Seksualundervisning 0.-3. klasse (pdf 561 KB) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Seksualundervisning 0.-3. klasse (pdf 561 KB) - Aarhus.dk

SekSualunderviSning | 0. - 3. klaSSe

SekSualunderviSning

Vejledning til seksualunderVisning i aarhus kommune

0. - 3. klaSSe


Kolofon

Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes

vejledning til seksualundervisningen, der er udarbejdet af Sex & Samfund i samarbejde med Københavns

Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning og Sundheds- og Omsorgsforvaltning i foråret 2012. 1

Udgivet af:

Indhold:

Redaktion:

Grafik og layout:

Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, Aarhus Kommune

Lone Smidt, national projektleder, Sex & Samfund

Anette Østergaard, sundhedsplejerske, Sundhed og Trivsel, Børn og Unge

Karen Mette Hansen, konsulent, Sundhed og Trivsel, Børn og Unge

Lone Smidt, national projektleder, Sex & Samfund

Kommunikation, Børn og Unge, Aarhus Kommune

1 Information om Københavns Kommunes vejledning til seksualundervisning kan findes på http://www.sexogsamfund.dk/

Default.aspx?ID=26113&PID=153829&Action=1&NewsId=4033


Indholdsfortegnelse

Følelser

Glad og ked af det

Følelser og udtryk

Følelser og forelskelse

Kroppen

Kroppen

Kroppens funktioner

Min krop er min

Familie

Familien

Familien på godt og ondt

Familier - før og nu

Trivsel

At sige til og fra

Grænser

Fællesskab

Køn

Dreng og pige på mange måder

Køn og rettigheder

Drenge- og pigeroller før og nu

4

4

4

5

7

7

7

8

10

10

10

10

13

13

13

14

16

16

16

17


0. - 3. klasse | seksualundervisning

4

Tema: Følelser

TRINMÅL

FAGHÆFTE 21

Fortælle om hvad

der gør børn og

voksne glade og

kede af det.

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

INDHOLD IDEER TIL AKTIVITETER

Glad og ked af det

Hvilke forskellige ting kan

gøre børn og voksne kede

af det/glade?

Hvordan kan man se på

hinanden, om man er glad

eller ked af det?

Hvad har man brug for, når

man er ked af det?

Hvem kan man tale med,

når man er ked af det?

Hvordan kan man hjælpe

andre, der er kede af det?

Følelser og udtryk

Hvilke forskellige følelser

kender vi?

Hvordan kan følelser udtrykkes

med kroppen?

Hvordan kan man se på

andre, hvordan de har det?

• Højtlæsning af historier og digte om følelser.

• Hvad gør mig glad, prioriteringsøvelse fra Uge Sex

grundmateriale 2013.

• Interview voksne om, hvad der gør dem henholdsvis

glade og kede af det. Find forskelle og ligheder mellem,

hvad der kan gøre børn og voksne glade og kede

af det.

• Hver elev tegner tegninger af sig selv som henholdsvis

glad og ked af det og skriver et eksempel på, hvad

der gør ham/hende ked af det, og hvad der gør ham/

hende glad.

• Scan alle elevernes tegninger og vis dem som en samlet

fortælling ved brug af projektor/smartboard. Snak

fælles om tegningerne.

• Producer små tegnefilm om at være glad eller ked

af det på kroppelop.dk Omsæt følelser til figurer i et

materiale, der let kan bearbejdes, eksempelvis ler, og

tal om figurernes udtryk.

• Brætspil om følelser fra Uge Sex grundmateriale til 2.-

3. klasse, Sex & Samfund, 2013.

• Quiz og byt, øvelse om følelser og kropssprog fra Uge

Sex Grundmateriale, Sex & Samfund 2013.

• Eleverne laver tableauer, som viser forskellige følelser.

• Billeder af forskellige udtryk vises på smartboard som

udgangspunkt for dialog om følelser og udtryk, samt

hvilke handlinger der kan ligge bag de følelser og udtryk,

billederne viser.

• Leg ståtrold eller andre fangelege, hvor man skal udtrykke

en følelse med sin krop.

• Se kortfilm eller små filmklip med situationer, hvor

børn bliver glade, kede af det, skuffede, vrede…etc.

Tal om situationen, og hvordan man kan aflæse følelserne

på personernes kropssprog.

