 4. Søren har været træner på Serie

4 i 4 år, men Søren har valgt at stoppe som træner, fordi

han gerne vil prøve, bare at kunne komme til træning og

kampe uden at skal være så afhængig. Vi bakker Søren

op i hans valg, og takker også ham for den store indsats

han har gjort for holdet og klubben i de sidste år!

Bestyrelsen har valgt at stoppe med at stå for cafeteriaet,

da der var for meget arbejde og rengøring i det, og desværre

ingen salg. Posten var for stor en byrde, og da cafeteriaet

har kørt med underskud og tæret på egenkapitalen

de sidste år, har vi derfor truffet det valg at lukke

cafeteriaet ned. Forretningsudvalget står nu for udlejning

m.m. af cafeteriaet. Regnskabet for den smule salg er

derfor lagt i Håndbolds regnskab. Vi vil derfor i den forbindelse

takke Majbritt Svendsen for det store stykke arbejde

og indsats hun har gjort de sidste mange år. Majbritt har

stået for regnskabet i cafeteriaet i de sidste mange år. Vi

håber også at hun vil kigge vejen forbi hallen i ny og næ.

Håndboldafslutningen vil herrerne og trænerne selv stå

for i år. Den bliver afholdt hos Mathias Rytter den 20.

april 2013. Denne aften vil Årets træningsflid og Årets

spiller på begge hold få uddelt pokaler. Der er desuden

købt vandrepokal til Årets spiller på begge hold med indgravering,

som skal stå i pokalskabet ved cafeteriaet.

I sæson 2013/2014 har vi så et Serie 4 herre hold og et

Serie 1 herre hold.

Jeg vil også afsløre, at der arbejdes kraftigt på, at få et

Kvinde hold og et Herre hold mere op at stå. Dette håber

vi bliver praktiseret! Den nye bestyrelse skal så i arbejdstøjet

TÅIF-Håndbold også kan tilbyde ungdomshold

igen!

20 senior herrer og trænere drager til Vejle Cup den 20.

og 21. september 2013. Vi har valgt, i samråd med spil-

Oprykningen bliver fejret!

lere og trænere, at den nye sæson skal startes op på

denne måde. Klubben betaler for deltagergebyret og

trænernes kost og logi. Spændende hvordan det kommer

til at gå de 2 hold.

Inden sæsonstart skal bestyrelsen arbejde kraftigt på at

få sponsorer til et nyt tidtagerur til hallen som kan vise 2

minutters udvisninger.

Jeg vil ønske alle en forrygende sommer, og håber at se

en masse nye, som gamle spillere i klubben til den nye

sæson.

TAK !

Ok –gør en forskel

Mange sportslige hilsner

Helle Kvist

Vi vil gerne sige stor tak til OK og OK Plus, Trustrup

(Paw) for støtten til TÅIF håndboldafdelingen.

Selvom vi „kun“ får 6 øre pr. liter benzin / diesel der

tankes fra de dejlige mennesker, der tanker med et

OK kort, lavet i Trustrup, ja så gælder ordsproget:

„Lille bække små, - gør en stor å“, for vi har fået

kr. 39.084,88 i sæson 2012/2013

Sponsorstøtten er med til at vores lille klub kan fungere

økonomisk.

En stor tak til Rytters Tømrerfirma v/mathias

Rytter skal også lyde, for sponsoreringen af træningstrøjer

til herrerne.

Vi har i sæson 2012/2013 indkøbt en boldrenser

maskine med det formål, at boldene får en længere

levetid og derved spare klubben fremadrettet på indkøb

af bolde. Da sådan en maskine er temmelig dyr,

har vi fået sponsoreret kr. 5000,00 af djurslands

Bank i Grenaa. Tusind tak for sponsoratet.

