Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

foedevarestyrelsen.dk

Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

GC-multimetode (FP017) til frugt og grønt

Antal prøver, hvor pesticid er påvist Rapporterings-

Pesticid Dansk

Udenlandsk

grænse (mg/kg)

produceret

produceret

Dimethoat 1 0,05

Dioxathion 0,05

Diphenylamin 7 0,05

Ditalimfos 0,05

Endosulfan 78 0,02

Endrin 0,05

Ethion 21 0,02

Etrimfos 0,05

Fenarimol 0,01

Fenchlorphos 0,05

Fenitrothion 6 0,05

Fenpropathrin 2 3 0,2

Fenson 0,05

Fenthion 9 0,05

Fenvalerat 1 0,2

Formothion 0,05

Furathiocarb 0,2

HCH 2 0,05

Heptachlor 0,05

Heptenophos 0,05

Hexachlorbenzen 3 0,05

Iprodion 6 46 0,2

Isofenphos 0,05

Lindan 3 0,05

Malathion 33 0,05

Mecarbam 6 0,05

Metalaxyl 1 3 0,1

Methamidophos 3 0,2

Methidathion 53 0,05

Methoxychlor 0,05

Mevinphos 0,05

Monocrotophos 0,05

Myclobutanil 1 0,05

Nuarimol 0,05

Omethoat 0,05

Parathion 0,05

Parathion-methyl 7 0,05

Penconazol 1 0,05

Pentachloranisol 3 0,05

Pentachlorbenzen 1 0,05

Pentachlorphenol 0,2

Permethrin 1 3 0,2

Phenkapton 0,05

Phenthoat 0,1

Phorat 2 0,05

Phosalon 5 0,05

Phosmet 1 0,05

Phosphamidon 0,05

Phoxim 0,05

Pirimicarb 3 1 0,05

Pirimiphos-ethyl 0,05

Pirimiphos-methyl 1 7 0,05

37

More magazines by this user
Similar magazines