• Lav små tegnefilm om følelser på kroppelop.dk


Følelser og forelskelse

Hvad vil det sige at være

forelsket?

Hvem kan man blive forelsket

i?

Hvad gør man, hvis man

bliver forelsket?

FORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGER

SekSualunderviSning | 0. - 3. klaSSe

• Film, højtlæsning og læsning af historier om forelskelse

og kærlighed.

• Lav interviews med forældre eller bedsteforældre om

deres første forelskelse.

• Højtlæsning og interview kan bruges som afsæt til at

producere egne fortællinger om forelskelse og kærlighed,

eksempelvis som egne tegninger eller som præsentationer,

fx i programmet photostory3.

• Lyt til musik om kærlighed, fx fra MGP, og læs sangteksterne.

Tal om, hvad sangene fortæller om kærlighed.

(Se eksempelvis øvelse 4.4 fra Uge Sex grundmateriale

2013).

• Se og tal om kunst, der handler om kærlighed og forelskelse.

Undervisningsmaterialer på nettet og til download

Uge Sex 2013, Grundmateriale til 2.-3. klasse, Sex & Samfund 2013, (Emne 2: Hav det godt & emne 4: Følelser).

Kroppelop.dk, Undervisningsmateriale til 0.-3. klasse, Sex & Samfund.

Blomsten og bien, Undervisningsmateriale fra Statens Museum for Kunst, Indblik, Statens Museum for Kunst, nr. 39

2009. Målgruppe 0.-6. klasse.

Udgivet i forbindelse med udstillingen Blomsten og Bien – en udstilling om kys, kærester og kærlighed. Kan downloades

hos Statens Museum for Kunst www.smk.dk under ”udforsk kunsten” og ”undervisning”.

Fiktion

Omme bag klædeskabet, Læs litteratur i 3.-4. klasse af Inge Lise Moos og Karen Wilhelmsen

Dansklærerforeningens forlag, 2006. Findes også på CFU.

Pigen og drengen (Dingo Forbudt for børn) af Oskar K, Gyldendal Uddannelse 2011 (let og højtlæsning).

Jonatan af Linda Klein, Illustreret af Pia Thaulov, billedbog, Høst og Søn 2001.

Putte og de andre af Lilja Scherfig, Illustrationer Camilla Wichmann, Rasmus Bregnhøi og Otto Dickmeiss, Billedbog,

Fahrenheit 2008.

Vilma er forelsket af Cecilia Lidbeck, Forlaget Klematis 2009 (letlæsningsbog).

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 5


0. - 3. klasse | seksualundervisning

6

Rødt hjerte blå sommerfugl af Annika Thor, Forlaget Forum 2003

(højtlæsning for alle og selvstændig læsning for de ældste på indskolingsniveau). Findes på CFU.

Jeg kan godt li dig af Sanderijn Van der Doef, Latour, Flachs 1998.

Sagprosa

Når jeg bliver mobbet – en serie om følelser hos børn, af Lis og Torben Pøhler, Maaholms forlag 2003. I serien indgår

følgende titler: Det er uretfærdigt, Når jeg er i dårligt humør, Jeg er noget særligt, Jeg er ensom, Jeg er genert, Jeg

keder mig, Jeg er glad, Når jeg bliver mobbet

Film og TV

Ernst i svømmehallen, Kortfilm (animation) af Alice de Champfleury, ASA Film Production A/S, 2000. Findes også på

Filmstriben.

Find undervisningsmateriale til Ernst i Svømmehallen hos Det danske Filminstitut.

Ska vi være kærester, Dansk kortfilm af Anthony Dod Mantle, Metronome Productions m.fl., 1996. Se mere om filmen,

og find undervisningsmateriale til på filmstriben.

Findes i Filmhits for børn 2, fra Det danske Filminstitut.

Ogginoggen, Novellefilm af Jesper Westerlin Nielsen, 1997. Kortfilm på mellemtrinnet. Findes også på filmstriben og

hos Det Danske Filminstitut.

Røde ører, Animationsfilm af Karsten Mungo Madsen, 2005. Findes på “Filmhits for børn 3” og på Filmstriben.

Op med humøret, Kortfilm af Michael W. Horsten, 2005, Findes på Filmstriben.

Kalder Katrine, Kortfilm af per Fly, 1993. Findes på “Filmhits for born 1” og på Filmstriben.

