2007 nr. 2 - Fredens Kirke/Fredens sogn

fredens.kirke.dk

2007 nr. 2 - Fredens Kirke/Fredens sogn

Farvel til Birgit Holm

Efter mange aktive år ved Fredens

Kirke går Birgit Holm på pension

Side 3

Stands Aids

Sogneindsamling den 4. marts

Side 5

Omkring et flygel

Folkemusikgruppen RUNDTENOM 2

og Cirkus Flik Flak besøger Fredens

Kirke den 14. marts

Side 8

Hvad sker der

i Fredens Kirke?

Se kalenderen

Side 11

Fredens

Sogn

ODENSE · NR. 2 - 2007 · MARTS - APRIL - MAJ 2007

Illustration: Karen Ulletved.


Pastor Lars P. Wandsøe Kristiansen, Vestre Distrikt

Skibhusvej 174, tlf. 66 12 35 85

Træffes i reglen tirsdag, onsdag, fredag kl. 12-13,

torsdag kl. 17-18, lørdag efter aftale

Pastor Birgit Holm, Midterdistriktet

Monbergsvej 4, tlf. 65 90 39 70

Træffes i reglen mandag, tirsdag, torsdag kl. 12-13,

onsdag kl. 17-18, lørdag efter aftale

Pastor Karin Jeldtoft Jensen, Østre Distrikt

Monbergsvej 40. Tlf. 65 90 37 44. Træffes i reglen

tirsdag, onsdag, fredag kl. 12-13. Torsdag kl. 17-18,

lørdag efter aftale.

Kirkekontoret: Skibhusvej 162, tlf. 66 12 87 01, fax

66 14 87 13. E-mail: fredens.sognodense@km.dk

Kontortid: Mandag - fredag kl. 9-13, torsdag tillige

kl. 16-18. Lørdag efter forudgående aftale.

Kirkens hjemmeside: www.fredens-kirke.dk

Fredens Kirkes åbningstider:

Mandag til fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-18.

Lørdag efter forudgående aftale med kordegnen.

Kordegn: Kirsten Waade, Mosevej 16, Odense,

tlf 65 94 29 52

Kirketjener: Jørgen Stær Nielsen, Nordskovvej 17,

Odense, tlf. 66 11 93 42

Esben T. Birch Nielsen, Vermehrensvej 7, Odense,

tlf. 29 47 22 30

Organist: Ejvind A. Hansen, Glentevej 75 1. th., Odense,

tlf. 61 40 40 35

Sognemedarbejder: Stine Marstrup Poulsen træffes i

Sognehuset, tlf.: 66 12 87 02, lokal 17,

mandag til torsdag klokken 12-13

Menighedsrådsformand: Liselotte Friis, Baumgartensvej

55, Odense, tlf. 25 38 56 85.

Kirkeværge: Poul Lorenzen, tlf. 66 14 46 12.

Kirkebladet: Giro 4 00 67 39

Redaktionsudvalg: Karin J. Jensen (ansv.hav.),

præsterne, Karen Ulletved, Karin Hoffmann og

Tove Hansen.

Næste nummer af kirkebladet: Deadline: Onsdag

den 9. maj 2007 på Monbergsvej 40 eller e-mail:

kajj@km.dk. Bladet udkommer med posten: Onsdag

den 30. og torsdag den 31. maj 2007. Modtager De

ikke bladet, kontakt da kirkekontoret.

Illustrationer: Karen Ulletved.

FREDENS SOGN udgives af menighedsrådet.

Sats og Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense

2

ADRESSER

Farvel til Fredens Kirke

For 17 år siden, den 1.

april 1990 begyndte mit

og min families liv med

Fredens kirke. Dengang

føltes det som en uoverskuelig

årrække og et stort

åbent felt af muligheder,

der lå foran den ungdommelige

52 årige præst.

Mange ideer og håb om,

hvad der kunne udfoldes i

fællesskab i dette store

sogn med alle dets forskellige

grupper af sognebørn lå parat.

Meget er også blevet daglig virkelighed.

Det har været en stor glæde at være

med i et næsten uafbrudt arbejde med at

få gudstjenesten til at være både nutidig

og en del af en moderne virkelighed og

samtidig give rum for den store tradition

tilbage til kirkens første tid. Der har været

medspil og modspil fra kolleger, menighedsråd

og unge og ældre i sognet, som

alle har bidraget til at skærpe sansen for

det, der får en gudstjeneste til at blive det

åbne rum ind til det himmelske. En stor

tak til alle, som har villet være med i denne

proces.

Og tak til de mange,

som har brugt energi

og tid på, at vi sammen

kunne udvikle børne- og

ungdomsgudstjenester,

der har været overraskende

og anderledes og provokerende.

Tak for dybe personlige

samtaler med utallige

familier og enkeltpersoner

omkring livets store

og afgørende tilskikkelser

– og tak til dem der kastede sig ud i

spændende diskussioner om livets smerte

og glæde og dybeste mening i litteraturkredsen.

Nu er dette daglige præsteliv ved at

rinde ud for jeres gamle sognepræst, og

det er jo vemodigt. Men et farvel er jo

også et på gensyn. Måske ses vi allerede

igen i Kristi Himmelfartsferien på kirkedage

i Haderslev eller i Natkirken en fredag

aften inde i Domkirken eller et andet sted,

hvor kirke og nutid mødes i spændende

samtale.

