KvicKly samler al omtanKe i et hjerte 3 - forum

coopforum.dk

KvicKly samler al omtanKe i et hjerte 3 - forum

mit

UGE 37 I 22. ÅRGANG

15. september 11

#16

KvicKly samler

al omtanKe i et

hjerte ➜ 3

inside

12 nye salgschefer i Fakta ➜ 4

Månedens butik: SuperBrugsen Mårslet ➜ 5

Dagli'Brugsen Dalby trodser butiksdød ➜ 7

Støtte til fattig skovbefolkning ➜ bagsiden


leder

stor tro på fremtiden for dagli'Brugsen

En prognose fra Retail Institute Scandinavia forudser,

at antallet af nærbutikker i Danmark frem til

2020 vil blive reduceret til 200 fra de nuværende

cirka 600 butikker.

For 15 år siden var der cirka 2.500 nærbutikker

med en omsætning under 15 millioner kr. i Danmark.

Dengang var der 700 discountbutikker. I dag er

der det dobbelte.

Så set i lyset af denne udvikling og prognosen

skulle vores kæde af nærbutikker, Dagli´Brugsen

balancere på gravens rand.

Virkeligheden er imidlertid en helt anden, nemlig

at kædens 375 butikker klarer sig særdeles godt.

Forklaringen er stærkt købmandskab, en meget

stram styring af omkostningerne, stort lokalt engagement

og løbende udvikling af konceptet og de

servicefunktioner, Dagli'Brugsen tilbyder kunderne.

Kæden var først med at holde søndags åbent, da

150.000

æBler

til verdens Bedste nyheder

Fredag morgen den 9. september kl. 7.00-9.00 gik

over 2000 frivillige og en række kendte politikere

på gaden over hele landet. De forærede danskerne

et æble og Verdens Bedste Nyheder ved en kæmpe

fælles-event landet over.

Coop deltog i Verdens Bedste Nyheder ved at

skaffe 150.000 æbler og sætte sit store distributionsnet

til rådighed. Æblerne blev leveret til SuperBrugsen-butikker

over hele landet, hvorfra de

frivillige fra udviklingsorganisationer kunne afhente

æblerne og dele dem ud.

om verdens Bedste nyheder

FN’s 2015 Mål er verdens samlede plan for at

komme fattigdommen til livs – og planen virker:

Andelen af fattige mennesker i verden er

halveret siden 1990, 89 procent af alle børn

i u-landene går nu i skole, og 84 procent af

alle mennesker i u-landene har fået adgang

til rent drikkevand. Dét er Verdens Bedste

Nyheder, som FN, Danida og alle de danske

udviklingsorganisationer er gået sammen om

at fortælle danskerne. Læs mere på: www.

verdensbedstenyheder.dk

Foto: Flemming Ladefoged

det blev muligt midt i 90´erne, først med postbutikker,

først med nethandel og i det hele taget har

kæden været meget innovativ. Dertil kommer, at

kæden drives meget enkelt og effektivt, og der

er et forbilledligt samarbejde mellem brugsforeningerne

og de Coop-ejede butikker. Resultatet

af denne indsats er, at Dagli'Brugsen har gjort de

hidtidige dommedagsprofetier til skamme.

Kan vi gøre det igen? Ja, det kan vi, og det vil vi.

Men vi kan ikke lukke øjnene for, at de mindste

butikker med omsætning under 10-15 millioner kr.

vil få det endnu sværere end de allerede har det nu.

Dagli'Brugsens position skal fastholdes ved:

• Fortsat konceptudvikling, fornyelse, fastholdelse

af et lavt omkostningsniveau samt ikke mindst

et stærkt sammenhold og et stort engagement

• Opkøb af købmænd, der konverteres til Dagli'Brugsen

• Motivation af økonomisk trængte Dagli'Brugsen

stop for salg

af stregKode

Salget af stregkoden til fordel for børnene på

Afrikas Horn har på tre uger rundet 1,8 mio. kroner.

Pengene går til vores samarbejdspartner Red

Barnet, som arbejder på højtryk på Afrikas Horn.

Stregkoden som sælges i Kvickly, SuperBrugsen,

Dagli’Brugsen, Irma og C stopper den 15. september,

hvorfor materialet skal fjernes fra salgsområdet.

Læs mere på CoopNet.

Indsamlingsbøsserne bliver indsamlet af Red

Barnets frivillige efter den 15. september.

butikker til at de i tide fusionerer med brugsforeninger,

som har de økonomiske forudsætninger

for at kunne gennemføre de nødvendige investeringer

til at gøre sådanne butikker konkurrencedygtige

Dagli'Brugsens fremtid er ikke alene vigtig for

Coop-familien, men det er den i høj grad også for

de mange lokalsamfund, hvor Dagli'Brugsen er den

eneste butik tilbage.

Dagli'Brugsen har lige holdt kædeseminar, hvor

kædedirektør Niels Karstensen gennemgik strategien

for 2012-2015. Ud fra tilbagemeldingerne fra

kædeseminaret er der al

mulig grund til at tro på, at

vi - igen - gør dommedagsprofetierne

for Dagli'Brugsen

til skamme.