Kys Kys, Kortfilm af Linda Krogsøe Holmberg, 2001, Findes på Filmstriben

Andre links

MGP: www.dr.dk/ramasjang/mgp

Download photo story3 gratis på

www.friformobberi.dk, Red Barnets hjemmeside med inspiration til indsatser.

FAG I SpIL

Dansk, idræt, billedkunst, klassens tid

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune


Tema: Kroppen

TRINMÅL

FAGHÆFTE 21

Lytte til egen

krop og dens

reaktioner.

Kroppen

INDHOLD IDEER TIL AKTIVITETER

Hvordan ser min krop ud?

Hvordan kan kroppe være

forskellige?

Hvilke ligheder og forskelle

er der på drengekroppe og

pigekroppe?

Hvilke forskelle kan der

være piger imellem og

drenge imellem?

Hvordan udvikler kroppen

sig fra barn til voksen?

Kroppens funktioner

Hvad kan min krop? Hvordan

fungerer den? Hvordan

kan jeg mærke min krop?

Hvornår er jeg glad for min

krop?

• Tegn hinandens kroppe i fuld størrelse på papir.

• Tag billeder af hinandens silhuetter.

SekSualunderviSning | 0. - 3. klaSSe

• Brug ovenstående som udgangspunkt for en dialog

om kroppe og forskellighed.

• Sæt mål og tal på kroppen.

• Se og læs i bøger med billeder om kroppen – også den

nøgne krop.

• Se film og andre medier om kroppen.

• Find billeder af forskellige kroppe i forskellige aldre og

lav collager der viser, hvordan kroppe kan se forskellige

ud. Tal sammen om ligheder og forskelle både i

forhold til køn og alder.

• Gruppearbejde om kroppens udvikling fra barn til

voksen, fra Uge Sex Grundmateriale, Sex & Samfund

2013.

• Besøg AROS og se på kroppe i kunsten. Tal om, hvilke

forskelle og ligheder der er på de kroppe der præsenteres

på værkerne, og om hvordan kroppene ligner

virkelighedens kroppe.

• Planlæg et sundhedscirkus sammen med sundhedsplejersken,

hvor der eksempelvis arbejdes med sanser,

kroppens fysik, og hvordan man kan mærke følelser i

kroppen.


Lav lege og øvelser med fokus på brug af kroppen

(Balance, fart, styrke, koncentration, samarbejde). Se

eksempelvis øvelsen kroppelop-løb i Uge Sex grundmateriale

2013.

• Sanseleg hvor eleverne skal opleve, hvordan fx kulde,

varme, fjer, søm, tape eller andre hårde, bløde, spidse

genstande mærkes mod huden.

• Undersøg kroppens funktioner og skriv tekster om,

hvad kroppens forskellige dele kan.

• Massage (fx hovedmassage, arme, skuldre, ryg).

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 7


0. - 3. klasse | seksualundervisning

8

Min krop er min

Hvordan reagerer min krop i

forskellige situationer?

Hvem bestemmer over min

krop?

Hvem taler man med om

kroppen?

FORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGER

Undervisningsmateriale på nettet og til download

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

• Samtale om hvem der bestemmer, hvordan man passer

på sin krop, herunder hvad man skal spise, hvilket tøj

man skal have på, hvornår man skal sove, hvem der må

komme tæt på en, eksempelvis give en et knus. Inddrag

eventuelt Børnekonventionen, og sæt fokus på børns

rettigheder i forhold til kroppen.

• Lav rollespil i mindre grupper, der viser situationer, hvor

eleverne bliver bange, kede af det, glade, sure etc. Få

eleverne til at fryse i følelsen. De andre elever kommer

med bud på, hvilke forskellige følelser der bliver udtrykt

og fortæller, hvordan de kan se følelserne.

Tal om, hvad man kan se, og hvad man ikke kan se? Tal

også om, hvordan man selv kan mærke, hvordan man

har det i bestemte situationer.

• Dialog ud fra billeder eller cases om, hvad man kan

gøre, og hvem man kan tale med, hvis man er usikker

på noget, der vedrører kroppen. Eller hvis man synes, at

ens fysiske grænser bliver overtrådt, og man ikke selv

kan sige fra.

• Samtale om billeder af kroppe,herunder forskellige former

for udsmykninger af kroppen og måder at klæde

sig påfra hele verden.

