Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

foedevarestyrelsen.dk

Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

5. Særlige undersøgelser

I 1998 blev der udført fire såkaldte særlige

undersøgelser. De særlige undersøgelser er et

supplement til stikprøvekontrollen (se Boks 2).

Tre blev igangsat grundet Rapid Alerts fra EU

(se boks 7) og omfattede vindruer fra Brasilien,

peberfrugt fra Spanien og pandanusblade fra

Thailand. Desuden blev 50 danske kornprøver

analyseret for glyphosat, AMPA, chlormequat

og mepiquat.

Vindruer fra Brasilien

På basis af en Rapid Alert der rapporterede, at

Finland havde fundet 2,1 mg/kg monocrotophos

i et parti druer fra Brasilien, besluttede

Fødevaredirektoratet bl.a. at anmode de lokale

levnedsmiddelkontrolenheder om at udtage

druer fra Brasilien til analyse. Senere blev

undersøgelsen udvidet til druer fra Sydamerika.

Monocrotophos blev vurderet som et akut

toksisk pesticid og det blev skønnet at der kunne

ske en overskridelse af den akutte reference

dosis, ARfD (se boks 6) ved indtagelse af vindruer

med det fundne indhold på 2,1 mg/kg.

Resultater fra undersøgelsen ses i bilag 9. Der

blev analyseret 14 prøver, hvoraf de 11 var

uden indhold. I 3 prøver blev der fundet hhv.

0,030 - 0,030 og 0,015 mg/kg. Der er ikke

fastsat grænseværdi for monocrotophos i vindruer,

men JMPR har fastsat en akut reference

dosis, ARfD, på 0,002 mg/kg legemesvægt.

Fundene blev ikke vurderet til at udgøre et

sundhedsmæssigt problem, da de ikke overskred

ARfD.

26

Pandanus blade fra Thailand.

På basis af en Rapid Alert om et norsk fund af

24 mg/kg methyl-parathion i et parti pandanus

blade fra Thailand, besluttede Fødevaredirektoratet

bl.a. at anmode de lokale levnedsmiddelkontrolenheder

og Plantedirektoratet om at

udtage pandanus blade fra Thailand til analyse.

Disse blev udtaget i Københavns Lufthavn.

Pandanus blade er grønne smalle lancetformede

stive blade, der bruges som frisk krydderi i

sammenkogte Thai-retter. De giver retten både

smag og farve. Bladene kaldes også parfumeblade.

Methyl-parathion vurderes som et akut

toksisk pesticid og det blev skønnet, at der

kunne ske en overskridelse af den akutte reference

dosis, ARfD (se boks 6), ved indtagelse

af pandanus blade med det fundne indhold på

24 mg/kg. Resultater fra undersøgelsen ses i

bilag 9. Der blev analyseret 10 prøver. I ingen

af prøverne blev der fundet restindhold

Peberfrugter fra Spanien

På basis af flere Rapid Alert der rapporterede,

at der var fundet methamidophos i peberfrugter

fra Spanien, besluttede Fødevaredirektoratet

bl.a. at anmode de lokale levnedsmiddelkontroller

om at udtage peberfrugter fra Spanien til

analyse. Methamidophos vurderes som et akut

toksisk pesticid og det blev skønnet, at der

kunne ske en overskridelse af den akutte reference

dosis, ARfD (se boks 6), ved indtagelse

af peberfrugter med de fundne indhold. Resultater

fra undersøgelsen ses i bilag 9. Der blev

analyseret 3 prøver. I ingen af prøverne blev

der fundet restindhold.

BOKS 7

Rapid Alert System for Food

Rapid Alert systemet er en del af EU-kommissionens meddelelsessystemer for forbrugerbeskyttelse. Formålet

er at sikre hurtig udveksling af oplysninger om produkter, der kan udgøre en alvorlig og akut risiko for

forbrugere, hvor risikoen kan vedrøre mere end en medlemsstat. Norge og Island deltager ligeledes i dette

system.

Medlemsstaterne sender oplysning til EU-kommissionen om fx. fund af pesticider i fødevarer der overskrider

grænseværdierne og som samtidig muligvis er eksporteret til andre EU-lande. EU-kommissionen vurderer

herefter om der skal udsendes en Rapid Alert. Denne sendes til et kontaktpunkt i hvert land. I Danmark

er det Fødevaredirektoret. Her undersøges hvorvidt de pågældende produkter findes på det danske marked

og hvilke undersøgelser eller andre tiltag der skal iværksættes.

More magazines by this user
Similar magazines