Læs også side 7. Jesper Lien

Adm. direktør

5 millioner

Kroner

til red Barnet og WWf

Coops samarbejdspartnere Red Barnet og WWF

har indtil videre modtaget godt fem millioner kroner

i år via Velgørenhedsknappen, som er på flaskeautomaten

i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen,

Irma, Fakta og C.

August er den måned, hvor det højeste beløb

er kommet ind: 814.449 kroner har kunderne givet

ved at trykke på den gule knap. Dog er det kun

knap 1,3 pct. af den samlede pant, der bliver doneret

til Red Barnet og WWF.

handelssKoleelever

i pilotforsøg under

fdB´s grønne idépris

30 elever fra handelsgymnasiet Tietgen-

Skolen i Odense er blandt de gymnasieelever

fra 8 gymnasier spredt over hele landet

(fordelt på de 4 forskellige gymnasiale uddannelser),

der deltager i et pilotforsøg under

FDB's Grønne Idépris.

Eleverne deltager i et særligt spor - hvor

de som led i undervisningen om miljø, bæredygtighed

og innovation - slutter med at lave

et projekt til brug for FDB's Grønne Idépris.

Medarbejderbladet mit coop inside. Udkommer i ulige uger. Udgiver: Coop Danmark A/S · Roskildevej 65 · 2620 Albertslund · Tlf. 4386 4386 · e-mail: mitcoop@coop.dk

Produceret af Coop Information. Redaktion: Jens Juul Nielsen (ansv), Flemming Ladefoged, Maria Sønderby Sundstrup. Design og Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S · www.gbtryk.dk


KvicKly gør det

nemmere at handle

med omtanKe

Forbrugernes interesse for dagligvarer, der tager hensyn til miljø, sundhed,

fairtrade og andre omtanke områder, stiger eksplosivt i disse år

Kvickly søsætter fra uge 39 en omfattende informationsindsats,

der skal gøre det lettere for forbrugerne

at finde omtankevarerne i varehusene. Det

sker bl.a. med et nyt hjerteformet logo, der kommer

til at optræde ved varerne i varehusene og i

tilbudsaviser.

- Omtanke varerne er noget af det, der betyder

mest for den moderne børnefamilie, som er Kvicklys

vigtigste målgruppe. Men det er også mennesker,

der har travlt i hverdagen. Med det nye logo vil

vi gøre det nemmere at finde varerne, siger kædedirektør

Jesper Faurholdt, Kvickly.

I dag har Kvickly over 1600 forskellige omtankevarer.

Kvickly forventer med den planlagte indsats

at løfte salget med yderligere 20 procent det

kommende år.

Med dette nummer af Mit Coop Inside udgave følger en særudgave til alle medarbejdere

i Kvickly. Her kan man læse om jubilæumskonferencen i Cirkusbygningen.

På Kvicklys jubilæumskonference i Cirkusbygningen

for over 700 topledere blev årets varehuschefer

og kategorier kåret tirsdag aften den 30.

august.

Regionscheferne motiverede kåringen af hver

deres kandidat, mens food- og nonfoodchef Anne-

Marie Navarro stod bag motiveringen af kategorierne.

Kategoricheferne Erik Larsen og Ken Thomsen

med ansvar for henholdsvis vin og øl modtog fortjenstfuld

ære for at altid at yde det ypperste for at

skaffe varehusene markedets bedste avancekroner

og slagtilbud.

Jesper Faurholdt siger, at kunderne er åbne over

for køb af omtankevarer:

- Men de har stadig mange barrierer, bl.a. det

at navigere blandt de mange omtanke-logo'er og

at omtankevarer ofte forbindes med en højere pris

end de konventionelle varer. Det er ikke mindst

derfor, at vi nu markerer omtankevarer under ét

samlet mærke og i øvrigt meget tydeligere markerer,

hvor de findes i varehusene.

Samtidig præsenteres de gode tilbud tydeligere

og på en mere inspirerende måde. Sidst men ikke

mindst introducerer Kvickly som de første et discountprogram

på omtankevarer, hvor nøglehulsvarer

og økologiske varer indgår i sortimentet.

Af Jens Juul Nielsen

Bagest fra venstre ses Kristian

Wolsing, Nørre Sundby, Claus

Ljungdahl, Prøvestenscentret,

Finn Boye, Svendborg Storcenter

og Thomas Andersen,

Rosengårdcentret. Forrest fra

venstre ses Kenneth Mattsson,

Buddinge, Ole Bigler, Allerød,

og Claus Hviid, Grindsted.

årets varehuschefer

Kåret i ciKusBygningen

Gennemgående blev varehuscheferne ved kåringen

fremhævet for deres evne til at give deres

medarbejdere tryghed i udførelsen af deres arbejde.

Det gælder bl.a. varehuschef Thomas Andersen,

som netop er blevet udnævnt til salgschef i

Fakta.