• Det er din krop, Klassesamtale om at bestemme over

egen krop, fra Uge Sex Grundmateriale 2013.

• Fysisk øvelse om grænser fra Uge Sex Grundmateriale

2013.

Uge Sex 2013, Grundmateriale til 2.-3. klasse, Sex & Samfund 2013, (Emne 3: krop og grænser).

Kroppelop.dk, Undervisningsmateriale til 0.-3. klasse, Sex & Samfund.

Gang i skelettet: En øvelse fra Dansk Skoleidræt, der introducerer eleverne til enkle kropsfunktioner og bevægeapparatet.


Find inspiration til værkstedsarbejde til 3. klasse hos dansk skoleidræt.

SekSualunderviSning | 0. - 3. klaSSe

I bogen Er du med mod mobning? – 42 veje til bedre trivsel, DCUM, beskrives en metode til brug af taktil rygmassage

i undervisningen. Find kapitlet her:

Find inspiration til et tværfagligt værkstedsarbejde om kroppen på www.mangeintelligenser.com

Fiktion

Hviskelegen, En børnebog om vold mod børn, af Morten Dürr, 2008. Findes også på CFU. Læs mere om bogen, og

find undervisningsmateriale til bogen her.

Sagprosa

Tjek kroppen Af Martina Wagner, Forlaget Klematis, 2009

Kort gennemgang af, hvordan kroppen fungerer med alle dens organer, knogler, muskler, celler og nerver til børn

6-10 år.

Kroppen, illustreret leksikon for børn Af Penny Smith, Forlaget Aktium, 2005.

Alt hvad kroppen kan Af Christian Tielmann, Forlaget Klematis 2009. Billedbog med aktivitetsforslag.

Film og TV

Ernst i svømmehallen, Kortfilm (animation) af Alice de Champfleury, ASA Film Production, 2000. Findes også på Filmstriben.

Find undervisningsmateriale til Ernst i Svømmehallen hos Det Danske Filminstitut.

Andre links

Find ideer til lege og øvelser med kroppen hos Dansk skoleidræt.

Find billeder af forskellige kroppe i Uge Sex Temamateriale 2010 om kroppens mangfoldighed.

Find idéer til taktil massage på www.friformobberi.dk og i Fri for Mobberi’s skolekuffert.

Læs om AROS’ tilbud om besøg og rundvisninger på

FAG I SpIL

Dansk, billedkunst, natur/teknik, idræt, matematik

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 9


0. - 3. klasse | seksualundervisning

10

Tema: Familie

TRINMÅL

FAGHÆFTE 21

Fortælle om

hvordan bolig-

og familieforhold

har

indflydelse på

sundheden.

Familien

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

INDHOLD IDEER TIL AKTIVITETER

Hvad er en familie?

Hvilke typer af familier kender

vi?

Hvordan får man børn?

Hvorfor får man børn, og

hvem kan få børn med

hvem?

Familien på godt og

ondt

Hvornår kan ens familie

gøre en glad eller ked af

det?

Hvad betyder det, når forældre

flytter fra hinanden

eller bliver skilt?

Familier – før og nu

Hvordan har familier og

boligen set ud før i tiden?

(3. klasse)

• Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken

om, hvordan man får børn (herunder også kunstig

befrugtning og adoption), hvordan barnet vokser i

moderens mave og selve fødslen. Brug gerne tegninger

som udgangspunkt for snakken.

Tal om, hvordan man kan få børn, hvis man er to af

samme køn, der ønsker at få børn.

• Udarbejd egne familiecirkler på kroppelop.dk

• Se dokumentarfilm om familier fra temaet ”Familier”,

Uge Sex 2013.

• Familiefotos, samtale om familieformer med afsæt i

billeder fra temaet ”Familier”, Uge sex 2013.

• Lav billedfriser med tegninger af forskellige familieformer

sammen med eleverne. Sæt fokus på, hvordan

familier ser forskellige ud, og eksempelvis kan bestå

af forældre med samme køn, af forældre der bor hver

sig, af familier med bonusforældre etc.

• Lav små tegneserier om familier på kroppelop.dk

• Snak om cases om børn, der oplever skilsmisser, nye

bonusforældre, bonussøskende etc.

• Se film, og læs historier om børn, der oplever skilsmisser

og indgår i nye familierelationer.

• Dialog om hvad der er godt og svært ved en familie

med afsæt i dokumentarfilmene Kendte om Familier,

fra temaet ”Familier”, Uge Sex 2013.

