Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

foedevarestyrelsen.dk

Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

GC-multimetode (FP004) til korn og kornprodukter

Antal prøver, hvor pesticid er påvist Rapporterings-

Pesticid Dansk

Udenlandsk

grænse (mg/kg)

produceret

produceret

Carbaryl 0,06

Chlorpyrifos 0,005

Chlorpyrifos-methyl 3 0,005

Cyfluthrin 0,02

Cypermethrin 0,02

Deltamethrin 0,005

Demeton-S-methyl 0,03

Diazinon 0,01

Dichlorvos 0,01

Dimethoat 0,005

Etrimfos 0,1

Fenitrothion 1 0,005

Fenvalerat 0,01

Lambda-cyhalothrin 0,01

Lindan 0,01

Malathion 1 6 0,01

Methacrifos 0,005

Phosphamidon 0,03

Pirimicarb 0,02

Pirimiphos-methyl 2 22 0,01

Procymidon 0,01

Propiconazol 1 0,01

Vinclozolin 0,01

Chlormequat-metode (FP045) til korn og kornprodukter

Antal prøver, hvor pesticid er påvist Rapporterings-

Pesticid Dansk

Udenlandsk

grænse (mg/kg)

produceret

produceret

Chlormequat 37 0,004

Mepiquat 8 0,001

Glyphosat-metode (FP054) til korn og kornprodukter

Antal prøver, hvor pesticid er påvist Rapporterings-

Pesticid Dansk

Udenlandsk

grænse (mg/kg)

produceret

produceret

AMPA 6 0,04

Glyphosat 27 0,01

39

More magazines by this user
Similar magazines