Høj butiksstandard og servicegrad er også en

særkende for dygtige varehuschefer, hvor især

Finn Boye fra Svendborg Storcenter blev fremhævet

for sin evne til at motivere med højt humør og

konstruktiv tilgang.

Omtanke varerne i

det nye Kvickly hjerte

omfatter varer med de

officielle miljømærker,

det nordiske Svanen

og EU-mærket Blomsten,

det røde danske

Ø på de økologiske

varer, det fælles nordiske

ernæringsmærke

Nøglehullet, Fair

Trade og Kvicklys eget

varemærke inden for

omtanke, Änglamark

Følg hjertet, hvis du vil

handle med omtanke

Mere end 1600 omtankevarer

at vælge imellem

fornyelse af

fleKsiBle

lønpaKKer

Så er der igen nyt udvalg og priser på Coops

populære og attraktive fleksible lønpakker. Til

levering i januar 2012 er der et stort udvalg af

pc-ordninger, sundhedsforsikringer, bredbånd,

mobiltelefoner og pendlerkort. Alle med store

skattebesparelser.

Alle ordninger, der blev bestilt sidste år i

september, med aftale om lønnedgang i ét år,

skal fornyes for at fortsætte. Fornyelse gældende

for 2012 kan foretages på https://coop.

workxone.com/ i perioden fra 5. september til

9. oktober 2011.

PC ordninger er aftalt for flere år og udløber

ikke ved årsskiftet. De fortsætter derfor uændret

i minimum ét år mere.

Ordninger bestilt i løbet af 2011 udløber

først ét år efter leveringen. De skal altså først

fornyes i 2012. Comenxa udsender i god tid

inden en påmindelse om, at det er tid til at genvælge

ordningerne.

Fleksible lønpakker er en aftale mellem virksomheden

og medarbejderen om levering af et

eller flere arbejdsrelaterede goder mod nedgang

i bruttolønnen.

Det er skattemæssigt kun tilladt, når aftalen

om nedgang i lønnen er bindende i mindst 12

måneder og ikke kan ophæves.

Alle medarbejdere, der er over 18 år, har

mindst 8 kontrakttimer om ugen og sidder i

uopsagt stilling, kan udnytte fordelene i fleksible

lønpakker.

Comenxa administrerer ordningen for Coop.

Al henvendelse bedes rettet hertil på tlf. 72 51

05 50 eller Support@comenxa.com

der er udsendt følgende

information i uge 36:

• Personlig kuverterede breve med info

og password til hjemmesiden.

• Trykt brochure med info og

reklame for produkter

• Plakat til opslagstavle i butik

(sendes via logistik)

• Valget foretages via

https://coop.workxone.com/

3


Foto: Flemming Ladefoged

Frem mod 2015 vil Fakta sætte endnu mere fart på

nyetablering og modernisering af butiksnettet og

dermed erobre yderligere markedsandele.

Kædens nye direktør Jan Gerber kunne onsdag

byde 35 nye og gamle salgschefer velkommen til

et møde på Hotel Comwell i Middelfart, hvor kursen

mod 2015 blev udstukket med budskabet om:

• at kunderne fremover er gæster, og at det derfor

kræves, at alle butikkerne er 110 procent klar til

at modtage gæsterne på den bedste måde

• at der sættes turbo på udvikling af butiksnettet

i hele Danmark

Det fælles nordiske indkøbsselskab Coop Trading

med danskeren Jan Lundgren i spidsen har siden

2008 haft hovedsæde på Roskildevej 45 i Albertslund.

Men nu er det nære naboskab til Coop Danmark

med adresse på Roskildevej 65 ophørt.

Den 4. juli flyttede de ca. 85 medarbejdere i

Coop Trading til Helgeshøj Alle 57 i Taastrup for

at give plads til medarbejdere i Coop Danmark Logistik.

Efter at have brugt et par måneder på at få

indrettet kontorerne i de nyistandsatte lokaler, som

tidligere har været rammen om Værdipapircentralen,

kunne Coop Trading invitere for nylig invitere

til housewarming.

Udover det opløste Coop Norden bygger Coop

Trading på mange års erfaring og traditioner fra

indkøbssamarbejdet i NAF (Nordisk andelsforbund).

Hertil kommer tætte relationer til Intercoop,

som ejes af kooperationerne i Danmark, Finland,

Sverige, Norge, Italien og Spanien.

4

35 salgschefer i Fakta samlet for første gang.

35 salgschefer

Klar til væKst

Faktas nye kædedirektør Jan Gerber har for første gang samlet både

nye og gamle salgschefer til møde om kædens rejse mod 2015

• at salgscheferne bliver HR-chefens forlængede

arm. Det handler nemlig om at udvikle medarbejderne

til at skabe endnu bedre resultater.