• Mig og min familie, øvelse om hvordan ens familie kan

gøre en glad og ked af det, fra Uge Sex grundmateriale

2013.

• Lav interviews med forældre og bedsteforældre om,

hvordan deres familier så ud da de var børn, og hvordan

man boede. Dialog om, hvilke forskelle og ligheder

der er mellem før og nu.

• Læs fag- og skønlitteratur om familier i gamle dage.


FORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGER

Undervisningsmateriale på nettet og til download

Uge Sex 2013, Temamateriale ”Familier” til 2.-3. klasse, Sex & Samfund 2013.

SekSualunderviSning | 0. - 3. klaSSe

• Dialog om kunstværker fra forskellige historiske perioder

med familien som motiv. Se eksempelvis øvelse

3 Familiemotiver i kunsten fra temaet ”Familier”, Uge

Sex 2013.

• Benyt Kvindemuseets undervisningstilbud: Pigernes og

drengenes historier med tilhørende forberedelsesmateriale

om familier.

Uge Sex 2013, Grundmateriale til 2.-3. klasse, Sex & Samfund 2013, (Emne 2: Hav det godt).

Kroppelop.dk, Undervisningsmateriale til 0.-3. klasse, Sex & Samfund.

Blomsten og bien, Undervisningsmateriale fra Statens Museum for Kunst, Indblik, Statens Museum for Kunst, nr. 39 2009.

Målgruppe 0.-6. klasse.

Udgivet i forbindelse med udstillingen Blomsten og Bien – en udstilling om kys, kærester og kærlighed. Kan downloades

hos Statens Museum for Kunst www.smk.dk under ”udforsk kunsten” og ”undervisning”

Familie, undervisningsmateriale fra Kvindemuseet i Aarhus.

Fiktion

Forunderlige familier af Gitte Camilla Buus, m.fl., Skriveforlaget 2008, Højtlæsningsbog om mange forskellige måder at

leve som familie på.

Min familie af Oscar K. og Dorte Karrebæk. Forlaget Alma 2004, oplæsningsbog.

Mig og Min familie af Poul Larsen, illustreret af Poul Holck, Følfod 2002. Udvalgte digte kan højtlæses, og bogens illustrationer

kan bruges til samtale. Findes på CFU.

Hvor er Karlas far? af Pia Olsen og Karla Elena Olsen. Børnebog for de yngste om det at være blevet til ved hjælp af donor,

Siesta, 2011.

Mors nye ven af Anke Wagner, Forlaget Klematis 2008 (højtlæsningsbog).

Vitello vil have en far og Vitello skal have en papfar af Kim Fupz Aakeson, Gyldendal. Førstnævnte findes på CFU.

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 11


0. - 3. klasse | seksualundervisning

12

Tigre og tatoveringer, af Karla von Bengtsson og Anne Marie Donslund, Copenhagen Bombay: Carlsen 2010. Billedbog

til afsæt om samtale om, hvad der definerer en rigtig familie.

Rosita, af Pimm van Hest. Illustreret af Nynke Talsma. På dansk ved Helene Lund Sylvestersen. Forlaget Turbine 2009.

(Højtlæsning og samtale) Børnebog for de yngste om Rosita der opdager, at hun aldrig har ligget i sin mors mave og

derefter får fortællingen om, hvordan hun er adopteret.

Sagprosa

Hele familien! af Alexandra Maxeiner, Klematis 2011. Mangfoldig billedbog, der præsenterer forskellige måder at

være familie på. Samtale- og højtlæsningsbog med kopisider, hvor eleverne kan arbejde med at beskrive egen familie.

Slottet med de mange værelser af Helene Goldberg og Maruska La Cour Mosegaard, Turbineforlaget 2008. Billedbog

om blomsten og bien som fortæller om de forskellige måder, børn i dag bliver til på.

Når livet begynder af Thomas Meloni Rønn, Forlaget Meloni, 2010 (samtale- og billedbog). Findes på CFU. På forlagets

hjemmeside kan downloades en lærervejlening med forslag til, hvordan man kan arbejde med temaerne i bogen,herunder

ideer til brug interactive whiteboard.

Film og TV

Dr.dk/familieliv, Tema om familieliv med tv- og radioklip om familieformer, skilsmissefamilien, en god familie samt historiske

og globale vinkler.