Sognepræst Birgit Holm


Farvel til Birgit Holm

Et stykke papir med en karakteri-

stisk skråskrift, få ord nedfældet

og resultatet: En hel prædiken.

Grundtvig har ikke levet forgæves: Birgit

Holm kan holde fast i det levende ord - og

får 5 fisk og 3 brød til at række til en hel

menighed.

Jeg har altid beundret Birgit for det

mod og den selvtillid, der skal til for at

holde en prædiken, man kun har i baghovedet

- en prædiken der udspringer af

notater på to ark A5-papir. Der skal en stor

viden om teologi og erfaring i livet for at

få dét til at lykkes. Jeg skal være den første

til at bevidne, at også en fortid som folkeskolelærer

kan give erfaring "på bogen",

ligesom tillidsmandarbejde og arbejde

som cand.rer.soc. Det giver alt sammen

tyngde.

Livsvisdom og erfaring er vigtigt i

arbejdet som præst, og da Birgit fylder 70

år næste gang, er der en rig kilde at øse af.

For noget tid siden holdt Birgit Holm

en prædiken, som handlede om nyt og

gammelt. Pointen var, at ikke alt det gamle

skulle forkastes og ikke alt nyt var godt.

Det fik mig til at tænke tilbage på den tid

Birgit Holm har været hos os, og jeg må

her erkende, at alder absolut ikke er

nogen hindring for nytænkning! Er der

én der i Fredens Kirke har været parat til at

prøve nyt, have ideer til nye ting, være

lydhør overfor at afprøve spændende ting

i kirken - ja så er det Birgit.

Jeg husker stadig en temagudstjeneste,

hvor jeg trak et kort og pludselig var

fattig. Det indebar, at jeg skulle sidde på

gulvet under gudstjenesten, medens min

familie havde fået det heldige lod at være

rige - og derfor kunne nyde den luksus at

sidde på stole!

Altid omstillingsparat og åben for

gode ideer og alt nyt, men også med rod

i de værdier der er vigtige. En god vekselvirkning

til gavn for hele sognet, men

også en nerve, der for Birgit Holm har

været vigtig for hendes energi og lyst til

arbejdet. Aldrig et beklagende ord, aldrig

en undskyldning om: "Det har jeg ikke

energi til", eller "Åh - jeg har så meget

arbejde og er så træt!".

Nej! Altid med arbejdshandsken på

og parat til at afprøve de ting, der er interesse

for. Birgit Holm har på det seneste

fortalt, at det knebet lidt med at få mobiliseret

energi til de dagligdags, huslige

sysler, men i kirken har vi ikke mærket

andet end, at engagementet og arbejdet

dér er gået videre med uformindsket

kraft.

Nu bliver der mulighed for at bruge

krudtet andre steder: I det nyerhvervede

rækkehus i Nyborg, sammen med Hans,

børnebørn, litteratur og sikkert mange,

mange andre spændende ting.

Menighedsrådet takker dig for de

mange energifyldte år der er givet her i

sognet, du vil blive savnet.

Liselotte L. Friis

Menighedsrådsformand

Loppemarked

Lørdag den 14. april afholdes loppemarked

på KFUM-Skibhusvej 142

til fordel for spejderne.

Skulle De ligge inde med nogle

ting, som de vil forære os, vil vi

meget gerne høre fra Dem. De kan

ringe på telefonnumrene 66131860

eller 65951819, så vil effekterne blive

afhentet hos Dem enten tirsdag den

10. april eller onsdag den 11. april

efter klokken 16.

Loppemarkedet afholdes lørdag

den 14. april klokken 9-14.

Fredag den 13. april fra kl. 17 til

19 er der tombola og vaffelsalg samme

sted.

Med venlig hilsen

6. Odense Gruppe

3


Ansættelse af en ny

præst i Fredens Kirke

Dur' – dur' ikke – dur' – dur' ikke.

Hvordan får vi i menighedsrådet valgt

den rigtige præst til at efterfølge Birgit

Holm ?.

Stillingsopslaget klarer biskoppen, vi

skal bare sidde og vente på, at alle ansøgningerne

kommer fra Kirkeministeriet, når

ansøgningsfristen er udløbet. Derefter

går menighedsrådet i gang: Efter samtale

med provst og biskop udvælges 3-5 ansøgere,

som vi gerne vil høre til en såkaldt

prøveprædiken. Hele menighedsrådet tager

derpå til en kirke på Fyn, hvor ansøgerne

holder en prædiken, bagefter har vi

så mulighed for at spørge vedkommende

om det, vi nu har på sinde.

I menighedsrådet skal vi have en

debat om, hvorvidt vi skal bibeholde vor

præstebolig, og dermed bopælspligten i

sognet, og hvad det er, vi ønsker af en

fremtidig præst i Fredens Sogn. Vi havde

håbet, at der var ansat en ny præst pr. 1.

maj, men det virker mere sandsynligt, at

vi kommer helt hen i sommerperioden,

inden vi har fået en ny ansat.

