Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

foedevarestyrelsen.dk

Pesticidrester i fødevarer 1999 - resultater fra den danske

Indhold

Forord........................................................................................................................................ 4

1. Indledning ............................................................................................................................. 7

2. Pesticidkontrollen................................................................................................................. 8

Prøveudtagning 1999.................................................................................................................. 9

Analysemetoder........................................................................................................................ 11

Analyselaboratorier og kvalitetssikring ................................................................................... 12

3. Resultater ............................................................................................................................ 13

Frugt, konventionelt dyrket ...................................................................................................... 13

Grøntsager, konventionelt dyrket............................................................................................. 15

Frugt og grønt, konventionelt dyrket, udtaget som dybfrost.................................................... 18

Fund af flere pesticider i frugt og grøntsager........................................................................... 18

Økologiske frugt og grøntsager................................................................................................ 18

Korn og kornprodukter, konventionelt dyrket.......................................................................... 19

Fund af flere pesticider i korn og kornprodukter ..................................................................... 20

Økologisk korn og kornprodukter ............................................................................................ 20

Kød, konventionelt produceret................................................................................................. 20

4. Vurdering af resultater...................................................................................................... 21

Overskridelser af MRL i frugt og grøntsager........................................................................... 21

Overskridelser i korn................................................................................................................ 22

Overskridelser i kød ................................................................................................................. 22

Fund af pesticider som ikke er godkendt til brug..................................................................... 22

Fødevaretoksikologisk vurdering af restindhold af pesticider ................................................. 22

Fødevaretoksikologisk vurdering af prøver med rester af 2 eller flere pesticider.................... 24

5. Særlige undersøgelser ........................................................................................................ 26

Vindruer fra Brasilien............................................................................................................... 26

Peberfrugter fra Spanien........................................................................................................... 26

Glyphosat og stråforkortningsmidlerne chlormequat og mepiquat i korn ............................... 27

6. Resumé ................................................................................................................................29

7. Summary ............................................................................................................................. 31

8. Referencer ........................................................................................................................... 33

9. Forkortelser ........................................................................................................................ 34

Bilag

1: Pesticidbekendtgørelsens gruppeinddeling af frugt og grønt 1999...................................... 35

2: Pesticider, der er medtaget i undersøgelser af frugt, grønt, korn og kød i 1999.................. 36

3: Antal undersøgte prøver i stikprøvekontrol 1999 fordelt på analysemetode....................... 41

4a: Antal undersøgte prøver og påvisninger i 1999................................................................. 44

4b: Antal undersøgte prøver og påvisninger i dybfrost i 1999 ................................................ 56

4c: Antal undersøgte prøver og påvisninger i økologisk dyrkede afgrøder 1999.................... 58

5: Påviste pesticider i stikprøvekontrol 1999 fordelt på varearter ........................................... 60

6: Multiple påvisninger i 1999 ................................................................................................. 70

7: Ændrede maksimalgrænseværdier i 1999............................................................................ 79

8: Påviste overskridelser i stikprøvekontrol 1999.................................................................... 80

9: Antal prøver og påvisninger i særlige undersøgelser 1999.................................................. 82

10: Translation of commodity names....................................................................................... 83

5

More magazines by this user
Similar magazines