Lille Far, Kortfilm af Michael W. Horsten. Find undervisningsmateriale til filmen hos Det danske Filminstitut. Filmen

findes i ”Filmhits for Børn 3” fra Det Danske Filminstitut.

Drengen i kufferten af Esben Toft Jacobsen, 2006, animationsfilm på 6 min. Se mere om filmen, og find undervisningsmateriale

på filmstriben.

Mindre end Anna, Kortfilm af Torun Lian 1991(VHS). Findes på filmstriben.

Find undervisningsmateriale til ”Mindre end Anna” i materialet ”Den gode historie på film” hos Det Danske Filminstitut.

Love Child, Kortfilm af Daniel Wirtberg, 2009, Buster DVD2 uddelt til alle skoler. Find undervisningsmateriale til filmen

her.

Pigen, der huskede det hele, Kortfilm af Peter Hausner og Søren Tomas 1998. Baseret på en billedbog af Kim Fupz

Aakeson. Filmen findes på ”Filmhits for Børn 3” og på Filmstriben.

Andre links

Find cases, der kan bruges i undervisningen på Børns Vilkårs hjemmeside i Børnebrevkassen: www.bornenettet.dk

Find inspiration til materialer, og prøv Skoletjenestens quiz om familie- og boligformer

FAG I SpIL

Dansk, billedkunst, klassens tid, natur/teknik, (Historie 3. klasse)

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune


Tema: Trivsel

TRINMÅL

FAGHÆFTE 21

Fortælle om

egne grænser

og acceptere

andres grænser.

Fortælle om,

hvad der gør

børn og voksne

glade og kede

af det.

Opstille ideer til

et godt socialt

miljø i klassen.

INDHOLD IDEER TIL AKTIVITETER

At sige til og fra

Hvordan kan man mærke

at der er noget, man ikke

bryder sig om?

Hvordan får man sagt fra

når andre gør noget, man

ikke bryder sig om?

Hvordan fortæller man

andre når de gør noget,

man synes godt om?

Fysisk berøring. Hvad kan

jeg lide, og hvad jeg ikke

lide?

Grænser

Hvor er mine grænser?

Hvordan kan folk have

forskellige grænser?

Hvordan viser man andre

sine grænser?

Hvordan ser og mærker

man andres grænser?

SekSualunderviSning | 0. - 3. klaSSe

• Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken

om ”Ja-Nej følelser”, hvordan man siger fra over for

hinanden, hvordan man mærker, om man har lyst

eller ikke lyst til noget, og hvordan man kan se hos

hinanden, om andre har lyst ikke lyst til noget.

• Konflikthåndteringsøvelser samt øvelser om sprog,

krop og grænser. Eksempelvis øvelser 1.1 og 1.2 om

fælles aftaler og ord der gør ondt, fra Uge Sex grundmateriale

2013.

• Samtale ud fra tegninger eller fotos af børn, der reagerer

på forskellig vis på fysisk berøring.

• Lege og fysiske øvelser om krop og grænser. Eksempelvis

øvelse 2.3 fra Uge Sex grundmateriale 2013.

• Se film, højtlæsning og læs tekster med børn i situationer,

hvor de får overskredet deres grænser. Lav små

rollespil, og lad eleverne komme med bud på, hvad

man kan gøre i disse situationer. Spil de forskellige

handlemuligheder igennem, og tal om fordele og

ulemper ved de forskellige måder at handle på.

• Samtale om fiktive cases med andre børn, der har

brug for gode råd. Eleverne kommer med bud på,

hvilke handlemuligheder de børn der optræder i casene,

har.

• Lav talebobler med ting man kan sige, hvis ens grænse

overskrides. Hæng taleboblerne op i klassen.

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 13


0. - 3. klasse | seksualundervisning

14

Fællesskab

Hvad vil det sige at være

et fællesskab?

Hvordan er man sammen

i et fællesskab?

FORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGER

Undervisningsmateriale på nettet og til download

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

• Lav tegneserier om grænser på kroppelop.dk

• Udarbejd fælles aftaler om trivsel i klassen. Eksempelvis

øvelser 1.1 og 1.2 om fælles aftaler og ord der gør

ondt, fra Uge Sex grundmateriale 2013.

• Tillidsøvelser og fællesskabslege. Eksempelvis øvelse

1.3, 1.4 og 1.5 fra Uge Sex grundmateriale 2013.