Liselotte L. Friis

Menighedsrådsformand

4

Invitation

til reception

Søndag d. 15. april inviterer menighedsrådet

til afskedsreception efter Birgit

Holms sidste gudstjeneste i Fredens kirke.

Gudstjenesten starter kl. 10 og bagefter,

ca. kl. 11.20 er menighedsrådet vært

ved lidt mad og drikke i Sognehuset. Alle

der vil hilse af med Birgit Holm er meget

velkomne.

Menighedsrådet

Familiegudstjeneste

for

småbørnsfamilien

Tirsdag den 27. februar kl. 17.30 og

torsdag den 24. maj kl. 17.30

For en kort stund kan småbørnsfamilier

glemme alt om indkøb, gryder, aftensmad

og sved på panden. For Fredens Kirkes

menighedsråd inviterer igen til småbørnsgudstjeneste

med efterfølgende fællesspisning

i Sognehuset. Vi begynder med en

kort gudstjeneste, hvor også de yngste er

meget velkomne. Her vil være musik, salmesang,

bibellæsning, bøn og en kort

prædiken.

Bagefter går vi over i Sognehuset for at

få lidt at spise og en god snak. Når børnene

har spist, kan de hygge sig på gulvet,

hvor legetøjet er lagt parat og nye legekammerater

kan studeres.

Så pak bleerne, ynglingssutten eller

tøjdyret ned og kom i kirke den 27. februar

klokken17.30 og / eller torsdag den 24.

maj kl. 17.30.

På gensyn, præsterne

Slut med

forsøg i kirken

Efter flere år med forsøgsgudstjenester i

Fredens Kirke, afprøvning af hverdagsgudstjenester

og nye former for søndagsgudstjenester,

afholdelse af 2 menighedsmøder

(hvor alle sognets beboere har

haft mulighed for at komme og sige deres

mening om forsøgene) har menighedsrådet

besluttet:

Hvis der er to gudstjenester om søndagen,

er der en højmesse kl. 9.00 og

gudstjeneste med dåb kl. 11.00. Er der en

hverdagsgudstjeneste i løbet af ugen, så

ligger højmessen søndag kl. 10.00.

Vi har været glade for de mange nye

hverdagsgudstjenester, med mange

spændende tiltag. At udvikle og forny

gudstjenesterne er altid i fokus i Fredens

Kirke, vi er meget opmærksomme på, at

vi er en kirke i udvikling og ikke afvikling.

Vi vil være en aktiv kirke med mange tilbud.

Derfor arbejder vi videre med et tilbud

om lørdagsgudstjenester med dåb

(indtil videre to gange hvert halvår) for at

se om der er opbakning til dette nye tiltag.

Vi ved godt, at det for nogen er svært

at holde rede på, hvornår der er gudstjenester

i Fredens Kirke. Vi kan henvise til

kirkebladet, som alle får tilsendt med

posten, men tiderne kan også findes på

kirkens hjemmeside www.fredens-kirke.dk.

På hjemmesiden kan hele kirkebladet

også læses eller hentes.

Liselotte L. Friis

Menighedsrådsformand


Kvindernes

internationale

bededag

Fredag den 2. marts mødes kvinder i

mere end 175 lande til bøn og handling.

Her i Odense og omkring 80 andre steder

i Danmark mødes kvinder på tværs af kirkegrænser.

På det enkelte lands sprog

gennemføres alle steder den samme

temagudstjeneste, som hvert år udarbejdes

af kvinder i et udvalgt land, i år kvinder

fra Paraguay, som har valgt et tema,

de kalder "Forenet under Guds telt".

Årets gudstjeneste og efterfølgende

samvær med spisning foregår fredag den

2. marts kl. 16 i Den katolske kirke, Sct.

Albani, ved Fisketorvet.

Sidste år var vi jo samlet ca. 70 kvinder

fra folkekirke og frikirker her i Fredens kirke

til et festligt og givende samvær på

tværs. I år får vi så muligheden for at være

gæster i en af de andre kirker i byen.

Dette fællesskab på tværs af kirkegrænser

og landegrænser er vigtigt. Kom

derfor og vær med også i år.

Sognepræst Birgit Holm

Husk

sogneindsamlingen

Søndag den 4. marts 2007

Fredens kirke er med igen i år til at samle

ind i hele sognet. Denne gang skal der

hjælp til at standse HIV og aids epidemien,

der især raser i Afrika, men også er

faretruende i Asien og i Rusland.

Det er Folkekirkens Nødhjælp, der står

for den landsdækkende indsamling, og

det er deres lokale samarbejdspartnere

bl.a. i Tanzania, der formidler hjælpen, så

den kommer helt ud til dem, der virkelig

har brug for den.

Vi har brug for mange friske indsamlere,

så vi kan komme rundt til alle 6500

husstande.

Indsamlere møder i Sognehuset søndag

den 4. marts fra kl. 11 og finder den

rute, de gerne vil gå.

Efter turen med indsamlingsbøssen

bydes der på varm kaffe, te eller kakao og

en bolle, mens det indsamlede beløb bliver

talt op.

Indsamlingsudvalget

Musikgudstjeneste

med

gospelkoret

Nardus

Tirsdag den 6. marts kl.19.30 får vi

besøg af gospelkoret Nardus, der vil

gøre denne aftengudstjeneste til

noget ganske særligt ved at synge en

lang række både meget kendte og

mere ukendte gospelsalmer.