Med ansættelse af 12 nye salgschefer siden foråret

har Fakta fået tilført kompetencer fra store

dele af Coop-koncernen. Uddelere, varehuschefer,

HR-konsulenter og logistikchefer har udnyttet muligheden

for at gøre karriere på tværs og samtidig

være med til at løfte Fakta ind i fremtiden.

coop trading

flyttet til taastrup

Af Flemming Ladefoged

Coop Trading ejes for tiden af Coop Danmark,

Coop Norge, Coop Sverige og Inex/SOK i Finland.

Det er Coop Tradings primære opgave at stå

for udvikling, indkøb og styring af EVM-produkter

inden for Food-området. Hertil den fælles import

af Frugt og Grønt, Indirekte varer samt de fælles

mærkevareaftaler på såvel Food som Nonfood.

Desuden skal Trading sikre et højt leveringsniveau

på EVM produkter og løbende arbejde for at

forbedre leveringsbetingelserne. Og endelig stå for

rådgivning omkring indkøbs- og sortimentsspørgsmål

i landeorganisationerne.

Frem til udgangen af 2011 er Coop i Sverige

fortsat medejer af Coop Trading. Herefter udtræder

de af ejerkredsen. I stedet for at være medejere af

Coop Trading, overgår svenskerne til at blive kunde

i Coop Trading. Det betyder, at svenskerne fortsat

hvert år vil lægge en betydelig del af deres indkøb

igennem Coop Trading.

- Vores indkøbsstyrke blev kraftigt forbedret for

lars højmark pedersen, 41 år, er udnævnt

til salgschef med ansvar for snart 12 Fakta-

butikker i Esbjerg-området. Han kommer fra

et job som uddeler i SuperBrugsen Sæddingcentret:

- Jobbet giver mig mulighed for at udvikle

mit lederskab. Til gengæld kan jeg tilbyde at

sparre butikscheferne på baggrund af mange

års erfaring med købmandskab, salg og service.

Den nye salgschef glæder sig over, at Fakta

har lagt kursen for vækst. Og nu bliver det hans

opgave sammen med butikscheferne at sætte

mål for, hvad de vil opnå i dag, i morgen og på

lidt længere sigt.

morten philipsen, 47 år, har været ansat i

Fakta i 26 år. Med de nye kolleger er det blevet

muligt at koncentrere sig om 12 butikker i den

nordligste del af Vendsyssel:

- Jeg glæder mig til at komme endnu tættere

på butikscheferne og i højere grad sætte

fokus på HR-delen. Jeg har nemlig altid godt

kunne lide at inspirere og motivere både butikschefer

og mellemledere.

Den erfarne salgschef glæder sig over, at

der nu bliver sat ekstra tempo på modernisering

af butikkerne. Der ligger nemlig et stort potentiale

i de nordjyske butikker, som venter på at

blive udnyttet af ambitiøse medarbejdere.

1. marts 2002 offentliggjorde det daværende

Coop Norden, at den dengang 40-årige Jan

Lundgren, kategoridirektør for Tørvarer i COOP

Danmark, var blevet udnævnt til direktør for

kategoristyring, Food i COOP Norden - siden

Coop Trading.

Det var den foreløbige kulmination på en

karriere, som begyndte med en uddannelse i

SuperBrugsen Asnæs i 1981. Undervejs nåede

Jan Lundgren at bestride poster som afdelingschef,

konceptchef, varechef isenkram, varedirektør

dagligvarer i OBS! kæden.

tre år siden, da den finske forbrugerejede gigant,

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, SOK, gik

med i indkøbsfællesskabet, siger adm. direktør Jan

Lundgren.

Takket været SOK bliver X-tra ikke bare solgt

i Norge, Sverige, Danmark og Finland, men også i

Estland, Letland, og Rusland.


Foto: Flemming Ladefoged

superBrugsen

mårslet topper

på sit felt

”En madbutik lidt ud over det sædvanlige” sender ”månedens butik”

– pokalen til en landsby syd for Århus, hvor byens brugsforening

samtidig kan fejre 125 års jubilæum

SuperBrugsens røde kubeformede pokal, der følger

med kåringen til ”Månedens butik” fortsætter

ufortrødent sin tre år lange færd riget rundt: Fra

Marstal i august er det nu Mårslet i september. Og

atter viser pokalen vej til et eventyr i brugsforeningsbevægelsen.

Uddeler Jesper Nielsen og hans næsten 30

medarbejdere kan torsdag den 15. september i

festteltet på Centertorvet invitere medlemmer og

kunder til brugsforeningens 125 års jubilæum. Det

er startskuddet til fire dage med et stort anlagt jubilæumsprogram,

der kulminerer søndag med 20 pct.

rabat på næsten alle varer.

Salgsrådgiver Ole Laursen fremhæver, at medarbejdernes

engagement har givet en ny discountkonkurrent

i byen meget svære vilkår:

- I har altid tid til kunden og det uforudsete, da

jeres rytmer og rutiner altid virker. I er imødekommende,

smilende og altid i godt humør, hvad kunderne

i dag og fremover sætter stor pris på. Så bliv

endelig ved med det.

i superligaen på dB2

Da Jesper Nielsen i 1997 forlod jobbet som uddeler

i Dagli’Brugsen Rask Mølle til fordel for jobbet

som uddeler i Mårslet, der ligger lidt syd for Århus,

var der ikke mange – og slet ikke FDB - som troede

på, at butikken 14 år senere skulle komme i

kædens superliga målt på DB2 og overskud i procent

af omsætningen.

