Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

foedevarestyrelsen.dk

Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

I særundersøgelsen af glyphosat og stråforkortningsmidler

i 50 kornprøver blev der fundet

rester af glyphosat i godt halvdelen og

nedbrydningsproduktet AMPA i 1/10 af kornprøverne.

Desuden blev der fundet ståforkortningsmidler

i 4/5 af prøverne.

Der blev ikke fundet sundhedsmæssigt uacceptable

indhold af pesticider uden fastsat

grænseværdi. Dog vurderes fund af visse klorerede

pesticider såsom hexachlorbenzen,

DDT, lindan og HCH som problematiske/uønskede

specielt ved gentagne tilfælde, da

stofferne ophobes i organismen.

Tre prøver med fund af pesticider, der anses

for at have akut toksisk virkning, overskred

den fastsatte akutte reference dosis, ARfD.

Den fødevaretoksikologiske vurdering af de

multiple fund, har i langt de fleste tilfælde ført

til, at den estimerede eksponering har ligget

under ADI. I få tilfælde har beregningen af den

teoretiske eksponering vist en mindre overskridelse

(under 10 gange) af ADI. Da ADI er

fastsat med stor sikkerhedsmargin, er de påviste

enkeltoverskridelser ikke vurderet som

fødevaretoksikologisk betænkelige.

30