Vi får også lejlighed til at synge

med på enkelte af disse salmer alle

sammen, samt til at lytte til bibeltekster

i tilknytning til salmerne samt en

kort prædiken.

Alle, unge som ældre, er velkomne

til gudstjenesten.

Sognepræst Birgit Holm

5


Højskoledag

Lørdag d. 3. marts kl. 9.30 - 16.00

Gå ikke glip af årets Højskoledag. Her

kan du høre biskop Elisabeth Dons

Christensen fra Ribe tale om parforholdet,

blandt andet ud fra bogen

“Det sårbare samliv - en bog om voksen

kærlighed” , som hun selv er forfatter

til. Du kan også høre Vridsløselille

Statsfængsels kor, ledet af Louise Adrian,

fængselskirkens organist. Koret

synger bl.a. traditionel kirkemusik og

gospel, men vi vil også komme til at

høre lidt om deres aktiviteter.

Dagens program

Kl. 09.30: Morgenkaffe m. rundstykke.

Kl. 10.00: "Parforhold".

Kl. 12.00: Spisning.

Kl. 13.00: Fangekoret fra Vridsløselille

(Eftermiddagen byder også

på en kop kaffe).

kl. 16.00: Afslutning.

Billetter kan købes fra onsdag d. 31/1

til onsdag d. 28/2 på kirkekontoret.

Pris for hele arrangementet incl. kaffe

og mad. 135,00 kr.

6

Kom og vær med

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Onsdag den 11. april kl. 19.00

I april har vi sæsonens sidste sognemøde.

Aftenens tema er “Børn - ældre og

livsfællesskab”. Taleren er Forfatter

Marianne Hesselholt fra Randers, der

taler om dét fællesskab, der kan opstå

på tværs af generationer.

"De yngste og de ældste" kalder

Marianne Hesselholt sit foredrag, og

dermed lægger hun op til en aften,

Forårsudflugt

Torsdag den 21. maj kl. 13.00

Nu skal vi ud og se på forår. Turen går

til Vestfyn, og egnen omkring Middelfart.

Vi drikker kaffe i Middelfart Kirkes Sognehus.

Vi satser på at være i Odense igen

ca. kl. 17.00. Endeligt program foreligger

1. april.

Tilmelding til kirkekontoret fra 1. april -

3. maj på telefon: 66 12 35 85

Deltagergebyr 65 kr.

Afhentning fra Marienlund, Sct. Hans

Parken, Astrupvej, Hesselhaven og Risinghaven

er mulig, blot ønske om afhentning

meddeles ved tilmeldingen.

Oplys ved tilmeldingen også om brug

af evt. rollator eller kørestol.

Vi håber på rigtig mange deltagere,

også "hjælpende hænder".

Bedste Hilsner

præster, personale og menighedsråd

ved Fredens Kirke.

Sognemøde

hvor vi kommer til at høre om og tænke

over, hvad vi kan give hinanden, på

tværs af generationerne. Børn og

bedsteforældre, ikke mindst, for

inderst inde er alder ingen hindring

for, at vi har samme sind.

Der indledes med aftensang i Kirken

kl. 19.00. Foredraget er kl. 19.30 i

Sognehuset.

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Pilgrimvandring

i Pinsen

Fra de fynske kystbyer er der igen i år 2-3

dages pilgrimsvandringer ad de små veje

ind til Odense, hvor alle samles til gudstjeneste

i Domkirken 2. pinsedag kl.17.

Vandrerne går fra kirke til kirke og er

fælles om andagter, hvilepauser, måltider

undervejs og overnatning på skoler eller i

præstegårde. Vandringen gennem det

fynske forårslandskab er som en lang kirkegang

med tid og ro til fordybelse og

bøn.

Man kan vandre med en kortere eller

længere strækning. Interesserede kan ringe

til en af kontaktpersonerne for de

enkelte ruter : Kerteminde tlf. 6617 8662,

Nyborg tlf. 5782 1373, Bogense tlf. 6594

1384 eller læse mere på:

www.pilgrimsvandring.dk

Sognepræst

Birgit Holm


Lørdagsgudstjeneste i Fredens Kirke

Den 12. maj klokken 11.00 er det muligt

at gå til gudstjeneste på en lørdag i Fredens

Kirke med både dåb, prædiken og

nadver.

Gudstjenesten er for alle og bliver tilrettelagt,

så hele familien kan være med.

Hvis lillebror eller lillesøster skal døbes, er

det også muligt. Som ved søndagens

gudstjeneste klokken 11 er der mulighed

for 4 dåb, og dåben aftales som altid med

kirkekontor og præst på forhånd. At gå til

gudstjeneste om lørdagen kan måske

umiddelbart lyde lidt mærkeligt. Men

måske kalder rundstykkerne, avisen og

dynen ikke så højt lørdag formiddag, som

Minikonfirmander

Traditionen tro havde vi i efteråret her i

kirken besøg af børn fra 4. kl. fra Sct. Hans

Skole, som afsluttede deres forløb med et

julespil ved en familiegudstjeneste.

