2012-2 Forsikring - DFL

dfl.dk

2012-2 Forsikring - DFL

» Formandskabet sekretariatet«


»

Der findes

ingen andre

organisationer,

billigere

eller ej, som

kan tilbyde

den store værdi

for kontingentkronerne,

som DFL kan

for de forsikringsansatte.

4 | LAnDsMØDE 2012

der i stedet nedsat et udvalg, som

skal arbejde med planerne frem

mod næste overenskomstperiode.

dfL internationalt

Perioden har budt på en fortsættelse

af det samarbejde omkring

de større linjer i samfundet og EU,

som vi har med FTF omkring danske

forhold, med nFU på nordisk

plan og med Uni på europæisk-

og verdensplan.

ikke mindst EU-arbejdet kræver

fokus som følge af, at EU i stadig

højere grad lægger rammer og

retningslinjer for arbejdsmarkedsforhold

og virksomheders råderum.

Derfor er det vigtigt at vi

som DFL holder os orienteret og

prøver at påvirke EU-apparatet,

hvor det er relevant.

kvalitet og faglighed

Med fokus på økonomien i

hverdagen vil nogle medlemmer

måske overveje, om kontingentet

til DFL er en post, som kan

reduceres eller helt spares væk.

DFL ligger i konkurrence fra

”fagforeninger”, som vi på ingen

måde ønsker at sammenligne os

med, men som gennem deres

markedsføring kan forlede mange

til at tro, at de er et billigere

alternativ.

Vi kan helt klart meget, som de

alternative organisationer ikke

kan, og det vil DFL i den kommende

periode sætte en kraftig

streg under med temaet ”kvalitet

og faglighed”.

Der findes ingen andre organisationer,

billigere eller ej, som

kan tilbyde den store værdi for

kontingentkronerne, som DFL

kan for de forsikringsansatte. når

overenskomsten skal forhandles,

når det brænder på i selskaberne

og når det gælder om at have

fingeren på pulsen omkring det

psykiske arbejdsmiljø i hverdagen,

så er DFL’s branchekendskab,

erfaring og lokale repræsentation

uden konkurrence.

vi kan blive endnu bedre

Men vi kan naturligvis blive

endnu bedre, og det skal vi arbejde

på i den kommende landsmødeperiode

under overskriften

”kvalitet og faglighed”.

Der skal fokus på at løfte vores

tillidsrepræsentanters kompetencer

endnu mere, for der er

stigende forventninger og krav

til dem. De skal kunne indgå i

dialog og forhandling, de skal

have viden om medarbejdere

og om selskabets forhold og

udvikling. konkrete områder er

psykisk arbejdsmiljø, bisidderrollen,

sygesamtaler og støtte

til medlemmer, som af den ene

eller anden årsag er endt i en

ulykkelig situation.

Et element i denne forøgelse af

vores kvalitet og faglighed er en

revision af DFL’s uddannelse for

tillidsrepræsentanter, såvel grunduddannelsen

som en løbende

videreudbygning og efteruddannelse

for at sikre, at vores viden

ikke ’støver til’.

Synlighed

Et andet vigtigt element i

arbejdet er, at vi også gør

vores omverden opmærksom på

vores styrker – vores kvalitet og

faglighed. Det skal ske lokalt i

selskaberne gennem styrkelse af

personaleforeningernes synlighed

i medlemmernes hverdag, og det

skal ske centralt gennem øget

information om vores virke for

medlemmerne.

som led i dette arbejde kan DFL

snart introducere en helt nyudviklet

hjemmeside, som mere end

nogensinde tidligere har fokus på

at gøre det nemt for medlemmer

at få overblik over vores mange

services – og for ikke-medlemmer

at se, hvorfor de bør blive medlem

af DFL.