TÅIF Nyt - april 2013 TÅIF Nyt - april 2013 5


Fås hos

MaLerfirMa MaDsen aps

Trekanten 52 • 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 38 88

Åben 9-17, fredag 9-18, lørdag 9-13

www.flugger.dk

Alt i

tryksager . skilte

bilreklamer . textiltryk

reklameartikler

internetløsninger

Østergade 3 • 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 00 90

• •

Køkkenlageret

Århusvej 179 • 8570 Trustrup

Tlf. 86 33 40 88 • Fax 86 33 47 88

6

Albøgevej 8 . 8570 Trustrup

Tlf. 70 22 70 26 . Fax 86 39 23 99

E-mail: freka@freka.dk . www.freka.dk

Telefon 86 33 42 79

TÅIF Nyt - april 2013 TÅIF Nyt - april 2013 7

Telefax 86 33 47 00

Biltlf. 23 39 37 58

Åbent alle ugens 7 dage 7.30 - 20.00

A/S

Kulturhuset Stationen

Stationsgade 22

8570 Trustrup

Tlf.: 87 59 21 91

kulturhuset@fritid.tdcadsl.dk

Udlejning af huset, stole/borde.

Kontakt Marie: 86 33 44 83

Trustrup Gulvbelægning ApS

v/Lars Laursen

Petersborgvej 20

8570 Trustrup

Mobil: 20 44 44 17

Tlf.: 86 33 15 20

Fax: 86 30 15 20

www.trustrupgulve.dk

bachmann.laursen@mail.tele.dk

Støt vore annoncører

- de støtter os!!!

www.smykkehjul.dk

STøT vore annoncører!

De støtter ungdommen i

TÅiF Håndboldsæsonen 2012/13

Tre sæsoner - tre oprykninger!

Omkring tre år er gået siden en lille gruppe med Mathias

Rytter i spidsen, tog initiativet til at genoplive senior

håndbolden i Toubrohallen igen.

Det startede med et hold, så to og to kredsmesterskaber,

plus en oprykning – så var vi i gang!

Sæsonen 2012/13 startede med fine resultater i Fregat

cup, men nogle mere svingende resultater i turneringen.

Det var ikke målene der manglede. Vi var det mest scorende

hold af alle. Desværre scorede modstanderne, når

de spillede mod os, bare lige så mange eller flere. Pointhøsten

var ikke fantastisk. Til vores held tog de andre

hold i puljen point fra hinanden, hvilket resulterede i, at

der da vi gik på julepause kun var 2 point fra en oprykning

til en nedrykning. Med den gode afslutning i november

og december havde drengene fået blod på tanden

og kunne lugte oprykning. Der blev kæmpet. Og selv om,

vi i sidste ende fik hjælp fra et Mørke hold som dummede

sig, og et Kristrup hold, som meldte afbud og dermed

sikrede os oprykningen, kan det ikke ændre ved glæden

over endnu en oprykning til TÅIF!

Vores økonomi ville ikke hænge sammen, hvis vi ikke var

heldige at blive støttet af OK – det betaler sig at stå et par

timer på OK i Trustrup nogle gange om året, hvor OK stiller

en ansvarlig mand til rådighed for nye optegnelser af

nye OK Benzinkort eller opringning angående el eller telefoni

– man skulle tro at det var umuligt at finde nogle i vores

lokalsamfund som ikke havde et benzinkort, men det

er muligt –vi har fået tegnet 17 nye kort i den første halvdel

af sæsonen.

så jeg vil derfor gerne sige tak til

De forældre, bestyrelsesmedlemmer og spillere, der fandt

tid til at hjælpe mig med at finde nye OK medlemmer.

Tilsammen gør det en forskel – vores halvårsopgørelse

lyder på:

15.671,77 kr.

Vi har nu et hold i serie 1 og et hold i serie 4, men vi vil

gerne have i flere hold. Derfor prøver vi skaffe spillere til

endnu et serie 4 hold, et dame hold og et ’old boys/stars’

hold. SÅ - har du spillet håndbold eller kunne du tænke

dig at prøve, så ser vi dig gerne ved træningsstarten efter

sommerferien. Men så længe behøver du faktisk ikke vente.

Der vil blive trænet et par gange i løbet af sommeren

og der vil også blive lavet et par sociale arrangementer.

For mere info ring til

Kurt, tlf. 86 33 45 41

Thomas, tlf. 61 30 56 71

Mathias, tlf. 41 18 35 41

Karl, tlf. 20 26 08 93)

Tak for endnu en god sæson!

Uden Ok var vi ingenting!