Og nu her i foråret er det børn fra 4. kl.

fra Risingskolen, som er inviteret til minikonfirmandundervisning.

Vi mødes en gang om ugen efter skoletid

og laver en masse spændende ting,

som har noget med kristendom og kirkeåret

at gøre. Vi synger bl.a salmer, hører

om skabelsen, jul, dåb, påske, døden. Og

vi tegner, klipper og klistrer, laver drama,

tager på udflugt.

Minikonfirmanderne fra Risingskolen

afslutter forløbet d. 1. april – palmesøndag

- med at opføre et lille påskedrama

under familiegudstjenesten kl. 14.00. Så

husk at sætte kryds i kalenderen!

Sognemedarbejder Stine Poulsen

de måske gør søndag. Eller måske er familien

alligevel ude af døren om lørdagen

for at køre børnene til fodbold, gå på indkøb

eller bare for at nyde en bytur. Så hvis

turen alligevel går forbi Skibhusvej, så kig

indenfor i Fredens Kirke.

Her vil du kunne opleve en gudstjeneste

med sang og musik, ord og bøn, dåb

og nadver.

I sensommeren og efter året er der lørdagsgudstjenester

den 18. august og den

10. november klokken 11.

På menighedsrådets vegne

Karin Jeldtoft Jensen

Sognepræst

Kære besøgsvenner

- tak

Kære besøgsvenner fra Fredens Kirkes

Besøgstjeneste

Tak for det store, frivillige og prisværdige

arbejde I har glædet et andet menneske,

jeres besøgsvært, med. Også en

tak for det hyggelige samvær vi har haft til

vores ”kaffemøder”.

Jeg ser frem til vores samarbejde og

samvær i 2007.

Sognemedarbejder Stine Poulsen

Danske kirkedage

i Haderslev

17.-20. maj

Kirke over grænser” er mottoet for årets

kirkedage, der åbner med en festgudstjeneste

Kristi Himmelfartsdag kl. 16.30 i

Idrætscenterets store hal.

Det bliver en gudstjeneste for alle sanser

og for alle aldre med mange indslag,

biskop Niels Henrik Arendt på prædikestolen

og Haderslev stifts børnekor til at fylde

rummet med sang.

Der er mulighed for at campere i eget

telt eller bo på vandrerhjem eller hotel og

glæde sig over samværet med kirkefolk fra

folkekirke og frikirker, høre foredrag og

deltage i værkstedsgrupper om Danmark

og Verden, Fordybelse og Spiritualitet,

Kirke i nutiden, Forsoning i Mellemøsten,

Ensomhed og meget mere.

I løbet af de 4 dage er der morgensamlinger,

natkirke, spillemandsgudstjeneste

og en flot afslutningsgudstjeneste

med en biskop fra Uganda.

Der er kunstudstillinger og alle slags

musikalske udfoldelser i Haderslev.

Tilmelding til en eller flere dage, helst

før 1. marts.

Se et stort programhefte på kirkekontoret

eller læs mere på:

www.danskekirkedage .dk

Jeg tager mit telt med og bor på kirkedagenes

campingplads fra torsdag eftermiddag

til søndag og håber, at vi bliver

flere fra Fredens sogn.

Sognepræst Birgit Holm

7


Legestuen har

ændret legedag

Vi har hidtil haft åben i vores legestue

mandag og onsdag. Indtil sommerferien

vil mandag dog være ændret

til tirsdag. Klokkeslettet er stadig det

samme 9.30-12.00.

Sognemedarbejder Stine Poulsen

Børneklubbens

årlige teaterforestilling

Igen i år vil børneklubben Mok-Sing

fremvise deres supertalenter i Sognehuset:

Lørdag d. 19. maj kl. 14.00 og

søndag d. 20. maj kl. 12.30

Det er stadig en hemmelighed,

hvad det fremførte stykke hedder og

handler om. Men vi kan sige så

meget, at det bliver spændende og

sjovt – så glæd jer.

Sognemedarbejder Stine Poulsen

8

Omkring et flygel

Onsdag den 14. marts kl. 19.30

Så slår vi igen dørene op for en forrygende

aften med musik, underholdning, fællessang,

smørrebrød og caféstemning.

Folkemusikgruppen RUNDTENOM 2

samt børn og unge fra Cirkus Flik Flak indtager

huset fra kælder til loft! Aftenen

afsluttes med en kort andagt i kirken.

Alle er velkomne, - billetter af kr. 50,købes

på kirkekontoret.

Jørgen Stær/Ejvind Hansen

Musikgudstjeneste

– med ”Stabat Mater”

Langfredag den 6. april, kl. 16

Døden var ikke den sidste fjende. Ej heller

for den italienske komponist G. B. Pergolesi,

der selv fra fødslen var dødsmærket.

Måske derfor blev hans mest kendte værk,

og i øvrigt det sidste i et kort liv på bare

26 år, netop ”Stabat Mater”; et musikalsk

værk over et middelalderdigt beskrivende

Marias smerte over at se Sønnen lide på

korset. Langfredags mørke og lidelse, -

men også toner af håb og forsoning,

udfrielse og glæde. Værket er et af baroktidens

mest elskede.

Lars Frederiksen, organist ved Vor Frue

Kirke, opfører værket i samarbejde med

sopran Jette Olsen og Maria Hørup, alt.