- Fokus på svind, udvidede åbningstider, nye

medarbejdere og genbrug af inventar fra kollegerne

i Stensballe og Hinnerup var med til allerede

året efter at vende et underskud på en halv mio. kr.

til et overskud på en halv mio. kr., fortæller Jesper

Nielsen, der af bestyrelsen fik lov til at købe butikkens

første pappresser og flaskeautomat.

Og med et nyt OK-benzinanlæg i 1998 kom

er der ekstra brændstof til brugsforeningens økonomi,

hvad der gennem årene også har givet et

godt afkast til den lokale idrætsforening i form af

sponsorstøtte.

Allerede i 2000 havde brugsforeningen råd til

at investere tre mio. kr. i nyt inventar samt køl og

frost, da der for længst var kommet styr på omkostninger

og svind. Og fire år senere var der råd til

at investere fire mio. kr. i nyt vindfang, udvidelse af

lageret og nye personalefaciliteter.

mårslets madbutik

Endelig kom ”madbutikken lidt ud over det sædvanlige”

konceptmæssigt helt på plads, da butikken

på godt 900 salgskvadratmeter i januar 2009 blev

omstillet til SuperBrugsens nyeste koncept med

styrkelse af frugt, grønt og slagter.

- Vi har løbende arbejdet på at højne butikkens

Medarbejderne i SuperBrugsen Mårslet kan

takket være flotte resultater, engagement, godt

købmandskab og salgsklar madbutik modtage

kåringen som månedens butik i september.

ferskvareprofil i et marked, som er præget af både

store varehuse og mange discountbutikker. Men

Mårslet er også en ganske velstående forstad til

Århus. Og vores kunder er meget loyale og mindre

fokuserede på prisen, når bare kvaliteten og sortimentet

lever op til deres forventninger, forklarer

Jesper Nielsen.

Mens brugsforeningen op gennem 1990´erne

først ikke ville investere i fremtiden med lån og siden

ikke var kreditværdig til lån, så står dagens bestyrelse

nu i den gunstige situation, at foreningen

er gældfri med et opdateret butiksanlæg og aktier

i det nye selskab Detail Nord A/S med deltagelse

af brugsforeningerne i Dronninglund, Svenstrup,

Vester Hassing og Vinderup.

- Vi kan ikke umiddelbart udvide butikken yderligere

på den nuværende adresse i Mårslet. Så må

vi jo lade pengene arbejde for os andre steder, siger

Jesper Nielsen, der dog har en mindre investering

klar i skuffen til senere på året, når der skal

opsættes elektroniske hyldeforkanter.

Af Flemming Ladefoged

5


afdelingsleder: drift

› Kvickly nørrebro

Ansøgningsfrist: 25-09-2011

Kontakt: Varehuschef

Henrik Lindstrøm tlf. 3552 8070

afdelingsleder:

frugt, grønt og blomster

› superBrugsen albanigade

Ansøgningsfrist: 20-09-2011

Kontakt: Uddeler Berit Hendriksen

tlf. 6613 7333

› superBrugsen sædding centret

Ansøgningsfrist: 18-09-2011

Kontakt: Konstitueret uddeler

Dan Møller tlf. 7611 9708

Bagersvend

› Brugsen nuuk

Ansøgningsfrist: 18-09-2011

Kontakt: Bagermester Kim Larsen

tlf. +299 349831

› Kvickly hobro

Ansøgningsfrist: 25-09-2011

Kontakt: Souschef Ole Hansen

tlf. 9652 5971

› Kvickly varde

Ansøgningsfrist: 25-09-2011

Kontakt: Varehuschef Henrik Lindkær

tlf. 7678 4200

› Kvickly vericentret

Ansøgningsfrist: 20-09-2011

Kontakt: Bagermester Peter Leth

tlf. 8743 9225

Bagersvend, deltid

› Kvickly hvidovre

Ansøgningsfrist: 23-09-2011

Kontakt: Bagermester Kenneth

Rummelhoff tlf. 3632 4026

Brødbagerelev

› Kvickly varde

Ansøgningsfrist: 25-09-2011

Kontakt: Bagermester

Jørn Christensen tlf. 7695 0149

delikatesseassistent

› superBrugsen herfølge

Ansøgningsfrist: 24-09-2011

Kontakt: Slagtermester Tino Therp

tlf. 2873 6925

› Kvickly viby j.

Ansøgningsfrist: 20-09-2011

Kontakt: Foodchef Niels Birkelund

tlf. 8734 7995

› irma ordrupvej

Ansøgningsfrist: 19-09-2011

Kontakt: Butikchef Anders Ravn

tlf. 3963 9935

salgsassistent: Bake off

› superBrugsen hårby

Ansøgningsfrist: 19-09-2011

Kontakt: Souschef Palle Nielsen

tlf. 6476 4271

salgsassistent: ferskvarer

› superBrugsen taastrup

Ansøgningsfrist: 30-09-2011

Kontakt: Slagtermester Tonny Funch

tlf. 4330 3510

› Kvickly viby j.