Kurt Therkildsen og Thomas R Nielsen

Hvis du ikke er ejer af et OK Benzinkort og gerne vil være

med til at støtte sporten – så støt TÅIF Håndbold, så gør

du også noget for sporten og så er du med til at holde lokalsamfundet

i gang.

vi findes på Ok tanken i Trustrup på følgende datoer

Fredag 12. april 2013

Fredag 24. maj 2013

Lørdag 25. maj 2013

Fredag 21. juni 2013

Håber vi ses!

Else Kjeldsen, OK-ansvarlig i TÅIF Håndbold afd.


TÅiF indoor Cycling - kom og træn med!

Du kan stadig nå at få pulsen

op og være med.

tirsdag kl. 18.45 – 19.45 eller

torsdag kl. 17.00 – 18.00

TÅiF Håndboldbestyrelse 2013

BestyrelsesMeDleMMer

Helle Kvist

Else Kjeldsen

Mathias Rytter

Line Holck

Martin Konge

For 30 kr. pr time hopper du

bare på cyklen og giver den

gas.

Vel mødt – både nu og ved

sæsonopstart i september!

tIl OrIeNterINg

Bestyrelsen konstituerer sig den 25. april 2013.

Husk

at tilmelde dit OK Benzinkort hos OK

Trustrup nr. 558922 eller hos Lyngby

Brugs nr. 560574, det er kun én

opringning til OK på tlf. 7010 2033

OK Trustrup - sponsor TÅIF Håndbold

Lyngby Brugs - sponsor Teamgym Djurs

Få et OK Benzinkort til billig benzin og

diesel og styrk tÅIF Håndbold

HÅNdBOLd - 2013 - Træningstider

Drenge u12

Mandage kl. 16.30-17.30

og fredage kl. 16.00-17.00.

Begge dage i Toubrohallen.

Andreas K. tlf. 20 67 43 14

Drenge u14 + u16

Mandage kl. 17.30-19.00

og onsdage kl. 18.00-20.00.

Begge dage i Toubrohallen

Martin Kvist tlf. 25 30 74 89

Ricky tlf. 53 15 87 78

serie 2 Herrer

Thomas Nielsen,

tlf. 61 30 56 71

Herre senior

Mandage kl. 19.00-20.00

og onsdage 20.00-22.00.

Begge dage i Toubrohallen

Thomas Nielsen tlf. 61 30

56 71 Søren Leth tlf. 28 77

95 71

De piger/drenge aldersgrupper

der ikke er nævnt, kan

kontakte Helle K. på

tlf. 25 66 74 01 for træningstider

mv.

Vel mødt!!

Trænere i TÅiF-Håndbold 2013

serie 4 Herrer

Søren Leth, tlf. 28 77 95 71

TÅIF-Håndbold

U14 + U16 Drenge

Martin Kvist, tlf. 25 30 74 89

Mikkel Kjeldsen

U12 Drenge

Andreas Kvist, tlf. 20 67 43 14

mathias Bang

årets TÅiF’er

24 år , TÅiF afdeling - Teamgym djurs -

cheftræner. kodeord: drive, engagement,

nytænkning, kvalitet, forventninger, opdragelse,

inspirator.

Vi er så privilegerede at have en utrolig engageret frivillig

leder, der lever og ånder for at få lov til at træne gymnaster

og skabe en helt ny klub med højt gymnastisk

niveau. Dette synes vi som forældrebestyrelse burde påskønnes,

da han gør en stor forskel for så mange børn

og unge, så vi håber meget, at I vil overveje ham i jeres

beslutning, når I skal udpege „Årets TÅIF’er“.

Mathias Bang er en fyr, der klart kræver noget af børnene

– både som gymnaster men også som mennesker.

Han kræver også meget af forældre og de øvrige trænere,

men det er bestemt ikke uden grund – han har et mål

og han vil nå det.

Han arbejder hele tiden hårdt for at højne niveauet og

mulighederne for gymnasterne. Han er ophavsmanden

til at det nye tiltag Teamgym Djurs som vi dannede i

august 2012 på rødderne af Trustrupspringerne – og har

efter navneskiftet og „gearskiftet“ til vores ambitiøse projekt

„Teamgym Djurs“ har formået at trække mange nye

gymnastiktalenter til klubben, så vi i dag stort set har fordoblet

medlemstallet og i dag har over 50 engagerede

gymnaster – der i øvrigt kommer fra en stor radius på

Djursland fra Grenaa til Rønde og Auning.