Gudstjenesten vil overvejende være

en musikalsk beskrivelse af langfredags

tema. Sognepræst Karin Jeldtoft Jensen

og kirkens organist medvirker med tekstlæsning,

bøn og salmer.

Ejvind Hansen, organist

Kirkekoncert

Korup Koret og

Odense Underholdningsorkester

Mandag den 26. marts, kl. 19.30

Smittende sangglæde og iørefaldende

toner fra et af Fyns gode amatørkor i samarbejde

med Odense Underholdningsorkester.

Korup Koret, der dirigeres af Morten

Heide, fejrede for få år siden sit 25-års jubilæum.

Korets repertoire er primært danske

sange, - ved denne lejlighed sange relateret

til forår, påske og sommer. Undertiden

iblandes dog udenlandsk stof, eksempelvis

fransk renæssance, og som tilfældet er ved

denne koncert, et værk af Fauré: ”Cantique

de Jean Racine” for kor og orgel.

Korup Koret optræder oftest a cappella,

men denne aften høres de også i fælles

samklang med Odense Underholdningsorkester.

Sidstnævnte dirigeres af leder Merete

Baade og byder endvidere på musik af

bl.a. Bach, Mozart og Corelli. Ved orgelet

sidder organist Else Marie Bech.

Der er gratis adgang - enhver er velkommen.

Ejvind Hansen, organist


Cafékoncert i Sognehuset

Søndag den 18. februar kl. 15.

En cafékoncert i hyggelige og uformelle

omgivelser med pianist Jørgen Ellekilde

ved flygelet. Jørgen Ellekilde diverterer

ved denne lejlighed med sit program

til den netop forestående musiklærereksamen

på konservatoriet. Programmet

vil være yderst varieret med

et bredt udsnit af klaverstykker fra musikhistorien.

Pianisten præsenterer selv

musikken og knytter undertiden små

historier til.

Jørgen Ellekilde arbejder som organistassistent

i Pårup. Han er desuden et

kendt ansigt som akkompagnatør for

Andagter på Hesselhaven

I forårsmånederne er andagterne på Hesselhaven

midlertidig flyttet til Sognehuset

ved Fredens Kirke. Indtil videre mødes vi

en gang om måneden til sang, oplæsning,

kaffe, en god snak og en lille andagt.

Lokalet på Hesselhaven er for tiden

reserveret til gymnastik og genoptræning.

Vi håber meget at være tilbage i ”pyramiden”,

når sommeren melder sin ankomst.

Nærmere oplysning kan fås hos sognepræsterne

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

eller Karin Jeldtoft Jensen.

På gensyn

Karin Jeldtoft Jensen

flere af byens kor og fast repetitør på

Frøbjerg Festspil. Han har studeret på

Det Fynske Musikkonservatorium siden

2001.

Der er fri entre, - alle er velkomne.

Ejvind Hansen, organist

ANDAGTER

MARIENLUND

Torsdage kl. 13.30

22. februar

22. marts, altergang

19. april

24. maj

SCT. HANS PARKEN

Første mandag i måneden

10.00 morgensang og kaffe,

10.30 gudstjeneste

5. marts

2. april, altergang

7. maj

4. juni

Jørgen Ellekilde

Kor & orkesterkoncert

Dirigent Ann Dybdal Eriksen,

Syddansk Universitets Storekor m. fl.

Tirsdag den 29. maj, kl. 20.00

I samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium

åbner Fredens Kirke dørene for en

begivenhed udover det sædvanlige. En

koncert med et ualmindeligt stort antal

medvirkende bl.a. i form af et ensemble,

sangsolister og flere forskellige kor, heriblandt

Syddansk Universitets Storekor.

Koncertens hovedperson er dirigenten

Ann Dybdal Eriksen. Hun er uddannet fra

konservatoriet i Aalborg og Göteborg i

henholdsvis korledelse og sang. Hun afslutter

nu endvidere en femårig kor- og orkesterlederuddannelse

på konservatoriet i

Odense. Denne afslutning, med andre ord

eksamen, er bestemt til at skulle finde sted

i Fredens Kirkes smukke rum og akustik.

Dørene er åbne og alle interesserede er

velkomne. Der kan ses frem til en koncert

med en helt unik spænding og intensitet

samt musikalske præstationer på højt

niveau.

Fri entre.

Ejvind Hansen, organist

Ann Dybdal Eriksen

9


Hvordan skal jeg

forholde mig ved:

Fødsel, dåb,

navneændring

vielse og

begravelse

10

Fødsel, dåb eller navngivning, vielse og

dødsfald er livets store begivenheder, der

naturligvis har den største betydning rent

personligt for den enkelte og for familien.

Men ved siden af er der også en række

praktiske forhold, som det kan være nyttigt

at kende til:

Fødsel

Senest to hverdage efter fødselen skal

fødselsanmeldelsen afleveres på kirkekontoret.

Man bedes medbringe anmeldelsen

i udfyldt stand sammen med dåbs/eller

navneattest for barnets forældre

samt eventuel vielsesattest og for ugifte

en omsorgs- og ansvarserklæring.

Dåb/navngivelse

Navngivelse sker ved henvendelse til kirkekontoret.

