Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

foedevarestyrelsen.dk

Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

dyrket frugter. Tabel 3 viser, at også på enkeltafgrødeniveau

er der procentvis færre pe

sticidrester i dansk produceret frugt sammenlignet

med udenlandsk. Dette gælder dog ikke

for jordbær hvor denne forskel ikke ses. Som

det ses af bilag 4a, indeholder udenlandsk dyrkede

frugter generelt et større udvalg af forskellige

pesticider. Dette kan skyldes, at de

danske anvendelsesregler kun tillader brug af

et begrænset antal pesticider. Det skal dog

understreges, at indhold over grænseværdierne

er ulovlige indhold, hvorimod indhold under

grænseværdierne er lovlige, også selv om pesticidet

måske ikke er tilladt at bruge i Danmark.

En sammenligning af antal overskridelser er

ikke rimeligt, da antallet af overskridelser rent

statisktisk er for lavt.

I de udelukkende udenlandsk producerede

afgrøder, 633 prøver i alt, var 62% uden påvist

indhold, 33% af prøverne med indhold under

grænseværdien og 5% (27 prøver) med indhold

over grænseværdierne. Da disse afgrøder ikke

dyrkes i Danmark, er en sammenligning med

dansk dyrkede frugter ikke relevant.

Grøntsager, konventionelt dyrket.

Der er analyseret 975 konventionelt dyrkede

grøntsagsprøver i 1999. Hertil er ikke regnet

prøver af dybfrosne grøntsager. Resultaterne

for hver enkelt afgrøde findes i bilag 4a. I bilag

5 er resultaterne opgjort for hvert enkelt pesti

cid. Figur 2 viser den procentvise fordeling af

prøver med og uden indhold af pesticider for

alle afgrøder, der i denne rapport regnes som

grøntsager. Dette omfatter alle prøver af vegetabilier,

der ikke er defineret som frugt eller

korn (se afsnittet om frugt). Afgrøder som

nødder og tørrede bønner indgår derfor i gruppen

grøntsager.

Resultaterne fra grøntsagsprøverne er ligesom

for frugt opdelt i tre grupper ”Dansk produceret”,

”Udenlandsk produceret” og ”Udelukkende

udenlandsk produceret" (se boks 4). De

fleste grøntsager kan dyrkes i Danmark bl.a. i

væksthuse. Det er derfor meget få grøntsager,

vi ikke selv dyrker. Disse omfatter auberginer,

babymajs, chili, mandler, sesamfrø samt peberkorn

og te.

På Figur 2 ses, at der ikke blev fundet pesticidrester

i 94% af de dansk producerede

Figur 2 Pesticidindhold i grøntsager 1999. Figuren angiver, hvor mange procent af prøverne hvor der

1) ikke blev påvist pesticidrester (IP), 2) var fund under grænseværdien (≤MRL) og 3) var overskridelser

af grænseværdien (>MRL) i hhv. dansk, udenlandsk og udelukkende udenlandsk produceret

grøntsager.

IP

94%

Dansk produceret Udenlandsk produceret

≤ MRL

5%

> MRL

1%

IP

78%

≤ MRL

21%

> MRL

1%

Udelukkende

udenlandsk produceret

IP

82%

≤ MRL

18%

15

More magazines by this user
Similar magazines