Han har valgt et netværk af dygtige trænere, som han

stoler på, kan udføre opgaven, så alle hold undervises i

kvalitetsgymnastik. Mathias går ikke på kompromis med

kvaliteten og finder hele tiden på nye muligheder at promovere

klubben og gymnastikken på – f.eks. radio-interview

og avis-indlæg.

Et af hans seneste tiltag er at tilbyde gratis træningsdage

for børn, der har lyst til at prøve springgymnastik –

igen for at promovere vores projekt og for hele tiden at

finde flere børn, der kunne tænke sig at gå til springgymnastik

på højt niveau.

Det skal lige siges, at det kommer ud over træningen af

hans faste gymnaster, hvor han allerede kører til Grenå/

Trustrup fra Århus 3-4 dage om ugen.

Er der børn, der skal have plaster på eller køres hjem,

skal Mathias også nok stå der som den første til at hjælpe

dem – han vil virkelig gå langt for sine gymnaster.

Vi kunne blive ved med de rosende vendinger – alt i

alt er vi bare en gruppe privilegerede forældre, der har

fået muligheden for at give vores børn noget helt specielt,

nemlig chancen for at bruge rigtig meget tid sammen

med en fyr, der har stor indflydelse på deres liv –

tak, Mathias!

TÅIF Nyt - april 2013 9


10


BilButikken A/S

Grenaa – Randers

www.bilbutikken.nu

tlf. 8632 7900

• • •VVS-installation

● VAND ● VARME ● SANITET

● VENTILATION● BLIKKENSLAGERARBEJDE

● OLIEFYRSSERVICE

Dyrk sport og kammeratskab iTÅiF Fodboldbestyrelsen 2013

Formand

Laila Buonaventsen

tlf. 30 20 08 59

lb-kj@mail.dk

Ungdomsformand

Stefan Boserup

tlf. 30 96 04 37

joanna@egnsnet.dk

sekretær/repr. for tBIF

Lars Jensen

Oldboys ansvarlig

Morten Bech

tlf. 60 24 89 19

e-mail: bech71@sol.dk

senior

Daniel A. Andersen

tlf. 24 98 29 89

Toubro børneby er i disse dage præget af lockout-situationen.

Vi savner de mange børn og voksne i det daglige,

og håber der snarligt kommer en god afslutning

på konflikten. Planlægningen af næste skoleår så småt

gået i gang, og de kommende år i børnebyen bliver

med fokus på fire centrale elementer.

Opkvalificering af alle medarbejdere, gennem stormøder

i sensommeren, hvor den systemisk anerkendende

tilgang er på dagsordenen. Opkvalificering af teamsamarbejdet.

I de kommende år, vil vi igangsætte og

udbygge tiltag i forhold til arbejdet i teams i både dagpleje,

børnehave, SFO og skole. Opkvalificering af vejledere,

der skal støtte medarbejdere og børn i forhold

til IT, som læse- og sprogvejledere, matematikvejleder,

og AKT vejledere. Vejlederne skal have udbygget deres

kompetencer, og være en mere tydelig del af teamsamarbejdet.

Derudover skal vi have rettet fokus på de digitale

læremidler, der skal være en fast og integreret del

af børnenes dagligdag. Vi går uden tvivl en spændende

tid i møde.