Dåb aftales med kirkekontoret.

Det videre fornødne aftaler man med

den præst, der skal foretage dåben.

Husk, at et barn skal have et navn,

inden det bliver seks måneder.

Navneændring

Hvis man har adgang til internettet kan

man gå ind på hjemmesiden:

http://www.personregistrering.dk/

Der finder man diverse skemaer til

navneændring, navngivelse og meget andet.

Skemaerne kan udfyldes direkte på

nettet eller man kan udskrive tomme skemaer,

man derefter kan udfylde.

Alle skemaer sendes til kirkekontoret i

bopælssognet der foretager sagsbehandling.

Hvis man er sognebåndsløser skal

man også henvende til sit bopælssogn.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med

kirkekontoret i god tid. Man skal også

henvende sig på ægteskabskontoret på

rådhuset i bopælskommunen. Her udstedes

en prøvelsesattest, der afleveres på

kirkekontoret.

Brudeparret aftaler derefter en samtale

med den præst, der skal foretage vielsen.

Dødsfald

De fleste henvender sig først til en

begravelsesforretning, der derpå tager sig

af det praktiske.

De pårørende taler derpå med den

præst, der skal foretage begravelsen eller

bisættelsen, om begravelsens forløb, om

begravelsestalen og om salmevalg.

Vil man selv ordne papirarbejdet skal

dødsfald meddeles til kirkekontoret eller

sognepræsten i det sogn, hvor afdøde

boede. Dette skal meddeles senest to

hverdage efter dødsfaldet.

Den dødsattest, som lægen eller

hospitalet har udstedt samt afdødes dåbs

- eller navneattest og evt. vielsesattest skal

medbringes.

Samtale,

sygebesøg,

hjemmealtergang

m.v:

Henvendelse til den præst, man ønsker,

der skal komme.

Kirkegårdskontoret

Da Fredens Kirkegård er kommunal,

er der ikke kirkegårdskontor ved Fredens

Kirke.

Man bedes henvende sig til:

Odense Kommunes

kirkegårdskontor

Falen 40, Odense

Telefon 66 13 13 72.


FEBRUAR

Torsdag den 22. februar kl. 16.30:

Fyraften-Syng Med. Medlem af

Europaparlamentet Mogens Camre.

Mandag den 26. februar kl. 19.00:

Generalforsamling i Kunstforeningen.

Tirsdag den 27. februar kl. 17.30:

Småbørns-familiegudstjeneste med

efterfølgende spisning.

Onsdag den 28. februar kl. 18.30:

Menighedsrådsmøde.

MARTS

Torsdag den 1. marts kl. 14.30:

Eftermiddagsmøde. ” Med hænder og

fødder ”: Organist ved Fredens Kirke, Werner

Jakobsen, fortæller om sine 45 år som

organist. Werner har fungeret ved flere

forskellige kirker, og årene har budt på

mange muntre episoder, pudsigheder og

til tider meget tankevækkende oplevelser.

Lørdag den 3. marts kl. 9.30 – 16.00:

Højskoledag. Se omtale i bladet s. 6.

Søndag den 4. marts kl. 11.00:

Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens

Nødhjælp.

Mandag den 5. marts kl. 17.00:

Fernisering. Henrik Boe, malerier.

Tirsdag den 6. marts kl. 19.30:

Musikgudstjeneste med

gospelgruppen: Nardus

Onsdag den 14. marts kl. 19.30:

”Omkring et flygel”. Se omtale i bladet

s. 8.

Torsdag den 15. marts kl. 14.30:

Pensionistklubben. ”Oplevelser fra 44 år

på verdenshavene”ved Kaptajn Vilhelm

Olausen, Egtved.

Torsdag den 22. marts kl. 19.00:

“Skole for livet”. Indtryk fra en indisk

skole ved Karin og Peter Sejersen.

Mandag den 26. marts kl. 19.30:

Kirkekoncert med Korup Koret og

Odense Underholdningsorkester.

Torsdag den 29. marts kl. 16.30:

Fyraften-Syng-Med. Journalist og

forfatter Karen Jespersen.

KALENDEREN

Torsdag den 29. marts kl. 18.30:

Menighedsrådsmøde.

APRIL

Palmesøndag den 1. april kl. 14.00:

Familiegudstjeneste med påskedrama,

hvor forårets minikonfirmander

medvirker.

Langfredag den 6. april kl. 16.00:

Musikgudstjeneste med ”Stabat Mater”.

Se omtale i bladet s. 8.

Onsdag den 11. april kl. 19.00:

Aftensang i kirken. Tema: Salmer for

børn og ældre.

Onsdag den 11. april kl. 19.30:

Sognemøde med temaet børn-ældrelivsfællesskab.

Med forfatter Marianne

Hesselholt.

Torsdag den 12. april kl. 14.30:

Eftermiddagsmøde: ” Alle børn har

ret til at lære at læse ”: Henrik Steen

Pedersen, lærer og klejnsmed fortæller –

gennem ord og billeder – om mødet

med Mozambique. I 1970´erne var

Henrik med til at bygge folkeskoler

i de fattige landområder. Men hvad

blev der af de unge håndværkere?

Døde de i borgerkrigen eller måske

af Aids? Står skolerne endnu? Virker

vandpumperne?