Ansøgningsfrist: 20-09-2011

Kontakt: Foodchef Niels Birkelund

tlf. 8734 7995

salgsassistent: tørvarer

› superBrugsen hornbæk

Ansøgningsfrist: 17-09-2011

6

joBnyt

Kontakt: Souschef Martin Stannieder

tlf. 4970 1984

› superBrugsen chr havns torv

Ansøgningsfrist: 30-09-2011

Kontakt: Souschef Chris Skaarup

tlf. 3264 0621

› superBrugsen taastrup

Ansøgningsfrist: 30-09-2011

Kontakt: Uddeler Kasper Nielsen

tlf. 4330 3510

salgselev: food

› superBrugsen hornbæk

Ansøgningsfrist: 22-09-2011

Kontakt: Souschef Bjarne Mikkelsen

tlf. 4970 1984

salgsleder: Bistro

› Kvickly odder

Ansøgningsfrist: 26-09-2011

Kontakt: Direktør Arne Sørensen

tlf. 8780 2870

salgsleder: ferskvarer

› Kvickly ry

Ansøgningsfrist: 18-09-2011

Kontakt: Souschef Morten Sundahl

tlf. 8788 2671

› superBrugsen hornbæk

Ansøgningsfrist: 20-09-2011

Kontakt: Souschef Martin Stannieder

tlf. 4970 1984

salgsleder: frugt & grønt

› superBrugsen hårby

Ansøgningsfrist: 26-09-2011

Kontakt: Souschef Palle Nielsen

tlf. 6476 4271

salgsleder: tørvarer

› Kvickly Brøndby

Ansøgningsfrist: 18-09-2011

Kontakt: HR-konsulent

Betina Stubberup tlf. 5159 3074

servicemedarbejder: all­round

› dagli'Brugsen hedegårdene

Ansøgningsfrist: 30-09-2011

Kontakt: Uddeler Martin

tlf. 4635 0514

› superBrugsen gentofte Bymidte

Ansøgningsfrist: 23-09-2011

Kontakt: Slagtermester John Poulsen

tlf. 3968 0235

› fakta KBh, nørrebrogade

Ansøgningsfrist: 30-09-2011

Kontakt: Butikschef Sanne Jacobsen

tlf. 3535 4975

› fakta frederiksb.c, Kingosgade

Ansøgningsfrist: 30-09-2011

Kontakt: Butikschef Martin S. Larsen

tlf. 3331 9833

servicemedarbejder: food

› Kvickly herning

Ansøgningsfrist: 17-09-2011

Kontakt: Torben Rasmussen

tlf. 9626 7988

servicemedarbejder: nonfood

› Kvickly sundby

Ansøgningsfrist: 30-09-2011

Kontakt: Mia Gustafsson

tlf. 3286 0100

servicemedarbejder: Kasse

› superBrugsen Kokkedal

Ansøgningsfrist: 30-09-2011

Kontakt: Souschef Dennis Holmgren

tlf. 4918 8300

slagterelev

› dagli'Brugsen Blokhus

Ansøgningsfrist: 21-09-2011

Kontakt: Uddeler Rasmus Sandal

tlf. 9824 9600

slagtermester

› Kvickly nørrebro

Ansøgningsfrist: 18-09-2011

Kontakt: Varehuschef

Henrik Lindstrøm tlf. 3552 8070

slagtersvend

› superBrugsen nr. nebel

Ansøgningsfrist: 17-09-2011

Kontakt: Uddeler Allan Knudsen

tlf. 2941 3038

› irma odense city

Ansøgningsfrist: 21-09-2011

Kontakt: Butikchef Kasper Saabye

Thomsen tlf. 6612 1291

› irma østerport st

Ansøgningsfrist: 20-09-2011

Kontakt: Butikchef Torben Raahauge

tlf. 3391 0530

navne

jubilæum

40 års

› 1. oktober 2011

Disponent Ellen

Magrethe Fuglheim,

Coop Logistik. I den

anledning vil der være

reception mandag den

3. oktober 2011 kl.

14.00-15.00 i Aula A+B på Roskildevej

65, 2620 Albertslund.

Systemudvikler Poul

Rich Madsen, Coop IT,

Økonomi, Regnskab

& HR. I den anledning

vil der være reception

tirsdag den 4. oktober

2011 kl. 14.30-16.00 i Kantinen på

Roskildevej 29, 2620 Albertslund.