Martin Bak, Toubro børneby

FOdBOLd - forår 2013

Træningstider/steder

maNdaG Trustrup stadion

16.30- 18.00 træning for udviklingshæmmede

+15 år

maNdaG Balle stadion

17.00 - 18.00 Poder

17.00 - 18.00 Mikroput

17.00 - 18.15 Lilleput piger

18.30 - 20.00 Piger u15

18.30 - 20.30 Dame senior

TiRsdaG Trustrup stadion

17.45 - 19.00 Miniput drenge u9/u10

17.45 - 19.00 Lilleput drenge u11

17:00 - 19:00 Lilleput drenge u12

17.00 - 18.30 Drenge u13

19.00 - 21.00 Senior Herre

ONsdaG Trustrup stadion

17.00 - 18.00 Poder

17.00 - 18.00 Mikroput

17.00 - 18.15 Lilleput piger

18.30 - 20.00 Piger u15

18.30 - 20.30 Dame senior

ONsdaG Balle stadion

--------

TORsdaG Trustrup stadion

19.00 - 21.00 Senior Herre

TORsdaG Balle stadion

17.45 - 19.00 Miniput drenge u9/u10

17.45 - 19.00 Lilleput drenge u11

17:00 - 19.00 Lilleput drenge u12

17.00 - 18.30 Drenge u13

TÅIF Nyt - april 2013 TÅIF Nyt - april 2013 11


12

Fra Trustrup Springerne

til Teamgym-djurs

Stolte medaljetagere fra

Spring Cup Nord i januar 2013

så er der snart gået en hel sæson for Team-gym

djurs. det har været en sæson med meget aktivitet

og mange gode oplevelser samt masser af træning.

Først var der overgangen fra Trustrup

Springerne til Teamgym-Djurs, som betød

en omlægning af træningstider, nye

trænere og nye opdelinger af gymnasterne.

Der trænes nu på 4 forskellige

hold; 2 hold for minipiger, et hold for

minidrenge og et hold for junior/ynglinge.

Holdet består nu af 50 gymnaster.

Teamgym-Djurs skal forstås som

et samlet hold, som også træner fælles

i perioder, hvor der er behov for dette

f.eks. når der skal trænes opvisningsprogram.

Opvisning

Holdets opvisningsprogram har i år fået

en kraftig ansigtsløftning. Der er tænkt

nye tanker om strukturen på programmet,

der er lavet nye serier og en lang

sekvens med ”Peter Pan” tema med

udklædning hvor der både er pirater og

den lille Klokkeblomst på gulvet. I løbet

af sæsonen som er gået er programmet

blevet prøvet af 2 gange i Toubrohallen

til foreningens egne opvisninger, samt

en opvisning i Grenaa IF, hvor der også

er etableret et samarbejde omkring træningstider.

Derudover er der også lavet

en opvisning i Allingåbro. I løbet af resten

af foråret og sommeren er der flere

opvisninger i støbeskeen rundt omkring

på Djursland.

konkurrencer

Dette første år som Teamgym-Djurs har

der også været konkurrencer på programmet.

Det blev til rigtig mange flotte

placeringer og en hel del medaljer. I alt

blev der taget 10 medaljer hjem til holdet,

som er rekord inden for de sidste

mange år i foreningen.

stævnearrangør

I starten af sæsonen er der på holdet

nedsat en del forældreudvalg som

har mange forskellige opgaver . Dette

spænder bredt fra „hyggeudvalg“

til „PR-udvalg“. En stor udfordring for

forældrene på holdet har været at arrangere

DM for minigymnaster i Grenaa

IC. Her var omkring 1500 gymnaster

+ tilskuere. Dette krævede en stor

indsats fra forældrene specielt i forhold

til bespisning af de mange gymnaster.

Teamgym-Djurs springerne havde

opgaver i Grenaa IC i forhold til selve

stævneafviklingen. Her havde alle store

som små forskellige opgaver. Så der

blev løftet i flok. I skrivende stund er resultatet

af stævnet ikke opgjort men

målet er at det gerne skulle kunne give

et tilskud til nye dragter og redskaber til

holdet.

sommerferie

Til sommer får gymnasterne mulighed

for at lave en helt masse gymnastik, da

der er ved at blive arrangeret en tur til

en gymnastikefterskole, hvor der bliver

etableret en træningslejr i nogle dage

i løbet af ferien inden der tages hul på

sæson 2 for Teamgym-Djurs.

På vegne af Teamgym-djurs

Kim Mortensen (skribent)

Gymnastik

Den normale gymnastiksæson er slut for i år, men på opfordring

har vi forlænget sæsonen med et børnehold, 2

år og op. Det er i Toubrohallen torsdag fra 16.00 - 17.00 i

april og maj.

Sæsonen blev afsluttet med en flot opvisning i hallen lørdag

den 2. marts. Astrid fra cirkus Aroma kom og lavede

et sjovt og flot indslag, og til sidst efter opvisningerne var

overstået var der som noget nyt i år, en workshop, hvor

børnene kunne prøve kræfter med nogle af de mange

cirkus rekvisitter, såsom stylter, et-hjulede cykler, djævle

spil mv. Samt sjov - lørdags store hoppepude, som vi

havde fået lov at låne.

