Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

foedevarestyrelsen.dk

Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

8. Referencer

1. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993 – 1997. Del III: Produktionshjælpemidler (pesticider

og veterinære lægemidler). Fødevaredirektoratet 1999.

2. Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidmidler i fødevarer og foderstoffer,

Fødevaredirektoratets bekendtgørelse, nr. 465 af 15. juni 1999.

3. Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler,

Veterinær- og Fødevaredirektoratets bekendtgørelse, nr. 659 af 14. august 1997.

4. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler,

Levnedsmiddelstyrelsens bekendtgørelse af 9. maj 1988.

5. Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler 1999. Orientering fra Miljøstyrelsen. Nr. 2 1999.

ISBN nr. 87-7909-275-6.

6. Bekendtgørelse nr. 942 af 11. december 1997 om tilsætningsstoffer.

7. Kommisionens henstilling af 3.marts 1999.

8. Monitoring for Pesticide Residues in Products of Plant Origin in the European Union and Norway.

Report 1997. European Commission, Directorate-General XXIV. Consumer Policy and Consumer

Health Protection. Food and Veterinary Office.

9. Lov om Fødevarer m.m., nr. 471 af 1. juli 1998.

10. Rådets direktiv 96/23/EF af 29.april 1996.

11. Kommissionens beslutning af 27.oktober 1997.

12. Analysemetoder. Veterinær- og Fødevaredirektoratet, Afdelingen for Kemiske Forureninger.

13. Forskrifter og retningslinier til bestemmelse af pesticid- og lægemidddelrester i levnedsmidler,

Levnedsmiddelstyrelsen, Afdelingen for Kemiske Forureninger, 1985.

14. Vejledning om pesticidrester i levnedsmidler samt regler og retningslinier for kontrol hermed.

Levnedsmiddelstyrelsen, september 1996.

15. GEMS/FOOD REGIONAL DIETS. Regional Per Capita Consumption of Raw and Semiprocessed

Agricultural Commodities. Prepared by the Global Environment Monitoring System/Food

Contamination Monitoring and Assessment Programe. WHO/FSF/FOS/98.3.

16. Inventory of IPCS and other WHO pesticide evaluations and summary of toxicological evalutations

performed by JMPR 1999.

17. ECCO-dokument, 4. april 2000.

18. EU-dokument SCP/RESI7024-Final

33

More magazines by this user
Similar magazines