Den kommende hjemmeside

vil, sammen med DFL’s øvrige

kommunikation, afspejle en stadig

udvikling af medierne og en

stigende fokus på nærhed med

medlemmerne.

nærheden ses ikke mindst i vores

arbejdsmiljøblog og – senest

– i den overenskomst 2012 blog,

hvor medlemmer har kunnet stille

spørgsmål til den nye overenskomst.

Det er godt at se, at der

har været stor interesse for både

at læse om overenskomsten, og

for at stille spørgsmål.

det videre arbejde

sammen med vores fokus på

kvalitet og faglighed skal vi også

kigge bredt i hele organisationen

med det mål, at styrke netop

kvaliteten og fagligheden. Det

er vigtigt, at disse tiltag funderes

bredt, og derfor bliver DFL’s

faggrupper, udvalg og fora også

involveret i arbejdet.

Fra formandskabet skal lyde

en stor tak for opbakningen i

indeværende landsmødeperiode.

Ved det kommende landsmøde

genopstiller vi som formandskab,

og vil se frem til at fortsætte

arbejdet med at styrke og udvikle

DFL i den kommende landsmødeperiode.

DfL’s sekretariat

DFL’s sekretariat har haft en travl periode, der dels har været præget af det store arbejde

omkring overenskomsten 2012, og dels af arbejdet med at vælge og implementere nyt

websystem og hjemmesidedesign. Hertil kommer, at der har været en række ændringer

på personaleområdet.

Personalet

i DFL’s sekretariat er der sket en

række ændringer på personalesiden,

idet Annette Elong, sekretær

for Personaleforeningen i Tryg,

gik på pension i slutningen af

2011. stina Hansen, der hidtil har

arbejdet på sekretariatet, har nu

overtaget hendes stilling.

i slutningen af 2011 ansatte

sekretariatet søren Mejer Hansen

som assistent for dels kommunikationsområdet

og dels itområdet,

idet hans tid er ligeligt

fordelt på de to funktioner.

Med udgangen af april måned i

år går Birgit Vons på pension efter

42 års ansættelse som bogholder

i DFL. Det forventes, at hendes

afløser er på plads på dette

tidspunkt.

Projekterne

På såvel it- som kommunikationsfronten

er sekretariatet i

fuld gang med at redesigne og

udvikle et nyt hjemmesidesystem

og design på DFL’s hjemmeside,

Dette bliver præsenteret på landsmødet

den 27. april og tages i

brug umiddelbart efter.

sekretariatet har siden sommerferien

2011 og frem til marts

2012 brugt rigtig mange ressourcer

på arbejdet omkring fornyelse

af overenskomsten pr. 1. april

2012. krisen kradser fortsat, og

de egentlige lønstigninger er ikke

prangende. Alligevel er det lykkedes

at få mange af vore øvrige

krav igennem, herunder etablering

af en timebank, som giver

ansatte under DFL’s overenskomst

en hidtil uset fleksibilitet.

medlemsfremgang

i de seneste år er det glædeligt at

kunne konstatere, at DFL har oplevet

en pæn medlemsfremgang,

således at vi primo 2012 har ca.

8.700 medlemmer. Det kræver

hårdt arbejde og særlige initiativer

for at opnå et sådant resultat

i en tid, hvor netop fremgang

ikke har været kendetegnende for

de faglige organisationer i bred

forstand.

regnskabet

siden foreningsskatten (konsolideringsfradraget)

blev et faktum, har

DFL foretaget en del besparelser,

og nu hvor 2011 regnskabet

foreligger, kan man konstatere, at

disse har givet et mindre overskud

på bundlinjen, hvor der ellers var

regnet med at året ville slutte med

et lille underskud på driften.

også i den kommende periode

vil de faglige organisationer

være presset af situationen i

samfundet generelt, men med

stadig opmærksomhed på medlemshvervning

og nøje styring

af omkostningerne, må DFL

siges at være en særdeles sund

organisation.

Søren Thorsen,

sekretariatschef

LAnDsMØDE 2012 | 5

More magazines by this user
Similar magazines