Trænerne i hele gymnastikafdelingen har deltaget i et

kursus fordelt over flere gange i løbet af efteråret, så nu

kan de kalde sig certificeret i kvalitets børnegymnastik.

Sæsonen starter op igen i uge 36. Vi glæder os til at se

gamle som nye gymnaster.

Zumba

I de sidste 3 år har Kulturhuset Stationen stået for zumba/

bokwa i gymnastiksalen på Touboskolen. Det er både hyggeligt,

sjovt og samtidig får vi motion. Der bliver danset til

højt rytmisk musik.

Trænger du til opstramning af mormor armene, få mavemusklerne

rørt, strammet ballerne, tabe et par kilo eller har

du bare lyst til motion på den sjove måde, så kom og vær

med. Vi danser fra kl. 18.00 - 19.00 hver mandag.

Kontakt Pia for yderligere information på tlf. 30 28 40 89

eller mail piaevan@privat.dk

Det er for alle aldersgrupper.

TÅIF Nyt - april 2013 TÅIF Nyt - april 2013 13


Prisen på din tryksag finder du nemmest

selv med vores online prisberegner.

Med vores BestBuy funktion hjælper vi dig

med at finde den rigtige løsning.

Offset tryk

Høj kvalitet og billigst ved store oplag.

Puljetryk

Høj kvalitet og en god pris på

standard produkter.

Udlejningspriser

- en del af GP-Tryk

Digitaltryk

God kvalitet og billigst ved små oplag.

Rugvænget 3 · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 30 33

Hele huset . . . . . . . . . . . . . . .kr . 900,-

+ miljøafgiftkr . 150,- ellers 75,-

store sal m/køkken . . . . . . . . . .kr . 800,-

store sal u/køkken . . . . . . . . . .kr . 600,-

lille sal m/køkken . . . . . . . . . .kr . 550,-

lille sal u/køkken . . . . . . . . . . .kr . 400,-

Børnefødselsdag - Hverdag

AUT. EL-INSTALLATØR

Om eftermiddagen uden køkken . kr . 200,-

14

iNdOOR CyCLiNG

sommerkørsel udendørs

Tlf. 86 33 45 55

det er GRaTis

Mød op ved Toubrohallen

tirsdage kl.18.30

- så cykler vi derudad på forskellige

hold.

Første kørsel d. 7. maj

ApS

Forsamlingshuset i Vejlby

Udlejningspriser af HUset

Borde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr . 10,-

stole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr . 2,-

Bænke . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr . 5,-

Udlejning ved

Karin og johnny laursen, søren Quistvej 5, vejlby

tlf . 86 33 16 67

Formand

Preben Tækker

Århusvej

8570 Trustrup

Tlf. 28 25 28 54

Næstformand

Jens Ove Pedersen

Næsgårdsvej 15

8500 Grenaa

Tlf. 40 53 24 98

Kasserer

John Eriksen

Næsgårdsvej 12

Fodbold

Laila Buonaventsen

lb-kj@mail.dk

Indoor Cykling

Anne O. Kristensen

Søndervang 1

8570 Trustrup

Håndbold

Helle Kvist

Abildgårdsvej 4

8570 Trustrup

Tlf. 25 66 74 01

gymnastik

Rikke Kirial Humlevej

23

8500 Grenaa

Tlf. 22 95 26 26

sjov lørdag

René Olsen

Lyngbyvej 37

8570 Trustrup

Tlf. 20 81 53 41

teamgym Djurs

Pernille Bengtsen

Hedevej 3

Forretningsudvalg

8500 Grenaa

Tlf. 86 32 28 68

sekretær

Susanne Hansen

Robstrupvej 38

8500 Grenaa

Tlf. 20 16 52 64

Menigt medlem

Svend Janerka

Saldrupvej 2

8570 Trustrup

Tlf. 86 33 40 46

afdelingsformænd

8500 Grenaa

Tlf. 20 81 53 41

Badminton

Preben Tækker

tennis

John Eriksen

Petanque

Villy Sørensen

Lyngbyvej 75

8570 Trustrup

Banko

Benny Vand

Skolegade 3

8570 Trustrup

Tlf. 21 26 05 56

toubrohallen

Tlf. 86 33 46 06

stadion

Tlf. 86 33 45 70

Lever vi i en BRydNiNGsTid?

dette vil mange nok nikke aner-

kendende til og de fleste vil nok

betragte det som en negativ tilstedeværelse.

