Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

foedevarestyrelsen.dk

Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

46

Vareart

Oprindelse

(pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof)

Antal prøver Antal fund Antal fund

Antal prøver analyseret

Uden påviste pesticidrester

Ikke over 50% af MRL

51-100% af MRL

Over MRL

Indhold uden MRL

Påvist stof

Antal prøver analyseret

Ikke over 50% af MRL

51-100% af MRL

Over MRL

Indhold uden MRL

Højeste indhold (mg/kg)

MRL

(mg/kg)

Frugt og grønt o.l.

Blåbær DK 1 1

Blåbær UDL 9 6 4 Endosulfan 9 1 0,014 0,05 2)

Pirimicarb 9 1 0,23 0,5

3)

Tolylfluanid 9 2 0,060 5

3)

Broccoli DK 1 1

Broccoli UDL 12 10 1 1 DDE, o,p'- 12 1 0,010 (ingen)

Vinclozolin 12 1 0,10 0,05 1)

Brombær DK 1 1

Bønne med bælg DK 5 4 1 Permethrin 5 1 0,030 0,5

2)

Bønne med bælg UDL 11 7 3 1 Ethion 11 1 1 0,71 0,1

2)

Fenitrothion 11 1 0,014 0,5

2)

Vinclozolin 11 1 0,050 2

1)

Bønne, tørret DK 1 1

Bønne, tørret UDL 24 22 3 Dicofol 24 1 2,3 (ingen)

Lindan 24 1 0,71 (ingen)

Malathion 24 1 0,31 (ingen)

Carambola UDL 12 9 1 1 3 Brompropylat 12 1 1 0,22 0,05 2)

Carbendazim 12 1 0,22 0,1

1)

Chlorpyrifos 12 1 1 0,070 0,05 2)

Champignon,

dyrkede

Champignon,

dyrkede

DK 12 10 2 Carbendazim 12 2 0,22 1 2)

UDL 5 5

Chili UDL 12 8 7 1 Carbendazim 12 1 0,34 (ingen)

Cypermethrin 12 1 0,070 0,5

2)

Endosulfan 12 3 0,19 1

2)

Procymidon 12 3 0,17 2

2)

Citron UDL 48 2 86 6 2 2 Azinphos-methyl 48 1 0,31 1

2)

Brompropylat 48 7 0,70 3

1)

Captan+folpet 48 1 0,020 0,1

2)

Carbendazim 48 4 1,1 5

2)

Chlorpyrifos 48 4 0,040 0,2

4)

Dicofol 48 1 0,29 2

1)

Endosulfan 48 4 0,30 1

2)

Ethion 48 2 0,050 2

2)

Imazalil 48 29 4 3,5 5

1)

Mecarbam 48 5 0,37 2

2)

Metalaxyl 48 1 0,060 (ingen)

Methidathion 48 12 1 1,1 2

2)

Ortho-phenylphenol 48 6 3,3 12

3)

Parathion-methyl 48 1 0,18 0,2

1)

Permethrin 48 1 0,010 0,5

2)

Procymidon 48 1 0,040 0,02 2)

Propiconazol 48 1 0,68 0,05 1)

Quinalphos 48 1 0,020 (ingen)

Tetradifon 48 6 0,090 1

3)

Thiabendazol 48 3 2,1 6

2)

More magazines by this user
Similar magazines