50 år i irma:

Selv om regnskabsassistent Ingelise

Neerup har været ansat i Irma i 50

år – og sågar har været ganske tæt

på den legendariske Irma-direktør

Børge Olsen, for første og sidste

gang i 1982 var på barrikaderne, da

FDB ville købe Irma og endelig i frisk

erindring har Irmas succesfulde 125

års fødselsdag – så blev mandag den

5. september en personlig mærkedag

af de uforglemmelige: Hun modtag

Den Kongelige Belønningsmedalje

for 50 års ansættelse i Irma. Og den

førstkommende mandag kunne hun

se frem til audiens hos Dronningen.

Irmas adm. direkør Alfred Josefsen

overrakte belønningsmedaljen. Sidst

der var 50 års jubilæum i Irma var tilbage

i 1991.

teknisk chef:

odense nonfood center

› odense nonfood center

Ansøgningsfrist: 20-09-2011

Kontakt: Distributionschef Henrik

Dalsgaard tlf. 2835 5828

uddeler

› superBrugsen nymarksvej

Ansøgningsfrist: 22-09-2011

Kontakt: Salgschef Poul Erik

Thøgersen tlf. 6163 7940

ungarbejder: all­round

› superBrugsen gentofte Bymidte

Ansøgningsfrist: 23-09-2011

Kontakt: Souschef Danny Danielsen

tlf. 3968 0235

25 års

› 1. oktober 2011

Lagerarbejder Bruno

Kristensen, Coop Logistik,

Aalborg Tørvarecenter.

nyt job

› 1. september 2011

Souschef Klaus Meier, Brf. Dagli’-

Brugsen Lihme – uddeler i Brf.

Dagli’Brugsen Ølstrup.

Planlægger Susanne Oberschelp,

Coop Danmark Food, PHD & frost,

helse, medicin & personlig pleje –

kunderådgiver, Coop Forbrugerservice.

› 12. september 2011

Souschef Desiree Rasmussen, Coop

Dagli’Brugsen Bogø – uddeler, Coop

Dagli’Brugsen Bårse.

ansættelse

› 1. september 2011

Julie Blom Viberg – disponent, Coop

Logistik, Vareforsyning nonfood.

talKnuser får

Belønningsmedalje


Foto: Flemming Ladefoged

dagli’Brugsen

dalBy trodser

ButiKsdøden

Brugsen i Dalby var i 1990 tæt på at lukke efter tre

år med et samlet underskud på op mod en million

kr. Og dermed ville det lille landsbysamfund mellem

Jægerspris og Skibby have delt skæbne med

hundredvis af andre landsbyer, som op gennem

1980’erne og 1990’erne mistede byens sidste

dagligvarebutik.

Men butikken blev reddet på målstregen takket

været en ung engageret uddeler, en modig bestyrelse,

massiv opbakning fra lokalsamfundet og kollektivet

Svanholm.

Senere kom der ekstra skub i omsætningen i

kølvandetetableringen af Dagli’Brugsen kæden

i 1992 med efterfølgende fælles markedsføring og

strammere styring af sortimentet og søndagsåbent

fra 1993 som led i en forsøgsordning.

årets skulderklap i ´93

- Som 1. mand i Brugsen Jægerspris blev jeg bedt

om i første omgang at tage et sommerferievikariat

i foreningens filial i Dalby. Efter fire måneder havde

jeg vendt udviklingen i butikken og følte mig så

godt modtaget af de lokale kunder, at jeg havde

lyst til at fortsætte som uddeler, fortæller Michael

Andreasen.

Tre år senere modtog han i en alder af bare 30

år ”Årets Skulderklap” af Uddelerforeningen, i dag

Danmarks Lederorganisation, for sin kamp for at

redde den lukningstruede butik.

Det skete bl.a. gennem en udstrakt vilje til at

skaffe de varer, som kunderne ønskede. Her kunne

den unge uddeler trække på det større sortiment i

moderbutikken i Jægerspris.

Uddeler Michael Andreasen og salgsassistent

Anette Juul Jensen har siden 1991 dannet

professionelt parløb i Dagli’Brugsen Dalby.

Uddeler Michael Andreasen har på godt 20 år forvandlet en lille og dødsmærket

Brugs til en moderne dagligvarebutik mellem Jægerspris og Skibby

Og sammen med de to erfarne salgsassistenter

Anette Juul Jensen og Jørgen Sørensen har uddeleren

gennem årene opbygget en sammentømret

gruppe af medarbejdere, der altid er parate til

at give kunderne den service og nærvær, som er

kædens særkende.

omsætning kulminerer i 2007

I 2007 kulminerede butikkens omsætning tæt ved

50 mio. kr. inklusiv moms og brændstof fra et nærliggende

OK-tankanlæg. I de følgende tre år er omsætningen

stagneret. Og i første halvår 2011 har

Dagli’Brugsen Dalby måtte afgive en million kr. i

omsætning til konkurrenterne.

- Det skyldes tre forhold: For det første er Super-

Brugsen Jægerspris moderniseret i 2010, og samme

år åbnede det nye center Sillebroen i Frederikssund.

Endelig har flere af konkurrenterne også fået

søndagsåbent, forklarer Michael Andreasen.

top 25 på dB2

Trods de skærpede vilkår ligger butikken fortsat i

kædens top 25 på dækningsbidrag 2. Omkostningerne

er blevet tilpasset, og kassationerne ligger

helt i bund.