Selve ordet brydningstid, betyder „en

tid med uro og omskiftelser“. Krisen

som sneg sig ind på os i en ellers rig

og luksuriøs periode i 2008, med opgangstider

stort set overalt, kom som

en tyv om natten.

Hvor det startede, og hvordan det startede

kan man jo ikke helt blive enige

om, om det var den Amerikanske bank

verden eller andet sted, men det kan

iøvrigt også være lige meget, for krisen

er her. Om vi på nuværende tidspunkt

kan se lyset for enden af tunnellen,

skal jeg ikke kunne sige, men en ting

er helt sikkert - livet går videre.

Således er vi også ramt i lille Danmark.

Mange er ramt hårdere end andre. Om

dem som må købe en lidt billigere bil,

og dem som må spise en enkelt oksebøf

mindre, er jeg ikke så bekymret

for, nej - det er dem som samtidig

mister så meget indtægt, at de måske

ikke kan blive boende i deres lejlighed

eller hus, som ikke har råd til at opretholde

en minimums levestandard som

samtidig går ud over deres børn, dem

er jeg meget bekymret for.

Jeg vil ikke gå ind i en dybere politisk

forklaring eller mangel på samme, kun

konstatere at politikerne i dette land

kan ikke være det bekendt. Det er ikke

„den danske model“ at borgere i dette

land pludselig ingen indtægt har. Dette

må da være „uro og omskiftelse“.

I Norddjurs Kommune forsøger man efter

bedste evne, at hjælpe så godt man

kan. Jobcenter og arbejdsmarkedsafdelingen

oa. gør en ihærdig indsats for

at finde beskæftigelse til dem som har

mistet deres indkomst. Selvfølgelig vil

nogle føle sig forbigået, eller ligefrem

svigtet, til dem vil jeg kun sige, bliv ved

med at rende kommune og virksomheder

på dørene, for lige pludselig kunne

der være beskæftigelse. Alene et kursus

eller anden efteruddannelse kan

give ret til fornyet indkomst.

I lokal området, hvor dette blad udkommer

TÅIF-området, lever man også

i en brydningstid. Og der vil komme

mange tiltag som gerne skal opleves

som en positiv brydningstid. Lyngby,

Trustrup og Ålsrode for lige at nævne

de tre største byer i området, vil alle

komme til at mærke forandringer. Nogle

af stederne mere end andre, men

trods alt fremgang.

I Lyngby er jeg utrolig glad for at det

lykkedes, i ellevte time ganske vist, at

redde borgerforeningen. Det er utrolig

vigtigt at borgerne har en fælles

front hvor man kan agere udfra, med

forsamlingshuset som samlingspunkt.

Der indledes i denne tid forhandlinger

kommunen og en gruppe unge mennesker

(foretagsomheden.dk) imellem,

om lejemål af Lyngbygård. Man skal

have ny præst i 8570 området, hvorfor

præstegården i Lyngby skal istandsættes.

Derved kommer FDF spejderne

i klemme, for så kan de ikke blive.

Ønsket er så at komme i den nedlagte

børnehave i Trustrup. Der afventes

en afklaring om hvad disse bygninger

skal. Jeg fornemmer en vis velvillighed

for at dette kan lade sig gøre, og

hvorfor ikke? Jeg er stillet i udsigt at

det kan blive drøftet ved det først kommende

ØK møde. Det haster jo lidt,

idet bygningerne i Lyngby skal rømmes

snarest. Til skolestart efter sommerferien,

skulle der gerne være et nyt

„cykelskur“ i bunden af Lyngbygårds

have. Det er uforsvarligt at skolebørnene

skal stille deres cykler op ad vejskilte,

helt ud til den trafikerede Lyngbyvej.

Grunden til at det trækker lidt ud,

er fordi der skal behandles en udskillelse

sag, af jordstykket fra haven. Og

så trænger Lyngbyvej til nytasfalt, og

omlagte fortove.