• Konflikthåndteringsøvelser.

Uge Sex 2013, Grundmateriale til 2.-3. klasse, Sex & Samfund 2013, (Emne 1: Det trygge rum, Emne 2: Hav det godt

og emne 3: krop og grænser).

Kroppelop.dk, Undervisningsmateriale til 0.-3. klasse, Sex & Samfund.

Grib konflikten, af Lotte Christy, det kriminalpræventive råd, 2003

Kan downloades gratis på www.dkr.dk

Er du med mod mobning – 42 veje til bedre trivsel, udgivet af Dansk center for Undervisningsmiljø. Se afsnittet om

”gode relationer” et tre-dages forløb i indskolingen her.

Undervisningsmateriale

Nu skal vi lege i SFO og skole, af Gabriella Fromholt, Dafolo 2011.

Red Barnet – Fri for Mobberi’s skolekuffert , www.friformobberi.dk

Fiktion

Pigen, der var god til mange ting, Billedbog af Dorte Karrebæk, Forum 1997. Findes på CFU.

Sagprosa

Når jeg bliver mobbet – en serie om følelser hos børn, af Lis og Torben Pøhler, Maaholms forlag 2003. I serien indgår

følgende titler: Det er uretfærdigt, Når jeg er i dårligt humør, Jeg er noget særligt, Jeg er ensom, Jeg er genert, Jeg

keder mig, Jeg er glad, Når jeg bliver mobbet.

Film og TV

Lille mand- lille mand, Kortfilm af Kathrine Windfeld, 2002 (VHS). Findes på Filmstriben.


SekSualunderviSning | 0. - 3. klaSSe

Find undervisningsmateriale til Lille mand- lille mand i materialet Gode og dårlige kammerater hos Det Danske

Filminstitut.

Tilbage til byen, Kortfilm af Michael W. Horsten, 1999. Find undervisningsmateriale til Tilbage til byen i materialet

Gode og dårlige kammerater hos Det Danske Filminstitut.

Vara vänner, Svensk tv serie, 2010, bestående af 8 afsnit på hver 9 minutter. Til udsendelserne findes en pædagogisk

vejledning på CFU.

Filmene kan ligeledes købes på CFU.

De enkelte titler er:

1) Ida är utfryst,

2) Elliot är ny i klassen

3) Maria har det jobbigt hemma

4) Varfor er Ville så bråkig?

5) Emanuel sviker sin kompis

6) Benny är en mobbare

7) Får Gabriel vara prinsessa?

8) 8) Bella säger i från

Andre links

Dig og mig og quick, Kursus i samvær for skolens yngste klasser.

Bestilles på www.lions.dk/quest.

Find inspiration til øvelser og metoder hos Dansk Center for Undervisningsmiljø på www.dcum.dk og hos Red

Barnet www.friformobberi.dk

Find inspiration på www.mobstop.dk

FAG I SpIL

Dansk, klassens tid, idræt, kristendom

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 15


0. - 3. klasse | seksualundervisning

16

Tema: Køn

TRINMÅL

FAGHÆFTE 21

Fortælle om

drenge- og pigeroller.

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

INDHOLD IDEER TIL AKTIVITETER

Dreng og pige på

mange måder

Hvordan kan man være

dreng på mange forskellige

måder, og hvordan kan

man være pige på mange

forskellige måder?

Er der nogen særlige ting,

man gør som dreng eller

pige i skolen og i familien?

Hvorfor er det sådan, og

hvordan kan man lave om

på det, hvis man gerne vil

have, det skal være anderledes?

Hvem bestemmer hvad,

der er sjovt at lege, når

man er barn?

Hvor og hvorfor opdeler

man i ”drenge” og ”piger”,

og kunne man gøre

det anderledes?

Køn og Rettigheder

Er drenge og piger lige

meget værd?

Hvad er ”menneskerettigheder”

og ”børnerettigheder”?

• Højtlæsning af historier om drenge og piger, der bryder

med normen for, hvordan man er som henholdsvis

dreng og pige.

• Eleverne undersøger, hvordan de i klassen er ens og

forskellige i forhold til, hvad de laver i deres fritid,

hvad de godt kan lide at se i fjernsynet, og hvad de

godt kan lide at lave med deres venner/familie. Fokuser

på eksempler der viser, hvordan drenge er forskellige

fra hinanden, hvordan piger er forskellige fra

hinanden, og hvordan noget går på tværs hos nogle

drenge og piger.