I den seneste måling af kædens butikker på en

række parametre for salgsklar butik stryger Dalbybutikken

ind på en fornem fjerdeplads i distriktet.

Selv om salgslokalet lidt endnu lider under den

gamle trappe op til de daværende kommis-værelser

på 1. salen, er Dagli’Brugsen Dalby ifølge salgschef

Allan Garde en ”flot og salgsdynamisk butik”:

- Det ses især i frugt- og grøntafdelingen, som

er altid er trimmet med friske varer.

Uddeler Søren Brøgger i SuperBrugsen Jægerspris

glæder sig over, at foreningens filial i Dalby

danner et solidt bolværk mod konkurrenterne i

Skibby.

Han vurderer, at kun halvdelen af butikkens

vareomsætning på knap 20 mio. kr. ekskl. moms i

2010 ville ryge tilbage til moderbutikken, hvis filialen

i Dalby ikke havde overlevet.

Af Flemming Ladefoged

I efteråret begynder endnu en større ombygning

og modernisering af butikken. Og dermed en lille

lukningstruet Brugs i løbet af godt 20 år været

forvandlet til en moderne dagligvarebutik med et stort

udbud af bl.a. frisk frugt og grønt og fersk kød.

7


Verdens Skove spiller en afgørende rolle for klimaet. Mellem

12 og 20 pct. af det samlede CO 2 -udslip kommer fra skovrydning.

Siden 1950 er over halvdelen af klodens oprindelige

skove forsvundet. Alene i troperne bliver der hvert år fældet,

hvad der svarer til 2-3 gange Danmarks areal. Illegal skovhugst,

omlægning til plantager og landbrugsjord er væsentlige

årsager.

coop støtter fattig

sKovBefolKning

Pantknap og velgørenhedsposer gav sidste år i 390.000 kr. til

WWF’s arbejde i Tanzania. Læs hvad pengene er blevet brugt til

Som led i sidste efterårs Afrika-kampagne samlede

Coop 390.000 kroner sammen til WWF Verdensnaturfonden.

Pengene er gået til at bevare Tanzanias kystnære

skove, der hører til blandt verdens mest biologisk

mangfoldige, men som samtidig er truet af

coop

mødte talstærKt op

illegal skovhugst og den fattige befolknings behov

for jord til at dyrke mad på.

WWF-projektet lærer skovlandsbyernes indbyggere,

hvordan de kan forvalte skovene på en

bæredygtig måde samtidig med, at de tjener penge

på dem.

til DHL Stafet i Fælledparken

Intet mindre end 435 medarbejdere fra bagland og butikker i Coop fandt løbeskoene frem til den

årlige DHL Stafet. Løbet blev skudt i gang mandag den 29. august kl. 18, og inden da havde Coop

HR arrangeret fællesfoto med alle Coop-løberne i ens løbetrøjer med reklame for Coop magasin om

ansvarlighed på www.coop.dk. Efter turen på fem kilometer stod frivillige hjælpere fra Coop klar til at

servere pølser, kylling, koteletter og spareribs fra grillen.

Foto: Sine Fiig

Et nyfældet træ måles op, mens et

andet registreres for sporbarhed.

Et af redskaberne er FSC-mærkningsordningen,

der bl.a. sikrer, at skovdriften følger landets love, tager

hensyn til skovens mange dyre- og plante arter

og forbedrer de lokales sociale og økonomiske

situation gennem f.eks. uddannelse og ordentlig

betaling.

fokus på nye kommercielle træsorter

Særligt en meget værdifuld træsort – afrikansk

blackwood eller mpingo-træet, der kun findes i

Tanzania og Mozabique, har været udsat for rovdrift.

De 370.000 kroner fra Coop er derfor bl.a. blevet

brugt på at undersøge, hvilke andre tropiske

træarter, der vokser i området, med henblik på at

promovere disse kommercielt. Jo flere forskellige

træarter landsbyerne kan tjene penge på, des mindre

pres bliver der på en enkelt sort og på skoven

som helhed.

Den første høst har allerede sikret landsbyerne

indkomst, som de har brugt på fælles goder som

f.eks. klinikker, skoler og lokal beskæftigelse.

Skovlandsbyernes næste udfordring er at finde

markeder for deres FSC-certificerede træ, så projektet

kan forblive økonomisk bæredygtigt og de

positive effekter kan fortsætte på længere sigt.

nyt afrika­brand på vej

Fra februar næste år vil kunderne i Coops

butikker kunne finde nye, spændende varer fra

Afrika på hylderne. Coop lancerer et nyt house

brand, Savannah, der på tværs af kategorier tilbyder

inspirerende produkter fra det eksotiske

kontinent i syd, der både har gode historier og

interessante produkter at byde på. Målet er at

skabe et ansvarligt brand på kommercielle vilkår.

Savannah er et led Coops fokus på at øge

handlen med Afrika.

More magazines by this user
Similar magazines