Trustrup vil mærke sin brydningstid, positive

af slagsen, i de kommende par år.

Der vil komme en markant byfornyelse

i et nærmere udvalgt område. Også

området omkring Kulturhuset Stationen,

og selve området omkring banen

vil blive forskønnet i samspil med udførelsen

af letbane projektet. Der er indsendt

en større „ønskeliste“ fra Trustrup

borgerforening, for det er med at værepå

forkant, så man får muligheder for at

kunne sætte sit og lokalområdets præg

på div. forandringer. Hvad der specifikt

er ønsket, kommer ved en senere lejlighed.

Det kan være det refereres via

net-avisen. Vi skal også senere på året

have revideret kommuneplanen, her

kan det også være vigtigt at være på

forkant i hele TÅIF området.

Lige i øjeblikket er jeg ved at samle

kolleger i kommunalbestyrelsen fra andre

partier, for at presse på ønsket om

at få etableret cykelstien fra Homå til

Trustrup. Da det jo er en statsvej er det

i folketinget den skal besluttes. Jo flere

vi er tværpolitisk, jo flere trafikordfører

er der på sagen.

I Ålsrode har der i flere år været et ønske

om at få etableret en cykelsti mellem

Mølleskolen og Ålsrode by. Vi i socialdemokratiet

prioriterer dette ønske

højest i cykelstipuljen. Jeg indsender

dette som et enkeltstående projekt til

idékataloget indenfor Miljø ogTeknik

udvalget. Det kommer så med i budget

2014 forhandlingerne, hvis ikke der

kan søges særskilte midler andetsteds.

Der har været drøftet, om vi skal udvide

med flere valgsteder til det kommende

kommunalvalg den 19. november. Bla.

har det været nævnt om der skulle oprettes

et på Mølleskolen, så vælgerne i

dette område skulle stemme her i stedet

for i Trustrup. Dette vil selvfølgelig

være kortere vej, men jeg tror ikke det

betyder så meget for vælgerne at skulle

smutte til Trustrup Jeg mener det vil

være ærgerligt at splitte TÅIF området. I

mine ører klinger samhørigheden i TÅIF

for altid.

God sommer.

Med venlig hilsen Niels Basballe

TÅIF Nyt - april 2013 TÅIF Nyt - april 2013 15


Ryomgård · Tlf. 86 39 50 00

Ryomgård · Tlf. 86 39 50 00

TeamGym djuRs har indgået

sponsoraftale med dagli Brugsen dybvang og Ok

Få et OK Benzinkort med sponsoraftale

og hjælp Trustrup Springerne/

Teamgym Djurs til bedre træningsforhold.

For hver liter benzin, du tanker,

giver Dagli Brugsen Dybvang, Lyngby

og OK 6 øre til Trustrup Springerne/Teamgym

Djurs, så der kommer

flere penge til nyt udstyr og vedligeholdelse.

Få et OK Benzinkort og tank penge til

Trustrup Springerne/Teamgym Djurs.

Hvis du bestiller et OK Benzinkort

med en sponsoraftale knyttet til din

lokale klub, støtter du klubben med

6 øre for hver liter benzin, du tanker.

Jo mere du tanker, jo flere penge får

klubben. Når du har tanket 500 liter,

så får klubben en ekstra bonus.

Det koster ikke noget at få dit OK

Benzinkort. Du skal ikke betale oprettelsesgebyr,

kontoen er rentefri, og

du betaler kun din benzinregning én

gang om måneden. Benzinen bliver

selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale

– vi sponsorerer hele støttebeløbet.

Sådan støtter du Trustrup Springerne/Teamgym

Djurs med dit OK Benzinkort.

Trustrup Springernes/Teamgym Djurs´

OK-sponsornummer er 56 05 74. Du

kan bestille dit OK Benzinkort her på

www. ok.dk/ok-stoetter-sporten/

Hvis du allerede har et OK Benzinkort,

kan du også nemt tilknytte en sponsoraftale

til dit kort – du kan ringe til OK og

oplyse sponsornummeret.

OK a.m.b.a

Åhave Parkvej 11

8260 Viby J

Tlf. 70 10 20 33

ok@ok.dk

Similar magazines