• Samtale om kønsroller i familien. Hvem laver hvad

hos jer i jeres familie, og hvad er I fælles om?

Tal om kønsroller i forskellige bøger eller film som

eksempelvis filmen Nana og historier om Pippi og

Emil fra Lønneberg.

• Find eksempler på, og tal om opdeling af drenge og

piger: fødselsdage, legetøj, tøj, toiletter, bøger, farver

etc.

• Opstil ideer til, og fortæl egne historier om, hvordan

man kan bryde denne opdeling.

• Tal om drenge- og pigeroller ud fra billeder af drenge

og piger fra reklamer, blade og aviser. Lav collager

med billederne, hvor der byttes rundt på rollerne.

• Børnesange om drenge og piger. Hvad fortæller sangene

om drenge og piger? Er drenge og piger altid

sådan? Syng sangene, hvor rollerne byttes rundt, og

tal om hvilken forskel gør det.

• Lav billedfrise med elevernes egne tegninger, der viser

børnerettighederne.

• Undersøg om piger og drenge kan gøre de samme

ting i forhold til skolen og pligter i familien i Danmark,

og i resten af verden. (3. klasse).


Drenge- og pigeroller

før og nu

Hvordan var det med drenge-

og pigeroller for 50 eller

100 år siden?

Hvordan har den måde,

man er dreng og pige på,

ændret sig i forhold til tidligere?

FORSLAG TIL MATERIALER OG HENVISNINGER

Undervisningsmateriale på nettet og til download

SekSualunderviSning | 0. - 3. klaSSe

• Interview forældre og bedsteforældre om drenge- og

pigeroller, da de var børn. Tal om, hvilke ligheder og

forskelle der er fra dengang til nu.

• Se på billeder fra gamle dage, og gerne fra forskellige

perioder. Indsaml eksempelvis klassebilleder fra

forældre og bedsteforældre. Hvordan gik man klædt

som henholdsvis dreng og pige, og hvilke forskelle og

ligheder er der i forhold til den måde, man går klædt

på i dag?

Hvad fortæller tøjet om den måde, som drenge- og

pigeroller har udviklet sig på?

• Rollespil om skolen i gamle dage.

• Benyt Kvindemuseets undervisningstilbud: Pigernes og

drengenes historier.

• Læs historier, se film og billeder, der viser piger/kvinder

og drenge/mænd tidligere i historien. Tal om ligheder

og forskelle i forhold til i dag.

Uge Sex 2013, Grundmateriale til 2.-3. klasse, Sex & Samfund 2013, (Emne 2: Hav det godt).

Find inspiration og konkrete øvelser i Amnesty Internationals undervisningsmaterialer til indskolingen.

Undervisningsmateriale

Skolens bog om køn og ligestilling af Cecilie Nørgaaard og Bonnie Vittrup, Informations Forlag 2006. Findes på CFU.

Et undervisningsmateriale til danskundervisningen i 1.-10. klasse. Bogen behandler kønstematikker gennem

danskfaglige discipliner.

Skønlitteratur

Den dag Rikke var Rasmus & Den dag Frederik var Frida, af Luise Windfeldt og Katrine Clante, Udgivet af Ministeriet

for Ligestilling, 2008. Oplæsningsbog til 0. klasse.

Er du fej, Alfons Åberg? af Gunilla Bergström, 2011. Børnebog om Alfons Åberg, der ikke vil slås lige som de andre

drenge.

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune 17


0. - 3. klasse | seksualundervisning

18

Bøgerne om Emil fra Lønneberg og Pippi Langstrømpe, af Astrid Lindgren. (udgivet 1945-2000). Bøgerne om Emil fra

Lønneberg kan ligeledes findes på CFU.

Film og TV

Ernst og Fodbolden, Alice de Champfleury, ASA Film production A/S 2000. Findes på Filmstriben.

Nana, dansk mini-serie i 6 afsnit, DR, 1985.

Andre links

www.boerneinfo.dk. Børnerådets børne-info side om bl.a. børns rettigheder.

Andet

Læs mere om Kvindemuseets undervisningstilbud her

FAG I SpIL

Dansk, klassens tid, musik, historie, (3. klasse)

Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

More magazines by this user
Similar magazines