Søndag den 15. april kl. 10.00:

Afskedsgudstjeneste og -frokost

for Sognepræst Birgit Holm

Mandag den 16. april kl. 17.00:

Fernisering. Ulf Løbner-Olesen,

akvareller. Celina Cavalar og

Martin Øbakke, dukker.

Torsdag den 19. april kl. 14.30:

Pensionistklubben. ”Rejse til Argentina”

Lysbilledforedrag ved Alice Jespersen,

Dalum.

Søndag den 22. april kl. 15.00:

Cafékoncert i Sognehuset.

Se omtale i bladet s. 9.

Onsdag den 25. april kl. 18.30:

Menighedsrådsmøde.

Torsdag den 26. april kl. 16.30:

Fyraften-Syng-Med. Politidirektør

Hanne Bech Hansen.

MAJ

Torsdag den 10. maj kl. 13.00:

Udflugt for ældre.

Lørdag den 12. maj kl. 11.00:

Lørdagsgudstjeneste

Lørdag den 19. maj kl. 14.00:

Musical med MoK-Sing.

Søndag den 20. maj ca. 12.30:

Musical med MoK-Sing.

Torsdag den 24. maj kl. 17.30

Småbørnsfamilie-gudstjeneste

med efter følgende spisning

Tirsdag den 29. maj kl. 20.00:

Kor og orkesterkoncert – åben koncert

ved DFM. Dirigent Ann Dybdal Eriksen,

Syddansk Universitets Storekor m.fl.

Torsdag den 31. maj kl. 18.30:

Menighedsrådsmøde.

JUNI

Torsdag den 7. juni:

Sommergudstjeneste for ældre med

efterfølgende kaffebord.

Tak til giverne

Husker I stadig julefesten med det

store lotteri.

Det var bl.a. sponsoreret af private og

handlende/forretningsdrivende, som

på forskellig vis bidrog.

Derfor denne tak, for både gaver, og

opbakning.

På vegne af

Foreningen for Sognemøder

Lars Peter Wandsøe Kristiansen

11


Gudstjenester

FEBRUAR

25. Første søndag i Fasten

10.00 Birgit Holm

27. Gudstjeneste for småbørnsfamilier

17.30 Kirkens præster.

Efterfølgende spisning

og samvær i Sognehuset

MARTS

4. Anden søndag i Fasten

10.00 Lars Peter Kristiansen

6. Musikgudstjeneste med

Gospelkoret Nardus

19.30 Birgit Holm

11. Tredie søndag i Fasten

9.00 Karin Jeldtoft Jensen

11.00 Karin Jeldtoft Jensen

18. Midfaste søndag

10.00 Birgit Holm

25. Maria bebudelsesdag

9.00 Karin Jeldtoft Jensen

11.00 Lars Peter Kristiansen

27. Konfirmand- og forældregudstjeneste

19.30 Karin Jeldtoft Jensen

28. Konfirmand- og forældregudstjeneste

19.30 Lars Peter Kristiansen

APRIL

1. Palmesøndag

10.00 Birgit Holm

14.00 Lars Peter Kristiansen

Familiegudstjeneste

5. Skærtorsdag

10.00 Karin Jeldtoft Jensen

19.30 Lars Peter Kristiansen

6. Langfredag

10.00 Lars Peter Kristiansen

16.00 Musikgudstjeneste med

Pergolesis Stabat Mater ved

Lars Frederiksen, Jette Olsen

og Maria Hørup.

Præst: Karin Jeldtoft Jensen

8. Påskedag

9.00 Birgit Holm

11.00 Karin Jeldtoft Jensen

9. Anden påskedag

10.00 Birgit Holm

11. Konfirmand- og forældregudstjeneste

19.30 Birgit Holm

15. Første søndag efter Påske

10.00 Birgit Holm

Afskedsgudstjeneste. Efterfølgende

frokost i Sognehuset

22. Anden søndag efter Påske

9.00 Lars Peter Kristiansen

11.00 Lars Peter Kristiansen

29. Tredie søndag efter Påske.

Konfirmation

10.00 Karin Jeldtoft Jensen

MAJ

4. Bededag. Konfirmation

9.00 Lars Peter Kristiansen

11.00 Lars Peter Kristiansen

5. Konfirmation

9.00 Karin Jeldtoft Jensen

11.00 Karin Jeldtoft Jensen

6. Fjerde søndag efter Påske.

Konfirmation

9.00 Birgit Holm

11.00 Birgit Holm

12. Lørdagsgudstjeneste med dåb

11.00 Karin Jeldtoft Jensen

13. Femte søndag efter Påske

10.00 Karin Jeldtoft Jensen

17. Kristi himmelfarts dag

10.00 Karin Jeldtoft Jensen

20. Sjette søndag efter Påske

10.00 Karin Jeldtoft Jensen

24. Småbørns-familiegudstjeneste

17.30 Kirkens præster

Efterfølgende

spisning

i Sognehuset

27. Pinsedag

10.00 Lars Peter Kristiansen

28. Anden pinsedag

10.00 Lars Peter Kristiansen

JUNI

3. Trinitatis søndag

10.00 Lars Peter Kristiansen

More magazines by this user
Similar magazines